Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

24.06.2024
System kaucyjny niezbędny do realizacji unijnych celów gospodarki obiegu zamkniętego opakowań po napojach
Organizacje reprezentujące branżę napojową oraz działające na rzecz środowiska wspólnie podkreślają konieczność wprowadzenia systemu kaucyjnego do realizacji celów gospodarki obiegu zamkniętego opakowań po napojach, wypełnienia obowiązków nałożonych na producentów napojów oraz apelują o przyjęcie kluczowych poprawek legislacyjnych mających na celu zapewnienie szczelności i efektywnego działania ogólnopolskiego systemu.


23.06.2024
Wyniki badań dot. beta-glukanu z owsa o małej masie molowej
W ramach wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie ostatnio zakończony został projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, którego rezultaty są istotne w kontekście żywienia i zdrowia jelit.


21.06.2024
System kaucyjny – dwie zgody Prezesa UOKiK na koncentracje
Prezes UOKiK wydał dwie zgody na utworzenie operatorów systemu kaucyjnego.


18.06.2024
Wyzwania branży spożywczej: dyskusje Rady Naukowej PFPŻ ZP
Dzięki zaproszeniu Grupy Maspex w zakładzie Agros-Nova w Łowiczu w dniach 4-5 czerwca 2024 r. odbyło się drugie studyjne posiedzenie Rady Naukowej przy PFPŻ ZP kadencji 2023-2025.


17.06.2024
List otwarty organizacji pracodawców do samorządów ze Związku Miast Polskich w sprawie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta
Wiodące organizacje branżowe pracodawców w Polsce: Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie pragną wyrazić głębokie zaniepokojenie postulatami popieranymi przez przedstawicieli Związku Miast Polskich w obszarze gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.


14.06.2024
Finał Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”
13 czerwca 2024 r. Stadion Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego gościł uczestników finału ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”.


13.06.2024
Nowy logotyp systemu kaucyjnego
Wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska zaprezentowała nowy logotyp systemu kaucyjnego, który pojawi się na opakowaniach zwrotnych już w 2025 roku. Poinformowała także o wyłączeniu z systemu kaucyjnego opakowań po mleku i produktach mlecznych.


12.06.2024
Udział PFPŻ ZP w spotkaniu MRiRW-MKiŚ na temat ram prawnych systemu kaucyjnego
Wczoraj na zaproszenie Ministra Rolnictwa Czesława Siekierskiego przedstawiciele organizacji producentów żywności wzięli udział w spotkaniu poświęconym omówieniu postulatów zmian w ustawie regulującej system kaucyjny w Polsce.


07.06.2024
Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Przetwórstwa Żywności (SRK PŻ) - opublikowana!
W efekcie zaangażowania PFPŻ ZP i podjęcia współpracy z ekspertami, opracowana i opublikowana została Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Przetwórstwa Żywności (SRK PŻ).


07.06.2024
Kolejna edycja programu „Kawa i zdrowie”
Dyskusja wokół wpływu kawy na zdrowie jest wciąż żywa. Uczestniczą w niej naukowcy, badający mechanizmy działania składników kawy na poszczególne funkcje organizmu, środowiska opiniotwórcze, popularyzujące nowe wyniki badań oraz sami konsumenci, poszukujący rzetelnych informacji na temat zalecanych ilości i potencjalnych efektów działania małej czarnej. Punktem wyjścia są często powielane mity na temat kawy – wymienianej niesłusznie wśród używek, oskarżanej o odwadnianie organizmu, wypłukiwanie składników mineralnych czy wywoływanie nadciśnienia.


04.06.2024
Projekt Koncepcji Rozwoju Kraju 2050
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło konsultacje projektu Koncepcji Rozwoju Kraju 2050. Zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju jest to dokument określający wyzwania rozwojowe kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym na okres do 30 lat.


29.05.2024
#przytwierdzone – kampania informacyjna na temat zakrętek przytwierdzonych do butelek i kartonów na napoje
Rekopol OOO S.A. wraz z przedsiębiorcami wprowadzającymi napoje w butelkach i kartonach na polski rynek, producentami tych opakowań oraz Związkiem Pracodawców EKO-PAK i Polską Federacją Producentów Żywności Związkiem Pracodawców prowadzi kampanię informacyjną #przytwierdzone, dotyczącą przytwierdzania zakrętek do butelek i kartonów na napoje.


29.05.2024
Udział PFPŻ ZP w spotkaniu uzgodnieniowym Ministerstwa Finansów
Konferencja uzgodnieniowa Departamentu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier Ministerstwo Finansów odbyła się w celu omówienia uwag zgłoszonych przez naszą organizację do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (UD 53) z dnia 30 kwietnia 2024 r.


28.05.2024
PFPŻ ZP na Pikniku Poznaj Dobrą Żywność
26 maja 2024 r. wiceprezes, dyrektor generalny PFPŻ ZP Andrzej Gantner wziął udział w Pikniku "Poznaj Dobrą Żywność" i w paradzie zabytkowych traktorów prowadzonych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski.


28.05.2024
Prelekcja PFPŻ ZP dla studentów SGGW
Dr Marta Tomaszewska-Pielacha, dyrektorka ds. żywności i żywienia PFPŻ ZP omówiła temat "Optymalizacja wartości odżywczej produktów na przykładzie ograniczenia spożycia cukrów w diecie konsumentów w Polsce" na zajęciach Wydziału Żywienia Człowieka SGGW.


28.05.2024
Kilka miesięcy do startu, wciąż wiele znaków zapytania
W zeszłym tygodniu PFPŻ ZP przekazało do Ministerstwa Klimatu i Środowiska szczegółowe uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (numer UD45 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) wraz z ich uzasadnieniem.


23.05.2024
Nowy zarząd Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN
Przewodniczącą Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN została wybrana prof. dr hab. Jadwiga Hamułka, kierownik Zakładu Oceny Żywienia Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW. Pani Profesor jest również członkiem Rady Naukowej przy PFPŻ ZP.


15.05.2024
Poznaj aktualne przepisy z "Akademią Food-Lex" – Twoim przewodnikiem po prawie żywnościowym i ESG!
Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w "Akademii Food-Lex", która odbędzie się w dn. 22-23 maja w formie hybrydowej.


15.05.2024
System kaucyjny i zielone wyzwania dla biznesu
Zapraszamy do lektury poradnika MDDP, Osborne Clarke i innych uznanych ekspertów rynkowych, m.in. wiceprezesa PFPŻ ZP Andrzeja Gantnera oraz Rzeczpospolitej.


29.04.2024
Przepisy o ROP w centrum uwagi uczestników rynku
W obliczu wymagań Unii Europejskiej, Polska stoi przed koniecznością nadrobienia zaległości w zakresie implementacji ustawy o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP). Istotność ROP wykracza poza sektor opakowań, stanowiąc kluczowy element dla gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), która jest fundamentem zrównoważonego rozwoju.


17.04.2024
O sytuacji na rynku spożywczym
Czy skutki powrotu do 5 proc. VAT mogą być większe w handlu tradycyjnym? Czy z powodu inflacji konsumenci poszukują towarów w promocji lub tańszych zamienników? Co z cenami kakao? I z jakich powodów system kaucyjny nie ruszy od 1 stycznia 2025 r.? Kwestie te komentuje wiceprezes, dyrektor generalny PFPŻ ZP Andrzej Gantner.


17.04.2024
Konsultacje dokumentu „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów: Zarządzanie ryzykiem klimatycznym – ochrona obywateli i dobrobytu”
Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza do konsultacji, których celem jest wypracowanie stanowiska Rządu RP do dokumentu: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów: Zarządzanie ryzykiem klimatycznym – ochrona obywateli i dobrobytu COM(2024) 91.


16.04.2024
Apel do Premiera Donalda Tuska o pilne wdrożenie niezbędnych zmian w przepisach regulujących system kaucyjny na opakowania po napojach, których obecny kształt jest szkodliwy dla polskiego rolnictwa, przetwórstwa, konsumentów i środowiska
Przepisy regulujące wprowadzenie systemu kaucyjnego po napojach w Polsce zostały opracowane i przyjęte przez rząd Zjednoczonej Prawicy z pominięciem wielu kluczowych rozwiązań proponowanych przez przedsiębiorców. Dodatkowo ówczesny rząd wprowadził zapisy, które spowodowały, że system kaucyjny jest całkowicie bezbronny na wszelkiego rodzaju malwersacje finansowe przy rozliczaniu kaucji i zebranych odpadów opakowaniowych i opakowań. Przepisy naruszają zasadę równości podmiotów gospodarczych i tworzą bariery w dostępie do rynku, co jest sprzeczne z: Konstytucją RP, ustawą o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.


16.04.2024
Joanna Piekutowska Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska
Dziś odbyła się uroczystość powitania Joanny Piekutowskiej jako nowego Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w siedzibie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Pani Piekutowska, która ma ponad 30-letnie doświadczenie w obszarze ochrony środowiska, wcześniej odebrała akt powołania z rąk Minister Pauliny Hennig-Kloski w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.


10.04.2024
Małgorzata Szafoni zastępczynią prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska 10 kwietnia 2024 r. wręczyła nominację Małgorzacie Szafoni na zastępczynię prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


09.04.2024
Przewodnik Komisji Europejskiej po Taksonomii UE – dostępna wersja w języku polskim
Dostępna jest polska wersja językowa przewodnika Komisji Europejskiej po Taksonomii UE.


04.04.2024
Zespół IJHARS ds. zwalczania oszustw żywnościowych
W IJHARS powstał zespół, który skoncentruje działania na zwalczaniu oszustw żywnościowych, w jego skład wejdą specjaliści z całej Polski.


04.04.2024
Podsumowanie najważniejszych działań PFPŻ ZP w I kwartale 2024 r.


03.04.2024
Pełnomocnik Ministra Klimatu i Środowiska do spraw gospodarki o obiegu zamkniętym
Minister Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska powołała p. Marka Golenia - Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami na Pełnomocnika Ministra Klimatu i Środowiska do spraw gospodarki o obiegu zamkniętym.


29.03.2024
UOKiK o nieuczciwych praktykach sieci handlowych
Prezes UOKiK w ramach kompetencji związanych ze zwalczaniem nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej w sektorze rolno-spożywczym bada m.in. relacje sieci handlowych z dostawcami produktów.


28.03.2024
Wystąpienie Rzecznika MŚP do Premiera ws. systemu kaucyjnego
Rzecznik MŚP Adam Abramowicz skierował pismo do Premiera Donalda Tuska ws. systemu kaucyjnego. Pismo jest pokłosiem obrad Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i gospodarki odpadami, działającego przy Radzie Przedsiębiorców, w którym aktywny udział brał PFPŻ ZP.


26.03.2024
PARP ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie szkoleń HR
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozpoczyna proces przyjmowania wniosków w ramach naboru „Akademia HR – oferta dla przedsiębiorców”, finansowanego z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). Ma on na celu wsparcie rozwoju kompetencji pracowników odpowiedzialnych za politykę personalną.


16.03.2024
„Kierunki rozwoju ekspansji zagranicznej” – konsultacje publiczne
Przed nami wiele wyzwań związanych z ekspansją zagraniczną polskich firm. Rolą administracji publicznej jest zaprojektowanie odpowiednich i spójnych działań, które będą sprzyjać wzmacnianiu pozycji Polski na arenie międzynarodowej. – To konieczność. Dlatego przygotowaliśmy projekt dokumentu, który będzie swoistym kompasem dla całego systemu wsparcia polskiego eksportu. Jego konsultacje publiczne będą trwać do 18 kwietnia 2024 r. – informuje minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman.


15.03.2024
Decyzja ws. VAT na podstawowe produkty spożywcze
Przywrócenie 5 proc. stawki VAT na żywność spowoduje wzrost cen produktów żywnościowych - uważa dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner. Nie spotka się to z dobrym przyjęciem przez konsumentów - ocenił.


14.03.2024
Deloitte: w Polsce nie jesteśmy gotowi na uruchomienie systemu kaucyjnego w 2025 r.
Polscy producenci, handel, a także konsumenci, nie są przygotowani na uruchomienie systemu kaucyjnego w 2025 r. – podkreśliła Joanna Leoniewska-Gogola z Deloitte podczas debaty „Czy jesteśmy gotowi na wdrożenie systemu kaucyjnego w Polsce?”. Dodała, że jest to przedsięwzięcie, którego wielomiliardowe koszty poniosą wszyscy, nie tylko biznes.


12.03.2024
Raport MRiT „Badanie dotyczące świadomości i gotowości na wdrażanie polityk zrównoważonego rozwoju w sektorze MŚP w Polsce”
Czy polskie MŚP znają podstawowe pojęcia i regulacje związane ze zrównoważonym rozwojem? Jak wygląda wdrażanie polityk zrównoważonego rozwoju w małej i średniej wielkości firmie? Jakiego rodzaju wsparcia potrzebują przedsiębiorcy w kontekście wdrażania zrównoważonego rozwoju? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedź w raporcie z badania zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.


08.03.2024
J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Członkiem Wspierającym PFPŻ ZP
Firma J.S.Hamilton Poland Sp. z o.o. została Członkiem Wspierającym Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców.


04.03.2024
System kaucyjny do poprawki!
Organizacje reprezentujące branżę napojową oraz handel detaliczny, czyli podmioty zobowiązane do realizacji postanowień ustawy o systemie kaucyjnym, apelują o przyjęcie kluczowych poprawek legislacyjnych mających na celu zapewnienie szczelności i efektywnego działania ogólnopolskiego systemu kaucyjnego na opakowania po napojach. Polski system będzie drugim największym dotychczas w Europie, dlatego tak istotne jest uniknięcie chaosu przy jego uruchamianiu. Przyjęta jeszcze przez poprzedni rząd ustawa zakłada istnienie wielu operatorów, ale stwarza warunki do szybkiej organizacji tylko tym, którzy obowiązków nie mają, natomiast producentów zostawia z licznymi przeszkodami formalnymi i operacyjnymi.


01.03.2024
Sprzeciw polskiej branży rolno-spożywczej wobec dezinformacji w kwestii jakości i bezpieczeństwa polskiej żywności
W piątek, 1 marca w siedzibie GIJHARS z inicjatywy Przemysława Rzodkiewicza, Głównego Inspektora JHARS odbyło się spotkanie z udziałem Stefana Krajewskiego, Sekretarza Stanu w MRiRW i Piotra Kandyby, Posła na Sejm RP- członka komisji rolnictwa i rozwoju wsi oraz interesariuszy polskiego sektora rolno-spożywczego, w tym przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń i związków działających w branży spożywczej oraz służb urzędowej kontroli żywności poświęcone aktualnym problemom sektora w związku z narastającą w przestrzeni publicznej dezinformacją dotyczącą jakości żywności w Polsce.


26.02.2024
Co z listą importerów z Ukrainy? "Nie urządzajmy polowania na własne firmy i własne inspekcje"
Dosyć nieodpowiedzialne wypowiedzi wysokich rangą urzędników państwowych w kwestii firm, które legalnie importowały surowce z Ukrainy, w konsekwencji mogą doprowadzić do podważenia wiarygodności całego sektora produkcji i przetwórstwa żywności w zakresie jakości i bezpieczeństwa polskiej żywności - podkreśla w rozmowie z portalspozywczy.pl, Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców.


25.02.2024
PFPŻ ZP członkiem FPP!
Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców została członkiem Federacji Przedsiębiorców Polskich.


16.02.2024
Potrzeba większych i bardziej celowych inwestycji w zrównoważony rozwój opakowań i ich obieg zamknięty
PFPŻ ZP zwraca uwagę MKiŚ, iż opracowanie rozwiązań w zakresie recyklingu (mieszanych) tworzyw sztucznych wymaga zaawansowanych technologii recyklingu (w tym recyklingu chemicznego), które są komplementarne do tradycyjnych technik recyklingu.


16.02.2024
Andrzej Gantner, PFPŻ ZP: Ustawa o systemie kaucyjnym otwiera pole do potężnych fraudów
- 1 stycznia 2025 roku nie wystartuje system kaucyjny, taki jak nam się wydaje, czyli jeden, powszechny, ogólnokrajowy system, w którym kupimy butelkę, zapłacimy kaucję i oddamy (butelkę – red). Nie. Od 1 stycznia 2025 wystartuje tylko obowiązek zbiórki w systemie kaucyjnym dla podmiotów wprowadzających, czyli procentów napojów. I to by było na tyle – mówi DGP dr inż. Andrzej Gantner – wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców.


14.02.2024
Branża producentów żywności specjalistycznej docenia publikację globalnych przepisów dotyczących preparatów do żywienia starszych niemowląt i napojów na bazie mleka dla małych dzieci oraz zachęca do ich przyjęcia przez UE
W ramach Codex Alimentarius, wspólnego Programu Standardów Żywności FAO/WHO, będącego zbiorem norm żywnościowych przyjętych na poziomie międzynarodowym, opublikowany został zrewidowany standard dotyczący preparatów do dalszego żywienia starszych niemowląt (6–12 miesięcy) i produktów dla małych dzieci (12–36 miesięcy).


13.02.2024
Nakrętka z butelką. "Zwiększenie zużycia plastiku, koszty dla producentów"
Realizacja obowiązku trwałego przymocowania nakrętek i wieczek do opakowań to koszty i zmiany technologiczne dla producentów, a także zwiększenie zużycia plastiku - Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności rozmawia z Olimpią Wolf.


13.02.2024
Wiceministra Anita Sowińska o przyszłości systemu kaucyjnego w Polsce
„Rok do ROP-u? Przyszłość systemu kaucyjnego” – pod tym hasłem, 13 lutego 2024 r., odbyła się debata z udziałem wiceministry klimatu i środowiska, Anity Sowińskiej. W dyskusji wzięli udział m.in. przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej, branży gospodarki odpadami, recyklerów, organizacji odzysku, związków samorządów terytorialnych oraz organizacji pozarządowych. PFPŻ ZP reprezentował wiceprezes PFPŻ ZP Andrzej Gantner.


09.02.2024
Powołanie nowych podkomisji w ramach sejmowej Komisji Zdrowia
7 lutego 2024 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia, w trakcie którego zaproponowano powołanie nowych podkomisji.


08.02.2024
Konieczność korekty ustawy o systemie kaucyjnym!
Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje się do korekty przepisów o systemie kaucyjnym. W marcu resort chce przeprowadzić konsultacje społeczne na temat ustawy - poinformowała wiceministra resortu klimatu Anita Sowińska.


08.02.2024
Sprzeciw odnośnie zakazu stosowania folii termokurczliwej
PFPŻ ZP wraz z KIG "Przemysł Rozlewniczy" i KUPS apelują do polskiego rządu za pośrednictwem Ministerstwo Klimatu i Środowiska o wyrażenie sprzeciwu odnośnie irracjonalnego zakazu stosowania zgrupowanych opakowań z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku na butelki, pojemniki (tzw. zgrzewki, wielopaki), dla których nie ma korzystniejszych środowiskowo (pod względem emisji CO2) alternatyw.


07.02.2024
Konkurs na Innowacje społeczne - łagodzenie społecznych skutków napaści Rosji na Ukrainę
Europejskie Centrum Kompetencji w zakresie Innowacji Społecznych ogłosiło nowy nabór w ramach Inicjatywy EFS+ Innowacje Społeczne +, którego celem jest łagodzenie społecznych skutków napaści Rosji na Ukrainę.


05.02.2024
Trwa nabór do programu wsparcia przedsiębiorców i naukowców rozwijających innowacyjne technologie w branży rolno-spożywczej, EIT Food Seedbed Incubator 2024
Program realizuje EIT Food, konsorcjum składające się z przedsiębiorstw, ośrodków badawczych oraz uniwersytetów, zorganizowane w ramach Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), organu Komisji Europejskiej. EIT Food jest największą europejską inicjatywą w obszarze rolno-spożywczym, realizującą programy wsparcia innowacji dla sektora żywnościowego w Europie. Działania EIT Food są finansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont Europa.


02.02.2024
Minister Hetman powołał pełnomocnika do spraw deregulacji i dialogu gospodarczego
Minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman ustanowił pełnomocnika do spraw deregulacji i dialogu gospodarczego.


31.01.2024
Jakich zmian w prawodawstwie można się spodziewać w 2024 r. i co one w praktyce oznaczają dla przedsiębiorców?
Zapraszamy do lektury najnowszego wydania "Przemysłu Spożywczego" Wydawnictwa SIGMA-NOT, na łamach którego wiceprezes PFPŻ ZP Andrzej Gantner odpowiada, jakich zmian w prawodawstwie można się spodziewać w 2024 r. i co one w praktyce oznaczają dla przedsiębiorców.


30.01.2024
Polska jednym z pięciu państw na świecie z certyfikatem WHO Validation of Trans Fat Elimination
Polska jest jednym z pięciu pierwszych państw na świecie, które uzyskały certyfikat WHO Validation of Trans Fat Elimination, za wdrożenie programu REPLACE na rzecz obniżania tłuszczów trans.


29.01.2024
Branża napojowa apeluje do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o pilne i fundamentalne zmiany w ustawie regulującej system kaucyjny w Polsce
Ustawa jest dysfunkcyjna i nie gwarantuje efektywnego działania systemu. Dyskryminuje firmy napojowe i stwarza realne zagrożenie finansowe dla całej branży i handlu detalicznego.


29.01.2024
Plany powołania nowego departamentu dot. przemysłu i łańcucha żywnościowego
W trakcie III Forum Producentów Żywności zorganizowanego w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi szef resortu rolnictwa Czesław Siekierski poinformował o planach utworzenia nowego departamentu, który zajmie się tematyką przemysłu i łańcucha żywnościowego. Minister wyraził także przekonanie, że należy zająć się kwestią poziomu marży na poszczególnych etapach łańcucha żywnościowego.


18.01.2024
DNV - Business Assurance akredytowana jednostka certyfikująca w gronie członków wspierających PFPŻ ZP!
DNV jako wiodąca firma certyfikująca, współpracuje z przedsiębiorstwami pomagając im w osiągnięciu wyników ich organizacji, pracowników i infrastruktury oraz w podnoszeniu efektywności produktów i łańcuchów dostaw, poprzez usługi certyfikacji, weryfikacji, ocenę i szkolenia.


16.01.2024
PFPŻ ZP członkiem Pracodawców RP!
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są najstarszą i największą organizacją reprezentującą pracodawców w Polsce, założoną w 1989 roku.


11.01.2024
SGS Członkiem Wspierającym PFPŻ ZP!
SGS jest światowym liderem w dziedzinie badań, inspekcji i certyfikacji, uznawanym za wzorzec w zakresie zrównoważonego rozwoju, jakości i rzetelności.


10.01.2024
Promowanie, informowanie i marketing dotyczący żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości żywności - nabór wniosków od 19 stycznia 2024 r. do 18 marca 2024 r.
Od 19 stycznia 2024 r. będzie się można ubiegać o przyznanie wsparcia na działania promocyjno-informacyjno-marketingowe dotyczące żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości żywności. Dofinansowanie pochodzi z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.


10.01.2024
Zaproszenie do udziału w Konkursie „Teraz Polska”
Do 31 stycznia 2024 roku Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego przyjmuje zgłoszenia do 34. edycji Konkursu „Teraz Polska”. Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców jest Laureatem Konkursu za ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj Formę”.


09.01.2024
IEN Energy Sp. z o.o. - Nowy Członek Wspierający PFPŻ ZP!
Spółka IEN Energy jako koncesjonowany podmiot w zakresie obrotu energią elektryczną swoją działalność prowadzi na rynku energii od ponad 10 lat.


05.01.2024
Plan kontroli NIK na 2024 r.
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała plan kontroli na 2024 r., zgodnie z którym NIK przewiduje 94 kontrole.


03.01.2024
Zapraszamy do lektury najnowszego wydania kwartalnika "Food-Lex"!
W najnowszym numerze eksperci z dziedziny prawa żywnościowego, prawa ogólnogospodarczego i środowiskowego przedstawiają nam najaktualniejsze tematy, które kształtują krajobraz naszej branży.


03.01.2024
Nabór na małe przetwórstwo w ramach KPO rusza 3 stycznia 2024 r.
Od 3 stycznia 2024 r. można się będzie ubiegać się o wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na inwestycje związane z prowadzeniem działalności przetwórczej i handlowej.


15.12.2023
Czesław Siekierski ministrem rolnictwa i rozwoju wsi
– Wyzwania, które są przed nami, są porównywalne do tych, które były przed naszym wejściem do Unii Europejskiej – podkreślił nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski podczas pierwszego spotkania z dziennikarzami w resorcie rolnictwa. Minister zwrócił uwagę, że obecna sytuacja jest jednak znacznie trudniejsza. Nowe wyzwania wynikają z tego, że Ukraina pod względem rynkowym i ekonomicznym jest już obecna w Unii Europejskiej.


15.12.2023
Paulina Hennig-Kloska nowym ministrem klimatu i środowiska
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda 13 grudnia 2023 r. przyjął ślubowanie od nowej minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski.


11.12.2023
Rozporządzenie dot. 0 proc. VAT na żywność
W dniu 9 grudnia 2023 r. zostało podpisane i opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 2670) przyjmujące 0 proc. VAT na żywność w I kwartale 2024 roku (do 31.03.2023)


28.11.2023
Anna Łukaszewska-Trzeciakowska nowym ministrem klimatu i środowiska
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda 27 listopada 2023 r. powołał Annę Łukaszewską-Trzeciakowską na stanowisko ministra klimatu i środowiska.


27.11.2023
Zmiana na stanowisku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Prezydent RP Andrzej Duda, na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego, powołał dziś na urząd Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Annę Gembicką.


24.11.2023
Drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego PS WPR
22 listopada 2023 r. odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (KM PS WPR 2023-2027). Posiedzeniu przewodniczyli sekretarze stanu w MRiRW Ryszard Bartosik – przewodniczący KM PS WPR 2023-2027 i Rafał Romanowski – zastępca przewodniczącego KM PS WPR 2023-2027.


23.11.2023
Bezpłatne webinarium Ministerstwa Finansów na temat Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) - 27 listopada br.
Wydarzenie jest skierowane do przedsiębiorstw, które będą sporządzały sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD).


13.11.2023
Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II - branża żywności wysokiej jakości - Raport z II edycji badań
Zapraszamy do lektury raportu z wynikami drugiej edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II w branży żywność wysokiej jakości.


10.11.2023
"Trzymaj Formę!" odznaczone certyfikatem „Teraz Polska”
Ogólnopolski Program Edukacyjny "Trzymaj Formę", jako największy i najdłużej trwający program edukacyjny w zakresie zbilansowanej diety i aktywności fizycznej w Polsce, został uhonorowany certyfikatem Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska"


20.10.2023
Rusza rejestracja do XII edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę"
Uruchomiona została rejestracja do XII edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!".


12.10.2023
Zużywasz powyżej 10 GWh energii rocznie?
Dołącz do inicjatywy ESG i obniż koszty energii swojej firmy dzięki kontraktom cPPA.


05.10.2023
Pilotaż programu „Nauka dla przetwórstwa rolno-spożywczego”. 100 mln zł na współpracę nauki i sektora mleczarskiego
Prowadzenie badań naukowych wspierających sektor mleczarski w zakresie innowacyjnej i bezpiecznej produkcji, przy zachowaniu dobrych praktyk na rzecz ochrony środowiska w aspekcie postępujących zmian klimatycznych – to główne założenia pilotażu programu „Nauka dla przetwórstwa rolno-spożywczego”. List intencyjny w tej sprawie podpisali: Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski, prezesi spółdzielni mleczarskich oraz rektorzy uczelni przyrodniczych.


04.10.2023
PFPŻ ZP na Inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024 Wydziału Technologii Żywności SGGW
4 października 2023 r. odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 Wydziału Technologii Żywności SGGW wraz z uroczystością nadania imienia Prof. dr. dr. h.c. multi Antoniego Rutkowskiego Auli Dydaktycznej w budynku Wydziału.


04.10.2023
ZPP przyznał autorskie Nagrody Gospodarcze za 2023 rok!
Nagrody Gospodarcze ZPP za rok 2023, których Partnerem był PFPŻ ZP, zostały rozdane w trakcie uroczystej gali w środę 27 września br.


03.10.2023
PFPŻ ZP na I posiedzeniu Grupy roboczej ds. należytej staranności Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw
10 października 2023 r. odbędzie się pierwsze posiedzenie Grupy roboczej ds. należytej staranności Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, będącego organem pomocniczym Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. PFPŻ ZP reprezentować będzie Magdalena Osińska, dyrektor Działu Prawnego.


03.10.2023
PFPŻ ZP na Inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024 na Wydziale Żywienia Człowieka SGGW
Dr Jacek Czarnecki, szef Działu Regulacji i Nauki w Nestlé Polska i Nestlé Baltics oraz wiceprezes PFPŻ ZP wygłosił wykład inauguracyjny pt. "Prawne i etyczne zasady zachęcania konsumentów do zrównoważonych wyborów żywieniowych" w trakcie Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024 na Wydział Żywienia Człowieka SGGW w Warszawie.


29.09.2023
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi – konsultacje publiczne
Zapraszamy do przekazywania uwag do projektu programu współpracy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z organizacjami pozarządowymi.


29.09.2023
Nie marnuj żywności! – konkurs dla dzieci i młodzieży
29 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Świadomości o Marnowaniu Żywności. W związku z tym minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w konkursie pt. Nie marnuj żywności. Szkoda planety!


27.09.2023
Nowy wiceprezes ARiMR
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus wręczył dziś Jerzemu Radoniowi akt powołania na stanowisko wiceprezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


26.09.2023
Nowe Stanowisko Komitetu Żywienia PAN: zasady żywienia dzieci
Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka PAN opracował stanowisko w sprawie zasad żywienia dzieci w wieku przedszkolnym (4-6 lat) i wczesnoszkolnym (7-9 lat).


21.09.2023
Polska Grupa Biogazowa dołączyła do grona członków wspierających PFPŻ ZP!
Polska Grupa Biogazowa jest liderem branży biogazowej w Polsce.


13.09.2023
Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” po raz XVII - ruszyła rejestracja szkół do kolejnej edycji programu
Celem programu „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej w klasach V-VIII szkól podstawowych poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program został uznany na poziomie unijnym przez Komisję Europejską – w ramach projektu Obesity Governance, oraz na poziomie krajowym – poprzez uhonorowanie Godłem „Teraz Polska”. Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!" realizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.


12.09.2023
Pro-eksportowy projekt z Green Seed International
Na początku października odbędą się spotkania z ekspertami w różnych krajach w Europie i USA.


07.09.2023
Systemy Jakości Żywności w Planie Strategicznym dla WPR
Sekretarz stanu Rafał Romanowski przedstawił dziś rolę systemów jakości w budowaniu relacji z konsumentami podczas konferencji „Systemy Jakości Żywności w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027”.


01.09.2023
Firmy z branży napojów bezalkoholowych i piwnej utworzyły grupę inicjatywną na rzecz budowy systemu kaucyjnego w Polsce
Już 1 stycznia 2025 r. wchodzi w życie obowiązek zbiórki w systemie kaucyjnym opakowań plastikowych, puszek metalowych i szklanych butelek zwrotnych po napojach, wodach, napojach mlecznych, sokach, nektarach i piwie. Ponad dwuletnie opóźnienie, nierealistyczny okres na wdrożenie w pełni skutecznego systemu ­ nieco ponad rok, podczas gdy w innych krajach europejskich prace zajmowały ponad dwa lata oraz liczne błędy regulacyjne stwarzają dla przedsiębiorców olbrzymie ryzyka finansowe. Mimo to, kluczowi przedstawiciele branży napojowej utworzyli grupę inicjatywną na rzecz budowy systemu kaucyjnego w Polsce.


30.08.2023
89 mln zł dla przedsiębiorców i ich pracowników na szkolenia i doradztwo w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego. Do 11 września trwa nabór w konkursie „GOZ – to się opłaca"
Aż 89 mln złotych zostanie rozdysponowane w ramach kolejnego konkursu z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS) w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Celem „GOZ – to się opłaca” jest wsparcie przedsiębiorców i ich pracowników we wprowadzaniu gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) do firm.


29.08.2023
Konsultacje publiczne Strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa 2030
Rozpoczęły się konsultacje publiczne aktualizowanej Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030.


29.08.2023
Soki z jabłek i malin dla uczniów
W roku szkolnym 2023/2024 dzieci w szkołach otrzymają dodatkowe porcje soków z jabłek oraz malin. Rada Ministrów przyjęła dziś, przedłożone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rozporządzenie zwiększające do 10 mln zł finansowanie porcji owoców i warzyw, które są dostarczane do szkół.


25.08.2023
Konkurs Innowator Mazowsza
W tym roku po raz 15 wyróżnione i nagrodzone zostaną innowacyjne firmy i naukowcy działający na terenie województwa mazowieckiego


22.08.2023
Nowe rozwiązania dla rolników, w tym skup masła i malin
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus omówił dziś podczas konferencji prasowej aktualną sytuację w rolnictwie i przedstawił propozycje nowych rozwiązań. Towarzyszyli mu sekretarz stanu Ryszard Bartosik i podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra.


11.08.2023
Andrzej Gantner, PFPZ ZP: Lista zmartwień branży spożywczej
System kaucyjny w Sejmie, ślad węglowy, zakaz sprzedaży napojów energetycznych, prawo energetyczne – mimo wakacji, rynek spożywczy przechodzi wiele zmian. O liście zmartwień branży spożywczej red. Aleksandrze Ptak-Iglewskiej opowiada wiceprezes i dyrektor generalny PFPŻ ZP Andrzej Gantner.


10.08.2023
Apel o przyjęcie ustawy o systemie kaucyjnym z poprawkami Senatu niezbędnymi dla polskiego rolnictwa, przetwórstwa, konsumentów i środowiska
Krajowy Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ "Solidarność" wraz z 16 organizacjami reprezentującymi branże wód i napojów, mleczarską, producentów soków i nektarów, browarniczą, a także producentów surowców rolnych ponownie apelują o wprowadzenie do ustawy o systemie kaucyjnym zmian uchwalonych przez Senat.


02.08.2023
Nowe możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich w sierpniu br.
Oferta konkursowa programów Funduszy Europejskich i Krajowego Planu Odbudowy obejmuje łącznie 87 konkursów:


02.08.2023
Rozmowa MRiRW z ministrem rolnictwa Ukrainy
Tranzyt ukraińskich produktów rolno-spożywczych do państw trzecich przez terytorium Polski był tematem dzisiejszego spotkania ministra Roberta Telusa z ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykołą Solskim.


01.08.2023
Rozwijaj się z funduszami europejskimi. Nowe programy dla przedsiębiorców
Cykl bezpłatnych spotkań regionalnych na temat nowych Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.


29.07.2023
Polsko-amerykańskie spotkanie nt. handlu artykułami rolno-spożywczymi
Sekretarz stanu Ryszard Bartosik spotkał się 28 lipca br. z zastępcą ambasadora USA w Polsce Danielem Lawtonem. Wiceminister przedstawił polskie stanowisko i oczekiwania jeżeli chodzi o przewóz produktów rolnych z Ukrainy.


29.07.2023
Ustawa o systemie kaucyjnym przyjęta przez Senat z poprawkami
W dniu 28 lipca 2023 r. Senat RP przyjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.


26.07.2023
Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zacieśnia współpracę z ekspertami z obszaru żywności i żywienia w ramach Rady Naukowej
W lipcu br. Zarząd PFPŻ ZP powołał ekspertów do Rady Naukowej trzeciej kadencji. Celem działalności Rady jest wymiana informacji, opinii i poglądów pomiędzy przedstawicielami świata nauki i przemysłu żywnościowego w zakresie najnowszych trendów, rozwiązań, technologii i badań w sektorze produkcji i przetwórstwa żywności.
Nominacje wręczył Andrzej Gantner – Wiceprezes i Dyrektor Generalny. Pierwsze studyjne posiedzenie Rady odbyło się w fabryce firmy Upfield w Katowicach.


24.07.2023
Apel o poparcie przez Sejm i Senat niezbędnych zmian w ustawie wdrażającej system kaucyjny na opakowania po napojach, która w obecnym kształcie jest szkodliwa dla polskiego rolnictwa, przetwórstwa, konsumentów i środowiska
Organizacje sektora rolno-spożywczego reprezentujące branże wód i napojów, mleczarską, sokowniczą oraz browarniczą, a także producentów rolnych zwracają się z apelem w sprawie wprowadzenia do ustawy dot. systemu kaucyjnego zmian, które mają zapobiec wielomiliardowym stratom i wynikającym z nich nieuniknionym podwyżkom cen produktów żywnościowych oraz degradacji środowiska w postaci 16 miliardów opakowań po napojach, które trafią na wysypiska, zamiast zostać zebrane i przerobione na surowce wtórne w roku 2025.


21.07.2023
Już tylko 10 dni pozostało na zgłoszenie do konkursu Pracodawca Jutra!
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wydłuża nabór do siódmej edycji konkursu Pracodawca Jutra. Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie podmiotów, które realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Wnioski można składać do 31 lipca 2023 r.


21.07.2023
Innowacje w żywieniu. NCBR ogłasza wyniki I konkursu NUTRITECH
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki pierwszego konkursu w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu. W wyniku oceny merytorycznej 30 projektów zostało rekomendowanych do dofinansowania na kwotę ponad 136 milionów złotych. Ma to pozwolić na realizację projektów służących m.in. poprawie zdrowia i ochronie przed lawinowym wzrostem chorób dietozależnych.


21.07.2023
Wiceprezes i dyrektor generalny PFPŻ ZP Andrzej Gantner z wyróżnieniem „Przyjaciel Teraz Polska”
Statuetki zostały przyznane przez Zarząd Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska"​, aby wyrazić podziękowania i wdzięczność wieloletnim partnerom.


19.07.2023
Nowelizacja ustawy o zdrowiu publicznym nadregulacją kategorii napojów energetyzujących
Nowelizacja ustawy o zdrowiu publicznym mająca na celu regulację napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny, w tym wprowadzająca zakaz sprzedaży osobom poniżej 18 r.ż. i nowe wymogi dotyczące etykietowania, będzie ograniczać dostępność produktów tej kategorii osobom dorosłym oraz będzie dyskryminująca dla polskich przedsiębiorców. Projekt jest obecnie procedowany w parlamencie bez odpowiedniego postępowania legislacyjnego (notyfikacji technicznej) narażając Polskę i objętych nim przedsiębiorców na negatywne konsekwencje.


14.07.2023
Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą system kaucyjny w Polsce
W czwartek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi bez kluczowych poprawek, o które apelowali producenci napojów, soków, wód i mleka.


14.07.2023
Przypominamy: PARP wydłuża nabór do konkursu Pracodawca Jutra
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wydłuża nabór do siódmej edycji konkursu Pracodawca Jutra. Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie podmiotów, które realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Wnioski można składać do 31 lipca 2023 r.


13.07.2023
Senat: Zmiany ustawy - Prawo energetyczne (druk 1010)
W dniu dzisiejszym poprawka dotycząca skreślenia art. 19 ustawy zmieniającej ustawę – Prawo energetyczne, wbrew stanowisku rządu, uzyskała większość połączonych komisji: Środowiska, Nadzwyczajnej ds. Klimatu oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.


12.07.2023
Problemy plantatorów malin - najnowsze działania UOKiK
• Prezes UOKiK Tomasz Chróstny sprawdzi czy ceny malin mogły być kształtowane niezgodnie z prawem.
• Dziś ruszają kontrole w skupach oraz u największych przetwórców.
• To nie są jedyne działania Urzędu na rynku rolno-spożywczym.


10.07.2023
Komunikat prasowy organizacji branżowych dot. ustawy o systemie kaucyjnym
Branża napojowa (w tym sokownicza i mleczarska) oczekuje, że system kaucyjny będzie wspierać firmy w realizacji celów gospodarki obiegu zamkniętego w zakresie realizacji poziomów zbiórki opakowań i użycia surowców wtórnych. Obecny projekt ustawy nie realizuje tego celu i wymaga poprawek tak, aby nie stanowił realnego zagrożenia dla podstaw finansowych funkcjonowania całej branży napojowej (w tym sokowniczej i mleczarskiej) oraz nie nakładał dodatkowego podatku VAT na konsumentów z tytułu kaucji.


30.06.2023
Rozpoczął się nabór do Rady Kobiet w rolnictwie
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił nabór do Rady Kobiet w rolnictwie. Zgłoszenia można składać od 29 czerwca do 12 lipca 2023 r.


27.06.2023
PARP wydłuża nabór do konkursu Pracodawca Jutra
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wydłuża nabór do siódmej edycji konkursu Pracodawca Jutra. Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie podmiotów, które realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Wnioski można składać do 31 lipca 2023 r.


23.06.2023
Już tylko tydzień pozostał na zgłoszenie do konkursu „Pracodawca Jutra”!
Do 30 czerwca br. można dokonywać zgłoszeń do VII edycji konkursu „Pracodawca Jutra” i skorzystać z wyjątkowej szansy ubiegania się o tytuł „Pracodawca Jutra 2023”!


23.06.2023
Food-Lex nr 2/2023 już dostępny
Zapraszamy do lektury najnowszego wydania kwartalnika "Food-Lex"!


21.06.2023
Słabe punkty w łańcuchu dostaw żywności – ankieta Komisji Europejskiej
Zachęcamy do udziału w przeprowadzanej przez Komisję Europejską ankiecie pn.: Mapowanie zagrożeń i słabych punktów w łańcuchu dostaw żywności w UE. Termin wypełnienia ankiety upływa 30 czerwca 2023 r.


20.06.2023
Do 30 czerwca przyjmowane są zgłoszenia w konkursie „Pracodawca Jutra”!
Trwa kolejna, VII edycja konkursu „Pracodawca Jutra” organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.


20.06.2023
Nowa polityka promocyjna Unii Europejskiej – możliwość zgłaszania uwag
Komisja Europejska 14 czerwca 2023 r. przedstawiła projekt założeń Rocznego Programu Prac dotyczącego programów informacyjnych i promocyjnych. Organizacje branżowe, międzybranżowe i organizacje producentów mogą przekazać swoje uwagi lub komentarze do projektu do 4 lipca 2023 r.


19.06.2023
Polacy rezygnują ze spożywania produktów odzwierzęcych, a w sklepach można znaleźć coraz więcej żywności roślinnej
Według badań przeprowadzonych przez Mintel 44% Polaków deklaruje, że względy zdrowotne skłoniły ich do zmniejszenia ilości zjadanego mięsa przetworzonego. Z tego samego powodu już 23% z nas coraz częściej rezygnuje z mleka krowiego. Osoby ograniczające lub wykluczające ze swojego menu te produkty szukają alternatyw, których na rynku nie brakuje.


17.06.2023
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 – zmiany
Ministrowie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Finansów podpisali w porozumieniu nowe rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu.


15.06.2023
Najlepsi z najlepszych na Narodowym. Finał Konkursu o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”
Spośród ponad 6 tysięcy uczestników tegorocznej edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”, 19 najlepszych przystąpiło do Finału Konkursu. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 14 czerwca 2023 r. na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie.


15.06.2023
Trwa VII edycja Konkursu „Pracodawca Jutra”
Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz Rada Sektorowa ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości zapraszają do wzięcia udział w VII edycji Konkursu „Pracodawca Jutra” organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)!


07.06.2023
Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności 2023
Dziś świętujemy Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności i przy tej okazji składamy podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w przetwórstwo żywności w Polsce za ich codzienny trud i osiągane sukcesy polskiej gospodarki żywnościowej!


31.05.2023
Pożegnanie Prof. dr hab. Krzysztofa Krygiera
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 maja 2023 r. zmarł prof. dr hab. Krzysztof Krygier.


25.05.2023
"Przedsiębiorcy: przyspieszyć z ustawą o systemie kaucyjnym, bo grożą nam kary"
Bez regulacji o systemie kaucyjnym firmy nie będą w stanie wypełnić narzuconych wymogów dotyczących zbiórki opakowań i użycia recyklatu. A w konsekwencji będą płacić potężne kary - informuje rp.pl.


25.05.2023
Podkomisja stała do spraw bezpieczeństwa żywności
W dniu 23 maja br. odbyło się posiedzenie sejmowej Podkomisji stałej do spraw bezpieczeństwa żywności Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w trakcie którego przedstawione zostały kwestie dot. wymiany handlowej z Ukrainą.


18.05.2023
Wykłady z ekspertem PFPŻ ZP
Dr inż. Marta Tomaszewska-Pielacha, dyrektor ds. żywności i żywienia Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców przedstawiła wykład dla studentów II stopnia kierunku Żywienie Człowieka i Ocena Żywności SGGW w ramach przedmiotu Metody Doskonalenia Jakości Żywności.


17.05.2023
Komunikat prasowy dot. stawek SUP
Organizacje reprezentujące przedsiębiorców z branży wprowadzających na rynek napoje (w tym napoje mleczne, wody i soki) stanowczo protestują przeciwko nieuzasadnionej dwudziestokrotnej w stosunku do pierwotnie proponowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska podwyżce opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz utworzenia i utrzymania publicznych systemów zbierania tych odpadów.


17.05.2023
III edycja kampanii EFSA „Wybieraj bezpieczną żywność” #EUChooseSafeFood
Po zeszłorocznym sukcesie kampanii „Wybieraj bezpieczną żywność”, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) startuje z trzecią edycją. W 2023 roku akcja zatacza szersze kręgi niż dotychczas – tym razem obejmuje aż 16 krajów.


16.05.2023
Firma Kellogg's dołaczyła do grona członków PFPŻ ZP!
Firma Kellogg's jest największym na świecie producentem płatków śniadaniowych, jak również drugim pod względem wielkości wytwórcą słonych przekąsek, w tym producentem znanej i lubianej marki Pringles. Chipsy Pringles produkowane są w zakładzie UMA Investements Sp. z o.o. przy ulicy Wschodniej 3 w Kutnie.


08.05.2023
"Akademia Prawa Żywnościowego"
Z przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji „Akademii Prawa Żywnościowego”! Współorganizatorem wydarzenia jest "Food-Lex" - pierwszy w Polsce kwartalnik o prawie żywnościowym.


23.04.2023
VII edycja konkursu Pracodawca Jutra
Trwa nabór zgłoszeń do VII edycji konkursu „Pracodawca Jutra”. Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców oraz instytucji edukacyjnych współpracujących z przedsiębiorcami w zakresie realizowanych inicjatyw edukacyjnych stanowiących dobry przykład współpracy biznesu z edukacją.


06.04.2023
Zmiana na stanowisku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Prezydent RP Andrzej Duda, na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego, powołał dziś na urząd Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa.


04.04.2023
Debata ekspercka „Żywność i rolnictwo w Europie”
Inwazja Rosji na Ukrainę i zablokowanie przez Rosjan portów czarnomorskich wpłynęły na wzrost cen żywności, a w krajach uzależnionych od importu zboża i innych produktów rolnych z tych dwóch krajów wywołała ogromne zaniepokojenie. Na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Azji mówi się o kryzysie żywnościowym. Czy Europa, w tym Polska, jest odporna na taki kryzys?


31.03.2023
Monitoring realizacji Agendy 2030
Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczyna konsultacje projektu raportu pn. Realizacja celów zrównoważonego rozwoju w Polsce. Raport 2023 w ramach przygotowań do Dobrowolnego Narodowego Przeglądu z realizacji Agendy 2030.


30.03.2023
Od 1 kwietnia niższa cena gazu dla piekarni i cukierni
Od dnia 1 kwietnia 2023 r. rozpoczyna się okres, w którym będzie obowiązywała maksymalna stawka za gaz 200,17 zł/MWh dla piekarni i cukierni, w tym tych działających w formie spółdzielni spożywczych. Elektroniczne wnioski będzie można już wkrótce składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).


29.03.2023
MRiRW: Propozycje działań na rynku zbóż
Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk przedstawił 11 propozycji działań na rynku zbóż, które będą wprowadzane w celu stabilizacji sytuacji na tym rynku.


27.03.2023
Oddajemy w Państwa ręce Food-Lex nr 1/2023!
Zapraszamy do lektury najnowszego wydania kwartalnika "Food-Lex" omawiającego aktualnie najważniejsze zagadnienia prawa żywnościowego i ogólnogospodarczego oraz wyzwań środowiskowych dla przedsiębiorstw branży spożywczej.


27.03.2023
Brak systemu kaucyjnego to miliardowe straty dla polskiej gospodarki
Każdy rok opóźnienia w uruchomieniu systemu kaucyjnego w Polsce oznacza miliardowe, niepotrzebne straty finansowe zarówno dla budżetu Państwa, jak również dla przedsiębiorców z branży napojowej i recyklingowej. Bez systemu kaucyjnego niemożliwe będzie również znaczące zredukowanie ilości odpadów opakowaniowych, które zaśmiecają tereny zielone lub są palone w piecach, przyczyniając się do zanieczyszczenia powietrza w Polsce.


24.03.2023
Zgłoś swój projekt do konkursu REGIOSTARS 2023
Jeśli zrealizowałeś innowacyjny projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, w tym z programu Interreg, to możesz sięgnąć po europejską nagrodę REGIOSTARS 2023!


15.03.2023
Ustawa wprowadzająca maksymalną cenę za gaz dla piekarni, cukierni i spółdzielni spożywczych
Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą maksymalną cenę za gaz dla piekarni, cukierni i spółdzielni spożywczych.


11.03.2023
Prawo pracy 2023 – aktualne wyzwania dla rynku żywnościowego, 23 marca 2023 r.
Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” zapraszają do udziału w konferencji on-line pt.: „Prawo pracy 2023 – aktualne wyzwania dla rynku żywnościowego”, która odbędzie się w dniu 23 marca 2023 r. w godz. 10:00-14:00 na platformie ZOOM.
Partnerem merytorycznym konferencji jest Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR.


11.03.2023
Dlaczego potrzebujemy innowacji? O innowacyjności polskich firm
Aktualny nabór wniosków dot. innowacyjności przez PARP trwa od 21 lutego do 12 kwietnia 2023 r. W jego ramach na dofinansowanie projektów z ramienia PARP przeznaczono aż 4,45 mld zł.


10.03.2023
Pierwsza w Polsce samoregulacja dotycząca reklamy środowiskowej
Rady Reklamy wprowadziła pierwszą w Polsce samoregulację dotyczącą reklamy środowiskowej.


08.03.2023
Konferencja on-line PFPŻ ZP pt.: Prawo podatkowe - aktualne wyzwania dla przedsiębiorców z branży żywnościowej w 2023 r., 16 marca 2023 r.
Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” zapraszają do udziału w konferencji on-line pt.: Prawo podatkowe - aktualne wyzwania dla przedsiębiorców z branży żywnościowej w 2023 r., która odbędzie się w dniu 16 marca 2023 r. w godzinach 10.00-13.00 na platformie ZOOM.
Partnerem merytorycznym konferencji jest Ernst & Young Usługi Finansowe Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polska sp.k.


01.03.2023
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór do programu Ścieżka SMART. Do zdobycia w 2023 r. dofinansowanie o łącznej kwocie 6,67 mld zł
7 lutego ogłoszono nabór do Ścieżki SMART w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG). Jest to pierwszy uruchamiany konkurs w ramach programu FENG, przy czym już od 21 lutego przedsiębiorcy z sektora mikro-, małych i średnich firm będą mogli złożyć wnioski o dofinansowanie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Konkurs ma na celu wsparcie rozwoju działań badawczych i innowacyjnych polskich biznesów. Łącznie, w tym roku, w ramach Ścieżki SMART do przedsiębiorców trafi 10,67 mld zł, z czego PARP rozdysponuje kwotę 6,67 mld zł.


24.02.2023
Będzie nowy podatek dla producentów żywności. Ceny mogą pójść w górę
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy powołujący Fundusz Ochrony Rolnictwa. Zdaniem producentów przełoży się to na konieczność wzrostu cen produktów spożywczych. Sami rolnicy, choć czekają na rozwiązanie ułatwiające odzyskanie pieniędzy, przyznają, że ma ono nie tylko same plusy.


23.02.2023
Nowe zalecenia dot. profilaktyki i leczenia niedoborów witaminą D dla populacji polskiej
Opublikowano nowe zalecenia dotyczące profilaktyki i leczenia niedoborów witaminą D dla populacji polskiej.


17.02.2023
Interpelacja ws. nierównego traktowania napojów mlecznych i napojów roślinnych przy nakładaniu opłaty cukrowej
Do ministra zdrowia została złożona interpelacja w sprawie nierównego traktowania napojów mlecznych i napojów roślinnych przy nakładaniu opłaty cukrowej.


15.02.2023
Wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych w 2022 roku
– Polskie rolnictwo produkuje zdrową, smaczną żywność, która jest chętnie kupowana – podkreślił wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk przedstawiając wyniki handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w 2022 roku.


10.02.2023
NCBR ogłasza pierwszy konkurs w nowej perspektywie Unii Europejskiej. Rusza Ścieżka SMART
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło pierwszy konkurs w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – Ścieżka SMART. To następca znanej przedsiębiorcom Szybkiej Ścieżki, największego dotąd programu wsparcia innowacyjności polskich firm, jednak w nowej, odświeżonej formule i z szerszym obszarem możliwości dofinansowania. Nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie, którego budżet to aż 667 milionów złotych, ruszy już 21 lutego oraz kierowany będzie do dużych przedsiębiorstw.


09.02.2023
Branża napojowa domaga się jak najszybszego skierowania pod obrady Sejmu i uchwalenia ustawy o systemie kaucyjnym
Projekt bardzo potrzebnej pod względem ochrony środowiska i gospodarczym ustawy opracowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska z niewiadomych przyczyn nie trafił ciągle do Sejmu.


26.01.2023
Walka z nielegalnymi praktykami rynkowymi
Zgodnie z zapowiedziami wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka wzmacniane są działania w zakresie wykrywania nielegalnych praktyk rynkowych.


26.01.2023
Paweł Kurtasz nowym prezesem PAIH
Od 23 stycznia br. funkcję prezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu pełni Paweł Kurtasz.


24.01.2023
Spotkanie w MFiPR na temat aktualizacji Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych - stanowiących międzynarodowy standard odpowiedzialnego biznesu
W dniu 31 stycznia 2023 r. w godz. 12.00 - 14.00 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polski Krajowy Punkt Kontaktowy OECD zapraszają przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, związków zawodowych, organizacji branżowych, środowiska akademickiego i administracji publicznej na spotkanie na temat aktualizacji Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.


23.01.2023
Harmonogram naborów realizowanych w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na 2023 r.
19 stycznia br. został zaakceptowany harmonogram naborów w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r. Harmonogram uwzględnia wszystkie planowane w 2023 r. nabory w FENG, w tym organizowane w trybie konkurencyjnym oraz niekonkurencyjnym. Przewiduje się uruchomienie 27 naborów w trybie konkurencyjnym i 16 w trybie niekonkurencyjnym.


19.01.2023
Debata na temat bieżących wyzwań polskiego rolnictwa
Wyzwania polskiego rolnictwa spowodowane wojną w Ukrainie, bezpieczeństwo żywnościowe oraz wdrożenie krajowego Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023–2027 to tematy omawiane podczas debaty w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. W wydarzeniu wziął udział Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny PFPŻ ZP.


19.01.2023
Pierwsze posiedzenie Rady Produkcji Ekologicznej
Sekretarz stanu Rafał Romanowski wziął dziś udział w spotkaniu inaugurującym działalności Rady Produkcji Ekologicznej.


18.01.2023
Rozmowy polsko-ukraińskie
Sekretarz stanu w MRiRW Rafał Romanowski przyjął dziś wiceministra polityki rolnej i żywności Ukrainy Markijana Dmytrasewycza.


17.01.2023
Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Transportu Produktów Rolnych i Spożywczych z Ukrainy
Pod przewodnictwem wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka odbyło się dziś posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Transportu Produktów Rolnych i Spożywczych z Ukrainy.


17.01.2023
Projekt ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.


16.01.2023
Nowy Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego
Podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra wręczył dziś Krzysztofowi Sławskiemu akt powołania na Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.


13.01.2023
Nabór do programu "Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu i energii elektrycznej"
Już niedługo ruszy nabór do programu „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu i energii elektrycznej”.


12.01.2023
Branża rolno-spożywcza obfituje w innowacje. Napędzają je potrzeby konsumentów
Branża rolno-spożywcza, do niedawna uważana za jedną z mniej postępowych, dziś obfituje w innowacje. Napędzają je trzy trendy – wpływ żywności na zdrowie, oddziaływanie na środowisko oraz cyfryzacja produkcji. Inspiracją do tworzenia innowacji są potrzeby konsumentów i to właśnie ich zdanie producenci żywności coraz częściej biorą pod uwagę w pierwszej kolejności. W ramach projektu EIT Food Consumer Engagement Labs, koordynowanego przez Uniwersytet Warszawski, konsumenci pracują z firmami spożywczymi, współtworząc innowacyjne produkty spożywcze. Laboratoria Zaangażowania Konsumentów mają już na koncie ponad 20 wdrożeń produktów w różnych krajach europejskich, również w Polsce.


12.01.2023
Monitoring trendów w innowacyjności
Monitoring trendów w innowacyjności stanowi część szerszych działań z zakresu Monitoringu Narodowych Systemów Innowacji (NSI), realizowanych w ramach projektu inno_LAB.


07.01.2023
Posiłek w szkole i w domu. Kryteria dochodowe w górę
Rada Ministrów przyjęła Uchwałę dot. zmian w programie Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. To przede wszystkim podniesienie kryterium dochodowego, co zapewni szerszy dostęp i wsparcie większej grupy osób wymagających pomocy.


04.01.2023
Opinie w zakresie przyznania znaku „Poznaj Dobrą Żywność” wydane w 2022 r.
IJHARS: Oznaczenie znakiem jakości „Poznaj Dobrą Żywność” jest wyróżnieniem produktu oraz informacją, która pomaga konsumentom w wyborze żywności o wysokiej jakości.


04.01.2023
Powołanie Głównego Inspektora w GIJHARS
Premier Mateusz Morawiecki powołał na stanowisko Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Przemysława Rzodkiewicza.


28.12.2022
Dofinansowanie dla szkoleń w branży żywności wysokiej jakości. Z czym to się je?
Malejące zainteresowanie branżą wśród młodych ludzi, konieczność szybkiego reagowania na dynamicznie zmieniające się potrzeby klientów czy wprowadzanie nowych, zaawansowanych technologii – to tylko niektóre z wyzwań stojących przed sektorem żywności wysokiej jakości. Biorąc pod uwagę wysoki odsetek (58%) pracowników tej branży niekorzystających w ciągu roku ze szkoleń i kursów zawodowych, sprostanie tym wyzwaniom może stanowić trud. Rozwój umiejętności, które pomogą w radzeniu sobie z nimi, można jednak podać pracownikom niemal na talerzu, a jest to możliwe dzięki dofinansowaniom przyznawanym za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), ze wsparciem Funduszy Europejskich, w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).


23.12.2022
"Food-Lex" nr 4/2022
Świąteczny czas to doskonała okazja, aby rozkoszować się smakami i aromatami świątecznych potraw! Z jakimi wyzwaniami w obszarze prawa żywnościowego, prawa ogólnogospodarczego i środowiska muszą mierzyć się producenci żywności, aby zapewnić bezpieczeństwo i najwyższą jakość produktów, które będzie można znaleźć się na świątecznym stole? Zapraszamy do lektury gwiazdkowego wydania "Food-Lex"!


19.12.2022
Dalsze opóźnianie w uchwaleniu projektu ustawy o systemie kaucyjnym stanowi realne zagrożenie dla branży napojowej w realizacji celów środowiskowych związanych z gospodarką opakowaniową – alarmuje szereg organizacji
Największe organizacje przedsiębiorców reprezentujące producentów napojów apelują wspólnie do Premiera o jak najszybsze skierowanie pod obrady Sejmu RP projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach (UC98), stanowiącej ramy prawne dla powstania systemu kaucyjnego w Polsce.


19.12.2022
Darowizny żywności zagrożone. Ministerstwo Finansów planuje opodatkować opłatą cukrową napoje przekazywane na cele charytatywne
W związku z trwającymi pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻ ZP) oraz Federacja Polskich Banków Żywności (FPBŻ) apelują o utrzymanie dotychczasowego zwolnienia napojów przekazywanych na cele dobroczynne z obowiązku zapłaty tzw. opłaty cukrowej.


16.12.2022
Zmiana na stanowisku dyrektora PIWet-PIB
Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk wręczył dziś profesorowi Stanisławowi Winiarczykowi akt powołania na stanowisko Dyrektora Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.


16.12.2022
Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Plan Strategiczny
Z udziałem wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka oraz sekretarza stanu Ryszarda Bartosika i podsekretarza stanu Krzysztofa Ciecióry odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (KM PS WPR 2023-2027).


13.12.2022
Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielonej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r., przedłożone przez MRiRW
KPRM opublikowała infromację ws. sprawozdania zawierającego wyniki monitorowania pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie w 2021 r. dotyczącej m.in. pomocy de minimis, która nie narusza konkurencji pomiędzy krajami UE. W dokumencie ujęte zostały w szczególności dane dotyczące wielkości, form i przeznaczenia pomocy publicznej oraz oceny udzielonej pomocy w sferze konkurencji.


12.12.2022
Walne Zebranie Członków PFPŻ ZP
6 grudnia br. odbyło się Walne Zebranie Członków PFPŻ ZP poświęcone podsumowaniu efektów prac Federacji oraz przyjęciu strategii działań, które realizowane będą w nadchodzącym roku.


11.12.2022
PFPŻ ZP uhonorowany Orłem "Wprost" w ramach rankingu Złota Setka Polskiego Rolnictwa
PFPŻ ZP w trakcie szóstej już Gali tygodnika „Wprost” został wyróżniony statuetką dla najlepszych firm sektora rolno-spożywczego w kategorii "Odpowiedzialny Biznes".


08.12.2022
Zaproszenie: Kurs „Planowanie projektów B+R” - nowy bezpłatny kurs online PFR
Jak nauka może skutecznie nawiązywać współpracę z biznesem? Jak planować prace badawcze, pozyskiwać finansowanie i zarządzać projektem? Odpowiedzi dostarcza nowy bezpłatny kurs online „Planowanie projektów B+R”, który jest już dostępny na platformie kursy.pfr.pl.


05.12.2022
Dofinansowania PARP na usługi rozwojowe (m.in. szkolenia, usługi doradcze, studia podyplomowe)
Przypominamy o możliwości skorzystania z dofinansowania do usług rozwojowych (m.in. szkoleń, usług doradczych, studiów podyplomowych) w ramach projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, który służy poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspiera procesy innowacyjne przedsiębiorców sektora spożywczego z terenu całej Polski.


02.12.2022
Trwanie życia w zdrowiu w 2021 r. - najnowsze dane GUS
Główny Urząd Statystyczny poinformował o jednym z kluczowych, z punktu widzenia polityki zdrowotnej, wskaźniku, czyli długości trwania życia w zdrowiu. To, obok średniej oczekiwanej długości życia podstawowy miernik sytuacji zdrowotnej społeczeństwa. W załączeniu przesyłam informację sygnalną GUS w sprawie publikacji, a poniżej podsumowanie najważniejszych kwestii.


02.12.2022
Propozycja KE dot. opakowań obejmuje pozytywne aspekty, ale jednocześnie pozostawia wiele wątpliwości
Opublikowany 30 listopada 2022 r. wniosek Komisji Europejskiej dotyczący nowego unijnego rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych będzie wymagał zmian, aby podmioty działające na rynku spożywczym mogły sprawnie realizować wspólne ambicje dotyczące zrównoważonych opakowań i gospodarki o obiegu zamkniętym.


30.11.2022
Andros Polska Sp. z o.o. dołączyła do grona członków PFPŻ ZP!
Andros Polska Sp. z o.o z siedzibą w Łopatkach jest częścią francuskiej grupy Andros - europejskiego lidera na rynku owoców.


30.11.2022
Monografia naukowa „Sektor spożywczy - od kompetencji pracowników do jakości żywności”
W ramach działań Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości przez zespół ekspertów SGGW pod redakcją prof. dr hab. Krystyny Gutkowskiej opracowana została monografia naukowa „Sektor spożywczy - od kompetencji pracowników do jakości żywności”.


30.11.2022
Zaproszenie na bezpłatne szkolenia e-learningowe NPZ 2022
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach e-learningowych pn.: Zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dla grup zawodowych zaangażowanych w działania na rzecz walki z nadwagą i otyłością w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.


29.11.2022
Przedłużenie 0% VAT na żywność
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zapowiedział przedłużenie obniżonej stawki VAT na produkty żywnościowe.


28.11.2022
Organizacje samorządu gospodarczego apelują o jak najszybsze przyjęcie legislacji ustanawiającej ramy prawne dla stworzenia w Polsce systemu kaucyjnego na opakowania po napojach
W dniu 29 listopada 2022 odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, podczas którego ma zapaść decyzja w sprawie opinii dotyczącą ustawy ustanawiającej ramy prawne dla systemu kaucyjnego w Polsce. Organizacje reprezentujące zarówno sektor producentów napojów, oraz organizacje działające na rzecz rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego wspólnie zaapelowały do Komisji o wydanie pozytywnej opinii dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach (UC98), stanowiącej ramy prawne dla powstania systemu kaucyjnego w Polsce.


25.11.2022
Krajowy Plan Odbudowy: realizowane i planowane działania
Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas konferencji w Brześciu Kujawskim przypomniał, że Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest programem, który ma wzmocnić gospodarki wszystkich krajów europejskich po pandemii COVID-19. Szef resortu rolnictwa omówił realizowane nabory wniosków w sektorze rolnictwa oraz przedstawił plany dotyczące kolejnych działań.


21.11.2022
Rusza projekt informacyjno-edukacyjny pt. „Mitożercy”
Pierwsze działania projektowe wyjaśniają, co zawdzięczamy dodatkom do żywności.


18.11.2022
Konferencja 29/11/2022 "Oczekiwane kompetencje w branży spożywczej w kontekście aktualnej i prognozowanej sytuacji gospodarczej oraz trendów konsumenckich. Podsumowanie działań SRK w sektorze żywności wysokiej jakości"
Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji "Oczekiwane kompetencje w branży spożywczej w kontekście aktualnej i prognozowanej sytuacji gospodarczej oraz trendów konsumenckich. Podsumowanie działań Sektorowej Rady ds. Kompetencji w sektorze żywności wysokiej jakości", która odbędzie się 29 listopada br. w Auli Kryształowej SGGW.


17.11.2022
Ruszyła XVI edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”
Ponad 2,5 tysiąca szkół zgłosiło się już do nowej edycji programu „Trzymaj Formę!”. Zainteresowanie jest ogromne, bo po okresie pandemii nauczyciele widzą potrzebę edukacji o zasadach aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. Szkoły mogą zgłaszać się do udziału w programie już tylko do 20 listopada bieżącego roku.


17.11.2022
Polskie organizacje ws. nowelizacji dyrektywy opakowaniowej i dyskryminujących celów dla opakowań wielokrotnego użytku na napoje
PFPŻ ZP, KIG PR, KUPS i ZPPP Browary Polskie przekazały do unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego oraz polskich eurodeputowanych wystąpienie ws. spodziewanej nowelizacji dyrektywy opakowaniowej i dyskryminujących celów dla opakowań wielokrotnego użytku na napoje.


14.11.2022
Kompania Piwowarska członkiem PFPŻ ZP!
Kompania Piwowarska jest liderem polskiego rynku piwa, z udziałem wolumenowym 36,1% (dane GUS, 2021), zatrudniającym ponad 2700 osób.


08.11.2022
Opłaty okołosprzedażowe - raport UOKiK
Prezes UOKiK przeprowadził badanie rynku, w którym sprawdził opłaty pobierane przez sieci handlowe za usługi świadczone, np. logistyczne lub informatyczne, na rzecz dostawców produktów rolno-spożywczych.


04.11.2022
Stanowisko PFPŻ ZP ws. nowelizacji opłaty cukrowej
W związku z przekazaniem do konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, PFPŻ ZP przekazała uwagi do ww. projektu ustawy w części dotyczącej tzw. „opłaty cukrowej”.


04.11.2022
"Trzymaj Formę!" odznaczone certyfikatem "Teraz Polska"​!
Ogólnopolski Program Edukacyjny "TrzymajFormę!", który współorganizujemy wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, odznaczony został certyfikatem Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska"​.


03.11.2022
„Trzymaj Formę!” po raz XVI
Główny Inspektorat Sanitarny i Polska Federacja Producentów Żywności już po raz XVI organizują Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”. To wyjątkowy projekt, który kształtuje prozdrowotne nawyki wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin i zachęca do brania odpowiedzialności za własne zdrowie.


03.11.2022
Konferencja na temat Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
O możliwościach wsparcia dostępnych dla polskiego rolnika w ramach krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) 2023–2027, a także w ramach innych, trwających programów, szczegółowo poinformowali w swoich prezentacjach dyrektorzy departamentów merytorycznych MRiRW – dyr. Departamentu Rynków Rolnych Waldemar Guba, dyr. Departamentu Płatności Bezpośrednich Joanna Czapla i dyr. Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej Joanna Gierulska.


31.10.2022
Sanpro Synergy Sp.z o.o. (Grupa Impel) - członkiem wspierającym PFPŻ ZP
Sanpro Synergy to synergia ludzi i technologii.


28.10.2022
"Zielona transformacja polskiego rolnictwa"
Publikacja pt. "Zielona transformacja polskiego rolnictwa", której PFPŻ ZP jest partnerem została właśnie opublikowana na stronie Kongresu Obywatelskiego.


21.10.2022
Apel do Premiera w sprawie maksymalnych cen energii elektrycznej dla dużych firm przetwórczych
PFPŻ ZP wspólnie z innymi organizacjami przekazała do Premiera apel ws. maksymalnych cen energii elektrycznej dla dużych firm przetwórczych. Kolacja 8 organizacji zwróciła uwagę, iż prowadzone prace nad ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. nie uwzględniają wsparcia dla dużych przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego, w tym dużych spółdzielni rolniczych, których właścicielami są sami rolnicy.


11.10.2022
"Trzymaj Formę!" będzie w najbliższych latach sztandarowym programem Sanepidu
"Program "Trzymaj Formę!" będzie w najbliższych latach sztandarowym programem Sanepidu" - powiedział dyrektor Biura Głównego Inspektora w Głównym Inspektoracie Sanitarnym Szymon Cienki.


07.10.2022
Rusza XI edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!"
Konkurs wiedzy to dodatkowa inicjatywa realizowana w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Trzymaj Formę!" - promującej zdrowy styl życia wśród młodzieży szkolnej o największym zasięgu w Unii Europejskiej.


06.10.2022
Rozmowy o rolnictwie w gronie dyplomatów
Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk spotkał się z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego akredytowanymi w Polsce.


05.10.2022
Export Intelligence pomoże w ekspansji zagranicznej polskich firm
Ministerstwo Rozwoju i Technologii kończy prace nad Export Intelligence. Nowy system to terabajty danych o przepływach handlowych, ważnych informacjach gospodarczych oraz wiele wskaźników opisujących poszczególne rynki zagraniczne. Generowane z nich raporty pomogą polskiemu biznesowi w planowaniu swoich działań na globalnych rynkach.


28.09.2022
Akademia Menadżera Innowacji
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi rekrutację do V edycji AMI, która potrwa do 14 października br. do godz. 16.


27.09.2022
Food-Lex nr 3/2022 - aktualnie najważniejsze zagadnienia prawa żywnościowego i ogólnogospodarczego oraz wyzwań środowiskowych dla przedsiębiorstw branży spożywczej
Zapraszamy do lektury najnowszego wydania 'Food-Lex", pierwszego w Polsce kwartalnika o prawie żywnościowym!


26.09.2022
Konieczność uznania produkcji żywności za kluczowy sektor i przyjęcia rozwiązań energetycznych zapewniających niezakłóconą produkcję i przetwórstwo żywności w całej Unii Europejskiej
W związku ze zbliżającym się nadzwyczajnym posiedzeniem Rady Unii Europejskiej (ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii) zaplanowanym w dniu 30 września br., podczas którego będzie omawiany projekt rozporządzenia Rady w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii, Polska Federacja Producentów Żywności przedstawiła stanowisko w tej sprawie.


21.09.2022
Nabory wniosków w ramach KPO
Od 17 października ruszą pierwsze nabory wniosków o objęcie wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.


20.09.2022
Jaką kawę Polacy lubią najbardziej?
Program „Kawa i zdrowie” skupia się nie tylko na edukacji konsumentów na temat wpływu kawy na zdrowie, ale też na poznaniu ich codziennych wyborów i preferencji spożywania tego napoju.


20.09.2022
Solidne wyniki przemysłu za sierpień pomimo wielu wyzwań
Produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 10,9% w porównaniu z sierpniem ub. roku.


15.09.2022
Nowy wiceminister w MRiRW
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał posła Janusza Kowalskiego na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


14.09.2022
Płaca minimalna w 2023 r. wyższa niż wcześniej proponowano. Rząd przyjął rozporządzenie
Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna ma wzrosnąć do 3490 zł, a od 1 lipca – do 3600 zł. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w tej sprawie. To więcej, niż wynosiła wcześniejsza propozycja. – Jako odpowiedzialny za bezpieczeństwo finansowe Polaków rząd, reagujemy na inflację spowodowaną agresją Rosji na Ukrainę – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.


14.09.2022
Rusza nabór uczestniczek do programu: Adaptacja zawodowa wśród kobiet - uchodźczyń wojennych z Ukrainy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór uczestniczek do programu pn.”Adaptacja zawodowa i wspieranie postaw przedsiębiorczości wśród kobiet - uchodźców wojennych z Ukrainy".


13.09.2022
Konsumenci i biznes gotowi na wdrożenie systemu kaucyjnego. To szansa dla środowiska, ale i dla gospodarki
Każdego roku na świecie wydobywa się około 100 mld t nowych materiałów i surowców, ale ponownie przetwarzanych i wykorzystywanych jest tylko 8,6 proc. z nich – pokazał tegoroczny raport „The Circular Voice”. Oznacza to, że ponad 90 proc. globalnych zasobów jest marnowanych. Ten trend ma jednak odwrócić GOZ – gospodarka o obiegu zamkniętym. W Polsce trwają prace nad zaimplementowaniem jej zasad w postaci systemu kaucyjnego i rozszerzonej odpowiedzialności producentów za opakowania, które wprowadzają na rynek. – Konsumenci i biznes są na to gotowi – oceniają eksperci, wskazując, że dyskusja o obiegu zamkniętym dotyczy nie tylko ochrony środowiska, ale i stymulowania rozwoju gospodarczego.


13.09.2022
MRiPS: Popyt na pracę cudzoziemców będzie nadal rósł w solidnym tempie
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przewiduje, że w ciągu najbliższych lat popyt na pracę cudzoziemców będzie w dalszym ciągu rósł minimum kilka lub kilkanaście procent rocznie.


09.09.2022
Aktualne trendy i wyniki badań polskiego rynku pracy
Niski poziom bezrobocia, a z drugiej strony stabilizacja jego spadku – to dwa kluczowe zjawiska na rodzimym rynku pracy w lipcu 2022 roku. Urzędy pracy zanotowały spowolnienie napływu nowych ofert. Na tle Unii Europejskiej wypadamy bardzo korzystnie – według danych Eurostatu w czerwcu br. niższym od Polski (2,7 proc.) wskaźnikiem poziomu bezrobocia odznaczały się tylko Czechy. Prezentujemy wyniki sierpniowego raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Rynek pracy, edukacja, kompetencje”.


09.09.2022
System kaucyjny potrzebny jak najszybciej. "Prace się przeciągają, choć większość konsumentów chce jego wprowadzenia"
Wiodące firmy spożywcze i większość konsumentów chcą wprowadzenia w Polsce nowoczesnego systemu kaucyjnego, tak jak w innych krajach. Prace się przeciągają, bo zbyt ostry jest u nas konflikt różnych interesów - oceniła Katarzyna Borucka, dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju Coca-Cola HBC Polska i kraje bałtyckie oraz członek zarządu PFPŻ ZP.


06.09.2022
O bezpieczeństwie żywnościowym na Forum Ekonomicznym w Karpaczu
– Niepokoi mnie postawa państw europejskich w sprawie korytarzy solidarnościowych do transportu ukraińskiego zboża – powiedział wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk w Karpaczu.


05.09.2022
Program pn. Junior-Edu-Żywienie (JEŻ)
Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia przygotowało program edukacji żywieniowej uczniów szkół podstawowych w klasach I-VI pn. Junior-Edu-Żywienie (JEŻ).


01.09.2022
Maciej Merkisz nowym zastępcą Głównego Inspektora Sanitarnego
1 września 2022 r. Maciej Merkisz, pediatra-neonatolog, został zastępcą Głównego Inspektora Sanitarnego.


31.08.2022
KE zatwierdziła polski Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
To ponad 25 miliardów euro, w tym 17 miliardów euro na płatności bezpośrednie - poinformował wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.


26.08.2022
Produkcja żywności i napojów w Polsce jest zagrożona
Potrzebna natychmiastowa reakcja rządu. Organizacje sektorowe i branżowe apelują do Premiera Mateusza Morawickiego o natychmiastowe wznowienie przez Grupę Azoty S.A., jak i należąca do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A firmę ANWIL S.A. produkcji nawozów sztucznych, dwutlenku węgla, suchego lodu i kawasu azotowego, niezbędnych do utrzymania ciągłości produkcji rolnej oraz przetwórstwa żywności, wód i napojów w Polsce.


25.08.2022
Polacy zmieniają swoje nawyki żywieniowe. Kupują mniej produktów zbożowych, warzyw, mleka, jaj i mięsa, a więcej serów i twarogów
Z okazji Dnia Polskiej Żywności ING Bank Śląski przygotował analizę zmiany nawyków żywieniowych Polaków.


23.08.2022
W zbyt dużych opakowaniach do klientów e-commerce trafia 40 mln m3 powietrza. To generuje wysokie koszty finansowe i środowiskowe
Zdaniem 40 proc. badanych Polaków paczka, w której otrzymali zakupione online artykuły, była zbyt duża w stosunku do zawartości – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie DS Smith. Niedopasowane opakowania powodują, że wraz z zakupami do klientów transportowane jest 40 mln m3 powietrza. W ten sposób marnuje się 90 tys. t tektury i 333 mln m2 taśmy klejącej. To nie tylko zbędny koszt finansowy, lecz również środowiskowy – większe opakowania to mniej przewiezionych jednorazowo paczek i większa potrzeba dodatkowych transportów, co jednoznacznie przekłada się na większą emisję gazów cieplarnianych. Takie marnotrawstwo zauważają także konsumenci, deklarując narastającą w związku z tym frustrację.


22.08.2022
PFPZ ZP na Green Film Festival
O wyzwaniach XXI wieku dla produkcji żywności i przyszłości żywienia w trakcie debaty Green Film Festival mówiła Marta Tomaszewska-Pielacha, dyrektor ds. żywności i żywienia PFPŻ ZP.


22.08.2022
Podpisano deklarację o współpracy pomiędzy PFPŻ ZP i KSPS NSZZ "Solidarność"
Deklaracja została zawarta w celu rozwoju dialogu społecznego na poziomie krajowym i międzynarodowym, współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorstw sektora spożywczego oraz zapewnienia ich rozwoju poprzez działania innowacyjne, w tym poprzez przeniesienie dobrych praktyk wynikających z doświadczeń prowadzenia dialogu społecznego na poziomie krajowym i europejskim.


19.08.2022
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii nt. odpraw pojazdów ciężarowych w okresie od 1 września do 30 listopada 2022 r.
Zgodnie z pismem otrzymanym z Ministerstwa Finansów, Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w okresie od 1 września do 30 listopada 2022 roku pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony będą odprawiane wyłącznie w drogowych przejściach granicznych:


18.08.2022
Stabilizacja na rynku pracy – aktualne trendy i wyniki badań w zakresie kompetencji i rynku pracy
Badania przeprowadzone wśród pracodawców i pracowników pokazują stabilizację na rynku pracy. W czerwcu 2022 r. stopa bezrobocia była niższa niż w maju, a w urzędach pracy było zarejestrowanych mniej bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca. Co napawa optymizmem wzrosło także średnie miesięczne wynagrodzenie. Niezmiennie – specjaliści IT otrzymali największą liczbę ofert pracy i mogli liczyć na jedne z najwyższych wynagrodzeń. Przedstawiamy wnioski z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”.


17.08.2022
Portal Promocji Eksportu
Upubliczniony został nowy, całkowicie przebudowany portal promocji eksportu. Znaleźć go można na stronie www.trade.gov.pl.


16.08.2022
Raport pt. Strategia "Od Pola do Stołu" w sektorze przetwórstwa spożywczego
Raport zawiera kompleksowe objaśnienie założeń oraz celów zmian wdrażanych w sektorze rolno-spożywczym w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Opisane są w nim planowane zmiany w szerokim kontekście uwarunkowań funkcjonowania polskiego przemysłu spożywczego, z uwzględnieniem tematyki związanej zarówno z produkcja żywności, jak i jej przetwórstwem. Sytuację w Polsce przedstawiono na tle uwarunkowań rynku europejskiego jako całości.


16.08.2022
"Tarcza Biedronki Antyinflacyjna" z zarzutami Prezesa UOKiK
• Prezes UOKiK Tomasz Chróstny stawia zarzuty właścicielowi sieci Biedronka.
• Przekazy reklamowe dotyczące akcji promocyjnej „Tarcza Biedronki Antyinflacyjna” mogły wprowadzać konsumentów w błąd w zakresie zasad skorzystania z promocji.
• Sieci dyskontów grozi kara do 10 proc. obrotu.


12.08.2022
Wsparcie dla przedsiębiorców dotkniętych kryzysem w związku z wojną w Ukrainie
10 sierpnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 sierpnia 2022 r., które zakłada udzielanie pomocy publicznej małym, średnim i dużym firmom. W puli programu jest prawie 45 milionów złotych dla firm, które ucierpiały z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Pomoc udzielana będzie do 31 grudnia 2022 roku.


11.08.2022
Apel do Premiera w sprawie prądu, gazu i węgla
15 organizacji sektorowych i branżowych producentów i przetwórców żywności, w tym Polska Federacja Producentów Żywności, apeluje do Premiera o stworzenie lepszych niż obecne procedur zaopatrzenia podmiotów tworzących łańcuch produkcji żywności w nośniki energii


10.08.2022
Rynek roślinnych alternatyw mięsa rośnie dwucyfrowo. Aż 40 proc. Polaków deklaruje ograniczenie spożycia mięsa
Prawie połowa Europejczyków deklaruje, że znacznie ograniczyła spożycie mięsa, a prawie 40 proc. zamierza spożywać go mniej w najbliższej przyszłości – wynika z badania Smart Protein. Podobne tendencje ujawniają się wśród Polaków.


10.08.2022
UOKiK bada nieprawidłowości w dostawach produktów rolnych do sieci handlowych. Wyniki mają być znane za kilka tygodni
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował niedawno o nałożeniu kolejnej kary na duże przedsiębiorstwo rynku rolnego w związku z wykorzystywaniem w relacjach z rolnikami przewagi kontraktowej. Urząd przygląda się również praktykom innych spółek skupujących zboża.


01.08.2022
Powstanie systemu kaucyjnego w Polsce jest poważnie zagrożone
Informacja prasowa PFPŻ ZP i ZPPP Browary Polskie.


27.07.2022
Zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego mają trafić na listę branż chronionych przed zmniejszeniem zasilania czy odcięciem prądu
Wychodząc naprzeciw postulatom branży przemysł przetwórczy, rolno-spożywczy, ma trafić na listę branż chronionych przed zmniejszeniem zasilania czy odcięciem prądu jeszcze przed zimą - zapowiada na łamach Dziennika Gazety Prawnej minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.


25.07.2022
Raportowanie ESG w praktyce – PFR uruchamia nowy kurs online
Nowy kurs online „Raportowanie ESG w praktyce” jest już dostępny na platformie www.kursy.pfr.pl. Przybliża on obecne standardy raportowania ESG oraz wskazuje dobre praktyki firm, które już wdrożyły raportowanie niefinansowe. Program powstał na bazie doświadczeń oraz wiedzy merytorycznej ekspertów, zajmujących się tematyką ESG.


19.07.2022
NUTRITECH - nowy program NCBiR wsparcia producentów żywności oraz przedsiębiorców oferujących rozwiązania w zakresie prawidłowego żywienia
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) przyjęło nowy program strategiczny "NUTRITECH" pozwalający na sfinansowanie prac B+R zmierzających do opracowania rozwiązań dotyczącymi żywności i żywienia spersonalizowanego (plany żywieniowe), wykorzystywanego w leczeniu chorób (zwłaszcza dietozależnych).


19.07.2022
Anna Łukaszewska-Trzeciakowska wiceministrem klimatu i środowiska
Premier Mateusz Morawiecki powołał Annę Łukaszewską-Trzeciakowską na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Nominację wręczyła minister Anna Moskwa.


19.07.2022
Uchwała w sprawie terminala produktów rolno-spożywczych
Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie terminala produktów rolno-spożywczych, przedłożoną przez ministra infrastruktury.


12.07.2022
Rada Ministrów przyjęła Strategię Produktywności 2030
Strategia Produktywności została przygotowana w MRiT. Dokument określa horyzontalne działania w ramach polityki gospodarczej do 2030 roku.


07.07.2022
Ulotka do wywieszenia w sklepach spożywczych w związku z sytuacją w Ukrainie
Biorąc pod uwagę aktualną sytuację związaną z niedoborem oleju słonecznikowego z Ukrainy i wynikającą z tego konieczność działania kryzysowego poprzez szybkie zastąpienie tego składnika innymi olejami roślinnymi, Polska Federacja Producentów Żywności opracowała ulotkę informacyjną do wywieszenia w sklepach spożywczych w całej Polsce.


05.07.2022
Andrzej Gantner: Coraz dłuższa lista obaw branży żywności
Mamy nie tylko inflację środków produkcji – energii, transportu, opakowań, ale rosną obawy dotyczące samej dostępności tych dóbr – mówi Andrzej Gantner, wiceprezes, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.


22.06.2022
Dane GUS - dane o sprzedaży detalicznej, produkcji, zatrudnieniu, cenach produktów rolnych
Ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły w maju 2022 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 2,3%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 46,3%).


22.06.2022
Plan Strategiczny dla WPR – konsultacje
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie konsultacyjne wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka z posłami z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP oraz przedstawicielami organizacji rolniczych reprezentujących sektor produkcji roślinnej i zwierzęcej.


22.06.2022
O znaczeniu eksportu i eksporterów dla bezpieczeństwa żywnościowego – XVIII Kongres Eksporterów Polskich
Podczas kongresu wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podkreślił rolę rolników, przetwórców i eksporterów w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego w obliczu wojny w Ukrainie.


20.06.2022
„Pracodawca Jutra” – wyłoniono laureatów 6. edycji konkursu
Zakończyła się 6. edycja konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na najciekawsze inicjatywy z zakresu współpracy biznesu z edukacją, rozwoju pracowników i kształcenia przyszłych kadr.


10.06.2022
Czy kawa odwadnia i wypłukuje magnez?
Coraz więcej Polaków wie, że mała czarna może doskonale uzupełniać dzienny bilans płynów, a ryzyko utraty cennych minerałów okazuje się być mitem.


10.06.2022
Współpraca z biznesem na rzecz przygotowań do wznowienia eksportu i powojennej odbudowy Ukrainy
Rozpoczyna się nabór polskich firm zainteresowanych wznowieniem eksportu i udziałem w odbudowie Ukrainy. Projekt Ministerstwa Rozwoju i Technologii zakłada współpracę na tym polu z biznesem. Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) zostanie operatorem Programu


10.06.2022
Koszty producentów żywności rosną o 30–40 proc. Problemem jest dla nich także brak niektórych surowców i opakowań
Inflacja w maju przyspieszyła do tempa najszybszego od przeszło 24 lat. Dwie główne przyczyny to drożejące surowce energetyczne i rolne. O ile jednak żywność w sklepach podrożała średnio o kilkanaście procent, o tyle koszty producentów zwiększyły się trzy–czterokrotnie. To w dalszym ciągu będzie się odbijać na cenach detalicznych. Choć na razie nie widać spadków konsumpcji, to jesienią okaże się, z zakupu jakich produktów Polacy zrezygnowali z powodu drożyzny, co dodatkowo może pogorszyć sytuację producentów. Ich bolączką jest także brak niektórych surowców czy opakowań.


08.06.2022
Podatek cukrowy nie spełnia swoich założeń
Powstają oczywiste wątpliwości dotyczące rzetelności analiz sugerujących jakikolwiek „prozdrowotny” wpływ podatku, jeśli skutki makroekonomiczne w postaci zasilenia sektora finansów publicznych zostały w tak dużym stopniu przeszacowane.


08.06.2022
OECD prognozuje gwałtowne osłabienie wzrostu światowej gospodarki
8 czerwca br. została opublikowana najnowsza prognoza makroekonomiczna OECD. Prognoza, opatrzona podtytułem „Cena wojny”, zawiera ocenę globalnej sytuacji gospodarczej oraz szczegółowy opis sytuacji państw członkowskich OECD, w tym Polski.


03.06.2022
Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności
Już po raz czwarty, 7 czerwca, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności, który został ustanowiony w 2018 roku na podstawie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, z inicjatywy Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO.


02.06.2022
Konferencja Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych
W MRiRW odbyła się Konferencja Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych z udziałem wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka.


31.05.2022
100 mln zł na innowacje w żywieniu. NCBR ogłasza I konkurs NUTRITECH
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło I konkurs w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu. Przedsiębiorcy i naukowcy mogą uzyskać atrakcyjne granty m.in. na opracowanie nowoczesnych rozwiązań żywieniowych stanowiących podstawę zdrowej diety, a także istotnych w leczeniu i profilaktyce chorób, w tym chorób cywilizacyjnych. Środki na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie to 100 mln zł.


31.05.2022
Andrzej Gantner: System kaucyjny nie powinien być elementem konkurowania firm
Trwają prace nad systemem kaucyjnym. Jest on niezbędny z wielu powodów. Jednym z nich jest konieczność zebrania przez firmy spożywcze odpowiednio dużej ilości recyklatu.


31.05.2022
Sektor biometanu o wysokim potencjale rozwojowym
Polska gospodarka, w szczególności rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy, dysponuje bardzo dużym potencjałem substratowym, w szczególności w postaci biomasy oraz produktów ubocznych i odpadów pochodzenia rolniczego


19.05.2022
UE z eksportera może się stać importerem żywności
Należy zrewidować założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Komisja, ani Parlament Europejski, które forsują te rozwiąza­nia, do tej pory nie przed­stawiły analizy skutków tych koncepcji nie tylko w skali poszczególnych państw, ale również w skali całej gospodarki UE - powiedział Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny PFPŻ ZP.


13.05.2022
The Foodies – Nagrody za zrównoważony rozwój MŚP - aplikuj do 31 maja br.
The Foodies to europejska nagroda przyznawana małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w sektorze żywności i napojów, które mogą pochwalić się wybitnymi osiągnięciami w zakresie zrównoważonego rozwoju. Nagrody te są inicjatywą FoodDrinkEurope, europejskiej organizacji reprezentującej producentów żywności, której PFPŻ ZP jest członkiem.


13.05.2022
Apel PFPŻ ZP o uwzględnienie potrzeb branży żywnościowej w systemie dofinansowania do kosztów energii elektrycznej i gazu
PFPŻ ZP wystosowała do Ministra Rozwoju i Technologii oraz Minister Klimatu i Środowiska wniosek dotyczący przyjętych przez Komisję Europejską tymczasowych ram kryzysowych umożliwiających państwom członkowskim korzystanie z elastyczności przewidzianej w zasadach pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki.
Federacja apeluje o stworzenie regulacji uwzględniających potrzeby branży żywnościowej w systemie dofinansowania do kosztów energii elektrycznej i gazu, co umożliwi jej niezakłócone funkcjonowanie, a w konsekwencji zapewnieni bezpieczeństwo żywnościowe kraju.


11.05.2022
FAO dla Europy w Łodzi
W 33. Sesji Konferencji Regionalnej FAO dla Europy, odbywającej się w Łodzi biorą udział przedstawiciele ponad 50 krajów z Europy i Azji. Polska po raz drugi jest gospodarzem konferencji FAO, która potrwa do 13 maja.


06.05.2022
Dzień Bez Śmiecenia, ale z jakością!
11 maja startuje 16. edycja kampanii Dzień Bez Śmiecenia– #JAKOŚĆ MA ZNACZENIE!


06.05.2022
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w I kwartale 2022 r.
Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie I-III 2022 roku.


05.05.2022
Obywatele Ukrainy na polskim rynku pracy
Dzięki rozwiązaniom przyjętym w specustawie, obywatele Ukrainy mogą podejmować legalnie zatrudnienie w Polsce bez konieczności uzyskania specjalnego zezwolenia. Możliwość podjęcia pracy to szansa na samodzielne życie w naszym kraju. Pracodawca ma obowiązek w ciągu 14 dni od podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiadomić urząd pracy.


05.05.2022
Przewodnik dla przedsiębiorstw ws. wsparcia uchodźców z Ukrainy w Polsce
Jak biznes może wspierać uchodźców z Ukrainy w Polsce.


05.05.2022
Ustawy o SUP, ROP i systemie kaucyjnym są ze sobą bezwzględnie powiązane
Ustawy o SUP, ROP i systemie kaucyjnym są ze sobą bezwzględnie powiązane - podkreślił Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny PFPŻ ZP w trakcie debaty Europejskiego Kongresu Gospodarczego „Gospodarka obiegu zamkniętego”.


05.05.2022
Andrzej Gantner: Państwa nie mogą wykorzystywać działania na rzecz klimatu jako kolejnego pretekstu do obciążania przedsiębiorców podatkami
W trakcie debaty "Zrównoważona produkcja żywności", która odbyła się w ramach 14. Europejskiego Kongresu Gospodarczego EEC 2022, Wiceprezes zarządu i Dyrektor generalny PFPŻ ZP podkreślił konieczność dostosowania założeń Zielonego Ładu do obecnej sytuacji gospodarczej.


29.04.2022
Pełnomocnik MKiŚ ds. gospodarki o obiegu zamkniętym
Pan Robert Chciuk - Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska został powołany na Pełnomocnika do spraw gospodarki o obiegu zamkniętym przy Ministrze Klimatu i Środowiska.


27.04.2022
Eksperci kancelarii CMS na EKG: firmy niespełniające wymogów ESG niebawem staną przed wyzwaniem utrzymania się na rynku
Dla polskich firm, niezależnie od ich wielkości i branży, to już ostatni dzwonek, aby wsiąść do odjeżdżającego pociągu o nazwie ESG. Jak przekonywali podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego eksperci kancelarii prawnej CMS, dostosowanie się przedsiębiorstw do europejskich wymogów to nie chwilowa moda, ale konieczność, związana również z rosnącymi oczekiwaniami konsumentów.


26.04.2022
Krajowy Program Reform 2022/2023
Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Reform 2022/2023, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii.


26.04.2022
Powołanie minister finansów – Magdaleny Rzeczkowskiej
Na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego prezydent Andrzej Duda powołał Magdalenę Rzeczkowską na stanowisko minister finansów. Od 2020 roku pracowała jako sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej.


25.04.2022
RAPORT NIZP PZH-PIB: Analiza potencjalnego zagrożenia zdrowia konsumentów wynikającego z obecności pozostałości pestycydów w żywności dostępnej na polskim rynku w roku 2019
Uzyskane wyniki wskazują, że pozostałości pestycydów stwierdzane w produktach spożywczych pobranych z obrotu w 2019 r. nie stwarzały ryzyka dla konsumentów.


22.04.2022
Andrzej Gantner, PFPŻ: Giełdy rolnicze, a nie państwowy moloch
Wiceprezes, dyrektor generalny PFPŻ ZP w rozmowie z wiadomoscispozywcze.pl komentuje powołanie Krajowej Grupy Spożywczej.


22.04.2022
Rola Europejskiego Banku Inwestycyjnego we wspieraniu rozwoju inwestycji w Polsce
Cyfrowa i zielona transformacja oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników to klucz do wzrostu inwestycji w polskiej gospodarce. Takie wnioski płyną z dzisiejszej konferencji Europejskiego Banku Inwestycyjnego „Inwestycje jako akcelerator zmian”, w której uczestniczył wiceminister rozwoju i technologii Mariusz Jerzy Golecki. W dyskusji podkreślano także konieczność transformacji energetycznej polskiej gospodarki i jej energetyczne uniezależnienie od rosyjskich surowców.


15.04.2022
Nowy podział kompetencji w Ministerstwie Zdrowia
W dniu 15 kwietnia br. ogłoszone zostało Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Zdrowia.


14.04.2022
Stanowisko PFPŻ ZP dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia w szpitalach
Uregulowanie standardu odżywiania pacjentów w szpitalach jest w ocenie PFPŻ ZP w pełni zrozumiałe i uzasadnione, należy jednak odróżnić od siebie w projekcie rozporządzenia dwóch pojęć – żywienia zbiorowego od leczenia żywieniowego w szpitalu.


14.04.2022
Decyzja GIJHARS i GIS ws. elastycznego znakowania artykułów spożywczych w związku z brakiem surowców z Ukrainy, ograniczy straty żywności i zabezpieczy ciągłość dostaw żywności
Opublikowana przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczej we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną decyzja ws. umożliwienia elastycznego znakowania artykułów spożywczych w związku z brakiem surowców z Ukrainy, to bardzo dobre rozwiązanie, świadczące o pełnym zrozumieniu organów urzędowej kontroli żywności dla problemów, z którymi borykają się obecnie przetwórcy żywności.


12.04.2022
Myśląc o przyszłości bezpieczeństwa żywności – prognoza FAO
Systemy rolno-spożywcze przechodzą obecnie transformację, której celem jest zapewnienie bezpieczniejszej, bardziej przystępnej cenowo i zdrowszej diety dla wszystkich. Żywność produkowana w sposób zrównoważony, przy jednoczesnym zabezpieczeniu sprawiedliwych i godziwych warunków życia, to klucz do realizacji Agendy ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.


10.04.2022
Waldemar Buda ministrem rozwoju i technologii
Prezydent Andrzej Duda powołał w piątek na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego Waldemara Budę na urząd ministra rozwoju i technologii.


07.04.2022
Wspólny komunikat MKiŚ oraz MRiRW
Ministrowie Klimatu i Środowiska oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisali rozporządzenie ws. dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych. Jest to kolejny krok w rozwoju spółdzielni energetycznych. Dokument został opublikowany 30 marca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 703).


06.04.2022
Znakowanie żywności a sytuacja w Ukrainie - komunikat MRiRW
Państwa członkowskie UE, w tym Polska, poinformowały Komisję Europejską o zgłaszanych przez producentów trudnościach wynikających z sytuacji w Ukrainie, w tym z braku dostępności oleju słonecznikowego.


05.04.2022
Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska pt. „Nasz Klimat”
Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczyna kampanię informacyjno-edukacyjną pod nazwą „Nasz Klimat”, której głównym celem jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat indywidualnych działań, jakie można podejmować na rzecz ochrony klimatu. Kampania potrwa do października 2022 r.


30.03.2022
Krajowa Grupa Spożywcza ma za chwilę stać się faktem
Krajowa Grupa Spożywcza, nazywana wcześniej Narodowym Holdingiem Spożywczym, wkrótce ma zostać wpisana do KRS. Rząd stawia na jeden silny podmiot państwowy. Tymczasem potentaci w produkcji żywności idą w zupełnie innym kierunku. Nikt nie buduje wielkich państwowych przedsiębiorstw – zwraca uwagę wiceprezes, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.


29.03.2022
Krajowa Grupa Spożywcza coraz bliżej
Wicepremierzy Henryk Kowalczyk i Jacek Sasin przedstawili kolejne etapy budowy holdingu spożywczego Krajowej Grupy Spożywczej.


28.03.2022
Andrzej Gantner, PFPŻ ZP: Prawdziwe podwyżki cen żywności dopiero nadejdą
- Ceny żywności, które widzimy na półkach, odzwierciedlają koszty sprzed dwóch miesięcy, po skoku cen energii i kosztów produkcji. Przełożenie tego co dziś dzieje się na światowych rynkach w związku z wojną Rosji z Ukrainą, jeśli chodzi np. o wzrost cen zbóż czy choćby opakowań, zobaczymy dopiero w końcu kwietnia i na początku maja. Ważna będzie sytuacja na rynkach surowcowych, skala ograniczeń dostępu do nawozów sztucznych czy poziom zasiewów - Ukraina już zapowiedziała że zasiewy pszenicy zmniejszy o połowę - mówi Interii Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.


28.03.2022
Aktualne instrumenty wsparcia firm w ekspansji zagranicznej od Grupy PFR
Rusza PFR InfoWeek – cykl bezpłatnych webinarów dla firm, które chcą poznać aktualną ofertę wsparcia instytucji rozwoju z Grupy PFR.


24.03.2022
W Belwederze: o sytuacji na rynkach rolnych
Podczas posiedzenia dyskutowano o sytuacji na poszczególnych rynkach rolnych, z uwzględnieniem ekonomicznych konsekwencji wojny w Ukrainie dla producentów rolnych.


21.03.2022
MRiRW: Dopłaty do nawozów
Rząd zgłosił do Komisji Europejskiej prośbę o notyfikację uchwały Rady Ministrów, w której zawarte są szczegóły dotyczące programu dopłat do nawozów.


18.03.2022
Polska Federacja Producentów Żywności apeluje o elastyczne podejście urzędowej kontroli żywności do oznakowania produktów żywnościowych w związku z potencjalnym niedoborem surowców importowanych z Ukrainy
Ukraina to największy światowy producent oleju słonecznikowego i lecytyny słonecznikowej. Produkty te stanowią ważny składnik w wielu kategoriach żywności. Zapasy tych surowców bardzo szybko się kurczą, co może spowodować konieczność zmiany receptur i zastosowanie zamienników.


18.03.2022
Andrzej Gantner: Wdrażanie GOZ jest koniecznością
Już od kilku lat intensyfikowane są działania związane ze wdrażaniem rozwiązań Gospodarki Obiegu Zamkniętego, ale wciąż jeszcze jesteśmy na początku tej drogi i wiele jeszcze pracy oraz wyzwań przed nami.


17.03.2022
Jedzenia nie zabraknie. Ale w cenach żywności za miesiąc, dwa zobaczymy efekt wojny
Przez kilkanaście miesięcy będziemy potrzebowali żywności dla dodatkowych 2-3 mln ludzi. Jesteśmy szóstym co do wielkości producentem żywności w UE, co oznacza, że przed nami jest jeszcze pięć krajów wytwarzających więcej.


15.03.2022
Apel Głównego Lekarza Weterynarii o nieorganizowanie prywatnych zbiórek oraz wysyłek weterynaryjnych produktów leczniczych na terytorium Ukrainy
Główny Lekarz Weterynarii apeluje o rezygnację z organizowania indywidualnych zbiórek oraz wysyłek weterynaryjnych produktów leczniczych na terytorium Ukrainy.


11.03.2022
Polska przyjęła już 1,5 mln uchodźców z Ukrainy
To tak, jakbyśmy gościli wszystkich mieszkańców Sztokholmu, Monachium czy Barcelony.
Choć Polacy otworzyli swoje serca i domy dla całej Ukrainy, a uchodźcy otrzymują niesamowite wsparcie, Polska będzie potrzebować pomocy. Dołącz się!


11.03.2022
Ministerstwo Rozwoju i Technologii nowelizuje przepisy przeciwdziałające zatorom płatniczym
Resort rozwoju i technologii, po analizie dwuletniego okresu funkcjonowania ustawy antyzatorowej i w odpowiedzi na głosy przedsiębiorców, przygotował projekt nowelizacji tej ustawy. Proponowane zmiany mają lepiej chronić firmy sektora MŚP przed opóźnieniami płatniczymi, często ze strony podmiotów silniejszych finansowo. Większa elastyczność w stosowaniu sankcji pozwoli Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na skuteczne karanie firm, które faktycznie winne są zatorom płatniczym, powodując zaburzenia płynności finansowej u kontrahentów. Dzisiaj projekt nowelizacji trafia do uzgodnień i konsultacji.


10.03.2022
Bank ofert pracy dla obywateli Ukrainy. Masz wakat? Dodaj ogłoszenie!
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, którego PFPŻ ZP jest członkiem, przygotował ogólnopolską, bezpłatną wyszukiwarkę ofert pracy dla obywateli Ukrainy.


09.03.2022
Trzeba jedzenia dla miliona uchodźców. Czas na rozwiązanie systemowe
Wiceprezes, dyrektor generalny PFPŻ ZP Andrzej Gantner wskazuje, iż potrzebna jest mobilizacja dostaw z krajów UE i oficjalne włączenie do pomocy organizacji takich jak Banki Żywności czy placówek PCK, które mają oddziały w całej Polsce.


08.03.2022
Powołanie Rady Kobiet w rolnictwie
Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk wręczył dziś akty powołania do Rady Kobiet w rolnictwie.


07.03.2022
Raport - Rosnące nakłady produkcyjne
FoodDrinkEurope opublikował biuletyn ekonomiczny na temat rosnących nakładów produkcyjnych pokazujący, pod jaką presją znajdują się firmy sektora spożywczego.


02.03.2022
BioBEC - ankieta na temat potrzeb i oczekiwań wobec biocentrów edukacji
Zapraszamy do udziału w europejskiej i regionalnej analizie potrzeb, możliwości i oczekiwań wobec Bio-Based Education Centres (tzw. BBEC).


02.03.2022
Nieformalna Nadzwyczajna Wideokonferencja Ministrów UE ds. Rolnictwa
O sytuacji na rynkach rolnych, bezpieczeństwie żywnościowym Polski i Europy oraz o wsparciu Ukrainy w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej rozmawiali dziś uczestnicy Nieformalnej Nadzwyczajnej Wideokonferencji Ministrów UE ds. Rolnictwa. Stronę polską i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentował sekretarz stanu Rafał Romanowski.


01.03.2022
Wykaz organizacji zajmujących się pomocą dla Ukrainy
Wykaz głównych organizacji zajmujących się pomocą finansową i humanitarną dla Ukrainy.


01.03.2022
Spotkanie z pracodawcami o dostępie do polskiego rynku pracy
Minister Marlena Maląg uczestniczyła w wideokonferencji z przedstawicielami organizacji pracodawców, agencji zatrudnienia oraz związków zawodowych, poświęconej dostępowi Ukraińców do polskiego rynku pracy.


28.02.2022
Andrzej Gantner: Żywności w Polsce nie zabraknie. Jesteśmy samowystarczalni
„Żywności w Polsce nie zabrakło i nie zabraknie. Nie ulegajmy dezinformacji. Żywności nie zabraknie nie tylko dla nas. Jak widać potrafimy się nią dzielić z potrzebującymi naszej pomocy” – uspokajał w sobotę w mediach społecznościowych Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców.


27.02.2022
Jesteś pracodawcą i chcesz pomóc uchodźcom z Ukrainy?
Uchodźcy z Ukrainy poza wsparciem w postaci miejsca do zamieszkania, pomocy medycznej i socjalnej potrzebują również miejsc pracy.


25.02.2022
Sejmowa Podkomisja o bezpieczeństwie żywności i hiszpańskich rozwiązaniach
Pełnomocnik Rządu ds. Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Norbert Kaczmarczyk uczestniczył w Posiedzeniu Sejmowej Podkomisji stałej ds. bezpieczeństwa żywności i eliminowania nieuczciwych praktyk w obrocie żywnością, na którym omawiano możliwości implementacji na gruncie ustawodawstwa polskiego przepisów ustawy hiszpańskiej w zakresie poprawy funkcjonowania łańcucha żywnościowego.


24.02.2022
Nawet ćwierć miliarda złotych wydadzą Polacy na produkty związane z Tłustym Czwartkiem
Tłusty czwartek i będące jego nieodłączną częścią pączki, to jedna z najbardziej znanych polskich tradycji. Obecna jest w naszej kulturze już od czasów renesansu. Wówczas były one jednak mniej puszyste, a w środku niektórych czekał mający przynosić szczęście orzech lub migdał. Dzisiejsze pączki to wysmażone ciasto drożdżowe najczęściej pokryte lukrem, a także… całkiem niezły biznes – szczególnie w ostatni czwartek karnawału.


18.02.2022
Minister Piotr Nowak powołał nowego prezesa PARP
Minister rozwoju i technologii Piotr Nowak wręczył Dariuszowi Budrowskiemu akt powołania na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


17.02.2022
Konferencja PFPŻ ZP pt.: Prawo pracy - nowe wyzwania dla przedsiębiorców w 2022 r., 24 lutego 2022 r. w godz. 10:00-13:30
Wraz z kwartalnikiem "Food Lex" oraz partnerem merytorycznym wydarzenia - Rycak Kancelaria Prawa Pracy i Hr zapraszamy do udziału w konferencji on-line.


17.02.2022
Spotkanie MKiŚ ws. propozycji wprowadzenia wzoru opakowania butelki szklanej wielokrotnego użytku w ramach projektowanego systemu kaucyjnego
MKiŚ zaprasza do udziału w spotkaniu dotyczącym propozycji ewentualnego wprowadzenia obowiązkowego wzoru butelki szklanej wielokrotnego użytku w ramach projektowanego systemu kaucyjnego.


16.02.2022
Wspólny apel ZPPM, PFPŻ ZP i POHiD ws. wyłączenia opakowań po produktach mleczarskich z zakresu przedmiotowego projektu ustawy wdrażającej system kaucyjny
odzyskanie materiału do recyklingu zanieczyszczonego biologicznie aktywnymi resztkami mleka i jego przetworów będzie nie tylko drogie, ale w znaczącej części niemożliwe.


14.02.2022
Ponad 4700 szkół i blisko 450 000 uczniów w Programie „Trzymaj Formę!”
Do udziału w tegorocznej, XVI edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” zgłosiło się ponad 4700 szkół, które zadeklarowały, że w programie udział weźmie blisko 450 000 uczniów pod opieką ponad 7100 koordynatorów szkolnych.


10.02.2022
Konkurs „Teraz Polska” - zgłoszenia do 14 lutego br.
Do najbliższego poniedziałku, 14 lutego są przyjmowane zgłoszenia do Konkursu „Teraz Polska”. Jeżeli chcieliby Państwo umieszczać na swoich produktach to powszechnie znane logo promocyjne, zachęcamy do udziału w Konkursie, którego sami jesteśmy Laureatem.


08.02.2022
Zmiany w Kierownictwie MRiRW
W związku z objęciem mandatu Posła na Sejm RP przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafała Romanowskiego premier Mateusz Morawiecki wręczył dziś Rafałowi Romanowskiemu akt powołania na Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


08.02.2022
Michał Wiśniewski powołany na stanowisko wiceministra rozwoju i technologii
Minister rozwoju i technologii Piotr Nowak wręczył dzisiaj (7 lutego 2022 r.) Michałowi Wiśniewskiemu akt powołania go przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego na urząd podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.


07.02.2022
Stanowisko Rady Przedsiębiorczości w sprawie dynamizowania inflacji przez administrację
W dyskusji nad dynamicznym wzrostem inflacji zarówno administracja, jak i wiele ośrodków badawczych koncentruje się głównie na czynnikach podbijających ceny, obserwowanych na większości rynków


04.02.2022
Projekt ustawy dotyczącej sytemu kaucyjnego - ryzyko chaosu
Przekazany do konsultacji publicznych projekt ustawy dotyczącej sytemu kaucyjnego nie przewiduje istotnych rozwiązań, które sprawdziły się w praktyce w wielu krajach Europy. Eksperci i przedstawiciele biznesu wskazują na jego słabości - podaje "Rzeczpospolita".


03.02.2022
Raport NIK: Promocja polskiej żywności za granicą
NIK ocenia jako skuteczne działania na rzecz promocji polskiej żywności za granicą podejmowane przez MRiRW oraz Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W latach 2017-2020 polski eksport artykułów rolno-spożywczych wzrósł o ponad 6 mld EUR, czyli o ok. 22%. NIK zwraca jednak uwagę, że precyzyjna ocena skuteczności podejmowanych działań promocyjnych nie była możliwa, ponieważ Ministerstwo nie określiło mierników realizacji celów w tym obszarze.


26.01.2022
A. Gantner: Czeka nas fala upadłości producentów żywności. Problem może być widoczny już w I kwartale [DEPESZA]
Wysokie ceny prądu i gazu, podwyżki cen surowców i obniżka VAT – te wyzwania spędzają sen z powiek wielu producentów żywności. Jeszcze przed tymi rynkowymi zawirowaniami wiele sektorów, np. branża mięsna, zmagało się z niską albo wręcz ujemną rentownością. Firmy alarmują, że nie będą w stanie pokryć bardzo gwałtownie rosnących kosztów wzrostem cen produktów. – Wtedy część producentów znajdzie się w bardzo poważnych tarapatach i być może czeka nas pewna fala upadłości zakładów przetwórczych – prognozuje Andrzej Gantner, dyrektor generalny i wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności.


24.01.2022
Polacy uważają, że system depozytowo-kaucyjny na opakowania jednorazowe po napojach powinien obejmować puszki
Wyniki najnowszych badań konsumenckich wykonanych przez renomowaną firmę SWReseach w grudniu 2021 r. potwierdzają, że polscy konsumenci widzą potrzebę włączenia puszek po napojach do przyszłego systemu depozytowo-kaucyjnego.


21.01.2022
Zielony Ład – szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa
Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk uczestniczył dziś w zorganizowanej w Senacie RP konferencji pt. „Zielony Ład – szanse i wyzwania dla polskiego rolnictwa".


20.01.2022
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny apeluje do sprzedawców o obniżki cen produktów spożywczych po ustawowych zmianach podatku VAT od pierwszego lutego
Na specjalnym spotkaniu z branżą zapowiedział działania UOKiK i Inspekcji Handlowej, w tym stały monitoring cen wybranych artykułów żywnościowych i piętnowanie negatywnych praktyk sprzedawców.
Pierwsze wyniki monitoringu poziomu cen produktów spożywczych poznamy już za kilka dni.


20.01.2022
Komisja Europejska zaprasza na spotkanie informacyjne online 1–2 lutego br.
Spotkanie jest organizowane dla wszystkich potencjalnych beneficjentów, uprawnionych do składania wniosków na programy informacyjne lub promocyjne dotyczące produktów rolnych.


19.01.2022
Andrzej Gantner nt. wyzwań w 2022 r.
Największym wyzwaniem dla firm spożywczych będzie w 2022 roku utrzymanie rentowności w warunkach gwałtownego wzrostu kosztów produkcji - Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny PFPŻ ZP ocenił w wywiadzie Portalspozyczy.pl.


18.01.2022
Podcast: Co z cenami żywności?
Inicjatywa rządu dotycząca obniżenia podatku VAT z 5 proc do zera jest dobrym pomysłem - mówi Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności w wywiadzie Portalspożywczy.pl.


17.01.2022
W I kwartale podwyżki cen żywności jeszcze przyspieszą. Zniesienie 5-proc. VAT nie przełoży się na zahamowanie inflacji
Obok cen energii, kosztów użytkowania mieszkania i paliw to właśnie żywność jest jednym z kół zamachowych rozpędzającej się inflacji. Rosną bowiem koszty wytworzenia produktów, opakowań, surowców i półproduktów. Dodatkowo przerwane globalne łańcuchy dostaw powodują, że są też problemy z dostępnością niektórych produktów. Zdaniem Andrzeja Gantnera z Polskiej Federacji Producentów Żywności szczyt podwyżek jest jeszcze przed nami. Rozwiązaniem problemu nie będzie ani zniesienie VAT-u na podstawowe produkty, ani wprowadzenie cen regulowanych.


17.01.2022
Niezbędny mechanizm kompensacji w ustawie wdrażającej dyrektywę SUP
Druga wersja ustawy SUP mimo uwzględnienia części postulatów przedsiębiorców w dalszym ciągu zawiera zapisy, które świadczą o braku powiązania wysokości opłat z realnymi kosztami zbiórki odpadów opakowaniowych. Nie ma również zapisanego mechanizmu kompensacji opłat uwzgledniającego zbiórkę w systemie pojemnikowym i systemie depozytowym, co może prowadzić do nawet potrójnego opodatkowania.


14.01.2022
Stanowisko PFPŻ ZP ws. projektu ustawy wdrażającej dyrektywę SUP
Z dużą satysfakcją przyjęliśmy uwzględnienie części uwag PFPŻ ZP zgłaszanych w toku konsultacji pierwotnego projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. Jednak po zapoznaniu się z nową wersją projektu z dnia 6.12.2021 r. (opublikowaną na stronie RCL w dniu 30.12.2021 r.) Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców przekazała dalsze uwagi i zastrzeżenia odnoszące się do tego projektu, a także do projektu rozporządzenia wykonawczego określającego wysokość stawek za zbieranie odpadów z produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego.


14.01.2022
Rada Ministrów przyjęła Politykę zakupową państwa
Rozwój potencjału małych i średnich przedsiębiorstw poprzez szersze otwarcie dla nich rynku zamówień publicznych – to jeden z najważniejszych celów, jakie postawiono w Polityce zakupowej państwa.


23.12.2021
Raport "Zagraniczni pracownicy na polskim rynku pracy"
Eurostat przewiduje, że w 2030 r. stali imigranci, którzy napłynęli po 2018 r., będą stanowić około 4% osób w wieku produkcyjnym na Węgrzech i w Czechach oraz ok. 1% w Polsce i na Słowacji. Do roku 2050 imigranci będą już stanowić ponad 10% osób w wieku produkcyjnym w Czechach i na Węgrzech oraz 3-4% w Polsce i na Słowacji. Zarówno Polska, jak i inne państwa europejskie potrzebują pracowników zza granicy – ich brak, wobec starzenia się Europy, może stać się z czasem trwałą barierą wzrostu gospodarczego.


22.12.2021
"Food-Lex" nr 4/2021 już jest!
W aktualnym wydaniu Kwartalnika jak zawsze solidna porcja merytorycznej wiedzy o tym, co najważniejsze dla przetwórstwa żywności. Zapraszamy do lektury.


22.12.2021
Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Polskiego Ładu
Infolinia, dostępny 24/7 wirtualny asystent, livechat oraz dedykowany serwis internetowy informujący o korzyściach płynących z nowych rozwiązań podatkowych. To formy wsparcia dla wszystkich zainteresowanych zmianami wprowadzanymi za sprawą programu „Polski Ład”, które są dostępne w ramach Multikanałowego Centrum Informacji „Polski Ład”.


17.12.2021
Zapraszamy do udziału w Konkursie "Pracodawca Jutra 2021"
Wnioski w konkursie „Pracodawca Jutra 2021” organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości można składać do 31 stycznia 2022 r.


17.12.2021
Udział PFPŻ ZP w posiedzeniu Sektorowej Rady ds. Kompetencji - sektor żywności wysokiej jakości
14 grudnia br. odbyło się ósme posiedzenie plenarne członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości.


16.12.2021
Raport GUS o trwaniu życia w zdrowiu
Główny Urząd Statystyczny wyliczył, jak długo żyją Polacy i ile lat życia przebiega w pełnym zdrowiu.


15.12.2021
Nowa siedziba Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zmienił siedzibę.


15.12.2021
Infolinia dotycząca programu Polski Ład
- W Ministerstwie Rozwoju i Technologii uruchomiliśmy infolinię dla obywateli i przedsiębiorców. Dzięki niej osoby zainteresowane uzyskają rzetelne informacje na temat rozwiązań Polskiego Ładu. Z wszelkimi pytaniami można dzwonić pod numer 22 765 64 64 - powiedziała wiceminister Olga Semeniuk. Nadzorowany przez nią departament odpowiada za realizację infolinii z ramienia Ministerstwa Rozwoju i Technologii.


15.12.2021
Wyniki raportu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – żywność wysokiej jakości
Przed polską branżą żywności wysokiej jakości pojawiają się przede wszystkim wyzwania technologiczne (automatyzacja procesów produkcyjnych) oraz gospodarcze (zrównoważony rozwój) – wynika z Raportu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – żywność wysokiej jakości.


15.12.2021
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedsiębiorców
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedsiębiorców, w kontekście przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 2311).


13.12.2021
Wesprzyj organizacje pomocowe w ratowaniu żywności i dożywieniu podopiecznych
Federacja Polskich Banków Żywności zaprasza do współpracy przy kampanii fundraisingowej.


03.12.2021
Prognoza gospodarcza OECD – komentarz MRiT
OECD podniosło prognozę wzrostu PKB Polski na 2021 rok do 5,3%, a na 2022 rok - do 5,2%. Poprzednie szacunki organizacji z maja br. wynosiły odpowiednio 3,7% i 4,7%. Siłą napędową ożywienia gospodarczego w naszym kraju będą inwestycje, a za sprawą m.in dobrej sytuacji na rynku pracy wzrośnie również konsumpcja – wynika z najnowszej prognozy OECD.


02.12.2021
Zmiany w Kierownictwie MRiRW
Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk wręczył dziś Lechowi Kołakowskiemu akt powołania na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


26.11.2021
Polacy zmieniają zwyczaje zakupowe
O wpływie inflacji na wydatki Polaków z Piotrem Mazurkiewiczem, redaktorem "Rzeczpospolitej" rozmawiał Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny PFPŻ ZP.


25.11.2021
25 lat członkostwa Polski w OECD
Polska została członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 22 listopada 1996 r. OECD było pierwszym ugrupowaniem świata zachodniego o charakterze integracyjnym, do którego nasz kraj został zaproszony i przyjęty po wprowadzeniu prodemokratycznych zmian ustrojowych.


24.11.2021
Zerowa oraz 15-proc. stawka VAT na żywność?
Wiceprezes i dyrektor generalny PFPŻ ZP Andrzej Gantner w rozmowie z redaktorką PortalSpozywczy.pl Olimpią Wolf analizuje zagadnienie stawki VAT na żywność.


23.11.2021
Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – Żywność wysokiej jakości. Premiera wyników badań I edycji – 2021
Zapraszamy na spotkanie z cyklu „Okrągły stół” skierowane do przedsiębiorców, pracowników, organizacji przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji edukacyjnych (szkół, uczelni, firm szkoleniowych), instytucji rynku pracy, administracji publicznej oraz ekspertów i analityków związanych z branżą żywności wysokiej jakości.


22.11.2021
Informacja ze spotkania zorganizowanego przez Komisję Europejską w dniu 4 października 2021 r. w sprawie tlenku etylenu (ETO) w żywności
W dniu 4 października 2021 r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez Komisję Europejską w sprawie tlenku etylenu (ETO) w żywności.


19.11.2021
O zafałszowaniu żywności w wywiadzie dla Rzeczpospolita
Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny PFPŻ ZP ​zwrócił uwagę, że w przypadku żywności mamy do czynienia zarówno z możliwością zafałszowania składu, jak i podrabianiem znaków towarowych. W ostatnim przypadku najczęściej tego typu sprawy dotyczą np. kawy czy alkoholi, których cena jednostkowa jest wysoka w porównaniu z innymi produktami żywnościowymi.


15.11.2021
Nowy Prezes NFZ
Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, Filip Nowak został nowym prezesem NFZ. Otrzymał nominację 9 listopada z rąk szefa resortu zdrowia Adama Niedzielskiego. Nowak pełnił obowiązki prezesa od 26 sierpnia, lecz dopiero teraz otrzymał oficjalną nominację. Przedtem pełnił funkcję zastępcy prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Operacyjnych - od 29 listopada 2019 r.


15.11.2021
Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych, prowadzonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag i komentarzy w terminie do dnia 25 listopada 2021 roku.


14.11.2021
Pełnomocnik rządu ds. przetwórstwa i rozwoju rynków rolnych
Opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych.


10.11.2021
W "Onet Rano Wiem" o systemie depozytowo-kaucyjnym
O założeniach efektywnego i optymalnego systemu depozytowo-kaucyjnego oraz potrzebie jego pilnego uruchomienia rozmawiali w programie "Onet Rano Wiem" Katarzyna Borucka, przewodnicząca Komisji ds. Napojów i Wód oraz członek zarządu PFPŻ ZP wraz z Andrzejem Gantnerem, wiceprezesem i dyrektorem generalnym PFPŻ ZP.


09.11.2021
„Pracodawca Jutra” – PARP doceni najlepsze inicjatywy edukacyjne
„Pracodawca Jutra” to konkurs, którego celem jest wyróżnienie i promowanie przedsiębiorców realizujących modelowe inicjatywy z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: „Rozwój pracownika”, „Dojrzałe kompetencje” oraz „Ambasador Edukacji”. Zgłoszenia można składać do 24 listopada 2021 r. To już szósta edycja przedsięwzięcia realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.


02.11.2021
Silliker Polska Sp. z o.o. Członkiem Wspierającym PFPŻ ZP
Silliker Polska jest częścią Mérieux NutriSciences Corp., światowego lidera w dziedzinie zapewniania bezpieczeństwa i jakości żywności.


26.10.2021
Kontrole Prezesa UOKiK na rynku wieprzowiny
• Prezes Urzędu Tomasz Chróstny zlecił pracownikom UOKiK kontrole u przedsiębiorców działających na rynku wieprzowiny.
• Celem działań jest sprawdzenie czy sieci handlowe i duże zakłady mięsne odmawiają przyjmowania w pełni przebadanego mięsa ze zdrowych zwierząt hodowanych w strefach, gdzie występują przypadki ASF.
• Jest to mięso bezpieczne dla ludzi, a odmowa jego zakupu przez dużych przedsiębiorców może stanowić praktykę nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej.


26.10.2021
Zmiana ministra rolnictwa i rozwoju wsi
Prezydent RP Andrzej Duda powołał dziś Henryka Kowalczyka na stanowisko wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Jednocześnie odwołał z tej funkcji dotychczasowego ministra Grzegorza Pudę.


25.10.2021
IBE wspólnie z instytucjami europejskimi podejmie temat edukacji i biogospodarki
Instytut Badań Edukacyjnych oraz Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego "PRO CIVIS" będą współpracować z kilkunastoma instytucjami z 12 krajów europejskich na rzecz łączenia potrzeb bioprzemysłu z systemem edukacji. Projekt BIObec potrwa 30 miesięcy.


25.10.2021
Opakowania po chipsach, słodyczach i zupkach instant mogą posłużyć do produkcji mebli. Najczęściej trafiają jednak do złego worka na śmieci
Polacy zużywają rokrocznie ok. 32 tys. ton elastycznych opakowań z tworzyw sztucznych, takich jak folie po chipsach, słodyczach czy zupkach instant. Zwykle konsumenci wyrzucają je nie tam, gdzie trzeba, czyli do odpadów zmieszanych zamiast do żółtego worka na śmieci. W efekcie tylko niewielki odsetek trafia później do recyklingu. Tę proporcję ma odwrócić uruchomiony właśnie program ReFlex, który jest unikalny nie tylko na polskim, ale i europejskim rynku. Jego celem jest to, aby do 2025 roku zbierać i poddawać recyklingowi co najmniej 50 proc. elastycznych opakowań wprowadzanych do obrotu. Odpowiednio przetworzone mogą później znaleźć zastosowanie m.in. w przemyśle budowlanym, transportowym czy meblarskim.


22.10.2021
Producenci żywności wypracowują wspólne rozwiązania dla branży rolno-spożywczej
20 października 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się I Forum Producentów Żywności. To inicjatywa Federacji Gospodarki Żywnościowej RP, w której wzięło udział ponad 80 przedstawicieli branży rolno-spożywczej, ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi, krajowego ośrodka wsparcia rolnictwa, inspekcji jakości handlowej artykułów rolno spożywczych, inspekcji weterynarii oraz agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa.


21.10.2021
Ponad 4 mln zł dofinansowania na rozwój kompetencji i kwalifikacji pracowników branży spożywczej
Dla przedsiębiorców chcących skorzystać z oferty szkoleń i doradztwa wynikających z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji w ramach konkursu „Kompetencje dla Sektorów II” został uruchomiony formularz rejestracyjny. Szkolenia i doradztwo będą realizowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.


20.10.2021
Rusza innowacyjny projekt recyklingu opakowań elastycznych "ReFlex"
Dziś odbyła się inauguracja projektu #ReFlex prowadzonego we współpracy naszych firm członkowskich PepsiCo i Nestlé oraz Związku Pracodawców EKO-PAK stanowiąca ważny krok w procesie recyklingu opakowań elastycznych.


19.10.2021
PFPŻ ZP po raz kolejny Partnerem Narodowego Kongresu Żywieniowego
Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Narodowym Kongresie Żywieniowym organizowanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB w sobotę 23 października 2021 r.


19.10.2021
Pracodawca Jutra - Zapraszamy do VI edycji konkursu
Nabór zgłoszeń do konkursu trwa od 22 września do 24 listopada 2021 r.


15.10.2021
To nie pandemia, a wzrost kosztów, jest problemem producentów żywności
Zadłużenie sektora rolno-spożywczego sięgnęło 534 mln zł, wynika z bazy danych Krajowego Rejestru Długów. Branża warta około 300 mld zł względnie dobrze radzi sobie z pandemią. Mimo to problemy jej nie omijają. Sen z powiek właścicielom najmniejszych firm, spędza wzrost kosztów produkcji i zatrudnienia. Koronakryzys najmocniej dotknął firmy współpracujące z branżą HoReCa i te eksportujące mięso.


12.10.2021
Andrzej Gantner o ROP: Firmy spożywcze zapłacą kary za cudze winy
Jeśli gminy nie zrealizują poziomów zbiórki, karę zapłacą firmy wprowadzające, mimo, że na organizację zbiórki nie mają żadnego wpływu - mówi Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.


07.10.2021
Forbes: Będzie system depozytowy na opakowania po napojach
Potrzebujemy efektywnego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producentów oraz rozwiązań, które zamkną skutecznie obieg materiałów opakowaniowych. Chodzi o spełnienie unijnych wymogów, ale przede wszystkim - o realną walkę z odpadami bez zwiększania jej kosztów. To główny wniosek z debaty Forbesa na temat projektu ustawy opakowaniowej.


05.10.2021
Ceny rosną bardziej, niż wynika to z danych urzędów
Inflacja, choć już rekordowa, nie uwzględnia wielu zmian w zachowaniach zakupowych. Konsumenci dostrzegają kilkakrotnie wyższy wzrost cen niż ten ze statystyk - podaje Rzeczpospolita.


01.10.2021
Pismo organizacji do Ministra Jacka Ozdoby ws. konferencji uzgodnieniowej dot. ustawy o ROP


01.10.2021
"Nie wystarczy połozyć towar na półce"
Polecamy wywiad z Andrzejem Gantnerem, wiceprezesem i dyrektorem generalnym PFPŻ ZP dla Forbes o strategii komunikacji i budowaniu wizerunku polskich produktów na zagranicznych rynkach.


28.09.2021
Kontrakt branżowy
24 września br. odbyło się spotkanie z Olgą Semeniuk, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii pod tytułem: "Kontrakt branżowy - debata nad kształtem nowego sektorowego instrumentu wsparcia".


08.09.2021
#idearozwojubiznesu – startuje cykl edukacyjnych spotkań online
Już 15 września Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczną cykl edukacyjnych wideokonferencji dla przedsiębiorców. Spotkania będą poświęcone pakietowi rozwiązań przygotowanych przez rząd, które wesprą właścicieli firm w prowadzeniu działalności gospodarczej, również tych które zostały dotknięte skutkami pandemii.


07.09.2021
Kto i ile zarabia na owocach i warzywach? Prezes UOKiK zleca kontrolę marż pośredników i sieci handlowych
Prezes UOKiK zlecił kolejną kontrolę dotyczącą cen owoców i warzyw. Pracownicy Inspekcji Handlowej sprawdzą ceny jabłek, borówek, ziemniaków i kapusty na poszczególnych szczeblach obrotu.


06.09.2021
Wspólne stanowisko organizacji gospodarczych wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (UC 81)
6 organizacji gospodarczych, w tym PFPŻ ZP, zwraca uwagę, iż obecny projekt ustawy o ROP koncentruje się na administracyjnym poborze i podziale środków od wprowadzających produkty w opakowaniach marginalizując główny cel poprawy gospodarki odpadami opakowaniowymi przy zapewnieniu maksymalnego przywrócenia materiału z odpadów opakowaniowych do obiegu.


03.09.2021
Zdecyduj o wizji rozwoju Polski w perspektywie 2050 roku – Wysłuchania publiczne MFiPR
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów oraz Instytutem Ochrony Środowiska rozpoczęło prace nad Koncepcją Rozwoju Kraju 2050. Pierwsze wysłuchanie publiczne odbędzie się 17 września. Właśnie ruszyła rejestracja na to wydarzenie.


27.08.2021
Przedstawiony model ROP nie zrealizuje celów środowiskowych, za to doprowadzi do dalszego wzrostu cen
Zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, którego PFPŻ ZP jest członkiem, nowy system rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), przedstawiony w rządowym projekcie ustawy jest obarczony szeregiem błędów i wad, przez co nie przyczyni się on do poprawy systemu gospodarowania odpadami w Polsce, a co za tym idzie – do osiągnięcia wymaganych przepisami UE poziomów recyklingu poszczególnych frakcji.


18.08.2021
Bardzo dobre wyniki w eksporcie artykułów rolno-spożywczych w pierwszym półroczu 2021 r.
Wartość eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski od stycznia do czerwca 2021 r. (w porównaniu z tym samym okresem roku 2020) wzrosła o 5,3% do 17,6 mld EUR.


17.08.2021
Apel 9 organizacji o wydłużenie terminu konsultacji projektu ustawy wdrażającej model Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta
9 organizacji, w tym PFPŻ ZP, zaapelowało do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o wydłużenia terminu konsultacji projektu ustawy wdrażającej model Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta.


17.08.2021
Premier Mateusz Morawiecki powołał wiceministrów rozwoju i technologii
Andrzej Gut-Mostowy, Grzegorz Piechowiak, Olga Semeniuk i Marek Niedużak zostali powołani na stanowiska wiceministrów w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.


13.08.2021
Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” niezawodnie kształtuje prozdrowotne nawyki wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin
Pomimo pandemii i związanych z nią utrudnień, w szczególności spowodowanych nauczaniem zdalnym, Program „Trzymaj Formę!” cieszył się dużym zainteresowaniem wśród szkół i społeczności lokalnych.


28.07.2021
Czy greenwashing dotyczy branży spożywczej?
Stosowanie greenwashingu w dłuższym okresie czasu może doprowadzić do oskarżeń o nietyczne zachowania rynkowe, a nawet kar wynikających z przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów - z Andrzejem Gantnerem, wiceprezesem i dyrektorem generalnym Polskiej Federacji Producentów Żywności rozmawia Olimpia Wolf.


26.07.2021
Dziennik Gazeta Prawna: Za droższe opakowania zapłacą klienci
Resort klimatu zapowiada, że do końca lipca powinniśmy poznać projekt ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, która od 2023 r. ma wdrożyć unijne regulacje w tej sprawie.


23.07.2021
Siemens: interaktywna gra z symulacją produkcji coli
Ręczne planowanie czy wsparcie systemu? Zagraj w interaktywną grę i oceń swoje umiejętności, ustalając harmonogram produkcji w fabryce napojów.


23.07.2021
Siemens: bezpłatna wersja próbna Opcenter APS
Od strategicznego planowania po szczegółowe harmonogramowanie, APS jest niezbędny do przewidywania potrzeb w zakresie zasobów produkcyjnych. Uzyskaj dostęp do wszystkich funkcji Opcenter Scheduling Standard i rozpocznij bezpłatny 30-dniowy okres próbny w kilka minut.


21.07.2021
Bardzo dobre wyniki w handlu artykułami rolno-spożywczymi
W pięciu pierwszych miesiącach tego roku uzyskaliśmy bardzo dobre wyniki w handlu artykułami rolno-spożywczymi. Od stycznia do maja wartość eksportu tych towarów rolno-spożywczych z Polski wzrosła, w porównaniu z takim samym okresem roku ubiegłego, o blisko 4 proc. i osiągnęła 14,5 miliarda EUR.


20.07.2021
PAIiH i ABSL nawiązały strategiczne partnerstwo pod patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii
Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych podpisały porozumienie o strategicznej współpracy. Oba podmioty będą współpracować w celu pozyskiwania kolejnych inwestycji zagranicznych w obszarze nowoczesnych usług biznesowych pozwalających tworzyć nowe miejsca pracy oraz wspierać rozwój eksportu firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Patronat nad tymi działaniami objęło MRPiT.


14.07.2021
Apel 16 organizacji branżowych w sprawie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta
Realnym płatnikiem w systemie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta nie jest wprowadzający produkty w opakowaniach, tylko konsument, a realnym beneficjentem całego systemu nie jest gmina czy recykler, a społeczeństwo i środowisko. Tylko patrzenie przez pryzmat właściwego celu i rzeczywistego beneficjenta, umożliwi wygenerowanie i wdrożenie zasad stanowiących nowy całościowy i efektywny model ROP - napisało w apelu do wicepremiera, ministra rozwoju i technologii Jarosława Gowina oraz ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki, 16 organizacji branżowych, w tym PFPŻ ZP.


12.07.2021
Szansa na systemowe wsparcie i działania w kluczowych dla rozwoju gospodarki żywnościowej obszarach
W dniu 9 lipca 2021 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli branży z wicepremierem Jarosławem Gowinem i ministrem rolnictwa Grzegorzem Pudą dotyczące kontraktu branżowego dla przemysłu żywnościowego.


06.07.2021
MRiRW o promocji polskich produktów rolno-spożywczych na rynkach zagranicznych
Z inicjatywy ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy 6 lipca 2021 r. zorganizowany został wykład on-line „Jak promować polskie produkty rolno-spożywcze na rynkach zagranicznych? Nowoczesne rozwiązania”.


01.07.2021
Jest porozumienie w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2022 r.
Minister Grzegorz Puda uczestniczy w posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, które odbywa się w dniach 28-29 czerwca br., w Luksemburgu.


25.06.2021
PFPŻ ZP laureatem Nagród Gospodarczych ZPP w kategorii 'Najlepszy eksporter'
Wiceprezes, dyrektor generalny PFPŻ ZP Andrzej Gantner w imieniu PFPZ ZP – reprezentanta polskiej branży spożywczej stanowiącej jedną z głównych gałęzi polskiego eksportu – odebrał Nagrodę Gospodarczą ZPP w kategorii 'Najlepszy eksporter'.


21.06.2021
Prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko właścicielowi sieci Kaufland
Zarzuty dotyczą ustalania warunków współpracy w trakcie jej trwania oraz wymagania dodatkowych rabatów, które nie są sprecyzowane w umowach


17.06.2021
MRPiT opublikowało drugą Czarną Księgę nt. barier napotykanych przez polskie firmy w państwach UE
Wykaz barier utrudniających działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców na rynku Unii Europejskiej zawiera raport przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Raport w postaci Czarnej Księgi powstał na podstawie uwag i przypadków zgłoszonych bezpośrednio do resortu przez przedsiębiorców. Zostanie przekazany Komisarzowi do spraw Rynku Wewnętrznego i państwom członkowskim celem znalezienia praktycznych rozwiązań w zakresie zidentyfikowanych nieprawidłowości.


15.06.2021
Czy nowa „Polityka Przemysłowa Polski” trafnie określa miejsce i wagę przetwórstwa żywności dla polskiej gospodarki?
Wicepremier Jarosław Gowin na konferencji 9 czerwca br. przedstawił dokument pn. „Polityka Przemysłowa Polski”. Jak czytamy na stronach resortu rozwoju, pracy i technologii, dokument prezentuje diagnozę kondycji polskiego przemysłu i wypływającą z niej receptę na jego optymalny i zrównoważony rozwój.


09.06.2021
Wicepremier Jarosław Gowin przedstawił Politykę Przemysłową Polski
Diagnoza kondycji polskiego przemysłu i wypływająca z niej recepta na jego optymalny i zrównoważony rozwój oraz katalog gotowych narzędzi i programów, które mają w tym pomóc – to efekt prac MRPiT przy udziale środowisk branżowych i eksperckich nad strategiczną wizją rozwoju polskiego przemysłu. Polityka Przemysłowa Polski daje drogowskaz i konkretne formy wsparcia sektorom przemysłowym. Służy także wzmacnianiu istotnej z perspektywy unijnej reindustrializacji i budowie strategicznej autonomii. Polityka Przemysłowa jest częścią Planu dla Pracy i Rozwoju.


01.06.2021
Princes Foods B.V. dołączyła do grona członków PFPŻ ZP
Princes to międzynarodowa grupa spożywcza zajmująca się produkcją, importem i dystrybucją produktów spożywczych.


27.05.2021
Formularze sprawozdań z realizacji XV edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Trzymaj Formę!"
Szkolni Koordynatorzy zostali zaproszeni do wypełniania formularza sprawozdania z realizacji XV edycji w roku szkolnym 2020/2021.


26.05.2021
Rada Ministrów o finansowaniu programu dla szkół
Rząd przeznaczy 128,1 mln zł na realizację programów promujących zdrowe nawyki żywieniowe wśród uczniów w roku szkolnym 2021/2022.


24.05.2021
Kampania "Kawa i zdrowie"
Wokół kawy krąży szereg mitów i niedopowiedzeń. Wątpliwości te zwykle związane są z wpływem kawy na zdrowie i na poszczególne funkcje organizmu. Są one większe w przypadku osób chorujących przewlekle, które spotykają się z wieloma sprzecznymi informacjami na temat kawy. Jednocześnie kawa to napój lubiany, którzy ma rzesze wielbicieli. Sięgają po nią dla smaku, aromatu, dla jej pobudzających właściwości oraz ze względu na pozytywny wpływ na koncentrację.


24.05.2021
Czy ustawa o ROP będzie pomocna dla firm spożywczych?
Ustawa o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów jest jednym z najważniejszych aktów prawnych dla przemysłu żywnościowego. Jej kształt będzie miał realny wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i ceny żywności - mówi Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.


18.05.2021
Zmiana na stanowisku Głównego Lekarza Weterynarii
Z dniem 17 maja 2021 premier Mateusz Morawiecki powołał na stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii Mirosława Welza.


12.05.2021
Dzień Bez Śmiecenia – 11 maja 2021: ODPADY TO NIE ŚMIECI – TO SUROWCE. #WidzęWięcej
Dzień Bez Śmiecenia – edukacyjna kampania społeczna, w której poruszany jest ważny temat świadomej segregacji odpadów i ekologicznego stylu życia – ma już 15 lat!


12.05.2021
Prognozy Komisji Europejskiej Spring Forecast 2021
Komisja Europejska podwyższa prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 r. z 3,1 proc. do 4 proc., a w 2022 r. do 5,4 proc. Bezrobocie w Polsce będzie najniższe wśród krajów UE i wyniesie 3,5 proc.


07.05.2021
Jakość żywności pod lupą jednej inspekcji
Od blisko roku kontrola żywności od producenta do konsumenta jest prowadzona przez jedną inspekcję – Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.


06.05.2021
Webinar poświęcony potrzebom finansowym sektora rolno-spożywczego
MRiRW zaprasza do udziału w konferencji online „Financial needs in the agriculture and agri-food sectors in Poland”, która będzie poświęcona instrumentom finansowym (IF) w ramach PROW 2014-2020.


06.05.2021
Rzeczpospolita - "Jak zwiększyć efektywność systemu zbiórki odpadów"
Przedsiębiorców czeka prawdziwa rewolucja w gospodarce odpadami opakowaniowymi. Dyrektywy unijne - Single-Use Plastic i rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP) - nakładają na producentów dużo wyższe niż dotąd poziomy zbiórki i recyklingu.


05.05.2021
Transformacja energetyczna kluczowa dla firm spożywczych
Transformacja energetyczna ma dla producentów i przetwórców żywności znaczenie kluczowe zarówno pod względem ekonomicznym jak i wizerunkowym - mówi serwisowi GOZ Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.


05.05.2021
Warsztaty Komisji Europesjkiej dotyczące funkcjonowania portalu Access2Markets - 12 maja br.
Spotkanie on-line o portalu Access2Markets przeznaczone jest dla firm, które chcą wejść na nowe rynki korzystając z możliwości, jakie dają umowy i porozumienia zawarte przez Unię Europejską.


30.04.2021
Wprowadzenie systemu kaucyjnego pozwoliłoby znacznie ograniczyć ilość odpadów wytwarzanych w polskich domach
Rząd mówi o tym od lat, ale odpowiednich rozwiązań wciąż nie ma - podaje Gazeta Wyborcza.


28.04.2021
Szczepienia przeciw Covid-19 w zakładach pracy
Wytyczne dotyczące organizacji i realizacji szczepień w zakładach pracy zostały opracowane przez zespół KPRM, MZ, NFZ, RARS, GIS i CeZ. Podstawowe wymogi bezpieczeństwa zostały sporządzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny.


28.04.2021
Postulowany przez branżę spożywczą system depozytowy może rozwiązać przynajmniej kilka bolączek polskiej gospodarki odpadami plastikowymi
Producenci zapłacą za jego utrzymanie, a konsument otrzyma kaucję za zwrot plastikowej butelki. Brzmi idealnie? Tak, o ile rząd wdroży rozwiązania proponowane przez producentów - podaje Puls Biznesu.


20.04.2021
Andrzej Gantner, PFPZ ZP: Żywność w Polsce jest bezpieczna
Jak wynika z najnowszego raportu EFSA, żywność w Polsce jest bezpieczna - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.


15.04.2021
Branża spożywcza apeluje o priorytetowe szczepienia
11 organizacji branży spożywczej, w tym PFPŻ ZP, skierowało apel do Premiera Jarosława Gowina i Ministra Michała Dworczyka dotyczący jak najszybszego umożliwienia szczepień w zakładach przetwórstwa żywności.


15.04.2021
Ponad 30 organizacji biznesowych i think tanków apeluje do rządu: zreformujmy klin podatkowy, ale nie zabijajmy klasy średniej
33 organizacje (w tym PFPŻ ZP) podpisały się pod skierowanym do rządu apelem w sprawie planowanej zmiany modelu opodatkowania pracy. Autorzy dokumentu zwracają uwagę na konieczność racjonalnej debaty o klinie podatkowym oraz na zagrożenia wynikające z niektórych spośród postulowanych kierunków zmian w tym zakresie.


01.04.2021
Zasady karania za praktyki ograniczające konkurencję - nowe wyjaśnienia Prezesa UOKiK
Prezes UOKiK przedstawił zaktualizowane wyjaśnienia w sprawie nakładania kar na przedsiębiorców za praktyki naruszające konkurencję.


25.03.2021
"Jakość i bezpieczeństwo żywności" - Międzyszkolny konkurs wiedzy z zakresu chemii żywności dla uczniów szkół średnich
Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców - Partnerem Konkursu.


22.03.2021
Wbrew powszechniej opinii, producenci żywności nie oparli się pandemii
Branża spożywcza dowodzi, że nie ma bezpiecznych branż - aż 109 producentów i przetwórców było niewypłacalnych w 2020 roku - czyli ponad 1/3 wszystkich niewypłacalności firm produkcyjnych 319...


19.03.2021
Food-Lex nr 1/2021
Najnowsze wydanie kwartalnika Food-Lex już dostępne dla prenumeratorów.


19.03.2021
Stanowisko PFPZ ZP do Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)
PFPŻ ZP proponuje zmiany w Krajowym Planie Odbudowy oraz wskazuje najpoważniejsze zidentyfikowane bariery inwestycyjne.


18.03.2021
Podatek cukrowy - podsumowanie pierwszych 2 miesięcy obowiązywania tego obciążenia
Podatek cukrowy to dla branży napojów brak nowych inwestycji i zahamowanie rozwoju. Być może również konieczność zwolnień - powiedział Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny PFPŻ ZP w trakcie webinarium ZPP.


17.03.2021
MRiRW: Łańcuch dostaw żywności – nowe przepisy poprawią funkcjonowanie rynku
– Dobre relacje między wszystkimi ogniwami łańcucha, to warunek prawidłowej, rynkowej wyceny produktów, odzwierciedlającej faktyczne koszty produkcji i zapewniającej sprawiedliwy podział wartości dodanej i optymalny poziom inwestycji w całym sektorze rolno-żywnościowym – mówił dziś minister Grzegorz Puda.


16.03.2021
Powołano zespół Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności
Przewodniczącą została Magdalena Osińska - Radca Prawny, Dyrektor Działu Prawnego w PFPŻ ZP.


16.03.2021
MF: Podatek handlowy zgodny z przepisami UE – wyrok TSUE
Podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa Unii w dziedzinie pomocy państwa - orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.


05.03.2021
Inwestycje to przyszłość polskiej gospodarki
Inwestycyjne priorytety Polski w dobie pandemii Covid-19 w świetle digitalizacji i walki ze zmianami klimatu były głównym tematem dzisiejszej konferencji eksperckiej z udziałem Jarosława Gowina, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju, pracy i technologii, Teresy Czerwińskiej, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a także czołowych postaci świata biznesu, przedstawicieli instytucji finansowych i przedsiębiorców.


05.03.2021
Pandemia zmienia rynek żywności
Pandemia przyspieszyła trendy, które w przyszłości będą miały największy wpływ na produkcję żywności.


02.03.2021
Niedostateczny poziom aktywności fizycznej w Polsce jako zagrożenie i wyzwanie dla zdrowia publicznego – Raport Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk
Kolejna publikacja alarmująca o niedostateczny poziomie aktywności fizycznej - zaledwie 18% Polaków w wieku 15 i więcej lat spełnia zalecenia co do ruchu.


26.02.2021
Zespół do spraw Suplementów Diety poddał aktualizacji maksymalną zawartość witaminy D w suplementach diety
Na posiedzeniu, które odbyło się w styczniu 2021 r. Zespół do spraw Suplementów Diety poddał aktualizacji maksymalną zawartość witaminy D w suplementach diety.


26.02.2021
Info Day – unijna polityka promocyjna 2021
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w dwudniowym webinarium „Info Day – unijna polityka promocyjna 2021”, które odbędzie się 16-17 marca br.


25.02.2021
Go to brand – EXPO 2020
CEL FINANSOWANIA: Pomoc finansowa na promocję marek produktowych na rynkach zagranicznych.


25.02.2021
Komunikat w sprawie Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności
7 czerwca 2021 roku będziemy po raz trzeci obchodzić Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności ustanowiony w 2018 roku, na podstawie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, z inicjatywy Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO.


25.02.2021
Raport NIZP-PZH „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania 2020”
Najważniejszym spostrzeżeniem płynącym z opracowania jest zauważalne w ostatnich latach zahamowanie wieloletniego trendu poprawy stanu zdrowia ludności polskiej, mierzonego spadkiem współczynnika zgonów z przyczyn możliwych do uniknięcia oraz długością życia.


24.02.2021
Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba nt. planowanych zmian w obszarze gospodarki odpadami
Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Rozmowy, które odbyły się 23 lutego 2021 r., poświęcone były omówieniu obecnych i planowanych zmian w obszarze gospodarki odpadami.


24.02.2021
Plan dla Pracy i Rozwoju – wsparcie dla polskich przedsiębiorców
Bezpośrednia pomoc dla firm i pracowników dotkniętych skutkami pandemii. Kompleksowe wsparcie w dostosowaniu się do wymagań rynku dla przedsiębiorców i pracowników. Cyfryzacja otoczenia biznesowego, proprzedsiębiorcze regulacje prawne oraz eliminacja zbędnej biurokracji. Poznaj główne założenia planu przygotowanego przez resort rozwoju dla polskiej gospodarki w dobie COVID-19.


24.02.2021
Jarosław Gowin: Albo postawimy na wiedzę i innowacyjność, albo zmarnujemy nasz wielki potencjał
„Albo przyjmiemy i zastosujemy w praktyce fakt, że warunkiem dalszego rozwoju Polski oraz zwiększenia konkurencyjności i produktywności naszej gospodarki jest ścisła współpraca biznesu z nauką – albo po prostu wypadniemy z globalnego wyścigu. To brzmi twardo, ale takie są fakty: albo postawimy na wiedzę i innowacyjność, albo zmarnujemy nasz wielki potencjał. Ten potencjał, który tkwi przede wszystkim w ludziach: w przedsiębiorczych pracodawcach, w utalentowanych pracownikach – a także w polskich naukowcach z wiedzą, doświadczeniem i pomysłami naprawdę na światowym poziomie – powiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.


19.02.2021
Rzeczpospolita: Intensywny rozwój roślinnych kategorii
GfK podaje, że do listopada 2020 r. w ujęciu rocznym sprzedaż roślinnych zamienników nabiału wzrosła wartościowo 44%, a ilościowo 50%. W przypadku zamienników mięsa wartościowo to 138%, a ilościowo 107%


17.02.2021
Konsumenci mocno odczuli skutki podatku cukrowego
Sprawdziły się czarne scenariusze zgłaszane przez producentów dotyczące wpływu podatku na ceny napojów.


17.02.2021
Jak dobrze wdrożyć ROP? Dlaczego warto korzystać z dobrych praktyk?
Pełną odpowiedzialność za zbieranie i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych powinni wziąć na siebie producenci. Tylko oni zapewnią transparentną i efektywną organizację selektywnej zbiórki odpadów, ich przetwarzanie, sprawozdawczość oraz edukację konsumentów.


16.02.2021
Stanowisko PFPŻ ZP ws. podatku od reklam
Podatek od reklam w dobie kryzysu COVID-19 jest kuriozalnym pomysłem uderzającym w producentów żywności, zwłaszcza obciążoną już wysokim podatkiem cukrowym branżę napojową, a do tego buduje przewagę konkurencyjną produktom private labels sieci handlowych. PFPŻ ZP wyraża oburzenie za proponowanie tak nieprzemyślanych rozwiązań negatywnie wpływających na priorytetowy sektor gospodarki dający zatrudnienie dla blisko 400 tys. Polaków.


10.02.2021
Kochajmy nieidealne. Z okazji walentynek Banki Żywności przypominają, że marnowanie jedzenia zaczyna się podczas zakupów
Samotne banany, krzywe buraki, nieładne marchewki – to nie są nasze pierwsze wybory w markecie. Z badań Banków Żywności wynika, że prawie 51% konsumentów nie kupuje gorzej wyglądających, małych czy niekształtnych warzyw lub owoców. A przecież te “brzydkie” produkty są tak samo wartościowe i smaczne, jak ich idealni “koledzy”.


10.02.2021
Podatek od reklam uderzy także w napoje i całą branżę spożywczą
W projekcie ustawy, która ma wejść w życie 1 lipca 2021 r. i wprowadzi oprotestowany już podatek od reklam, zawarto zapis uderzający także w część branży spożywczej. Chodzi przede wszystkim o napoje i suplementy diety - podaje Portalspozywyczy.pl.


05.02.2021
I fala badania w 2021 roku dotycząca aktywności branży spożywczej - Indeks IBŻ
Nowy rok dla branży spożywczej jest pod wielkim znakiem zapytania. Food Research Institute rusza z kolejną edycją badania Indeks IBŻ.
Badanie odpowie nam jakie są obecnie nastroje w branży spożywczej w okresie trwania pandemii. Gorąco zapraszamy do jej współtworzenia poprzez wypełnienie ankiety.


03.02.2021
Podatek cukrowy czyli absurd goni absurd - Komentarz Andrzeja Gantnera dla Agrofakt
Podatek cukrowy od samego początku, odkąd powstał ten pomysł w grudniu tamtego roku był oprotestowany przez przedsiębiorców. Zarówno jego wysokość jak i sama ustawa są absurdalne – uważa Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny PFPŻ ZP.


01.02.2021
Więcej czasu na kursy dotowane przez UE
PARP wydłużyła konkurs z dotacjami na usługi doradcze, które pomogą przedsiębiorcom zarządzać firmą w czasie pandemii.


01.02.2021
31. edycja Konkursu "Teraz Polska"
Tylko do 12 lutego br. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego przyjmuje zgłoszenia do tegorocznej edycji Konkursu „Teraz Polska”. Polska Federacja Producentów Żywności również jest Laureatem tego Konkursu.


25.01.2021
System depozytowy jest ważnym elementem realizacji systemu ROP
Od gospodarki o obiegu zamkniętym nie ma już ucieczki, dlatego pilna staje się potrzeba wypracowania sprawnie działających systemów Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów (ROP) oraz depozytowego. 1 stycznia 2022 roku ma w Polsce wejść w życie ustawa o ROP. Sposobem na wykonanie części zobowiązań producentów w zakresie jednorazowych opakowań po napojach jest producencki system depozytowy, który jest ważnym elementem realizacji systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów.


25.01.2021
KE zaprasza na spotkanie informacyjne ws. propozycji programów promocyjnych i informacyjnych
W dniach 28-29 stycznia br. Komisja Europejska zaprasza beneficjentów zainteresowanych składaniem propozycji programów promocyjnych i informacyjnych, realizowanych w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”, na spotkanie informacyjne organizowane on-line.


22.01.2021
Gantner: Polsce może być trudno oprotestować pomysł "czeskich półek"
- W normalnych warunkach oczekiwałbym, że MRiRW oprotestuje pomysł "czeskich półek" jako stwarzający bariery dla eksporterów. Jednak może być nam to trudno zrobić, ponieważ Czesi stosują retorykę podobną do tej, której używaliśmy my sami jeszcze kilka lat temu lansując pomysł “polskich półek” w sieciach handlowych - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności.


22.01.2021
Ulga B+R, czyli ulga badawczo-rozwojowa - jak z niej skorzystać?
Jest to ulga, która jest obecnie najatrakcyjniejszą formą wsparcia przedsiębiorców innowacyjnych. Z całą pewnością może być doskonałą zachętą do rozwijania swojej firmy, szukania rozwiązań i realizowania następnych projektów. Czym jest działalność badawczo-rozwojowa? Kto może korzystać z ulgi? Czym są koszty kwalifikowane? Jak skorzystać z ulgi?


21.01.2021
Aż 66% Polaków negatywnie ocenia decyzję o wprowadzeniu podatku cukrowego
Agencja badawczo-analityczna Zymetria przygotowała raport pt. „Podatek cukrowy oczami konsumentów” zawierający wyniki badań przeprowadzonych w połowie stycznia. Z raportu wynika, że skala wzrostu cen napojów słodzonych bardzo zaskoczyła Polaków, a zdecydowana większość osób traktuje podatek cukrowy jako kolejny sposób na wyciąganie pieniędzy z kieszeni Polaków.


19.01.2021
Projekt - Kompetencje dla sektora żywności wysokiej jakości
Nowy harmonogram:
- rejestracja PARP - 12.03.2021 r.
- realizacja usług rozwojowych - 30.06.2021 r.


18.01.2021
Ochrona dzieci w telewizji i Internecie – skuteczna samoregulacja rynku
Najnowsze wyniki monitoringu i kontroli przeprowadzonej przez KRRiT na temat efektów samoregulacji rynku mediów w zakresie ochrony dzieci


13.01.2021
Ruszyły konsultacje projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej
Do 15 lutego 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi potrwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Zapraszamy do zapoznania się z tym projektem i zgłaszania uwag.


13.01.2021
HiPP w gronie członków PFPŻ ZP
HiPP – produkty dla niemowląt i małych dzieci w najwyższej ekologicznej jakości.


11.01.2021
Wyzwania dla producentów żywności: Pandemia i podatek cukrowy
KAS poinformowała nas, że w świetle prawa opłata cukrowa nie jest podatkiem, dlatego żadne objaśnienia podatkowe do tej ustawy nie mogą być udzielone - wskazuje Polska Federacja Producentów Żywności.


08.01.2021
Tarcza prawna – pierwsze spotkanie Zespołu ds. likwidowania barier administracyjnych i prawnych
Pierwsze spotkanie Międzyresortowego Zespołu ds. likwidowania barier administracyjnych i prawnych, który zajmuje się tzw. Tarcza prawną, odbyło się 5 stycznia br. pod przewodnictwem wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anny Korneckiej. Spotkanie miało charakter organizacyjny i odbyło się w formule online.


04.01.2021
Przed nami rok podwyżek
Nie ma co ukrywać, że kończący się właśnie rok był czasem drożyzny. Tempo wzrostu cen mierzone wskaźnikiem inflacji było najwyższe od 2012 roku. W ostatnich latach podwyżki cen były na poziomie średnio 3 proc., a warto pamiętać, że w lutym tego roku dochodziły do prawie 5 proc.- podaje Dziennik Polski.


04.01.2021
Walka o interpretację przepisów dot. podatku cukrowego
Dziennika Gazeta Prawna: Wciąż nie wiadomo, kto i w jakiej wysokości ma płacić podatek cukrowy, bo formalnie jest to opłata, dlatego skarbówka umywa ręce.


18.12.2020
Przewodnik Zostań dostawcą armii amerykańskiej stacjonującej w Polsce
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii promuje Przewodnik pn. "Zostań dostawcą armii amerykańskiej stacjonującej w Polsce".


17.12.2020
Powołanie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
Dbałość o sprawy wsi i rolnictwa to dla mnie nie tylko jeden z najważniejszych tematów państwowych, lecz także kontynuacja misji zapoczątkowanej przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego – mówił Andrzej Duda, który powołał Radę ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Przewodniczącym Rady został Jan Krzysztof Ardanowski.


15.12.2020
Polsko-brytyjskie relacje po brexicie - co powinni wiedzieć przedsiębiorcy
Wielka Brytania to bardzo ważny partner handlowy Polski, dlatego dążymy do utrzymania dotychczasowej pogłębionej współpracy – takie jest stanowisko polskiego rządu w związku ze zbliżającym się zakończeniem w dniu 31 grudnia 2020 r. okresu przejściowego. MRPiT podjęło działania informacyjne, aby pomóc polskim przedsiębiorcom przygotować się do nowych warunków w relacjach gospodarczych z Wielką Brytanią, gdyż te po 1 stycznia 2021 r. z pewnością ulegną zmianie.


14.12.2020
Protekcjonizm wewnątrz Unii Europejskiej i jak go zwalczyć?
W dniu 11 grudnia Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zorganizował debatę pt. „Protekcjonizm wewnątrz Unii Europejskiej i jak go zwalczyć?” z udziałem m.in. Andrzeja Gantnera, Wiceprezesa, Dyrektora Generalnego w Polskiej Federacji Producentów Żywności.


14.12.2020
Lepsze nastroje w branży rolno-spożywczej
Pomimo niepewnej sytuacji gospodarczej, polscy przetwórcy zaczynają patrzeć w przyszłość z optymizmem. Parametry odzwierciedlające poziom nastrojów w branży wykazały pierwszy wzrost od początku roku 2020.


10.12.2020
Rozmowy MRiRW z przedstawicielami rolników
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda spotkał się dziś z Prezydium Porozumienia Rolniczego i przedstawicielami organizacji, które są członkami COPA-COGECA. – To było spotkanie nie tylko bardzo oczekiwane i potrzebne. W jego ramach odbyły się merytoryczne i dobre dla rolników rozmowy – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda na konferencji po zakończeniu rozmów.


09.12.2020
„Badania na rynek” – 500 mln zł na wdrożenie wyników prac B+R
Już od 13 stycznia 2021 r. będzie można składać wnioski w kolejnej edycji konkursu „Badania na rynek”. W puli środków przeznaczonych na dofinansowanie wdrożenia wyników prac B+R znalazło się 500 mln zł, z czego 65 mln zł zostało przeznaczone dla przedsiębiorców realizujących projekty na terenie województwa mazowieckiego.


08.12.2020
Prawie 6 mln zł dofinansowania usług rozwojowych dla branży spożywczej w celu ograniczenia wpływu COVID-19
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór przedsiębiorstw zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego w obszarze szkoleń i doradztwa, które mają na celu ograniczenie kryzysu spowodowanego COVID-19. Rekrutacja została wydłużona do 23.12.2020 r., a usługę rozwojową należy przeprowadzić do 31.03.2021 r.


08.12.2020
Podatek handlowy i jego wpływ na ceny produktów
Podczas debaty „Super Biznesu” na temat podatku handlowego i jego wpływu na ceny produktów oraz zahamowanie innowacji Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny PFPŻ ZP przedstawił perspektywę producentów.


07.12.2020
Ceny będą niższe, jeżeli konsumenci odpowiednio posegregują odpady
W czasie, gdy Polska przeciąga prace nad reformą gospodarki odpadami, w Europie zmienia się klimat dla plastiku. Niski poziom recyklingu tworzyw sztucznych będzie obciążony coraz wyższymi opłatami - podaje rp.pl.


04.12.2020
Godło „Teraz Polska” dla „Trzymaj Formę!”
PFPŻ ZP otrzymała certyfikat potwierdzający przedłużenie prawa do posługiwania się Godłem „Teraz Polska” dla Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” w bieżącym roku szkolnym.


04.12.2020
Krajowa Grupa Spożywcza powstanie w I półroczu 2021 r.
Proces zmierzający do utworzenia Krajowej Grupy Spożywczej jest na zaawansowanym etapie.
Jego zakończenie planowane jest w pierwszym półroczu przyszłego roku - podaje Ministerstwo Aktywów Państwowych.


01.12.2020
Wydłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń w ramach Zadania Covid-19
 Dobre Praktyki Higieniczne GHP i HACCP w warunkach pandemii
 Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii
 Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii
 Magazynowanie i transport żywności w warunkach pandemii
 Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie.


01.12.2020
Plan dla Pracy i Rozwoju: osłona przedsiębiorców i pracowników w dobie pandemii i przygotowanie gospodarki do powrotu na ścieżkę rozwoju
Bezpośrednia pomoc – dla firm i pracowników dotkniętych skutkami COVID-19; nowy kierunek – czyli kompleksowe wsparcie w dostosowaniu się do wymagań rynku dla przedsiębiorców i pracowników w trudnej sytuacji; impuls rozwojowy – eliminacja zbędnej biurokracji, cyfryzacja otoczenia biznesowego, proprzedsiębiorcze regulacje prawne – to główne założenia Planu dla Pracy i Rozwoju, przygotowanego przez MRPiT. – Naszym celem jest osłona polskich przedsiębiorców i pracowników w dobie pandemii i przygotowanie naszej gospodarki do powrotu na ścieżkę rozwoju, gdy ona minie – podkreśla Jarosław Gowin, wicepremier i szef resortu.


01.12.2020
II runda konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20 „Kompetencje dla sektorów” - poszukiwani Operatorzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza II rundę konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20 „Kompetencje dla sektorów” w ramach działania 2.21 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


27.11.2020
Racjonalny konsument, nieoczywisty patriota. Wyniki badań Fundacji „Teraz Polska”
Dzisiejszy konsument zainteresowany jest przede wszystkim jakością, choć – m.in. w wyniku pandemii – przy podejmowaniu decyzji zakupowych wzrasta również waga ceny. Coraz istotniejszym trendem staje się patriotyzm konsumencki. Godło „Teraz Polska” oznacza wysoką jakość i zachęca do zakupu produktu i usługi. Zachęcamy do lektury raportu badawczego.


25.11.2020
Rośnie wartość eksportu polskiej żywności
Rzeczpospolita: Prawie 25,1 mld euro wyniosła w okresie od stycznia do września 2020 r. wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych z Polski. To wzrost o 6,7 proc. w stosunku do tego samego okresu 2019 r.


25.11.2020
Raport Polityki Insight "Jak ubiegać się o zamówienia organizacji międzynarodowych? 15 historii sukcesu polskich firm"
„Kontrakty z organizacjami międzynarodowymi są bardzo opłacalne dla polskich firm” – to konkluzja raportu przygotowanego przez Politykę Insight dla Ministerstwa Rozwoju.


20.11.2020
Podatek cukrowy. Konsumenci zapłacą więcej
Rzeczpospolita: Tylko 25 proc. Polaków wierzy, że nowa danina pomoże w walce z otyłością czy alkoholizmem. Negatywnie ocenia ją 60 proc. badanych.


20.11.2020
Wzrost wartości eksportu polskiej żywności
W okresie od stycznia do września 2020 r. wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych z Polski wyniosła 25 070 mln EUR. Oznacza to wzrost o 6,7% w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku.


19.11.2020
Strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 – zaopiniuj mapę drogową
MRiRW zachęca do wzięcia udziału w opiniowaniu mapy drogowej, opublikowanej przez Komisję Europejską dla nowej strategii w dziedzinie ochrony gleby.


17.11.2020
Internetowe FRSiH: W koronakryzysie kluczowe są elastyczność i innowacje (relacja)
Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności zauważył, że nasza żywność jest postrzegana na świecie jako wolna od zanieczyszczeń. Producenci żywności mogą zatem postawić na jakość i bezpieczeństwo, związane nie tylko z koronawirusem, ale też z zanieczyszczeniem środowiska.


16.11.2020
Zasady współpracy z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 r. Poradnik dla przedsiębiorcy
MRPiT we współpracy z innymi resortami i urzędami przygotowało publikację "Zasady współpracy z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 r. Poradnik dla przedsiębiorcy".


10.11.2020
Polski sektor rolno-spożywczy potrzebuje inwestycji – najnowszy raport Banku Pekao S.A.
Polski przemysł rolno‑spożywczy może w najbliższej dekadzie natrafiać na rosnące bariery wzrostu, a kryzys związany z pandemią koronawirusa będzie je dodatkowo potęgować - wynika z najnowszego raportu Banku Pekao S.A. Autorzy publikacji „Czas na ekspansję 2.0. Dotychczasowy model rozwoju krajowej branży spożywczej pod rosnącą presją” zauważają, że utrzymanie dynamicznej ścieżki wzrostu będzie wymagać zmiany podejścia do prowadzonego biznesu, stanowiącej odpowiedź na nieuchronny dalszy wzrost presji kosztowej oraz zaostrzającą się konkurencję na kluczowych rynkach eksportowych.


09.11.2020
Apel związków pracodawców i organizacji branżowych do Premiera Jarosława Gowina
Dziewięć największych związków pracodawców i organizacji branżowych oraz rolniczych zwróciło się z apelem do Premiera Jarosława Gowina o podjęcie inicjatywy legislacyjnej mającej na celu przesunięcie minimum o rok, tj. na dzień 1 stycznia 2022 r., wejścia w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.


05.11.2020
Producenci proponują efektywny i tani system zagospodarowania odpadów [RAPORT]
Bazując na najlepszych funkcjonujących już na innych rynkach wzorcach oraz potrzebach rynku krajowego, organizacje branżowe zrzeszające producentów, przygotowały raport, który prezentuje transparentny, skuteczny i efektywny finansowo sposób funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych w Polsce, zgodny z wymogami Unii Europejskiej.


03.11.2020
IV fala badania Indeksu IBŻ dotyczącą aktywności branży spożywczej
Food Research Institute rusza z kolejną edycją badania Indeks IBŻ. To podsumowanie rocznego badania które wskaże nam nastroje w branży spożywczej w okresie trwania pandemii. Gorąco zapraszamy do jej współtworzenia poprzez wypełnienie ankiety.


03.11.2020
Andrzej Gantner: Producenci żywności potrzebują dobrych warunków do funkcjonowania
Na razie nasz przemysł spożywczy wciąż ma przewagi konkurencyjne, ale nie wiemy, co przyniesie przyszłość. Dlatego powinniśmy nadal budować konkurencyjność naszej żywności, np. kształtując jej wizerunek jako wolnej od zanieczyszczeń. Jeśli jednak chcemy być konkurencyjni, np. w eksporcie, polskie firmy muszą mieć dobre warunki do funkcjonowania i nie mogą doświadczać ciągle nowych obciążeń. A takie wciąż się pojawiają – mówił Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, podczas Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu.


23.10.2020
Wspólny głos producentów i handlu ws. organizacji sytemu depozytowego w Polsce
19 października br. organizacje skupiające producentów z różnych branż oraz handel wypracowały wspólne stanowisko w zakresie ramowych założeń systemu depozytowego w Polsce. Stanowi on niezbędne uzupełnienie przyszłego systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, konieczne - zdaniem przedsiębiorców - do osiągnięcia zakładanych w dyrektywie UE poziomów odzysku i recyklingu opakowań jednorazowego użytku.


22.10.2020
"Dobry ROP to system producencki"
Wdrożenie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta w Polsce musi uwzględniać wszystkie zapisy dyrektyw Unii Europejskiej. Bo dyrektywy zaprojektowały ten mechanizm logicznie i spójnie. Nie jest trudne wdrożenie tych wszystkich zapisów pod warunkiem, że czyta się je w całości i ze zrozumieniem - podaje Forsal.pl.


22.10.2020
Kompromis ministrów rolnictwa w zakresie WPR po 2020 r. osiągnięty
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda uczestniczył w obradach Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, które odbywały się w Luksemburgu w dniach 19-20 października.


22.10.2020
Nowe powołania
Minister Grzegorz Puda wręczył dziś akty powołania: Annie Gembickiej na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Halinie Szymańskiej na stanowisko prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


20.10.2020
Apel ZPP o odroczenie podatku i raport o podatkach
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców apeluje o odroczenie wdrożenia wszelkich zaplanowanych na rok 2021 obciążeń finansowych, w tym podatku cukrowego.


14.10.2020
PFPŻ ZP Partnerem strategicznym Kongresu Żywieniowego
Zapraszamy do udziału w V Narodowym Kongresie Żywieniowym 17 października 2020 r. Spotkajmy się online, aby porozmawiać o diecie dla zdrowia i planety.


06.10.2020
Grzegorz Puda nowym Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Grzegorz Puda został dziś powołany na urząd ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W siedzibie ministerstwa nowego ministra powitał dotychczasowy minister Jan Krzysztof Ardanowski wraz z sekretarzem stanu Szymonem Giżyńskim, podsekretarzem stanu Janem Białkowskim i dyrektor generalną Moniką Rzepecką.


02.10.2020
Poszukiwani eksperci do Grupy ds. Legislacji
Poszukiwani są eksperci do Grupy ds. Legislacji dotyczącej kwalifikacji i kompetencji pracowników w ramach Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Sektor Żywności Wysokiej Jakości.


29.09.2020
Podyplomowe IERIGŻ-PIB pt. Handel elektroniczny na rynkach rolno-żywnościowych
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy organizuje studia podyplomowe pt. Handel elektroniczny na rynkach rolno-żywnościowych.


24.09.2020
Krajowy Plan Odbudowy to blisko 60 mld euro dla Polski
Impuls rozwojowy dla rodzimych firm, modernizacja technologiczna gospodarki oraz poprawa jakości życia Polaków to spodziewane efekty Krajowego Planu Odbudowy. Pomysły dot. Planu można do 30 września zgłaszać na stronie internetowej, którą uruchomiło Ministerstwo Rozwoju: planodbudowy.gov.pl.


24.09.2020
Ministerstw Rozwoju nt. naboru wniosków do programu ratowania firm w trudnościach ekonomicznych – tzw. Polityki Nowej Szansy
Od dziś – 24 września – przedsiębiorcy w trudnościach ekonomicznych, którzy potrzebują pomocy restrukturyzacyjnej, będą mogli składać wnioski o wsparcie, za pomocą instrumentów przygotowanych przez rząd w ustawie dot. Polityki Nowej Szansy.


21.09.2020
Newsletter Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Sektor żywności wysokiej jakości
Zachęcamy do zapoznania się z III edycją biuletynu informacyjnego zawierającego wiadomości dot. działalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości.


18.09.2020
Opłata cukrowa, czyli "kasa" potrzebna od zaraz
Andrzej Gantner, dyrektor generalny i wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności, tłumaczy, że ustawa zawiera mnóstwo błędów prawnych i legislacyjnych, a firmy muszą uzyskać interpretację podatkową.


17.09.2020
XV edycja Programu "Trzymaj Formę!" i X edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”
Trwa rejestracja szkół do XV edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Trzymaj Formę!" oraz X edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”.


17.09.2020
Zielony Ład – polityka wielkich wyzwań
– Bardzo się cieszę, że sprawa wsparcia dla rolników nabiera bardzo konkretnego wymiaru – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas internetowego seminarium AKIS.


16.09.2020
Dalszy spadek nastrojów w polskiej branży przetwórczej
Pomimo stopniowej poprawy sytuacji gospodarczej, polska branża przetwórcza wciąż patrzy w przyszłość z niepewnością. Zniesienie obostrzeń epidemiologicznych nie polepszyło nastrojów w sektorze rolno-spożywczym. Szanse dla rozwoju przetwórstwa w najbliższych miesiącach są oceniane jako umiarkowane, mniej firm określa swoją sytuację jako dobrą, pojawiają się głosy mówiące o planowanym zmniejszeniu produkcji – to wnioski płynące z ostatniej fali badania Indeks IBŻ, zrealizowanego przez Food Research Institute .


16.09.2020
Andrzej Gantner o podatku cukrowym: Firmy muszą uzyskać interpretację podatkową
Zachęcamy Ministerstwo Finansów, żeby potraktowało opłatę od napojów słodzonych i tzw. małpek jako podatek. Firmy będą wtedy mogły uzyskać interpretację podatkową - mówił Andrzej Gantner, dyrektor generalny i wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności w rozmowie serwisem portalspozywczy.pl w trakcie XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego.


16.09.2020
70 lat działalności IERiGŻ
W siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi odbywały się dziś obchody siedemdziesiątej rocznicy powstania Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.


10.09.2020
Powołany właśnie Polski Pakt Plastykowy dołącza do globalnej inicjatywy Plastic Pact network Fundacji Ellen MacArthur
Od lat pięćdziesiątych wytworzyliśmy na świecie aż 9,2 miliarda ton plastiku, który niestety w większości - po jednorazowym użyciu - trafiał na wysypiska śmieci czy do oceanów. Problem ten dostrzegają rządy, przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych, świata nauki i konsumenci na świecie, ale również w Polsce. Dlatego 10 września, wzorem innych państw, z inicjatywy różnych środowisk powołano wspólną inicjatywę - Polski Pakt Plastikowy, który jednocześnie dołącza dziś do najważniejszej międzynarodowej inicjatywy środowiskowej Plastics Pact network Fundacji Ellen MacArthur. Pakt stawia sobie za cel zmianę obecnego modelu wykorzystywania tworzyw sztucznych w opakowaniach na polskim rynku w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego i ogłasza 6 wspólnych celów dla członków Paktu do roku 2025. Inicjatywa powstała pod parasolem Kampanii 17 Celów.


25.08.2020
Wpływ koronawirusa na rynek słodyczy
Wybuch pandemii i lockdown przełożyły się na mniejszą sprzedaż słodyczy, zwłaszcza impulsowych. Luzowanie obostrzeń przywróciło popyt na czekoladki. Teraz branża obawia się drugiej fali epidemii jesienią. Lepiej ma być za rok - podaje "Rzeczpospolita".


25.08.2020
Konkurs fotograficzny "Polska smakuje"
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje ogólnopolski konkurs fotograficzny pod hasłem "Polska smakuje".


25.08.2020
32 mld euro w eksporcie polskich produktów rolno-spożywczych
– Mamy wydajne rolnictwo, które daje rocznie około 32 mld euro w eksporcie polskich produktów rolno-spożywczych – stwierdził minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas wystąpienia na Forum Wizja Rozwoju, które odbywa się w Gdyni.


18.08.2020
Andrzej Gantner o pandemii: Producenci powinni edukować pracowników jak być odpowiedzialnym po pracy
- Uświadomienie pracownikom, że brak odpowiedzialności może spowodować nie tylko wstrzymanie produkcji, ale nawet upadek zakładu i utratę miejsca pracy, wydaje się obecnie koniecznością.


18.08.2020
Największe związki pracodawców i organizacje branżowe wystosowały petycje do Prezydenta RP o weto do ustawy o promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów wprowadzającej podatek cukrowy
W związku z uchwaleniem przez Sejm w dniu 14.08.2020 ustawy o promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów wprowadzającej podatek cukrowy, największe zawiązki pracodawców i organizacje branżowe wystosowały petycję do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o zawetowanie ustawy jako szkodliwej pod względem gospodarczym oraz niezgodnej z Konstytucją.


18.08.2020
Zmiany w Ministerstwie Zdrowia
Wczoraj Wiceminister Janusz Cieszyński poinformował w mediach społecznościowych, że odchodzi z Ministerstwa, a dziś Minister Łukasz Szumowski podał się do dymisji.


13.08.2020
Apel związków pracodawców i organizacji branżowych do posłanek i posłów na Sejm IX kadencji
Odrzucona przez Senat RP Ustawa o promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów stanowi jaskrawy przykład tego typu rozwiązań legislacyjnych, które nie powinny być w ogóle uchwalone i wdrożone w obecnej formie i czasie.


12.08.2020
Andrzej Gantner: Firmy spożywcze muszą mieć wpływ na funkcjonowanie systemu ROP
Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl tłumaczy, że firmy spożywcze powinny mieć wpływ na stworzenie systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) oraz na jego funkcjonowanie, ponieważ to, między innymi, one będą odpowiedzialne za jego sprawne działanie.


10.08.2020
Zaproszenie do udziału w badaniu
W imieniu grupy badawczej prowadzonej przez prof. Mikołaja Czajkowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu. W ramach projektu badawczego Contracts2.0 (www.project-contracts20.eu), przeprowadzane są wywiady dotyczące znaczenia oznakowań produktów (etykiet) dla stymulowania dostarczania usług ekosystemowych.


04.08.2020
Podatek cukrowy znowu wraca
Na jaki podatek cukrowy jest gotowa zgodzić się branża? I co proponuje zamiast niego? Dlaczego wieszczy bankructwa i to polskich, mniejszych firm? Opowiada Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności. Zapraszamy na podcast handelextra.pl.


03.08.2020
Zapytanie ofertowe - Grupa robocza ds. legislacji
W Bazie Konkurencyjności zostało opublikowane zapytanie ofertowe Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości dotyczące naboru ekspertów do Grupy roboczej ds. legislacji.


03.08.2020
Polska 13. producentem żywności na świecie
Jednocześnie Polska - z eksportem o wartości 34,7 mld dolarów - należała do czołowych eksporterów żywności, zajmując 7. pozycję w UE i 13. na świecie.


27.07.2020
Opłata od niepoddanych recyklingowi opakowań z tworzyw sztucznych. Kto zapłaci?
3,5 tys. zł będzie kosztować tona tworzyw sztucznych, które nie trafią do recyklingu, tylko do spalarni lub na składowisko - podaje Gazetaprawna.pl.


27.07.2020
Trzy priorytety i wyzwania dla branży spożywczej
Za nami pierwsze półrocze 2020 roku, które za sprawą pandemii przyniosło niespotykane wcześniej zawirowania i zmiany w funkcjonowaniu firm i gospodarki. Przedsiębiorstwa z niepokojem patrzą na drugą połowę roku, w której mierzyć się będą nie tylko ze skutkami koronawirusa, ale także z innymi wyzwaniami. Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności wskazuje na trzy obszary, które w najbliższych miesiącach będą priorytetowe dla firm spożywczych.


27.07.2020
Kolejna fala badania Indeksu IBŻ dotyczącą aktywności branży spożywczej
Food Research Institute rusza z kolejną edycją badania Indeks IBŻ. To już 3 fala badania w tym roku która wskaże nam nastroje w branży spożywczej w okresie trwania pandemii. Gorąco zapraszamy do jej współtworzenia poprzez wypełnienie ankiety.


23.07.2020
Informacja Prasowa PFPŻ ZP dot. poprawki umożliwiającej wejście podatku cukrowego od 1/01/2021 w ustawie o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w zw. z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu
Prace na ustawą dotyczącą funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z pandemią zostały wykorzystane do wprowadzenia poprawki umożliwiającej wejście w życie podatku cukrowego. Za głęboko niepokojące należy uznać wykorzystanie tego typu ustawy do celów fiskalnych, nie związanych w żaden sposób z procedowaną ustawą, ale przede wszystkim wprowadzanie poprawek do ustawy o tzw. podatku cukrowym, która nie została prawomocnie uchwalona i opublikowana w Dzienniku Ustaw.


23.07.2020
Sprzeciw branży wobec dyskryminacji transportu kolejowego – ruszyła akcja „Nie Dla Opłaty Manipulacyjnej DCT Gdańsk”
Pod patronatem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki uruchomiona została inicjatywa „Nie Dla Opłaty Manipulacyjnej DCT Gdańsk”, która gromadzi najważniejszych przedstawicieli branży intermodalnej oraz spedycyjnej działających w Polsce. Jej celem jest doprecyzowanie charakteru tzw. „opłaty manipulacyjnej za obsługę kolejową” oraz odstąpienie przez DCT Gdańsk od pobierania jej w obecnej formie.


23.07.2020
Andrzej Gantner: Przedsiębiorcy muszą się dobrze przygotować do wdrożenia ROP
System rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) ma być wdrożony do 1 stycznia 2023 roku, ale dyskusje nad jego kształtem trwają od połowy 2019 roku. Zgodnie z dyrektywą krajowe przepisy dotyczące ROP powinny być uchwalone jeszcze w tym roku. - Ważne jest, aby nowo budowany system gwarantował, że przedsiębiorcy poniosą tylko niezbędne dla spełnienia wymogów dyrektyw unijnych koszty netto - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności.


22.07.2020
Zapytanie ofertowe - Grupa robocza ds. współpracy edukacji z biznesem
W Bazie Konkurencyjności zostało opublikowane zapytanie ofertowe Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości dotyczące naboru ekspertów do Grupy roboczej ds. współpracy edukacji z biznesem.


13.07.2020
ROP, czyli możliwy olbrzymi wzrost kosztów dla firm spożywczych
System rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) może spowodować olbrzymi wzrost kosztów przedsiębiorstw produkujących żywność.


09.07.2020
Handel elektroniczny na rynkach rolno-żywnościowych
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy organizuje studia podyplomowe pt. Handel elektroniczny na rynkach rolno-żywnościowych.


09.07.2020
Producenci napojów chcą jasnej deklaracji Trzaskowskiego i Dudy ws. podatku cukrowego
Podatek cukrowy nie wszedł w życie 1 lipca, jak chciał rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale producenci napojów obawiają się, że wkrótce po wyborach danina zostanie wprowadzona. Dlatego wystosowali apel do Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego o jasną deklaracją, że ten z nich, który zostanie prezydentem, w razie konieczności zawetuje podatek cukrowy.


08.07.2020
Raport "Rynek pracy, edukacja, kompetencje - czerwiec 2020"
Polecamy zapoznanie się z raportem "Rynek pracy, edukacja, kompetencje - czerwiec 2020" podsumowującym wydarzenia i publikacje z ostatniego miesiąca. Raport w większości podsumowuje dane i badania w związku z sytuacją firm i pracowników spowodowanymi zamrożeniem gospodarki.


01.07.2020
Niezwykła wystawa w śMIECIarce dostępna także online
Miecia - Mobilna Strefa Edukacyjna w śMIECIarce dostępna teraz dla każdego i na wyciągnięcie ręki? Tak, to możliwe! Już od 1 lipca każdy z nas ma możliwość poznania Mieci bez wychodzenia z domu! Interaktywny wirtualny spacer kryje w sobie aż 48 ukrytych elementów, w tym filmiki, gry, animacje i uwaga… konkurs! To wszystko już teraz dostępne na www.mieciazimpetem.pl!


24.06.2020
Process Automation
Serdecznie zapraszamy do lektury raportu „Elastyczność produkcji jako czynnik wspierający bezpieczeństwo biznesu” poświęconego branży process automation. Publikacja została opracowana przez instytut badawczy @ARC Rynek i Opinia na zlecenie @Siemens i analizuje obecną sytuację branży procesowej w oparciu o ogólnodostępne dane rynkowe oraz osobiste rozmowy z przedstawicielami polskich MŚP.


20.06.2020
COVID-19 Wytyczne dla organizacji pracy biurowej
Ministerstwo Rozwoju opublikowało wytyczne dla organizacji pracy biurowej w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, opracowane wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.


20.06.2020
COVID-19 Wytyczne dla branży spożywczej i ligistyki
Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w konsultacji z branżami przygotowało procedury postępowania w zakładach przemysłowych na wypadek potwierdzenia lub podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników zakładu produkcyjnego branży spożywczej, a także pracowników obiektów logistycznych.


19.06.2020
PFPŻ ZP popiera strategię KE „Od pola do stołu”, aczkolwiek ma swoje zastrzeżenia do tego dokumentu
Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców popiera kierunek prac Komisji Europejskiej określony w strategii „Od pola do stołu”, który ma w przyszłości zapewnić powstanie bardziej zrównoważonych środowiskowo, gospodarczo i społecznie systemów produkcji i dystrybucji żywności. Zaniepokojenie Federacji budzą jednak planowane środki prawne i pozaprawne, które zostały uwzględnione bez uprzednich konsultacji, oceny naukowej i oceny skutków gospodarczych na poziomie narodowym.


17.06.2020
Widoczny spadek nastrojów w branży przetwórczej
W związku ze spowolnieniem gospodarczym branża przetwórcza odnotowuje wyraźny spadek nastrojów. Na przestrzeni marca i kwietnia znacząco zmieniła się optyka firm z sektora przetwórczego co do możliwości poprawy sytuacji w najbliższych 12 miesiącach. Jak wskazuje badanie Indeks IBŻ, zrealizowane przez Food Research Institute, pomimo spadków nastrojów ok. 60 proc. ankietowanych nadal ocenia swoją sytuację finansową jako dobrą.


16.06.2020
Tarcza kapitałowa ze zgodą Komisji Europejskiej
Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję w sprawie programu pomocowego przewidującego udzielanie przedsiębiorcom pomocy publicznej w formie inwestycji kapitałowych, czyli tzw. tarczy kapitałowej.


09.06.2020
Konkurs "Dotacje na kapitał obrotowy"
Od dnia 15 czerwca br. prowadzony będzie nabór wniosków w ramach konkursu „Dotacje na kapitał obrotowy”.


09.06.2020
Newsletter Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Sektor żywności wysokiej jakości
Zachęcamy do zapoznania się z I edycją biuletynu informacyjnego zawierającego wiadomości dot. powołania Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości.


08.06.2020
Andrzej Gantner: Poprawa efektywności energetycznej to szansa na zwiększenie konkurencyjności firm (wideo)
Surowce oraz energia elektryczna stanowią 60-70 proc. wszystkich kosztów firm spożywczych, dlatego niestabilna sytuacja związana z energią elektryczną jest dla przedsiębiorców niepokojąca – mówił Andrzej Gantner, dyrektor generalny i wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności podczas debaty online „Koszty energii w przemyśle spożywczym – rynek mocy, DSR, optymalizacja” przygotowanej przez redakcję portalspozywczy.pl i naszego partnera – firmę Enel X.


05.06.2020
7 czerwca – Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności
Szczególnie dziś warto pamiętać o tym, że sprawa tego czy żywność, która trafia na nasz stół jest bezpieczna, leży w rękach nie tylko producentów żywności. Ochrona żywności, tak aby produkty były bezpieczne do spożycia, dotyczy wielu interesariuszy łańcucha żywnościowego. Każdy z nas ma ważną rolę do odegrania i wiele do zrobienia.


04.06.2020
Webinarium PFPŻ ZP pt.: Produkcja środków spożywczych - istotne kwestie legislacyjne, 17-18.06.2020 r.
Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zaprasza do udziału w webinarium pt.: „Produkcja środków spożywczych - istotne kwestie legislacyjne”, które odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2020 r. na platformie ZOOM.


04.06.2020
Andrzej Gantner: Firmy spożywcze nie mogą mieć przerw w dostawach prądu
Każda zapowiedź wzrostu kosztów działalności zakładów przetwórczych budzi bardzo poważny niepokój zarówno wśród producentów jak i konsumentów, ponieważ każdy wzrost kosztów powoduje wzrost cen na półkach – mówił Andrzej Gantner, dyrektor generalny i wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności podczas debaty online „Koszty energii w przemyśle spożywczym – rynek mocy, DSR, optymalizacja” przygotowanej przez redakcję portalspozywczy.pl i naszego partnera – firmę Enel X.


02.06.2020
MAP: Pracujemy nad konsolidacją sektora rolno-spożywczego
W Ministerstwie Aktywów Państwowych trwają prace nad połączeniem firm z sektora rolno-spożywczego, jakie znajdują się w nadzorze państwa – mówi Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych.


29.05.2020
Tarcza dla dużych firm - jest decyzja KE
Komisja Europejska zatwierdziła dziś pogram pomocowy dla dużych firm. Do przedsiębiorców trafi 7,5 mld zł. Negocjacje prowadził UOKiK oraz PFR.


28.05.2020
Zapraszamy na wideokonferencje dotyczące Platformy Żywnościowej
Cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych dotyczących funkcjonowania Platformy Żywnościowej, elektronicznego narzędzia umożliwiającego giełdowy obrót towarami rolno-spożywczymi. Ten pionierski na polskim rynku projekt stwarza nowe możliwości rozwoju sektora rolno-spożywczego i niesie szereg korzyści dla jego uczestników.


28.05.2020
Rząd nie wyklucza stworzenia państwowej sieci sklepów
W programie "Money” wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, przedstawiał rządowe plany związane z sektorem spożywczym.


22.05.2020
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Pracy przygotował materiał "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19".


22.05.2020
Bezpłatne testy dla pracowników sezonowych z zagranicy
– Państwo to wspólnota. Dobrze funkcjonuje, gdy jest współpraca i wzajemne zrozumienie. Dziękuję ministrowi Szumowskiemu, który zdaje sobie sprawę z wagi problemu. Mam dobre wiadomości dla rolników legalnie zatrudniających cudzoziemców. Za niezbędne testy, wykonywane pracownikom sezonowym przyjeżdżającym z zagranicy, zapłaci budżet państwa – poinformował dziś minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.


20.05.2020
Tarcza Antykryzysowa dla Biznesu
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Ministerstwem Rozwoju rozpoczyna cykl 20 wideokonferencji, których zadaniem jest informowanie przedsiębiorców o przyjętych rozwiązaniach prawnych, mających na celu przeciwdziałanie skutkom gospodarczym pandemii COVID-19 oraz przekazanie korzyści wynikających z przyjętych pakietów ustaw zwanych Tarczą Antykryzysową.


15.05.2020
Rusza kampania edukacyjna: Mleko na zdrowie!
14 maja 2020 r. wystartowała kampania edukacyjna: „Mleko na zdrowie!”. Celem kampanii jest szerzenie wiedzy na temat jakości produktów mlecznych, ich wpływie na zdrowie, hodowli bydła mlecznego oraz produkcji mleka i jego przetworów.


14.05.2020
Wiemy, jak ważne są kompetencje
Firmy bez odpowiednich pracowników nie rozwijają się. Dlatego PARP na bieżąco i nieustannie monitoruje rynek pracy i edukacji, żeby wspierać rozwój poszukiwanych kompetencji, a PFPŻ ZP prowadzi projekt pn. "Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości".


13.05.2020
Minister Rolnictwa apeluje do KE o wsparcie finansowe dla sektora drobiu i wieprzowiny
Dziś odbyło się nieformalne posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa UE, w formie wideokonferencji. Ministrowie rozmawiali na temat sytuacji kryzysowej w rolnictwie, wywołanej pandemią COVID-19 oraz wdrożenia niezbędnych działań, by pomóc sektorowi rolnemu w utrzymaniu produkcji i płynności finansowej.


12.05.2020
Ułatwienia w przyjeździe pracowników sezonowych do Polski
"We współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowaliśmy wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych. Wytyczne te są odpowiedzią na sytuację zagrożenia wirusem SARS COV-2 oraz potrzebę zapewnienia pracowników głównie przy zbiorach owoców miękkich" – mówi minister Jan Krzysztof Ardanowski.


07.05.2020
Bezpieczny powrót do pracy – zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy
Ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, wdrożono w naszym kraju ograniczenia, zapobiegające rozprzestrzenianiu się choroby. Część z tych ograniczeń dotyczy miejsc pracy. Niezależnie od faktu, czy zagrożenie przybierze postać chroniczną, czy możliwe będzie szybkie wyeliminowanie patogenu z przestrzeni publicznej, zbliża się czas powrotu do normalnego funkcjonowania gospodarki i zakładów pracy.


07.05.2020
Ruszył kolejny instrument wsparcia dla firm - 1,7 mld zł na leasing operacyjny i pożyczki
ARP uruchamia zapowiedziane w tarczy antykryzysowej wsparcie dla firm z branży transportowej oraz sektora MŚP.


07.05.2020
MRiRW Apeluje o składanie wniosków na dopłaty do prywatnego przechowywania
Od 7 maja można składać wnioski o uzyskanie pomocy do przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku (OMP), masła, serów, mięsa bydła w wieku ośmiu miesięcy życia i więcej, mięsa baraniego i koziego w wieku poniżej 12 miesiąca życia.


06.05.2020
11maja Dzień Bez Śmiecenia- #WłączSięDoGry
Rekopol: Jak co roku o tej porze zwracamy się do Was... już po raz 14! Przez ostatnie lata zdążyliśmy nauczyć się wiele o ekologii. Wspólnie z Wami organizowaliśmy ekologiczne wydarzenia, gry i zabawy. Byliśmy z Wami zarówno online i offline.


04.05.2020
Ciekawostki "Trzymaj Formę!" #16 - Efektywność działań
Rezultaty przeprowadzonego badania wskazują na znaczący wpływ uczestnictwa w Programie na poprawę nawyków dotyczących żywienia i aktywności fizycznej


04.05.2020
Hoop członkiem PFPŻ ZP
Hoop Polska Sp. z o.o. należy do grupy ZMB Capital, właściciela Ustronianki Sp. z o.o. wiodącego producenta wody mineralnej w Polsce. Firmę tworzy zespół wykwalifikowanych pracowników, ekspertów w swoich dziedzinach, którzy każdego dnia budują jej pozycję rynkową.


29.04.2020
Andrzej Gantner o imporcie żywności: Pomiędzy promocją a protekcjonizmem jest zdecydowana różnica
22 kwietnia br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało na swojej stronie internetowej listę zakładów sprowadzających mleko i jego przetwory z zagranicy. Pytamy Andrzeja Gantnera, dyrektora generalnego i wiceprezesa Polskiej Federacji Producentów Żywności, jak ocenia ujawnienie przez MRiRW listy podmiotów importujących mleko i i jego przetwory.


28.04.2020
COVID-19 - Zmiana rozp. dot ograniczeń, nakazów i zakazów
Opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


28.04.2020
Polskie specjalności spożywcze w eksporcie
Raport pt. Polskie specjalności spożywcze w eksporcie w latach 2004 – 2019, z kwietnia 2020 r. przygotowany przez Polski Fundusz Rozwoju.


27.04.2020
Zasady kumulacji pomocy publicznej związanej z COVID-19
W związku z przyjmowaniem kolejnych programów pomocowych dla przedsiębiorców, na podstawie których udzielana jest pomoc publiczna, UOKiK przygotował zestawienie zasad kumulacji pomocy antykryzysowej związanej z wystąpieniem COVID-19.


27.04.2020
Ministerstwo rolnictwa piętnuje importerów
Andrzej Gantner, wiceprezes, dyrektor generalny PFPŻ ZP: "To zaskakująca i ryzykowna polityka, szczególnie gdy pandemia wyraźnie pokazuje, że polska gospodarka żywnościowa rozwija się w bardzo dużym stopniu w oparciu o eksport. Gdyby resorty rolnictwa innych unijnych krajów poszły tą samą drogą, bylibyśmy w poważnych kłopotach".


27.04.2020
Kolejne badanie Food Research Institiute dotyczące aktywności branży spożywczej
Po udanym starcie pierwszej edycji badania Indeks IBŻ, w której wzięło udział 80% przedstawicieli branży, Food Research Institute rusza z kolejną odsłoną gorąco zachęcając do jej współtworzenia.


24.04.2020
Czy Polacy wiedzą, jak postępować z żywnością w dobie pandemii COVID-19?
Według oficjalnego stanowiska FDA, obecnie nie ma dowodów na powiązanie żywności lub opakowań żywności z przenoszeniem COVID-19.


23.04.2020
Wyzwania eksporterów żywności: Nadprodukcja, zator płatniczy i protekcjonizm
Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności tłumaczy w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że eksport żywności stanowi ponad 30 proc. całej produkcji żywności w Polsce, dlatego wszelkie utrudnienia w swobodnej wymianie handlowej bardzo szybko negatywnie wpływają na kondycję polskich producentów i przetwórców żywności.


21.04.2020
Prezes UOKiK sprawdzi sytuację w branży rolno-spożywczej
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowania, w których sprawdzi, czy największe podmioty z sektora rolno-spożywczego płacą na czas rolnikom, dostawcom i innym kontrahentom. Zbada również, czy polityki handlowe i cenowe nie zmieniły się w okresie epidemii na niekorzyść mniejszych kontrahentów.


21.04.2020
Kierunki kontroli IJHARS w 2020 r.
Sprawozdanie roczne IJHARS za 2019 r. zawiera sekcję dotyczącą kierunków kontroli w 2020 r.


16.04.2020
Zasłanianie ust i nosa - opublikowana zmiana rozporządzenia
W dniu wczorajszym w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


15.04.2020
Wytyczne PFPŻ ZP dla producentów żywności w sprawie koronawirusa - wersja 2
Niniejsze wytyczne PFPŻ ZP zostały pozytywnie zaopiniowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Wytyczne są skierowane do producentów żywności przetworzonej oraz na etapie produkcji pierwotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2


15.04.2020
Colian dołączył do grona członków PFPŻ ZP
Colian to polska firma o globalnym zasięgu. Od lat z pasją tworzy i dostarcza obecnie do ponad 70 krajów najwyższej jakości słodycze, napoje, przyprawy i bakalie.W ostatnim czasie do oferty stale rozwijającej się spółki dołączyły lody. Firma z sukcesem konkuruje z międzynarodowymi koncernami spożywczymi, łącząc tradycyjny smak z innowacyjnością.


14.04.2020
COVID-19 - Nakazy i ograniczenia - opublikowane nowe rozporządzenie
W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


14.04.2020
Przedsiębiorcy walczą o miejsca pracy
Podatek cukrowy to bezrobocie dla 15 tys. pracowników branży napojowej. Przedsiębiorcy walczą o utrzymanie każdego miejsca pracy i apelują do posłów o odrzucenie ustawy wprowadzającej od 1 lipca podatek cukrowy w Polsce.


10.04.2020
Rząd i marszałkowie razem ratują pół miliona miejsc pracy. 9/04/2020 ruszało dofinansowanie wynagrodzeń z funduszy unijnych
2,6 mld zł – tyle po konsultacjach rządu z marszałkami województw zostanie wydane z funduszy unijnych na dofinansowanie pensji i składek pracowników firm, którym spadły obroty. To pieniądze, które uratują prawie 500 tysięcy miejsc pracy.


10.04.2020
COVID-19 - Środki do dezynfekcji rąk oraz powierzchni - komunikat GIS
Zgodnie z komunikatem, do dezynfekcji należy stosować produkty zarejestrowane jako środki biobójcze, opublikowane w Wykazie Produktów Biobójczych.


10.04.2020
Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Sektor żywności wysokiej jakości
Zapraszamy na nową stronę internetową informującą o działaniach Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Sektor żywności wysokiej jakości. Realizatorem projektu jest PFPZ ZP we współpracy z SGGW, UPEMI i Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych.


09.04.2020
Związek Firm Public Relations przystępuje do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy
„Rada Reklamy przyjmuje z otwartością i zadowoleniem decyzję Związku Firm Public Relations. ZFPR, będąc największą w Polsce branżową organizacją zrzeszającą agencje i firmy doradcze z rynku PR, wnosi do Rady wzmocnienie organizacyjne oraz kompetencyjne” – mówi Agnieszka Kępińska-Sadowska, Prezes Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy, Członek Zarządu PFPŻ ZP.


09.04.2020
Upfield w gronie członków PFPŻ ZP
Upfield jest globalnym liderem w produkcji żywności na bazie roślinnej, z tradycjami sięgającymi 1871 roku.


09.04.2020
COVID-19 a bezpieczeństwo żywności – pytania i odpowiedzi Komisji Europejskiej
Komisja Europejska opublikowała Pytania i Odpowiedzi dotyczące choroby COVID-19 w kontekście bezpieczeństwa żywności, produkcji spożywczej, handlu żywnością, a także postępowania po zakupie produktów spożywczych.


09.04.2020
Obowiązek zasłaniania ust i nosa już wkrótce, a zasady bezpieczeństwa na dłużej
Od 16 kwietnia (czwartek) każda osoba na ulicy będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa. Zmianie ulegną także terminy matur i egzaminu ósmoklasisty. Oprócz tego przedłużamy obowiązywanie wszystkich dotychczasowych zasad bezpieczeństwa. To oznacza, że ograniczenia w przemieszczaniu się, czy limity wiernych w kościołach obowiązują również podczas świąt wielkanocnych.


07.04.2020
Handel istotną sferą polskiej gospodarki
Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Handel.


06.04.2020
Postępowanie z odpadami podczas epidemii - wytyczne Ministra Klimatu i GIS
Na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego zostały opublikowane Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).


06.04.2020
Ciekawostki "Trzymaj Formę!" #15 - Realne szanse na zdrowsze i dłuższe życie
"Ogólnopolski Program „Trzymaj Formę” jest unikatowym w skali Europy projektem edukacyjnym, który daje młodzieży realne szanse na zdrowsze i dłuższe życie" - ocenia dr n. med. Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny.


03.04.2020
Andrzej Gantner: Firmy spożywcze muszą mieć stały dostęp do środków ochrony osobistej
Pracownicy powinni być oddaleni od siebie o co najmniej 1,5 metra, a jeśli jest to niemożliwe, muszą mieć zapewnione środki ochrony osobistej – to ostatnie wytyczne rządu. Portal Spożywczy zapytał Andrzeja Gantnera, dyrektora generalnego i wiceprezesa PFPŻ ZP, jak wygląda zaopatrzenie firm spożywczych w te artykuły i czy producenci żywności powinni być traktowani priorytetowo w tej sprawie.


03.04.2020
MRiRW dla sektora przetwórstwa rolno-spożywczego
MRiRW zachęca do korzystania z nowo utworzonej zakładki „Możliwości współpracy” na stronie ministerstwa.


01.04.2020
Kolejne kroki w walce z koronawirusem – dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników, w sklepie mniej osób, ograniczenia w poruszaniu nieletnich, a parki, plaże i bulwary zamknięte
Rząd wprowadził kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Od 1 kwietnia br. do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte. Zmiany dotyczą także organizacji miejsc prac.


01.04.2020
Organizacje proszą premiera o włączenie firm przetwórczych do Infrastruktury Krytycznej
Organizacje branżowe wystosowały list do Mateusza Morawieckiego, premiera rządu RP, z prośbą o włączenie firm przetwórczych do Infrastruktury Krytycznej - W imieniu organizacji reprezentujących sektor produkcji i przetwórstwa żywności, skupiających setki firm, małych, średnich i dużych wnioskujemy do Pana o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do włączenia naszych zakładów przetwórczych do Infrastruktury Krytycznej, co zapewni naszych zakładom i ich dostawcom ciągłość produkcji.


31.03.2020
Sektor spożywczy zauważa potencjalne zagrożenia
Andrzej Gantner, dyrektor generalny i wiceprezes PFPŻ ZP informuje Portal Spożywczy, że na obecną chwilę nie notuje się większych utrudnień w funkcjonowaniu łańcucha spożywczego, ale pojawiają się pierwsze sygnały o potencjalnych trudnościach.


30.03.2020
Przedsiębiorcy apelują ws. ochrony sektora produkcji i przetwórstwa żywności
Przedsiębiorcy apelują do prezydenta, premiera i posłów w sprawie ochrony sektora produkcji i przetwórstwa żywności, jako strategicznej części polskiej gospodarki.


30.03.2020
Ostrzeżenie przed ofertami dotyczącymi „przeciwwirusowych” produktów spożywczych
Główny Inspektorat Sanitarny na swojej stronie internetowej podkreśla, że wskazywanie w oznakowaniu, prezentacji czy reklamie środków spożywczych, w tym suplementów diety, na ich właściwości lecznicze (takie jak np.: działanie przeciwwirusowe, leczenie grypy, ochrona przed zarażeniem SARS-Cov-2, leczenie infekcji COVID-19) stanowi naruszenie prawa i nie znajduje oparcia w medycynie opartej na faktach.


26.03.2020
Drogowskazy dla biznesu w dobie pandemii - mapa obszarów prawnych i biznesowych
Przygotowany przez Kancelarię DZP podręcznik "Drogowskazy dla biznesu w dobie pandemii – mapa obszarów prawnych i biznesowych" – zbiera wątpliwości i pytania zadawane przez klientów oraz zaprzyjaźnionych przedsiębiorców, reprezentujących różne branże, formy prawne, poziomy przychodów i potrzeb.


26.03.2020
Sprzedaż żywności na bazarach i targowiskach (i sklepach) - komunikat GIS
Zalecenia GIS w zakresie działań zapobiegających zagrożeniu epidemiologicznemu COVID- 19 na bazarach, targowiskach, na których sprzedawana jest żywność.


25.03.2020
Nowe obostrzenia dot. COVID-19 - rozporządzenie Ministra Zdrowia
24/03/2020 zostało opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia wprowadzające dodatkowe obostrzenia dotyczące swobody przemieszczania.


18.03.2020
Pismo organizacji do Ministra Zdrowia
PFPŻ ZP razem z innymi organizacjami sektora rolno- spożywczego skierowała pismo do Pana Prof. Łukasza Szumowskiego ws. zapewnienia testów na obecność koronawirusa COVID-19 w przypadku pojawienia się zachorowania w zakładach przetwórstwa spożywczego.


17.03.2020
UOKiK oraz Inspekcja Handlowa będą monitorować ceny w internecie oraz w sklepach stacjonarnych
Pracownicy UOKiK oraz Inspekcji Handlowej będą monitorować ceny żywności i produktów higienicznych w internecie oraz w sklepach stacjonarnych.


16.03.2020
MSZ apeluje o unikanie wszelkich podróży zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o unikanie wszelkich podróży zagranicznych, które nie są konieczne.


16.03.2020
Transport graniczny towarów
Zgodnie z informacją podaną na stronie rządowej, transport cargo działa, a towary będą wyjeżdżały i wjeżdżały do Polski bez zakłóceń.


16.03.2020
Zalecenia Ministerstwa Rozwoju i GIS dla obiektów handlowych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, MR - we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym - przygotowało zalecenia dla branży handlowej.


13.03.2020
Wytyczne GIS dla przedsiębiorców sektora spożywczego dot. koronawirusa
Czy wirus może przenosić się za pomocą żywności? Obróbka termiczna a koronawirus? Jakie działania może podjąć przedsiębiorca i pracownik branży spożywczej?


12.03.2020
Apel 15 organizacji pracodawców do Premiera Mateusza Morawieckiego
Produkcja żywności to jeden ze strategicznych obszarów zarówno pod względem gospodarczym jak i bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Apelujemy o wstrzymanie wszelkich regulacji, które stanowią dodatkowe obciążenie finansowe lub organizacyjne dla firm.


11.03.2020
Pakiet osłonowy dla firm w związku z koronawirusem
Ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS; instrumenty na rzecz poprawy płynności finansowej firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów; ochronę i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów – zawiera pakiet osłonowy dla przedsiębiorców. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa MR przygotuje projekt specustawy w tej sprawie.


10.03.2020
Konkurs Trzymaj Formę! wpisany do rejestru konkursów premiowanych
W wyniku działań PFPŻ ZP i GIS, Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! w 12 województwach został wpisany do wykazu konkurów premiowanych dodatkowymi punktami przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.


10.03.2020
Senat proponuje poprawki do ustawy o opłacie cukrowej
Senacka komisja budżetu i finansów publicznych opowiedziała się w piątek za redakcyjnymi poprawkami do ustawy ws. promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów. Ustawa wprowadza opłatę od słodzonych napojów i od alkoholu w opakowaniach do 300 ml.


10.03.2020
Łańcuch dostaw żywności w obliczu koronawirusa
Koronawirus dotarł do Europy, a 4 marca również do Polski. Wśród branż, na które może mieć wpływ, znajdują się również podmioty z całego łańcucha dostaw żywności. Obecnie jest jeszcze za wcześnie, aby oceniać, jaki może być realny wpływ wirusa z Chin na sektor spożywczy i branżę handlową, ale można już dostrzec obszary, nad którymi trzeba się szczególnie pochylić. Organizacje branżowe i przedsiębiorstwa z uwagą śledzą zmieniającą się sytuację i podejmują działania prewencyjne.


06.03.2020
Ciekawostki "Trzymaj Formę!" #14 - Szeroki zakres oddziaływania
Program "Trzymaj Formę!" skierowany jest jednocześnie do uczniów, rodziców i nauczycieli.


05.03.2020
Rekrutacja do projektu EIT Food RIS Fellowships 2020 wystartowała!
Poszukiwani są studenci i absolwenci, którzy chcą zdobyć praktyczne doświadczenie w branży spożywczej, by zaoferować im 3-6-miesięczny płatny, zagraniczny staż w topowych firmach z sektora rolno-spożywczego.


02.03.2020
W branży spożywczej najwięcej ważą zaległości przetwórstwa mięsnego
Polska znajduje się wśród największych producentów żywności w Europie. Branża rośnie w tempie kilku procent rocznie, ale dynamika ta maleje m.in. z powodu rosnących kosztów zatrudnienia i produkcji, spadku popytu zagranicą, zatorów płatniczych oraz spadku rentowności sprzedaży. Efekt? Rosną ceny żywności, ale i tak przybywa firm ogłaszających upadłość. Pogłębiają się też zaległości wobec banków i dostawców. W ciągu roku opóźnione płatności ze strony przemysłu spożywczego poszły w górę o niemal jedną piątą i wynoszą 1,13 mld zł. Największy udział w przeterminowanym zadłużeniu mają przetwórcy mięsa, najlepiej wypada przetwórstwo mleczne – wynika z raportu „Przemysł spożywczy w Polsce: Co dwunasta firma ma problemy z wypłacalnością” opracowanego przez Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor we współpracy z PFPŻ ZP.


02.03.2020
Ardanowski: Produkcja żywności zgodnie z wytycznymi Zielonego Ładu wymaga wsparcia finansowego
- Europejskiemu Zielonemu Ładowi towarzyszyć będą dwie strategie – jedna przyjęta w Brukseli pod koniec marca – „Od pola do stołu”, druga dotycząca bioróżnorodności. My nie czekamy na wytyczne, tylko podejmujemy działania, które mają polski rynek spożywczy unowocześnić wykorzystując instytucje już istniejące i pozycję państwa, które o ten rynek bardzo zabiega – mówił Jan Krzysztof Ardanowski na konferencji prasowej w Warszawie.


28.02.2020
Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Sektor żywności wysokiej jakości
W dn. 27 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie inaugurujące prace Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Sektor żywności wysokiej jakości. Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny PFPZ ZP został wybrany na Przewodniczącego Prezydium Rady, zaś Marta Tomaszewska-Pielacha, dyrektor ds. żywności i żywienia PFPZ ZP otrzymała powołanie na członka Rady.


25.02.2020
J.S. Hamilton Poland S.A. Partnerem Strategicznym PFPŻ ZP
Już po raz siódmy firma J.S.Hamilton Poland S.A. została Partnerem Strategicznym Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców.


22.02.2020
Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. - członkiem wspierającym PFPŻ ZP
Rekopol jest jedyną organizacją odzysku opakowań założoną przez przedsiębiorców wprowadzających na polski rynek produkty w opakowaniach.


21.02.2020
Czy Polacy są za wprowadzeniem podatku cukrowego?
Portal Medexpress zapytał Polaków, czy piją napoje słodzone, czy są za wprowadzeniem podatku cukrowego i na co powinny zostać przeznaczone pieniądze.


21.02.2020
Sukces samoregulacji w obszarze reklamy żywności skierowanej do dzieci. Prezentacja raportu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Rada Reklamy od wielu lat stoi na straży najwyższych standardów komunikacji marketingowej. Pomaga chronić konsumentów przed nieetycznymi i nieuczciwymi przekazami reklamowymi poprzez upowszechnianie Kodeksu Etyki Reklamy oraz nadzór nad przestrzeganiem jego zapisów.


21.02.2020
Konkurs Innovation Prizes organizowany przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii
Zapraszamy do udziału w organizowanym przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii, sektor żywności (EIT Food) konkursie dla startupów z sektora rolno-spożywczego o nazwie Innovation Prizes.


21.02.2020
Podsumowanie posiedzenia Senackiej Komisji ds. Budzetu i Finansów Publicznych
W dniu 20.02.2020 r. miało miejsce posiedzenie Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów Publicznych, w trakcie którego została podjęta dyskusja nt. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.


20.02.2020
"Firmy chcą mieć wpływ na śmieci"
Biznes jest skłonny ponosić opłaty z tytułu zagospodarowania odpadów. Jeśli jednak ma odpowiadać za skuteczność systemu, chce mieć coś do powiedzenia w kwestii ROP - podaje "Puls Biznesu".


20.02.2020
Ciekawostki "Trzymaj Formę!" #13 - Talerz Zdrowia
Jedz codziennie różne produkty z każdej z grup uwzględnionych w Talerzu Zdrowia!


20.02.2020
KOWR: Od marca rusza Platforma Żywnościowa
Od marca rusza Platforma Żywnościowa – innowacyjna giełda obrotu towarami rolno-spożywczymi. To pionierskie rozwiązanie na polskim rynku, wprowadzające standardy obrotu tymi towarami - poinformował zastępca dyrektora departamentu innowacji KOWR Mateusz Balcerowicz, podaje "Portal Spożywczy".


18.02.2020
Stanowisko 5 organizacji, w tym PFPŻ ZP, wobec zaktualizowanej koncepcji nowego systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi zaprezentowanej przez Ministerstwo Klimatu
Organizacje opublikowały wspólne stanowisko, w którym przedstawiły swoje uwagi do koncepcji zaprezentowanej przez Ministerstwo.


18.02.2020
Rynek rolno-spożywczy - działania UOKiK i Inspekcji Handlowej
Walka z nieprawidłowościami na rynku rolno-spożywczym to jeden z priorytetów UOKiK.


12.02.2020
"Fiskalna dieta, czyli jak rządzący dbają o kosmos i nasze zdrowie"
"Nie ma żadnych dowodów, że podatek cukrowy odnosi prozdrowotny efekt. Amerykański instytut badawczy McKinsley Global Institute po przenalizowaniu 44 rządowych programów zwalczania nadwagi podatkami, stwierdził, że podnoszenie podatków od słodzonych napojów jest najmniej skutecznym ze wszelkich podatków. Przykładowo, w Wielkiej Brytanii po wprowadzeniu podatku, w okresie 2015 – 2018 spożycie napojów wzrosło o 2.6%. Dania zrezygnowała z tego podatku, bo konsumenci sprowadzali napoje z ościennych krajów - podaje Jerzy Wysocki na portalu "Wprost".


11.02.2020
Japonia: Dobre perspektywy dla polskich producentów żywności
Grażyna Ciurzyńska, p.o. Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu podkreśla, że Japonia jest kluczowym partnerem gospodarczym Polski w Azji. – Eksport do niej systematycznie rośnie – w ubiegłym roku po trzech kwartałach wzrósł o ponad 26 proc. To duży sukces polskich firm. Największy potencjał dla wzrostu eksportu upatrujemy w sektorze IT/ITC, gier komputerowych, kosmetyków oraz produktów sektora rolno-spożywczego – tłumaczy.


08.02.2020
Ponad 70% konsumentów negatywnie ocenia wzrost cen żywności w Polsce
Wyniki najnowszego Ogólnopolskiego badania sondażowego Omnibus zrealizowanego na zlecenie PFPŻ ZP przez firmę badawczą IPSOS dot. cen żywności w Polsce.


06.02.2020
Akcelerator dla branży rolno-spożywczej
Kolejna edycja Akceleratora Innowacji i Ekspansji tym razem skierowana do przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego


04.02.2020
Podatek od cukru niesie tragiczne skutki dla polskiej gospodarki
Rząd nie przemyślał skutków wprowadzenia nowego podatku, który uderza w rolników, przetwórców, producentów, pracodawców i konsumentów. Co czeka Polaków po jego przyjęciu?


29.01.2020
Jacek Ozdoba nowym wiceministrem klimatu
Premier Mateusz Morawiecki powołał Jacka Ozdobę na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu. Nominację wręczył Michał Kurtyka, minister klimatu.


17.01.2020
Konferencja prasowa ZPP o podatku od napojów słodzonych
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców o podatku od napojów słodzonych: nie ma dowodów na skuteczność takich regulacji, celem jest wyłącznie uzyskanie środków do budżetu


15.01.2020
ZPP o "podatku cukrowym": nie wykorzystujmy narzędzi fiskalnych do kształtowania nawyków żywieniowych
Tego rodzaju działania są nieskuteczne i uderzają w najmniej zamożne grupy konsumentów, które wskutek ich realizacji będą prawdopodobnie wybierać w sklepie tańsze produkty gorszej jakości.


14.01.2020
I polska edycja badania Indeks IBŻ realizowana przez Food Research Institute
Celem badania jest poznanie nastrojów w łańcuchu rolno-spożywczym (producenci ↔ przetwórcy ↔ dystrybutorzy). Wyniki badań posłużą analizie i ocenie aktywności gospodarczej w sektorze rolno-spożywczym.


13.01.2020
Antyzdrowotny podatek uderzy w finanse Polaków
W przeddzień Świąt Bożego Narodzenia – 20 grudnia ub. r. – Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy dotyczący tzw. „podatku cukrowego”, który może podnieść ceny napojów w Polsce nawet o 40%. Argumentując nowy podatek troską o zdrowie Polaków, resort przekazał kontrowersyjny projekt, który wywołał dyskusję nie tylko wokół licznych zapisów, które branża uznała za antyzdrowotne i antygospodarcze, ale również trybu procedowania regulacji.


10.01.2020
Stanowiska PFPŻ ZP ws. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów
W związku z przekazaniem w dniu 20.12.2019 r. do konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, PFPŻ ZP wyraża swój stanowczy sprzeciw przeciwko wprowadzeniu jakichkolwiek podatków dyskryminacyjnych, a tego typu rozwiązania nie rozwiążą problemu nadwagi i otyłości dzieci w Polsce.


09.01.2020
W I półroczu inflacja może sięgnąć 4 proc., głównie z powodu drożejącej żywności
Grudniowy odczyt inflacji zaskoczył ekonomistów i obserwatorów rynku znacznie wyższym tempem wzrostu cen niż prognozowano. Najbardziej przyczyniła się do tego drożejąca żywność. Zdaniem dr. Bohdana Wyżnikiewicza z Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych ten trend w najbliższych miesiącach się nie zmieni i można oczekiwać inflacji na poziomie ok. 4 proc. W drugiej połowie roku wzrosty cen nie będą już tak silne.


08.01.2020
Rekordowa inflacja w grudniu. Ceny wzrosły o 3,4 proc., żywność podrożała dwa razy bardziej
Z wyliczeń GUS w tzw. szybkim szacunku wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2019 r. w porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej wzrosły o 3,4% To najwyższy odczyt wskaźnika od października 2012 r. W zestawieniu z listopadem 2019, wzrost cen w grudniu wyniósł 0,8% - informuje portal Wiadomoscihandlowe.pl.


08.01.2020
Ciekawostki "Trzymaj Formę!" #12 - Program jest inicjatywą nie do przecenienia
Edukacja prozdrowotna jest kluczowym elementem profilaktyki nadwagi i otyłości.


30.12.2019
Komunikat GIW w sprawie opublikowanego na portalu Onet artykułu pt. „Polskie mięso jest pełne antybiotyków. Zawiera ich coraz więcej”
Główny Lekarz Weterynarii opublikował stanowisko odnoszące się do artykułu zamieszczonego w dniu 17 grudnia 2019 roku na portalu Onet pt. „Polskie mięso jest pełne antybiotyków. Zawiera ich coraz więcej”.


27.12.2019
Komunikat prasowy PFPŻ ZP dotyczący podatku od cukru
Organizacje rolników, producentów cukru i jego przetwórców stanowczo protestują przeciwko planowanemu przez Ministerstwo Zdrowia tzw. podatkowi cukrowemu.


20.12.2019
Zmiany w kierownictwie MRiRW
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał Ryszarda Kamińskiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Akt powołania wręczył nowemu członkowi kierownictwa resortu minister Jan Krzysztof Ardanowski.


20.12.2019
Andrzej Gantner, PFPŻ: Potrzebne jest holistyczne podejście do gospodarki żywnościowej
10 grudnia br. w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się inauguracja działalności Europejskiego Forum Żywności. - Inicjatywę grupy eurodeputowanych dotyczącą stworzenia szerokiej platformy dyskusyjnej dotyczącej całego łańcucha żywnościowego w UE, przyjmujemy z zainteresowaniem - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.


17.12.2019
Przedświąteczny absurd z cenami żywności
Sami konsumenci także zauważyli już wzrost cen – wynika z badania Ipsos na zlecenie PFPŻ ZP, które jako pierwsza publikuje „Rzeczpospolita". 71,6 proc. konsumentów potwierdziło, że wzrost cen żywności w ciągu roku miał negatywny wpływ na ich budżet. Najczęściej przyznawali to bezrobotni (91,3 proc.), renciści (80,3 proc.) oraz osoby zajmujące się domem (74,3 proc.).


17.12.2019
Ustawa o przewadze kontraktowej pomaga chronić dostawców
Aktualnym priorytetem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dziedzinie przewagi kontraktowej jest badanie relacji między sieciami handlowymi a ich dostawcami - powiedział w rozmowie z Portalspozywczy.pl Jacek Marczak, radca prawny i zastępca dyrektora w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


13.12.2019
Kumulacja kosztów dla żywności
Wzrosną koszty energii i wody, płaca minimalna, akcyza na alkohol i papierosy. Swoje dołoży susza. Sklepy już widzą symptomy nadchodzących podwyżek cen produktów - informuje Rzeczpospolita.


11.12.2019
Strona dla sygnalistów
UOKiK uruchomił platformę ułatwiającą zgłaszanie skarg o zmowach cenowych.


11.12.2019
Trwa rejestracja szkół do do Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!"
Do 20 grudnia br. przyjmowane są zgłoszenia do Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!". Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI - VIII szkół podstawowych.


10.12.2019
Ciekawostki "Trzymaj Formę!" #11 - Rezultaty uczestnictwa w Programie
Rezultaty przeprowadzonego badania wskazują na znaczący wpływ uczestnictwa w Programie "Trzymaj Formę!" na poprawę nawyków dot. żywienia i aktywności fizycznej.


06.12.2019
Gastronomiczna (r)ewolucja w Polsce trwa w najlepsze
Statystyczny Polak, który ukończył 15. rok życia, lokal gastronomiczny odwiedza cztery razy w miesiącu.


04.12.2019
Konferencja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zależy mi na tym, aby społeczeństwo było dobrze informowane o korzyściach z dobrze funkcjonującego rolnictwa i o tym jak ważna jest rola mieszkańców wsi zarówno dla gospodarki naszego kraju, jak i rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi podczas dzisiejszej konferencji.


02.12.2019
Spotkanie z ekspertami KE
Pod przewodnictwem podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego odbyło się dziś spotkanie z ekspertami z Dyrekcji Generalnej Rolnictwo Komisji Europejskiej, które dotyczyło prac nad krajowym Planem Strategicznym WPR na lata 2021-2027.


29.11.2019
Ireneusz Zyska i Adam Guibourgé-Czetwertyński wiceministrami klimatu
Premier RP Mateusz Morawiecki powołał w dn. 27/11/2019 dwóch wiceministrów klimatu. Sekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu został Ireneusz Zyska, a nominację na stanowisko podsekretarza stanu otrzymał Adam Guibourgé-Czetwertyński.


28.11.2019
Ciekawostki "Trzymaj Formę!" #10 - Sprawdź, czy Twoje dziecko "Trzyma Formę!"
Dzięki udziałowi szkoły w Programie "Trzymaj Formę!" Twoje dziecko wykształci prawidłowe nawyki żywieniowe oraz doceni rolę aktywności fizycznej.


20.11.2019
Gospodarka o obiegu zamkniętym wyzwaniem dla producentów żywności
Przed branżą spożywczą stoją teraz duże wyzwania związane z wdrożeniem dyrektyw unijnych dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym - mówi Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.


19.11.2019
Wpis przedsiębiorcy do Rejestru-BDO
Ministerstwo Środowiska przypomina o konieczności uzyskania przez przedsiębiorców wpisu do Rejestru-BDO. Jednocześnie podmioty, które już zostały zarejestrowane, powinny aktywować konta (zalogować się do Rejestru-BDO).


14.11.2019
Ciekawostki "Trzymaj Formę!" #9 - Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”
Celem Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży.


14.11.2019
Made in Poland. Wymiana doświadczeń z rynków zagranicznych
Protekcjonizm w UE na wspólnym rynku, przybiera różne formy, a od pewnego czasu przybiera formy bardzo niebezpieczne - powiedział Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny PFPŻ ZP podczas XII Forum Rynku Spożywczego i Handlu.


14.11.2019
Ustawowa cena nie ochroni rolnika
- Obecnie około 77% gospodarstw ma problemy z rentownością i jest ekonomicznie uzależniona od dopłat unijnych. Tylko 15% faktycznie zarabia na produkcji rolnej - mówi Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny PFPŻ ZP.


12.11.2019
Prof. dr hab. Tadeusz Sikora Honorowym Profesorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Profesor Tadeusz Sikora to jeden z najlepszych ekspertów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Jest jedną z pierwszych osób w Polsce, która zajęła się tą problematyką i niekwestionowanym autorytetem w tym zakresie. Od 2013 r. jest członkiem Rady Naukowej PFPŻ ZP.


08.11.2019
Sprawy gospodarcze będą teraz rozstrzygane w specjalnym trybie. Ma to zdecydowanie przyspieszyć procesy sądowe
Od 7 listopada ustanowiony zostaje specjalny tryb rozstrzygania spraw gospodarczych w Kodeksie postępowania cywilnego. W zamyśle ustawodawcy ma on skrócić proces z nawet kilku lat do pół roku. Zawiera w sobie jednak kilka pułapek, o których warto wiedzieć, m.in. ograniczenia ws. dostarczania dowodów czy powołania świadków.


07.11.2019
Ciekawostki "Trzymaj Formę!" #8 - Program został doceniony na poziomie UE
W ramach projektu "Obesity Governance" Komisji Europejskiej został uznany za jedną z najlepszych praktyk, która może posłużyć jako wzorzec dla innych!


07.11.2019
Pierwsze spotkanie Polskiej Platformy Dialogu nt. Zrównoważonego Rolnictwa
W Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowym Instytucie Badawczym odbyło się pierwsze spotkanie Polskiej Platformy Dialogu nt. Zrównoważonego Rolnictwa.


30.10.2019
Rekordy recyklingu opakowań szklanych w Polsce i w Europie
Najnowsze dane branżowe – opublikowane przez Europejską Federację Opakowań Szklanych (FEVE) – dają powody do optymizmu. Większość z 30 miliardów zebranych opakowań szklanych wróci do wanny szklarskiej jednego ze 160 europejskich zakładów – hut szkła, co sprawia, że przemysł produkcji opakowań szklanych wpisuje się w dobrze funkcjonującą gospodarkę o obiegu zamkniętym.


29.10.2019
Andrzej Gantner: Coraz więcej firm wprowadza zasady zrównoważonej produkcji
Firma Mondelez ogłosiła program Harmony, w ramach którego do produkcji ciastek wykorzystuje się pszenicę pozyskaną w sposób przyjazny dla środowiska. Na dbałość o naturę i rozsądne wykorzystywanie jej zasobów zwraca uwagę coraz większa ilość producentów z branży spożywczej. O wyzwaniach sektora spożywczego, w tym firm z segmentu słodyczy opowiada Andrzej Gantner, dyrektor generalny i wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności.


29.10.2019
Rząd wprowadzi nowy podatek od sklepów wielkopowierzchniowych
Rząd będzie chciał nałożyć na sklepy wielkopowierzchniowe w miastach tzw. congestion tax - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.


25.10.2019
Minister Pinkas: "Trzymaj Formę!" wzorcowym przykładem działań w zakresie prewencji nadwagi i otyłości na skalę międzynarodową
Minister Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny otworzył szkolenie dla wojewódzkich koordynatorów Programu "Trzymaj Formę!" zorganizowane w dniu 16 października br.


25.10.2019
Trwa rejestracja szkół w Programie "Trzymaj Formę!"
Szkoły zainteresowane udziałem w XIV edycji Programu "Trzymaj Formę!" w roku szkolnym 2019/2020 proszone są o dokonanie rejestracji do dn. 8 listopada br.


25.10.2019
Kampania edukacyjna Ministerstwa Środowiska dot. segregacji odpadów
„Piątka za segregację” to hasło przewodnie kampanii informacyjno-edukacyjnej Ministerstwa Środowiska, która ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.


25.10.2019
Informacja ze spotkania konsultacyjnego w Ministerstwie Środowiska ws. dyrektywy plastikowej
Podczas spotkania konsultacyjnego, które odbyło się 17 października 2019 r. w Ministerstwie Środowiska, rozmawiano na temat wyzwań i szans, jakie stoją przed wszystkimi zainteresowanymi stronami w związku z koniecznością wdrożenia tzw. dyrektywy plastikowej (Single use plastic – SUP) do polskiego systemu prawnego. W dyskusji z przedstawicielami branży opakowaniowej uczestniczył wiceminister Sławomir Mazurek.


23.10.2019
IERiGŻ: Wartość eksportu żywności w 2019 roku może wynieść 31,8 mld euro
W 2019 r. wpływy z eksportu mogą się zwiększyć o 6,9 proc. do 31,8 mld euro, wobec 29,7 mld euro w 2018 r. Nadwyżka w handlu produktami rolno-spożywczymi w 2019 r. jest szacowana na 11,2 mld euro wobec 9,7 mld euro w 2018 r - prognozuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.


22.10.2019
Oznakowanie „Produkt polski” – kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, realizuje ogólnopolską kampanię informacyjną, której celem jest zwiększenie świadomości konsumentów na temat oznakowania „Produkt polski”.


09.10.2019
Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny PFPŻ ZP odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi
Wręczenie medalu odbyło się w trakcie uroczystości podsumowującej 100-lecie działalności służb sanitarnych w niepodległej Polsce i 65-lecie powstania Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


08.10.2019
"Państwo za mocno obciąża biznes"
Polecamy relację z debaty „Super Biznes” pt. "Jak utrzymać poziom cen w rosnącej gospodarce", w której udział wziął Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny PFPŻ ZP.


04.10.2019
Stanowisko 4 organizacji gospodarczych wobec koncepcji ROP zaprezentowanej przez Ministerstwo Środowiska
Cztery organizacje przekazały stanowisko do Ministerstwa Środowiska, w którym przedstawiły swoje uwagi do koncepcji zaprezentowanej przez Ministerstwo w dniu 2 września br.


02.10.2019
UOKiK - przewagi kontraktowe
W dniu dzisiejszym w UOKiK odbyła się konferencja prasowa, na której poinformowano o wynikach stosowania ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.


01.10.2019
Skąd pochodzą owoce i warzywa w naszych sklepach?
Inspekcja Handlowa sprawdziła oznakowanie warzyw i owoców krajem pochodzenia – wyniki z 18 sieci prezentuje UOKiK.


01.10.2019
Ruszyła rejestracja szkół w Programie "Trzymaj Formę!"
Szkoły zainteresowane udziałem w XIV edycji Programu "Trzymaj Formę!" w roku szkolnym 2019/2020 mogą dokonać już rejestracji online.


01.10.2019
Podsumowanie XIII edycji Programu "Trzymaj Formę!"
Program w minionym roku szkolnym 2018/2019 realizowany był przez 41% wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów w Polsce!


27.09.2019
Ciekawostki "Trzymaj Formę!" #7 - Zaangażowanie środowisk lokalnych
Polska już od 12 lat prowadzi największy w UE Ogólnopolski Program Edukacyjny "Trzymaj Formę!" promujący zasady zbilansowanej diety i aktywności fizycznej wśród młodzieży szkolnej.


23.09.2019
Godło „Teraz Polska” dla „Trzymaj Formę!”
W piątek 20/09/2019 r. w trakcie spotkania klubu Teraz Polska, przedstawiciel PFPŻ ZP odebrał certyfikat potwierdzający przedłużenie prawa do posługiwania się Godłem „Teraz Polska” dla Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” na kolejną, roczną edycję.


20.09.2019
Jerzy Kwieciński powołany na stanowisko ministra finansów, inwestycji i rozwoju
Prezydent RP powołał z dniem 20 września 2019 r. Jerzego Kwiecińskiego na stanowisko ministra finansów, inwestycji i rozwoju w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego.


18.09.2019
Badanie: jabłko ulubionym owocem, a pomidor ulubionym warzywem Polaków
Z badania przeprowadzonego w ramach III edycji kampanii „Warzywa i owoce – na szczęście!” wynika, że niemal połowa Polaków spożywa owoce i warzywa kilka razy dziennie! Dla prawie 60% respondentów faworytem wśród owoców jest jabłko, ulubionym warzywem – pomidor (57%), jednak to bez ziemniaka Polacy nie wyobrażają sobie kuchni (32%). Owoce najchętniej konsumowane są na surowo (80%), natomiast warzywa goszczą na polskich stołach przede wszystkim w postaci surówki lub sałatki (65%).


18.09.2019
O Programie "Trzymaj Formę! " w Raporcie GIS nt. stanu sanitarnego kraju w roku 2018
W zakresie zagadnień profilaktyki nadwagi i otyłości omówiona została realizacja Programu "Trzymaj Formę!".


17.09.2019
Porozumienie Rolnicze – efekty prac
– Jestem absolutnie przekonany, że najlepszym mechanizmem rozwiązywania problemów rolnictwa jest uzgadnianie z bezpośrednio zainteresowanymi, z rolnikami kierunków działań – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas konferencji prasowej podsumowującej efekty prac Porozumienia Rolniczego


12.09.2019
Rada Reklamy ogłasza "Kartę Ochrony Dzieci w Reklamie"
W Warszawie ogłoszono "Kartę Ochrony Dzieci w Reklamie". Jest to dokument samoregulacyjny, rozszerzający dotychczas istniejący Kodeks Etyki Reklamy. Karta określa to, jak powinien być skonstruowany przekaz reklamowy skierowany do dzieci oraz udział dzieci w reklamie.


11.09.2019
„Narodowa strategia dobrego jedzenia i zdrowego życia”
Promocja zdrowego stylu życia, a także sposoby ograniczania problemu otyłości w Polsce były zagadnieniami poruszanymi w trakcie debaty XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy w dniu 4 września 2019 r. PFPŻ ZP w debacie reprezentował Andrzej Gantner, wiceprezes Federacji.


05.09.2019
Ciekawostki "Trzymaj Formę!" #6 - Zaangażowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Polska już od 12 lat prowadzi największy w UE Ogólnopolski Program Edukacyjny "Trzymaj Formę!" promujący zasady zbilansowanej diety i aktywności fizycznej wśród młodzieży szkolnej.


03.09.2019
Kanon kuchni polskiej – konsultacje
MRiRW zaprasza do przesyłania uwag i opinii na temat dokumentu „Kuchnia polska. Tradycja, teraźniejszość, wspólnota”.


27.08.2019
Zmiany w ARiMR
Od 28 sierpnia br. Tomasz Nowakowski będzie pełnił obowiązki prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


27.08.2019
Stanowisko PFPŻ ws. zniesienia ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
PFPŻ ZP postuluje wycofanie się z planowanej likwidacji limitu trzydziestokrotności, gdyż będzie ona szkodliwa dla gospodarki żywnościowej w Polsce.


26.08.2019
Premier powołał Tomasza Chróstnego na stanowisko wiceprezesa UOKIK
W dniu 26 sierpnia 2019 r. Premier Mateusz Morawiecki powołał Tomasza Chróstnego na stanowisko wiceprezesa UOKiK.


12.08.2019
Karta Ochrony Dzieci w Reklamie
W dniu 7 sierpnia 2019 r. Walne Zgromadzenie Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, którego członkiem jest PFPŻ ZP, przyjęło Kartę Ochrony Dzieci w Reklamie jako załącznik do Kodeksu Etyki Reklamy.


09.08.2019
Polityka ekologiczna państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej
Rada Ministrów przyjęła, a Premier podpisał uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki ekologicznej państwa 2030 – strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej, tym samym staje się najważniejszym dokumentem strategicznym w tym obszarze. Polityka ekologiczna państwa 2030 jest strategią w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.


09.08.2019
Ostrzeżenie GIS dot. wycofania produktu
Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu jednej partii ozdoby cukierniczej pn. „Biedronka czerwona rodzina” z uwagi na wysoki poziom barwnika E 124 – czerwieni koszenilowej A.


09.08.2019
Koncepcja nowego systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi w Polsce
Warszawa, 7 sierpnia 2019 r.: Związek Pracodawców EKO-PAK, Polska Federacja Producentów Żywności oraz Związek Pracodawców „Browary Polskie” przedstawiły wspólną koncepcję, jak w Polsce można wdrożyć zasady Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta z uwzględnieniem różnych mechanizmów możliwych dla różnych rodzajów opakowań. Zakłada ona m.in., że koszty selektywnej zbiórki i przygotowania odpadów opakowaniowych do recyklingu będą w znacznie mniejszym stopniu obciążać mieszkańców, a za zagwarantowanie procesu recyklingu odpowiedzialne będą organizacje odzysku opakowań.


31.07.2019
50 mln euro dla rolników - powstał Fundusz Gwarancji Rolnych
30 lipca 2019 r. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Bankiem Gospodarstwa Krajowego powstał Fundusz Gwarancji Rolnych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


30.07.2019
Ciekawostki "Trzymaj Formę!" #5 - Jak przebiega realizacja programu w szkołach?
Polska już od 12 lat prowadzi największy w UE Ogólnopolski Program Edukacyjny "Trzymaj Formę!" promujący zasady zbilansowanej diety i aktywności fizycznej wśród młodzieży szkolnej.


30.07.2019
MRiRW będzie odgórnie wyznaczać ceny skupu owoców i warzyw. W ten sposób chce wzmocnić pozycję rolników
Dwa razy do roku Ministerstwo Rolnictwa będzie ogłaszać ceny referencyjne dla wybranych grup owoców, warzyw i produktów rolnych. Skupowanie ich poniżej cen ustalonych przez resort będzie prawnie zabronione, pod groźbą kary finansowej do 3 proc. obrotów – zakłada projekt nowelizacji ustawy o przewadze kontraktowej. Na początku lipca przyjęła go Rada Ministrów, teraz zajmie się nim Sejm. Zmiana ma przede wszystkim wzmocnić pozycję rolników i ustabilizować rynek rolny.


29.07.2019
Rozstrzygnięcie konkursu na program grantów naukowych PFPŻ ZP!
Mamy przyjemność poinformować, że Komisja Konkursowa dokonała oceny wniosków nadesłanych w ramach programu grantów naukowych PFPŻ ZP w roku akademickim 2018/2019. Zwycięzcom gratulujemy!


24.07.2019
Resort rolnictwa zapowiada wsparcie dla hodowców bydła. Między innymi zmianę przepisów i zastosowanie nowych technologii do kontrolowania hodowli
Rekordowo niskie ceny skupu bydła to wynik w dużej mierze problemów z eksportem, na który trafia blisko 80 proc. polskiej produkcji. Nadwyżki irlandzkiej wołowiny oraz perturbacje w handlu z Izraelem i Turcją sprawiają, że ceny spadły poniżej kosztów produkcji. Resort rolnictwa zapowiada wsparcie dla producentów wołowiny. Renegocjowanie świadectw weterynaryjnych, dopłaty z unijnego budżetu czy wykorzystanie nowych technologii do zbierania danych o zwierzętach poprawią sytuację hodowców – przekonuje Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.


23.07.2019
Polacy chcą wiedzieć więcej o produktach spożywczych. Co jest ważne dla konsumentów? (badanie)
Polacy zwracają uwagę na informacje o produktach spożywczych i chcą wiedzieć więcej o żywności, którą kupują. Konsumenci interesują się zwłaszcza składem produktów i ich działaniem prozdrowotnym. Skąd czerpią wiedzę o żywności? Przede wszystkim z etykiet i od rodziny, ale za najbardziej wiarygodne źródło wiedzy uznają lekarzy i dietetyków – wynika z badania przeprowadzonego przez agencję badawczą INQUIRY we współpracy z ITBC Communication.


23.07.2019
Cukier & słodziki - www.slodzace.pl
Nowy portal prezentujący naukowe informacje nt. cukrów i słodzików - niskokalorycznych substancji słodzących oraz ich roli w codziennej diecie.


22.07.2019
Ekonomiczny poniedziałek: Wzrost cen prądu wpływa na konkurencyjność polskich producentów żywności
Od 1 lipca br. operatorzy na skutek kolejnej nowelizacji mogą podnieść ceny za prąd średnim i dużym firmom. - Podwyżki cen energii nie mogą być skompensowane przez obniżkę innych kosztów, dlatego w połączeniu z szybko rosnącymi kosztami pracy znacząco obniżają konkurencyjność polskiego przemysłu żywnościowego - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Andrzej Gantner, Wiceprezes, Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.


19.07.2019
Gantner: Podwyżki cen prądu to wielomilionowe wzrosty kosztów produkcji
- Z otrzymanych od firm przetwórczych informacji wynika, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy tego roku nastąpił drastyczny wzrost cen nośników energii. Zarówno podwyżki cen prądu jak i gazu wyniosły od 30% aż do 50%. Dla dużych firm przetwórczych, które nie mogą liczyć na żadne rekompensaty, oznacza to wielomilionowe wzrosty kosztów produkcji - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Andrzej Gantner, Wiceprezes, Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.


16.07.2019
Ciekawostki "Trzymaj Formę!" #4 - 7200 szkół, 9,3 mln uczniów
Polska już od 12 lat prowadzi największy w UE Ogólnopolski Program Edukacyjny "Trzymaj Formę!" promujący zasady zbilansowanej diety i aktywności fizycznej wśród młodzieży szkolnej.


16.07.2019
Porozumienie Rolnicze - Zespół ds. wołowiny
– Porozumienie Rolnicze powstało po to, aby grupy robocze, zainteresowane poszczególnymi tematami, wypracowały propozycje realnych rozwiązań, które ministerstwo rolnictwa, a właściwie rząd, będzie się starał realizować – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski podczas spotkania z zespołem zajmującym się rynkiem wołowiny.


16.07.2019
Autentyczność to dziś najbardziej pożądana waluta w marketingu marek
- Autentyczność stała się najbardziej pożądaną walutą w marketingu. Konsumenci nie chcą już słuchać baśni czy storytellingu, który staje się coraz mniej atrakcyjny. Zastępuje go 'storydoing', czyli wprowadzenie w życie wartości, o których marki do tej pory tylko opowiadały - mówiła Marta Marczak, dyrektor w zespole strategii marki PwC podczas Kongesu MEATing 2019, informuje Portal Spożywczy.


16.07.2019
Ceny rosną coraz szybciej, głównie przez drożejącą żywność. Jeśli ceny paliw pójdą w górę, inflacja może sięgnąć 4 proc.
Choć latem zazwyczaj ceny rosły wolniej niż zimą, zwłaszcza ceny żywności, w tym roku inflacja nie odpuszcza, a najmocniej drożeją właśnie podstawowe produkty spożywcze. Ekonomiści spodziewają się również wzrostu cen paliw ze względu na drożejącą ropę naftową oraz kolejnego impulsu inflacyjnego w postaci świadczeń socjalnych. W tej sytuacji nie jest wykluczone, że inflacja przekroczy wyznaczoną przez Narodowy Bank Polski górną granicę celu inflacyjnego, czyli 3,5 proc.


16.07.2019
Polacy czas wolny nadal spędzają na kanapach. Brak ruchu jest czwartą przyczyną zgonów na świecie
Raz w miesiącu aktywność fizyczną podejmuje 64 proc. Polaków – wynika z badania MultiSport Index 2019. Jesteśmy nadal jednym z najmniej aktywnych społeczeństw w Unii Europejskiej. Prawie połowa z nas spędza w pozycji siedzącej ponad 5 godzin dziennie. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia uznaje brak ruchu za czwartą przyczynę śmiertelności na świecie.


11.07.2019
Dyskonty głównym miejscem zakupu żywności dla niemowląt i dzieci
Liliana Różycka-Szajna, ekspert rynku FMCG w GfK sprawdziła w jaki sposób w Polsce kształtuje się rynek produktów żywnościowych dla dzieci takich jak: mleko modyfikowane, kaszka, zupki, obiadki i deserki.


10.07.2019
Trzy główne trendy rynku żywności i napojów
Według zespołu ekspertów Mintel, globalny rynek żywności i napojów pozostaje pod wpływem trzech głównych trendów, wyodrębnionych jako kluczowe dla 2019 roku. Są to Elevated Convenience (Podwyższony poziom wygody), Evergreen Consumption (Wiecznie zielona konsumpcja) oraz Through the Ages (Poprzez wieki) - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Honorata Jarocka, Senior Food and Drink Analyst z firmy Mintel.


09.07.2019
Polacy kochają herbatę. Aż 80 proc. pije ją codziennie lub kilka razy dziennie
Polacy są prawdziwymi miłośnikami herbaty. Niemal połowa z nas sięga po nią każdego dnia bez względu na porę roku, a co trzeci z Polaków pije ją nawet kilka razy dziennie. Przeciętny obywatel naszego kraju rocznie zaparza aż kilogram liści tego napoju. Coraz częściej sięgamy też po herbaty orientalne. Z zaciekawieniem próbujemy nowości, a nazwy takie jak Rooibos, Assam czy Pu-erh nie są nam już obce. 82% ankietowanych chętnie wybiera także herbatę mrożoną - wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Fuzetea.


02.07.2019
Platforma Żywnościowa może obniżyć ceny produktów rolnych w sklepach
Liczymy, że konsumenci będą taniej kupować produkty rolne, a rolnicy dostaną godziwe wynagrodzenie za swoją pracę - powiedział o projekcie tzw. Platformy Żywnościowej prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Marek Dietl.


02.07.2019
Ciekawostki "Trzymaj Formę!" #3 - Godło "Teraz Polska"
Polska już od 12 lat prowadzi największy w UE Ogólnopolski Program Edukacyjny "Trzymaj Formę!" promujący zasady zbilansowanej diety i aktywności fizycznej wśród młodzieży szkolnej.


26.06.2019
15 rzeczy, które Polacy robią dla swojego zdrowia
Jedzenie warzyw i owoców, ruch na świeżym powietrzu czy też dbanie o prawidłową masę ciała – to tylko niektóre ze sposobów dbania o zdrowie, jakie wymienili Polacy w najnowszych badaniach sondażowych. Sprawdź, co jeszcze znalazło się na liście - zachęca Serwis Zdrowie.


25.06.2019
Dr hab. n. med. Rafał Stec członkiem Rady Naukowej Programu "Kawa i zdrowie"
Dr hab. n. med. Rafał Stec, kierownik Kliniki Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Redaktor Naczelny czasopisma „Personalized Oncology” został członkiem Rady Naukowej Programu "Kawa i zdrowie".


24.06.2019
Sektor rolno-spożywczy w obliczu braków kadrowych
Spiętrzenie prac sezonowych w sektorze rolno-spożywczym powoduje, że firmy mają istotne problemy z zatrudnieniem pracowników tymczasowych. Rosnące płace oraz trudności w legalizacji pracy osób zza wschodniej granicy nie ułatwiają rekrutacji - informuje Portal Spożywczy.


19.06.2019
Laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jako Laboratorium Rejestrowane GMP+
Laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest Laboratorium Rejestrowanym GMP+ i posiada uprawnienia w zakresie badania zawartości substancji skażających w paszach. Już od 1 lipca 2019 roku firmy posiadające certyfikat GMP+ FSA muszą realizować badania wyłącznie w laboratoriach wymienionych w bazie Laboratoriów Rejestrowanych GMP+ (Registered Laboratories Database).


19.06.2019
Szef MEN chce przywrócić stołówki w szkołach. Na ten cel 140 mln zł
Chcemy przywrócić jadalnie i stołówki w szkołach. Na ten cel przeznaczono w sumie 140 mln zł - powiedział minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. W tym roku z pieniędzy skorzysta łącznie ponad 480 samorządów i 720 szkół - dodał, informuje Portal Spożywczy.


18.06.2019
11 milionów Polaków robi zakupy w Internecie
Instytut badawczy GfK przygotował raport „Wojna światów, czyli cała prawda o handlu online i offline”. Z raportu wynika, że wartość obrotów generowanych w całym polskim handlu wynosi obecnie prawie 440 miliardów złotych. Jedna trzecia tych obrotów, 126 miliardów, powstaje w kanałach nowoczesnej dystrybucji, czyli centrach handlowych, a jedną dziesiątą, 39 miliardów, generują transakcje zawierane w kanałach elektronicznych.


17.06.2019
Ciekawostki "Trzymaj Formę!" #2 - Partnerstwo administracji państwowej i sektora prywatnego
Polska już od 12 lat prowadzi największy w UE Ogólnopolski Program Edukacyjny "Trzymaj Formę!" promujący zasady zbilansowanej diety i aktywności fizycznej wśród młodzieży szkolnej.


17.06.2019
Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich - podsumowanie dwóch lat działania
Ponad 37 tys. wniosków o polubowne rozstrzygnięcie sporu wpłynęło w latach 2017-2018 do podmiotów uprawnionych. Od 2019 r. spory z zakresu sprzedaży produktów spożywczych rozpatruje także Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dotyczących Żywności.


16.06.2019
Finał Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!"
III etap Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!" został przeprowadzony w dniu 7 czerwca 2019 r. w Warszawie.


11.06.2019
30 lat transformacji gospodarczej: Polska gospodarka zbliża się do standardów zachodnich
PKB wzrósł ponad dwuipółkrotnie, a wartość eksportu prawie czternastokrotnie. Dochody gospodarstw domowych są dwa razy wyższe, a mieszkania większe i lepiej wyposażone – wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Polska 1989-2019. Społeczeństwo, gospodarka, kultura”.


04.06.2019
Ciekawostki "Trzymaj Formę!" #1 - 30% młodzieży ma problemy z właściwym odżywianiem
Polska już od 12 lat prowadzi największy w UE Ogólnopolski Program Edukacyjny "Trzymaj Formę!" promujący zasady zbilansowanej diety i aktywności fizycznej wśród młodzieży szkolnej.


03.06.2019
Skromny dostawca został potentatem
Trzy kamienie milowe w rozwoju polskiego sektora żywności to inwestycje zagraniczne, fundusze unijne i inwestycje polskiego kapitału – mówi Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności. Uważa, że Polska w ciągu 30 lat była jednym z najbardziej doinwestowanych krajów w sektorze żywności.


29.05.2019
Rzecznik Praw Pacjenta i Główny Inspektor Sanitarny podpisali porozumienie o współpracy
29.05.19 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego nastąpiło uroczyste podpisanie Porozumienia ramowego pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym – Panem Jarosławem Pinkasem i Panem Bartłomiejem Chmielowcem – Rzecznikiem Praw Pacjenta.


29.05.2019
Wyniki II etapu Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!"
Komisja Konkursowa zakończyła prace nad wyłonieniem laureatów II etapu-powiatowego Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!".


29.05.2019
Marta Marczak, PwC: Jedzenie traci polityczną neutralność
– Jedzenie jak nigdy dotąd wymaga przeredefiniowania, ponieważ traci swoją polityczną neutralność. Wybierając jedzenie będziemy manifestować naszą postawę za czymś lub przeciwko czemuś – mówiła Marta Marczak, dyrektor w zespole strategii marki PwC, podczas debaty "Żywność i jedzenie. Moda i styl", która odbyła się która odbyła 15 maja 2019 r. w ramach XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego.


28.05.2019
Współpraca rolników szansą na wzmocnienie ich pozycji na rynku
- Tworzenie grup producentów, organizowanie rolników to jest polska, rolnicza racja stanu – tak podsumował temat dzisiejszej konferencji podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.


27.05.2019
Systematycznie nadrabiamy dystans pod względem nakładów na badania i rozwój
Według aktualnie dostępnych danych GUS w 2017 r. nakłady krajowe brutto na działalność B+R (GERD) wyniosły 20,6 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 14,7%. Udział nakładów wewnętrznych na badania naukowe i prace rozwojowe w PKB (GERD/PKB), osiągnął najwyższy w historii poziom 1,03% (dla porównania w 2016 r. GERD/PKB wyniósł 0,97%).


21.05.2019
Raport GfK: Polacy szukają nowych smaków – McDonald’s i KFC tracą na popularności – zyskują pizzerie i kuchnia włoska
Według raportu GfK „Rynek gastronomiczny w Polsce 2018” odsetek Polaków odwiedzających punkty gastronomiczne wzrósł w roku 2018 w porównaniu z rokiem poprzednim o ponad 20 proc., osiągając najwyższy poziom od dziesięciu lat. Również średnie wydatki po raz pierwszy przekroczyły poziom 100 złotych na osobę.


21.05.2019
Umowy kontraktacyjne i ceny referencyjne
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Zmiany ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych dotyczą wymogu zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych.


20.05.2019
Program EIT Food Innovation Prizes dla przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego - ostatnie dni na zgłoszenie
Do 1 czerwca br. trwa przyjmowanie zgłoszeń do programu EIT Food Innovation Prizes.


17.05.2019
Trwa Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!"
W tegorocznej edycji adresatami Konkursu są szkoły podstawowe (klasy VII i VIII) i gimnazjalne (klasy III) zlokalizowane na terenie wszystkich powiatów ze wszystkich województw w Polsce. Konkurs skierowany jest zarówno do szkół, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak i do tych placówek, które nie realizują Programu.


13.05.2019
W DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA #ZaczynamOdSiebie
Już po raz 13 startuje kampania Dzień Bez Śmiecenia, której kulminacyjnym dniem jest 11 maja. W tym roku zachęcamy do udostępniania w mediach społecznościowych oraz na swoich stronach internetowych elektronicznej Kartki z przykładowym regałem sklepowym w 2030 roku. Jesteśmy gotowi na Eco Design.


08.05.2019
Zmiany na stanowiskach kierowniczych w Inspekcji Weterynaryjnej
Prezes Rady Ministrów powołał na stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii Pana dr Bogdana Konopkę.


07.05.2019
Nikt nie podpisze w UE umowy o wolnym handlu z Chinami
Chińczycy są bardziej zainteresowani ekspansją gospodarczą przez eksport niż importem żywności czy czegokolwiek innego – mówi w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP.


17.04.2019
Polski pakt na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych
Właśnie powstał Polski Pakt na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych. Zawiązała go grupa firm wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych i firmy związane z łańcuchem wartości opakowań – liderzy swoich branż, a także organizacje branżowe i pozarządowe. Celem Paktu jest wypracowanie sposobów na bardziej zrównoważone wykorzystywanie tworzyw sztucznych w polskiej gospodarce.


11.04.2019
Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju
Minister Środowiska zaprasza do udziału w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju.


10.04.2019
Rozwiązania prawne dot. podwójnej jakości uwzględniają specyfikę rynku żywności UE
Rozwiązania prawne dotyczące tzw. podwójnej jakości, przyjęte przez Komitet IMCO Parlamentu Europejskiego należy uznać za realistyczne i uwzględniające specyfikę rynku żywności UE – uważa Andrzej Gantner, wiceprezes, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.


09.04.2019
Rekrutacja do projektu EIT Food RIS Fellowships właśnie ruszyła!
Szukamy studentów i absolwentów, którzy chcą zdobyć praktyczne doświadczenie w branży spożywczej, żeby zaoferować im 3-6-miesięczny płatny staż.


02.04.2019
Dr n. med. Anna Barczak członkiem Rady Naukowej Programu "Kawa i zdrowie"
Dr n. med. Anna Barczak, specjalista neuropsycholog kliniczny, od 18 lat zajmuje się neuropsychologiczną diagnostyką chorób neurozwyrodnieniowych w Oddziale Alzheimerowskim Szpitala MSW w Warszawie.


27.03.2019
Ekspert: Problem z eksportem polskiej żywności do Czech ma charakter systemowy
- Gorsze wyniki polskich eksporterów nie są spowodowane trudnościami ze sprzedażą w pojedynczych kategoriach, lecz problem ma charakter systemowy. W naszej ocenie istotną rolę odgrywają tutaj stosowane przez Czechy praktyki protekcjonistyczne wymierzone przeciwko polskim eksporterom żywności - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Jakub Olipra, ekonomista Credit Agricole Bank Polska.


27.03.2019
Andrzej Gantner: w handlu żywnością 80 proc. produktów jest polskich
Udział polskiej żywności w sprzedaży detalicznej w Polsce wynosi, według szacunków, ok. 80 proc. - powiedział PAP dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner. Jego zdaniem, regulowanie tej sprawy ustawowo - nie ma sensu.


27.03.2019
Eurostat: Polska największym producentem mięsa drobiowego w UE
Polska w 2018 r. była największym producentem mięsa drobiowego w Unii Europejskiej - wynika z opublikowanych w poniedziałek danych Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostat. Unijna produkcja wyniosła 15,2 mln ton, z czego 16,8 proc. przypadło na nasz kraj.


26.03.2019
Napoje bezalkoholowe - aktualny obraz rynku
Koszyk napojów bezalkoholowych w okresie październik 2017 – wrzesień 2018 roku wart był 15,3 mld zł i odpowiadał za 14,7% wartości sprzedaży kategorii spożywczych - informuje Nielsen.


19.03.2019
Przestępczość w produkcji żywności nie jest tylko sprawą Polski
- Analizy mówią jasno: O wiele lepiej niż handlować narkotykami czy prowadzić inną działalność przestępczą jest obecnie nielegalnie produkować i dystrybuować żywność. Są za to niewielkie kary i nikt tego specjalnie nie ściga - mówił Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności podczas World Food Poland 2019.


13.03.2019
Jemy polską wołowinę
Pod takim hasłem odbyła się dziś konferencja prasowa MRiRW poświęcona wnioskom i działaniom po audycie Komisji Europejskiej.


12.03.2019
Ponad 500 właścicieli małych sklepików apeluje do Premiera o wycofanie się z ograniczenia handlu w niedzielę
12 marca 2019 roku do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wpłynęła petycja w sprawie zniesienia ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i niektóre święta, a także wprowadzenia zmian w Kodeksie pracy, gwarantujących każdemu pracownikowi dwie wolne niedziele w miesiącu. Petycja podpisana została przez Cezarego Kaźmierczaka, prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Jerzego Romańskiego, prezesa Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Kupców i Producentów, a także ponad pięciuset właścicieli małych, rodzinnych sklepików.


12.03.2019
Andrzej Gantner: W łańcuchu produkcji żywności nie da się uzyskać idealnej równowagi
- Ani teraz ani w przyszłości nie uda się uzyskać idealnego stanu równowagi w łańcuchu produkcji żywności, rolnictwie i handlu. Rynek rosyjski i Brexit pokazały nam jak niestabilna jest sytuacja polityczna i co się może stać jeśli jesteśmy zbytnio uzależnieni od jednego rynku - mówił Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności podczas World Food Poland 2019.


08.03.2019
Pojemniki, słoiki, butelki, naczynia jednorazowe - kontrola Inspekcji Handlowej
Inspekcja Handlowa w III kwartale 2018 r. skontrolowała materiały i wyroby do kontaktu z żywnością. Oznakowanie tych produktów jest dobre, zastrzeżenia dotyczyły niespełna 6 proc.


06.03.2019
Zmiana na stanowisku Dyrektora Generalnego KOWR
Dotychczasowemu zastępcy dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Grzegorzowi Pięcie z dniem 6 marca br. premier Mateusz Morawiecki powierzył obowiązki dyrektora generalnego KOWR.


04.03.2019
O przyszłości WPR w Jasionce
Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej, to jeden z tematów dyskutowanych podczas Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce. W tym dwudniowym spotkaniu uczestniczył minister Jan Krzysztof Ardanowski.


01.03.2019
Firma Hochland Polska dołączyła do grona członków PFPŻ ZP
Firma Hochland już od ponad 90 lat gwarantuje najwyższą jakość produktów, które sprzedawane są aktualnie w ponad 30 krajach. Jest obecna we wszystkich najważniejszych krajowych i międzynarodowych segmentach serów, kierując ofertę bezpośrednio do konsumenta, a także zaopatrując gałęzie przemysłu spożywczego oraz gastronomii.


28.02.2019
Projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK).


27.02.2019
Informacja dla konsumentów ws. bezpieczeństwa mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego
W związku z procederem nielegalnego uboju bydła w jednej z ubojni w województwie mazowieckim oraz obawami konsumentów o bezpieczeństwo mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego – w dniach 01-08 lutego 2019r. organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadziły akcję kontrolną.


20.02.2019
Mała aktywność fizyczna dzieci to zagrożenie dla ich zdrowia. Co piąty uczeń opuszcza lekcje WF-u
Co trzeci ośmiolatek w Polsce ma nadmierną masę ciała. Problem z otyłością ma 12,7 proc. z nich. Co dziesiąty drugoklasista ma nieprawidłowe ciśnienie właśnie ze względu na zbyt dużą wagę. Jednocześnie tylko 24 proc. dzieci ćwiczy przynajmniej godzinę dziennie, co zaleca Światowa Organizacja Zdrowia. Program Aktywne Szkoły MultiSport pomaga to zmienić. Dzięki niemu dzieci odzyskały 43 proc. sprawności fizycznej, którą ich rówieśnicy stracili między 1999 a 2009 rokiem. Niedawno ruszyła druga edycja programu, tym razem dla uczniów z województwa mazowieckiego.


20.02.2019
Polacy konsumują ok. 30 kg drobiu rocznie. Branża drobiarska walczy ze szkodliwymi mitami
Branża drobiarska w Polsce – która jest największym w UE producentem mięsa drobiowego i czwartym największym na świecie eksporterem – od lat zmaga się ze szkodliwymi, nieprawdziwymi stereotypami. Konsumenci jednym tchem wymieniają antybiotyki i hormony jako obecne w drobiu. Tymczasem stosowanie hormonów jest zakazane od ponad 20 lat, a antybiotyki mogą być stosowane w hodowli tylko w ściśle określonym reżimie – mówi Łukasz Dominiak, dyrektor Krajowej Rady Drobiarstwa. Zgodnie z danymi Inspekcji Weterynaryjnej przypadki nieprawidłowości na tym rynku są marginalne i oscylują wokół 1 proc.


20.02.2019
Porozumienie Rolnicze – podsumowanie inauguracji
– Bardzo się cieszę, że tak duża liczba związków i organizacji rolniczych odpowiedziała na zaproszenie i przybyła na inauguracyjne posiedzenie Porozumienia Rolniczego – stwierdził minister Jan Krzysztof Ardanowski podsumowując dzisiejsze spotkanie.


13.02.2019
Polacy coraz bardziej świadomie robią zakupy spożywcze
Polacy coraz większą uwagę zwracają na skład i pochodzenie produktu. Wielu konsumentom bliska staje się idea „od pola do stołu”. Choć zwracamy uwagę na to, co jemy i chcemy sięgać po zdrową żywność, wydajemy na nią zaledwie kilka euro. Paradoks polega na tym, że za takie produkty nie chcemy dodatkowo płacić. Polski konsument często je żywność ekologiczną, choć nie ma o tym pojęcia – wskazuje Bartosz Urbaniak z Banku BGŻ BNP Paribas.


06.02.2019
Czy kupujemy miód dobrej jakości?
Inspekcja Handlowa w II kwartale 2018 r. zbadała 269 partii miodu, miała zastrzeżenia do 48 z nich. Wątpliwości wzbudziło przede wszystkim oznakowanie, mniej dotyczyło składu.


06.02.2019
Krytyczne stanowisko organizacji przetwórstwa żywności wobec Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Nadzór nad stosowaniem dodatków do żywności”
Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Federacja Gospodarki Żywnościowej RP, Związek Polskie Mięso, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Polska Izba Mleka, Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych przedstawiły krytyczne szczegółowe stanowisko w sprawie opublikowanego w dniu 3 stycznia 2019 r. raportu Najwyższej Izby Kontroli o nazwie Informacja o wynikach kontroli „Nadzór nad stosowaniem dodatków do żywności”.


06.02.2019
Andrzej Gantner, PFPŻ ZP: Należy powołać służbę do walki z przestępczością w obszarze żywności
- Włosi, w obliczu dużej skali zjawiska fałszowania żywności, powołali specjalną, uzbrojoną jednostkę karabinierów, którzy mają prawo interweniować wszędzie i o każdej porze. Tymczasem u nas nielegalne działania często mają miejsce albo poza godzinami pracy danego zakładu albo w lokalach niezarejestrowanych jako producenci żywności. Skoro mamy służby ds. zwalczania przestępczości bankowej czy internetowej, byłby to naturalny krok - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.


06.02.2019
Eksport polskiej żywności idzie na rekord. Producenci konkurują ceną, ale znaczenie ma też jakość
Wartość eksportu polskiej żywności za 2018 rok prawdopodobnie znacznie przekroczy 29 mld euro, co będzie najlepszym wynikiem w dotychczasowej historii. Polscy producenci, aby rozwijać się na zagranicznych rynkach, muszą cały czas utrzymywać wysoką jakość i konkurencyjną, niską cenę. Istotna jest przy tym odpowiedzialna produkcja, którą wymuszają oczekiwania konsumentów. Zdrową żywność przynajmniej raz w tygodniu kupuje już 40 proc. Polaków – wynika z badań zleconych przez De Heus.


03.02.2019
Siemens Sp. z o.o. Partnerem PFPŻ ZP
Firma Siemens Sp. z o.o. Partnerem Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców w roku 2019!


01.02.2019
Program grantów naukowych PFPŻ ZP!
Termin nadsyłania wniosków przez studentów stacjonarnych studiów doktoranckich realizowanych w państwowych akademickich ośrodkach naukowych w obszarach związanych z żywnością i żywieniem został wydłużony do 28/02/2019.


31.01.2019
Współpraca transgraniczna w zakresie kontroli żywności pomiędzy Polską a Republiką Czeską
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) we współpracy z Czeską Inspekcją ds. Rolnictwa i Kontroli Żywności (CAFIA) rozpoczęła realizację projektu w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska „Bezpieczna i jakościowa żywność po obu stronach granicy”.


30.01.2019
Polscy producenci wieprzowiny walczą o rynek. Spadek produkcji i eksportu to skutek ASF oraz informacji o szkodliwości mięsa
O ile polski drób w ostatnim dziesięcioleciu odniósł niebywały sukces eksportowy, o tyle rynek wieprzowiny nie może zaliczyć tej dekady do udanych. Spadł eksport i pogłowie trzody chlewnej, a Polska więcej tego mięsa sprowadza z innych krajów, niż sprzedaje za granicę. Sytuację tą ma zmienić kampania promująca zalety polskiej wieprzowiny.


30.01.2019
Zmiana na stanowisku rzecznika prasowego Ministerstwa Zdrowia
Stanowisko rzecznika prasowego i dyrektora biura promocji i prasy Ministerstwa Zdrowia 28 stycznia 2019 roku objęła Sylwia Wądrzyk-Bularz.


29.01.2019
Giełda rolna
GPW, TGE i IRGiT rozpoczynają prace nad projektem pt. „Platforma Żywnościowa”, którego celem jest uruchomienie elektronicznej platformy obrotu towarami rolnymi.


29.01.2019
Nowa piramida żywienia dla dzieci i młodzieży
W trakcie IV Narodowego Kongresu Żywieniowego Instytutu Żywności i Żywienia ogłosił nową piramidy dot. zdrowego żywienia i stylu życia dzieci i młodzieży (4-18 lat).


29.01.2019
Rada Ministrów UE o planie białkowym i zwalczaniu ASF
Sprawy ważne dla Polski, w tym dotyczące strategii zwalczania afrykańskiego pomoru świń poprzez depopulację dzików oraz plan rozwoju produkcji białka paszowego w Unii podczas wczorajszego posiedzenia Rady Ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa w Brukseli.


24.01.2019
PFPŻ ZP członkiem wspierającym Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych
Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zasiliła organizację wiodących związków branżowych.


23.01.2019
Oznakowanie towarów ma być lepsze
Dyrektywa o podwójnej jakości żywności może uderzyć w europejskich eksporterów – ostrzegają producenci, informuje "Rzeczpospolita".


23.01.2019
Polscy konsumenci rzadko reklamują produkty spożywcze. Teraz rozwiązywanie takich sporów ma być łatwiejsze
Polacy wydają na żywność niemal co czwartą złotówkę ze swojego budżetu domowego. Rzadko jednak decydują się na reklamowanie produktu spożywczego, który nie spełnia ich oczekiwań. Do tej pory w wypadku odrzucenia reklamacji konsument miał już tylko możliwość uznania swojej porażki lub żmudną drogę sądową. Teraz może aplikować o rozstrzygnięcie sporu przez internet – szybko i bezpłatnie. Działalność rozpoczęło pierwsze w Polsce i jedyne w Europie Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów poświęcone wyłącznie żywności.


23.01.2019
PFPŻ ZP członkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców inicjuje i wspiera wszelkie działania zmierzające do wyeliminowania z polskiego prawodawstwa ograniczeń działalności gospodarczej przekraczających wymagania UE i tym samym wyrównania szans konkurencyjnych pomiędzy polskimi i europejskimi przedsiębiorstwami.


22.01.2019
Gantner: KE musi jasno określić co to jest tzw. podwójna jakość produktów
Komisja Europejska musi jasno określić, co to jest "podwójna jakość" produktów i czym jest ona spowodowana - powiedział PAP wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner.


22.01.2019
Butelki PET mają jedynie 14 proc. udziału w sektorze opakowań
Sektor opakowań to branża, która w pierwszej kolejności będzie musiała znaleźć sposób na skuteczny recykling odpadów z plastiku


18.01.2019
SPORY O ŻYWNOŚĆ - NOWE ROZWIĄZANIA
• Bez wychodzenia z domu i bez ponoszenia kosztów, szybko możesz rozwiązać swój problem dotyczący zakupu jedzenia czy napojów.
• Już działa pierwsze w Polsce i jedyne w Europie dedykowane wyłącznie żywności Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów.
• Masz problem z reklamacją zakupionych produktów – sprawdź: cprsz.pl.


17.01.2019
Gantner: raport NIK ws. dodatków do żywności podważa wiarygodność systemu bezpieczeństwa żywności (wideo)
Raport NIK ws. dodatków do żywności podważa wiarygodność zarówno systemu urzędowej kontroli żywności jak i bezpieczeństwa polskich produktów żywnościowych - uważa wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner.


16.01.2019
Inwestowanie w badania i rozwój w Polsce coraz bardziej opłacalne. Dzięki nowej uldze podatkowej firmy sporo zaoszczędzą
Dzięki nowej uldze podatkowej, tzw. innovation box, inwestowanie w badania i rozwój jest w Polsce coraz bardziej opłacalne. W połączeniu z już obowiązującą ulgą na B+R ma ona zachęcić firmy do zwiększania nakładów na działalność badawczo-rozwojową. Zwłaszcza że zaproponowana przez rząd preferencyjna 5-proc. stawka podatku jest jedną z najniższych w Europie, a ustawodawca zadbał o szeroki katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Polska wprowadziła takie rozwiązanie w swoim systemie podatkowym jako czternasty kraj w Europie.


16.01.2019
Spotkanie MRiRW z przedstawicielami Korpusu Dyplomatycznego
Minister Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się dziś z przedstawicielami Korpusu Dyplomatycznego placówek zagranicznych akredytowanych w Polsce.


15.01.2019
W 2019 firmy czeka karuzela legislacyjna. Wśród najważniejszych procedowanych zmian m.in. nowa matryca stawek VAT
Danina solidarnościowa, którą zapłacą osoby o dochodach powyżej 1 mln zł, 9-procentowy CIT dla małych podatników i Innovation Box to tylko początek długiej listy zmian w przepisach podatkowych, które zaczęły obowiązywać z początkiem stycznia tego roku. Na tym jednak nie koniec, bo w przygotowaniu są kolejne. Wśród najważniejszych, do których przedsiębiorcy powinni się przygotować w 2019 roku, są m.in. nowa matryca stawek VAT oraz zmiany związane z kasami fiskalnymi.


14.01.2019
Konkurs TERAZ POLSKA
Do 25 stycznia br. przyjmowane są zgłoszenia do tegorocznej edycji Konkursu „Teraz Polska”. Wszystkie nagrodzone w Konkursie firmy otrzymują prawo posługiwania się Godłem „Teraz Polska”, które na przestrzeni lat stało się synonimem najwyższej polskiej jakości.


08.01.2019
Dobre perspektywy dla gospodarki na nadchodzący rok. Kluczowym czynnikiem ryzyka jest brexit
Mimo korekty w Europie w 2019 roku w Polsce nadal będzie obecny wzrost gospodarczy – ocenia Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zdaniem eksperta głównymi motorami wzrostu pozostaną dalsza konsumpcja i wzrost wynagrodzeń oraz inwestycje publiczne i przedsiębiorstw prywatnych. Natomiast jednym z największych zagrożeń dla koniunktury i sytuacji polskich firm będzie twardy brexit, który odczują głównie firmy z branży finansowej i transportowej.


07.01.2019
Nie stracimy żadnych środków z PROW 2014-2020
– Obszar finansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmuje praktycznie wszystkie aspekty dotyczące rolnictwa – powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski podczas dzisiejszej konferencji prasowej poświęconej dotychczasowej realizacji Programu i naborom wniosków w bieżącym roku.


04.01.2019
Odpowiedź Głównego Inspektora Sanitarnego na raport NIK dot. dodatków do żywności
GIS wskazuje na błędy merytoryczne i metodyczne raportu NIK prowadzące do wniosków, które nie mają potwierdzenia w rzeczywistości.


04.01.2019
Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! - zakończenie rejestracji
W roku szkolnym 2018/2019 realizowana jest już ósma edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę!


03.01.2019
BSI Group Polska Sp. z o.o. Partnerem PFPŻ ZP
Firma BSI Group Polska Sp. z o.o., Partnerem Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców w roku 2019!


02.01.2019
J.S. Hamilton Poland S.A. Partnerem Strategicznym PFPŻ ZP
Już po raz szósty firma J.S.Hamilton Poland S.A. została Partnerem Strategicznym Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców.


11.12.2018
Polska żywność może stracić konkurencyjność na rynkach eksportowych przez wzrost kosztów produkcji. Winny jest m.in. drożejący prąd
Polski eksport wciąż jest mocno uzależniony od rynków unijnych. Do tej pory produkty „made in Poland” wygrywały ceną, teraz same muszą stawić czoła tańszej żywności np. z Ukrainy. Zdaniem Andrzeja Gantnera z Polskiej Federacji Producentów Żywności producenci powinni poszukać nowych rynków zbytu i wyspecjalizować się w segmencie premium.


06.12.2018
Ceny jedzenia mogą uderzyć po kieszeniach. "Takich podwyżek jeszcze nie mieliśmy"
Według wstępnych szacunków ceny jedzenia w 2019 r. mogą podrożeć co najmniej o 10% - powiedział w TVN24 Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP. - W niektórych kategoriach, tych które są bardziej energochłonne podwyżki mogą być jeszcze wyższe - dodał. Chodzi na przykład o mleko, jego przetwory, mięso czy chleb.


04.12.2018
Andrzej Gantner: Widać trend na clean label oraz na żywność ekologiczną (wideo)
Widać bardzo silny wzrost sprzedaży żywności ekologicznej, widać też trend na clean label, czyli na produkty o najmniejszej ilości składników i najmniejszej ilości dodatków do żywności - mówi Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności w wywiadzie dla Portalu Spożywczego.


03.12.2018
Wpływ rolnictwa na zmiany klimatu - COP24
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył w rozpoczętej dziś w Katowicach 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24).


03.12.2018
Czego nie może zabraknąć na świątecznym stole?
Z roku na rok przygotowania do świąt zaczynają się coraz wcześniej. I choć oferta świąteczna gości w sklepach zazwyczaj od początku listopada, to konsumenci o pierwszych zakupach świątecznych myślą z końcem wakacji – o świątecznych zwyczajach konsumenckich opowiada Małgorzata Głos – client business partner w Nielsenie.


30.11.2018
„Stoliczku, nakryj się!” – Banki Żywności ruszają z nową kampanią
3 grudnia rusza kampania Federacji Polskich Banków Żywności – „Stoliczku, nakryj się!”. Organizacja chce przez nią zwrócić uwagę, że głód w Polsce to nie bajka, a pusty talerz to codzienność wielu Polaków. Banki Żywności choć pozyskują żywność za darmo to nie mogą jej już w tak łatwy sposób dostarczyć i magicznie tego stołu zapełnić. W swojej codziennej pracy mierzą się z realnymi ograniczeniami, jak koszty transportu i magazynowania. Celem akcji jest zbiórka pieniędzy na całoroczną działalność Banków. Jedna złotówka pozwala na dystrybucję 8 kg żywności, z której można przygotować aż 16 posiłków.


26.11.2018
MRiRW tworzy kanon kuchni polskiej
Wszystkich miłośników kuchni polskiej MRiRW zaprasza do współpracy i zaangażowania się w projekt „Kanon kuchni polskiej”/„Polskie dziedzictwo kulinarne”.


20.11.2018
Badanie rynku: Polacy chcieliby kupować w e-Biedronce. Jeśli dyskont zdecyduje się na uruchomienie sklepu internetowego, to ma szanse na sukces
Niemal połowa posługujących się internetem mieszkańców miast liczących powyżej 200 tys. osób robiła już zakupy podstawowych produktów, m.in. żywności czy środków czyszczących, w sieci. Liczba ta będzie rosła, gdyż konsumenci coraz bardziej cenią sobie wygodę. Polacy rozpoznają większość popularnych sklepów internetowych i pozytywnie oceniają swoje doświadczenia z e-zakupami. Najchętniej jednak robiliby je w e-Biedronce.


19.11.2018
Szansa polskiego rolnictwa
- Żywność o wysokich parametrach jakościowych, żywność mniej przetworzona, bardziej naturalna, to szansa dla polskiego rolnictwa - stwierdził minister Jan Krzysztof Ardanowski. Szef resortu rolnictwa uczestniczył dziś w Kongresie 590, który odbywa się w Jasionce k. Rzeszowa.


16.11.2018
Polska pokazuje jak walczyć z oszustwami podatkowymi. Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego
Polski Instytut Ekonomiczny przedstawił raport opisujący dobre praktyki w uszczelnianiu VAT w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Publikacja będzie służyła promocji rozwiązań zaimplementowanych w Polsce w tych krajach, które zmagają się z problemem ściągalności VAT.


14.11.2018
Czym kierują się konsumenci wybierając ryby mrożone?
Wśród cech ważnych przy wyborze ryb mrożonych (filetów bez panierki i bez dodatków) jakość produktu wskazywana jest przez 32% badanych jako najważniejsza, i aż przez 59% jako ważna. Zaraz po niej plasuje się mała ilość glazury czy lodu na rybie. Dopiero na trzecim miejscu, konsumenci stawiają cenę za kilogram produktu.


09.11.2018
Polsko-emirackie rozmowy o rolnictwie
Minister Jan Krzysztof Ardanowski rozmawiał dzisiaj o możliwościach rozwoju polsko-emirackiej współpracy w dziedzinie rolnictwa z minister stanu ds. bezpieczeństwa żywnościowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich Mariam bint Muhammed Saeed Al Muhairi.


09.11.2018
Smithfield Foods przejmie kontrolę nad Pini Polonia
UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez Smithfield Foods kontroli nad Pini Polonia.


07.11.2018
Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w II kwartale 2018 r.
W II kwartale 2018 r. Inspekcja JHARS przeprowadziła kontrole w zakresie jakości handlowej ryb i ich przetworów, przetworów mlecznych, makaronu, napojów spirytusowych, jaj oraz znakowania wyrobów ciastkarskich, napojów bezalkoholowych i herbatek owocowych.


29.10.2018
Przetwórstwo owoców w Polsce: uwarunkowania i perspektywy
Na ten temat zorganizowana została dziś w Senacie RP specjalna konferencja.


26.10.2018
Przedłużenie prawa dla PFPŻ ZP do posługiwania się znakiem "Teraz Polska" dla programu "Trzymaj Formę!"
Dyrektor generalny PFPŻ ZP, Andrzej Gantner odebrał potwierdzenie przedłużenia prawa dla PFPŻ ZP do posługiwania się znakiem „Teraz Polska” dla Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.


24.10.2018
Musimy intensywnie zabiegać o rynki zbytu
Przedstawiciele Zagranicznych Biur Handlowych spotkali się dziś w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z ministrem Janem Krzysztofem Ardanowskim.


15.10.2018
Narada Głównego Inspektora Sanitarnego i Głównego Lekarza Weterynarii
Narada Głównego Inspektora Sanitarnego i Głównego Lekarza Weterynarii z Państwowymi Wojewódzkimi Inspektorami Sanitarnymi i Wojewódzkimi Lekarzami Weterynarii z udziałem Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie zdrowia publicznego.


14.10.2018
O protekcjonizmie na FRSiH 2018. Zapraszamy na dyskusję z udziałem Andrzeja Gantnera
5 i 6 listopada odbędzie się w Warszawie Forum Rynku Spożywczego i Handlu, tradycyjne miejsce spotkania całej branży, wszystkich przetwórców, na które serdecznie zapraszam - mówi Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców.


05.10.2018
Innowacje dla rolnictwa - porozumienie KOWR i NCBR
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczynają współpracę w zakresie wpierania działań innowacyjnych i rozwojowych w rolnictwie i na obszarach wiejskich.


28.09.2018
10 mln zł od NFOŚiGW dla Banków Żywności na zapobieganie marnotrawieniu jedzenia
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże kolejne 10 mln zł Bankom Żywności na lepsze przechowywanie i rozdzielanie żywności pozyskanej dla osób potrzebujących wsparcia. 8 października br. rozpocznie się przyjmowanie nowych wniosków w programie, z którego dotychczas skorzystało 14 Banków Żywności otrzymując w sumie ponad 4 mln zł dotacji.


23.09.2018
Instytut Żywności i Żywienia prezentuje zdrowotne właściwości kawy
Badania ostatnich lat w sposób jednoznaczny wskazują na to, że kawa ma bardzo istotne znaczenie dla naszego zdrowia – poinformował prof. dr hab. Mirosław Jarosz z Instytutu Żywności i Żywienia.


20.09.2018
Domowe przetwory znowu modne. Zapasy na zimę zamierza zrobić prawie połowa Polaków
W tym roku zapasy na zimę planuje zrobić 49 proc. Polaków – takie wnioski płyną z Barometru Providenta. Większość spędzi dodatkowy czas w kuchni, aby móc także zimą cieszyć się smakiem sezonowych owoców i warzyw. Równie ważną motywacją jest chęć kultywowania rodzinnej tradycji oraz zaoszczędzenia pieniędzy na zimowych zakupach. Wśród osób, które przygotowują słoiki, 63 proc. to mieszkańcy wsi i co trzeci mieszkaniec średniego lub dużego miasta. Coraz częściej samodzielne robienie konfitur i marynat deklarują także mężczyźni.


12.09.2018
Pomoc suszowa
Rada Ministrów podjęła decyzję o wyasygnowaniu 1,5 mld złotych. To największa w naszej historii kwota przeznaczona na pomoc rolnikom, których gospodarstwa poniosły straty w wyniku suszy – poinformował dziś minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.


05.09.2018
98% poprawnie znakowanych środków spożywczych
Państwowa Inspekcja Sanitarna opublikowała raport pt. „Stan sanitarny kraju w roku 2017” zawierający dane statystyczne dotyczące m.in. jakości zdrowotnej środków spożywczych.


05.09.2018
Minister rolnictwa podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy
Minister Jan Krzysztof Ardanowski przebywa w Krynicy, gdzie uczestniczy w Forum Ekonomicznym. Wczoraj szef resortu rolnictwa wziął udział w dwóch panelach, na temat GMO oraz innowacyjności w rolnictwie.


30.08.2018
Zmiana na stanowisku Głównego Inspektora Sanitarnego
Dr hab. n. med. Jarosław Pinkas został powołany na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego.


28.08.2018
Konsumenci oczekują od producentów żywności szczegółowych informacji o pochodzeniu i składzie produktów
Jak wynika z danych z bazy Mintel Global New Products Database (GNPD), jeszcze dziesięć lat temu zaledwie 17 proc. spożywczych nowości produktowych obecnych na sklepowych półkach opatrzonych było informacjami o ekologicznym procesie produkcji, naturalnym pochodzeniu lub składzie pozbawionym GMO. Obecnie ich odsetek wzrósł do 29 proc. Jeszcze większy skok odnotowano w przypadku wyrobów powstałych w zgodzie z zasadami zrównoważonego rolnictwa czy sprawiedliwego handlu – z 1 proc. do 22 proc. To efekt rosnącej świadomości konsumentów.


24.08.2018
Porozumienie GIJHARS-ARiMR
W dniu 21 sierpnia 2018 roku w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych odbyło się spotkanie podczas którego zostało podpisane porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - Andrzejem Romaniukiem i Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Marią Fajger.


21.08.2018
Spotkanie ministrów rolnictwa V4+4
Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki uczestniczył w spotkaniu ministrów rolnictwa krajów Grupy Wyszehradzkiej poszerzonej o Bułgarię, Chorwację, Rumunię i Słowenię, które odbyło się w Oponicach na Słowacji.


17.08.2018
Branża spożywcza zaczyna dostrzegać postmillenialsów. Pokolenie Z będzie bardzo wymagającym konsumentem
Przedstawiciele generacji Z za kilka lat będą stanowić największą grupę konsumentów. Dla rynku będą niełatwą grupą, bo ich cechą charakterystyczną jest odporność na tradycyjny przekaz reklamowy. Zetki polegają raczej na mediach społecznościowych i zwracają uwagę na wartości, które reprezentuje dana marka. To również pokolenie, które dorasta w czasach boomu na zdrowe odżywianie i bycie fit, dlatego na branży spożywczej wymusi duże zmiany. Marki muszą postawić na autentyczność, prosty język komunikatów i atrakcyjne wizualnie opakowania, jeżeli chcą trafić do tej grupy.


17.08.2018
Naukowcy wyhodowali sztuczne mięso w laboratorium. Trwają prace także nad innowacyjnymi zamiennikami wina czy czekolady
Rewolucja technologiczna dotarła także do produkcji żywności. Firmy chcą zastąpić surowce z tradycyjnych gospodarstw rolno-hodowlanych wyrobami wytworzonymi dzięki zdobyczom nauki. Obok mięsa produkowanego w laboratorium, pojawiają się nowe rozwiązania, np. laboratoryjnie wytwarzane wino czy czekolada. Sztucznie produkowana żywność może w przyszłości rozwiązać problem głodu. Już w 2050 roku potrzeba będzie nawet dwukrotnie więcej żywności, by zaspokoić potrzeby 10 mld ludzi.


17.08.2018
Ponad połowa Polaków chce ograniczyć spożycie mięsa. Dotyczy to zwłaszcza mieszkańców dużych miast
Spożycie mięsa w Polsce niezmiennie od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. W 2017 roku przeciętny Polak zjadł blisko 80 kg, przede wszystkim wieprzowiny i drobiu. Rośnie jednak liczba osób, które szukają alternatywnych rozwiązań – ponad połowa Polaków zamierza ograniczyć ilość mięsa w codziennej diecie na rzecz warzyw i owoców. Wynika to przede wszystkim z rosnącej świadomości polskiego społeczeństwa w zakresie zdrowego żywienia. Na dietę z większą ilością warzyw najchętniej decydują się mieszkańcy dużych ośrodków miejskich.


15.08.2018
Nowy członek Kierownictwa MRiRW
Tadeusz Romańczuk został sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


13.08.2018
W SGGW powstanie Innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych
W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego powstanie Innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych. Inwestycja zostanie sfinansowana w części ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin oraz Rektor SGGW profesor Wiesław Bielawski podpisali umowę umożliwiającą budowę Centrum.


08.08.2018
Kampania – „Sezon na owoce i warzywa. Polska smakuje”
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadzi kampanię promocyjno-informacyjną dotyczącą zwiększenia popytu na owoce i warzywa sezonowe. W ramach akcji zorganizowanych zostanie dziesięć wakacyjnych targów owocowo-warzywnych, w największych polskich miastach. Będą one wspierane kampanią edukacyjno-informacyjną w prasie, radiu i telewizji.


08.08.2018
Eksport miodu
Z Polski wyjeżdża coraz więcej miodu, w ciągu dekady wartość eksportu wzrosła ponaddwudziestokrotnie, z 6,5 mln zł w 2007 r. do 161,3 mln zł w ubiegłym roku - informuje Rzeczpospolita.


08.08.2018
Żywność wysokiej jakości ma być polskim znakiem rozpoznawczym
Żywność wysokiej jakości ma się stać synonimem polskiej żywności, ma być polskim znakiem rozpoznawczym. To jeden z podstawowych założeń naszego programu dla rolnictwa – mówił minister rolnictwa Jak Krzysztof Ardanowski, poinformowała PAP.


08.08.2018
UOKiK dla rolnictwa
Urząd podejmuje wiele działań na podstawie własnych informacji lub doniesień medialnych. Warunkiem podjęcia interwencji przez urząd jest naruszenie interesu publicznego. Oznacza to, że rolą UOKiK jest wyeliminowanie nieuczciwej praktyki z obrotu gospodarczego.


07.08.2018
Polacy przestawiają się na produkty roślinne. Przybywa sklepów i restauracji dla wegetarian
Już ponad połowa społeczeństwa deklaruje zmniejszenie spożycia produktów pochodzenia zwierzęcego na rzecz roślinnych. W Europie co dziesiąty produkt wprowadzany na rynek jest wegetariański. Choć Polacy to mięsożercy, stopniowo rośnie zapotrzebowanie na roślinne produkty i dania – zarówno w sklepach, jak i w restauracjach. Dlatego coraz więcej rodzimych producentów stawia na produkty wege i wegetariańskie. Rośnie też liczba zielonych restauracji.


03.08.2018
Polskie lody mają przed sobą rekordowy rok
Eksport lodów wzrósł o jedną trzecią już w pierwszych miesiącach 2018 roku. Do Chorwacji sprzedaliśmy ich aż dziesięć razy więcej niż przed rokiem. W tej branży wszystko zależy od słońca - informuje Rzeczpospolita.


31.07.2018
Decyzje Rady Ministrów w sprawie przewagi kontraktowej i suszy
Rada Ministrów przyjęła dziś dokumenty przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.


26.07.2018
Spotkanie MRiRW z rolnikami
– Dla całego rządu sprawa przyszłości polskiego rolnictwa i ukierunkowania go na rozwój jest bardzo ważna – powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski otwierając dzisiejsze spotkanie z przedstawicielami organizacji rolniczych.


24.07.2018
Marek Posobkiewicz rezygnuje z funkcji szefa GIS
W piątek Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie internetowej podało, że Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz zrezygnował ze stanowiska.


19.07.2018
Uruchomienie kolejnej edycji programu grantowego PFPŻ ZP
Program grantowy PFPŻ ZP skierowany jest do studentów stacjonarnych studiów doktoranckich realizowanych w państwowych akademickich ośrodkach naukowych w obszarach związanych z żywnością i żywieniem.


17.07.2018
Ewentualny podatek „od cukru” to katastrofa dla małych i średnich producentów
Ostatnio media donoszą, że możliwe jest wprowadzenie daniny od produktów zawierających cukier. Eksperci przypominają, że tego typu rozwiązania już obowiązują w innych państwach, np. w Anglii. Ale efekty zmian legislacyjnych bywają dalekie od oczekiwań.


13.07.2018
Problemy rolników - najnowsze działania UOKiK
UOKiK, ministerstwo rolnictwa i KOWR sprawdzają, czy ceny owoców miękkich mogły być kształtowane niezgodnie z prawem.


11.07.2018
Sejm znowelizował ustawę o rynku mleka
Wymierzenie kary za nieprzekazanie informacji o ilości skupowanego mleka będzie zadaniem KOWR, a nie jak do tej pory - ARiMR - zakłada znowelizowana przez Sejm ustawa o rynku mleka.


11.07.2018
Domowe jedzenie? Polacy coraz częściej mówią nie
Aż 94% Polaków w ciągu ostatnich 6 miesięcy odwiedziło lokale gastronomiczne – wynika z raportu „Polska na Talerzu 2018” przygotowanego przez MAKRO Polska.


11.07.2018
Nowe zasady ponownego nadawania numeru GTIN
Od 1 stycznia 2019 r. zmieniają się zasady ponownego nadawania numeru GTIN (kodu kreskowego EAN).


10.07.2018
Polscy producenci drobiu walczą z rosnącym problemem salmonelli. Liczba zachorowań rośnie od dwóch lat
Zachorowania na salmonellozę stanowią coraz poważniejszy problem – ich liczba od dwóch lat systematycznie rośnie, przekraczając 10 tys. przypadków rocznie. Jednym z głównych źródeł zakażeń są jaja i drób, w którego produkcji Polska zajmuje pierwsze miejsce w UE. Budżet państwa traci co roku duże sumy na pokrywanie strat poniesionych przez producentów drobiu z powodu salmonelloz. Od kilku miesięcy obowiązują nowe zasady krajowego programu zwalczania salmonelloz, które kładą większy nacisk na profilaktykę, bioasekurację i skuteczną eliminację bakterii u źródła, przerzucając większą odpowiedzialność na hodowców.


08.07.2018
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie mrożonych warzyw
Główny Inspektor Sanitarny przypomina, że większość mrożonych warzyw, w tym kukurydzę słodką, należy ugotować przed spożyciem.


04.07.2018
Powołanie Dyrektora Generalnego KOWR
Minister Jan Krzysztof Ardanowski wręczył dzisiaj akt powołania na Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Piotrowi Serafinowi.


03.07.2018
Zmiany w Kierownictwie MRiRW
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski wręczył dziś w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego akt powołania na stanowisko sekretarza stanu Szymonowi Giżyńskiemu.


02.07.2018
Rozmowy polsko-litewskie
Zmniejszenie środków w unijnym budżecie nie może być wystarczającym tłumaczeniem obcięcia finansowania Wspólnej Polityki Rolnej i takie stanowisko wspólnie reprezentujemy – poinformował minister Jan Krzysztof Ardanowski.


28.06.2018
Powołanie Prezesa ARiMR
W imieniu premiera Mateusza Morawieckiego minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski wręczył dziś akt powołania, z dniem 1 lipca br., na stanowisko prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Marii Fajger.


22.06.2018
ING Food & Retail Round Table: Kto kreuje trendy żywieniowe?
- Ani przemysł spożywczy, ani naukowcy nie mają już wpływu na to, jakie trendy obowiązują na rynku. Wyborami i przekonaniami konsumenckimi kierują w dużej mierze celebryci, influencerzy i szeroko pojęty świat social mediów – mówił Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności podczas ING Food & Retail Round Table.


22.06.2018
Spotkanie z Radą Dialogu Społecznego w Rolnictwie
– Rolnictwo to nie problem, to szansa dla Polski - podkreślił minister Krzysztof Ardanowski podczas dzisiejszego spotkania z Radą Dialogu Społecznego w Rolnictwie.


20.06.2018
Ardanowski: najważniejsza jest strategiczna przyszłość polskiego rolnictwa
Dla mnie najważniejsza jest strategiczna przyszłość polskiego rolnictwa - wykorzystanie jego ogromnego potencjału - powiedział PAP nowy minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Dodał, że czuje odpowiedzialność personalną i konieczność uspokojenia sytuacji na wsi.


20.06.2018
Podpisanie porozumienia z GIS na kolejne edycje Programu "Trzymaj Formę!"
Główny Inspektor Sanitarny, Marek Posobkiewicz podpisał aneks do Porozumienia w sprawie współpracy w zakresie realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” przedłużający współpracę pomiędzy PFPŻ ZP a GIS o kolejne trzy edycje (tj. do roku 2021).


20.06.2018
Relacja z finału Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!"
W dniu 13 czerwca br. na stadionie Legii Warszawa miał miejsce finał VII edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!".


20.06.2018
Jan Krzysztof Ardanowski nowym ministrem rolnictwa
Prezydent Andrzej Duda powołał dziś na stanowisko ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.


19.06.2018
Andrzej Gantner podczas ING Food & Retail Round Table: Polska potrzebuje platformy do obrotu surowcami rolnymi
Polska jest szóstym co do wielkości producentem żywności w UE, mamy bardzo dobre wyniki eksportowe w przypadku produktów spożywczych, jak i surowców, a wydaje się, że struktura handlowa jest mocno przestarzała - mówił Andrzej Gantner, dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności podczas wydarzenia ING Food & Retail Round Table.


18.06.2018
Rezygnacja ministra Krzysztofa Jurgiela
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel złożył rezygnację ze stanowiska.


11.06.2018
80 procent wymiany handlowej Polski odbywa się w ramach wewnętrznego rynku UE
- Rynek wewnętrzny UE to 80 proc. wymiany handlowej Polski. To co dzisiaj jest polskim rynkiem, to rynek europejski - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Przyznała jednak, że jest to rynek ciągle trudny dla polskich przedsiębiorców.


08.06.2018
Odszedł Profesor Antoni Rutkowski
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 3 czerwca 2018 zmarł Prof. dr hab., dr h.c. mult. ANTONI RUTKOWSKI.


05.06.2018
Posiedzenie Grupy ekspertów ds. wspólnego rynku żywności
W dniu 31 maja br. Andrzej Gantner - dyrektor generalny PFPŻ ZP wziął udział w posiedzeniu Grupy ekspertów ds. wspólnego rynku żywności w DG GROW.


30.05.2018
Kwieciński: KE chce zmniejszyć budżet na Wspólną Politykę Rolną o 15 procent
Komisja Europejska dokonała znaczących cięć we wspólnym budżecie na politykę spójności i Wspólną Politykę Rolną (WPR) - powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. W sumie osiem krajów, w tym Polska, dostanie od 20 do 25 proc. mniej pieniędzy - podaje PAP.


29.05.2018
GIS opracował poradnik dotyczący żywienia w żłobkach
Sposób odżywiania małych dzieci ma ogromny wpływ na ich zdrowie; grono ekspertów - pod patronatem GIS - przygotowało poradnik dot. żywienia w żłobkach; publikacja zawierająca zalecenia i jadłospisy ma trafić do wszystkich placówek - informuje PAP.


24.05.2018
UE zamierza podpisać 12 umów o wolnym handlu do 2025 r. Jakie perspektywy przed eksporterami żywności?
Unia Europejska szuka nowych rynków zbytu. – To zupełnie logiczne – podkreślił Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności podczas debaty w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. – Nie podpisując kolejnych umów o wolnym handlu, Unią wyautowałaby się ze światowej gospodarki i zadusiłaby się w środku. Trzeba szukać nowych możliwości na zewnątrz – mówił.


22.05.2018
Rząd zajmie się projektami dot. budowy płotu zabezpieczającego przed dzikami z ASF
Budowa płotu o długości ok. 1200 km, który będzie zabezpieczał wschodnią granicę Polski przed migracjami dzików zarażonych ASF - to cel projektów, którymi dzisiaj zajmie się rząd. Płot ma przebiegać wzdłuż wschodniej granicy kraju z Białorusią, Ukrainą i Rosją - informuje PAP.


22.05.2018
Wyścig do zarabiania na wygodzie dań gotowych
Na półki trafiają dziś gotowe dania obiadowe, są też świeże kanapki i sałatki. To właśnie napędza rynek, konsumenci oczekują żywności mobilnej, wygodnej, ale tak świeżej, jak to możliwe – mówi Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP.


18.05.2018
Zdrowo, smacznie, swojsko
Od kilku lat obserwujemy prawdziwą rewolucję na rynku spożywczym. Kierunek rozwoju wyznacza potrzeba bycia „eko” i rosnące zainteresowanie ofertą tradycyjną, a także produktami i daniami „wygodnymi” - podaje PB.


17.05.2018
Andrzej Gantner na EEC 2018: Protekcjonizm w Unii Europejskiej to fakt, a nie bajka
- Czechy nie spadły z 3 miejsca na 5 wśród największych odbiorców polskiej żywności, bo przestaliśmy tam sprzedawać. A postępowanie KE w sprawie protekcjonistycznych aktów prawnych trwa 5 lat nie licząc odwołań. Czeska strona internetowa prezentująca produkty "o niewystarczającej jakości" działa od 5 lat i nikt z tym nic nie robi - mówił Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności na Europejskim Kongresie Gospodarczym EEC 2018.


11.05.2018
Dialog MRiRW z rolnikami
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.


11.05.2018
Dłuższe zatory w spożywce
Producenci żywności czekają na należności średnio o tydzień dłużej niż w ciągu ostatnich kilku lat - podaje Puls Biznesu.


10.05.2018
Projekty i monitorowanie kluczem do rozwoju
- Podejmując działanie trzeba mieć wizję celu, a kluczem do jego realizacji są projekty i ich monitorowanie – podkreślił podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przedstawiając dziś Strategię Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2020 (2030).


10.05.2018
II etap Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia
W dniu 27 kwietnia br. miał miejsce II etap – powiatowy Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj formę!”.


08.05.2018
Rząd m.in. o noweli ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Rząd zajmie się dzisiaj m.in. projektem nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który ma dostosować polskie przepisy do regulacji wprowadzonych przez UE. Ministrowie omówią też projekty nowelizacji ustaw: o ochronie roślin oraz o rynku mleka i przetworów mlecznych.


08.05.2018
Strategia rozwoju sektora wołowiny - Polska wołowina 2022
– Strategia rozwoju sektora wołowiny, jako pierwsza została wypracowana w ramach uszczegółowiania Program Rozwoju Głównych Rynków Rolnych w Polsce, który przyjął resort jesienią 2016 – poinformował podczas konferencji prasowej minister Krzysztof Jurgiel.


07.05.2018
Premier: niedługo minister rolnictwa zaproponuje pakiet zmian dla rolników
W niedługim czasie minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zaproponuje program "Rolnik Plus"; będzie to cały pakiet zmian dobrych dla polskich rolników i polskiej wsi - zapowiedział w sobotę w Garwolinie premier Mateusz Morawiecki.


07.05.2018
Rośnie produkcja drobiu w Polsce. Już blisko 50 proc. trafia na eksport
Dobra sytuacja polskiego drobiarstwa. Całkowita produkcja w 2017 roku mogła sięgnąć rekordowe 3 mln ton. Rośnie też konsumpcja mięsa drobiowego – do ponad 30 kg na osobę rocznie. Już 45 proc. produkcji drobiu trafia na eksport. W 2017 roku wyeksportowaliśmy niemal 1,2 mln ton o wartości 8,3 mld zł. Polski drób trafia przede wszystkim na rynki europejskie. Aby utrzymać eksport na w miarę wysokim poziomie, polscy producenci muszą jednak pozyskiwać odbiorców w krajach trzecich.


04.05.2018
GUS: Żywność podrożała o 4 proc. rdr
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2018 r. wzrosły o 1,6 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,5 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny w szacunku flash. Żywność podrożała w ciągu miesiąca o 0,3 proc., a rok do roku o 4 proc.


30.04.2018
Wzrost rolniczych dochodów
Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB wzrost dochodów z rodzinnego gospodarstwa rolnego w roku 2017 wyniósł ok. 30 proc.


27.04.2018
MRiRW: Kolejne środki na program dla szkół
Na realizację programu dla szkół w roku szkolnym 2018/2019 Polska otrzyma kwotę 25 378 920 euro, tj. ok. 106 mln zł.


25.04.2018
Branża mleczarska - raport UOKiK
W lipcu 2017 r. weszła w życie ustawa o przewadze kontraktowej. Jedno z pierwszych wszczętych postępowań dotyczyło relacji pomiędzy przetwórcami mleka, a ich dostawcami. Urząd sprawdził umowy sprzedaży, dostawy i kontraktacji. Efektem jest raport, w którym wskazał, jakie rozwiązania są dobre, a które mogą stanowić praktyki nieuczciwie wykorzystujące przewagę kontraktową.


25.04.2018
Wirus ASF stresuje giełdowe spółki mięsne
Produkcją mięsa zajmuje się dziś kilka giełdowych spółek. Problem ASF ich nie dotyczy – jeszcze - informuje Parkiet.


23.04.2018
Rynki hurtowe – dla rolnika i konsumenta
− Na globalnym rynku handlu towarami rolno-spożywczymi potrzebne są polskie podmioty, które będą oferować rolnikom godziwą zapłatę za ich produkty rolno-spożywcze. Będą to swego rodzaju pośrednicy między rolnikiem a konsumentem. Szukamy rozwiązań prawnych, które pozwolą wyeliminować sytuacje, gdzie rolnik otrzymuje 30 gr za kilogram ziemniaka, a w hipermarkecie taki ziemniak jest sprzedawany po 2 zł i 20 gr – mówił dzisiaj minister Krzysztof Jurgiel.


16.04.2018
Premier: Rolnictwo jest dla nas priorytetem
Wieś i rolnictwo są dla nas priorytetem; chcemy poszerzyć zakres działania ustawy o rolniczym handlu detalicznym - zapowiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że Zjednoczona Prawica jest po to, by zapewniać społeczeństwu bezpieczeństwo "w różnych wymiarach".


16.04.2018
Premier zapowiada: rolnicy mają więcej zarabiać na sprzedaży produktów
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w sobotę, że za niedługo ma zostać przedstawiony kompleksowy program dla rolników, by więcej produktów mogli bezpośrednio sprzedawać, co przełoży się na większe marże dla nich. To jeden z rolniczych postulatów.


11.04.2018
Bogucki: Żywność musi być zdrowa i bezpieczna
Na rynku znajduje się spora oferta rożnego rodzaju żywności, są produkty ekologiczne, tradycyjne czy wysoko przetworzone, ale nie zależnie od tego, jaką żywność konsument wybierze, musi być ona bezpieczna i dobra - powiedział wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki.


05.04.2018
Polska Izba Mleka: Pogarsza się koniunktura na rynku mleka
Pogarsza się koniunktura na rynku mleka, ceny spadają. Zmniejszył się popyt na produkty mleczne na rynku chińskim, produkcję zwiększyły Nowa Zelandia i USA. Polskie produkty coraz trudniej sprzedać poza UE - mówi PAP dyrektor Polskiej Izby Mleka Agnieszka Maliszewska.


05.04.2018
Protekcjonizm gospodarczy uderza w eksporterów polskiej żywności. Najwięcej barier stawiają Czechy, Niemcy i Słowacja
Niemal 80 proc. polskich produktów rolno-spożywczych trafia do Unii Europejskiej. Zagrożeniem dla eksportu jest coraz silniejsze zjawisko protekcjonizmu, które obejmuje takie środki, jak liczne kontrole sanitarne, negatywne kampanie medialne czy obowiązek dodatkowych certyfikacji. Mniej więcej jedna trzecia produktów eksportowanych do krajów, które stawiają przeszkody, spotyka się z dyskryminacją. Jak wynika z raportu opracowanego w ramach programu Single Europe Varied Food, Komisja Europejska może skuteczniej walczyć z protekcjonizmem dzięki zmianom w obowiązujących procedurach.


28.03.2018
ARiMR: Do 15 mln zł wsparcia dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego
Od 30 marca oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski na dofinansowanie "wsparcia inwestycji przetwarzania produktów rolnych". Przedsiębiorca będzie mógł dostać nawet 15 mln zł.


28.03.2018
IERiGŻ: W 2017 roku spadło spożycie ryb w Polsce
Przeciętne spożycie ryb i owoców morza liczone na mieszkańca wyniosło w 2017 r. 12,48 kg wobec 13,11 kg w 2016 r. Spośród głównych gatunków ryb najbardziej ograniczono konsumpcję łososi oraz dorszy, a wyraźnie zwiększono spożycie makreli i morszczuków - czytamy w raporcie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej "Rynek rolny - marzec 2018".


26.03.2018
Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!" - po I etapie
W dniach 26/02 – 16/03/2018 r. trwał I etap szkolny Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!". Do konkursu przystąpiło 11 400 uczniów z blisko 1170 szkół.


23.03.2018
Andrzej Gantner: Nie udało nam się zdywersyfikować kierunków eksportu polskiej żywności
- Wciąż głównymi odbiorcami naszej żywności są kraje UE. Oczywiście, polscy eksporterzy są aktywni na rynkach arabskich, na rynku chińskim czy koreańskim, ale w ogólnym rozrachunku jest to wciąż bardzo mało. I nie chodzi o to że nie potrafimy, bo są to duże trudności logistyczne, bariery fitosanitarne, certyfikaty, bariery kulturowe, dystrybucja. Każdy wie, że żeby handlować w Chinach, musimy mieć dostęp do produktu, którym chcemy handlować w bardzo dużych ilościach i non stop. To jest bardzo trudne do zrobienia w wypadku żywności -mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.


20.03.2018
W Brukseli o przyszłości WPR
Wczoraj minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel uczestniczył w posiedzeniu rady ministrów rolnictwa Unii Europejskiej.


19.03.2018
Ceny żywności główną przyczyną spadku inflacji w lutym
Główną przyczyną spadku inflacji w lutym były ceny żywności wykazujące najniższą dynamikę miesiąc do miesiąca przynajmniej od 1996 r - wskazali ekonomiści PKO BP w komentarzu do czwartkowych danych GUS. Dodali, że inflację "pociągnęły w dół" również ceny paliw.


19.03.2018
Konieczne wzmocnienie Inspekcji Weterynaryjnej
Bez natychmiastowego wzmocnienia kadrowego i finansowego Inspekcji Weterynaryjnej nie będzie możliwe skuteczne zwalczanie ASF - twierdzą pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej i zwracają się o pomoc w liście otwartym do premiera.


19.03.2018
O przyszłości polskiego eksportu
Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podsumował w zeszłym tygodniu dotychczasowe wyniki polskiego eksportu rolno-spożywczego.


13.03.2018
Andrzej Gantner na Food Show 2018: Na rynek trafia żywność w kolorach uznawanych do tej pory za zakazane
- Do tej pory użycie w reklamie szarości, czerni wiązało się ze stratą. Te kolory nie kojarzyły się z niczym dobrym. Czarny kolor w żywności kojarzył mi się do tej pory z kaszanką. Wykorzystanie kolorów, które nie występują naturalnie w żywności jest ryzykowne - powiedział Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności podczas debaty otwierającej Food Show 2018.


13.03.2018
Czechy nas nie trawią. Czarny PR blokuje naszą żywność
Czechy spadły z trzeciej na piątą pozycję wśród największych odbiorców polskiej żywności - podaje Gazeta Prawna.


12.03.2018
Polska kiełbasa smakuje w Berlinie
W odpowiedzi na nieprawdziwe informacje pojawiające się w Niemczech, na temat produktów mięsnych z polskiej wieprzowiny, w Ambasadzie RP w Berlinie odbyła się konferencja prasowa pod hasłem „Polska kiełbasa smakuje i jest wolna od ASF”.


09.03.2018
W I kwartale koniunktura w polskim rolnictwie pogorszyła się
W pierwszym kwartale br. pogorszyła się koniunktura w rolnictwie, ma ona charakter sezonowy - informuje Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH. Analitycy jednak wskazują, że dobra koniunktura w rolnictwie już się skończyła.


07.03.2018
Przewaga kontraktowa - pierwsza decyzja
UOKiK wydał pierwszą decyzję w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. Cieszy fakt, że przedsiębiorca szybko zobowiązał się do zmiany swoich działań.


07.03.2018
UOKiK w sprawie cen masła
Urząd zakończył postępowania w sprawie znacznego wzrostu cen masła.


02.03.2018
Kolejny rekord eksport drobiu
Ubiegły rok był rekordowym dla branży drobiarskiej. Z Polski wyeksportowano ponad 1,12 mln t nieprzetworzonego mięsa i podrobów drobiowych o wartości ponad 8 mld 30 mln zł, tj. odpowiednio więcej o 9,4 i 7,1 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem - poinformował Zespół Analiz Rynków Rolnych Banku BGŻ BNP Paribas S.A.


28.02.2018
BIOSTRATEG − skuteczny transfer nauki do praktyki
BIOSTRATEG, to pieniądze na rozwiązywanie konkretnych problemów gospodarczych. Jest to strategiczny program badań i prac rozwojowych, który został uruchomiony w 2013 roku.


27.02.2018
Sytuacja na podstawowych rynkach rolnych
- W skali kraju ubiegły rok był dobry dla polskiego rolnictwa – tak podsumował wyniki produkcyjne naszego rolnictwa sekretarz stanu Jacek Bogucki.


23.02.2018
Będzie rosła sprzedaż żywności w internecie. Sklepy w sieci staną się konkurencją dla tradycyjnych
Tylko 1 proc. produktów szybkozbywalnych, w tym żywności, konsumenci kupują przez internet. W ciągu najbliższych 2–3 lat wzrost ma być jednak co najmniej dwukrotny. Konsumenci produktów FMCG są przywiązani do sklepów stacjonarnych, bo obawiają się gorszej jakości i dodatkowych opłat – wynika z raportu Nielsena „Shopper omnichannelowy na rynku FMCG”. Zdaniem ekspertów Banku DNB, do 2026 roku globalnie ok. 40 proc. produktów będzie sprzedawanych online. Dla porównania dzisiaj jest to ok. 10 proc., podczas gdy w Polsce – 7 proc., a w krajach skandynawskich – powyżej 10 proc.


23.02.2018
Wyzwania dla doradztwa rolniczego
Przekazywanie rolnikom informacji o innowacyjnych rozwiązaniach, które mogą usprawnić ich pracę, to zdaniem podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego jedno z istotniejszych zadań, które jest jednocześnie wyzwaniem dla doradztwa rolniczego.


23.02.2018
Rząd chce rekompensat za zaprzestanie chowu świń ze względu na ASF
Rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zaprzestanie chowu świń z powodu nieprzestrzegania zasad bioasekuracji, będą mogli dostać rekompensatę - przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów, który trafił do konsultacji społecznych - podaje PAP.


21.02.2018
NIK skontroluje dodatki do żywności
NIK przygotowuje kontrolę dotyczącą wykorzystywania w żywności chemicznych dodatków. Odpowiedzieć ma ona na pytanie dotyczące jakości sprzedawanych w Polsce produktów spożywczych.


19.02.2018
Gantner: Porozumienie handlowe KE-Mercosur może zagrozić branży spożywczej
Porozumienie negocjowane pomiędzy Komisją Europejską a krajami Ameryki Południowej (Mercosur) może negatywnie wpłynąć na unijne rolnictwo, jak również na branżę spożywczą - uważa dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner.


19.02.2018
VII edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj formę!”
W roku szkolnym 2017/2018 trwa kolejna, siódma już edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj formę!”.


19.02.2018
Eksport polskiej żywności rośnie w tempie dwucyfrowym. Mógłby przyspieszyć dzięki dodatkowym działaniom promocyjnym
Promocja polskiej żywności na nowych rynkach i wsparcie dla eksportu to największe wyzwania, jakie czekają rolnictwo w 2018 roku – ocenia dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Eksport polskiej żywności rośnie w tempie dwucyfrowym. Wynik mógłby być jeszcze lepszy, gdyby działania promocyjne były prowadzone w bardziej zintegrowany sposób. Problemami, z jakimi boryka się branża, są też choroba afrykańskiego pomoru świń i anomalie pogodowe. W ubiegłym roku straty szacowało się w miliardach złotych.


19.02.2018
Jurgiel: Do połowy marca do Sejmu powinien trafić projekt specustawy ws. walki z ASF
Jak poinformował minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, do połowy marca do Sejmu powinien trafić projekt specustawy ws. budowy płotu wzdłuż granicy Polski z Białorusią i Ukrainą, który uniemożliwi wędrówki dzikom i pozwoli walczyć z wirusem ASF - podaje PAP.


13.02.2018
Debata: Usługi finansowe dla rynku AGRO
Debata „Usługi finansowe dla rynku AGRO” odbyła się 1 grudnia 2017 r. Na trudne pytania dotyczące: wypłacalności, poziomu świadomości ubezpieczeń i usług finansowych, znaczenia sukcesji odpowiadali: Anna Kaczyńska-Zielińska, kierownik Zespołu Produktowego z PZU, Karolina Załuska, ekspert ds. wsparcia sprzedaży sektora agro w mBank, Joanna Karpińska-Klukowska, ekspert w Departamencie Klientów Małych i Średnich Przedsiębiorstw w PKO Banku Polskim oraz Jacek Janiszewski, były minister rolnictwa, organizator konferencji gospodarczej Welconomy Forum w Toruniu.


12.02.2018
Współpraca MEN i GIS na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym
Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska oraz Główny Inspektor Sanitarny Pan Marek Posobkiewicz podpisali Deklarację o współpracy na rzecz zdrowia dzieci i młodzieży.


12.02.2018
Mamy świetne wyniki w eksporcie za 2017 rok. Ale nasza nadwyżka w handlu zagranicznym topnieje
W zeszłym roku eksport wyniósł 203,7 mld euro, czyli 10,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Jeszcze mocniej wrósł jednak import - aż o 12,3 proc.


07.02.2018
Konsultacje nt. realizacji PROW 2007-2013
Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne na temat realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.


26.01.2018
Rozmowy ministrów rolnictwa Polski i Hiszpanii
W dniu 24 stycznia br. gościem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela była hiszpańska minister rolnictwa, rybołówstwa, wyżywienia i ochrony środowiska Isabel Garcia Tejerina.


25.01.2018
Klient w internecie nie ma apetytu
Ponad 40 proc. Polaków kupuje w internecie artykuły FMCG, w tym żywność, lub rozważa taką możliwość. Rynek jest jednak wciąż w powijakach - podaje Puls Biznesu.


24.01.2018
Polska żywność drży przed Ukrainą
Groźny konkurent anektuje nasze rynki eksportowe – ostrzegają sadownicy. Nie wszyscy – część branży uspokajają stabilne statystyki - podaje Puls Biznesu.


24.01.2018
Rdzenne potencjały kluczem do rozwoju
- Określenie rdzennych potencjałów poszczególnych regionów jest kluczem do ich rozwoju – podkreślił podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przedstawiając dziś aktualizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2020 (z perspektywą do roku 2030).


22.01.2018
Berliński Szczyt Ministrów Rolnictwa
Podczas wizyty w Berlinie minister Krzysztof Jurgiel uczestniczył w tradycyjnie już odbywającej się podczas Międzynarodowych Targów „Zielony Tydzień” Konferencji Ministrów Rolnictwa.


22.01.2018
Ostatnia szansa, by zdobyć Godło „Teraz Polska”
Trwa XXVIII edycja konkursu „Teraz Polska” na najlepsze produkty, usługi, innowacje i gminy. Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 2 lutego. Laureaci konkursu zyskają prawo do posługiwania się biało-czerwonym Godłem „Teraz Polska”, które od blisko 30 lat jest synonimem najwyższej jakości tak cenionej i poszukiwanej przez konsumentów.


18.01.2018
Minister rolnictwa zwróci się do KE o pomoc dla producentów trzody
Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel powiedział, że zwróci się do KE o pomoc dla hodowców świń w związku ze spadkiem opłacalności tej produkcji. Zapowiedział też, rozszerzenie programu bioasekuracji na cały kraj z powodu rozprzestrzeniania się ASF.


18.01.2018
GUS: W 2017 r. najbardziej podrożała żywność i paliwa
Ceny w grudniu 2017 r. wzrosły o 2,1 proc. rdr, a w całym roku o 2 proc. - poinformował w poniedziałek GUS. Dodał, że emeryci i renciści bardziej odczuli wzrost cen w 2017 r., płacili o 2,3 proc. więcej. Najbardziej w ub. r. podrożały paliwa, o 7,2 proc. i żywność - o 4,6 proc.


17.01.2018
KRD: Długi producentów żywności przekraczają 375 mln zł. Problem mocno dotyka branżę mięsną
Długi producentów żywności przekraczają 375 mln zł - wynika z raport Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Problem zaległości w największym stopniu dotyka branży mięsnej, której niespłacone zobowiązania wynoszą blisko jedną czwartą całkowitego zadłużenia - podaje PAP.


17.01.2018
Wsparcie rynku owoców
Od 19 stycznia 2018 r. będą obowiązywać nowe przepisy, które umożliwiają producentom rolnym skorzystanie z kolejnego unijnego mechanizmu wsparcia rynku owoców, w związku z kontynuacją wprowadzonego przez władze Federacji Rosyjskiej zakazu przywozu określonych produktów rolnych z państw Unii Europejskiej.


09.01.2018
Łukasz Szumowski nowym ministrem zdrowia
Prezydent Andrzej Duda powołał dziś na stanowisko ministra zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego.


09.01.2018
Na SGGW powstaje Centrum Badawczo-Rozwojowe Żywności i Żywienia
Będzie to przestrzeń do prowadzenia innowacyjnych badań nad żywnością i metodami jej wytwarzania. Skorzystają przedsiębiorcy z branży spożywczej, a dzięki temu również mieszkańcy.


09.01.2018
Polska największym importerem norweskiego łososia
W 2017 roku Polska była najważniejszym odbiorcą norweskiego łososia. Na nasz rynek trafiło w ubiegłym roku 132 tysiące ton tej ryby, wynika z raportu Norweskiej Rady ds. Eksportu Ryb i Owoców Morza - podaje Polskie Radio.


09.01.2018
Henryk Kowalczyk nowym ministrem środowiska
Prezydent RP powołał z dniem 9 stycznia 2018 r. Henryka Kowalczyka na stanowisko ministra środowiska w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego. Zastąpił na tym stanowisku prof. Jana Szyszko.


08.01.2018
Branża drobiarska negocjuje ubezpieczenia strat wywołanych przez choroby zakaźne
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz podjęła rozmowy ws. ubezpieczenia strat wynikających z pojawienia się w stadach drobiu chorób zakaźnych, np. salmonelli - poinformował w poniedziałek PAP prezes zarządu Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz Piotr Lisiecki.


02.01.2018
Normy Żywienia dla populacji Polski 2017
Pod koniec 2017 r. opublikowana została nowelizacja Norm Żywienia dla Populacji Polskiej. Jest to już kolejna edycja norm żywienia uwzględniająca najbardziej aktualne informacje z zakresu żywienia człowieka. Nowelizacja norm z 2017 r. została przyjęta, jako jedno z zadań w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.


31.12.2017
Polska jest ósmym największym eksporterem słodyczy na świecie
Do 232 mld dol. w 2022 r. wzrosną przychody ze sprzedaży słodyczy na świecie - wynika z raportu PKO BP. Polska jest 8. największym światowym eksporterem słodyczy, a wśród importerów zajmuje 14. miejsce.


29.12.2017
Prezydent podpisał specustawę ws. zwalczania ASF
Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. specustawę, która ma pozwolić skuteczniej zwalczać afrykański pomór świń (ASF). Zakłada ona m.in. uśmiercanie odłowionych dzików i budowę ogrodzenia przed dzikami na wschodniej granicy - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.


19.12.2017
Krajowa Administracja Skarbowa wykryła karuzelę VAT w obrocie kawą
Kolejną karuzelę podatkową ujawnili pracownicy mazowieckiej KAS. Tym razem, przedmiotem oszustw podatkowych był obrót kawą.


13.12.2017
Morawiecki: Trzeba sprawić, żeby polska żywność dotarła na światowe stoły pod polską marką
Polskie produkty rolne są na świecie symbolem jakości, trzeba więc sprawić, by dotarły na europejskie i światowe stoły pod naszą marką - powiedział premier Mateusz Morawiecki we wtorkowym expose w Sejmie.


12.12.2017
Polski rolnik towarowy
Ewolucja w zbożach, rewolucja w mleku. Rolników ubywa, ale sprzedają coraz więcej - podaje Puls Biznesu.


12.12.2017
Żywność nas pociągnie do przodu
Polscy producenci żywności znakomicie odnaleźli się na rynku europejskim, co widać także po ich wynikach na „Liście 2000". Jednocześnie – co może być wzorem dla innych – szukają nowych możliwości zbytu, głównie w Azji i Afryce.


11.12.2017
Debata w NIK o dodatkach do żywności
Czy powszechnie wykorzystywane przez producentów dodatki do żywności pozostają bez wpływu na zdrowie konsumentów? Czy istnieje w Polsce sprawny nadzór nad tymi substancjami? NIK przygotowuje kontrolę, która ma przekazać opinii publicznej odpowiedź na te pytania. Poprzedziła ją debata ekspertów, w której wzięli udział przedstawiciele rządu, parlamentu, instytucji nadzoru, świata nauki, mediów oraz organizacji pracodawców.


08.12.2017
Bardzo dobre trzy kwartały handlu zagranicznego
Wstępne wyniki handlu zagranicznego towarami rolno-spożywczymi za trzy kwartały bieżącego roku pokazują bardzo dobrą dynamikę wzrostu wartości eksportu oraz dodatniego salda wymiany - podaje MRiRW.


05.12.2017
Droga żywność uderza w portfele Polaków. Ale nadchodzi ulga
Jabłka, jaja, masło, mięso - za te towary w ostatnich miesiącach płaciliśmy coraz więcej. Jednak według prognoz ekspertów, którzy gościli w programie "Biznes dla ludzi" w TVN24 BiS ceny większości z nich będą spadać.


05.12.2017
Inauguracja współpracy na rzecz optymalizacji produktów żywnościowych w Polsce
Naukowcy, producenci żywności, handlowcy i restauratorzy połączyli siły, aby wspólnie zadbać o lepsze żywienie Polaków. Za cel stawiają sobie optymalizację wartości energetycznej, a w części przypadków także składu żywności produkowanej w Polsce. Wkrótce rozpoczną się prace nad szczegółowymi zaleceniami dla poszczególnych kategorii produktów i kanałów dystrybucji.


01.12.2017
Został uruchomiony Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego
Główny Inspektorat Transportu Drogowego uruchomił Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD) - poinformował w czwartek minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.


29.11.2017
Nasz drób wraca do Chin jako jedyny z Unii Europejskiej
Od dziś Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który może eksportować mięso drobiowe do Chin.


29.11.2017
Strategia promocji żywności MRiRW
Pod takim tytułem odbyła się dziś konferencja prasowa sekretarza stanu Jacka Boguckiego.


28.11.2017
Porozumienie polsko-wietnamskie
Dziś w Hanoi podsekretarz stanu Ewa Lech i wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Socjalistycznej Republiki Wietnamu Ha Cong Tuan, podpisali Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w rolnictwie.


24.11.2017
Minister Jurgiel planuje stworzyć kodeks rolniczy
Mam w planie przygotowanie ustawy o gospodarstwie rolnym, kodeksu rolniczego, który określi rolę państwa w stosunku do gospodarstw rolnych - zapowiedział w czwartek minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel.


21.11.2017
Rozmowy polsko-indonezyjskie
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel przyjął wczoraj po południu delegację przedstawicieli parlamentu Republiki Indonezji pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego Izby Reprezentantów Fadli Zon.


21.11.2017
Polski eksport rolnikiem stoi
Produkty rolnicze to polski hit eksportowy. Tylko w 2016 r. wyeksportowaliśmy towary z branży warte ponad 24 mld euro, czyli ponad 100 mld zł. A z roku na rok jest coraz lepiej - podaje Wprost w „Panoramie Polskiej Gospodarki” przygotowanej na Kongres 590.


16.11.2017
Minister Jurgiel: Przez 2 lata poprawiła się opłacalność produkcji rolnej
W ostatnich dwóch latach udało się m.in. poprawić opłacalność produkcji rolnej, przyspieszyć dopłaty bezpośrednie dla rolników czy prowadzić aktywną politykę na rynkach światowych - mówił na konferencji podsumowującej dwa lata pracy resortu rolnictwa minister Krzysztof Jurgiel.


14.11.2017
Ekonomiści PKO BP: w najbliższych miesiącach ceny żywności prawdopodobnie nadal wysokie
W najbliższych miesiącach ceny żywności prawdopodobnie nadal pozostaną "na wysokich poziomach" m.in. z powodu wysokich cen owoców (skutki wiosennych przymrozków) i tłuszczów jadalnych - ocenili ekonomiści z banku PKO BP w komentarzu do poniedziałkowych danych GUS.


13.11.2017
Dyrektor Danone na FRSiH: W ciągu trzech lat pojawiło się tylko kilka mlecznych innowacji
Analizując dane Nielsena dotyczące rynku galanterii mleczarskiej za ostatnie trzy lata, to wydać, że tylko trzy produkty zdobyły więcej niż 0,5 proc. polskiego rynku mlecznych produktów świeżych – mówił Przemysław Gostkiewicz, dyrektor ds. strategii i efektywności sprzedaży – Polska i Kraje Bałtyckie, Kraje Nordyckie oraz Kraje Wschodniej i Centralnej Europy, Dywizja Produktów Świeżych, Danone Sp. z o.o. podczas sesji Innowacje w branży mleczarskiej pod dyktando trendów rynkowych na FRSiH.


10.11.2017
KE podwyższyła prognozę wzrostu dla Polski - w 2017 r.
Wzrost gospodarczy w Polsce w 2017 roku wyniesie 4,2 proc. PKB, a w 2018 roku 3,8 proc. PKB - wynika z przedstawionych w czwartek jesiennych prognoz gospodarczych Komisji Europejskiej. To znacznie lepsze wyniki, niż Bruksela przewidywała wiosną.


09.11.2017
Mondelez na FRSiH: Musimy współpracować na rzecz bezpieczeństwa żywności
– Co roku w Stanach Zjednoczonych na skutek zatruć żywnością umiera 5 tysięcy ludzi. W Polsce udokumentowanych zatruć żywnościowych jest 80 tysięcy. W rzeczywistości jest ich jednak znacznie więcej. Poszczególni producenci żywności – i mali, i duzi – powinni opracowywać standardy bezpiecznej produkcji i uzyskiwać w tym od pomoc od państwa – mówił Krzysztof Skierkowski, członek zarządu Mondelez International, podczas X FRSiH.


07.11.2017
Gantner na FRSiH 2017: Niestabilne prawo kosztuje nas 200 mln zł rocznie
- Niestabilne prawo kosztuje nas rocznie 200 mln zł rocznie. Strategie są fajne, ale warto zauważyć, co jest kamieniem u szyi i co decyduje o tym czy jesteśmy konkurencyjni na zewnątrz - mówił podczas debaty otwierającej Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2017 Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności


07.11.2017
Polska zabiega o otwarcie rynku Iraku dla polskiej wołowiny i drobiu
Na spotkaniu ministrów rolnictwa Polski i Iraku omówiony został zakres współpracy dotyczący rolnictwa. Irak zainteresowany jest postępem naukowym i innowacjami w rolnictwie. Polska zabiega zaś o otwarcie Iraku dla polskiej wołowiny i drobiu.


06.11.2017
Polska potentatem przetwórstwa: Ryby płyną z Polski
Importujemy surowiec, by go przerobić i wysłać dalej z zyskiem - podaje Rzeczpospolita.


06.11.2017
Polacy bez e-apetytu
Przybywa spożywczych internetowych graczy, ale klienci słabo przekonują się do tej formy zakupów. Niedawno byliśmy w unijnej średniej, dziś odstajemy - informuje Puls Biznesu.


06.11.2017
Ceny łączą nas ze światem: znikające jajka, drożejące masło
Na półkach polskich sklepów odbija się historia świata, rosnące bogactwo Chińczyków, zmiana diety Amerykanów i afera z fipronilem w Europie.


06.11.2017
Minister Bogucki na FRSiH: Przemysł rolno-spożywczy jest priorytetem dla całego rządu!
- Przemysł rolno-spożywczy dla całego rządu jest rzeczywiście priorytetem nie tylko zapisanym w strategii odpowiedzialnego rozwoju, ale także realizowanym - powiedział Jacek Bogucki, sekretarz stanu w MRiRW podczas inauguracji X Jubileuszowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu.


03.11.2017
O największych wyzwaniach rynku spożywczego podczas X FRSiH!
Utrzymanie swobodnego przepływu dóbr i usług w UE, narastający protekcjonizm, umowy o wolnym handlu, niestabilność polskiego prawa, zmieniające się trendy konsumenckie, reformulacja produktów żywnościowych, dodatkowe znakowanie - to zdaniem Andrzeja Gantnera, dyrektora generalnego PFPŻ ZP, największe wyzwania, jakie stoją obecnie przed polskim rynkiem spożywczym.


02.11.2017
Ceny masła pozostaną wysokie w przyszłym roku
W 2018 r., wg prognoz KE, dostawy mleka mają zwiększyć się o 1,4% (r/r), a produkcja mleka w Nowej Zelandii w sezonie 2017/2018 ma zwiększyć się o ok. 3%, co oznaczałoby też większą podaż masła, a w konsekwencji dalszy spadek jego cen – mówi Paweł Wyrzykowski, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas.


30.10.2017
Dania gotowe do handlowej ofensywy
Inwestorzy dostrzegli szansę, jaką są dla nich apetyty zapracowanych ludzi w miastach. Rynek dań gotowych przebije w tym roku 1,3 mld zł - podaje Rzeczpospolita.


26.10.2017
Ekspert: Jaja najdroższe od kilku lat
W połowie października br. jaja konsumpcyjne kosztowały 40,5 zł za 100 sztuk - o 23 proc. więcej niż przed rokiem - poinformowała ekspert rynków rolnych z BGŻ BNP Paribas Magdalena Kowalewska. Tak wysokiego poziomu cen nie notowano od 2012 roku.


25.10.2017
Powstał nowy portal: Kawaizdrowie.pl
„Kawa i zdrowie” to portal, którego celem jest przekazywanie obiektywnych i aktualnych informacji na temat kawy oraz jej miejsca w codziennej diecie.


24.10.2017
Raport KPMG: Eksport żywności kwitnie, a firmy narzekają na wsparcie
Przemysł spożywczy bije rekordy, w ubiegłym roku eksport wzniósł się na poziom 24,1 mld euro. Ponad połowa eksporterów jest zadowolona ze swojego sukcesu, ale i tak blisko połowa słabo ocenia wsparcie ze strony państwa – ocenia KPMG w swoim raporcie o eksporcie polskiej żywności.


20.10.2017
Spotkanie z komisarzem UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
19/10/2017 w MRiRW odbyło się spotkanie ministra Krzysztofa Jurgiela z komisarzem UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Philem Hoganem. Rozmowy dotyczyły zarówno kwestii rynkowych, porozumień o wolnym handlu, rozwiązań zawartych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Paktu dla obszarów wiejskich i wielu innych.


20.10.2017
Bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce od 4 lat cały czas wzrasta
Została ogłoszona kolejna edycja Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego dla 113 krajów. W tym roku Polska zajęła 27 miejsce na świecie i 17 w Europie, tym samym znajdując się w grupie państw o najlepszych standardach żywności.


19.10.2017
Wzrosło spożycie soków w Polsce
W Polsce wzrosło spożycie soków, przyczyniła się do tego trzyletnia kampania promocyjna - poinformowała Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Dodano, że statystyczny Polak wypija ok. 14 litrów soków rocznie, a jeszcze trzy lata temu było to 11,3 l.


19.10.2017
O sytuacji na rynku mleka – konferencja ministra Jurgiela i komisarza Hogana
- Najważniejszą kwestią dla Polski są równe warunki konkurencji, skuteczne zarządzanie rynkami rolnymi, odpowiednia polityka w stosunku do małych i rodzinnych gospodarstw rolnych, a także spójność pomiędzy WPR a innymi politykami UE m.in. handlową, środowiskową, klimatyczną, energetyczną, konkurencji – powiedział dziś minister Krzysztof Jurgiel podczas konferencji prasowej towarzyszącej XV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej.


18.10.2017
Jak skutecznie walczyć z producentami produktów „naśladujących”?
Brak uwagi, mechaniczne zachowanie podczas dokonywania zakupu, a także niedoskonałości pamięciowe – to główne „słabości” konsumentów, które konsekwentnie wykorzystują producenci tzw. produktów naśladujących. Czy łatwo dajemy wprowadzać się w błąd? Jakie konsekwencje prawne ponoszą producenci?


13.10.2017
Ceny cukru wsiadają na rollercoastera
Analitycy przewidują na koniec roku znaczne spadki cen cukru i wieprzowiny.


12.10.2017
Ceny żywności w Polsce szybują. Inflacja we wrześniu najwyższa od 5 lat
Jak podaje GUS, we wrześniu br. inflacja wyniosła 2,2 proc. względem minionego roku. W stosunku do września, zanotowano wzrost o 0,4 proc. Duży wpływ na wyższą inflacje miał znaczny wzrost cen żywności - o ponad 5 proc. Samo masło podrożało aż o 7 proc.


11.10.2017
Polscy producenci drobiu co miesiąc biją własne rekordy
Zachodni konkurenci czują na plecach oddech naszych producentów drobiu, którzy co miesiąc biją własne rekordy. Oby nie była to droga donikąd - pisze w środę "Puls Biznesu".


05.10.2017
Wartość eksportu polskiej żywności przekroczy w tym roku 25 mld zł. To zasługa m.in. intensywnej promocji zagranicznej
Polska żywność cieszy się coraz większym uznaniem na zagranicznych rynkach – nie tylko w Europie, lecz także na całym świecie. Według ministra rolnictwa tegoroczna wartość eksportu w tym sektorze przekroczy 25 mld złotych. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi szereg kampanii, które mają przekonać polskich i zagranicznych konsumentów o zaletach polskich produktów rolno-spożywczych.


04.10.2017
Wiceprezes PKO BP: rośnie znaczenie przetwórstwa rolno-spożywczego
Znaczenie przetwórstwa rolno-spożywczego rośnie, czemu sprzyja coraz większa produkcja owoców i warzyw, jak też rosnący eksport - powiedział wiceprezes PKO BP Rafał Antczak. Dodał, że jego bank będzie jeszcze intensywniej niż dotąd wspierać ten sektor.


02.10.2017
Sytuacja na rynku cukru po zniesieniu kwotowania
Polska jest trzecim producentem cukru w Unii Europejskiej (ok. 2 mln ton w sezonie 2016/2017), po Francji (4,2 mln t) i Niemczech (3,6 mln t). Liczba plantatorów buraków cukrowych dostarczających surowiec do produkcji cukru wynosi ponad 34 tysiące.


02.10.2017
Resort rolnictwa pracuje nad platformą do sprzedaży towarów rolnych
Ministerstwo rolnictwa pracuje nad koncepcją utworzenia platformy żywnościowej, za pomocą której można byłoby gromadzić i sprzedawać duże jednorodne partie towarów rolnych - poinformował zastępca dyrektora departamentu rynków rolnych resortu Marian Borek.


29.09.2017
Rozpoczęcie procesu wyboru agencji realizującej kampanię „Wsparcie promocji polskiej żywności poprzez niwelowanie barier w ekspercie w 2017 roku – kontynuacja kampanii”
PFPŻ ZP informuje o rozpoczęciu procesu wyboru agencji realizującej kampanię „Wsparcie promocji polskiej żywności poprzez niwelowanie barier w ekspercie w 2017 roku – kontynuacja kampanii” i zaprasza do udziału w konkursie.


28.09.2017
Polska żywność: Dziś Niemcy, jutro Azja i Afryka
Najważniejszym odbiorcą polskiej żywności są od lat nasi sąsiedzi zza Odry. Rośnie jednak znaczenie rynków Azji i Afryki, gdzie bogaci się klasa średnia - podaje Rzeczpospolita.


27.09.2017
Branża mleczarska bije rekordy. Tyle firmy jeszcze nie zarobiły
Obserwowana w pierwszej połowie 2017 roku dobra koniunktura na światowym rynku przetworów mleczarskich oraz zwiększony wolumen przerobu surowca pozytywnie wpłynęły na wyniki finansowe branży w Polsce.


26.09.2017
Minister Jurgiel: Ponad 25 mld euro ma wynieść w tym roku wartość eksportu polskiej żywności
Ponad 25 mld euro ma wynieść w tym roku wartość eksportu polskiej żywności - mówił w poniedziałek w Poznaniu minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel. Obecnie polska żywność eksportowana jest do 74 państw na całym świecie.


25.09.2017
Pizzerie, food trucki czy targi śniadaniowe? Najnowsze trendy w raporcie ,,Polska na Talerzu 2017”
Innowacyjne rozwiązania gastronomiczne, pojawiające się w większych miastach Polski, cieszą się coraz większą popularnością wśród konsumentów. Choć Polacy coraz częściej odwiedzają food trucki czy targi śniadaniowe, ich numerem jeden pozostają niezmiennie pizzerie – pokazują wyniki raportu Polska na Talerzu 2017, przygotowanego przez sieć hurtowni MAKRO Polska.


25.09.2017
KOWR przejął Elewarr. W planach ośrodka terminal przeładunkowy dla produktów spożywczych
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przejął nadzór nad spółką Elewarr. Przygotowuje wykaz gruntów przeznaczonych pod dzierżawę w całym kraju i realizuje projekty rozwojowe, w tym dotyczące zbudowania terminala przeładunkowego dla produktów spożywczych w jednym z portów morskich - powiedział dyrektor generalny KOWR Witold Strobel.


25.09.2017
Wykryto 30 łańcuchów firm służących wyłudzaniu VAT
Od 1 marca, czyli od momentu startu Krajowej Administracji Skarbowej, wykryto 30 łańcuchów firm służących wyłudzeniom VAT, w których było zaangażowanych 300 podmiotów. Straty skarbu państwa oszacowane na skutek działań tych podmiotów, międzynarodowych grup przestępczych, wyniosły ponad 100 mln zł - powiedział dyrektor departamentu Kontroli i Analiz Ekonomicznych w MF Przemysław Krawczyk.


20.09.2017
GUS: W 2016 r. wydatki na towary i usługi konsumpcyjne wyższe o 4,5 proc. rdr
W ubiegłym roku wystąpiła wyraźna poprawa sytuacji materialnej wszystkich grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych w Polsce - podał GUS w opublikowanym w środę raporcie na temat budżetów gospodarstw domowych w 2016 roku.


20.09.2017
Polacy coraz rzadziej kupują pieczywo, rzadziej korzystając przy tym ze sklepów tradycyjnych
Z najnowszego raportu GfK dotyczącego rynku pieczywa wynika, iż głównymi powodami ograniczania spożycia pieczywa jest dbanie o właściwą wagę ciała oraz przeświadczenie, iż pieczywo jest produktem wysoko przetworzonym. Kobiety, częściej niż mężczyźni, wskazują również na alergię pokarmową, jako na czynnik decydujący. To główne przyczyny, z powodu których już co trzeci konsument ogranicza spożycie pieczywa.


14.09.2017
Rolnicy coraz bardziej zadłużeni
Ponad 544 mln zł wynosiło na początku września łączne zadłużenie 9 563 przedsiębiorstw rolnych, leśnych i rybackich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Długów. 84 proc. wartości niespłaconych zobowiązań przypada na producentów rolnych - wynika z danych KRD.


08.09.2017
Jabłka i mleko eksportowane na Białoruś
Świetnie, że Białoruś odbiera nagle wiele produktów, które kupowali Rosjanie - uważa branża. Jednak to ostatnia chwila na dywersyfikację - podaje Puls Biznesu.


07.09.2017
GIS w spr. działań podejmowanych w zw. z zanieczyszczeniem produktów drobiowych fipronilem
Państwowa Inspekcja Sanitarna kontynuuje badania mięsa drobiowego i jaj w kierunku zanieczyszczenia fipronilem.


06.09.2017
Nastały ciekawe czasy na rynku mięsa
Głównym wyzwaniem branży mięsnej jest walka z ASF, a także powrót na rynki po ptasiej grypie.


01.09.2017
KOWR − jedna instytucja zamiast dwóch
Dziś rozpoczyna działalność nowa instytucja − Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.


28.08.2017
Pomoc dla producentów świń
Komisja Europejska przygotowała projekt rozporządzenia przyznający Polsce pomoc dla gospodarstw utrzymujących do 50 świń z tytułu zaprzestania produkcji w związku z niespełnianiem wymagań rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń zmienionego rozporządzeniem z dnia 5 lipca 2017 r.


23.08.2017
Polskie mleko zalewa zagranicę
Mleczarski eksport bije wartościowe rekordy. Przygotowania do gorszej koniunktury już jednak trwają - podaje Puls Biznesu.


22.08.2017
Ani ptasia grypa ani Rosja nie zatrzymają rekordowego eksportu naszej żywności
W I półroczu tego roku eksport produktów rolno-spożywczych osiągnął wartość 12,8 mld euro. To o 9,6 proc. więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego – wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rozwoju - podaje Dziennik Gazeta Prawna.


22.08.2017
Apel Rady Reklamy
Rada Reklamy zwraca się z apelem do twórców i osób wpływających na kształt reklamy, aby decydując się na wykorzystywanie symboliki narodowej i konotacji historycznych, posługiwały się nimi stosując zasady określone w Kodeksie Etyki Reklamy, czyli zgodnie z dobrymi obyczajami i w poczuciu odpowiedzialności społecznej.


17.08.2017
Do końca sierpnia będzie raport dot. ASF
Międzyresortowy zespół przygotuje do końca sierpnia raport na temat działań podejmowanych w celu zminimalizowania skutków afrykańskiego pomoru świń w Polsce. Zostanie on przekazany premier Beacie Szydło - poinformował resort rolnictwa.


16.08.2017
Kolejne kłamstwa o ASF
Produkty wytworzone z polskiej wieprzowiny są zdrowe i bezpieczne. Mięso używane do ich produkcji jest przebadane i pochodzi od zdrowych świń - podaje MRiRW.


10.08.2017
Andrzej Gantner, PFPŻ ZP - obszerny wywiad na temat strategii eksportu polskiej żywności
O tym, że zamiast CETA powinniśmy obawiać się Brexitu, o zabójczej dla polskiego przemysłu drodze protekcjonizmu oraz o tym, że w eksporcie żywności, podobnie jak na wojnie, kluczem do sukcesu jest nie waleczność, a posiadanie solidnego zaplecza - w obszernym wywiadzie dla portalspozywczy.pl opowiada Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP.


10.08.2017
Polska zarabia na aferze z jajami
Dla producentów znad Wisły skandal ze skażoną żywnością to okazja do wzrostu eksportu. Ceny idą w górę - podaje Rzeczpospolita.


08.08.2017
Ukraińcy nie zalali Polski żywnością
Polscy producenci zwracają jednak uwagę na zagrożenia związane ze sztucznym nakręcaniem produkcji poprzez subsydiowanie producentów, co prowadzi do wypychania nadwyżek na rynki zagraniczne, m.in. do Polski - podaje Puls Biznesu.


08.08.2017
Promocja Polski skuteczniejsza, ale bardziej kosztowna
- Liczba zagranicznych biur handlowych, które zastąpią obecne wydziały promocji i inwestycji, wzrośnie z obecnych 12 do 70. Niektóre ich usługi już w przyszłym roku mogą stać się płatne - mówi w wywiadzie dla DGP Tomasz Pisula, prezes zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.


04.08.2017
Co zdrożeje, co potanieje – Rzeczpospolita pyta ekspertów
Ceny mleka zależą obecnie od popytu w Ameryce, cukru – od gier spekulacyjnych. Prognozowanie cen żywności jest ekstremalnie trudne


03.08.2017
Gantner: Za zdeterminowanym przedsiębiorcą musi stać system, który go wspiera
- Wszyscy handlowcy walczą o sprzedaż. Natomiast za przedsiębiorcą pełnym pasji i determinacji musi stać system, który go wspiera, a nie utrudnia mu działanie - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP.


01.08.2017
Fala tropików stawia w gotowości energetykę
Ponad 30-stopniowe upały mogą skutkować kolejnymi rekordami zapotrzebowania - podaje Rzeczpospolita.


31.07.2017
Nowe życie dań gotowych
Od jakiegoś czasu widać prawdziwy boom kategorii dań gotowych - produktów do natychmiastowego spożycia po lekkim odgrzaniu, i produktach częściowo przygotowanych - ocenia Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP.


31.07.2017
Eksport służy wołowinie
Moda na steki i burgery może przywrócić to mięso na polskie stoły.


28.07.2017
MRiRW pracuje nad Strategią Promocji Żywności
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje Strategię Promocji Żywności. Dokument ten dotyczyć będzie integracji i koordynacji działań w zakresie promocji żywności podejmowanych bezpośrednio przez resort, jak i jednostki podległe. Określać on będzie także zasady współpracy w tym zakresie z innymi resortami.


28.07.2017
Gantner: Nie wykorzystujemy potencjału eksportowego małych i średnich firm
- Duże firmy dają sobie radę z eksportem. Są wystarczająco duże żeby mieć dostęp do dobrych kredytów, prawników, zabezpieczeń i otwierać biura handlowe na całym świecie. Moim zdaniem problem leży w niewykorzystaniu potencjału średnich i małych firm - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP.


26.07.2017
ARR: Niska cena zachęci do większego spożycia drobiu
Analitycy Agencji Rynku Rolnego przewidują, że w tym roku kurczaki będą taniały, gdyż ich produkcja stale rośnie, a możliwości ich sprzedaży za granicę są ograniczone. Niska cena będzie zachęcała do większego spożycia drobiu.


26.07.2017
Prezydent podpisał nowelę ustawy o Agencji Rynku Rolnego
Wdrożenie nowego programu dostarczania do szkół mleka, warzyw i owoców oraz zmianę przepisów dot. zawierania umów między rolnikami a odbiorcami produktów rolnych - zakłada znowelizowana ustawa o Agencji Rynku Rolnego, którą podpisał prezydent RP.


25.07.2017
Przedsiębiorcy i młodzi naukowcy znów mają możliwość pochwalenia się swoim innowacyjnym potencjałem. Trwa IX edycja Konkursu Innowator Mazowsza
„Innowator Mazowsza” to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów promujących nowatorskie rozwiązania w biznesie i nauce na Mazowszu.


25.07.2017
Erasmus dla młodych przedsiębiorców
Czy myślisz o założeniu własnej działalności gospodarczej lub od niedawna ją prowadzisz? A może prowadzisz dobrze prosperującą działalność i chcesz wejść na nowy rynki lub poszukujesz nowych pomysłów? Program "Erasmus dla młodych przedsiębiorców" może być właśnie dla Ciebie!


24.07.2017
Problemem polskiego rolnictwa są rozdrobnione strumienie surowców
- Nikt w Polsce nie jest w stanie wyprodukować takiej ilości boczku wieprzowego, jaką chcieliby zamówić Chińczycy (gdyby nie było ASF), bo nie jest w stanie zapewnić standardu. A Duńczycy są. Na tym tracimy i lekceważy się u nas to, że żeby handlować z całym światem, należy mieć wewnętrznie bardzo dobrze zorganizowaną produkcję, obrót surowcami i zaopatrzenie - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP.


18.07.2017
Europejska Deklaracja w sprawie soi
Zwiększenie upraw soi oraz innych roślin strączkowych na potrzeby produkcji żywności i pasz to główny cel Wspólnej Deklaracji Austrii, Chorwacji, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Luksemburga, Holandii, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii podpisanej wczoraj, na marginesie posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa UE.


13.07.2017
Gantner: Wyobrażenie, że cały świat czeka na polską żywność, jest błędne
- Nasze wyobrażenie, że wszyscy czekają na polską żywność, jest błędne. Na rynku krajów trzecich mamy olbrzymią konkurencję. Chińczycy, Japończycy czy Hindusi nie będą czekać w nieskończoność aż poukładamy się w środku i będziemy w stanie wysyłać im wystarczającą ilość dobrego towaru, który dotrze do nich w dobrym stanie, a jego jakość nie zmieni się w następnej partii - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP.


07.07.2017
Czy miłość Europejczyków do lodów słabnie?
Deklarowane spożycie lodów familijnych w Polsce spadło w 2016 r. o 6 punktów procentowych.


22.06.2017
Finał VI edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę!
W dniu 8 czerwca br. miał miejsce finał VI edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”.


14.06.2017
Wyniki drugiego monitoringu systemu samoregulacji reklamy żywności skierowanej do dzieci
Drugi monitoring systemu samoregulacji w dziedzinie reklamy żywności skierowanej do dzieci do lat 12 przeprowadzony przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji potwierdził, że samoregulacja nadawców telewizyjnych jest skutecznym rozwiązaniem w ograniczaniu reklam i wskazań sponsorskich dotyczących artykułów spożywczych i napojów zawierających składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana.


07.06.2017
Pierwszy sukces kampanii Polska Smakuje Jakością i QAFP
Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego w maju br. rozpoczęła kampanię edukacyjno – promocyjną finansowaną z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego pt. „Polska Smakuje Jakością”. Jej przedmiotem jest kulinarne mięso i wędliny wieprzowe wytworzone w Systemie Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP. Działania oparte są na organizacji i realizacji road show po Polsce food trucka pod auspicjami QAFP. Pierwsze spotkanie odbyło się 3 oraz 4 czerwca br. we Wrocławiu, na tegorocznej edycji Europy na Widelcu oraz podczas zlotu food trucków „Food O’Clock Festival & beer O’Clock”.


05.06.2017
Statystyczny Polak może zjeść w tym roku 30,5 kg mięsa drobiowego
Przewiduje się, że w 2017 r. bilansowe spożycie mięsa drobiowego może osiągnąć poziom 30,5 kg na mieszkańca. Oznaczałoby to wzrost o 3,4 proc. w stosunku do 2016 roku, kiedy to wyniosło 29,5 kg - wynika z analizy przygotowanej przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ).


05.06.2017
Polscy producenci żywności powinni obawiać się Brexitu
- Wielka Brytania to dla nas drugi po Niemczech pod względem wartości (2,5 mld euro rocznie) rynek eksportowy jeśli chodzi o żywność. Eksport z barierami celnymi na pewno nie będzie tak duży i trzeba to sobie jasno powiedzieć - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.


01.06.2017
MRiRW chce zwiększyć efektywność funduszy promocji żywności
Ministerstwo rolnictwa chce poprawić efektywność funduszy promocji, aby wzmocnić markę polskiej żywności na świecie - mówił wiceminister Jacek Bogucki podczas uroczystości wręczenia nominacji członkom komisji zarządzających funduszami promocji - podaje serwis PAP.


01.06.2017
MRiRW: Straty klęskowe w rolnictwie sięgają już 125 mln zł
Straty spowodowane przez klęski żywiołowe w rolnictwie wynoszą już 125 mln zł. Pracę zakończyło 20 komisji - poinformował wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Dodał, że resort liczy na zakończenie tych prac do końca czerwca.


29.05.2017
Polska uzyskała status kraju wolnego od BSE
Polska uzyskała najwyższy możliwy status kraju o znikomym ryzyku wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) - poinformował w piątek resort rolnictwa. O tym statusie zdecydowała Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE).


29.05.2017
MRiRW: Jurgiel rozmawiał w Brukseli o pomocy dla rolników w związku z ASF i grypą ptaków
Minister Krzysztof Jurgiel rozmawiał w poniedziałek w Brukseli z unijnym komisarzem ds. rolnictwa Philem Hoganem m.in. na temat pomocy dla rolników w związku z ASF i grypą ptaków. Minister zaprosił Hogana do złożenia oficjalnej wizyty w Polsce w październiku br.


27.05.2017
Połączenie inspekcji żywnościowych ma się odbyć bezkosztowo
Utworzenie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, czyli jednej inspekcji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo żywności ma się odbyć bez dodatkowych kosztów - zapowiedziała wiceminister rolnictwa Ewa Lech w piątek podczas posiedzenia sejmowej podkomisji.


22.05.2017
IERiGŻ: W 2017 r. wartość eksportu żywności może wynieść ponad 25 mld euro
Na ok. 25,3 mld euro szacuje tegoroczne wpływy z eksportu produktów rolno-spożywczych Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Nadwyżka eksportu nad importem może wzrosnąć do 8 mld euro wobec 7,1 mld euro w 2016 r.


18.05.2017
EEC 2017: Znakowanie polskiej żywności bez kryteriów jakościowych to strzał w kolano
- Obecnie jedynym warunkiem do spełnienia dla uzyskania znaku "Produkt Polski" jest pochodzenie surowca z Polski w odpowiednim procencie i nic więcej. To oznacza, że tym samym znakiem będą oznakowane produkty premium oraz te z niskiej półki. Można sobie wyobrazić jaki to będzie miało wpływ na postrzeganie polskich produktów w Polsce, ale i zagranicą - mówił Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności podczas debaty "Eksport polskiej żywności w nowej globalnej rzeczywistości gospodarczej" na Europejskim Kongresie Gospodarczym EEC 2017.


18.05.2017
Rząd zatwierdził polskie priorytety dot. wspólnej polityki rolnej po 2020
Rada Ministrów przyjęła we wtorek dokument „Wspólna polityka rolna po 2020 roku – polskie priorytety”. W dokumencie zaprezentowano polski punkt widzenia na przyszłość unijnej polityki rolnej - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.


16.05.2017
Wysokie ceny cukru zwiększyły zyski koncernów cukrowniczych
Wysokie ceny cukru na rynkach światowych, ale także w kraju poprawiły sytuację ekonomiczno-finansową przemysłu cukrowniczego. W 2016 r. przychody ze sprzedaży cukru wyniosły 5,5 mld zł wobec 4,8 mld zł w 2015 r. - informuje w raporcie IERiGŻ.


11.05.2017
Polska nie powinna obawiać się CETA, tylko zwiększania kontyngentów z Ukrainy
- Osobiście o wiele bardziej niż CETA obawiałbym się zapowiadanego dalszego zwiększenia kontyngentów bezcłowych na produkty z Ukrainy w tym na produkty krytyczne dla naszej gospodarki żywnościowej, tj. zboża, wieprzowina, słodycze. Negatywne skutki takiego jednostronnego otwarcia rynku europejskiego bardzo boleśnie odczuli polscy producenci rolni i przetwórcy już w 2016 roku - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP.


04.05.2017
Bogucki o CETA: Polskim producentom żywności będzie w Kanadzie łatwiej
Wejście w życie umowy o wolnym handlu między Kanadą a Unią Europejską nie będzie momentem przełomowym, ale ułatwi polskim firmom wchodzenie na rynek kanadyjski – powiedział przebywający w Kanadzie wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki.


02.05.2017
Prezes PAIH: Staramy się działać w regionach, gdzie polskie firmy mają przewagę konkurencyjną
Staramy się działać na tych rynkach, gdzie polskie firmy mają jakąś przewagę konkurencyjną i są to głównie kraje rozwijające się - mówi PAP prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Tomasz Pisula. Przypomina też, że PAIH otwiera swoje biura m.in. w Afryce, Azji i Ameryce Południowej.


24.04.2017
Prof. dr hab. Krzysztof Krygier: w grupie tłuszczów stałych najzdrowszy jest olej palmowy, a najmniej zdrowy olej kokosowy
Na temat tłuszczów spożywczych krąży coraz więcej mitów. Olej kokosowy uważany jest za najzdrowszy. Eksperci zauważają, że w rzeczywistości jest jednak odwrotnie – zawiera on bowiem 90 proc. tłuszczów nasyconych, których wedle oficjalnych rekomendacji instytucji naukowych należy unikać. Mimo złych opinii spośród tłuszczów stałych zdecydowanie zdrowszy jest tłuszcz palmowy. Zawiera niemal dwukrotnie mniej tłuszczów nasyconych. Jest powszechnie stosowany w przemyśle spożywczych, przede wszystkim ze względu na wysoką wydajność, łatwą produkcję i dobre właściwości teksturalne.


14.04.2017
Jarosław Pinkas pełnomocnikiem rządu ds. organizacji struktur w zakresie bezpieczeństwa żywności
Premier Beata Szydło powołała z dniem 13 kwietnia br. Jarosława Pinkasa na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


12.04.2017
IERiGŻ: żywność będzie głównym czynnikiem zwiększającym inflację
Jak wynika z miesięcznego raportu IERiGŻ, wzrost cen żywności w 2017 r. będzie umiarkowany, ale ze względu na duży udział w koszyku inflacyjnym, żywność będzie głównym czynnikiem zwiększającym inflację w gospodarce.


12.04.2017
PAIH powstanie później, niż zakładano
Nie ma kontrowersji związanych z projektem ustawy o PAIH, przyjęcie go przez rząd zostało wstrzymane z powodu ustaleń technicznych - powiedział PAP we wtorek prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Tomasz Pisula. Szef PAIH liczy, że rząd przyjmie projekt po Wielkanocy.


07.04.2017
Producenci żywności inwestują w oszczędzanie wody i energii. Społecznie odpowiedzialny biznes kluczowy w ich strategiach
Ochrona środowiska i zrównoważona produkcja zyskują na znaczeniu w strategiach producentów żywności. Firmy wybierają surowce z certyfikowanych upraw i zwracają uwagę na sam proces produkcji – zużycie wody, segregowanie odpadów czy emisję dwutlenku węgla. W Grupie Ferrero od 2009 roku udało się obniżyć emisję dwutlenku węgla o 30 proc., a wykorzystanie wody ograniczono o 25 proc. Takie działania to nie jest już wyłącznie zagadnienie wizerunkowe – podkreśla Andrzej Gantner, dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności.


04.04.2017
Unijna Rada Ministrów w Luksemburgu
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów AGRIFISH w Luksemburgu.


04.04.2017
Związek Producentów Cukru w Polsce członkiem PFPŻ ZP
Związek Producentów Cukru w Polsce dołączył do grona członków PFPŻ ZP.


03.04.2017
Morawiecki leci do USA. Będzie rozmawiał o polskim sektorze rolno-spożywczym
Spotkania z przedstawicielami administracji prezydenta USA Donalda Trumpa, zarządzającymi FED i Międzynarodowym Funduszem Walutowym, a także z inwestorami oraz wykłady są w agendzie wizyty wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego.


03.04.2017
Komisarz Bieńkowska: wspólny unijny rynek nie działa do końca tak, jak powinien
Jak oceniła unijna komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP Elżbieta Bieńkowska, wspólny rynek w UE nie działa do końca tak, jak powinien. Według niej nie korzystamy w pełni z możliwości, które powinien dawać wspólny rynek.


30.03.2017
Od 1 października rynek cukru czekają poważne zmiany. Ceny cukru mogą drastycznie wzrosnąć
Zniesienie kwotowania na rynku buraka cukrowego od października może oznaczać koniec stabilizacji na tym rynku, a nadprodukcja cukru doprowadzi do drastycznej obniżki jego ceny – przekonuje Krzysztof Nykiel, prezes Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego. Części plantatorów nie będzie opłacała się produkcja, więc w długim terminie będzie ona ograniczana, co z kolei może wywołać dołek na rynku i znaczne podwyżki cen cukru. Rozwiązaniem mogłoby być uwolnienie limitu eksportowego w Unii Europejskiej.


22.03.2017
Zakaz handlu w niedziele ma lukę prawną?
Rząd chce dalszych prac nad zakazem handlu w niedzielę. Jego stanowisko w tej sprawie może jednak spowodować, że przy każdym centrum handlowym czy supermarkecie powstanie przystanek PKS. Powód? Premier Szydło chce wyłączenia z zakazu wszystkich sklepów na dworcach - pisze money.pl.


17.03.2017
UE: Produkcja zbóż w 2017 r. będzie istotnie wyższa
Według najnowszej prognozy Komisji Europejskiej produkcja zbóż w UE w 2017 r. wyniesie 313 mln t i będzie istotnie wyższa (o 6%) niż w 2016 r. Mniej może być jedynie pszenicy durum oraz pszenżyta - przyznaje Marta Skrzypczyk, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas.


16.03.2017
Andrzej Gantner na Food Show 2017: Polska powinna dbać o europejski rynek żywności
Jeśli chodzi o polski eksport, to jesteśmy w miejscu, w którym mieliśmy być – nie da się zdobywać rynku w nieskończoność, poza tym rynek łatwiej jest zdobyć niż utrzymać. Polska jest obecnie w momencie utrzymania rynku. Mamy ponad 80 proc. eksportu na rynek europejski i nic się ostatnio nie zmieniło – powiedział Andrzej Gantner, Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności podczas debaty "Żywność - najlepsza wizytówka promocyjna Polski" w trakcie Food Show - nowego wydarzenia biznesu spożywczego, branży HoReCa oraz sektora kulinariów, które odbywa się w Katowicach w dniach 16-18 marca 2017 roku.


16.03.2017
UE zaostrzy kontrole jakości żywności
Według informacji PAP, Parlament Europejski przyjął w środę przepisy o zaostrzeniu kontroli bezpieczeństwa żywności na różnych etapach jej produkcji, przetwarzania i dystrybucji. Nowa legislacja ma m.in. zapobiec procederom fałszowania żywności i etykiet produktów spożywczych.


15.03.2017
Bogucki, MRiRW: W okresie cenowego kryzysu każdy wzrost eksportu żywności powinien cieszyć
W 2016 r. Polska wyeksportowała żywność za 24,1 mld zł, co oznacza wzrost o 1,2 proc. - Dla rolników i przetwórców nie są to liczby satysfakcjonujące, szczególnie biorąc pod uwagę ceny. 2016 rok był kolejnym rokiem spadku cen produktów spożywczych. Wolumen eksportowy zaliczył o wiele większy wzrost niż 1,2 procent – mówi w wywiadzie dla portalspozywczy.pl, Jacek Bogucki, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


07.03.2017
Polska w 2016 r. wyeksportowała żywność za 24,1 mld zł
W zeszłym roku Polska wyeksportowała żywność za - 24,1 mld euro, o 1,2 proc. więcej niż rok wcześniej - wynika z danych resortu rolnictwa. Największym odbiorcą były Niemcy, a najważniejszym produktem eksportowym - mięso drobiowe.


07.03.2017
Jurgiel: Polska chce wyrównania dopłat dla rolników w całej UE
Jak podaje PAP, unijni ministrowie rolnictwa przeprowadzili w poniedziałek debatę na temat zmian w funkcjonowaniu wspólnej polityki rolnej od 2020 r. Szef resortu rolnictwa Krzysztof Jurgiel oświadczył, że Polska chce wyrównania dopłat dla rolników w całej UE.


06.03.2017
ABW: Zatrzymano członka grupy wyłudzającej VAT przy obrocie m.in. olejem rzepakowym
ABW w Łodzi zatrzymała członka grupy wyłudzającej podatek VAT przy obrocie m.in. olejem rzepakowym - poinformował w sobotę rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Zatrzymany odpowiada za wyłudzenia szacowane na 8 mln zł.


03.03.2017
Polska chce kolejnej pomocy od UE w związku z rosyjskim embargiem
Polska wystąpiła do Komisji Europejskiej o kolejny pakiet pomocy dla naszych producentów jabłek i gruszek, którzy cierpią przez wprowadzone przez Rosję embargo - dowiedziała się PAP ze źródeł w Brukseli. Stawką są duże pieniądze dla polskich sadowników.


03.03.2017
ARR: Eksport wieprzowiny w 2016 z bilansem dodatnim
Według najnowszych danych Agencji Rynku Rolnego eksport wieprzowiny w minionym roku odnotował wzrost w porównaniu z rokiem 2015.


03.03.2017
Zmiana na stanowisku Prezesa ARiMR
W związku z odejściem dotychczasowego prezesa Daniela Obajtka, na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela premier Beata Szydło powierzyła z dniem 2/03/2017 Dariuszowi Golcowi pełnienie obowiązków Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


28.02.2017
Siemens Sp. z o.o. Partnerem Konferencji PFPŻ ZP
Firma Siemens Sp. z o.o. Partnerem Konferencji Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców w roku 2018!


27.02.2017
Mleczarze: Niepokojąca sytuacja na rynku mleka
Sytuacja na rynku mleka jest niepokojąca z powodu m.in. dużych zapasów w UE mleka w proszku i masła – uważa prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Waldemar Broś. Jak mówił, gdyby zostały one skierowane na unijny rynek, to można spodziewać się kryzysu na rynku mleka.


21.02.2017
NIK: Polska żywność znana na świecie dzięki funduszom promocji
Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych dobrze wykorzystują pieniądze UE, dzięki czemu polska żywność jest coraz lepiej znana na świecie – informuje NIK. Jednocześnie dodaje, że problemem są koszty obsługi funduszy i brak ogólnej strategii promocji tych produktów.


20.02.2017
Rosja nie rozpatruje zakazu importu żywego drobiu i jaj z całej Polski
Restrykcje na import z Polski z powodu ptasiej grypy rosyjska służba nadzoru weterynaryjnego Rossielchoznadzor wprowadzała stopniowo od grudnia 2016 roku. Obecnie z ośmiu polskich województw nie można sprowadzać żywego drobiu i jaj inkubowanych.


17.02.2017
60 mld zł na finansowanie eksportu w ramach Planu Morawieckiego
60 mld zł ma trafić na nowy model finansowania eksportu po to, by polscy przedsiębiorcy mieli dostęp do tych samych instrumentów, co ich zagraniczni konkurenci – mówi prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys.


16.02.2017
PZU podpisało umowę z MRiRW na sprzedaż dotowanych ubezpieczeń dla rolników
PZU podpisało umowę z Ministerstwem Rolnictwa na sprzedaż dotowanych ubezpieczeń dla rolników. Kontrakt opiewa na największą kwotę w historii 10-letniego systemu obowiązkowych ubezpieczeń upraw ze wsparciem Skarbu Państwa - poinformowało PZU.


15.02.2017
Polska chce eksportować wieprzowinę do Chin
Polska rozpoczęła starania dotyczące eksportu rodzimej wieprzowiny do Chin. -Trwają rozmowy ze stroną chińską na temat możliwości eksportu polskiej wieprzowiny - poinformowała wiceminister rolnictwa Ewa Lech we wtorek PAP. Chiny, po wykryciu w Polsce w lutym 2014 r. wirusa afrykańskiego pomoru świń, wstrzymały import tego mięsa.


14.02.2017
Komisja Europejska przyznała Polsce dodatkowy limit na wycofanie owoców
Polska otrzymała od Komisji Europejskiej dodatkowy limit pozwalający na wycofanie z rynku blisko 8 tys. ton owoców i warzyw z unijną rekompensatą - podał resort rolnictwa w komunikacie. Ministerstwo zdecydowało, że cały limit będzie dotyczył jabłek.


13.02.2017
W Polsce będą kontrole jakości powietrza i dobrostanu zwierząt
Najwyższa Izba Kontroli oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy przeprowadzą w Polsce kontrole jakości powietrza i dobrostanu zwierząt - zapowiedzieli przedstawiciele instytucji na konferencji w Warszawie. Kontrole ruszą w tym roku, a raporty ukażą się w 2018 r.


13.02.2017
W Ministerstwie Rozwoju o etycznych wyzwaniach prowadzenia działalności biznesowej
10 lutego 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyło się pierwsze posiedzenie grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, jednej z trzech grup roboczych powołanych przez Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.


10.02.2017
Wiceminister Lech: Odszkodowania i rekompensaty dla producentów drobiu
Producenci, których drób został zutylizowany oraz ci, którzych gospodarstwa znajdują się w strefie zapowietrzonej i zagrożonej, ale w ich stadzie choroba nie wystąpiła, dostaną rekompensatę za ewentualne straty - poinformowała wiceminister rolnictwa Ewa Lech.


06.02.2017
ifm electronic sp. z o.o. Partnerem Strategicznym PFPŻ ZP
Firma ifm electronic sp. z o.o. została Partnerem Strategicznym PFPŻ ZP.


04.02.2017
"Tutaj się nie zgodzę". Herbaciany bloger w 10 minut zmasakrował prawdy objawione Katarzyny Bosackiej
Niemal każda opinia o herbacie przytoczona przez znaną ekspertkę telewizji śniadaniowej była błędna. Począwszy od tego, że drobno zmielona herbata w torebkach wcale nie jest "najgorszej jakości" i "odpadem produkcyjnym", przez mit "barwieniu wody", po historię na temat odchudzania się czerwona herbatą.


24.01.2017
Wzrost cen w tym roku może być silniejszy od prognozowanego
Dzięki środkom z programu Rodzina 500 plus konsumenci ruszyli na zakupy. Widać to nie tylko po lepszych danych o sprzedaży detalicznej, lecz także po cenach. W grudniu po raz pierwszy od ponad dwóch lat wzrosły ceny. Przedsiębiorcy przez pierwsze miesiące tego roku będą testować, na jakie podwyżki mogą sobie pozwolić – ocenia główna ekonomista Konfederacji Lewiatan. Na koniec roku inflacja może się okazać wyższa, niż zakłada budżet. To oznacza, że wpływ programu Rodzina 500 plus w tym roku może być nieco mniejszy.


24.01.2017
Rząd zapoznał się ze skargą przeciw KE ws. wstrzymania ponad 115 mln euro dla rolnictwa
Rząd zapoznał się ze skargą Polski przeciw Komisji Europejskiej w sprawie wstrzymania ponad 115 mln euro ze środków wydanych w latach 2012-2013 na Rozwój Obszarów Wiejskich - podało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu. Skargę do sądu UE w imieniu Polski złoży Ministerstwo Spraw Zagranicznych.


20.01.2017
Afryka i Azja nowymi rynkami zbytu dla producentów drobiu. Zagrożeniem dla eksportu jest jednak ptasia grypa
Polska jest jednym z największych w Europie producentów i eksporterów drobiu. Około 80 proc. całego polskiego eksportu trafia na rynki państw europejskich. Komisja Europejska szacuje jednak, że w kolejnych latach spożycie drobiu będzie rosło tylko nieznacznie, dlatego krajowi producenci muszą szukać nowych kierunków. Perspektywiczne są Afryka i Azja, zwłaszcza Chiny. Zagrożeniem dla eksportu drobiu może być jednak ptasia grypa. W Polsce wykryto już ponad 30 ognisk tej choroby.


19.01.2017
PAIiIZ pracuje nad 13 projektami inwestycyjnymi z branży spożywczej
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) pracuje obecnie nad 198 projektami inwestycyjnymi o łącznej wartości 4,3 mld euro, które mogą stworzyć w Polsce 51 tys. miejsc pracy - poinformowali w środę przedstawiciele agencji, przedstawiając plany na 2017 rok i lata następne.


19.01.2017
Cena i jakość ważniejsze od marki produktu
Już niemal co trzeci produkt sprzedawany w polskich sklepach powstaje pod marką własną sprzedawcy. Tańsze odpowiedniki podbijają nie tylko rynek spożywczy, ale odzieżowy czy elektroniczny.


19.12.2016
Rośnie spożycie wody butelkowanej. Średnio Polacy konsumują 118 litrów rocznie, a Niemcy 200
Polacy piją coraz więcej wody butelkowanej. Szacuje się, że w tym roku jej średnie spożycie wzrośnie z 114 do 118 litrów na osobę. Z danych KPMG wynika, że na wody butelkowane przypada ok. 45 proc. wolumenu sprzedaży napojów bezalkoholowych. Wciąż jednak statystycznie pijemy mniej wody, niż zalecają eksperci, bo tylko 0,5 litra dziennie.


17.12.2016
Wzrost eksportu jabłek siłą motorową eksportu owoców
Silny wzrost eksportu jabłek jest siłą motorową zwiększonego eksportu owoców w tym roku - uważają analitycy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.


16.12.2016
Producenci żywności walczą z uprzedzeniami
Powstanie kolejna mapa państw stosujących bariery w handlu. Polska jest wśród krajów, które przez nie tracą.


16.12.2016
O ile droższe będą zakupy na święta?
Świąteczne zakupy będą w tym roku nieznacznie droższe. Wzrost cen żywności widać także na całym świecie. A co zdrożeje na krajowych sklepowych półkach?


15.12.2016
KE przygotowuje pozytywną decyzję ws. rekompensat za straty z powodu ASF
KE przygotowuje pozytywną decyzję dotyczącą wypłacenia rekompensat za straty poniesione ze względu na wystąpienie w Polsce afrykańskiego pomoru świń - poinformował 14 grudnia wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki.


13.12.2016
Para prezydencka wzięła udział w Świątecznej Zbiórce Żywności
Para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda przygotowała świąteczne paczki żywnościowe dla potrzebujących w ramach 20. Świątecznej Zbiórki Żywności. Prezydent podziękował za to, że tylu ludzi w Polsce pamięta o potrzebujących.


12.12.2016
Rząd powoła 60 zagranicznych biur handlowych
Chcemy, żeby do końca roku rozpoczęła działalność nowa agencja wspierająca polski eksport i inwestycje; zamierzamy powołać 60 zagranicznych biur handlowych – poinformowała w piątek premier Beata Szydło na Polsko-Albańskim Forum Ekonomicznym w Tiranie.


11.12.2016
Polscy eksporterzy żywności zdobywają egzotyczne rynki
Polscy eksporterzy żywności coraz śmielej sprzedają swoje produkty na egzotycznych do tej pory rynkach - wynika z analizy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


09.12.2016
Prawie 1/4 budżetu polskich gospodarstw domowych przeznaczana jest na jedzenie
Europejczycy najwięcej wydają na jedzenie. Najbogatsi z nas więcej przeznaczają na kulturę, mniej zamożni na używki - podaje Rzeczpospolita.


08.12.2016
Żaden składnik nie zastąpi cukru w świątecznych ciastach
Cukry mogą stanowić istotną część zróżnicowanej diety jeśli są spożywane z umiarem. Dlatego producenci żywności są zobowiązani do szczegółowego informowania o zawartości cukru w swoich produktach. Warto pamiętać, że w przygotowaniu tradycyjnych, świątecznych wypieków cukier nie zawsze daje się zastąpić - to wnioski z przedświątecznej konferencji prasowej zorganizowanej przez PFPŻ ZP i Polbisco.


08.12.2016
Rolnictwo nie nadąża za potrzebami przetwórców
Żywność jest polskim hitem eksportowym, ale jej producentom jest coraz trudniej o surowiec. Przez ostatnie osiem lat wydajność rolnictwa rosła kilka razy wolniej niż przemysłu spożywczego – podaje Puls Biznesu.


06.12.2016
Główny Lekarz Weterynarii: zlikwidowane ognisko ptasiej grypy
Ognisko ptasiej grypy zostało zlikwidowane, wszystkie ptaki zostały zutylizowane - poinformował PAP w poniedziałek Główny Lekarz Weterynarii Włodzimierz Skorupski.


02.12.2016
Szef MSZ: KE błędnie potraktowała tzw. podatek handlowy jako pomoc państwa
Strona polska uważa, że Komisja Europejska błędnie potraktowała tzw. podatek handlowy jako pomoc państwa. -Taka jest nasza opinia i będziemy te argumenty przedstawiać - powiedział szef MSZ Witold Waszczykowski, odnosząc się do skierowania przez Polskę do TSUE skargi na decyzję KE.


01.12.2016
Spowolnienie wzrostu dynamiki eksportu
Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP, zauważył, że dynamika eksportu polskiej żywności trochę zwolniła. - Mniej więcej 3-4 proc. wzrostu osiągniemy w stosunku do zeszłego roku. Mamy lekkie wyhamowanie, aczkolwiek cały czas rośniemy – ocenił.


01.12.2016
Polska osładza życie Europejczyków
Jesteśmy jednym z największych producentów słodyczy w UE. Z produkcją na poziomie 700 tyś. ton rocznie Polska znajduje się w pierwszej dziesiątce unijnych producentów słodyczy - podaje Rzeczpospolita.


01.12.2016
Stała wzrostowa tendencja cen mleka
Producenci mleka przez kilkanaście miesięcy mówili o dramatycznej sytuacji. Nie byli w stanie spłacać kredytów zaciągniętych na inwestycje, a także skarżyli się na nadmiar mleka, na które nie ma popytu. Złe czasy jednak minęły, choć nie na zawsze, bo ta branża łatwo zapomina o prawach popytu i podaży - podaje Puls Biznesu.


25.11.2016
Wymiana doświadczeń w trakcie European Obesity Forum
W trakcie European Obesity Forum, eksperci z krajów UE dyskutowali na temat sposobów na zapewnienie efektywności działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.


23.11.2016
20-lecia działalności PFPŻ ZP
Z okazji jubileuszu 20-lecia działalności PFPŻ ZP został przygotowany film podsumowujący miniony okres.


21.11.2016
Nadchodzą ciężkie czasy dla firm przemysłu mięsnego
Po bardzo dobrych wynikach wypracowanych przez firmy przemysłu mięsnego w I półroczu 2016 roku, drugie półrocze nie będzie już tak dobre - uważają eksperci Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.


14.11.2016
Siła nabywcza Polaków niższa niż Islandczyków
W 2016 r. nominalna siła nabywcza Europejczyków wzrosła o ok. 0,3 proc. w porównaniu do
roku ubiegłego. Najwyższą dysponują mieszkańcy Liechtensteinu, Szwajcarii i Luksemburga, a najniższą – Białorusi, Mołdawii i Ukrainy. Polska plasuje się na 29. miejscu w gronie 42 państw.


10.11.2016
Nasza żywność znów rozpędza się za granicą
Nawet do 25,6 mld euro może zwiększyć się eksport rolno-spożywczy z Polski w 2016 r. Będzie to głównie zasługa ostatnich miesięcy - podaje Rzeczpospolita.


09.11.2016
Dyrektor PFPŻ ZP na Kongresie Słodycze 2016: Potrzebna jest długofalowa strategia eksportowa
O tym, co i jak mamy promować na świecie dyskutujemy już od wielu lat. Jednak spektakularnych efektów w przypadku sektora rolno-spożywczego wciąż nie ma. To pokazuje pewien rozdźwięk między teorią a praktyką – powiedział na Kongresie Słodycze 2016 Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP.


09.11.2016
Kolejne polskie zakłady zatwierdzone do eksportu produktów mleczarskich do Malezji
Na liście polskich zakładów uprawnionych do eksportu produktów mleczarskich na rynek Malezji znalazło się dwanaście nowych zakładów.


09.11.2016
Otwarcie rynku chilijskiego na produkty wieprzowe i wołowe z Polski
Główny Lekarz Weterynarii informuje, że Polska znalazła się w gronie trzech państw członkowskich UE dopuszczonych do eksportu przetworzonych produktów z mięsa wołowego na rynek Chile.


28.10.2016
Polsko-Senegalskie Forum Gospodarcze: "Senegal to drzwi do Afryki Zachodniej"
Podczas otwarcia Polsko-Senegalskiego Forum Gospodarczego w Warszawie Andrzej Duda i prezydent Macky Sall podkreślili, że Senegal należy traktować jako drzwi do Afryki Zachodniej.


28.10.2016
Rozmowy MRiRW z Komisarzem UE
W dniu wczorajszym wieczorem odbyły się rozmowy delegacji Polski, Estonii, Litwy i Łotwy z komisarzem UE ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Vytenisem Andriukaitisem.


27.10.2016
Debata nt. niemarnowania żywności
Spotkanie, którego inicjatorem było Tesco Polska, miało na celu zwrócenie uwagi różnych środowisk na problem marnowania żywności oraz wypracowanie wspólnej strategii walki z tym zjawiskiem.  


27.10.2016
Promocjazywnosci.pl - raport
Już po raz szósty z okazji Agrokonferencji, spotkania kluczowych klientów Banku BGŻ BNP Paribas oraz przedstawicieli branży rolno-spożywczej, eksperci Banku przygotowali specjalny raport pt. „PromocjaŻywności.pl”.


27.10.2016
Polska chce zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości UE decyzję ws. podatku handlowego
Wiceminister finansów Wiesław Janczyk zwrócił się do MSZ o zaskarżenie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej decyzji KE nakazującej zawieszenie poboru handlowego w Polsce - poinformowało ministerstwo rozwoju.


25.10.2016
Dziś obchodzimy Światowy Dzień Makaronu
W 48 krajach świata produkuje się rocznie ponad 14 milionów ton makaronu. Włochy są na pierwszym miejscu pod względem wysokości jego spożycia; to 24 kilogramy na mieszkańca rocznie – podano w związku z obchodami Światowego Dnia Makaronu.


24.10.2016
Przedsiębiorcy krytycznie o dotychczasowej promocji Polski za granicą
Polscy przedsiębiorcy nisko oceniają poziom skuteczności dotychczasowej promocji Polski w świecie. Krytyczne oceny dotyczą zarówno promocji wizerunkowej, jak i gospodarczej, w tym w zakresie eksportu oraz inwestycji. Takie wnioski przynoszą najnowsze badania sondażowe dotyczące promocji Polski w świecie oraz Godła „Teraz Polska”. Wyniki badań zaprezentowane zostały w czwartek, 13 października, na PGE Narodowym podczas jesiennego Klubu „Teraz Polska”.


20.10.2016
Czesław Siekierski: CETA może stanowić szansę dla polskiego rolnika
Obecnie Polska ma istotną nadwyżkę w handlu artykułami rolno-spożywczymi z Kanadą. Umowa stworzy możliwość utrzymania tej nadwyżki, a nawet zwiększenie eksportu naszych produktów na rynek kanadyjski.


19.10.2016
CETA korzystna dla branży spożywczej
- Umowa o wolnym handlu UE z Kanadą (CETA) jest korzystna dla polskich producentów żywności, gdyż Polska ma większe szanse na sprzedaż produktów spożywczych w Kanadzie niż odwrotnie - uważa dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner.


17.10.2016
Polacy rocznie wyrzucają ok. 9 mln ton żywności. W koszu najczęściej lądują wędliny i pieczywo
Niemal 30 proc. Polaków przyznaje, że zdarza im się wyrzucać żywność – wynika z raportu „Nie marnuj jedzenia 2016” Federacji Polskich Banków Żywności. Wśród produktów, które najczęściej lądują w koszu są wędliny, pieczywo, warzywa, owoce i nabiał. Wyrzucanie żywności częściej zdarza się osobom zamożnym i zajmującym wysokie stanowiska niż osobom o niższym poziomie dochodów.


13.10.2016
Edukacja jako skuteczne narzędzie polityki prozdrowotnej
„Wszelkie działania, które będą podejmowane w zakresie Zdrowia publicznego, powinny być prowadzone na zasadzie partnerstwa i współpracy szerokiego grona stron zainteresowanych – w tym administracji publicznej, środowisk naukowych, społeczeństwa obywatelskiego oraz sektora prywatnego – zgodnie z rekomendacjami Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Platformy ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia” – powiedział Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP w trakcie debaty „Edukacja jako skuteczne narzędzie polityki prozdrowotnej”.


13.10.2016
Przekazanie Ministrowi Zdrowia rekomendacji wypracowanych przez ekspertów panelu „Edukacja jako skuteczne narzędzie polityki prozdrowotnej”
Panel „Edukacja jako skuteczne narzędzie polityki prozdrowotnej” został zorganizowany w ramach I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP.


12.10.2016
Polska na 2. miejscu w Europie pod względem spożycia soków
Na tle innych krajów europejskich, kupujemy relatywnie dużo soków, nektarów i napojów owocowych w przeliczeniu na osobę – aż 35 litrów rocznie, czyli jedynie o jeden litr mniej niż mieszkańcy Niemiec. Daje nam to drugie miejsce w Europie, trzecią pozycję zajmują Francja oraz Wielka Brytania, których mieszkańcy kupują średnio 30 litrów tych napojów na osobę.


12.10.2016
Pozytywne prognozy dla rynku napojów bezalkoholowych
W badaniu KPMG połowa ankietowanych firm zdecydowanie pozytywnie oceniła swoją obecną sytuację finansową. Przedsiębiorstwa działające na rynku napojów bezalkoholowych optymistycznie opisują obecną i przyszłą sytuację swojej firmy. Aż 88% ankietowanych ocenia bieżącą sytuację zdecydowanie dobrze lub raczej dobrze, a wszystkie firmy spodziewają się wzrostów wolumenu sprzedaży w najbliższej przyszłości.


12.10.2016
Raport: Rynek napojów bezalkoholowych w Polsce
W 2015 roku polscy konsumenci nabyli napoje bezalkoholowe o łącznej wartości 21,7 mld zł. Najwięcej przeznaczyli na napoje gazowane (8,3 mld zł) oraz soki, nektary i napoje owocowe (5,9 mld zł).


10.10.2016
Jesienny Klub "Teraz Polska"
W czwartek, 13 października, na PGE Narodowym odbędzie się spotkanie Klubu „Teraz Polska”. To ważne wydarzenie dla polskich firm i samorządów. Dotychczasowi laureaci Konkursu „Teraz Polska”, w tym PFPŻ ZP z programem "Trzymaj Formę!", odbiorą certyfikaty potwierdzające zachowanie uprawnień do posługiwania się Godłem. Podczas spotkania przedstawione zostaną także wyniki najnowszych badań sondażowych dotyczących promocji polskich produktów za granicą oraz Godła „Teraz Polska”.


10.10.2016
Polska zabiega o wparcie z UE w związku z afrykańskim pomorem świń
Polska zabiega o wparcie UE w związku z działaniami, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się w naszym kraju wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Problem ten omawiali w poniedziałek w Luksemburgu unijni ministrowie rolnictwa.


06.10.2016
Eksport żywności rośnie, ale import bardziej
11,6 mld euro wyniosła wartość polskiego eksportu żywności w I półroczu tego roku. To o 1,1 proc. więcej niż przed rokiem. Import zaś wzrósł o 4,6 proc. do 8,1 mld euro. Po raz pierwszy od wielu lat tempo wzrostu importu przewyższało tempo wzrostu eksportu - zwraca uwagę prof. Andrzej Kowalski z IERiGŻ.


05.10.2016
Interwencyjny skup świń bez problemów
Nie będzie problemów z interwencyjnym skupem świń w związku z występowaniem ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF). To zapewnienie ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela, który dodał, że pieniądze na przetwórstwo mięsa są zapewnione.


05.10.2016
Firmy członkowskie PFPŻ ZP wyróżnione w ramach konkursu Pracodawców RP „Zdrowy pracownik, zdrowa firma”
Główną nagrodę w kategorii „Średnie Przedsiębiorstwa” przyznano firmie Farm Frites Poland Sp. z o.o. za promowanie aktywności fizycznej pracowników, zdrowego odżywiania i work-life balance oraz podjęcie wyjątkowego wysiłku w zakresie profilaktyki zdrowotnej. W kategorii „Duże Przedsiębiorstwa” wyróżnienie uzyskała m.in. firma Coca-cola HBC Polska Sp. z o.o.


04.10.2016
Słabe zbiory kukurydzy?
GUS ocenia, że zbiory kukurydzy w tym roku będą na poziomie 4,1 mln ton. Mniej optymistycznie do sprawy podchodzi Polski Związek Producentów Kukurydzy. Jego dane wskazują na 3,5 mln ton, ze względu na niekorzystną pogodę pod koniec lata - pisze Polska Agencja Prasowa.


03.10.2016
Nawiązanie współpracy pomiędzy PFPŻ ZP i Forum Indyjskich Importerów Żywności
PFPŻ ZP i FIFI zobowiązały się do 3-letniej współpracy mającej na celu wspieranie rozwoju indyjskiej wymiany handlowej artykułami spożywczymi i napojami.


29.09.2016
Dużo lepsze tegoroczne zbiory warzyw i owców
GUS wstępnie szacuje, że tegoroczne zbiory warzyw wyniosą 4,4 mln ton. To o 17 procent więcej niż w ubiegłym roku. Jeśli chodzi o owoce z drzew to ok. 4 mln ton czyli o 12 ton więcej. Zbiory jabłek zapowiadają się rekordowo. GUS zastrzega jednak, że ostateczny wynik zbiorów będzie zależał od dalszych warunków pogodowych. Im więcej suszy tym zbiory mogą ulec obniżeniu.


29.09.2016
Nie dla zakupów w niedziele
Zdecydowana większość Polaków popiera wprowadzenie zakazu handlu w niedziele - wynika z najnowszego badania CBOS. Jak pisze Rzeczpospolita najczęściej zakaz popierają kobiety (65 proc.), a wśród grup zawodowych - pracownicy usług (81 proc.) Wcześniejsze sondaże wskazywały, że jesteśmy podzieleni niemal równo jeśli chodzi o sensowność takiego posunięcia. Teraz jednak ankieterzy zdanie zmienili - donosi dziennik.


21.09.2016
Kwartalnik Food-Lex zaprasza do odwiedzenia stoiska na Targach Polagra- Food w Poznaniu!
Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego stoiska podczas bloku Targów Polagra-Food i Polagra-Tech w Poznaniu w dniach 26-27.09.2016 r.


21.09.2016
Co piąty mały sklep nie przestrzegał zakazu handlu w święto 15 sierpnia
Co piąty skontrolowany mały sklep złamał zakaz pracy w handlu w święta. Tak wynika z kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy 15 sierpnia - w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Święto Wojska Polskiego.


19.09.2016
Najbliższe trzy lata będą fatalne dla polskiego rybołówstwa
Najbliższe trzy lata będą fatalne dla polskiego rybołówstwa. Minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk powiedział w Ustce, że chodzi głównie o niewielkie zasoby dorsza oraz prowadzone połowy przemysłowe.


19.09.2016
Ruszył skup trzody chlewnej z obszarów zagrożonych ASF
Ruszył skup trzody chlewnej z obszarów zagrożonych występowaniem Afrykańskiego Pomoru Świń. To efekt rządowej specustawy, którą parlament przyjął na początku września. Z północno-wschodniej części kraju ma być wykupionych i przerobionych na konserwy około 100 tysięcy świń.


19.09.2016
Polski drób rusza na podbój rynku Chin
Mamy szansę eksportować do Chin drób za niemal 2 mld zł rocznie. We wrześniu ruszy oficjalnie przedstawicielstwo branży drobiarskiej w Szanghaju - podaje "Rzeczpospolita".


16.09.2016
Dla Polaków jakość coraz ważniejsza niż cena. Tylko 20 proc. konsumentów to klienci oszczędni
Większość Polaków to wymagający konsumenci, którzy są gotowi zapłacić więcej za produkty lepszej jakości – wynika z badania Shopper Study na zlecenie firmy Henkel. Coraz chętniej kupujemy takie towary, które służą dłużej i lepiej. Tylko 20 proc. stanowią klienci oszczędni, którzy kierują się podczas zakupów głównie ceną. Mamy też coraz większe wymagania wobec sklepów – co do czystości, bogactwa oferty i atmosfery panującej w sklepie.


16.09.2016
Resort rolnictwa chciałby 70-proc. zaliczek na dopłaty bezpośrednie
Resort rolnictwa chce, by zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich dla rolników sięgnęły 70 procent. Na ten temat rozmawiano już z resortem finansów - poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi.


16.09.2016
Polacy chętnie kupują w niedzielę
80 proc. klientów robi zakupy w niedzielę. Najczęściej wybierają się wówczas do sklepu po produkty spożywcze i ubrania – pisze "Rzeczpospolita".


15.09.2016
Rolnicy dotknięci żywiołem otrzymają pomoc
W ciągu tygodnia, dwóch ustalona zostanie pula pieniędzy, jaka będzie przeznaczona dla rolników, którzy ucierpieli w skutek żywiołu - to deklaracja ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela, który w Sejmie przedstawił informację na temat rolnictwa i obszarów wiejskich w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.


14.09.2016
Zakaz handlu w niedziele dzieli Polaków
Przeciwników ograniczenia handlu jest niewiele więcej niż zwolenników – informuje "Rzeczpospolita".


13.09.2016
UOKiK o żywności ekologicznej
Inspekcja Handlowa, na zlecenie UOKiK, przeprowadziła kontrolę produktów ekologicznych pochodzących głównie z Unii Europejskiej oraz państw trzecich.


13.09.2016
Rośnie eksport polskiej żywności do Ameryki
Rośnie eksport polskiej żywności do USA . Z wyliczeń USDA Economic Research Service wynika, że średni wzrost eksportu żywności (bez alkoholu) z Polski w latach 2000-2014 wyniósł 10,2 proc. W trakcie tego okresu Polska czterokrotnie zanotowała minimalny spadek w eksporcie do USA: w 2005 r. - o 1,9 proc., w 2006 r. - o 2,1 proc., w 2009 r. - o 0,3 proc. oraz w 2011 r. - o 0,6 proc.


12.09.2016
Prezydent dziękuje rolnikom za tegoroczne zbiory
Słowa wsparcia i uznania za ciężką pracę skierował w Spale w województwie łódzkim do rolników Andrzej Duda. Prezydent spotkał się z producentami żywności na dorocznych Dożynkach Prezydenckich.


12.09.2016
Ziemniaki chcą drugiej szansy
Producenci najpopularniejszego warzywa dostrzegli potencjał we współdziałaniu i urozmaiconej ofercie. Czas na edukację konsumentów - podaje "Puls Biznesu".


12.09.2016
Chcą eksportować jabłka do Rosji. W Warszawie odbył się protest sadowników
Domagają sie wyższych cen jabłek i zmiany charakteru sankcji wobec Rosji. W Warszawie zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami protestowali sadownicy. W postulatach domagali się by możliwa była sprzedaż jabłek do Rosji lub wprowadzenie rządowych rekompensat dla producentów jabłek.


09.09.2016
Szwecja: tylko jedna partia polskich jabłek była niebezpieczna
Po tym jak szwedzka sieć supermarketów ICA wycofała ze sprzedaży 19 ton polskich jabłek, szwedzka Agencja do spraw Żywności uspokaja: polskie jabłka nie są niebezpieczne i będą nadal importowane do Szwecji. To dlatego, że w opinii agencji tylko jedna partia polskich jabłek była niebezpieczna.


09.09.2016
W Małopolsce dopisał miód spadziowy, ale mało jest miodu nektarowego
Dużo miodu spadziowego, ale mało nektarowego zebrali w tym roku małopolscy pszczelarze. W ich ocenie tegoroczne miodobranie w regionie było przeciętne, można jednak mówić o nieurodzaju miodu akacjowego i rzepakowego.


08.09.2016
Będzie protest sadowników w Warszawie. Powód - niskie ceny skupu jabłek
To będzie protest ze względu na drastycznie niskie ceny skupu owoców. W najbliższy poniedziałek w Warszawie sadownicy zapowiedzieli pikietę. Sytuacja w tym roku jest szczególnie trudna. Jabłka skupowane są poniżej 20 groszy za kilogram. To jest cena, która zupełnie nie pokrywa kosztów produkcji - powiedział PAP w środę prezes Unii Owocowej Waldemar Żółcik.


08.09.2016
Rolnicy i związki zawodowe przeciwni pośpiechowi ws. CETA
Organizacje pozarządowe, rolnicze i związki zawodowe chcą, by rząd wstrzymał się od decyzji o wdrożeniu porozumienia o wolnym handlu między UE a Kanadą (CETA) aż do czasu zatwierdzenia jej przez polski parlament. W środę przed Sejmem przedstawiły swoje wspólne stanowisko w tej sprawie.


07.09.2016
Minister Jurgiel o najważniejszych planach resortu rolnictwa
Jesienią Parlament powinien zająć się ustawą o nieuczciwej konkurencji - tak zwanej przewadze kontraktowej. Zapowiedział to w radiowej Jedynce minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel.


07.09.2016
Nowa rządowa agencja wesprze polski eksport
Rząd powoła Polską Agencję Handlu i Inwestycji z budżetem sięgającym docelowo nawet 200 mln zł - przekazali w Krynicy szefowie resortu rozwoju i PFR.


02.09.2016
MRiRW: Zwiększą się uprawnienia powiatowych lekarzy weterynarii
Zwiększą się uprawnienia powiatowych lekarzy weterynarii - przewiduje projekt ustawy przygotowany przez resort rolnictwa w związku z ASF. Weterynarz będzie mógł nakazać ubój zwierząt, jeżeli nie będą przestrzegane zasady bioasekuracji.


01.09.2016
Dyrektor PFPŻ ZP: Ustawa wyeliminuje nie tylko nieuczciwe praktyki, ale i obrót produktami spożywczymi
- Projekt ustawy o zapobieganiu nieuczciwym przewagom kontraktowym, którego autorem jest resort rolnictwa po konsultacjach społecznych, budzi wciąż wiele kontrowersji. Jako dostawcy uważamy, że ustawa jest potrzebna, ale mamy szereg uwag, które nie zostały uwzględnione przez ministerstwo, a wydają się kluczowe do tego, aby wyeliminować nieuczciwe praktyki, ale nie wyeliminować obrót surowcami i produktami spożywczymi w Polsce – mówi Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP.


01.09.2016
MRiRW: Wzrosną wydatki na doradztwo rolnicze
Finansowanie doradztwa rolniczego w 2017 r. będzie wyższe niż dotychczas - zapowiedział wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki. Od 20 sierpnia br. Ośrodki Doradztwa Rolniczego są pod nadzorem ministerstwa rolnictwa.


30.08.2016
Dyrektor PFPŻ ZP: KE powinna przestać lekceważyć narastający protekcjonizm
- Komisja Europejska powinna przestać lekceważyć narastający protekcjonizm – to, że łamie się podstawowe zasady wspólnego rynku, że wprowadza się akty prawne, które kompletnie nie są konsultowane na poziomie wspólnotowym - mówił Andrzej Gantner, dyrektor PFPŻ ZP podczas debaty ekonomicznej Okrągły Stół ING, zorganizowanej przez ING Bank Śląski oraz redakcję serwisu portalspozywczy.pl i magazynu „Rynek Spożywczy”.


30.08.2016
MRiRW pracuje nad specustawą w związku z ASF
Ministerstwo rolnictwa przygotowuje specustawę, która ma wesprzeć producentów świń ze stref objętych ograniczeniami w związku z ASF - poinformowało w poniedziałek biuro prasowe resortu rolnictwa.


25.08.2016
Henkel Partnerem Strategicznym PFPŻ ZP
Henkel Partnerem Strategicznym Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców w roku 2016/2017!


25.08.2016
200 mln zł od NCBR na opracowanie nowatorskich rozwiązań
200 mln zł czeka na konsorcja złożone z naukowców i przedsiębiorców, które podejmą się opracowania nowatorskich w skali światowej rozwiązań. Nabór wniosków w konkursie "Projekty aplikacyjne" organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rusza 3 października.


25.08.2016
Branża e-commerce przyspieszy. Podatek od handlu detalicznego spowoduje wejście większej liczby sklepów do internetu
Podatek od handlu detalicznego przyspieszy debiut części sklepów w internecie – ocenia Jakub Kot, prezes Dealavo. E-sklepy pomogą zrekompensować koszty związane z nowym obciążeniem podatkowym. Szczególnie duże sieci FMCG, gdzie marże są niskie, będą starały się zwiększać sprzedaż w kanale online. Skorzystają na tym klienci, bo duża konkurencja w tym kanale powstrzyma sklepy przed podwyższaniem cen.


23.08.2016
Memorandum ws. współpracy inspekcji fitosanitarnych Polski i Kazachstanu
W ministerstwie rolnictwa podpisano w poniedziałek memorandum ws. współpracy między polską Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa a Komitetem Państwowej Inspekcji ds. Kompleksu Agro–Przemysłowego Kazachstanu. Dotyczy ono m.in. kontroli produktów pochodzenia roślinnego.


18.08.2016
Producenci owoców i warzyw nadal walczą z embargiem
Branża wciąż odczuwa konsekwencje sankcji, jakie dwa lata temu wprowadziła Rosja podaje Dziennik Gazeta Prawna.


18.08.2016
Anomalie pogodowe utrapieniem rolników. Resort rolnictwa wprowadza zmiany umożliwiające przekazanie pomocy większej liczbie gospodarstw
Według puławskiego Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa nie ma w kraju zagrożenia suszą rolniczą. Niektóre gminy wciąż odczuwają jednak skutki suchego maja i czerwca. Tam plony mogą być nawet o 20 proc. niższe niż średnia z poprzednich lat. W tym roku skutki suszy są mniej odczuwalne w przeciwieństwie do skutków innych anomalii pogodowych, jak ulewne deszcze, huragany i gradobicia – ocenia wiceminister rolnictwa. Dzięki zmianie przepisów wsparcie ma otrzymać szersza grupa poszkodowanych rolników.


16.08.2016
Polska wołowina na saudyjski rynek
Główny Inspektorat Weterynarii uzgodnił z Saudyjskim Urzędem ds. Żywności i Leków warunki eksportu wołowiny.


12.08.2016
Międzyresortowy Zespół ds. ASF powołany
Dziś weszło w życie Zarządzenie nr 107 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń.


10.08.2016
Stowarzyszenie Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami członkiem PFPŻ ZP
Stowarzyszenie Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami zostało przyjęte w poczet członków PFPŻ ZP.


09.08.2016
Komisja Europejska powinna szybciej reagować na zakłócenia w handlu wewnątrz UE
Ponad 30 proc. produktów żywnościowych eksportowanych w ramach UE napotyka bariery handlowe. Zjawisko protekcjonizmu mimo wspólnego unijnego rynku nasila się. – Bezpodstawne czy niesprawiedliwe oskarżenia pod adresem danego producenta mogą spowodować, że straci on rynek i odbiorców. Dlatego potrzebna jest szybsza reakcja ze strony Komisji Europejskiej – podkreśla dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.


08.08.2016
Zespół ds. Zwalczania Nieuczciwej Konkurencji Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie
Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP objął stanowisko przewodniczącego Zespołu ds. Zwalczania Nieuczciwej Konkurencji Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.


03.08.2016
Ministerstwo Rozwoju zaprasza do konsultacji projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Najważniejszy dokument wskazujący kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej jest rozwinięciem Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętego 16/02/16 przez Radę Ministrów. Wśród projektów kluczowych przewidzianych do przygotowania i realizacji do roku 2020 wymieniane są m.in.: Polski Narodowy Holding Spożywczy, Platforma żywnościowa i Polska Akademia Spożywcza.


03.08.2016
Ustawa o podatku „handlowym” podpisana przez Prezydenta
Wprowadzenie dwóch stawek podatku od sprzedaży detalicznej - 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie - zakłada ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej, którą w sobotę podpisał prezydent Andrzej Duda.


03.08.2016
Trwają prace nad koncepcją utworzenia holdingu spożywczego
Trwają prace nad koncepcją utworzenia Polskiego Narodowego Holdingu Spożywczego. Zakłada ona, że na bazie Krajowej Spółki Cukrowej powstanie duży podmiot, do którego mogą być dołączone inne polskie firmy rolno-spożywcze - poinformował w środę minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.


02.08.2016
Napoje funkcjonalne i innowacyjne
Wywiad z dr Moniką Hoffmann z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa.


02.08.2016
Polska potęgą drobiarską. Dynamicznie rośnie produkcja i eksport mięsa
Polska jest europejskim liderem w produkcji mięsa drobiowego. W ubiegłym roku wyniosła ona ponad 2,3 mln ton, w tym może być o 300 tys. ton większa – szacują eksperci Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Dynamika wzrostu eksportu może być jeszcze większa – prognozy mówią o ponad 18-proc. wzroście. Na eksport trafia ponad 40 proc. produkcji.


26.07.2016
Kolejne kraje otwierają swoje rynki na polskie mięso, ryby i miód
Coraz więcej zakładów mięsnych otrzymuje zgodę na eksport polskiej wołowiny do Turcji, chęć kupowania polskiej wołowiny i drobiu wyraziła też Arabia Saudyjska. Algieria chce importować ryb i miód - poinformował resort rolnictwa.


25.07.2016
Resort rolnictwa przygotuje program rozwoju głównych rynków rolnych
Resort rolnictwa przygotuje program rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce do 2020 r. - poinformował szef MRiRW Krzysztof Jurgiel. Jak podkreślił, jednym z wyzwań na rynku wieprzowiny będzie m.in. odbudowa pogłowia trzody chlewnej w polskich gospodarstwach.


25.07.2016
Rolnicy obawiają się niekontrolowanego napływu zbóż z Ukrainy
Rolnicy obawiają się niekontrolowanego napływu na polski rynek zboża z Ukrainy. Jeśli służby państwa będą tolerować import, producenci zbóż są gotowi zorganizować protesty w różnych miejscach kraju – pisze "Nasz Dziennik".


21.07.2016
Spóźnione prawo da w kość spożywcom
Strategia, promocja, opakowanie i skład. To część zmian, które do wczoraj powinny przejść m.in. niektóre napoje izotoniczne, energetyki i odżywki. Branża dostała na to... kilka tygodni - podaje Puls Biznesu.


20.07.2016
Lody idą na dietę
Polacy jedzą coraz więcej lodów, ale szukają tych rodzajów, które utożsamiają ze zdrowiem. Dlatego producenci wprowadzają lody bezglutenowe, bez laktozy czy niskokaloryczne.


18.07.2016
MRiRW: Podejmiemy działania w kierunku wyjaśnienia zarzutów dotyczących jaj z Polski
Republika Czeska jest od wielu lat jednym z najważniejszych partnerów Polski w handlu artykułami rolno-spożywczymi. Zajmuje trzecią pozycję wśród krajów, do których Polska eksportuje swoje produkty.


15.07.2016
Rada Dialogu Społecznego przeciwna zabraniu Państwowej Inspekcji Sanitarnej kompetencji w zakresie kontroli żywności
Na wczorajszym posiedzeniu Prezydium Rady Dialogu Społecznego przyjęto stosowną uchwałę strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego.


14.07.2016
Czesi poszli na wojnę z jajami
Czesi mają problem z jajami, m.in. z Polski. Zarzucają im ukrywanie pochodzenia - podaje "Puls Biznesu".


14.07.2016
Naukowcy sprawdzają czy producenci nie fałszują żywności
Czy soki nie są rozwadniane przez producenta, a polskie miody mieszane z tańszymi azjatyckimi, czy wino pochodzi rzeczywiście z tego regionu, który deklaruje producent – to wszystko pozwalają zweryfikować badania prowadzone w Laboratorium Autentykacji Produktów w łódzkim BioNanoParku.


13.07.2016
IERiGŻ: rosnący popyt na żywność przełoży się na umiarkowany wzrost cen
Rosnący popyt na żywność przełoży się na umiarkowany wzrost cen w II połowie roku - prognozuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.


12.07.2016
NIK o bezpieczeństwie żywności
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała dzisiaj raport „Działania organów administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa żywności”.


07.07.2016
Konferencja prasowa w PE nt. barier pozataryfowych
Czesław Siekierski: "Wspólny rynek nie tylko łączy Europę, ale i spaja. Chodzi o tępienie złych praktyk na rynku unijnym".


06.07.2016
BUCHI - Oznaczanie tłuszczu w produkcie i w czasie produkcji
Rabat 15% na urządzenia do oznaczania tłuszczu


06.07.2016
USA ważne dla wieprzowiny
Eksport mięsa rośnie mimo embarga - podaje Parkiet.


06.07.2016
MSZ: Niemcy to najważniejszy partner handlowy Polski
Niemcy są naszym najważniejszym partnerem handlowym, wymiana sięga blisko 100 miliardów euro, żyjemy w naturalnej symbiozie - powiedziała podsekretarz stanu w MSZ Katarzyna Kacperczyk na posiedzeniu sejmowej komisji spraw zagranicznych.


30.06.2016
Spore spadki cen jaj. Niska opłacalność produkcji
Ceny jaj u producentów bardzo mocno spadają - oceniają eksperci Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.


30.06.2016
PFPŻ ZP członkiem Krajowej Izby Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce działającą od 1990 roku.


30.06.2016
Spożywcy na diecie
Belgijscy producenci, handel i restauracje zrzucają kalorie pod skrzydłami resortu zdrowia. Polacy twierdzą, że nie są w tyle, i zabierają się za kolejne samoograniczenie. Już odsolili, teraz odsłodzą – podaje Puls Biznesu.


29.06.2016
Polska największym producentem jabłek i wiśni w UE
Polska jest największym producentem jabłek i wiśni w Unii Europejskiej - wynika z analizy Eurostatu.


29.06.2016
"Eksperci pytają młodych" dotyczące zachowań zdrowotnych młodzieży
W środę 22/06/2016 w Pałacu Prezydenckim odbyła się pierwsza z debat z cyklu „Eksperci pytają Młodych”. Wydarzenie to zapoczątkowało cykl spotkań z młodzieżą i ekspertami, które z inicjatywy Pierwszej Damy RP Agaty Kornhauser - Dudy będą się odbywać w Pałacu Prezydenckim.


27.06.2016
Uniwersytety Trzeciego Wieku "Trzymają Formę!"
W sobotę, 26 czerwca br. na Torze Wyścigów Konnych Służewiec odbył się Dzień warszawskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW). Biorąc pod uwagę znaczenie rodzin dla kształtowania i promowania prawidłowych nawyków w zakresie żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, w ramach Dni warszawskich UTW PFPŻ ZP zorganizowała stoisko Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.


21.06.2016
Polska poprosiła sąsiednie kraje o gotowość do awaryjnych dostaw prądu
Żeby nie powtórzył się ubiegłoroczny blackout, Polska po raz pierwszy w historii poprosiła sąsiednie kraje o gotowość do awaryjnych dostaw prądu - informuje "Gazeta Wyborcza".


20.06.2016
Mleczarnie w Polsce biją rekordy produkcji
Mleczarnie w Polsce pracują z pełną mocą i biją rekordy produkcji mleka i jego przetworów - oceniają eksperci Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.


20.06.2016
PO chce wysłuchania publicznego ws. projektu Prawa wodnego
PO będzie się domagała przeprowadzenia konsultacji społecznych ws. projektu nowego Prawa wodnego w trybie wysłuchania publicznego w Sejmie. W opinii ugrupowania zaproponowany przez resort środowiska projekt przepisów jest „ciosem dla polskiej przedsiębiorczości”.


17.06.2016
Nagrody w ramach programu „Trzymaj Formę!” rozdane!
Wczoraj w siedzibie Polskiego Radia odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców dwóch Konkursów realizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Polską Federację Producentów Żywności w ramach tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Trzymaj Formę!” - Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia oraz Konkursu na projekt edukacyjny. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Programu Pierwszego Polskiego Radia.


16.06.2016
Wiceminister środowiska: Opłaty za pobór wody będą 3-krotnie niższe niż planowaliśmy
Jak poinformował wiceminister środowiska Mariusz Gajda, większość opłat za pobór wód powierzchniowych i podziemnych będzie pomniejszona trzykrotnie w stosunku do pierwotnie zaproponowanych w projekcie nowego Prawa wodnego.


13.06.2016
Minister rolnictwa zapowiada likwidację ARR i utworzenie agencji rozwojowej obszarów wiejskich
Likwidację Agencji Rynku Rolnego i utworzenie agencji rozwojowej promującej obszary wiejskie zapowiedział podczas poniedziałkowego seminarium dot. planowania przestrzennego minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Zmiany mają się dokonać w ciągu dwóch lat.


07.06.2016
Wiceszef MR: Zapewne jeszcze w czerwcu przedstawimy nowy model wspierania eksportu
Prawdopodobnie jeszcze w czerwcu Ministerstwo Rozwoju przedstawi nowy model wspierania polskiego eksportu, dostosowany do możliwości polskiej gospodarki - powiedział wiceszef MR Radosław Domagalski w poniedziałek dziennikarzom.


06.06.2016
Polska wolna od klasycznego pomoru świń
Polska otrzymała status kraju wolnego od klasycznego pomoru świń, co oznacza, że przy eksporcie trzody nie trzeba będzie wypełniać wielu dokumentów - powiedział PAP zastępca głównego lekarza weterynarii Krzysztof Jażdżewski.


04.06.2016
Klub Kukiz 15 proponuje utworzenie Inspekcji Żywności
Zastąpienie trzech inspekcji kontrolujących rolników przez Inspekcję Żywności i połączenie 9 instytutów badawczych zajmujących się żywnością w jeden - przewiduje projekt ustawy, złożony przez klub Kukiz'15. Ma być to "pierwszy krok ofensywy deregulacyjnej" tego klubu.


03.06.2016
Większy popyt na żywność
W maju nastąpił znaczący wzrost popytu na żywność na krajowym rynku.


02.06.2016
Etykiety uderzą w polski eksport
Eksport polskich produktów do Unii Europejskiej może ucierpieć z powodu nowego pomysłu eurokratów, jakim jest wprowadzenie tzw. etykiet środowiskowych. Żywność wyprodukowana w Polsce może być oznaczana jako gorsza, bo do jej wytworzenia używa się energii elektrycznej z węgla.


31.05.2016
Podatek handlowy możliwy od lipca
W najbliższy czwartek Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się projektem tzw. podatku handlowego - powiedział we wtorek minister finansów Paweł Szałamacha. Według niego Sejm może rozpatrzeć rządową propozycją jeszcze w czerwcu, tak by zmiany weszły w życie od lipca.


27.05.2016
Rośnie import ryb do Polski
Importujemy coraz więcej ryb - wynika z danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.


27.05.2016
Polska żywność bije kolejne rekordy
- Polskie produkty spożywcze kontynuują podbój światowych rynków. Motorami ekspansji mają być w tym roku przede wszystkim przetwory zbożowe, mięso oraz słodycze czekoladowe - informuje Rzeczpospolita.


24.05.2016
Inauguracyjne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie
Z udziałem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela oraz podsekretarza stanu Rafała Romanowskiego odbyło się dziś inauguracyjne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.


23.05.2016
Prezes PAIiIZ Sławomir Majman odwołany
Sławomir Majman, prezes PAIiIZ został odwołany. Jego obowiązki przejmie Bartłomiej Pawlak. Majman funkcją szefa agencji pełnił od lipca 2009 roku.


23.05.2016
MF: podatek od hipermarketów z dwiema stawkami i 17 mln zł kwoty wolnej
Podatek od hipermarketów będzie miał dwie stawki, 0,8 proc. i 1,4 proc. oraz 17 mln zł kwoty wolnej od podatku - poinformowało w poniedziałek w komunikacie Ministerstwo Finansów. Projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej wysłano na Komitet Stały Rady Ministrów.


20.05.2016
Stanowisko PFPŻ ZP dot. ustawy Prawo wodne
W związku z opublikowanym w dniu 28/04/2016 na stronach RCL projektem ustawy „Prawo wodne”, PFPŻ ZP zwróciło się z apelem do Rady Ministrów oraz odpowiednich Ministerstw o podjęcie działań w celu wprowadzenia do zapisów ww. ustawy zmian, które uchronią polskie rolnictwo i przetwórstwo żywności przed obciążaniem kosztami, których wysokość wpłynie dramatycznie na obniżenie się rentowność i konkurencyjność tych jakże ważnych gałęzi polskiej gospodarki. PFPŻ ZP apeluje o zmianę obecnego trybu procedowania projektu ustawy i poddania go szerokim konsultacjom społecznym, a także o wprowadzenie zmian do treści projektu, tak aby poziom ewentualnych obciążeń finansowych i administracyjnych nie zagrażał stabilności polskiej gospodarki.


20.05.2016
MRiRW będzie mogło dokładniej szacować zagrożenia suszą
MRiRW ustaliło nowe progowe wartości klimatycznego bilansu wodnego, które będą obowiązywały przy określaniu obszaru suszy w 2016 roku - poinformował resort. Pozwoli to na dokładniejsze szacowanie zagrożenia suszą dla poszczególnych upraw.


19.05.2016
Spożywcy czują smak Wietnamu
Połowę eksportu do Wietnamu znad Wisły stanowi żywność, a potencjał tego azjatyckiego kraju dostrzegają kolejne branże. Handel rybami to już tradycja, ale nasze produkty mleczarskie Wietnamczycy docenili niedawno - czytamy w "Pulsie Biznesu".


18.05.2016
Aż 100 mln zł na promocję polskich marek
Mikro, małe i średnie firmy będą mogły ubiegać się - od 24 czerwca do 5 sierpnia br. - o unijne wsparcie na wprowadzanie swoich wyrobów lub usług na rynki międzynarodowe. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przewidziała na ten cel 100 mln zł.


18.05.2016
Andrzej Romaniuk Głównym Inspektorem IJHARS
Z dniem 17 maja br. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała Andrzeja Romaniuka na stanowisko Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.


17.05.2016
Polska żywność drugiej kategorii. Z powodu węgla
Etykiety środowiskowe na żywności, podobne do tych istniejących już na lodówkach - takie rozwiązanie proponuje Komisja Europejska, podaje Dziennik Gazeta Prawna.


17.05.2016
Morawiecki zapowiada integrację spółek rolnych
Koncepcja centralnego portu lotniczego, integracja spółek z sektora rolnego, program budowy polskich oszczędności oraz promocja transportu elektrycznego - to projekty rządowe, jakie zasygnalizował we wtorek wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki.


16.05.2016
Corporate Catalyst Award – Nagroda Instytutu Piłsudskiego w Ameryce – wręczona po raz pierwszy w Polsce
11 maja br. w Pałacu Rzeczypospolitej odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Instytutu Piłsudskiego w Ameryce Corporate Catalyst Award. Tegorocznym laureatem został system firm Coca-Cola w Polsce – Coca-Cola HBC Polska oraz Coca-Cola Poland Services.


16.05.2016
Polskie zboże podbija Afrykę
Bez większego rozgłosu na rynki trzecie zaczyna docierać polskie zboże - pisze "Puls Biznesu". Wykorzystaliśmy słabość Ukrainy, wysyłając zboże na Czarny Ląd.


16.05.2016
Przemysł drobiarski eksportem stoi
Branża drobiarska w Polsce jest coraz bardziej uzależniona od sprzedaży zagranicznej - oceniają eksperci Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.


16.05.2016
Projekt tzw. rozporządzenia sklepikowego przekazany do konsultacji
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach został przekazany do konsultacji publicznych.


13.05.2016
Jurgiel spotkał się z komisarzem UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności
Problemy związane z afrykańskim pomorem świń (ASF) oraz rosyjskim embargiem były tematem piątkowej rozmowy ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela z unijnym komisarzem ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisem Andriukaitisem - poinformował resort rolnictwa.


12.05.2016
Czy wiesz już wszystko o dobrych tłuszczach?
PFPŻ ZP uruchomiła nowy portal Dobretluszcze.pl, który jest poświęcony tłuszczom – ich różnorodnym właściwościom oraz znaczeniu w codziennej diecie.


11.05.2016
Mniej zastrzeżeń do żywności
Z jakością dostępnej w kraju żywności jest lepiej - podaje Dziennik Gazeta Prawna.


09.05.2016
Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a USA
Ministerstwo Rolnictwa nie zgodzi się na zapisy, które zagrożą polskim rolnikom w umowie o wolnym handlu między Unią Europejską, a USA. Chodzi o umowę TTIP, o której zrobiło się głośno, bo wyciekły tajne dokumenty z negocjacji. Według tych informacji, USA naciska na Europę, by ta zmieniła restrykcyjne przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności i otworzyła rynek na amerykańską żywność oraz znacząco wzmocniła rolę zagranicznych inwestorów.


09.05.2016
W Warszawie powstaje darmowa jadłodzielnia
W Warszawie powstaje pierwsze miejsce, gdzie za darmo będzie można poczęstować się żywnością, a także podzielić tym, co nam zbywa. Dzielenie się z innymi powinno być nawykiem, codziennością, a nie aktem poświęcenia - mówi jedna z organizatorek jadłodzielni Agnieszka Bielska.


04.05.2016
MSP planuje stworzenie koncernu rolno-spożywczego
Resort skarbu chce stworzyć polski koncern rolno-spożywczy. Ma umożliwić to firmom skuteczne konkurowanie z zagranicznymi podmiotami. Powstaną kilkusetmilionowe oszczędności w skali roku na samych zakupach - ocenia minister skarbu Dawid Jackiewicz.


04.05.2016
Portal Promocji Eksportu jako istotne źródło informacji dla podmiotów gospodarczych
Portal Promocji Eksportu powstał przy współpracy Ministerstwa Rozwoju, wydziałów ekonomicznych polskich ambasad, a także regionalnych centrów obsługi inwestorów i eksporterów.


28.04.2016
Prawo wodne "utopi" producentów żywności i napojów
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy "Prawo Wodne", który określa nowe stawki opłat dotyczące zarówno poboru wody, jak i ścieków. Dla przemysłu spożywczego Ministerstwo Środowiska ustanowiło specjalne stawki opłaty. Zdaniem Andrzeja Gantnera, dyrektora generalnego Polskiej Federacji Producentów Żywności (PFPŻ), dla wielu firm spożywczych tak drastyczna podwyżka kosztów produkcji może spowodować utratę rentowności i bankructwo.


27.04.2016
Rośnie rynek produktów ekologicznych w UE
Coraz więcej unijnych obywateli docenia żywność ekologiczną, co wyraża się w rosnących zakupach takich produktów. W 2014 r. rynek sprzedaży produktów ekologicznych w UE wzrósł o 7,4 proc. i osiągnął około 23,9 mld euro. W Polsce oszacowano go na 700 mln zł.


27.04.2016
Przetwórstwo wykorzystuje polskie surowce
Przetwórstwo w Polsce wykorzystuje przede wszystkim surowce pochodzące z krajowego rolnictwa. Najwięcej importujemy wieprzowiny, która pokrywa 1/3 krajowych potrzeb - poinformował na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa wiceminister Jacek Bogucki.


25.04.2016
IERiGŻ: Nadwyżka w handlu produktami rolno-spożywczymi może wzrosnąć
Nadwyżka w handlu produktami rolno-spożywczymi może w 2016 roku wzrosnąć do 8,2 mld euro z 7,7 mld euro w 2015 roku - prognozują eksperci Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.


22.04.2016
Polaków jest już stać, by nie gotować w domach
Niemal co piąta złotówka wydawana nad Wisłą na usługi gastronomiczne i hotelarskie przypada na katering. Korzystają z niego chętnie nie tylko firmy, ale także klienci indywidualni.


21.04.2016
Kolejny rok eksportowych sukcesów polskiej żywności
2015 to był kolejny dobry rok dla produktów żywności, choć niektórzy wytwórcy wzrost sprzedaży okupili niską ceną - podaje "Puls Biznesu".


21.04.2016
Czy warto zamienić zwykłą sól na sól morską?
W związku z często pojawiającymi się opiniami o korzyściach zdrowotnych płynących z zastąpienia soli kuchennej innymi rodzajami soli, dr inż. Anna Wojtasik z IŻŻ w trakcie prelekcji "Mniej soli - korzystnie dla zdrowia" zorganizowanej przez Wszechnicę Żywieniową w SGGW w dniu 20 kwietnia 2016 r. przedstawiła obiektywne informacje w tym zakresie.


21.04.2016
Spotkanie nt. aktualnych warunków współpracy w łańcuchu dostaw towarów rolno-spożywczych
Dziś odbyło się spotkanie sekretarza stanu Jacka Boguckiego z przedstawicielami organizacji rolników, przetwórców i handlu, którego celem była wymiana poglądów nt. aktualnych warunków współpracy w łańcuchu dostaw towarów rolno-spożywczych oraz działań podejmowanych przez Ministerstwo w tym zakresie. W spotkaniu wzięła udział również wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Bernadeta Kasztelan-Świetlik.


21.04.2016
Branża nabita w butelkę. Plastikową
Wprowadzenie kaucji na pojemniki z tworzywa może spowodować wzrost cen napojów nawet o złotówkę - przestrzegają handlowcy. I nie wiadomo, kto miałby sfinansować drogi system odzyskiwania opakowań PET - podaje ".


15.04.2016
Powstał Polski Fundusz Rozwoju
Polski Fundusz Rozwoju został utworzony na bazie spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe; jego zarząd ma być wybrany jeszcze w kwietniu - poinformowało PAP w czwartek Ministerstwo Rozwoju.


15.04.2016
Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dniem 6 kwietnia br. powołał nowy organ opiniodawczo-doradczy. Rada ma stanowić płaszczyznę do prowadzenia dialogu między ministrem a organizacjami działającymi w obszarze rolnictwa, obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego.


14.04.2016
Trudniej do Czech
Praga dokręca śrubę importerom żywności. Przepisy mogą uderzyć w nasze firmy – podaje Rzeczpospolita.


13.04.2016
MZ: nie dla „superinstytucji" ds. bezpieczeństwa żywności
Resort zdrowia nie zgadza się na odebranie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności ministrowi zdrowia. Takiej zmiany chce natomiast minister rolnictwa, który w marcu powołał zespół ekspertów, który pracuje nad konsolidacją funkcjonujących dotąd odrębnie inspekcji.


13.04.2016
Podatek od handlu: Rząd przedstawił najnowsze propozycje
Trzy progresywne stawki podatku: 0,4 proc. od miesięcznego przychodu między 1,5 mln i 17 mln zł, 0,8 proc. od przychodu między 17 mln i 170 mln zł, 1,4 proc. od przychodu miesięcznego ponad 170 mln zł - zakłada nowa wersja podatku od sprzedaży detalicznej.


11.04.2016
Co Polacy jedzą w pracy?
Nie jesteśmy mistrzami zdrowego odżywiania. Blisko połowa z nas pierwszy posiłek zjada dopiero w pracy, a w porze obiadowej najchętniej sięgamy po hamburgera.


11.04.2016
Żywność znów zaczyna drożeć
Świat boryka się z nadpodażą żywności. Nie przeszkadza to jednak polskim firmom w zwiększaniu eksportu.


09.04.2016
Kowalczyk: Podatek handlowy jest gotowy. Wejdzie w życie od 1 czerwca?
Henryk Kowalczyk, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów uważa, że wejście w życie podatku od handlu jest realne, jeśli chodzi o 1 czerwca br.


07.04.2016
Polacy pokochali gastronomię. Padł rekord odwiedzin restauracji
Padł rekord. 41 proc. Polaków przynajmniej raz w tygodniu stołuje się poza domem. W barach i restauracjach wydajemy 33-35 złotych na osobę - informuje "Gazeta Wyborcza".


06.04.2016
Polski materiał niszczy bakterie
Nowy materiał z nanocząstkami srebra i miedzi, niszczący bakterie i szkodliwe mikroorganizmy, opracowali polscy naukowcy.


05.04.2016
W przyszłym tygodniu Ministerstwo Finansów przedstawi dwie wersje podatku od handlu
W przyszłym tygodniu na spotkaniu z organizacjami handlowców zostaną przedstawione dwie wersje podatku od sprzedaży detalicznej - poinformowało we wtorek PAP biuro prasowe Ministerstwa Finansów.


04.04.2016
Posobkiewicz: Nie wyobrażam sobie, żeby zdrowiem Polaków zajmowali się lekarze weterynarii
Jak pomysł utworzenia nowej instytucji zajmującej się bezpieczeństwem żywności ocenia główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz?


04.04.2016
Biała Księga „Stop biurokratyzmowi!”
Biała Księga „Stop biurokratyzmowi!” opublikowana przez organizację "Pracodawcy RP" zawiera rekomendacje dla polityków i urzędników, jak eliminować bariery biurokratyczne w otoczeniu biznesu.


04.04.2016
Eksport zaostrza apetyt na rozwój
Rosnąca konkurencja w kraju sprawia, że rodzime spółki coraz większe nadzieje pokładają w sprzedaży zagranicznej. W 2016 roku po raz kolejny jej wartość może pójść w górę.


01.04.2016
Polacy nie wykorzystują szansy w Afryce
Rosnąca siła nabywcza konsumentów sprawia, że Afryka staje się coraz atrakcyjniejszym rynkiem dla eksportu żywności. Zwiększa się też popyt na maszyny.


31.03.2016
Zmarł wybitny znawca gospodarki żywnościowej prof. dr hab. Roman Urban
Członkowie, Zarząd i pracownicy, Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców z głębokim smutkiem przyjęli wiadomość o śmierci prof. dr. hab. Romana Urbana.


31.03.2016
Komisja Europejska mianowała nowego szefa przedstawicielstwa w Warszawie
Komisja Europejska mianowała dzisiaj dr. Marka Prawdę dyrektorem przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.


30.03.2016
Nad żywnościowym superurzędem praca wre
Jedna inspekcja obiecywana branży od lat znów jest na tapecie. Nie zaczęło się najlepiej - są pierwsi pominięci. Wśród nich - główni zainteresowani – podaje Puls Biznesu.


30.03.2016
Ministerstwo Rozwoju wesprze eksport polskiej żywności. Wśród rynków priorytetowych Chiny, Indie i Wietnam
Trwają prace nad określeniem kluczowych dla eksportu rynków, na których będą prowadzone działania promocyjne. Poza tradycyjnymi odbiorcami duże nadzieje resort rozwoju wiąże z rynkami azjatyckimi – Chinami, Indiami i Wietnamem, a także afrykańskimi, np. RPA. Branża spożywcza znalazła się wśród 12 gałęzi wspieranych branżowymi programami promocji przy współudziale środków unijnych.


30.03.2016
Trwają rozmowy otwarciu rynków azjatyckich dla polskiej wieprzowiny. Jej eksport cierpi z powodu afrykańskiego pomoru świń
Od dwóch lat dla polskiej wieprzowiny zamknięta jest większość rynków azjatyckich, które są głównym odbiorcą tego mięsa z Unii Europejskiej. Eksport wieprzowiny z Polski w 2015 roku wzrósł wprawdzie o 5,5 proc., ale udział odbiorców spoza Unii Europejskiej wyniósł zaledwie 17 proc. Eksperci zapewniają, że polskie służby stale walczą z chorobą i kontrolują sytuację. Trwają rozmowy o otwarciu rynków z partnerami z Azji.


30.03.2016
Polacy i Europejczycy jedzą czekoladę dla zdrowia, odprężenia i energii
Wielu konsumentów sięga po wyroby czekoladowe ze względu na korzyści emocjonalne, a także aby dodać sobie energii oraz ze względów zdrowotnych. Statystyczny Polak zjadł w 2015 roku ok. 5 kg czekolady – wynika z nowych badań firmy analitycznej Mintel podaje Portalspożywczy.pl.


25.03.2016
Bruksela blokuje podatek obrotowy w naszym kraju
Komisji Europejskiej nie podoba się pomysł obłożenia sprzedaży detalicznej dodatkowym podatkiem - obrotowym.


24.03.2016
V edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!"
W bieżącym roku szkolnym 2015/2016 realizowana jest już piąta edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! będącego dodatkową inicjatywą w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!".


21.03.2016
Polska wieprzowina na zakręcie
Utrzymujący się od dwóch lat zakaz eksportu mięsa do Rosji i Azji poważnie szkodzi branży – podaje Rzeczpospolita.


21.03.2016
Z branżą mięsną przy wielkanocnym stole
Wielkanoc mięsne święta, polska tradycja – pod tym hasłem odbyło się dzisiaj spotkanie na temat branży mięsnej w Polsce. Uczestniczyła w nim podsekretarz stanu Ewa Lech.


21.03.2016
MRiRW: W negocjacjach TTIP trzeba uwzględnić wrażliwość sektora rolnego
Ministerstwo rolnictwa uważa, że w negocjacjach dotyczących umowy handlowej (TTIP) między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi należy uwzględnić "wrażliwość" sektora rolnego, m.in. chodzi o regulacje weterynaryjne, GMO czy standardy jakości żywności.


15.03.2016
Andrzej Gantner na Food Show 2017: Polska powinna dbać o europejski rynek żywności
Jeśli chodzi o polski eksport, to jesteśmy w miejscu, w którym mieliśmy być – nie da się zdobywać rynku w nieskończoność, poza tym rynek łatwiej jest zdobyć niż utrzymać. Polska jest obecnie w momencie utrzymania rynku. Mamy ponad 80 proc. eksportu na rynek europejski i nic się ostatnio nie zmieniło – powiedział Andrzej Gantner, Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności podczas debaty "Żywność - najlepsza wizytówka promocyjna Polski" w trakcie Food Show - nowego wydarzenia biznesu spożywczego, branży HoReCa oraz sektora kulinariów, które odbywa się w Katowicach w dniach 16-18 marca 2017 roku.


14.03.2016
Polskie słodycze podbijają Chiny
Polskie słodycze cieszą się w Chinach coraz większym uznaniem, podobnie zresztą jak w innych krajach azjatyckich - powiedził PAP dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gartner. Rynek słodyczy w Polsce jest wart około 13 mld zł, to około 1 proc. rynku globalnego.


14.03.2016
Żywność napędza polski eksport. Najlepszy rok w historii
Mamy potężną nadwyżkę w handlu zagranicznym żywnością. Warunki są jednak trudne. Wiele firm szykuje się więc na inwestycyjną ofensywę – informuje "Gazeta Wyborcza".


09.03.2016
Chemia, maszyny i żywność podstawami polskiego eksportu
W 2015 r. eksport artykułów rolno-spożywczych wyniósł prawie 23,6 mld euro, co oznacza wzrost o 7,7 proc. - poinformował Dziennik Gazeta Prawna.


08.03.2016
Jednokolorowe do Azji
Nadchodzi trzeci sezon sadowniczy bez rynku rosyjskiego. Program wycofywania nadmiaru jabłek się kończy, magazyny puchną, a rolnicy muszą wymieniać drzewka w sadach na nowe gatunki.


06.03.2016
Polskie mięso pojedzie do Egiptu
Główny Inspektorat Weterynarii uzgodnił z egipskimi władzami weterynaryjnymi wzory świadectw dla mięsa drobiowego i wołowego, co oznacza, że polskie firmy mogą rozpocząć tam jego eksport - poinformował PAP zastępca głównego lekarza weterynarii Krzysztof Jażdżewski.


05.03.2016
MRiRW podejmie kolejną próbę uregulowania relacji handel - przetwórstwo
- W resorcie rolnictwa trwają prace nad projektem ustawy o zapobieganiu nieuczciwym praktykom rynkowym stosowanym wobec dostawców produktów spożywczych i rolnych przez przedsiębiorców zajmujących się obrotem tymi produktami - poinformowało biuro prasowe MRiRW.


04.03.2016
Mleko pogrąża się w kryzysie
Rekordowo niskie ceny rujnują wyniki branży mleczarskiej w Polsce. Na poprawę będzie jednak musiała poczekać do końca roku – podaje Rzeczpospolita.


02.03.2016
Resort rolnictwa przygotował przepisy dot. umarzania kar za nadprodukcję mleka
Ministerstwo rolnictwa przygotowało projekt uchwały rządu sprawie ustanowienia programu pomocy dla producentów mleka. Przepisy przewidują możliwość umorzenia niezapłaconych kar za nadprodukcję mleka w latach 2014/2015 - poinformowało biuro prasowe resortu.


26.02.2016
Dieta 0 % to za mało
Dieta 0% to smutny, symboliczny przejaw niezaspokojonych potrzeb żywieniowych osób w trudnej sytuacji materialnej. Banki Żywności nie przechodzą obojętnie wobec ich problemów.


26.02.2016
Rząd bierze się za patologie w handlu
Sieci sklepów muszą liczyć się z nowymi utrudnieniami w prowadzeniu biznesu. Rząd chce ograniczyć ich siłę przetargową w rozmowach z dostawcami.


24.02.2016
Polscy producenci słodyczy obawiają się konkurencji z Ukrainy
Ukraińscy producenci słodyczy coraz mocniej wchodzą na polski rynek. Mniejsze rodzime firmy obawiają się ich konkurencji, która w przyszłości może być zagrożeniem także dla dużych graczy - podaje Puls Biznesu.


23.02.2016
Słodki chłopiec do bicia
Polscy producenci żywności na potęgę zmieniają skład wyrobów. Ubywa z nich soli, tłuszczu, a przede wszystkim cukru.


22.02.2016
Arabia Saudyjska szansą dla polskich firm m.in. spożywczych
Arabia Saudyjska realizuje obecnie ogromny program rozbudowy infrastruktury i rozwoju energetycznego, w którym mogą uczestniczyć polskie firmy.


16.02.2016
Polska liczy na Indie
Polski rząd chce wzmocnienia współpracy z Indiami, szczególnie w sektorach górniczym i zielonych technologii oraz przetwórstwie żywności.


15.02.2016
Czy mamy unikać jaj od kur trzymanych na wolnym wybiegu?
Według analizy smog może wpływać na jaja. Krakowski Alarm Smogowy ostrzega, że jedząc jaja kur z wolnego wybiegu czy inne produkty lokalnego pochodzenia, narażamy się na zatrucie dioksynami.


15.02.2016
Polskie kurczaki szukają nowych rynków
W 2015 r. zostaliśmy ponownie największym producentem drobiu w UE.


15.02.2016
Czy ceny w sklepach wzrosną po wprowadzeniu „podatku handlowego”?
Bank Credit Agricole zrewidował swój scenariusz inflacji w Polsce. Jego przedstawiciele tłumaczą taki ruch perspektywą wprowadzenia podatku od sprzedaży detalicznej oraz zmianami w ramach innych czynników determinujących tempo wzrostu cen w Polsce.


11.02.2016
Rozmowy w Japonii
Podsekretarz stanu Rafał Romanowski w dniach 8-10 lutego 2016 roku przebywał z wizytą w Japonii. Głównym celem wizyty jest kontynuacja rozmów z przedstawicielami kierownictwa japońskiego resortu rolnictwa oraz służbami odpowiedzialnymi za kwestie bezpieczeństwa żywności nt. możliwości zintensyfikowania eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na ten rynek, w szczególności zniesienia przez stronę japońską zakazu importu polskiej wieprzowiny. Japonia jest jednym z 13 rynków priorytetowych w zakresie promocji sektora rolno-spożywczego.


11.02.2016
Czas konsolidacji w otoczeniu rolnictwa
Powody: rosnący eksport i otwartość banków na finansowanie inwestycji.


09.02.2016
Producenci kasz i przetworów owocowo-warzywnych mogą cieszyć się z 2015 r.
Producenci mrożonych owoców i warzyw wierzą w tłuste lata. Produkcyjne podsumowanie 2015 roku najbardziej powinno cieszyć producentów niektórych kasz i przetworów owocowo-warzywnych, bo to oni najmocniej zwiększyli produkcję — informuje „Puls Biznesu” opierając się na danych Głównego Urzędu Statystycznego.


04.02.2016
Rekord eksportu słodyczy
Ubiegły rok był rekordowy pod względem eksportu polskich słodyczy - podaje "Dziennik Gazeta Prawna". Wzrost w stosunku do 2014 roku wyniósł ponad 10 proc.


03.02.2016
Branża spożywcza notuje dobre wyniki. W tym roku będzie musiała się zmierzyć z podatkiem nałożonym na banki i sklepy
W ubiegłym roku eksport produktów spożywczych mógł sięgnąć 25 mld zł. Nowe rynki zbytu i korzystny kurs walutowy stwarzają dobre perspektywy dla eksporterów także na ten rok. Branża spożywcza korzysta również na rosnącej konsumpcji wewnętrznej. W tym roku dynamika wzrostu może być na poziomie 2 proc. – ocenia Atradius Credit Insurance. Sektor będzie musiał się jednak zmierzyć z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą nałożenie podatku na sprzedawców detalicznych i banki.


03.02.2016
Do końca roku w Warszawie powstanie 30 coolomatów
Do grudnia br. na terenie stolicy powinno działać 30 coolomatów, urządzeń chłodniczych ze schowkami do przechowywania zamówionej przez internet żywności.


26.01.2016
Umowa TTIP zagraża zrównoważonemu systemowi żywności?
Negocjowana między UE a USA umowa o powołaniu strefy wolnego handlu (TTIP) zagraża zrównoważonemu systemu żywnościowemu - mówili eksperci podczas debaty zorganizowanej w Warszawie przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności.


25.01.2016
O doskonaleniu produktów w trakcie I Narodowego Kongresu Żywieniowego
Działania przemysłu na rzecz zmniejszenia zawartości tłuszczu, cukru i soli w produktach spożywczych zostały zaprezentowane w trakcie Kongresu Żywieniowego IŻŻ.


25.01.2016
Brak zaufania do sztucznych słodzików jest nieuzasadniony
Brak zaufania do sztucznych słodzików wynika z niewłaściwej wiedzy, często szerzonej i powielanej przez różne osoby, które prezentują osobiste poglądy, a nie fakty bazujące na badaniach naukowych. EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) i inne podobne urzędy na świecie wielokrotnie potwierdzały bezpieczeństwo stosowania aspartamu w produktach spożywczych, bazując na braku jakichkolwiek naukowych dowodów, że jest inaczej - powiedziała serwisowi www.portalspozywczy.pl, Iwona Jacaszek-Pruś, dyrektor ds. korporacyjnych Coca-Cola HBC Polska oraz wiceprezes PFPŻ ZP.


25.01.2016
Polskie mleko popłynie do Indonezji
Podczas piątkowego spotkania ministra Krzysztofa Jurgiela z przedstawicielami krajów ASEAN i przedstawicielami polskich firm mleczarskich, oficjalnie zostało ogłoszone zatwierdzenie polskich zakładów mleczarskich na rynek Indonezji.


23.01.2016
Japonia, Indonezja, Kuba - nowe rynki zbytu dla polskiego mięsa i produktów mleczarskich
Polska konina może być eksportowana do Japonii, produkty mleczarskie do Indonezji, a drób i produkty mleczarskie na Kubę - to nowe rynki zbytu, który zostały otwarte w ostatnich dniach dla polskiej żywności.


22.01.2016
Raport o handlu - stare i nowe dylematy rozwoju handlu w Polsce
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur we współpracy z Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji zaprezentował wyniki polskiego handlu w ostatnich latach oraz zarysował perspektywę dla handlu na rok 2016.


21.01.2016
Naukowcy zmodyfikowali zalecenia dotyczące zdrowego żywienia
Eksperci Instytutu Żywności i Żywienia (IŻŻ) opublikowali nową Piramidę Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej, która znacząco różni się od swojej poprzedniczki z 2009 r. Zmiany te są wyrazem postępu w naukach medycznych, uwzględniają wyniki najnowszych badań naukowych, a także rekomendacje uznanych światowych ośrodków eksperckich.


21.01.2016
Najważniejsze trendy konsumenckie w 2016 r.
Nielojalność, poszukiwanie nowości, ekopodejście, życie online. Puls Biznesu przedstawia prognozy analityków firmy badawczej Euromonitor International.


20.01.2016
Ekspert: w czasie mrozów, tak jak latem, należy pić więcej płynów
Nie tylko latem, ale również zimą, szczególnie w czasie mrozów, grozi nam odwodnienie organizmu. Dlatego m.in. z tego powodu należy pić więcej płynów – powiedział PAP dr Paweł Grzesiowski z warszawskiego Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji.


13.01.2016
BÜCHI Labortechnik Partnerem Strategicznym PFPŻ ZP
BÜCHI Labortechnik Partnerem Strategicznym Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców w roku 2016!


12.01.2016
Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. Partnerem Strategicznym PFPŻ ZP
Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. Partnerem Strategicznym Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców w roku 2016!


11.01.2016
Ceny żywności na świecie w grudniu 2015 r. odnotowały dalszy spadek
W porównaniu z grudniem 2014 r. ceny żywności były o 17,1% niższe.


11.01.2016
Niekorzystne warunki pogodowe w 2015 r. przełożyły się na zmniejszenie produkcji płodów rolnych
GUS z końcem grudnia opublikował Wynikowy szacunek produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2015 r.


28.12.2015
Trudniej o wyższe marże w branży spożywczej
Kolejne przejęcia i fuzje, rekordowy eksport oraz rosnąca presja cenowa ze strony marketów - tego można się spodziewać w 2016 r.


21.12.2015
Wodainapoje.pl
Ruszyła nowa strona poświęcona napojom, sokom i wodom – ich różnorodnym właściwościom oraz funkcjom w zapewnieniu zdrowia i dobrego samopoczucia.


18.12.2015
Jurgiel: Główne zadania to wyrównanie konkurencji i stabilizacja na rynkach rolnych
Wyrównanie warunków konkurencji w rolnictwie UE i polskim, a także stabilizacja na rynkach rolnych, to główne założenia programu PiS dla rolnictwa, które przedstawił w czwartek w Sejmie szef MRiRW Krzysztof Jurgiel.


16.12.2015
Jedynie holistyczne podejście do prewencji nadwagi i otyłości oparte na edukacji i promocji aktywności fizycznej może przynieść trwałe rezultaty
Ministerstwo Zdrowia kończy dziś konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.


14.12.2015
Kampania „ABC Dobrego Magazynowania” zrealizowana!
Wszystkie działania w ramach kampanii edukacyjnej „ABC Dobrego Magazynowania”, realizowanej przez Polską Federację Producentów Żywności pod patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego, zostały przeprowadzone z powodzeniem.


11.12.2015
Rząd skonsultuje z branżą handlową uwagi do podatku od sklepów
W przyszłym tygodniu razem z ministrem finansów będziemy rozmawiać z przedsiębiorcami o wniesionych przez nich uwagach do projektu ustawy o podatku od marketów; do końca grudnia chcemy wypracować ostateczne stanowisko - mówi PAP szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk.


11.12.2015
MGMiŻŚ: komunikat prasowy ze spotkania ministra z wicepremierem Indonezji (komunikat)
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że we wtorek, 8 grudnia, odbyło się spotkanie ministra Marka Gróbarczyka z wicepremierem, ministrem koordynatorem ds. morskich Indonezji Rizalem Ramlim. Spotkanie odbyło się w ramach wizyty wicepremiera Ramliego w Polsce, której celem był udział w seminarium nt. utworzenia strefy wolnego handlu w ramach powstającej Wspólnoty Gospodarczej Państw ASEAN.


11.12.2015
Polska drobiową potęgą. Co stoi za sukcesem branży?
Drobiarstwo w Polsce to potężna, dynamicznie rozwijająca się branża. W ciągu ostatnich 10 lat produkcja drobiu wzrosła niemal trzykrotnie, do 2,5 mln ton rocznie.


10.12.2015
Produkty z długim terminem przydatności do spożycia nie muszą zawierać konserwantów. Producenci stosują inne metody
60 proc. konsumentów jest przekonanych, że produkty z długim terminem przydatności do spożycia muszą zawierać konserwanty. Eksperci przekonują, że wcale nie musi tak być, bo producenci stosują inne metody gwarantujące trwałość produktów. Najłatwiej znaleźć żywność bez konserwantów w grupie soków i nektarów. Ich długą trwałość to zasługa pasteryzacja lub sterylizacja.


09.12.2015
Nowe Ministerstwo Rozwoju i likwidacja Ministerstwa Gospodarki
W dniu 8 grudnia br. w Dzienniku Ustaw poz. 2076 zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki.


09.12.2015
Polska żywność cieszy się powodzeniem wśród Brytyjczyków
Eksport do Wielkiej Brytanii polskich produktów rolno-spożywczych rośnie. I, co najważniejsze, nasza żywność cieszy się takim powodzeniem nie tylko ze względu na licznych rodaków, którzy tam wyemigrowali. Coraz częściej to Brytyjczycy sięgają po nasze produkty.


08.12.2015
Minister rolnictwa ujawnił główne zadania dla resortu na najbliższe lata
Resort rolnictwa przygotował zadania, które chce realizować w latach 2015-2019, dokonana została także ocena działań podjętych w ostatnich 8 latach - poinformował we wtorek na konferencji prasowej minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.


08.12.2015
Najwięcej naszego jedzenia konsumują Niemcy
Eksport polskiej żywności bije rekordy głównie dzięki wzrostowi jej sprzedaży w UE.


07.12.2015
Koniec prymatu w eksporcie jabłek
Spadliśmy na trzecie miejsce wśród światowych eksporterów. O powrót na pozycję lidera będzie trudno.


02.12.2015
ARYZTA dołączyła do grona członków PFPŻ ZP
Firma zajmuje się produkcją wysokiej jakości produktów piekarniczych w formie mrożonej i Ambient.
Grupa ARYZTA jest jednym z największych producentów mrożonych produktów piekarniczych na świecie, z przychodami ponad 4 mld EUR.


02.12.2015
Ministerstwo obiecuje pomoc producentom trzody chlewnej
Sytuacja na rynku trzody chlewnej jest tragiczna, cena skupu trzody jest niska, a w eksporcie wieprzowiny przeszkadza afrykański pomór świń - mówili rolnicy i organizacje rolnicze zaproszone na posiedzenie sejmowej komisji rolnictwa. Resort rolnictwa obiecuje pomoc.


02.12.2015
Statystyczny Polak zjada rocznie 38 kg wieprzowiny, 25 kg drobiu i 2 kg wołowiny
Konsumpcja wołowiny w Polsce jest niska - to jedynie około 2 kg na osobę - mówi PAP prezes Związku Polskie Mięso Witold Choiński.


02.12.2015
Wielkopowierzchniowy problem z prawem
Lista grzechów związanych z nową daniną jest tak długa, że Bruksela może nie dać rozgrzeszenia - uważają doradcy podatkowi.


01.12.2015
Jacobs Douwe Egberts dołączył do grona członków PFPŻ ZP
Jacobs Douwe Egberts to firma o globalnym zasięgu, oferująca kawę i herbatę swoim klientom w ponad 80 krajach za pośrednictwem znanych marek, takich jak: Jacobs, Prima, Tassimo, Moccona, Senseo, L'OR, Douwe Egberts, Kenco, Pilao & Gevalia.


01.12.2015
Kierownictwo resortu rolnictwa już w pełnym składzie
Na stanowisko sekretarza stanu w ministerstwie rolnictwa został powołany poseł Zbigniew Babalski. Tym samym została zakończona procedura formowania kierownictwa resortu rolnictwa - poinformował we wtorek zespól prasowy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


30.11.2015
Ciastka, które leczą
Polski zespół naukowców opracował produkty spożywcze, które pomagają w walce z chorobami. Niedługo trafią na sklepowe półki - podaje Newsweek.


28.11.2015
Polskie jedzenie podbiła świat
Mamy potężną nadwyżkę w handlu zagranicznym żywnością. Rosyjskie embargo nas drasnęło, ale nie zraniło. Szkodzi spadek cen mleka.


27.11.2015
Dyrektor PFPŻ: Podatek progresywny dla sieci może być zakwestionowany przez KE
Podatek progresywny od obrotów sieci handlowych, jaki proponują niektórzy gracze na rynku handlu, może zostać uznany przez Komisję Europejską za barierę w dostępie do rynku – uważa Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności. Jego zdaniem, z punktu widzenia dostawców, bez względu na to jak zostanie skonstruowany podatek dla sieci handlowych, i tak zapłacą za niego producenci.


27.11.2015
Za nami spotkanie branży wołowej
Sektor wołowiny potrzebuje kompleksowej strategii rozwoju obejmującej kwestie związane z jakością i standaryzacją mięsa, zagospodarowaniem produkcji na rynku krajowym i rynkach eksportowych, budowaniem marki polskiej wołowiny. Taki dokument powinien być opracowany i wdrożony przez wszystkie ogniwa łańcucha produkcji i powinien być połączeniem nauki z praktyką. To główny wniosek płynący z II Forum Sektora Wołowiny.


25.11.2015
Ruszyła XXVI edycja Konkursu „Teraz Polska”
Prestiż, zwiększenie zaufania, lojalności klientów, rozpoznawalności i konkurencyjność firmy – to zdaniem Laureatów najważniejsze korzyści, jakie przynosi zwycięstwo w Konkursie „Teraz Polska”. Zgłoszenia do tegorocznej, XXVI edycji Konkursu przyjmowane są do 22 stycznia 2016 roku.


25.11.2015
„Trzymaj Formę!” objęte honorowymi patronatami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu i Turystyki, MRiRW oraz MEN
Ministerstwa udzieliły honorowego patronatu programowi realizowanemu przez PFPŻ ZP i GIS.


24.11.2015
Rząd za rozwojem współpracy z Chinami. Wesprze inicjatywę "Jeden Pas i Jeden Szlak"
Rada Ministrów wyraziła we wtorek zgodę na podpisanie przez polskiego ambasadora w Pekinie memorandum dotyczącego wspierania inicjatywy "Jeden Pas i Jeden Szlak" - podało CIR. "Pas i Szlak" to sieć korytarzy transportowych łączących Kraj Środka z UE.


24.11.2015
Andrzej Gantner: Podatek handlowy uderzy w dostawców i konsumentów
Opodatkowanie handlu będzie wiązać się z niemal natychmiastowym przeniesieniem obciążeń na dostawców produktów oraz na konsumentów - mówi PAP dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner.


24.11.2015
Polskie jabłka w Wietnamie
Zasady eksportu jabłek z Polski do Wietnamu zostały określone w „Importowych wymaganiach fitosanitarnych dla świeżych owoców jabłek”. Dokument ustalający podmiotowe wymagania został podpisany w dniu 02.10.2015 r. przez Szefów Organizacji Ochrony Roślin Polski i Wietnamu – podał PIORIN.


21.11.2015
Minister rolnictwa podał cztery priorytety
Zwiększenie liczby ubezpieczających się rolników, zahamowanie spekulacji ziemią rolną, przygotowanie stanowiska do przyszłorocznych negocjacji Wspólnej Polityki Rolnej i zrównoważony rozwój - jako swoje priorytety wymienił nowy minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.


18.11.2015
Polacy zmieniają nawyki żywieniowe
Raport „Zmiany preferencji Polaków w zakresie konsumpcji żywności” został przygotowany przez analityków Banku BGŻ BNP Paribas.


16.11.2015
Mamy nowy rząd i ministra rolnictwa
W poniedziałek prezydent Andrzej Duda powołał członków Rady Ministrów oraz Beatę Szydło (PiS) na jej prezesa. Andrzej Duda odebrał również przysięgę od nowej premier i członków nowo powołanego rządu. Nowym ministrem rolnictwa został Krzysztof Jurgiel.


16.11.2015
Nowy minister rolnictwa
Krzysztof Jurgiel, został powołany na nowego ministra rolnictwa i rozwoju wsi.


16.11.2015
Zbliża się rządowa kontrrewolucja w szkolnej kuchni
Kandydatka na szefową MEN zapowiada odwrót od restrykcji, które wprowadziła Platforma – podaje Dziennik Gazeta Prawna.


13.11.2015
Polski eksport żywności hamowany przez działania protekcjonistyczne
Raport PwC analizuje bariery pozataryfowe dla polskich eksporterów w UE.


13.11.2015
Krzysztof Jurgiel: Stabilizacja na rynku mleka i wieprzowiny to priorytety
Stabilizacja rynków rolnych, poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz uregulowanie obrotu ziemi – to zdaniem posła Krzysztofa Jurgiela, nowego ministra rolnictwa, najbardziej palące problemy polskiej wsi - podał serwis "www.parlamentarny.pl".


13.11.2015
Sukces samoregulacji reklamy żywności skierowanej do dzieci
Bardzo dobra ocena Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dla sytemu samoregulacji nadawców dot. reklamy skierowanej do dzieci opartego na Zaleceniach Żywieniowych Polskiej Federacji Producentów Żywności.


13.11.2015
Prezes UPEMI: Producenci mięsa budują nowe strategie eksportowe
Według prognoz KE produkcja mięsa wieprzowego notuje od kilku lat stały, sukcesywny wzrost, a do największych konsumentów tego rodzaju mięsa zaliczamy Chiny, UE, USA, Rosję, Brazylię i Japonię. Przy czym Chiny, Rosja i Japonia nie pokrywają w pełni zapotrzebowania z własnej produkcji, są więc znaczącymi importerami tego mięsa - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Wiesław Różański, prezes UPEMI.


12.11.2015
2015 rekordowym rokiem dla branży napojów bezalkoholowych
Upały, które zdominowały sezon letni, wywindowały sprzedaż napojów, soków i wód. Wśród dystrybutorów największymi wygranymi letniej hossy są dyskonty - czytamy w "Rzeczpospolitej".


12.11.2015
Luksusowa żywność według Polaków
Większość Polaków kupuje luksusową żywność raz na miesiąc lub rzadziej. Konsumentów odstrasza potencjalna cena produktów (77 proc.), ograniczona dostępność (21 proc.) oraz niewiedza na temat ich przygotowywania (17 proc) - wynika z badań przeprowadzonych przez grupę IQS na zlecenie Lidl Polska.


10.11.2015
Krzysztof Jurgiel ministrem rolnictwa i rozwoju wsi
Krzysztof Jurgiel kierował pracami resortu rolnictwa na przełomie lat 2005/06, przez nieco ponad pół roku. Był przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi ostatniej kadencji.


05.11.2015
Coolmat zmieni zakupy?
Wysoka konkurencja w handlu powoduje, że sieci szukają nowoczesnych rozwiązań, które zwiększą ich atrakcyjność.


05.11.2015
Czas na zagraniczne przejęcia
Możliwości rozwój w kraju są coraz mniejsze, dlatego też producenci będą szukać innych sposobów umacniania swojej pozycji.


05.11.2015
Podatek od sieci może uderzyć w dostawców i konsumentów
Zdaniem Andrzej Gantnera, dyrektora generalnego Polskiej Federacji Producentów Żywności, podatek od sieci handlowych może uderzyć w dostawców oraz konsumentów.


02.11.2015
Rolnicy będą musieli zapłacić VAT za przekazanie żywności ubogim?
Jak donosi "Nasz Dziennik", według Ministerstwa Finansów rolnicy, którzy otrzymali pomoc finansową z Unii Europejskiej w zamian za przekazanie płodów rolnych potrzebującym, muszą zapłacić od nich 23 proc. podatku VAT.


30.10.2015
MLEKO-EXPO 2015 - XXIV Targi Mleczarskie
Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. zaprasza do odwiedzenia Targów Mleczarskich, które odbędą się w dniach 18-21 listopada 2015 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Kwartalnik Food-Lex jest partnerem medialnym tego wydarzenia.


28.10.2015
Kto zapłaci sklepowy podatek?
PiS pokazał projekt ustawy o podatkach dla sklepów. Pytanie kogo bardziej będzie bolało: wielkie sieci, konsumentów czy może dostawców?


28.10.2015
Producenci słodyczy ograniczani z kilku stron
Sprzedaży cukierków zakazano szkolnym sklepikom, a w tym samym czasie wielkie sieci obniżają ceny lizaków i landrynek o 30 proc., bo mają dostęp do konkurencyjnej oferty zagranicznej – podaje „Polityka”.


27.10.2015
Polakom nie smakują tanie wędliny
Polscy konsumenci są gotowi wydawać większe pieniądze na kiełbasy i szynki wysokiej jakości. "Rzeczpospolita" informuje jednak, że nie zahamuje to kurczenia się rynku.


27.10.2015
Od 2 listopada ARR zbiera wnioski dotyczące przekazania owoców na cele charytatywne
Producenci owoców i warzyw zainteresowani unijnym wsparciem mogą od 2 listopada 2015 r. składać do Agencji Rynku Rolnego powiadomienia o chęci przekazania swoich produktów na cele charytatywne.


27.10.2015
Jak tegoroczna susza wpływa na ceny żywności?
Letnia susza mimo obaw nieznacznie daje się we znaki naszym portfelom. Według Głównego Urzędu Statystycznego we wrześniu 2015 r. ogólny wzrost cen żywności wyniósł 0,7%, to niewiele. Są jednak grupy produktów, za które musimy płacić dużo więcej niż do niedawna.


27.10.2015
Polskie firmy spożywcze mogą zaistnieć w Kazachstanie
Polskie firmy mogą zaistnieć na kazachskim rynku. Zdaniem Damiana Wnukowskiego, eksperta PISM, Kazachowie chcą zastąpić produkty importowane z Rosji i UE produkcją krajową, co będzie wymagało wsparcia z zewnątrz. - To szansa dla przetwórstwa rolno-spożywczego, czy produkcji maszyn rolniczych - podkreśla Wnukowski.


26.10.2015
Embargo nie takie straszne
Wbrew obawom o negatywny wpływ embarga na eksport produktów rolno-spożywczych do Rosji, jego skutki, jak dotychczas, nie miały istotnego znaczenia dla obrotów naszego handlu zagranicznego.


26.10.2015
Producenci słodyczy patrzą w kierunku Chin
Cała branża spożywcza zazdrościła producentom słodyczy zeszłorocznych wyników sprzedaży w Chinach. Eksport wyrobów zawierających kakao wzrósł z 19 mln zł aż do 256 mln zł (dane GUS). Producenci zastanawiali się, kto jest głównym autorem tego sukcesu – podaje "Puls Biznesu".


26.10.2015
Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy, którego PFPZ ZP jest członkiem, najlepszą organizację samoregulacyjną 2015 roku
Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy, którego PFPZ ZP jest członkiem, została uznana za najlepszą organizację samoregulacyjną 2015 roku przez Europejskie Stowarzyszenie Standardów Reklamowych.


26.10.2015
Najnowsze dane dotyczące tegorocznych zbiorów w Polsce
W dniu 24 września Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowszy raport dotyczący tegorocznych zbiorów owoców i warzyw w Polsce – „Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2015 r.”


23.10.2015
KE zaakceptowała 3 nowe polskie programy promocji żywności
Komisja Europejska po raz ostatni w ramach obecnego systemu promocji produktów rolno - spożywczych zaakceptowała 33 programy, o łącznym budżecie ponad 107 mln euro, w tym trzy z Polski - poinformował resort rolnictwa.


22.10.2015
Ceny żywca wołowego i wieprzowego wzrosną po Nowym Roku
Z prognozy Agencji Rynku Rolnego wynika, że ceny żywca wieprzowego i bydła rzeźnego do końca roku będą relatywnie niskie, ale prawdopodobnie wzrosną w pierwszym kwartale 2016 r.


22.10.2015
Spadek spożycia artykułów mleczarskich w Polsce w 2014 r.
Według danych GUS bilansowa konsumpcja mleka w 2014 roku była stabilna i obniżyła się zaledwie o 0,5% w skali roku do 205 l. Bardziej dynamiczny był spadek spożycia produktów mleczarskich w gospodarstwach domowych.


22.10.2015
Żywność sięga po kolejne miliardy
11 grudnia 2015 r. rusza nabór wniosków o dotacje unijne. Wsparcie obejmie niemal 1,5 tyś. projektów.


21.10.2015
Spada odsetek młodzieży z nadwagą i otyłością
Z danych opublikowanych przez Instytut Matki i Dziecka wynika, że zaobserwowano zmniejszenie występowania nadwagi i otyłości wśród polskiej młodzieży. Poprawie uległ również styl życia prowadzony przez młodzież szkolną. Niewątpliwy wpływ na te wyniki ma m.in. realizowany od 9 lat przez PFPŻ ZP i GIS program edukacyjny „Trzymaj Formę!”.


20.10.2015
Wzrost spożycia tłuszczów roślinnych wydłużył życie Polaków
"Od lat 90-tych obserwuje się wydłużenie życia Polaków, co wynikało ze zmiany nawyków żywieniowych. Korzystny wpływ na zdrowie Polaków miał m.in. wzrost spożycia tłuszczów roślinnych", powiedział na konferencji "Tłuszcze w żywieniu człowieka - w poszukiwaniu prawdy" dyrektor IŻŻ, prof. Mirosław Jarosz. Rekomendacje żywieniowe w zakresie tłuszczów pozostają bez zmian - zaleca się zastępowanie tłuszczów nasyconych tłuszczami nienasyconymi.


19.10.2015
Ekspert: spożycie szkodliwych izomerów trans kwasów tłuszczowych nie przekracza limitu rekomendowanego przez WHO
W ostatnich latach w Polsce spadło spożycie szkodliwych dla zdrowia izomerów trans kwasów tłuszczowych znajdujących się w gotowych do spożycia ciastach - powiedziała dr Hanna Mojska z Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie w trakcie konferencji "Tłuszcze w żywieniu człowieka - w poszukiwaniu prawdy".


19.10.2015
Słodycze z Polski eksportowym hitem
Produkty warte miliard euro znów trafią na zagraniczne stoły – podaje Rzeczpospolita.


16.10.2015
Sawicki: 1 mld zł dla polskich rolników w ramach I transzy pomocy
W nadchodzącym tygodniu na konta polskich rolników - w związku z trudną sytuacją finansową, niskimi cenami i klęską suszy - trafi ponad 1 mld zł - zapowiedział minister rolnictwa Marek Sawicki. Zaznaczył, że to pierwsza część pomocy.


16.10.2015
Polska może skorzystać na globalnym deficycie kawy i stać się liderem rynku kawy zbożowej
Do 2030 roku może nastąpić wzrost konsumpcji kawy z 144 milionów do 200 milionów worków. Jednak jeśli zmiany klimatyczne w Brazylii będą postępować, może jej zabraknąć. Polska może obrócić tę sytuację na swoją korzyść i stać się największym dostawcą kawy zbożowej na świecie - podaje serwis mondaynews.pl.


16.10.2015
Rekordowy eksport
W 2016 roku po raz kolejny wzrośnie sprzedaż zagraniczna polskich produktów rolnych i spożywczych. Naszym atutem są niskie koszty – podaje Rzeczpospolita.


16.10.2015
Potęga w produkcji żywności
Polska ma atuty, by stać się europejskim centrum produkcji i przetwórstwa żywności – podaje Puls Biznesu.


15.10.2015
Lekki wzrost cen skupu mleka?
Agencja Rynku Rolnego prognozuje lekki wzrost cen skupu mleka. Według ekspertów średnia cena skupu mleka w grudniu ma wynieść od 1,12 do 1,16 zł za litr. W sierpniu mleczarnie płaciły średnio 1,08 zł za litr. Jak wyjaśnił PAP wiceprezes ARR Lucjan Zwolak, eksperci szacują, że skup mleka w 2015 r. może być o 2,5 proc. wyższy niż w ubiegłym roku.


15.10.2015
Drożeją owoce i warzywa
Choć owoców i warzyw na rynku hurtowym w Broniszach jest pod dostatkiem, to trzeba za nie zapłacić więcej niż przed rokiem. Tańsze są natomiast jesienne truskawki i borówki amerykańskie. Na rynku hurtowym oferowane są już wszystkie odmiany jabłek.


15.10.2015
Rolnictwo znaczącą gałęzią polskiej gospodarki
Stale rosnąca wartość eksportu i dodatnie saldo handlowe. Polski sektor rolno-spożywczy to trzecia najmocniejsza gałąź polskiej gospodarki tak wynika z raportu Centrum Kompetencji Puławy.


14.10.2015
Polską żywność wyróżnia wysoka jakość i niska cena
Polska żywność cieszy się coraz lepszą opinią na świecie. Centrum Kompetencji Puławy opublikowało raport, z którego wynika, że nasz kraj może stać się europejskim centrum produkcji.


13.10.2015
Polska żywność do ONZ
Janusz Piechociński chce sprzedawać polską żywność Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wicepremier i minister gospodarki powiedział o tym podczas zorganizowanej w siedzibie jego resortu konferencji „AgroSukces niejedno ma imię”.


13.10.2015
Producenci czują nacisk sieci handlowych na obniżki cen
Dostawcy Biedronki dostali do podpisania deklaracje o wzorowej współpracy - dowiedziała się „Rzeczpospolita". Presja na firmy współpracujące z marketami jest coraz większa.


12.10.2015
Ponad 2 mld euro nadwyżki w handlu zagranicznym
Między styczniem a sierpniem br. eksport wyrażony w euro wyniósł 115,6 mld euro, a import prawie 113,4 mld euro, co oznacza, że dodatnie saldo wyniosło 2,2 mld euro wobec minus prawie 2 mld euro rok temu - podał w poniedziałek GUS.


09.10.2015
Podatki dyskryminujące elementem walki konkurencyjnej
To edukacja żywieniowa i promocja aktywności fizycznej stanowią podstawę zmiany nawyków żywieniowych.


06.10.2015
PFPŻ ZP podpisało porozumienie o współpracy "Teraz Polska Trzyma Formę"
W dniu 5 października br. na Stadionie Narodowym doszło do podpisania porozumienia pomiędzy PFPŻ ZP, Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego oraz Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej na rzecz współpracy w obszarze promocji zdrowia, aktywności fizycznej oraz zasad zbilansowanej diety. Działania prowadzone będą z wykorzystaniem dotychczasowych aktywności ww. instytucji. W przypadku PFPZ ZP i GIS jest to program “Trzymaj Formę!”, którego edycja została przedłużona na kolejne 3 lata.


05.10.2015
Łosoś w polskich hodowlach
Łosoś dołączy do karpia i pstrąga w polskich hodowlach. A wszystko dzięki funduszom z Unii Europejskiej. W nowym programie operacyjnym "Rybactwo i Morze" przeznaczono prawie 269 mln euro. Oczekiwane efekty to poszerzenie oferty gospodarstw rybackich o nowe gatunki, produkty oraz wykorzystanie nowych technologii.


23.09.2015
Unieruchomienie młodego pokolenia
Raport przygotowany przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej wskazuje na znaczy spadek aktywności dzieci i młodzieży.


23.09.2015
X edycja „Trzymaj Formę!”
Z początkiem roku szkolnego ruszyła dziesiąta edycja organizowanego przez GIS i PFPŻ ZP Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” mającego na celu promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.


22.09.2015
Nasza nadwyżka w handlu żywnością wynosi ponad 6,5 mld euro
Na ponad 6,5 mld euro szacuje polską nadwyżkę w handlu żywnością wicepremier Janusz Piechociński. Jak mówił we wtorek w Poznaniu, uda się to osiągnąć mimo trudnego roku. Przedstawił też plany otwarcia nowych rynków i wykorzystania żywności do pomocy uchodźcom.


21.09.2015
Marek Sawicki: Chiny to strategiczny partner Polski
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, wspólnie z wiceministrem rolnictwa Chińskiej Republiki Ludowej Qu Dongyu uczestniczyli w VI posiedzeniu Polsko-Chińskiej Grupy Roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa i gospodarki żywnościowej, które odbywało się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas Polagry. Spotkanie ministrów było okazją do bezpośrednich rozmów o kierunkach dalszej współpracy i możliwościach zwiększenia dostępu naszych produktów na rynek chiński. - Chiny to nasz strategiczny partner - zapewnił minister.


19.09.2015
Kres świńskiej potęgi
Rolnicy mówią, że chów trzody chlewnej przestał się opłacać. Z roku na rok Polska produkuje coraz mniej świń.


18.09.2015
Czesi nie mogą zapomnieć o polskiej żywności
Polska żywność płynie cały czas pod prąd opinii czeskich organizacji producenckich. To właśnie do nich będzie skierowana kolejna kampania walcząca z nagonką na nasze produkty.


17.09.2015
Tornister z cukrem i solą
W szkolnych stołówkach i sklepikach nastało zdrowe jedzenie bez zdrowego rozsądku.


17.09.2015
Własna marka na wagę eksportu
Sprzedaż polskiej żywności za granicę ciągle nabiera tempa. Rodzimi producenci nie chcą jednak pracować na sukces innych – podaje Dziennik Gazeta Prawna.


16.09.2015
Kwartalnik Food-Lex zaprasza do odwiedzenia stoiska na Targach Polagra- Food w Poznaniu
Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego stoiska podczas bloku Targów Polagra-Food i Polagra-Tech w Poznaniu w dniach 21-23.09.2015 r.


16.09.2015
Polska to kraj borówki
Te niewielkie amerykańskie owoce to obecnie najatrakcyjniejsza uprawa w Polsce - informuje „Puls Biznesu".


16.09.2015
Producenci chcą być przetwórcami
Do inwestycji w przetwórnie potrzeba unijnych pieniędzy - mówi branża owoców i warzyw. Na razie ich nie ma – podaje „Puls Biznesu”.


15.09.2015
Polski eksport żywności urośnie o ponad 3 mld zł
Według resortu gospodarki eksport polskiej żywności może osiągnąć rekordową wartość nawet 24,5 mld euro, w porównaniu do prawie 21,3 mld w roku 2014.


12.09.2015
Wojna z wiatrakami
Pierwszym efektem walki z otyłością polskich dzieci jest śmierć tysięcy szkolnych sklepików, których byli właściciele ustawiają się w kolejce po zasiłek.


11.09.2015
Po wejściu w życie ustawy obiady idą do kosza
Jak upiec ciasto bez cukru i mąki? Jak przekonać dzieci do kwaśnego kompotu i niesionych ziemniaków? Czy można im serwować naleśniki, skoro dzień wcześniej jadły kotleta? A co z uwielbianym budyniem?


10.09.2015
Naszej żywności za ciasno w Unii
Większe otwarcie na nowe rynki uchroniło eksport rolno-spożywczy przed załamaniem po wprowadzeniu rosyjskiego embarga. Ich znaczenie będzie rosło – podaje „Rzeczpospolita”.


10.09.2015
Szkolne stołówki. Bez soli jedzenie uczniom nie smakuje
Zupa niesłona, drugie danie też, a kompot bez cukru. Uczniowie nie jedzą albo potajemnie dosalają. Wszystko przez nowe przepisy o żywieniu w szkołach.


08.09.2015
Minister rolnictwa Marek Sawicki: Rezultat spotkania "jest mizerny"
Komisja Europejska poinformowała, że przeznaczy 500 mln euro na wsparcie dla producentów zmagających się z trudną sytuacją na rynkach rolnych. Przywrócony ma być program dopłat do przechowywania wieprzowiny, a także zwiększona elastyczność dotycząca płatności.


08.09.2015
Polski drób wciąż przyspiesza
Unia Europejska coraz bardziej się nasyca polskim drobiem; jesteśmy w tym względzie unijnym liderem. Trafia tam już 80 proc. polskiego eksportu drobiu. Dlatego nasze firmy zaczynają podbijać rynki pozaeuropejskie - podaje "Rzeczpospolita".


07.09.2015
Promocja zdrowego stylu życia najskuteczniejszym lekiem na otyłość
Większość ekspertów w Polsce i Unii Europejskiej wskazuje na długofalową i systemową edukację społeczeństwa w zakresie zbilansowanej diety i aktywności fizycznej jako jedyną skuteczną metodę prewencji nadwagi i otyłości – powiedział serwisowi portalspożywczy.pl Andrzej Gantner, dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności.


07.09.2015
Rośnie spożycie wód i napojów bezalkoholowych
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że dostawy wód mineralnych i napojów bezalkoholowych na rynek krajowy (z uwzględnieniem importu, a wyłączeniem eksportu) wzrosły w 2014 roku o 2,4 proc. do 61,05 mln hektolitrów z 59,6 mln hl w 2013 r.


04.09.2015
Przejęcia na rynku mięsa nadal możliwe
PKM Duda kupił za 28 mln zł Agro Provimi. Transakcji w rozdrobnionej branży będzie z pewnością więcej. Zakupów nie wykluczają ZM Henryk Kania.


01.09.2015
Przemysł spożywczy walczy z otyłością
Przemysł żywnościowy aktywnie uczestniczy w licznych inicjatywach mających na celu zahamowanie tych niekorzystnych trendów i poprawę stanu zdrowotnego społeczeństwa – powiedział serwisowi portalspożywczy.pl Andrzej Gantner Dyrektor Generalny PFPŻ ZP.


01.09.2015
Spadek cen wieprzowiny wpływa na zwiększenie konsumpcji
Utrata ważnych rynków eksportowych dla polskiej wieprzowiny szkodzi wynikom firm z branży mięsnej. Korzystają 
na tym konsumenci - czytamy w "Rzeczpospolitej".


31.08.2015
Susza nie taka straszna dla konsumentów
Susza nie spowoduje drożyzny, ceny żywności do końca roku mogą zwiększyć się o 2 proc.


31.08.2015
Spożywamy więcej mleka i jego przetworów
Zdecydowanie mniej jemy za to warzyw i owoców - wynika z danych, jakie w poniedziałek opublikował Główny Urząd Statystyczny.


19.08.2015
Czy grozi nam kryzys surowcowy? "Nie wyciągamy wniosków, a będzie coraz gorzej"
- W rolnictwie jest klęska żywiołowa. Plantacje są zniszczone w 70-80 proc. a rolnicy są pozostawieni samym sobie. Nikogo nie interesuje, że mają takie straty, że mogą nie przeżyć - stwierdził na antenie TVN24 Biznes i Świat Sławomir Izdebski. - Już kilka lat temu, przy okazji powodzi postulowaliśmy, aby tworzyć antykryzysowe systemy, w tym również funduszy zapasowych. Ciągle tego nie mamy - przypomniał Andrzej Gantner z PFPŻ.


18.08.2015
Eksportowy pociąg wyruszył do Chin
W poniedziałek wieczorem wyruszył z Łodzi do chińskiego Chengdu „eksportowy" pociąg.


14.08.2015
Rolnicy łączą się w grupy i rosną w siłę
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy, który ma promować rolnicze grupy producenckie. Agencja Rynku Rolnego będzie sprawować nadzór nad działalnością grupa producentów rolnych, a z kolei rolnicy, którzy będą chcieli utworzyć grupę i dostać wsparcie będą musieli opracować biznesplan na co najmniej 5 lat.


14.08.2015
Spożywka bez ograniczeń energii? Producenci żądają włączenia do odbiorców wrażliwych
Firmy spożywcze znów pracują pełną parą, ale chcą być przygotowane na kolejne problemy z dostawą prądu. To wymaga zmiany prawa - czytamy w "Pulsie Biznesu".


14.08.2015
Upały i susza nie wpłyną na znaczny wzrost cen żywności
Choć pogoda niszczy uprawy w naszym kraju, nie grozi nam gwałtowny wzrost cen żywności. Zdrożeją owoce i warzywa, ale ceny zbóż powinny wzrosnąć tylko nieznacznie - czytamy w "Rzeczpospolitej".
Sierpniowa fala upałów, która wywołała w Polsce suszę, może deflację ograniczać.


13.08.2015
Polski eksport drobiu poza UE wzrósł o prawie 40 proc.
Eksport drobiu z Polski poza UE zwiększył się w pierwszych pięciu miesiącach br. wobec analogicznego okresu u.br. o 38,9 proc. do 72,5 tys. ton. Polska jest trzecim co do wielkości unijnym jego eksporterem po Francji i Holandii - wynika z danych Komisji Europejskiej.


13.08.2015
Niskie ceny wieprzowiny zwiększają konkurencyjność polskich hodowców na rynku UE. Eksport rośnie w tempie ponad 20 proc.
Z powodu embarga na polską wieprzowinę eksport na rynki azjatyckie i wschodnioeuropejskie spadł w ciągu roku o ponad 50 proc. Zwiększona podaż doprowadziła do spadku cen żywca w kraju. Obecnie za kilogram tego mięsa płaci się o ok. 20 proc. mniej niż przed rokiem. Niskie ceny wpływają jednak na wzrost konkurencyjności polskich producentów na rynku unijnym. Eksport wieprzowiny rośnie w tempie ok. 20 proc., co w pewnym stopniu łagodzi skutki embarga.


12.08.2015
Wyłącznie nocą i na pół gwizdka, bez klimatyzacji, wentylacji i wszystkiego, co zbędne — tak pracowały tysiące zakładów przemysłowych w związku z ograniczeniami poboru energii. Jeśli to potrwa dłużej, skończy się katastrofą.
Rząd wydał rozporządzenie uprawniające firmy energetyczne do wprowadzania ograniczeń w dostawach prądu dla dużych odbiorców (powyżej 300 kW).


12.08.2015
PiS i PO: jedna inspekcja żywności, wiele oczekiwań
W zeszłym roku minister rolnictwa Marek Sawicki zapowiadał, że pierwsza połowa 2015 r. upłynie pod znakiem przebudowy struktury inspekcji odpowiedzialnych za rynek żywności. Obietnicy nie zrealizowano. Część zainteresowanych jest rozczarowana, inni odetchnęli z ulgą...


11.08.2015
PFPŻ ZP żąda objęcia przemysłu żywnościowego klauzulą sektora wrażliwego
PFPŻ ZP apeluje tym samym o zniesienie ograniczeń w dostępie do energii elektrycznej dla branży spożywczej.


11.08.2015
Sam przemysł spożywczy nie może być rozwiązaniem problemu otyłości
Przemysł spożywczy może być częścią – poprzez swoje działania - rozwiązania problemu nadwagi i otyłości w Polsce, jednak nie może być jedynym rozwiązaniem w tym zakresie - powiedział serwisowi www.portalspozywczy.pl, Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP.


11.08.2015
Minister Sawicki: Przetwórcy powinni konsolidować się w formie klastrów
Marek Sawicki oraz przedstawiciele ministerstwa rolnictwa oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości spotkali się przedsiębiorcami z branży spożywczej i przekazali im zasady i możliwości wsparcia dla zainteresowanych tworzeniem klastrów.


10.08.2015
Susza może doprowadzić do skoku cen
Już co trzecia gmina w Polsce zmaga się z niedoborem wody. Rolnicy zaczęli zgłaszać szkody. W efekcie ceny żywności mogą pójść w górę.


10.08.2015
Eksport żywności przyspieszy w tym roku; najlepiej radzi sobie drób
Eksport żywnością może w tym roku wzrosnąć nawet o 8,0 proc. wobec ubiegłego roku, a najlepiej w tych dość trudnych warunkach rynkowych radzi sobie branża drobiowa - powiedział serwisowi portalspozywczy.pl Dariusz Winek, dyrektor departamentu analiz ekonomicznych, sektorowych i rynków rolnych BGŻ BNP Paribas.


04.08.2015
Marek Posobkiewicz powołany na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego
Marek Posobkiewicz, który do tej pory pełnił obowiązki głównego inspektora, w dniu 3 sierpnia 2015 r. otrzymał z rąk ministra zdrowia Mariana Zembali nominację na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego.


04.08.2015
Powstanie specjalna strefa handlu wieprzowiną z regionów objętych ASF?
Kraje bałtyckie planują utworzyć specjalną strefę handlu wieprzowiną z terenów, na których zarejestrowano afrykański pomór świń. Rozmawiają także z Polską - pisze "Rzeczpospolita".


03.08.2015
Pogoda opóźnia zbiory zbóż i rzepaku
Zmienna pogoda opóźnia w tym roku prace żniwne. W kraju trwają zbiory rzepaku ozimego. Na południu kończy się zbiór jęczmienia, rolnicy rozpoczynają koszenie innych zbóż (pszenicy, żyta, pszenżyta) - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.


03.08.2015
Rolnicy zapłacą 660 mln zł kary za przekroczenie kwoty mlecznej
Polscy producenci będą musieli zapłacić ok. 660 mln zł kary za przekroczenie w roku 2014/2015 kwoty mlecznej. Będą ją musieli zapłacić rolnicy, którzy wyprodukowali mleko ponad swój limit. Możliwe jest rozłożenie kary na 3 raty.


31.07.2015
Produkcja cukru nie przekroczy 1,6 mln ton
Produkcja cukru w naszym kraju w kampanii 2015/2016 nie przekroczy 1,6 mln ton - szacuje Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego na podstawie dotychczasowego wzrostu buraków i przebiegu pogody.


30.07.2015
Spadek wartości eksportu artykułów mleczarskich
Wstępne dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazują, że w pierwszych pięciu miesiącach roku wartość sprzedaży zagranicznej artykułów mlecznych wyniosła 656 mln euro i była o 20,1 proc. niższa niż w analogicznym okresie w roku poprzednim - donoszą analitycy Banku BGŻ BNP Paribas.


30.07.2015
Raport GUS nt. zbiorów warzyw i owoców w Polsce
Zmienna pogoda nie zaszkodziła sadom owocowym, w tym roku produkcja jabłek może wynieść 3,2 mln ton o 1,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Natomiast zbiory warzyw mogą być o 5 proc. niższe niż w ub.r., największy spadek nastąpi w uprawie kapusty - szacuje GUS.


29.07.2015
Katarzyna Kacperczyk, podsekretarz stanu w MSZ: Podstawą dyplomacji ekonomicznej jest dialogu z przedsiębiorcami, grupami branżowymi oraz organizacjami samorządu gospodarczego
Katarzyna Kacperczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl na temat dyplomacji gospodarczej, wsparcia oferowanego polskim firmom przez ministerstwo polskim firmom, a także korzyściom wynikającym dla przedsiębiorców z samorządowego wymiaru polityki zagranicznej.


29.07.2015
Członek zarządu BGŻ BNP Paribas: W IV kw. pożegnamy się z deflacją
Ceny żywności, jeden z kluczowych składników deflacji czy też inflacji, będą stopniowo wzrastały i wzrośnie presja inflacyjna. W czwartym kwartale możemy pożegnać się z deflacją i powróci zjawisko inflacji, która w tym roku nie powinna przekroczyć jednego procentu - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Bartosz Urbaniak, członek zarządu BGŻ BNP Paribas.


28.07.2015
Polska będzie starać się o status kraju o znikomym ryzyku wystąpienia BSE
W tym roku Polska złoży wniosek do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) o uznanie, że w naszym kraju występowanie choroby "szalonych krów" jest znikome - poinformował wiceszef Inspekcji Weterynaryjnej Krzysztof Jażdżewski. Może to ułatwić handel wołowiną.


28.07.2015
Eksport polskiej żywności mocno przyspieszy
Ekonomiści Banku BGŻ BNP Paribas spodziewają się przyspieszenia dynamiki polskiego eksportu żywności i w 2015 roku dynamika ta może wynieść ok. 8 proc.


27.07.2015
Polska żywność trafi na rynki USA i RPA?
Państwowe służby weterynaryjne zapowiadają otwarcie nowych rynków dla polskich eksporterów m.in. USA i RPA. Jednak zanim producenci żywności ruszą na podbój nowych rynków, muszą je zdobyć weterynarze odpowiedzialni za to, by polskie produkty pochodzenia zwierzęcego spełniały normy zdrowotne - informuje Puls Biznesu.


27.07.2015
ZT Kruszwica zwarły umowę z Lotos Biopaliwa na ponad 500 mln zł
Zakłady Tłuszczowe Kruszwica zawarły trzyletnią umowę dostaw ze spółką Lotos Biopaliwa na około 519 milionów złotych.


25.07.2015
Ceny skupu mleka pójdą w górę
Analitycy Agencji Rynku Rolnego przewidują, że rolnicy za mleko w skupach dostaną wyższą cenę, jeszcze w tym roku. Kilkuprocentowy wzrost, przewidywany jest na koniec roku.


25.07.2015
Kraje Grupy Wyszegradzkiej apelują o instrumenty stabilizujące rynek mleka
Na posiedzeniu Rady Ministrów AGRIFISH w Brukseli Polska, wspólnie z Czechami, przedłożyła wniosek o wprowadzenie instrumentów stabilizujących sytuację na rynku mleka, który poparły inne państwa Grupy Wyszehradzkiej plus Bułgaria, Rumunia i Słowenia oraz Hiszpania. Propozycja ta dotyczyła podniesienia ceny interwencyjnej na produkty mleczarskie oraz czasowego wprowadzenia subsydiów eksportowych – informuje FAMMU/FAPA.


25.07.2015
Ceny zbóż powoli rosną
Pszenica na MATIF w kontrakcie wrześniowym nie zmieniła ceny, natomiast na CBOT seria wrześniowa wzrosła o 0,9 proc. Kukurydza w Paryżu (kontrakt sierpniowy) podniosła się o 0,3 proc., a w Chicago (wrzesień) wzrosła o 0,1 proc.


22.07.2015
Polskie mięso drobiowe pojedzie do Chin
hińscy inspektorzy odwiedzą we wrześniu 2015 roku kolejne zakłady drobiarskie w Polsce. Nasza weterynaria zabiega o otwarcie rynków Azji i Afryki Południowej dla naszej żywności - informuje "Rzeczpospolita".


22.07.2015
Mięso wieprzowe wciąż tanieje
Ceny mięsa wieprzowego, mimo, że już i tak niskie, wciąż spadają - informuje "Nasz Dziennik".


22.07.2015
Wzrósł eksport zbóż z Polski
W pierwszych 10 miesiącach sezonu 2014/2015 eksport zbóż z Polski wyniósł 5,83 mln t i był o 23 proc. wyższy niż w analogicznym okresie w sezonie 2013/2014 - informują analitycy Banku BGŻ BNP Parisbas.


22.07.2015
W czerwcu średnia cena mleka wyniosła 110,40 zł za hl
Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w czerwcu 2015 roku wyniosła 110,40 zł/1 hl i była niższa o 18,7 proc. niż w czerwcu 2014 r. i o 1,9 proc. mniejsza od ceny wypłaconej w maju 2015 r.


22.07.2015
Susza winduje ceny warzyw
Susza wpływa na ceny warzyw gruntowych, w drugiej dekadzie lipca są one wyższe w porównaniu z 2014 r. - informuje rzecznik rynku hurtowego w Broniszach Małgorzata Skoczewska.


22.07.2015
Łowicz, Krakus, Kotlin, Włocławek, Fruktus, Tarczyn i DrWitt w portfelu Grupy Maspex Wadowice
Grupa Maspex Wadowice sfinalizowała transakcję zakupu wybranych aktywów firmy Agros Nova. Przejęcie obejmuje zakup dwóch zakładów produkcyjnych w Łowiczu i Wąsoszu oraz marek: Łowicz, Krakus, Kotlin, Włocławek, Fruktus, Tarczyn, DrWitt. Na bazie firmy Agros Nova Maspex utworzy kolejną jednostkę biznesową w Polsce, która będzie zarządzana z Warszawy.


21.07.2015
Nasila się dyskusja o znakowaniu żywności
Organizacja branżowa Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych wraz z PFPŻ, POHID, PZPBM, KRD-IG, POLSUS oraz Związkiem Polskie Mięso zainicjowały dyskusję w europejskim parlamencie nt. barier w obrocie produktami spożywczymi powstających w krajach UE i szkodliwych dla koncepcji wspólnego rynku.


21.07.2015
Kofola wyda 17,3 mln zł na nową halę Hoop Polska
Spółka zależna Kofoli - Hoop Polska, zawarła umowę z Mirbud na budowę nowej hali produkcyjnej wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. W ramach umowy zbudowany będzie także nowy parking oraz zmodernizowana zostanie część infrastruktury w starej hali Hoop Polska.


21.07.2015
Rośnie sprzedaż wody mineralnej
Od kilku lat w Polsce utrzymuje się rosnący trend w spożyciu wody butelkowanej. Aleksandra Dłużewska-Fil, menedżer w Nestle Waters Polska wskazuje, że w 2014 r. przeciętny Polak wypił ok. 116 litrów wody, z czego 100 litrów stanowiła woda czysta, zaś 16 litrów smakowa - czytamy w Pulsie Biznesu.


20.07.2015
Żywność w czerwcu droższa niż w maju. Najbardziej podrożały warzywa
Ceny żywności wzrosły w czerwcu br. w porównaniu z majem o o 0,1 proc. Deflacja w czerwcu br. wyniosła 0,8 proc., wobec 0,9 proc. w maju - podał w środę Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z majem br. w czerwcu ceny się nie zmieniły.


20.07.2015
Copa i Cogeca chcą działań dla złagodzenia kryzysu w sektorze wieprzowiny
Copa i Cogeca przesłały dzisiaj pismo do komisarza europejskiego Phila Hogana, wzywając do pilnych działań skierowanych do sektora wieprzowiny UE, żeby złagodzić poważne skutki rosyjskiego embarga.


18.07.2015
Ustawa o finansowaniu wspólnej polityki rolnej podpisana
Umożliwienie wypłaty zaliczek na realizację projektów inwestycyjnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - zakłada ustawa o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, którą podpisał prezydent Bronisław Komorowski.


17.07.2015
KE podjęła działania w sprawie przetwarzania przetworów mleczarskich
Komisja Europejska wszczęła postępowanie po otrzymaniu skargi od przedstawicieli części włoskiego przemysłu mleczarskiego na zakaz i karanie za wykorzystywanie niektórych produktów jak mleko skondensowane i mleko w proszku do wytwarzania określonych produktów mleczarskich - informuje FAMMU/FAPA.


17.07.2015
Dalszy spadek światowych cen przetworów mlecznych
W ubiegłym miesiącu indeks cen żywności FAO osiągnął wartość 165,1 punktu i znajdywał się na najniższym poziomie od września 2009 roku. Indeks ten był o niemal 21 proc. niższy niż w analogicznym okresie 2014 roku, kiedy to plasował się na poziomie 208,3 punktu i o 0,9 proc. niższy niż w maju 2015 r. - informuje FAMMU/FAPA.


16.07.2015
Zbiory jabłek i gruszek w UE spadły w porównaniu z ubieglym rokiem o 11 proc.
Opublikowano wstępne dane dotyczące tegorocznych zbiorów jabłek i gruszek we wszystkich krajach członkowskich w bieżącym roku. Łączne unijne zbiory jabłek oszacowano w 2010 roku na około 9,79 mln ton czyli o 11 proc. mniej wobec roku poprzedniego kiedy to zebrano 11 mln ton tych owoców - informuje


14.07.2015
Rynek spożywczy w Polsce w 2015 r. warty 243 mld zł
Rynek artykułów spożywczych w Polsce w 2015 r. będzie warty niemal 243 mld zł. Oznacza to, że względem poprzedniego roku wzrośnie o 2,1 proc. - wynika z prognoz firmy PMR zawartych w raporcie "Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020".


13.07.2015
Ministerstwo rolnictwa USA obniża szacunki zbioru zbóż
Amerykańskie ministerstwo rolnictwa (USDA) w opublikowanym raporcie obniżyło prognozy produkcji pszenicy ozimej w USA zostały obniżone w porównaniu z raportem czerwcowym z 40,96 mln ton do 40,4 mln ton - informuje Farmer.pl.


12.07.2015
Przekąski "wygryzą" płatki
Oferta śniadaniowych ciastek i batonów szybko się poszerza. Tradycyjne płatki nie chcą jednak ustępować im miejsca - pisze "Puls Biznesu".


25.06.2015
Bureau Veritas Certification Polska z akredytacją w programach certyfikacji IFS/BRC Food
Bureau Veritas Certification Polska (BVC Polska), jednostka certyfikująca Bureau Veritas Polska Sp. z o. o., otrzymała akredytację w programach certyfikacji IFS Food oraz BRC Food, wydanej przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Akredytacja o numerze AC 182, została wydana z dniem 25 maja 2015r.


24.06.2015
Bez innowacyjnego biznesu nie ma konkurencyjnej gospodarki
Wypowiedź prof. Andrzeja Rabczenko dla magazynu Teraz Polska.


24.06.2015
Polskie słodycze idą w świat
Nasze słodycze z kakao szybko zdobywają dalekie rynki. Do 2016 roku największym rynkiem eksportowym tych produktów mogą zostać Chiny.


23.06.2015
Automat zamiast sklepiku szkolnego
Suszone owoce i woda, a nie cola i chipsy. Sklepikarze mówią, że się nie opłaca. Zamiast nich wchodzą maszyny.


22.06.2015
TTIP może przynieść straty polskiemu rolnictwu
Po zawarciu amerykańsko-unijnej umowy o wolnym handlu (TTIP) polskie rolnictwo może ponieść straty, ponieważ żywność z USA może wyprzeć polskie produkty z rynku Unii Europejskiej - wskazali eksperci podczas poniedziałkowej debaty w ambasadzie Wielkiej Brytanii.


22.06.2015
Kary za przekroczenie kwot mlecznych: w ratach i bez odsetek
Rolnicy, którzy będą musieli zapłacić kary za przekroczenie kwot mlecznych za okres od kwietnia 2014 r. do końca marca 2015 r. będą mogli uregulować je w ratach, bez odsetek i w ciągu trzech lat - przewiduje projekt rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa. Takie rozwiązanie już wiosną zaproponowała KE.


22.06.2015
Żywność w Polsce najtańsza w Unii Europejskiej
Nad Wisłą jest najtańsza żywność, a także elektronika użytkowa - informuje "Puls Biznesu", powołując się na najnowsze unijne statystyki dotyczące cen detalicznych.


21.06.2015
W przyszłości handel mięsem sprowadzi się do handlu wodą
Wykładu doktora Olsera Desouzarta mieli okazję wysłuchać Uczestnicy ostatniej „Pejsakówki”, czyli XX Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Krytyczne obszary produkcji świń”. Brazylijski ekonomista oraz ekspert w zakresie handlu zagranicznego mięsem zaprezentował ciekawe prognozy dotyczące zmian i tendencji w handlu wieprzowiną w następnych dziesięcioleciach.


19.06.2015
Warsztaty dla dziennikarzy pt. „Fakty i mity o dodatkach do żywności oraz o syropie glukozowo-fruktozowym
W dniu 18 czerwca br. PFPZ ZP zorganizowała warsztaty dla dziennikarzy pt. „Fakty i mity o dodatkach do żywności oraz o syropie glukozowo-fruktozowym”. Celem warsztatów było przedstawienie aktualnej i rzetelnej wiedzy w tym zakresie. Prelegentami warsztatów byli przedstawiciele wiodących polskich i europejskich instytucji naukowo-badawczych.


19.06.2015
Dr Gajda-Wyrębek: Emocje związane z dodatkami do żywności są nieuzasadnione
Tylko substancje chemiczne poddane wszechstronnym badaniom, których wyniki nie budzą żadnych wątpliwości czy zastrzeżeń, mogą być rozpatrywane jako dodatki do żywności, wykorzystywane w jej produkcji – zapewnia dr Joanna Gajda-Wyrębek, kierownik Pracowni Oceny Dodatków do Żywności w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.


19.06.2015
Innowacje wkraczają na rynek wód butelkowanych
Segment wód butelkowanych, jako alternatywa dla soków i słodkich napojów, dynamicznie rozwija się w Polsce. Aby wspierać ten proces, producenci starają się wprowadzać innowacje. Na rynku obserwuje się więc premiery wariantów wód mocno i lekko gazowanych – wynika z analizy firmy badawczej Mintel.


19.06.2015
Żegnajcie unijne kwoty
1 kwietnia, po 31 latach, przestały obowiązywać w Unii Europejskiej kwoty mleczne wyznaczające dopuszczalny limit produkcji mleka w danym państwie członkowskim. Za dwa lata do lamusa odejdą kwoty na cukier.


19.06.2015
Wzrostowa tendencja spożycia drobiu będzie kontynuowana
Prognozy dotyczące konsumpcji drobiu w 2015 r. brzmią dla producentów optymistycznie - wzrostowa tendencja spożycia będzie kontynuowana - czytamy w na www.farmer.pl.


18.06.2015
Polskie firmy nie wstydzą się "made in Poland
Firmy coraz odważniej umieszczają napis "made in Poland" na etykiecie. Większość zapytanych przez "Puls Biznesu" przedsiębiorców z różnych branż twierdzi, że nie wstydzi się takiego oznaczenia.


18.06.2015
Rośnie sprzedaż w sieciach handlowych w Polsce
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w maju br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 4,7 proc., wobec wzrostu o 1,5 proc. przed miesiącem oraz o 4,3 proc. w maju 2014 roku. Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (m.in. dyskontach i supermarketach) wzrosła o 9,5 proc.


16.06.2015
Firma Mars Polska dołączyła do grona członków PFPŻ ZP
Spółka Mars Polska jest obecna w naszym kraju od 1992 roku i stała się jednym z czołowych producentów i eksporterów produktów spożywczych rozwijając działalność w głównych obszarach: markowych karm dla zwierząt, czekolady oraz dań gotowych.


16.06.2015
Nowe gusta Chińczyków szansą dla polskich eksporterów
Nie tylko polska żywność wpłynie na wzrost obrotów polskiego biznesu na rynku chińskim. Szansę mają nowe technologie


16.06.2015
Taniej w spożywczym, deflacja ma się dobrze
Deflacja topnieje, ale wolniej, niż się spodziewano. W maju wyniosła -0,9 proc. Paliwa drożeją, jak się spodziewano, za to żywność ciągle nie.


15.06.2015
EXPO: z ziemi polskiej do włoskiej
Wystawa światowa Lepszej okazji do promocji branży spożywczej przez najbliższe lata w Europie nie będzie. Polskie instytucje i firmy doskonale zdają sobie z tego sprawę


12.06.2015
Rośnie sprzedaż mięsa kosztem jego przetworów i wędlin
Polacy wzorem europejskich konsumentów spożywają coraz więcej mięsa kosztem jego przetworów i wędlin.


11.06.2015
Jak rozreklamować polski produkt? Poprosić Rosję, by wprowadziła na niego embargo - taki dowcip krąży wśród polskich sadowników
Bo takiego boomu na swoje produkty jeszcze nie widzieli. Polskich jabłek zaczyna brakować w sklepach.


10.06.2015
Narodowy holding spożywczy na bazie KSC, rynków hurtowych i Elewarru?
Branża spożywcza ma sprzeczne opinie o tajemniczym projekcie tworzenia z cukru, zboża, warzyw i owoców jednego podmiotu.


09.06.2015
W UE jest wiele przykładów stosowania protekcjonizmu
- Okazuje się, że teoretycznie wspólny rynek Unii Europejskiej, na którym nie powinno być żadnych barier, jest jednak rynkiem, na którym one istnieją – mówi Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności (PFPŻ).


08.06.2015
Spożywcy poznają Chiny w internecie
O współpracy z Państwem Środka polscy spożywcy będą mogli porozmawiać już pojutrze, i to bez długiej podróży.


08.06.2015
Angola otwarta dla polskiej żywności
Szansę mają wyroby mleczarskie, przetwory mięsne i rybne, czekolada i jabłka, których zabrakło. Niestety, czasem brakuje chęci naszym eksporterom.


08.06.2015
Polska żywność podbija Włochy
Włochy są jednym z największych odbiorców polskiej żywności. W ubiegłym roku wartość eksportu krajowych artykułów rolno-spożywczych wzrosła o 8,2 proc., zaś w ciągu pierwszych trzech miesięcy br. wzrost wyniósł aż 23 proc.


06.06.2015
Nie marnować żywności
Zjednoczona Prawica złożyła wczoraj w Sejmie projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.


03.06.2015
Polska jest dziś w ścisłej europejskiej czołówce producentów i serów dojrzewających
Krajowi wytwórcy zmagają się jednak z konsekwencjami rosyjskiego embarga na produkty mleczne.


03.06.2015
Zachłysnęliśmy się sukcesem eksportu polskiej żywności?
Polska jest znaczącym eksporterem żywności na świecie. - Często odnoszę wrażenie, że zachłysnęliśmy się tym sukcesem. Jednak należy pamiętać, że sukces nie jest dany raz na zawsze - mówił prof. Andrzej Kowalski, szef Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej podczas Międzynarodowego Sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków.


02.06.2015
Słodycze, makaron i owoce idą w świat
Eksport naszej żywności rośnie mimo embarga. Duży apetyt na zagraniczne rynki ma Lubelszczyzna.


29.05.2015
Firmy mają dość oczekiwania na przelewy!
Nowoczesnego przedsiębiorcę wyróżnia dzisiaj to, że aktywnie korzysta z dostępnych narzędzi do finansowania swojej firmy. Jednym z nich jest niewątpliwie faktoring, z którego korzysta już kilkanaście tysięcy firm w całej Polsce.


29.05.2015
Grupy producenckie mają istotny wpływ na rozwój sektora owoców i warzyw
Większa współpraca producentów ogranicza wewnętrzną konkurencję i poprawia ich siłę przetargową względem sektora przetwórczego czy też sektora handlu detalicznego - mówi serwisowi www.sadyogrody.pl Mariusz Dziwulski, analityk BGŻ.


29.05.2015
O rynki zbytu dla polskiej żywności trzeba walczyć!
Polska od czasu akcesji do UE stała się dużym eksporterem żywności, ale sukces i rynki zbytu nie są dane raz na zawsze i trzeba umieć na nich konkurować - twierdzi szef Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej prof. Andrzej Kowalski.


28.05.2015
Prezes KUPS: Producenci zagęszczonych soków są pod ciągłą presją
- Spodziewamy się dobrych plonów owoców w sezonie 2014/15, a zapasy zagęszczonych soków z mijającego sezonu praktycznie zostały już wysprzedane - mówił Julian Pawlak, prezes zarządu KUPS, podczas XVII Sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków.


27.05.2015
Znakowanie żywności wartością odżywczą
Akredytowane Laboratorium Usługowo Badawcze „Biochemik” Sp. z o. o. w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. dla producentów sektora spożywczego oferuje badania oraz konsultacje dotyczące oznaczania wartości odżywczej.


27.05.2015
Rolnicy rezygnują z hodowli świń
127 rolników ze strefy zagrożenia posiadających łącznie 2251 świń zgłosiło chęć rezygnacji z chowu trzody, tłumacząc, że nie spełnią wymogów bioasekuracji - poinformowała w środę dyrektor departamentu bezpieczeństwa żywności i weterynarii Magdalena Zasępa.


26.05.2015
Podaż rośnie szybko, popyt powoli
Niższe ceny na światowym rynku mocno uderzają w naszą branżę mleczarską.


22.05.2015
Wzrasta spożycie wód butelkowanych. Wkrótce "prześcigną" piwo
Świat pokochał wodę w butelkach, a Polska wyróżnia się tempem wzrostu rynku - pisze "Puls Biznesu".


21.05.2015
Nasze kurczaki nie chcą oddać pozycji lidera UE
W ubiegłym roku Polska została największym producentem drobiu w Unii. W tym branża ma szansę ustanowić kolejny rekord.


21.05.2015
20 lat nowoczesnego handlu w Polsce!
W lach 90. na polskim rynku pojawiły się sklepy wielkopowierzchniowe. Obecnie do placówek handlu nowoczesnego należy 48 proc. rynku handlu detalicznego, a hipermarkety mają 12 proc. udziału w tym kawałku tortu podaje portal dlahandlu.pl.


20.05.2015
Rozstrzygnięcie konkursu na program grantów naukowych PFPŻ ZP!
Mamy przyjemność poinformować, że Komisja Konkursowa dokonała oceny wniosków nadesłanych w ramach programu grantów naukowych PFPŻ ZP w roku akademickim 2014/2015.


19.05.2015
Polska apeluje o pomoc dla producentów mleka
Sytuacja na rynku mleka jest trudna, dlatego Polska apeluje do KE o podniesienie kwot interwencyjnych na masło i mleko w proszku oraz nadzwyczajną pomoc dla producentów mleka - powiedział na wtorkowym posiedzeniu senackiej komisji rolnictwa wiceminister Tadeusz Nalewajk.


19.05.2015
Uwaga, handlowcy płacą z poślizgiem
Współpraca z sieciami staje się bardziej ryzykowna dla dostawców. Przybywa bowiem sprzedawców, którzy nie regulują swoich zobowiązań na czas, co oznacza problemy dla producentów.


18.05.2015
Polska żywność jedzie w świat
Sposobem, uporem, wytrwałością - tym nasi producenci żywności zdobywają nowych odbiorców i osłabiło nasz eksport do tego kraju, ale bez Rosji i tak sobie radzimy – podaje Gazeta Wyborcza.


16.05.2015
Marek Sawicki, minister rolnictwa: Polska może wyeksportować żywność o wartości nawet 25 mld euro
W tym roku Polska może wyeksportować żywność o wartości nawet 25 mld euro - uważa minister rolnictwa Marek Sawicki. W 2014 r. eksport produktów rolno-spożywczych wzrósł o 4,5 proc. w stosunku do poprzedniego roku i wyniósł 21,3 mld euro.


15.05.2015
Świat ma apetyt na polską żywność
W 2015 roku pomimo rosyjskiego embarga może paść kolejny rekord w eksporcie. Do skutecznej ekspansji potrzebne są nam nowe rynki i lepsza współpraca firm.


14.05.2015
Branża spożywcza osiadła na laurach
Z roku na rok trudniej nam podbijać zagraniczne rynki. Bez konsolidacji eksport polskiej żywności w przyszłości może być zagrożony. Maleją nasze dotychczasowe przewagi: tańsze surowce i siła robocza.


14.05.2015
Polscy producenci żywności z silną pozycją na zagranicznych rynkach. Potrafią się dostosować do lokalnych odbiorców
Rynek produktów rolno-spożywczych jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Wartość eksportu w 2014 roku wyniosła ponad 20 miliardów euro, a dodatnie saldo handlowe osiągnęło wartość 6 miliardów euro. Na zagranicznych rynkach polscy producenci konkurują nie tylko ceną, lecz także jakością. To wyzwanie, bo gusta odbiorców w poszczególnych krajach mogą się znacząco od siebie różnić.


14.05.2015
Spółdzielczość to duża szansa zarówno dla rolników, jak i przetwórców
- W Polsce mamy bardzo rozczłonkowane rolnictwo, a do tego relatywnie mały areał upraw. Jeśli nie będziemy zakładać grup producenckich i tworzyć dużych strumieni surowców rolnych, to bardzo szybko okaże się, że jesteśmy niekonkurencyjni – mówi serwisowi www.sadyogrody.pl Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ.


12.05.2015
Warto polubić olej rzepakowy
Podwyżka cen oliwy pochodzącej z południa Europy nie musi zmienić naszych zwyczajów kulinarnych. W Polsce też mamy doskonały olej rzepakowy, zwany „oliwą północy".


12.05.2015
Starak oddziela spożywkę od farmacji
Powierzył zarządzanie herbatami byłemu top menedżerowi CEDC i szuka kolejnych spożywczych spółek do przejęcia.


12.05.2015
Nie dać się oskubać handlowcom
Sieci nie mogą zarabiać na opłatach półkowych, czyli za wstawienie towaru do sklepów. Wypracowały jednak inne metody, które nie tylko lepiej chronią ich interesy, ale są też dodatkowym źródłem zarobku.


11.05.2015
Branża spożywcza to jeden z sektorów uznawanych na świecie za polską specjalność.
Niektóre polskie marki są nawet lepiej rozpoznawalne za granicą niż w kraju. Coraz ważniejsze – obok uplasowania produktów „made in Poland” na zagranicznych rynkach – staje się również promowanie marek. Prace nad tym trwają w resorcie gospodarki.


08.05.2015
Lubelskie dobrze wie, jak eksportować żywność
Rozmowa ze Sławomirem Sosnowski, marszałkiem województwa lubelskiego: Budujemy system wsparcia przedsiębiorców.


07.05.2015
Mondelez zainwestuje w Polsce w centrum badawczo-rozwojowe
Koncern Mondelēz International, wiodący producent branży spożywczej planuje stworzenie nowego, strategicznego Centrum Badań i Rozwoju w rejonie Wrocławia.


06.05.2015
Bez śniadania jesteśmy grubsi i głupsi
Specjaliści od żywienia szacują, że od 10 do nawet 40 proc. dorosłych Polaków nie je codziennie pierwszego śniadania. Im młodsza osoba, tym większa szansa, że zaczyna dzień bez jedzenia.


06.05.2015
Eksperci: Potrzebna ulga podatkowa dla firm na badania i rozwój
Konfederacja Lewiatan rekomenduje wprowadzenie nowej ulgi podatkowej dla firm na badania i rozwój. Zdaniem ekspertów Konfederacji ulga taka pomoże zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki. Projekt takich rozwiązań organizacja skieruje do resortu finansów.


05.05.2015
Koszerne made in Poland
Pierniki, serki wiejskie, herbaty, dżemy, kapusta, a nawet piwo z certyfikatem koszerności stają się coraz większą szansą na eksport dla polskich firm, nie tylko do Izraela.


04.05.2015
Gazowane najpopularniejsze nad Wisłą
Ponad 12,4 mld zł wydali Polacy na napoje bezalkoholowe w 2014 r. (nie licząc gastronomii i sklepów typu cash & carry) - szacuje firma badawcza Nielsen. To o 3,5 proc. więcej niż w 2013 r. Popyt na napoje zwiększył się rok do roku o 2,8 proc., do niemal 6,1 mld litrów.


04.05.2015
ARR szuka nowych rynków zbytu dla polskiej żywności
Agencja Rynku Rolnego zajmuje się m.in. poszukiwaniem możliwości zbytu polskich produktów rolno-spożywczych na rynkach zagranicznych. W ramach tej działalności organizowane są misje przedsiębiorców na zagraniczne targi, gdzie mogą zaprezentować swoje produkty.


04.05.2015
Polska ma szansę w ciągu kolejnej dekady podwoić eksport żywności. Interesujące rynki to m.in. Azja i Afryka Północna
Krajowi producenci żywności mogą zwiększyć sprzedaż do krajów Afryki Północnej oraz Chin. Algieria zainteresowana jest współpracą w zakresie wymiany towarowej, a także nasiennictwa, hodowli, genetyki, systemów magazynowania oraz przetwórstwa. Na początku maja polska delegacja jedzie do Chin, gdzie także wzrasta zainteresowanie polską żywnością. Resort rolnictwa liczy na co najmniej podwojenie eksportu w ciągu najbliższej dekady.


04.05.2015
Pracodawcy RP apelują do Premier Ewy Kopacz o jak najszybsze uchwalenie zmian w Ordynacji podatkowej
Wszelkie wątpliwości występujące w trakcie postępowania podatkowego powinny być rozstrzygane na rzecz podatnika.


28.04.2015
Polscy eksporterzy tracą na spadających cenach produktów mleczarskich
Ceny na światowym rynku produktów mleczarskich spadają. Polscy eksporterzy w pierwszych miesiącach tego roku zarobili na sprzedaży za granicę o 15-20 proc. mniej niż przed rokiem. Niestety, perspektyw szybkiego odbicia cen nie ma, choć druga połowa roku zwykle jest na rynku nieco lepsza. Mimo niskich cen producenci eksportują coraz więcej, bo rynek krajowy jest zbyt mały.


27.04.2015
Regionalny biznes się rozpędza
Polacy szukają smaków sprzed lat. To dobra wiadomość dla producentów, którzy postawili na tradycyjne wyroby.


27.04.2015
Zrównoważona produkcja żywności zaczyna być doceniana przez wielkie firmy. Przynosi korzyści rolnikom i producentom
Duże koncerny spożywcze zamawiając surowce, coraz częściej wybierają te pochodzące z certyfikowanej produkcji. Zaczynają doceniać żywność, której wytwarzanie nie niszczy środowiska naturalnego i daje rolnikom godziwe dochody. Dzięki temu, choć droższa, taka produkcja przynosi rosnące zyski. Rośnie też liczba rolników zainteresowanych zrównoważoną produkcją.


24.04.2015
Konsolidacja nieunikniona
Potrzeba konsolidacji branży spożywczej to temat podnoszony od kilku lat. Dzieje się niewiele, ale motorem procesu mogą być fundusze private equity.


24.04.2015
Czy Polska branża spożywcza jest przygotowana na deregulacje unijnego rynku mleka i cukru?
1 kwietnia 2015 r. zlikwidowany został system kwot mlecznych w Unii Europejskiej. Z kolei 1 października 2017 r. przestaną obowiązywać kwoty cukrowe. Uwolnienie unijnych rynków mleka i cukru jest szczególnie istotne dla polskiej branży spożywczej, gdyż zgodnie z danymi Komisji Europejskiej w roku kwotowym 2013/2014 Polska zajmowała 3 miejsce pod względem produkcji cukru i 6 miejsce pod względem produkcji mielą w UE.


23.04.2015
Spożywcy liczą na tłusty rok
Czy biznesowego szczęścia trzeba szukać daleko, czy jest na wyciągnięcie ręki — w tej kwestii zdania są podzielone.


23.04.2015
EEC2015: Firmy spożywcze zwiększają inwestycje
W ciągu ostatnich dwudziestu lat polski przemysł spożywczy koncentrował się przede wszystkim na inwestycjach w linie produkcyjne. Jednak przedsiębiorcy często nie potrafili w pełni efektywnie z nich korzystać. Obecnie obserwujemy falę inwestycji w obszarze stanowiącym „wąskie gardło” wielu zakładów produkujących żywność, czyli automatyzację końcówek linii produkcyjnych.


22.04.2015
Europejski Kongres Gospodarczy Afryka - działaj lokalnie
Najlepsze czasy dla handlu już minęły. Teraz Afrykanie chcą produkować u siebie, ale ze wsparciem zagranicznych partnerów.


21.04.2015
Wyższy eksport żywności do UE zmniejszył skutki rosyjskiego embarga. Polska stawia na Chiny, Algierię, Turcję, Indie i Iran
Dzięki dywersyfikacji kierunków eksportu embargo nałożone przez Rosję na polską żywność jest coraz mniej odczuwalne. Polska na rynki UE i krajów rozwijających wysyła odpowiednio o 9 i 20 proc. więcej towarów niż w roku ubiegłym. W szukaniu nowych odbiorców przedsiębiorcom pomaga resort rolnictwa. W tym tygodniu Marek Sawicki promuje polską żywność w Algierii. Inne perspektywiczne rynki to Chiny, Turcja, Indie i Iran.


21.04.2015
Taniejący cukier mocno ogranicza zyski cukrowników
Marek Spuz vel Szpos, nowy prezes KSC, uważa, że spółka musi być doskonale przygotowana do wojny o klienta na rynku cukru, który jesienią 2017 r. zostanie uwolniony - informuje Puls Biznesu.


20.04.2015
Nowe wyzwania przed rolnictwem
Do 9,6 mld, czyli o jedną trzecią, zwiększy się liczba ludności na świecie do 2050 roku. W 2100 r. może sięgać już 11-12 mld. To oznacza, że tylko w ciągu najbliższych 35 lat globalna produkcja żywności musi wzrosnąć o 70 proc. - prognozują ekonomiści Bank of America Merrill Lynch.


20.04.2015
Ceny żywności nie będą rosnąć. Może to stać się przyczyną problemów producentów
W kolejnych miesiącach ceny żywności powinny pozostać stabilne – rolnicy nie mają co liczyć na podwyżki w skupie. To wprawdzie dobra wiadomość dla konsumentów, ale w długiej perspektywie może to spowodować problemy producentów i ich wycofywanie z rynku, co z kolei odbije się na wzroście cen. Niewiadomą pozostają ceny mleka po zmianach na rynku mleka w UE.


20.04.2015
Złote Medale Targów WorldFood Warsaw 2015 wręczone!
14 kwietnia w ekskluzywnej restauracji Belvedere w Warszawie odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w tegorocznej edycji konkursu Międzynarodowych Targów Żywności i Napojów WorldFood Warsaw.


17.04.2015
Najbardziej smakuje nam pizza
Przybywa Polaków, którzy jedzą poza domem. Nie chcemy jednak przepłacać za wizyty w lokalach.


16.04.2015
Szeroki program dla polskich przedsiębiorców w ramach EXPO 2015
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pod kierownictwem Ministerstwa Gospodarki oraz we współpracy z Biurem Komisarza Generalnego przygotowała program aktywizacji polskich przedsiębiorców przemysłu rolno-spożywczego podczas Wystawy Światowej EXPO 2015. Przedstawiciele polskich firm będą mogli wziąć udział zarówno w wydarzeniach odbywających się w Pawilonie Polski, jak i targach, seminariach czy misjach gospodarczych na terenie Włoch, nie tylko podczas trwania EXPO 2015.


16.04.2015
Drobny biznes rozkręci eksport spożywczy
To duzi zdominowali rozkwitającą od wejścia do UE sprzedaż żywności za granicę. Ale jej nowym kołem zamachowym mogą stać się mali.


15.04.2015
Wartość polskiego eksportu rolno-spożywczego przekroczyła 90 mld zł
Polski eksport rolno-spożywczy w 2014 r. warty był 90,201 mld zł. To blisko czterokrotny wzrost względem roku 2004, kiedy eksport tej branży wynosił 23,279 mld zł - wynika z najnowszych danych przedstawionych w poniedziałek przez Zbigniewa Niesiobędzkiego, wiceprezesa Polsko Chińskiej Rady Biznesu, podczas konferencji "Jak zwiększyć skalę i efektywność polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych do Chin?".


15.04.2015
Rynek wód butelkowanych będzie rósł w 2015 r., ale nieco wolniej
Jak wynika z danych Euromonitor Int., 2015 r. będzie kolejnym rokiem wzrostu kategorii wód butelkowanych - mineralnych niegazowanych, mineralnych gazowanych, źródlanych bez oraz z gazem. Segmenty te będą rosły zarówno wartościowo, jak i ilościowo, ale już nie tak dynamicznie, jak w poprzednich sezonach.


15.04.2015
Polska żywność ma szansę zdobywać świat
Dalszy rozwój eksportu zależy od aktywności naszych firm poza Unią Europejską. Muszą jednak ze sobą współpracować.


14.04.2015
PFPŻ będąca członkiem Pracodawców RP popiera akcję „Wyrwij fiskusowi bat!”
Zmianę w Ordynacji podatkowej można poprzeć, podpisując petycję dostępną na stronie: www.panstwodlaobywateli.pl


14.04.2015
Polskie firmy spożywcze w Malezji, Indonezji i Wietnamie
Polskie firmy m.in. z branży górniczej, kosmetycznej i spożywczej rozpoczęły misję gospodarczą w Azji Południowo-Wschodniej. W najbliższych dniach w Malezji, Indonezji i Wietnamie spotkają się z przedstawicielami azjatyckiego biznesu. Wezmą także udział w targach i konferencjach.


13.04.2015
Dzieci odchudzanie przez zniechęcanie
Felieton Andrzeja Malinowskiego, prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.


13.04.2015
Branża drobiarska wciąż inwestuje i stale rośnie
Branża drobiarska nie może się zatrzymać - wciąż inwestuje i stale rośnie - pisze Puls Biznesu.


10.04.2015
Polskie jabłka i gruszki trafią do USA?
PIORiN informuje, że zapoczątkowane w ubiegłym roku i prowadzone wielotorowo działania administracji rządowej przyniosły efekt w postaci dołączenia Polski do grupy siedmiu Państw Członkowskich UE, dla których Komisja Europejska od kilku lat czyni starania mające na celu umożliwienie eksportu jabłek i gruszek do USA.


10.04.2015
Spożywczy supernadzór odłożony ad acta
Wyczekiwana przez branżę spożywczą konsolidacja organów kontrolnych przegrała z wyborami. Połączenie kilku urzędów w jeden wymaga długiej dyskusji, a politycy mają pilniejsze sprawy.


08.04.2015
Polska największym eksporterem pieczarek na świecie
Polska jest największym producentem pieczarek w Europie i największym eksporterem tych grzybów na świecie. Wpływy z eksportu pieczarek w ub.r. stanowiły ok. 60 proc. wszystkich wpływów z wywozu warzyw i ich przetworów - wynika z danych IERiGŻ.


07.04.2015
Niższe ceny i wyższe zarobki zmieniają nasze menu
Więcej jemy warzyw i owoców, mięsa, ryb i nawet ziemniaków, a mniej przetworów zbożowych.


03.04.2015
Eksport wieprzowiny poza UE spadł o połowę. Producenci mięsa są jednak optymistami
Ubiegły rok nie był szczęśliwy dla branży mięsnej. Rosyjskie embargo na polskie mięso i wykryte przypadki afrykańskiego pomoru świń zablokowały eksport na rynki wschodnie i do krajów azjatyckich.


02.04.2015
Cukier nie zdrożeje
Słodka i krzepiąca wiadomość: jest najtaniej od pięciu lat, i a może być i jeszcze taniej.


01.04.2015
Polska chce stać się trzecim producentem mleka w UE
Polska jest obecnie czwartym w Unii producentem mleka, po Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Naszym celem jest, by Polska w ciągu dwóch lat zajęła trzecią pozycję w Europie - powiedział w środę na konferencji prasowej minister rolnictwa Marek Sawicki.


31.03.2015
Zniesienie limitów produkcji mleka zaowocuje przebudową sektora mleczarskiego
Po zniesieniu limitowania produkcji mleka w UE nastąpi przebudowa sektora mleczarskiego w Polsce - powiedział PAP minister rolnictwa Marek Sawicki. Od 1 kwietnia nie będą już obowiązywały ograniczenia w produkcji; w opinii ekspertów ma to zwiększyć konkurencyjność unijnego mleczarstwa.


30.03.2015
Polska - kraj mlekiem płynący
Dochody ludności utrzymującej się z rolnictwa w Polsce rosły znacznie szybciej niż przeciętnie w UE. Od 2004 r. prawie się podwoiły.


30.03.2015
Minister Sawicki: Przetwórcy żywności zbyt często konkurują między sobą
Polska jest jednym z najważniejszych producentów żywności w UE. Nie wykorzystujemy jednak tego potencjału w pełni. Nasi przetwórcy zbyt często konkurują między sobą na rynkach zagranicznych - przekonuje minister rolnictwa Marek Sawicki.


27.03.2015
Zaskakujący efekt rosyjskiego embarga
Rekordowy import produktów z napisem „Made in Russia".


27.03.2015
Wolny rynek doda sił polskim mleczarzom
Po zniesieniu z końcem marca unijnych kwot mlecznych na rynku pojawi się pełna konkurencja. I szansa dla krajowych firm na ekspansję zagraniczną.


25.03.2015
Spadek eksportu przetworów mleczarskich z Polski
2014 rok, mimo embarga nałożonego przez Rosję i mniejszej aktywności Chin na rynku globalnym, zakończył się 11-procentowym wzrostem wartości eksportu przetworów mleczarskich z Polski. Ten wynik to przede wszystkim efekt bardzo dobrej pierwszej połowy roku - informują eksperci Banku Gospodarki Żywnościowej.


25.03.2015
Polskie jabłka mają szansę trafić do Wietnamu
Trwają rozmowy dotyczące warunków dopuszczenia eksportu polskich jabłek na rynek wietnamski - informuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN).


25.03.2015
Sieci handlowe mają coraz większy wpływ na kształt i funkcjonalność opakowań żywności
Sieci handlowe przejmują kompetencje dotychczas zarezerwowane dla wytwórców produktów w handlu detalicznym – uczestniczą w tworzeniu standardów i projektowaniu opakowań dla marek i poszczególnych artykułów. Muszą się one zmieniać, bo zmieniają się oczekiwania konsumentów. Producenci opakowań inwestują w rozwiązania zaawansowane technologicznie.


24.03.2015
Wyrwij Fiskusowi BAT!
Społeczna akcja poparcia przyśpieszenia prac nad prezydenckim projektem zmian w interpretacji przepisów prawa podatkowego.


23.03.2015
Polska karmi świat
Żywność obok kosmetyków i motoryzacji jest sukcesem polskich eksporterów - podaje Wprost.


23.03.2015
Prezes PFPŻ: Produkcja i eksport żywności to filary polskiej gospodarki
Skutki ograniczeń w handlu międzynarodowym sektor rolno-spożywczy odczuwał w całym 2014 r. Jednak wyniki osiągnięte przez polską gospodarkę żywnościową pokazują, że pomimo bardzo trudnych warunków rynkowych nasi rolnicy i przetwórcy dają sobie dobrze radę - powiedziała Małgorzata Skonieczna, prezes PFPŻ na VI Forum 100 - Dorocznej Gali Przemysłu Żywnościowego.


23.03.2015
Expo 2015 w Mediolanie szansą na promocję polskiego przetwórstwa żywności
- Dzięki udziałowi w Expo w Mediolanie chcemy zwiększyć zainteresowanie polskimi rozwiązaniami w zakresie rolnictwa, także ekologicznego, jak również przetwórstwa żywności, biotechnologii i ochrony środowiska - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Sławomir Majman, prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.


23.03.2015
Polacy piją za mało wody
EFSA zaleca, żeby kobiety wypijały ok. 1,6 litra, zaś mężczyźni 2 litry płynów dziennie. Precyzyjniej nie da się tego określić, bo wiele zależy też od aktywności, panujących dookoła warunków, stanu zdrowia itd. Tymczasem w Polsce aż 59 proc. pań i 78 proc. panów nie przestrzega tych zaleceń - wynika z badań TNS Polska.


20.03.2015
Wyróżnienia „PRO POLONIA OPULENTA” zostały rozdane!
Wyróżnienia dla osób i instytucji, których działalność zdaniem członków PFPŻ ZP, miała największy pozytywny wpływ na przemysł żywnościowy w Polsce w roku 2014 zostały rozdane w trakcie gali „Forum 100”.


20.03.2015
Polska zainteresowana dopłatami do przechowywania mięsa
Polskie firmy dotychczas złożyły 38 wniosków na dopłaty do prywatnego przechowywania 6275 ton wieprzowiny; jest to drugie co do wielkości zapotrzebowanie na ten rodzaj unijnego wsparcia - powiedział w czwartek PAP wiceszef Agencji Rynku Rolnego Lucjan Zwolak.


18.03.2015
Polacy spożywają za dużo soli
Statystyki są niepokojące. Zarówno dorośli, jak i dzieci w Polsce spożywają około dwa razy więcej soli niż wynoszą zalecenia ekspertów.


18.03.2015
Schabowy powrócił na talerz
W 2014 r. wzrosła konsumpcja i nie tylko drobiu, lecz także i wieprzowiny i wołowiny.


13.03.2015
Dobre czasy dla drogich, markowych wędlin
Przetwórnie mięsa korzystają na taniej wieprzowinie. Szczególnie dobrze radzą sobie te, które postawiły także na jakość i innowacje.


12.03.2015
Firmy spożywcze zainwestowały w Polsce niemal 10 mld euro
- Na koniec 2013 r. wartość skumulowanych inwestycji zagranicznych w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego wyniosła 9,2 mld euro i było to wg danych NBP 6 proc. ogółu inwestycji - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Sławomir Majman, prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.


12.03.2015
Chile liczy na polski apetyt
Eksporterzy żywności z kraju miedzi poszukują kontrahentów w Polsce. Kolejni chilijscy eksporterzy ściągają do Polski. Najwięcej do powiedzenia mają u nas na razie producenci ryb, owoców i wina.


09.03.2015
Rosjanie zablokowali świeże owoce. Dostali więc przetworzone
W 2014 r. koncentrat z jabłek szeroko pojawił się na rynkach USA oraz w Rosji, która embargiem obłożyła jabłka w wersji świeżej. Według danych Eurostatu tylko w październiku i listopadzie eksport koncentratu na ten rynek wzrósł ze 100 ton w 2013 r. do 10,1 tys. ton w 2014 r. - informuje Puls Biznesu.


09.03.2015
Minister rolnictwa pojedzie "otwierać" indyjski rynek
Minister rolnictwa Marek Sawicki rozpocznie od poniedziałku wizytę w Indiach. Pojedzie na rozmowy ws. możliwości eksportu polskiej żywności na tamten rynek - poinformowało biuro prasowe resortu rolnictwa. Rynek Indii polskie firmy oceniają jako perspektywiczny.


09.03.2015
Żeby wejść na nowy rynek trzeba wydać dość duże pieniądze
Brak informacji pozostaje jedną z największych barier w rozwijaniu polskiego eksportu, ale ten i tak wciąż rośnie, nawet w obliczu rosyjskiego embarga na żywność z UE. Polacy wysyłają coraz więcej żywności nie tylko do państw Unii Europejskiej, lecz również w dalsze regiony świata. Serwis portalspozywczy.pl rozmawiał na ten temat ze Sławomirem Majmanem, prezesem PAIIZ.


09.03.2015
Komorowski zapowiada program dla rolnictwa i ulgi dla innowacyjnych firm
Polska musi dokonać kolejnego kroku modernizacyjnego, gospodarka musi opierać się na wiedzy - przekonywał w sobotę Bronisław Komorowski. Na konwencji wyborczej zapowiedział specjalny program dla rolnictwa i system ulg podatkowych dla firm innowacyjnych.


06.03.2015
Auchan sprzedał firmie Schiever 8 hipermarketów Real
UOKiK wydał zgodę na dwie transakcje, które pozwolą Auchan Polska zrealizować warunki niezbędne do przejęcia sieci Real. Obie koncentracje związane są z wykonaniem warunków nałożonych przez Urząd w ubiegłorocznej decyzji wyrażającej zgodę na to przejęcie. UOKiK zobowiązał wówczas jednocześnie Auchan Polska do sprzedaży ośmiu hipermarketów.


06.03.2015
Algieria ciekawym rynkiem zbytu dla polskiej żywności
Polskie owoce i warzywa, sprzęt do przechowywania żywności, maszyny rolnicze, budownictwo oraz sprzęt medyczny - to sektory uznawane przez uczestników misji gospodarczej do Algierii za jedne z najbardziej perspektywicznych, jeśli chodzi o współpracę z tym krajem.


06.03.2015
Posłowie przyjęli informację rządu w sprawie sytuacji w rolnictwie
Sejm w piątkowym głosowaniu przyjął informację rządu w sprawie sytuacji w rolnictwie. Nadal jest źle, tragicznie, minister rolnictwa nie załatwia nic - ponownie oceniła opozycja. Szef resortu rolnictwa Marek Sawicki apelował z kolei, by nie czynić z rolnictwa męczennicy.


05.03.2015
W tym roku ma szansę paść rekord w naszym eksporcie rolno spożywczym.
Firmy zwiększają eksport na przekór embargu Moskwy. Stawiają na Afrykę i Azję.


03.03.2015
Polska czekolada zasmakowała Chińczykom
Międzynarodowi producenci postarali się o to, aby europejskie słodycze stały się symbolem statusu w Chinach. Skorzystały na tym polskie firmy i po pierwszych sukcesach polskich mleczarzy przyszedł czas na producentów czekolady - informuje Puls Biznesu.


02.03.2015
Agencja pomaga spożywczym wybrańcom
Strategia na Chiny: oprócz wielkiego programu rządowego miękkie wsparcie PAIIZ. Na razie dostały je trzy firmy, poszukiwane są kolejne.


02.03.2015
Miliard mniej. Tak kurczy się eksport do Rosji
Sprzedaliśmy w zeszłym roku towary warte o 14 proc. mniej niż w 2013 r. Cierpią rolnictwo, przemysł spożywczy i przewoźnicy


28.02.2015
Jest szansa na otwarcie Japonii dla polskiej wieprzowiny
Jest szansa na otwarcie japońskiego rynku dla polskiej wieprzowiny - uważa wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Kazimierz Plocke. Jak podkreślił, taka decyzja może zapaść już w najbliższych tygodniach.


27.02.2015
Przemysł stawia na czystość
Dzięki recyklingowi, odzyskowi lub zamianie w paliwa alternatywne odpady z fabryk zyskują nowe życie.


27.02.2015
Eksport słodyczy do Rosji rośnie
W zeszłym roku sprzedaż naszego przemysłu ciastkarskiego wzrosła tam o 70 proc. w porównaniu do 2013 r. Mogłoby być jeszcze więcej, ale firmy nie chcą się uzależniać od jednego rynku.


25.02.2015
Popyt na żywność wzrośnie dzięki niskim cenom produktów rolnych
Tanie surowce rolnicze oraz problemy z eksportem produktów rolno-spożywczych będą utrzymywać ceny detaliczne żywności na niskim poziomie co najmniej w pierwszym półroczu 2015 r. Będzie to sprzyjało ożywieniu krajowego popytu na żywność - uważają eksperci.


25.02.2015
W tym roku 200 zakładów mięsnych może zniknąć z rynku
Ocenia się, że w 2015 roku z rynku mięsnego może zniknąć nawet 200 zakładów. W styczniu 55 proc. zakładów mięsnych było w złej lub bardzo złej kondycji finansowej. To wielkość prawie trzykrotnie wyższa od tej ze stycznia zeszłego roku - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Dariusz Budzeń, prezes Augeo Ventures.


24.02.2015
Polscy producenci żywności radzą sobie bez Rosji
Polscy producenci żywności radzą sobie, nie mając dostępu do rosyjskiego rynku. Tak ostatnią decyzję federalnego nadzoru zakazującego eksport naszych serów topionych do Rosji komentował w Polskim Radiu 24 Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.


24.02.2015
Rozkwita biznes gluten-free
Moda na żywność bezglutenową przeminie, ale rynek i tak będzie rósł - przekonują producenci. Nie jest to jednak dieta dla zdrowych – podaje Puls Biznesu.


24.02.2015
Będą dopłaty do przechowywania mięsa wieprzowego
Propozycja Komisji Europejskiej zakładająca dopłaty za przechowywanie mięsa wieprzowego jest jedną z odpowiedzi na postulaty rolników domagających się m.in. interwencji na rynku wieprzowiny - powiedział minister rolnictwa Marek Sawicki.


23.02.2015
W Unii jedzą najwięcej polskiej żywności
Niemcy, Wielka Brytania i Francja to najwięksi odbiorcy polskiego eksportu rolno- spożywczego. Ogółem kraje UE stanowią o 78,9 proc. w tej części polskiego handlu zagranicznego.


23.02.2015
Obiecujące wyniki eksportu polskiej wołowiny do Japonii
Latem ubiegłego roku zniesione zostało nałożone 13 lat wcześniej przez Japonię embargo na polską wołowinę. Nasi producenci dopiero zaczęli odbudowywać swoje kontakty handlowe, więc wynik eksportu za 2014 r. nie jest imponujący. Wysyłka wołowiny do Japonii rosła jednak z miesiąca na miesiąc, co pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość - czytamy w Pulsie Biznesu.


20.02.2015
Rząd dosypie Mlekovicie
Pierwsza polska firma dostaje pokaźny grant na inwestycję w fabrykę – pisze Puls Biznesu.


19.02.2015
W 2014 roku mieliśmy 6,6 mld euro nadwyżki w handlu żywnością.
To zasługa rosnącej sprzedaży na rynki zachodnie, która zrekompensowała załamanie eksportu do Rosji i na Ukrainę - podaje Gazeta Wyborcza.


19.02.2015
Hindusi chcą jeść po polsku
PAIIZ chce, by polski miód, owoce, warzywa i nabiał na stale zagościły na indyjskich stołach – podaje Puls Biznesu.


18.02.2015
Polski rolnik: bogaty czy biedny?
W czwartek rolnicy rozpoczną protesty przed kancelarią premiera w Warszawie. Żądają dymisji ministra rolnictwa i odszkodowań. Tymczasem w ostatnich latach byli największymi beneficjentami wejścia Polski do Unii Europejskiej - przez ponad dziesięć lat polska wieś otrzymała 230 mld zł.


16.02.2015
Żywność potaniała najbardziej w historii
W styczniu ceny konsumpcyjne w Polsce spadły już po raz siódmy z rzędu.


16.02.2015
Nie tylko rolnicy będą musieli się zrzucać na fundusz pomocy
W czwartek prace nad projektem ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych rozpocznie komisja rolnictwa i rozwoju wsi. Producenci i przetwórcy liczą na zmianę jej zapisów. W obecnym kształcie bowiem ustawa nakłada na nich nie tylko nowe obowiązki, ale i wydatki.


16.02.2015
Poprawiają się perspektywy sprzedaży mięsa drobiowego. Producentów czeka walka o rynki pozaunijne
Ograniczenia w handlu z Rosją nie wpływają znacząco na produkcję i sprzedaż mięsa drobiowego, bo dla polskich hodowców i producentów głównymi rynkami zbytu są kraje unijne. W tym roku pojawią się szanse na zdobycie nowych rynków, głównie Bliskiego i Dalekiego Wschodu.


13.02.2015
Embargo niepokoi producentów żywności
Niemal 80 proc. gospodarzy martwi się skutkami zakazu eksportu na Wschód. Nadal jednak 26 proc z nich pozytywnie ocenia swoją przyszłość – podaje Rzeczpospolita.


12.02.2015
Minister Sawicki rozmawia z organizacjami rolniczymi
W środę o godz. 12 w gmachu resortu rolnictwa rozpoczęły się rozmowy ministra Marka Sawickiego z organizacjami rolniczymi skupionymi w Copa-Cogeca. Na godz. 14 zaplanowano spotkanie z pozostałymi organizacjami, w tym z rolniczym OPZZ.


12.02.2015
Minister Sawicki: Zostały powołane zespoły do rozwiązania problemów rolników
Powołanie sześciu zespołów, które mają rozwiązać najpilniejsze sprawy rolników - to efekt rozmów z organizacjami rolniczymi, które w środę odbyły się w resorcie rolnictwa. Według ministra Marka Sawickiego pierwsze wyniki prac zespołów poznamy 21 lutego.


12.02.2015
Rosja nie złamała nam handlu
Kryzys na Wschodzie uszczuplił nasz eksport o przeszło 2 mld euro. Ale i tak udało nam się sprzedać o ponad 5 proc. więcej niż rok wcześniej.


12.02.2015
Coraz więcej Polaków kupuje jedzenie przez internet. Do 2018 r. wartość tego rynku się podwoi
Około 500 mln zł warty jest już rynek internetowych zakupów spożywczych. Do 2018 r. jego wartość ma się podwoić. Coraz więcej takich zakupów jest dokonywanych za pomocą urządzeń mobilnych – w ciągu ubiegłego roku ten wskaźnik wzrósł ponad czterokrotnie. Polacy coraz częściej kupują przez internet także świeże produkty.


11.02.2015
Polska żywność na podbój Chin
300 mln Chińczyków kupuje żywność w sieci. Za pół roku mogą kupować tam także jedzenie z Polski - droga do tego będzie łatwiejsza.


10.02.2015
Minister rolnictwa: Musimy przestrzegać unijnych przepisów
Polska należy do UE i realizuje Wspólną Politykę Rolną. Jako jej uczestnik możemy poruszać się tylko na zasadach i w granicach prawa - oświadczył w poniedziałek minister rolnictwa Marek Sawicki. W kilku regionach kraju trwają protesty w związku z trudną sytuacją w rolnictwie.


10.02.2015
Dziś rząd zajmie się przepisami dot. pomocy dla producentów jabłek
Rząd zajmie się projektem rozporządzenia, które umożliwi uruchomienie trzeciej transzy środków unijnej pomocy dla producentów owoców i warzyw poszkodowanych w wyniku rosyjskiego embarga - poinformował minister rolnictwa Marek Sawicki.


06.02.2015
Smakowity kąsek dla PKO BP
Polska jako spichlerz Europy, finansowana przez polski bank - oto wizja PKO BP. Giełdowa spółka zaczyna ostrą walkę o rolników i przetwórców w kraju oraz tam, dokąd eksportują – podaje Puls Biznesu.


05.02.2015
Premier Kopacz: Postulaty rolników blokujących drogi - nieprzystające do rzeczywistości
Postulaty rolników blokujących drogi są nieprzystające do rzeczywistości - powiedziała we wtorek na konferencji premier Ewa Kopacz. Dodała, że rolnicy muszą sami starać się o rekompensaty za straty.


05.02.2015
Zmieniamy dietę, rak w odwrocie
Polacy rzadziej chorują na nowotwory takie jak rak żołądka, wątroby, trzustki i przełyku.


05.02.2015
Główny Lekarz Weterynarii: Minimalizujemy ryzyko rozprzestrzeniania się ASF
Nie można wykluczyć dalszego rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń w Polsce, ale tylko w ograniczonym zakresie, na obszarze województwa podlaskiego. Należy jednak podkreślić, że działania podjęte przez Inspekcję Weterynaryjną i inne służby ograniczają do minimum tempo rozprzestrzeniania się choroby - zapewnia w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Marek Pirsztuk, Główny Lekarz Weterynarii.


04.02.2015
Branża mięsna dostała zadyszki przez embargo
Słabnie kondycja finansowa zakładów mięsnych. Nowe rynki zbytu tylko częściowo łagodzą skutki utraty Rosji i krajów azjatyckich.


03.02.2015
Rolnicy mówią DOŚĆ!
W ponad 20 miejscach rozpoczęły się dzisiaj protesty rolników przeciwko polityce rządu: blokowane będą drogi, a przed urzędami wojewódzkimi odbędą się manifestacje.


01.02.2015
Zmiana asortymentu sklepików szkolnych odbije się na branży vendingowej
1 września zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Nie jest ona wymierzona w branżę vendingowa, ale ta szybko odczuje jej skutki.


30.01.2015
CZY JEST SOLIDARNOŚĆ UNIJNA WOBEC EMBARGA ROSYJSKIEGO?
Zielony Tydzień (Grüne Woche) w Berlinie to nie tylko wielkie targi rolnicze. Tego typu imprezy są dobrą okazją do prowadzenia tak oficjalnych jak i nieformalnych rozmów. Prowadzone są w różnych konfiguracjach. Nawet polski Główny Lekarz Weterynarii rozmawiał z rosyjskim szefem służb weterynaryjnych nt. zapobiegania rozprzestrzeniania się ASF. W Rosji w ostatnim czasie zlikwidowane musiało zostać w dwóch zakładach 50 tysięcy świń.


30.01.2015
Wyniki w cieniu embarga
Inne rynki eksportowe nie są w stanie zastąpić nam Rosji - powiedział Tomasz Kurpisz, prezes Horteksu.


30.01.2015
Izoglukoza podkopie buraka cukrowego
Stewia nie zawojowała rynku, teraz na podbój rusza syrop ze zbóż. Efekty już są — czarny PR i spadek cen cukru – podaje Puls Biznesu.


30.01.2015
Zmniejszył się skup mleka, ale kara za nadprodukcję jest nie do uniknięcia
Przez pierwsze dziewięć miesięcy tzw. roku kwotowego 2014/2015 skupiono w Polsce o 5,88 proc. mleka więcej niż rok wcześniej. Jeśli dynamika skupu utrzyma się na obecnym poziomie, nadprodukcja mleka może spaść do ponad 7 proc., a kara wyniesie 800 mln zł.


27.01.2015
Sery i mleko ruszą na Kazachstan
W przyszłym roku wystartują dwie kampanie promujące europejskie produkty mleczne.


27.01.2015
Eksport ma się świetnie. Rosja nam niepotrzebna
W 2014 roku nasze firmy sprzedały za granicą żywność wartą 21 mld euro.


26.01.2015
Zatory płatnicze mniej dokuczliwe dla producentów
Rosyjskie embargo zaszkodziło do tej pory nielicznym przedsiębiorstwom. Większość firm branży jest w dobrej kondycji finansowej.


26.01.2015
Marek Sawicki apeluje do hodowców wieprzowiny o wspólne działanie
O wspólne działanie na rzecz budowania grup producentów rolnych oraz konsolidacji przemysłu mięsnego, a przynajmniej stworzenie wspólnej oferty produktowej - apelował w piątek minister rolnictwa Marek Sawicki, podczas spotkania m.in. z hodowcami trzody chlewnej.


23.01.2015
UPEMI nowym członkiem PFPŻ!
Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) działa od grudnia 2005 r. jako organizacja szeroko reprezentująca polską branżę mięsną.


22.01.2015
Czeski protekcjonizm obraca się przeciwko samym Czechom
Przepisy dyskryminujące zagraniczną żywność uderzają nie tylko w polskich eksporterów. Czescy importerzy też tracą, poskarżyli się więc Brukseli na własny rząd – pisze Puls Biznesu.


21.01.2015
Nowa strategia promocji polskiej żywności. Powstanie specjalny showroom
Uruchomienie w Warszawie polskiego showroomu żywnościowego, być może jeszcze w połowie tego roku, zapowiada w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Ilona Antoniszyn-Klik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.


20.01.2015
Polska liderem w wydawaniu unijnych pieniędzy
61,8 mld zł wypłaciła już Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Polska wydaje pieniądze w najszybszym tempie spośród wszystkich państw Unii Europejskiej.


20.01.2015
Wzrósł popyt na energetyki
W okresie od listopada 2013 r. do października 2014 r. Polacy wydali na energetyki łącznie 874 mln zł. To o 10,5 proc. więcej, niż przed rokiem - wynika z danych Nielsena, cytowanych przez "Rzeczpospolitą".


19.01.2015
Polskie jabłka podbiją Indie?
Perspektywa eksportu polskich jabłek to najważniejszy efekt wizyty wicepremiera Piechocińskiego w Indiach - ocenia prezes Indyjsko-Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej (IPCCI) J.J. Singh. Jego zdaniem, ze strony Indii należy spodziewać się zgody na wwóz jabłek.


15.01.2015
Drób bije rekordy i idzie po więcej
Niemal 2,1 mln ton mięsa drobiowego wyprodukowały polskie zakłady drobiarskie w 2014 r. - szacuje Krajowa Rada Drobiarstwa. To o 10 proc. więcej. Tak duży wzrost zapewnił nam awans na pierwsze miejsce wśród unijnych producentów drobiu. Wyprzedziliśmy Francję i Wielką Brytanię.


15.01.2015
Limity znikną w kwietniu
Rolnicy ograniczają produkcję mleka. Nie unikną jednak opłat za przekroczenie progów.


15.01.2015
Minister rolnictwa rozwiązał Radę Gospodarki Żywnościowej
Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi po 12 latach działalności rozwiązał Radę Gospodarki Żywnościowej.


14.01.2015
Przedłużenie terminu nadsyłania wniosków do programu grantowego PFPŻ ZP!
Program grantowy PFPŻ ZP skierowany jest do studentów stacjonarnych studiów doktoranckich realizowanych w państwowych akademickich ośrodkach naukowych w obszarach związanych z żywnością i żywieniem.


13.01.2015
Przemysł spożywczy motorem gospodarki: WYZWANIA -PERSPEKTYWY – INWESTYCJE
Rzetelna informacja nt rynków trzecich, konsolidacja i współpraca producentów (w tym organizacja giełd rolnych) w celu zmniejszenia ryzyka i kosztów wejścia na nowe rynki, silna dyplomacja zagraniczna oraz dostęp do kredytów eksportowych - to czynniki niezbędne dla dalszego rozwoju polskiego eksportu uznali paneliści debaty zorganizowanej w trakcie konferencji "Nowe zachęty inwestycyjne dla sektora spożywczego".


13.01.2015
Orangina Schweppes Polska nowym członkiem PFPŻ!
Orangina Schweppes Polska istnieje od 2013 roku i od tego czasu jest wyłącznym producentem i dystrybutorem napojów Schweppes, Dr Pepper i Orangina na terenie Polski.


13.01.2015
Powstanie mapa praktyk protekcjonistycznych w Unii Europejskiej
Podstawą funkcjonowania naszych eksporterów żywności jest rynek UE. Dlatego szczególną uwagę musimy zwracać na pojawiające się regularnie próby stosowania protekcjonizmu w poszczególnych krajach tworzących Wspólnotę - zauważa w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Andrzej Gantner, dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności (PFPŻ).


13.01.2015
Producenci żywności będą inwestować więcej
Branża planuje wydatki, choć niekoniecznie na innowacje. Mleczarze — w pogoni za wolnym rynkiem, producenci słodyczy — za potencjałem.


12.01.2015
J.S. Hamilton Poland S.A. Partnerem Strategicznym PFPŻ ZP
Już po raz kolejny firma J.S.Hamilton Poland S.A. została Partnerem Strategicznym Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców.


12.01.2015
Polska borówka amerykańska rusza na podbój świata
Berry Good rusza na podbój świata. Zrzeszeni pod tym szyldem producenci polskiej borówki amerykańskiej mają około 20 proc. krajowej produkcji i wierzą w rosnący apetyt Azji – informuje „Puls Biznesu”.


11.01.2015
Rząd zamierza opodatkować także e-handel
- Rząd zamierza obłożyć podatkiem obrotowym ok. 20 tys. działających w Polsce e-sklepów - wynika z informacji, do których dotarła "Rzeczpospolita". Pomysłowi przyklasnęła więszość tradycyjnych branżowych organizacji handlowych.


09.01.2015
Zmieniają się przepisy na temat ubezpieczeń eksportowych
Od nowego roku KUKE udziela ubezpieczeń eksportowych na nowych, korzystniejszych warunkach. Z dniem 1 stycznia 2015 r. zmianie uległy bowiem zapisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych w zakresie tzw. krajowego pochodzenia eksportowanych towarów i usług.


09.01.2015
IERiGŻ: polskie klastry w sektorach drobiarskim, mleczarskim i owoców jagodowych z szansą na silną pozycję w świecie
Klastry mogłyby w większym stopniu wspierać eksport produktów rolno-spożywczych. Przedstawiciele IERiGŻ podkreślają, że największe szanse stania się silnymi światowymi klastrami eksportującymi mają te w sektorach drobiarskim, mleczarskim oraz owoców jagodowych. Postulują o wsparcie publiczne dla tych obszarów, bo – jak zaznaczają – silne klastry eksportujące są siłą napędową gospodarek regionalnych.


09.01.2015
Hortex kupił dystrybutora mrożonek
Do portfela spółki — legendy polskiej gospodarki — trafiły aktywa grupy Ren.


09.01.2015
Rolnicy złożą się na nowy fundusz
Rząd zgodził się na powstanie funduszu, który w razie kryzysu ma stabilizować dochody rolnicze. To kolejny podatek oburzają się przetwórcy i producenci rolni.


08.01.2015
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy ws. bioasekuracji
Rada Ministrów przyjęła w środę projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Nowe przepisy umożliwią realizację programu bioasekuracji. Chodzi o zwalczanie afrykańskiego pomoru świń (ASF).


07.01.2015
Przemysł spożywczy motorem gospodarki: WYZWANIA -PERSPEKTYWY – INWESTYCJE
To temat konferencji, która odbędzie się 12 stycznia w siedzibie PAIiIZ.


07.01.2015
Czego możemy się spodziewać w 2015 r.?
Strumień mleka, susza w wódce, odrabianie mięsnych strat i spora aktywność na rynku fuzji i przejęć — to prognoza na nowy rok.


05.01.2015
Marki własne rozpychają się na rynku
Polscy konsumenci na produkty pod markami własnymi sieci handlowych wydają już 21 mld zł rocznie - donosi "Rzeczpospolita".


02.01.2015
W I połowie 2015 roku żywność będzie taniała. Dużo zależy jednak od sytuacji na Wschodzie
W grudniu ceny produktów spożywczych były o ok. 2 proc. niższe niż przed rokiem. Podobne prognozy dotyczą pierwszych miesięcy 2015 roku. Tańsze będą owoce, warzywa, mięso oraz przetwory mleczarskie. W II połowie roku dużo będzie zależeć od zbiorów oraz sytuacji na wschodzie Europy i ewentualnego utrzymania rosyjskiego embarga.


02.01.2015
Miliony na rolnictwo i medycynę
330 mln złotych przekaże Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na badania w obszarze profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych oraz środowiska naturalnego, rolnictwa i leśnictwa.


30.12.2014
Embargo nie złamie żywności
Utrata rosyjskiego rynku osłabi część branż. Pomimo to eksport może nadal rosnąć.


29.12.2014
PFPŻ przeciwna bojkotowi czeskich produktów
Dwa tygodnie temu do mediów wyciekło wewnętrzne rozporządzenie dla czeskiej Inspekcji Rolnej i Żywności, nakazujące szczegółowe kontrole polskiego mięsa, warzyw, owoców, wyrobów mlecznych i ryb trafiających do naszych południowych sąsiadów.


27.12.2014
Wyjątkowo trudny rok dla rolników i producentów żywności
Rok 2014 był wyjątkowo trudny dla rolników i przetwórców żywności. Sądząc po ilości negatywnych czynników, które wpłynęły na ten sektor, to możemy mówić wręcz o zapaści - uważa dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Andrzej Kowalski.


23.12.2014
Szef PFPŻ: Sadownicy po przechowalniach powinni inwestować w tłocznie i suszarnie
- Rosyjskie embargo uświadomiło, że Polska ma ogromny potencjał produkcyjny jeśli chodzi o surowce, zarówno ogrodnicze jak i rolne. Jednak wszyscy producenci i przetwórcy muszą być świadomi, że tak naprawdę przyszłością polskiego sadownictwa i rolnictwa jest sprzedaż produktów przetworzonych i promowanie polskich surowców poprzez produkty przetworzone - mówi Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności (PFPŻ).


22.12.2014
Święta to dobry okres dla internetowych sklepów spożywczych. Przeciętny koszyk zakupów o 13 proc. większy niż rok temu
W przedświątecznej gorączce Polacy coraz częściej wybierają wirtualne zakupy. Ruch na stronach e-supermarketów rośnie w okresie przedświątecznym o jedną trzecią. Większy jest również koszyk zakupowy statystycznego klienta. Niektóre produkty – jak bakalie, barszcz czy uszka – notują nawet dziesięciokrotne wzrosty. Dynamicznie rośnie również sprzedaż ryb i słodkości.


22.12.2014
Maspex przejmuje rywala
Łowicz, Włocławek, Kotlin, Dr Witt-Grupa Maspex przejmuje większość marek od spółki Agros-Nova. Powstanie największa grupa spożywcza w kraju.


18.12.2014
KE może zgodzić się na rozłożenie kar za nadprodukcję mleka na raty
Propozycja Polski rozłożenia kar może zyskać aprobatę Komisji Europejskiej - powiedział dziennikarzom w czwartek minister rolnictwa Marek Sawicki. Chodzi o rozłożenia kary na okres pięciu lat bez oprocentowania.


17.12.2014
W 2015 r. dzięki tanim surowcom ceny żywności nadal będą niskie. Spadki wyhamowuje mocny dolar
Ceny żywności cały czas spadają. Tanieje cukier, owoce, mąka, tłuszcze zwierzęce i ryż. Ze względu na światową nadprodukcję żywności i tanie surowce w najbliższych miesiącach nie należy spodziewać się odwrócenia aktualnego trendu. Jak wynika z badania Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w przyszłym roku niskie ceny będą się utrzymywać, choć spadki wyhamowuje umacniający się dolar.


12.12.2014
Od jutra 13 grudnia 2014 r. zmiany znakowania produktów spożywczych
Od dnia 13 grudnia 2014 r. w całej Unii Europejskiej będzie stosowane rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, które zastąpi dotychczasowe podstawowe przepisy Unii Europejskiej i Państw Członkowskich w zakresie znakowania produktów żywnościowych.


11.12.2014
Audyt za czeskie kontrole
Polscy spożywcy chcą zafundować Czechom audyt ich instytucji kontroli żywności. Skrzykują się i składają wniosek w UE.


11.12.2014
Decyzja ws. uboju religijnego budzi optymizm branży mięsnej
Trybunał Konstytucyjny uznał, że zakaz uboju religijnego na potrzeby gmin żydowskich jest niekonstytucyjny, czym zakwestionował obowiązująca ustawę o ochronie zwierząt w tej części. Według nas oznacza to, że od dziś ubój religijny jest zgodny z prawem - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.


10.12.2014
Polska zwiększa udział w unijnym eksporcie mięsa drobiowego
Polska systematycznie zwiększa swój udział w unijnym eksporcie nieprzetworzonego mięsa drobiowego. Według danych Eurostatu w okresie pierwszych ośmiu miesięcy br. polski eksport na rynki pozaunijne wzrósł w skali roku o 23 proc. Tak duży wzrost był możliwy dzięki dynamicznie rosnącym zamówieniom z Beninu i Hongkongu, dynamika na poziomie odpowiednio 43 proc. i 39 proc. - podali analitycy Banku BGŻ.


10.12.2014
Czesi krzywią się na naszą żywność
Czesi mają kłopot z naszą żywnością, a raczej z jej nadmiarem na swoim rynku. Dlatego od paru już lat atakują polskich producentów.


10.12.2014
Po 7 miesiącach sezonu Polska przekracza kwotę o prawie 9 proc.
Według najnowszych danych Agencji Rynku Rolnego (ARR) w okresie od kwietnia do końca października 2014 r. do podmiotów skupujących w Polsce dostarczono ok. 6,3 mln ton mleka, czyli o 6,57 proc. więcej niż w analogicznym przedziale czasowym ubiegłego roku - informuje FAMMU/FAPA.


09.12.2014
Grosze wyniki finansowe branży mleczarskiej w trzech pierwszych kwartałach
W 2014 r. wyniki finansowe sektora mleczarskiego w Polsce ulegały stopniowemu pogorszeniu. Wprawdzie w trzech pierwszych kwartałach br. przychody firm zwiększyły się w stosunku do danych z poprzedniego roku, niemniej wzrost kosztów był jeszcze silniejszy - podali analitycy Banku BGŻ.


09.12.2014
Dopłaty bezpośrednie w pierwszej kolejności dla tych, którzy ponieśli straty związane z ASF
Podlaski oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca unijne dopłaty bezpośrednie najpierw rolnikom, którzy ponieśli straty w związku z wystąpieniem wirusa ASF. Podlaska Izba Rolnicza chce, by dotyczyło to też rolników, którym pola zniszczyły dziki.


08.12.2014
Zostały podjęte działania ws. kontroli polskiej żywności w Czechach
Podjęliśmy stosowne działania w sprawie kontroli polskiej żywności w Czechach - zapewnił w poniedziałek wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. Ocenił, że tendencje protekcjonistyczne narastają wewnątrz Unii Europejskiej.


05.12.2014
Wojna na marki, czyli rewolucja w wędlinach
Szybko ubywa firm mięsnych, które walczą o konsumentów wyłącznie niską ceną.


05.12.2014
Minister Trzaskowski: Polska jest przeciwna zmiękczaniu sankcji wobec Rosji
Polska jest przeciwna próbom zmiękczania sankcji wobec Rosji w sytuacji, gdy nie ma deeskalacji konfliktu na Ukrainie - zadeklarował w czwartek minister ds. europejskich Rafał Trzaskowski. Wyraził nadzieję, że UE w tej kwestii będzie mówiła jednym głosem.


04.12.2014
Rozstrzygnięcie TK ws. zakazu uboju rytualnego nastąpi 10 grudnia
Trybunał Konstytucyjny 10 grudnia rozstrzygnie losy wniosku Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich co do konstytucyjności zakazu uboju rytualnego zwierząt, czyli bez ich wcześniejszego ogłuszania.


04.12.2014
MSZ: Polskie jabłka już w Kanadzie
- Cieszę się, że najlepszej jakości polskie produkty spożywcze i rolne są dostępne dla konsumentów na rynku kanadyjskim, a teraz ta oferta została poszerzona o nasze jabłka - powiedziała wiceminister Katarzyna Kacperczyk podczas wizyty w siedzibie jednej z największych firm dystrybucji żywności Omega Food Importers, która wprowadziła polskie jabłka do Kanady.


03.12.2014
Czekolada, praliny i żelki najlepiej rokującymi kategoriami w branży słodyczy
Czekolada, praliny i żelki to - zdaniem części producentów i dystrybutorów słodyczy w Polsce - najlepiej rokujące na przyszłość kategorie słodyczy. Jak wynika z badania KPMG, właśnie te kategorie wskazywane są częściej jako te, które w najbliższym czasie odnotują wzrost sprzedaży.


02.12.2014
Producenci mleka liczą na odbiorców z Indii i Chin. Chcą też wejść na dwa nowe rynki: południowoamerykański i afrykański
Polscy producenci mleka chcą zwiększać obecność na perspektywicznych rynkach, na które już trafiają ich produkty, czyli w Indiach i China. Mają również nadzieję na zaistnienie w Ameryce Południowej oraz Afryce. Otwieranie się na nowe rynki jest konieczne, szczególnie w perspektywie zniesienia unijnych kwot mlecznych, które mogą skutkować większą produkcją mleka i niższymi cenami.


02.12.2014
Odszkodowania za szkody spowodowane przez dziki wyniosą 1,84 mln
579 rolników z województwa podlaskiego złożyło wnioski na kwotę 1,84 mln zł do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przyznania odszkodowania za szkody spowodowane przez dziki - poinformowała Agencja w komunikacie.


02.12.2014
Polskie firmy wciąż aktywne w eksporcie na Wschód
Dotychczas Rosja była dla Polski drugim po UE rynkiem eksportowym. Z rosyjskimi partnerami współpracowało 9 tys. polskich firm, co generowało obroty handlowe na poziomie 36 mld USD w 2013 roku. Choć wszystko wskazywało na to, że polski eksport do Rosji będzie sukcesywnie wzrastać, w sierpniu tego roku na tle politycznych rozgrywek, strona rosyjska nałożyła embargo na polskie produkty spożywcze. W obliczu takiej sytuacji, polscy eksporterzy musieli zwrócić swoją uwagę na inne rynki, także wschodnie.


01.12.2014
Więcej mlecznych fuzji na fali kryzysu
Polmlek kupił firmę Masmal i planuje kolejne przejęcie. Podobnych transakcji może być wkrótce więcej.


01.12.2014
Embargo destabilizuje polski rynek mleczarski
Destabilizacja polskiego rynku produktów mleczarskich jest wynikiem embarga - powiedział w rozmowie z serwisem portalspożywczy.pl senator Jerzy Chróścikowski, przewodniczący senackiej komisji rolnictwa.


01.12.2014
Prof. Hausner: Rosyjskie sankcje mogą dotknąć prawie 80 proc. polskiego eksportu żywności
Rosyjskie sankcje mogą dotknąć blisko 80 proc. całkowitego eksportu żywności z Polski o wartości szacowanej przez Eurostat na ok. 840 mln euro rocznie – ocenia prof. Jerzy Hausner w Raporcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej w ramach projektu "Instrument Szybkiego Reagowania".


28.11.2014
Do kosza zamiast do biednych
Tylko 700 ton żywności trafiło w ciągu roku ze sklepów do banków żywności W tym samym czasie na śmietnik handlowcy wyrzucili prawie 500 tyś. ton jedzenia. Jak to możliwe, skoro od 2013 r. nie muszą płacić VAT od artykułów spożywczych przekazanych na cele charytatywne?


27.11.2014
Blokada na niektórych
Chociaż rosyjskie embargo po trochu dotknęło wielu producentów żywności, prawdziwie problemy mają tylko niektórzy.


26.11.2014
Zwrot optat marketingowych
Polskich hurtowników rozpala problem nielegalnie pobieranych opłat marketingowych. Sądy, rozstrzygając spory pomiędzy producentami i dystrybutorami, uznają za nie wszelkie opłaty, jakie wytwórcy przekazali na promocje, własnych produktów. W efekcie duża część pieniędzy, które trafiły do hurtu, musi zostać zwrócona.


26.11.2014
Banki Żywności organizują przedświąteczną zbiórkę w sklepach
Już po raz 17. Banki Żywności organizują w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie świąteczną zbiórkę jedzenia, które zostanie przekazane najuboższym. W ostatni weekend listopada produkty włożyć będzie można do specjalnych koszy w sklepach.


24.11.2014
Bezpieczeństwo produkcji to kwestia absolutnie konieczna dla sektora spożywczego, równie istotna jest także jej jakość.
Rozmowa z Grzegorzem Grabką, Dyrektorem Działu Certyfikacji Systemów TÜV Rheinland Polska.


24.11.2014
Rośnie mleczny apetyt Polaków
Mimo limitów w produkcji konsumpcja mleka rośnie. W momencie ich zniesienia dostanie przyspieszenia - informuje Puls Biznesu.


21.11.2014
Minister gospodarki: Powołanie Banku Eksport-Import - w fazie realizacyjnej
Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński poinformował w czwartek, podczas XII Kongresu Eksporterów Polskich, że powstawanie Banku Eksport-Import jest już "w fazie realizacyjnej". Nowy bank ma wspierać eksport polskich towarów i usług.


21.11.2014
R. Antczak (Deloitte): w 2016 roku można spodziewać się odbicia sprzedaży w segmencie żywności
W połowie przyszłego roku inwestycje przedsiębiorstw mogą nieco wyhamować. Spowoduje to wzrost sprzedaży detalicznej w segmencie żywności w kolejnym roku – ocenia Rafał Antczak z Deloitte. To może być dobry moment, żeby zrestrukturyzować handel detaliczny w kraju.


19.11.2014
Zagrożone miliony euro dla grup producenckich
Polscy rolnicy skupieni w grupach producenckich mogą stracić ponad 70 mln euro unijnego wsparcia przez nieprawidłowości, których dopatrzyła się KE. Resort rolnictwa już przesłał wyjaśnienia do Brukseli w tej sprawie.


19.11.2014
Polacy rozdają jabłka pracownikom z instytucji unijnych
Polacy pracujący w unijnych instytucjach rozpoczęli we wtorek akcję rozdawania polskich jabłek kolegom, ale... nie Polakom. Dystrybucja odbywa się "z ręki do ręki". Organizatorzy chcą w ten sposób zachęcić obcokrajowców do jedzenia polskich, smacznych jabłek.


17.11.2014
Ministerstwo rolnictwa chce przeznaczyć na OZE ponad 17 mln euro
Ponad 17 mln euro na energetykę odnawialną na obszarach wiejskich chce przeznaczyć ministerstwo rolnictwa. Są to środki, które zostały z programów na poprawę i rozwój infrastruktury na lata 2007-2013.


17.11.2014
Spadek cen żywności wpływa także na wyniki spółek giełdowych
Niskie ceny są generalnie pożądane przez konsumentów. W tym kontekście spadek cen żywności o 2,4 proc. w ujęciu r/r cieszy kupujących. Jednakże deflacja cen żywności jest poważnym wyzwaniem dla spółek giełdowych, w szczególności producentów żywności oraz spółek z nimi handlujących – podaje Parkiet.


14.11.2014
Niskie ceny zaostrzyły apetyt Polaków na mięso
Po latach spadków znów jemy więcej mięsa. W 2015 r. będzie podobnie.


14.11.2014
Menadżerowie firm są przekonani o konieczności obniżania cen
Menadżerowie firm są przekonani o konieczności obniżania cen - wynika z listopadowego raportu Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Obliczany przez BIEC Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI) ponownie obniżył się o 0,2 punktu w stosunku do poprzedniego miesiąca.


14.11.2014
Do końca listopada nowy PROW zostanie zaakceptowany przez KE
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez Komisję Europejską do końca listopada - poinformował w czwartek minister rolnictwa Marek Sawicki.


12.11.2014
MLEKO-EXPO 2014 - XXIII Targi Mleczarskie
Kwartalnik Food-Lex jest partnerem medialnym tego wydarzenia.


12.11.2014
Prognozy eksportu żywności
Rosyjskie embargo i niskie ceny osłabiają sprzedaż zagraniczną.


12.11.2014
Mapa szans już gotowa
Polscy eksporterzy muszą szukać nowych okazji na odległych rynkach. Ale sprzedaż utrudniają nasze bariery administracyjne i niektóre przepisy.


07.11.2014
Pomoc krajowa i unijna dla producentów warzyw wyniesie 270 mln zł
Pomoc krajowa i unijna dla producentów owoców i warzyw, którzy ponieśli straty w wyniku rosyjskiego embarga, wyniesie łącznie 270 mln zł i zostanie wypłacona do końca tego roku - powiedział w czwartek wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke.


06.11.2014
ZT „Bielmar” dołączyły do grona członków PFPŻ ZP
Zakłady Tłuszczowe „Bielmar” Sp. z o.o. produkują margaryny, tłuszcze roślinne, oleje i marynaty.


06.11.2014
5,2 mld euro na rozwój wsi
Szczegółowe ustalenia dot. realizacji Umowy Partnerstwa będą możliwe po zakończeniu negocjacji z KE. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że wydatki na rozwój wsi wyniosą 5,2 mld euro - powiedział wiceminister rozwoju i infrastruktury Marceli Niezgoda.


06.11.2014
Konsumentom brak wiedzy o dodatkach do żywności
Obawy konsumentów wynikają w znacznej mierze z niedostatecznej wiedzy o dodatkach do żywności i ich roli w produkcji żywności - mówi Mateusz Kowalewski, prezes Hortimex Plus.


05.11.2014
Protest sadowników
Kilkuset sadowników protestowało we wtorek w Annopolu (Lubelskie) na drodze krajowej nr 74 (Kielce- Kraśnik) blokując, co jakiś czas, przejazd tą trasą. Domagali się działań poprawiających sytuację na rynku owoców.


05.11.2014
Wysoki skup i przetwórstwo mleka w UE
Pomimo utrzymujących się od początku bieżącego roku spadków cen mleka, w Unii Europejskiej cały czas dynamicznie rośnie jego skup. Według najnowszych danych Komisji Europejskiej w okresie styczeń-lipiec br. podaż surowca była o 5,8 proc. wyższa niż w analogicznych miesiącach przed rokiem, sięgając 88,4 mln t. - informują eksperci BGŻ.


04.11.2014
Polska wołowina ma szanse trafić do Tunezji i Egiptu. Wieprzowina i drób do RPA
W styczniu 2015 r. mają przyjechać do Polski służby RPA, aby skontrolować nasze zakłady przetwarzające wieprzowinę i drób. Zainteresowanie wejściem na ten rynek jest spore. Kontroli chce się poddać 14 przetwórni mięsa wieprzowego i 22 zakłady drobiarskie - informuje Rzeczpospolita.


03.11.2014
Banki Żywności gromadzą produkty objęte embargiem Rosji
Polskie warzywa i owoce - m.in. marchew, kapusta i jabłka - objęte rosyjskim embargiem, dzięki akcji Banków Żywności, trafią do najuboższych.


03.11.2014
Tani cukier rozpuszcza zyski cukrowni w Polsce
Koniec hossy w branży cukrowniczej. Ten rok, po raz pierwszy od sześciu lat, może zakończyć pod kreską.


03.11.2014
Sieci zmieniają nazwy opłat półkowych
Sieci handlowe najczęściej zmieniają nazwę tak zwanej opłaty półkowej w taki sposób, by jak najbardziej przypominała rzeczywistą usługę - mówi w rozmowie z serwisem portalspożywczy.pl Robert Solga, radca prawny z kancelarii Robert Solga i Wspólnicy.


31.10.2014
Dzieci w Polsce tyją najszybciej w Europie i spada ich aktywność fizyczna
Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie, jednocześnie dramatycznie spada aktywność dzieci i młodzieży na zajęciach z WF-u. Czy dzieci tyją, bo nie ćwiczą? Dlaczego nie chcą być aktywne fizycznie i kto pierwszy powinien uderzyć się w piersi, widząc niepokojące dane?


31.10.2014
500 mln zł dla firm poszkodowanych przez embargo
500 mln zł ma trafić do firm, które straciły na blokadzie eksportu polskich towarów do Rosji - poinformował resort pracy i polityki społecznej. Będą to dopłaty do wynagrodzeń i szkoleń pracowników oraz opłaty składek na ZUS.


31.10.2014
Resort rolnictwa chce zaproponować producentom żywności długoterminowe umowy handlowe. Mają one ustabilizować ceny na rynku
Jeszcze w tym tygodniu resort rolnictwa chce przedstawić projekt przepisów dotyczących długoterminowych warunków umownych na sprzedaż produktów rolnych. Trwałe warunki mają uchronić producentów żywności przed znaczącymi spadkami cen w trakcie kryzysów takich jak ten wywołany rosyjskim embargiem. Zdaniem ministra rolnictwa producenci byliby też mniej narażeni na spadek konsumpcji, gdyby handel w większym stopniu odbywał się bezpośrednio między klientami a producentami.


30.10.2014
Zaloguj się i nie marnuj
Banki Żywności zachęcają przedstawicieli branży spożywczej do rejestracji na portalu www.foodwastereduction.com.


30.10.2014
Zastępowanie dodatków do żywności nie wpływa na poprawę jakości zdrowotnej produktu
Przy pełnej, zgodnej z przepisami, informacji podanej na opakowaniu, konsument może świadomie dokonywać wyboru przy zakupie środków spożywczych. Większą uwagę należy zwracać na wartość odżywczą produktu niż na ilość substancji dodatkowych - mówi mgr inż Joanna Gajda-Wyrębek, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny - Zakład Bezpieczeństwa Żywności.


30.10.2014
Porozumienie Nadawców Telewizyjnych zostało podpisane!
Porozumienie jest uwiecznieniem kilkuletnich starań PFPŻ ZP - inicjatora i koordynatora całego procesu na rzecz wprowadzenia samoregulacji.


29.10.2014
Producenci zboża planują utworzyć Polski Terminal Zbożowy
Krajowa Federacja Producentów Zbóż planuje utworzenie terminalu zbożowego w porcie w Gdańsku, który byłby wykorzystywany do eksportu polskiego zboża głównie do krajów arabskich i afrykańskich. Roczna nadwyżka produkcji zboża w Polsce wynosi od 4 do 8 mln ton.


29.10.2014
Najważniejsze dla rolnictwa było przystąpienie do Unii
Gdy Polska przystępowała do Unii Europejskiej, rolnicy obawiali się, że staniemy się zapleczem surowcowym dla Europy, a kraj zaleje dotowana żywność z UE. Jest zupełnie odwrotnie.


28.10.2014
Owoce i warzywa - Rozporządzenie Rady Ministrów weszło w życie
Weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. poz. 1468).


27.10.2014
Czeka nas rewolucja w e-handlu żywnością
Handel internetowy należy do najszybciej rozwijających się, gałęzi dystrybucji. Co prawda królują, w nim produkty niespożywcze, ale to jednak żywność należy do obszarów o największym potencjale rozwojowym.


23.10.2014
Polska Izba Mleka: Wysoki poziom skupu, ceny spadają
We wrześniu skup mleka był o ponad 8,3 proc. wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 865 mln litrów. Spada cena skupu mleka, we wrześniu za 100 litrów surowca płacono 124,6 zł tj. o ok. 10 proc. mniej niż przed rokiem - poinformowała Polska Izba Mleka.


23.10.2014
Rynek handlowy jest stabilny
Notuje on jedynie niewielki wzrost jeśli chodzi o sprzedaż wartościową - podaje Nielsen.


22.10.2014
Ministersto rolnictwa liczy na większe zainteresowanie rekompensatami
Ministerstwo rolnictwa liczy, że polscy rolnicy w większym stopniu wykorzystają kolejną transzę unijnych rekompensat za straty ponoszone w wyniku rosyjskiego embarga - powiedziała w środę w Sejmie wiceminister rolnictwa Zofia Szalczyk.


22.10.2014
Eksport żywności to dobry interes. Ale w kraju też się da zarobić
Nastawienie na sklepy małopowierzchniowe powinno okazać się najlepszą strategią dla producentów, ale warto zdywersyfikować kanały dystrybucji - radzą analitycy BGŻ.


20.10.2014
Gigantyczny rozwój rynku spożywczego w Polsce w ostatnich latach
Polski sektor spożywczy to 25 proc. sprzedaży całego krajowego przemysłu, na które pracuje 16 tys. firm, w których zatrudnionych jest 336 tys. pracowników. Wartość sprzedaży na tym rynku stanowi 6 proc. polskiego PKB brutto - mówił podczas debaty inaugurującej VII Forum Rynku Spożywczego i Handlu, Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki RP.


19.10.2014
Glutenowe oszustwo
Nie ma żadnych dowodów, że wystarczy przestać jeść gluten, by schudnąć i poczuć się lepiej. Co gorsza, dieta bezglutenowa może być szkodliwa, bo nie zapewnia organizmowi niezbędnych witamin i soli mineralnych – podaje Newsweek.


16.10.2014
Trybunał Konstytucyjny zakwestionował niektóre dodatkowe opłaty wymagane przez sieci
Przepis ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który zakazuje pobierania za przyjęcie towaru do sprzedaży opłat innych niż marża handlowa jest zgodny z Konstytucją - uznał Trybunał Konstytucyjny.


16.10.2014
Polska branża spożywcza święci triumfy za granicą, ale straci przewagę, gdy przestanie wygrywać ceną
Flagowy okręt naszego eksportu może przegrać bitwę, jeśli w porę nie zadbamy o dobry marketing i nie zaczniemy działać na dużą skalę. Niskie ceny na długo nie wystarczą.


16.10.2014
Dyrektor PFPŻ na VII FRSiH: Potrzebujemy nowoczesnego systemu wsparcia poprzez dyplomację
To czego oczekuje branża spożywcza od podejścia państwa to tworzenie coraz lepszych warunków do funkcjonowania - powiedział podczas debaty otwierającej VII Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2014, Andrzej Gantner, dyrektor zarządzający Polskiej Federacji Producentów Żywności.


15.10.2014
Trzeba wspierać eksporterów polskiej żywności
Trzeba wspierać eksporterów polskiej żywności: dywersyfikować rynki zbytu, chronić przed protekcjonizmem i wzmocnić działania dyplomacji gospodarczej - wynika z debaty otwierającej VII Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2014 zatytułowanej "Strategiczny plan rozwoju dla sektora spożywczego".


14.10.2014
Żywność tanieje
Dobre zbiory roślin, większa podaż produktów zwierzęcych i problem z eksportem towarów spożywczych wywołany rosyjskim embargiem będą skutkowały dalszym spadkiem cen detalicznych żywności - ocenia Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.


14.10.2014
Polska marka eksportowa
Perspektywy agrobiznesu są bardzo dobre. Ponadto, są także powody do optymizmu, bo jeżeli będziemy w Polsce cenili polską żywność, to są większe szanse na to, że zbudujemy na przykład znak towarowy, który będzie mógł być nową, polską marką eksportową – ocenia Bartosz Urbaniak, dyrektor zarządzający ds. agrobiznesu banku BGŻ.


13.10.2014
Szef Federacji Producentów Żywności krytykuje fundusz dla rolników
Dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner uważa, że zamiast tworzyć Fundusz Stabilizacji Dochodów Rolniczych, lepiej byłoby zaproponować rolnikom utworzenie 16 giełd rolnych, których byliby właścicielami i w których byliby ubezpieczeni.


13.10.2014
Więcej niż 80 proc. eksportu żywności z Polski to przetworzone produkty spożywcze
- Ponad 80 proc. polskiego eksportu żywności stanowią przetworzone produkty spożywcze. To znacznie więcej niż w innych unijnych krajach - powiedziała Małgorzata Bułkowska podczas piątkowego seminarium w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.


10.10.2014
Polska branża spożywcza to potęga w Europie Centralnej
Polska wypada imponująco na tle innych państw regionu, co świadczy o sile i pozycji krajowej branży spożywczej w tej części Europy - wynika z przygotowanego przez serwis PortalSpozywczy.pl oraz Bisnode „Rankingu 800 największych firm spożywczych Europy Centralnej".


10.10.2014
Polska żywność ma szansę podbić rynki Afryki
Ministerstwo Gospodarki chce rozszerzać gamę polskich branż zainteresowanych handlem i inwestycjami w Afryce. Jak mówiła wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik chodzi m.in. o sektory: rolno-spożywczy, budowlany, wydobywczy, energetyczny i technologie informatyczne.


09.10.2014
Przed handlem w Polsce czas rozwoju
Przed polskim handlem czas rozwoju. Powstaną nowe miejsca pracy oraz wzrośnie wynagrodzenie. Pojawią się nowe sklepy, zarówno te wielkopowierzchniowe jak i mniejsze – ocenia dyrektor Andrzej Faliński, POHiD.


08.10.2014
Większość rolników rezygnuje z rekompensat UE
Ponad połowa rolników, którzy złożyli wnioski o rekompensaty za wycofywanie z rynku owoców i warzyw w związku z rosyjskim embargiem, rezygnuje z aplikowania o środki ze względu na niskie stawki - poinformował we wtorek w Brukseli minister rolnictwa Marek Sawicki.


08.10.2014
Zagraniczne sieci promują polską żywność
Pojawia się jednak pytanie czy idea nie obróci się przeciwko nam.


07.10.2014
Pogorszenie się sytuacji w branży mleczarskiej spowodowane jest spadkiem cen mleka i jego przetworów na rynkach światowych - tłumaczy ministerstwo rolnictwa
Resort zapewnia jednak, że podejmuje działania na forum UE w celu wsparcia tego sektora.


07.10.2014
Nowe kierunki dla polskiej wieprzowiny
Eksport mięsa gwałtownie maleje z powodu zamknięcia się rynków na Dalekim Wschodzie. Firmy chcą więc zdobyć przyczółki m.in. w Mongolii i Kanadzie.


07.10.2014
Trwa ekspansja polskiego drobiu
Rosyjskie embargo nie powinno zaszkodzić drobiarzom.


03.10.2014
Sukces seminarium współorganizowanego przez PFPŻ ZP i kwartalnik FoodLex w trakcie targów POLAGRA- FOOD i POLAGRA-TECH
Ponad 80 przedsiębiorców wzięło udział w bezpłatnym seminarium dotyczącym znakowania żywności. Pełna sala uczestników, a wręcz konieczność dostawiania krzeseł, ciekawe dyskusje w trakcie i wiele pozytywnych komentarzy po seminarium, uplasowało to wydarzenie w czołówce najpopularniejszych na Polagrze... Dziękujemy!


02.10.2014
Eksport nadal atrakcyjny dla naszej żywności
W najbliższych latach przychody polskich firm napędzi głównie sprzedaż zagraniczna. W kraju natomiast zyskiwać będą sieci małych sklepów.


30.09.2014
Piekarze chcą wypiec sobie wzrost
Jest źle, a będzie gorzej. Nawet mocni na rynku piekarze widzą konieczność walki o dobre imię chleba.


30.09.2014
Najubożsi Polacy otrzymają żywność za ponad 40 mln zł
ARR ogłosiła pierwszy w tym roku przetarg na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


26.09.2014
Banki Żywności: Nie marnuj warzyw i owoców - przekaż potrzebującym!
Apel Banków Żywności.


26.09.2014
Nowa regulacja może zaszkodzić polskim producentom
Niedługo unijni konsumenci będą mogli sprawdzić, skąd dokładnie pochodzi mięso, które kupują w sklepach. W kwietniu 2015 r. wejdzie w życie obowiązek oznaczania kraju pochodzenia wieprzowiny, koźlęciny, baraniny i drobiu (miejsca chowu i uboju).


25.09.2014
Czechom nie w smak obca żywność
Czechy chcą kontrolować ceny importowanej żywności. Według eksporterów, to cicha wojna handlowa w UE – pisze "Puls Biznesu".


22.09.2014
Nie ma co liczyć na zniesienie kar za kwoty mleczne
Produkcja dobra - niedobre perspektywy. Nie ma co liczyć na zniesienie kar za kwoty mleczne. Ani za ubiegły, ani za obecny rok kwotowy. Twarde prawo, ale prawo - którego przestrzegać trzeba. Nawet rosyjskie "niet" dla unijnej branży mleczarskiej, nic tu nie pomogło - podano w programie "Agrobiznes" w TVP.


22.09.2014
Ekościema
Nawet co czwarty produkt rolnictwa ekologicznego w Polsce to oszustwo. W dodatku na taką żywność stać w Polsce tylko najzamożniejszych.


20.09.2014
Największe spotkanie branży spożywczej
POLAGRA FOOD to największe w Europie Środkowo-Wschodniej targi dedykowane wyrobom spożywczym, o silnej marce, dużej rozpoznawalności na rynku i wieloletniej tradycji. Co roku wydarzenie odwiedzają producenci, dystrybutorzy, hurtownicy, sprzedawcy detaliczni, technolodzy oraz konsumenci.


19.09.2014
Komisja szuka dalszych środków
Komisja Europejska pracuje nad nowymi działaniami w ramach pomocy producentom żywności, którzy ucierpieli z powodu rosyjskiego embarga.


19.09.2014
Jeśli nie Rosja to co? Relacja z dyskusji o dywersyfikacji rynków zbytu dla polskiej żywności
Poszukiwanie nowych rynków zbytu to dobry pomysł na kryzys w unijnym i polskim sektorze eksportu żywności, ale jest to zadanie na lata, a nie na miesiąc czy dwa.


19.09.2014
Szef PFPŻ: Polscy producenci żywności nie mają żadnego wsparcia finansowego z UE
- Wojna polityczna, która toczy się między UE a Rosją, nie może obciążać wyłącznie producentów żywności - twierdzi Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności (PFPŻ).


17.09.2014
"Owoce i warzywa w szkole"
Od 6 października ponad 11 tysięcy szkół skorzysta z programu.


16.09.2014
Ruszyła kolejna, już IX edycja programu „Trzymaj formę!"
Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” realizowany jest od 2006 r. przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz PFPŻ.


12.09.2014
Dla producentów soków rosyjskie embargo nie tak dotkliwe.
Martwi ich jednak spadek spożycia w Europie Zachodniej.


11.09.2014
Azja zastąpi spożywcom utracone rynki
Mjanma dzięki odwilży, Wietnam - za sprawą prężnego polskiego lobby, a Chiny z powodu przebudowy modelu gospodarki. Azjaci czekają na naszych spożywców.


10.09.2014
Spotkanie producentów i handlowców
Wczoraj odbyło się kolejne spotkanie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego z przedstawicielami Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, sieci handlowych oraz organizacji branżowych sektorów objętych embargiem nałożonym przez Federację Rosyjską.


10.09.2014
W sierpniu pogorszyła się koniunktura w przemyśle przetwórczym
Koniunktura w przemyśle przetwórczym w sierpniu pogorszyła się, a firmy oceniają perspektywy z rosnącym pesymizmem - podał Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH.


09.09.2014
Żywność na sejmowym indeksie
Posłowie chcą ograniczyć wachlarz produktów spożywczych oferowanych w szkołach, jednak zdaniem ekspertów ich propozycje powinny trafić do kosza - pisze Rzeczpospolita.


09.09.2014
Biznes chce zjednoczenia inspekcji, ale wszystkich
Scalenie służb kontrolnych dla poprawy bezpieczeństwa żywności - to cel projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności. Branża jest za, lecz ma własne propozycje zmian - pisze Dziennik Gazeta Prawna.


09.09.2014
Polska nie powinna specjalizować się tylko w jednej branży sektora spożywczego
Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi z rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl oświadczył, iż jest przeciwny specjalizowaniu się przez Polskę w określonej, jednej branży sektora spożywczego. Zdaniem szefa resortu rolnictwa, największego doinwestowania wymaga natomiast w naszym kraju produkcja trzody chlewnej.


08.09.2014
Minister Sawicki: KE łamie solidaryzm europejski
Minister rolnictwa Marek Sawicki zarzucił KE łamanie solidaryzmu europejskiego w odpowiedzi na rosyjskie embargo na produkty żywnościowe z UE. Jego zdaniem KE powinna przeznaczyć więcej pieniędzy na rekompensaty dla rolników.


08.09.2014
Wizerunek polskiej żywności jest lepszy, niż sądzimy
Wizerunek polskiej żywności na arenie międzynarodowej jest lepszy, niż sądzimy. Gdyby tak nie było, to nie mielibyśmy do czynienia ze wzrostami eksportu artykułów spożywczych, które obserwujemy - tłumaczy w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi.


05.09.2014
Handel odpowiada ministrowi rolnictwa: Nie ma mowy o dumpingu ze strony sieci handlowych
„W znanych mi wypowiedziach i apelu wystosowanym do sieci handlowych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi zabrzmiało coś, co można odczytać niemal jak obwinianie handlu sieciowego o kryzys i zjawiska deflacyjne w obrocie warzywami i owocami, a zapewne niedługo innymi kategoriami produktów też." - pisze w komentarzu dla serwisu portalspozywczy.pl Andrzej Faliński, dyrektor generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (POHiD).


05.09.2014
Mimo sankcji eksport żywności da sobie radę
Rosyjski zakaz zakupów odciśnie piętno na sprzedaży naszych produktów spożywczych za granicę. Ale i tak w całym 2014 roku jej wartość może się zwiększyć nawet o 1 mld euro.


04.09.2014
Marek Sawicki krytykuje sieci handlowe za kupowanie jabłek po cenach dumpingowych
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki przyłączył się w czwartek do apelu organizacji zrzeszających producentów owoców i warzyw, które wystosowały list otwarty do sieci handlowych operujących w Polsce. Producenci apelują do sieci handlowych o to, aby nie wykorzystywały one trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się polscy rolnicy w związku z rosyjskim embargo. Organizacje producenckie żądają zaprzestania zakupu owoców i warzyw przez sieci po cenach dumpingowych.


04.09.2014
Kolejne rozmowy na temat embarga
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki spotkał się dziś z przedstawicielami barażowych związków i organizacji rolniczych oraz banków obsługujących rolnictwo. W spotkaniu uczestniczyli Wiceprezesi KUKE i BGK.


02.09.2014
Soki i nektary wpływają na poprawę wyników branży napojowej
Po kilku latach spadków w Polsce znowu rośnie sprzedaż soków, nektarów i napojów owocowych (SNN) - pisze "Rzeczpospolita".


02.09.2014
Rośnie ilość przekazywanej potrzebującym żywności. To przez embargo
Coraz więcej rolników oddaje organizacjom charytatywnym wycofane z Rosji warzywa i owoce. Po embargu tak spadły ceny, że mogą za to dostać więcej, niż gdyby sprzedali towar do hurtowni - informuje "Metro".


01.09.2014
Resort rolnictwa wnioskuje do KE o wsparcie rynku mleka
Chodzi o zrekompensowanie strat dla producentów surowca mlecznego, m.in. poprzez zniesienie kar za nadprodukcję mleka w roku kwotowym 2013/2014, jak również odstąpienie od pobierania tych kar za rok kwotowy 2014/2015.


01.09.2014
Producenci owoców szukają nowych rynków zbytu
Poszukiwaniom nowych rynków zbytu oraz promocji polskich owoców i warzyw za granicą poświęcona jest II Konferencja sektora przetwórstwa owocowo - warzywnego Ziemi Sandomierskiej. Dwudniowe spotkanie rozpoczęło się w piątek.


29.08.2014
Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii potrzebna, ale…
Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ popiera ideę utworzenia jednej instytucji, która czuwałaby nad bezpieczeństwem żywności, jednak jednocześnie zwraca uwagę na potrzebę odpowiedniego przygotowania tak dużej zmiany.


28.08.2014
Spotkanie z przedstawicielami branżowych organizacji rolniczych
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki spotkał się wczoraj z przedstawicielami branżowych organizacji rolniczych.


28.08.2014
Producentom mleka grożą rekordowe kary za przekroczenie kwot
Polskim producentom mleka grozi największa kara za przekroczenie kwoty mlecznej od momentu wejścia Polski do UE w 2004 r. Jeżeli nie ograniczą oni sprzedaży mleka, będą musieli zapłacić nawet 900 mln zł.


28.08.2014
Szkolenie dla wojewódzkich koordynatorów ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Trzymaj Formę!"
Program został uhonorowany znakiem "Teraz Polska", a przed nami realizacja już IX edycji!


27.08.2014
81 proc. Polaków twierdzi, że odżywia się zdrowo
81 proc. Polaków twierdzi, że odżywia się zdrowo. Polacy są też coraz uważniejszymi konsumentami – 69 proc. często sprawdza datę ważności i skład produktów. Jemy regularnie - 82 proc. Polaków spożywa minimum trzy posiłki dziennie – wynika z sondażu CBOS.


27.08.2014
Szef dywizji kulinarnej Nestle: Prognozy na drugą połowę 2014 r. są optymistyczne
Pierwszy kwartał 2014 r. udowodnił, że sytuacja na rynku poprawia się, a Polska zaczyna wychodzić z lekkiej „zadyszki". Pierwsze półrocze tego roku możemy jeszcze zakwalifikować do trudnych dla rynków kulinarnych, jednak już prognozy na drugą połowę 2014 r. są bardziej optymistyczne - mówi Maciej Kaźmierczak, dyrektor działu kulinariów, Nestlé Polska.


26.08.2014
Nowe zasady rozliczeń za miejsce na półkach w dużych sklepach
Ostateczny koniec opłat półkowych. Zmiana modelu współpracy z sieciami handlowymi nakłada na producentów nowe obowiązki. Samodzielnie trzeba zadbać o ekspozycję towaru.


26.08.2014
Polacy jedzą coraz więcej drobiu. Rośnie też jego eksport
Od kilku lat spożycie mięsa drobiowego w Polsce rośnie o pół kilograma rocznie. Statystyczny Polak zjada ok. 27 kg białego mięsa. Coraz większe ilości mięsa trafiają też na zagraniczne rynki. Mimo że Rosja nie jest głównym odbiorcą polskiego drobiu, to embargo może mieć jednak negatywny wpływ na krajowy rynek.


26.08.2014
Polskie towary coraz mocniej wchodzą do Afryki Północnej
Ponad 57 proc. polskiego eksportu na Czarny Ląd trafia do Afryki Północnej, czyli do Algierii, Egiptu, Libii, Maroka, Sudanu i Tunezji. Według danych GUS wywóz towarów do tych krajów wzrósł w I kw. 2014 r. najmocniej spośród wszystkich regionów świata, osiągając wartość 318,5 mln euro. W porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku był to skok aż o 61 proc. - informuje firma Akcenta.


25.08.2014
BZWBK wspiera polskie jabłka
W Polsce rośnie produkcja owoców a zwłaszcza jabłek. Według prognozy Światowego Stowarzyszenia Producentów Jabłek i Gruszek (WAPA), zbiory jabłek w Unii Europejskiej w tym roku wyniosą prawie 11,8 mln ton i będą o 9 proc. wyższe niż w 2013r. Najwięcej jabłek zbierze Polska - 3,54 mln ton.


25.08.2014
Minister rolnictwa: 125 mln euro to nie ostateczna kwota rekompensat za embargo
125 mln euro na rekompensaty dla rolników za straty poniesione wskutek rosyjskiego embarga na żywność nie jest ostateczną kwotą pomocy - podkreślił minister rolnictwa Marek Sawicki, powołując się na zapewnienia unijnych urzędników.


25.08.2014
Prezes Mondelez: Pierwsza połowa roku przyniosła spadek konsumpcji
W pierwszej połowie tego roku zauważyliśmy spadek konsumpcji wśród polskich konsumentów. Nastąpiło to pomimo obiecujących prognoz dotyczących wzrostów w przemyśle spożywczym w 2014 roku, szczególnie w kategorii czekolady - ocenia Zoltán Novák, prezes zarządu Mondelez Polska SA.


25.08.2014
Polska może uruchomić na Białorusi własne zakłady przetwórstwa spożywczego
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki powiedział na łamach białoruskiej telewizji ONT, że Polska rozpatruje możliwość utworzenia na Białorusi wspólnych zakładów przetwórstwa polskich surowców spożywczych. Jego słowa przytoczyła w poniedziałek państwowa agencja BiełTA.


22.08.2014
Polska żywność zamiast do Rosji trafi do najuboższych
Organizacje charytatywne od poniedziałku zaczną na większą skalę przekazywać najuboższym produkty objęte rosyjskim embargiem - to efekt spotkania ministra rolnictwa Marka Sawickiego z przedstawicielami organizacji charytatywnych.


22.08.2014
Duża szansa na zwiększenie eksportu polskiej żywności do Kazachstanu koleją
Możliwe jest zwiększenie importu produktów rolno-spożywczych z Polski do Kazachstanu koleją wobec odnotowywanych ostatnio przez polskich przewoźników drogowych przypadków utrudnień w tranzycie do tego kraju - uważa ambasador Kazachstanu Erik Utembajew.


21.08.2014
Co piąty produkt ekologiczny nie spełnia wymagań. Przedsiębiorcy muszą liczyć się z karami
Przeprowadzona przez Inspekcję Handlową kontrola wykazała, że 22 proc. towarów ekologicznych nie spełnia określonych wymogów.


21.08.2014
Zamienić karę na rekompensatę
Kara za nadprodukcje mleka, jaką Komisja Europejska nałoży na Polskę, powinna zostać zawieszona i zaliczona na poczet strat, jakie spowoduje rosyjskie embargo na produkty mleczne - proponuje Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich.


20.08.2014
Embargo Rosji szansą dla przetwórców ryb?
Drogi surowiec, produkt, który odstrasza ceną, i nadmiar mocy produkcyjnych - to główne bolączki naszych przetwórców ryb. Norwescy producenci martwią się natomiast roczną blokadą Rosji, ich największego zagranicznego odbiorcy. Muszą mierzyć się ze spadkiem cen, który jest szansą dla polskich firm.


20.08.2014
Decyzje UE ws. rekompensat powinny zapaść 30 sierpnia
30 sierpnia na szczycie przywódców państw UE powinny zapaść ostateczne decyzje dotyczące uruchomienia funduszy na rekompensaty dla producentów żywności w związku z rosyjskim embargiem - spodziewa się minister rolnictwa Marek Sawicki.


19.08.2014
2 września spotkanie min. rolnictwa Francji, Niemiec i Polski ws. embarga
Ministrowie rolnictwa Francji, Niemiec i Polski spotkają się 2 września w Bonn, by przeanalizować konsekwencje rosyjskiego zakazu importu produktów rolno-spożywczych z UE - poinformował we wtorek francuski minister Stephane Le Foll - informuje PAP.


19.08.2014
Polska chce sporu z Rosją w WTO. Jest wniosek
Ministerstwo Gospodarki skierowało do Komisji Europejskiej prośbę o rozpoczęcie sporu z Rosją na forum WTO w związku z wprowadzonym przez to państwo embargiem na żywność z UE - poinformowało we wtorek biuro prasowe resortu gospodarki.


19.08.2014
Dyrektor PFPŻ: Nie wiadomo, ile z puli rekompensat KE dostaną polscy rolnicy
- Znajdowanie nowych rynków dla polskiej żywności nie jest prostą sprawą. Wszystkie kraje objęte rosyjskim embargiem będą konkurować ceną i czynić wysiłki, aby lokować nadwyżki - powiedział na antenie TVN24 Biznes i Świat Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.


18.08.2014
Rośnie sprzedaż soków, ale nadal spośród napojów bezalkoholowych najwięcej pijemy wody
Polacy rocznie wypijają niemal 3 mld litrów wody, w tym wód smakowych. To najpopularniejszy napój bezalkoholowy, choć na rynku wartym łącznie 12 mld zł najbardziej wartościową kategorią są napoje gazowane.


18.08.2014
Czekolada coraz bardziej gorzka dla kieszeni
Mleczna czy z orzechami — będzie dobrem luksusowym. Ziarno kakaowe jest najdroższe od trzech lat. I tańsze nie będzie.


18.08.2014
Nadciąga mleczna rewolucja
Już tylko przez niecałe osiem miesięcy w Unii będą obowiązywać kwoty mleczne. Branża przygotowuje się do rewolucji na rynku.


18.08.2014
PFPŻ w Radzie Rynku Pracy
Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ Zarządzeniem nr 6450/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2014 r. został powołany do składu Rady Rynku Pracy.


14.08.2014
Spadają ceny żywności w Polsce
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły w lipcu o 0,2 proc. rok do roku, a wobec czerwca też spadły o 0,2 proc. - poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny. Podkreślono, że to pierwszy spadek cen w ujęciu rdr od 32 lat.


14.08.2014
MRiRW opublikowało instrukcję ws. przekazywania warzyw, których nie można sprzedać
Resort rolnictwa opublikował w środę instrukcję dot. dokumentowania przekazywania warzyw - których nie można sprzedać przez rosyjskie embargo - organizacjom charytatywnym lub przeznaczania ich do biodegradacji.


13.08.2014
Najmocniej odczujemy spadki cen owoców i warzyw
Rosyjskie embargo oznacza jeszcze tańszą żywność w Polsce i w rezultacie dłuższą deflację.


13.08.2014
Cukier krzepi i rujnuje
Producentom żywności jest lżej, od kiedy ceny cukru w Polsce zaczęły spadać, choć do likwidacji kwot zostały trzy lata. Narzeka natomiast bran­ża cukrowa.


13.08.2014
Decyzje KE ws. embarga we wrześniu
Główne decyzje dotyczące pomocy dla rolników i producentów, poszkodowanych w wyniku rosyjskiego embarga, zostaną podjęte we wrześniu - poinformował minister rolnictwa Marek Sawicki po wtorkowej rozmowie z komisarzem UE ds. rolnictwa Dacianem Ciolosem.


13.08.2014
Prezes BGŻ: Embargo nie wywoła kryzysu w sektorze spożywczym
Embargo na eksport do Rosji oraz sytuacja związana z konfliktem wokół Ukrainy to sytuacja poważna, jednak nie powinna wywołać kryzysu w sektorze rolno-spożywczym, ani też mieć negatywnego wpływu na wzrost gospodarczy w Polsce - ocenia Józef Wancer, prezes Banku BGŻ.


12.08.2014
Eksport polskiej żywności mogą wesprzeć zagraniczni pośrednicy
Chcemy przekierować eksport naszej żywności m.in. do Afryki północnej czy Azji. Liczy się czas, dlatego chcemy skorzystać z pośredników europejskich - mówi PAP wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik. Resort na zagranicznych rynkach wspomagać ma PAIiIZ.


12.08.2014
Ministerstwo rolnictwa przygotowane na rosyjskie embargo. Jest plan pomocy polskim producentom żywności
Dzisiaj minister rolnictwa Marek Sawicki spotka się z unijnym komisarzem ds. rolnictwa, by uzgodnić, jak pomóc polskim producentom żywności dotkniętym rosyjskimi sankcjami.


11.08.2014
Rosyjskie embargo może uderzyć we wzrost gospodarczy
Embargo Rosji na żywność odczują nie tylko jej producenci. Nadpodaż produktów na rynku wywoła spadek cen - mówią ekonomiści. Statystycznego Kowalskiego chwilowo deflacja może cieszyć, bo na zakupy wyda mniej. W dłuższym okresie więcej jednak przez nią straci.


09.08.2014
Jabłka Wolności
Polska zabiega o tzw. szybką ścieżkę uzyskania zgody na eksport polskich jabłek do USA - powiedział PAP ambasador Ryszard Schnepf. Z powodów fitosanitarnych, ale głównie by chronić własną produkcję, USA nie dopuszczają na swój rynek jabłek z UE, poza Włochami.


07.08.2014
Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ: Putin liczy na destabilizację sytuacji polityczno-społecznej w UE
Rosyjskie embargo jest wyraźnie obliczone na destabilizację rynku wewnętrznego UE i doprowadzenia do ostrej walki konkurencyjnej pomiędzy europejskimi producentami żywności zarówno na rynku wewnętrznym jak i na rynkach krajów trzecich.


06.08.2014
KE interweniowała u władz Rosji ws. embarga na warzywa i owoce z Polski
Komisja Europejska poinformowała we wtorek PAP, że interweniowała u władz Rosji w sprawie rosyjskiego embarga na polskie warzywa i owoce, uznając to embargo za niezgodne z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO).


06.08.2014
Sieci handlowe walczą o większy koszyk zakupowy
Żywność tanieje, przychody sieci handlowych się kurczą. Sklepy chcą, aby klient zaczął wkładać więcej do koszyka.


06.08.2014
Eksport żywności rośnie, mimo embarga na wieprzowinę
W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku eksport żywności wyniósł 8,8 mld euro wobec 8 mld w analogicznym okresie ub.r. - poinformował w poniedziałek wiceprezes Agencji Rynku Rolnego Lucjan Zwolak.


06.08.2014
Rośnie przetwórstwo mleka w Polsce
W I połowie br., na skutek bardzo dobrych uwarunkowań produkcyjnych w roku ubiegłym, skup mleka w Polsce ukształtował się na poziomie o prawie 8% wyższym w relacji rocznej. Istotnie większa podaż surowca przełożyła się na wzrost produkcji większości przetworów mleczarskich.


06.08.2014
Minister Sawicki spotka się z sieciami handlowymi ws. embarga
Minister rolnictwa Marek Sawicki poinformował, że w czwartek spotka się z przedstawicielami sieci handlowych, by porozmawiać z nimi o wprowadzeniu na rynek polski i UE większej ilości polskich produktów w związku z rosyjskim embargiem na nasze owoce i warzywa.


05.08.2014
Rolnicy pukają do Azji
Gdy Rosja zakazuje wwozu polskich warzyw i owoców, producenci żywności szukają okazji w Azji.


05.08.2014
Eksport na Ukrainę może spaść o 40 proc., do Rosji o 20 proc.
Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński chce powołania zespołu antykryzysowego, który będzie się zajmował konsekwencjami gospodarczymi kryzysu na Ukrainie. Jak poinformował, w tym roku nasz eksport do tego kraju może spaść o 40 proc., a do Rosji o 20 proc.


04.08.2014
"Żywność; dobro, które angażuje"
Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dotyczącym ograniczenia strat żywności i możliwości podniesienia jakości współpracy pomiędzy przemysłem żywnościowym a organizacjami pozarządowymi w tym zakresie.


04.08.2014
Rusza program grantowy Polskiej Federacji Producentów Żywności!
Program grantowy PFPŻ ZP skierowany jest do studentów stacjonarnych studiów doktoranckich realizowanych w państwowych akademickich ośrodkach naukowych w obszarach związanych z żywnością i żywieniem.


04.08.2014
Mamy szanse na zwiększenie eksportu żywności do Chin
Polska ma szanse na zwiększenie eksportu do Chin głównie dzięki produktom żywnościowym - ocenia Sławomir Majman, prezes PAIiIZ.


04.08.2014
Rośnie innowacyjność w polskich firmach
Krajowe firmy stają się coraz bardziej innowacyjne; inwestycje przedsiębiorstw w badania i rozwój między rokiem 2011 a 2012 wzrosły o prawie 30 proc. - mówi Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


04.08.2014
Rynek napojów energetycznych w Polsce rośnie
Rynek napojów energetycznych w Polsce wart jest obecnie 818 mln zł.


04.08.2014
KE rozważy rekompensaty dla polskich producentów owoców i warzyw
Komisja Europejska nie wyklucza przyznania polskim producentom owoców i warzyw rekompensat za straty z powodu rosyjskiego embarga. Rzecznik KE ds. zdrowia Frederic Vincent zastrzegł, że jednak najpierw KE przeanalizuje wniosek polskich władz i sytuację na rynku.


04.08.2014
Rośnie sprzedaż polskiego drobiu na rynki w Afryce i Azji. Załamał się jednak eksport do Europy Wschodniej
Polska jest potęgą pod względem produkcji i eksportu mięsa drobiowego. W latach 2000–2012 sprzedaż na rynki zagraniczne wzrosła szesnastokrotnie.


04.08.2014
Polska wystąpiła o 500 mln euro rekompensaty za embargo na owoce i warzywa
Polska wystąpiła do Komisji Europejskiej o 500 mln euro rekompensaty za nałożone przez Rosję embargo na polskie owoce i warzywa - poinformowały PAP źródła rządowe. Chodzi o środki z unijnego mechanizmu solidarności.


01.08.2014
Rosja bierze na cel polskie mięso
Dzień po nałożeniu embarga na polskie owoce i warzywa Rosja poinformowała o wykryciu groźnych bakterii w partii wołowiny i mięsa drobiowego.


01.08.2014
Minister rolnictwa: Rosyjscy konsumenci zmuszą Putina do zniesienia embarga na jabłka
Rosyjscy konsumenci zmuszą Putina do zniesienia embarga na polskie jabłka - uważa minister rolnictwa Marek Sawicki. Zapowiada, że w czwartek do Komisji Europejskiej wysłana będzie informacja o stratach polskich producentów owoców i warzyw w związku z zapowiedzianym embargiem.


01.08.2014
Straty sektora owoców i warzyw przez embargo Rosji mogą wynieść 500 mln euro
Straty polskiego sektora owoców i warzyw związane z nałożonym przez Rosję embargiem na owoce i warzywa z Polski mogą sięgnąć ok. 500 mln euro - wynika z informacji przedstawionych przez Ministertwo Rolnictwa i Rozwóju Wsi (MRiRW).


30.07.2014
Japończykom ponownie zasmakują polskie steki
MSZ zapowiada, że Japonia zniesie wieloletnie embargo na wołowinę z Polski. Branża okazuje ostrożny optymizm i zachęca do walki o wieprzowinę.


30.07.2014
Eksport drobiu siłą napędową
Według danych MRiRW (za MF) w okresie pierwszych pięciu miesięcy zwiększył się on o 16 proc. w skali roku do poziomu 278,2 tys. t - informują analitycy BGŻ.


30.07.2014
Rosja wprowadza embargo na import warzyw i owoców z Polski
Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej (Rossielchoznadzor) powiadomiła w środę o wprowadzeniu od 1 sierpnia "czasowego ograniczenia wwozu do Rosji z Polski" owoców i warzyw.


29.07.2014
Zastrzeżenia do ponad połowy ekosklepów
Co piąta partia produktów ekologicznych nie spełnia wymogów jakościowych lub jest nieprawidłowo oznaczona. To wyniki kontroli przeprowadzonej przez inspekcję handlową w IV kwartale 2013 r.


29.07.2014
Polska ma bardzo dobre perspektywy rozwoju rynku mrożonek
Polskie firmy mają bardzo rozbudowane moce produkcyjne, i ta produkcja cały czas zwiększa się bardzo dynamicznie. Od 2004 r. tylko jeden raz odnotowaliśmy spadek produkcji - mówi dr Bożena Nosecka z IERiGŻ.


29.07.2014
Ministerstwo gospodarki chce wspierać polskie firmy działające na Wschodzie
Spadek naszego eksportu do Rosji i na Ukrainę to skutek spowolnienia rosyjskiej i ukraińskiej gospodarki oraz osłabienia rubla i hrywny - uważa wicepremier Janusz Piechociński. MG deklaruje wsparcie dla polskich firm działających na wschodnich rynkach.


28.07.2014
Handel coraz mocniej podkreśla lokalność oferowanych produktów
Zdaniem analityków, handel zmierza w kierunku podkreślania lokalności. Kilka lat temu skuteczne było informowanie o polskim pochodzeniu produktów. Marki wzmacniały się, dbając właśnie o ten element z wizerunku.


28.07.2014
Marek Sawicki: Nie ma embarga na eksport wieprzowiny na Ukrainę
Nie ma embarga na polskie mięso, Ukraina jedynie podwyższa wymagania w stosunki do polskich eksporterów wieprzowiny - powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej minister rolnictwa Marek Sawicki.


27.07.2014
300 ton jabłek zatrzymano na rosyjskiej granicy
Rosyjski nadzór fitosanitarny zatrzymał na granicy transport prawie 300 ton polskich jabłek. Zdaniem Rosjan, owoce były skażone pestycydami.


25.07.2014
Zyskowność branży mięsnej bliska zeru. Wyniszcza ją słaba pozycja w stosunku do sieci handlowych
Drobni przedsiębiorcy produkujący mięsa i wędliny coraz mocniej odczuwają presję ze strony sieci handlowych. W tym roku dodatkowym problemem dla branży jest embargo na eksport wieprzowiny na rynki wschodnie. W efekcie wiele firm może zanotować straty, bo od wielu lat jest na granicy rentowności. To sprawia, że branża coraz częściej mówi o potrzebie integracji produkcji.


25.07.2014
Branża mięsna może stracić miliard euro
Jeśli do końca roku nie uda się wznowić eksportu wieprzowiny na dawną skalę, to polska branża mięsna straci miliard euro - uważają producenci. Nowe przypadki wirusa ASF u zwierząt hodowlanych nie ułatwiają negocjacji z odbiorcami.


25.07.2014
Aplikacja e-food narusza prawa konsumentów
Zdaniem Federacji Konsumentów aplikacja e-food narusza prawa konsumentów.


24.07.2014
Prezes zarządu Hoop Polska: Chcemy wspierać polskie małe sklepy
Polski handel opiera się na rynku tradycyjnym i trzeba podchodzić do tego segmentu z szacunkiem. Obecne tam spółki mają właścicieli, którzy całe swoje życie przeznaczyli na rozbudowę biznesu i poświęcili temu dużo czasu. My mamy tam mocny udział i chcemy wspierać polskie małe sklepy - powiedział Martin Mateas, prezes zarządu Hoop Polska.


24.07.2014
„Wspólna Polityka Rolna Europy: W trosce o nasze korzenie”
Zobacz animację Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreślajacą zasadniczą rolę rolników w zapewnieniu dostaw zdrowej, bezpiecznej i taniej żywności.


22.07.2014
Ekożywność?
W przeciwieństwie do standardowych produktów, w przypadku ekologicznej żywności, konsumenci są w stanie zapłacić nawet dwa razy więcej za gwarancję, że została ona wyprodukowana metodami rolnictwa ekologicznego z dbałością o wyeliminowanie używania nawozów sztucznych i pestycydów.


22.07.2014
Apel do przedsiębiorców w sprawie przekazywania żywności na rzecz Banków Żywności.
W zawiązku z opóźnieniami we wdrożeniu Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD Banki Żywności apelują o przekazywanie żywności.


22.07.2014
W Polsce trudno wdrażać innowacje
Trzy czwarte dyrektorów najwyższego szczebla dużych firm zagranicznych uważa, że w Polsce warunki dla tworzenia innowacji są trudne; jedynie 24% respondentów jest zdania, że jest inaczej - wynika z Globalnego Barometru Innowacyjności GE.


22.07.2014
Dalsze spadki ceny skupu mleka
Na krajowym rynku mleka nadal dominują czynniki wywierające presję na spadki cen skupu.


22.07.2014
FAO zna przyszłość rynku drobiu
FAO, OECD w swojej nowej publikacji Agricultural Outlook 2014 wskazują na korzystne perspektywy rozwoju sektora drobiu w UE. Czynnikiem napędzającym rozwój tej branży będzie kontynuacja wzrostowej tendencji konsumpcji mięsa drobiowego.


21.07.2014
Spadek cen cukru
Na niższych cenach słodkiego surowca korzystają już konsumenci, ale na tańsze przetwory czy słodycze trzeba jeszcze poczekać.


17.07.2014
Kolejny eksportowy rekord polskiej żywności
Jeśli sprawdzą się najbardziej optymistyczne prognozy to w 2014 r. eksport polskiej żywności osiągnie wartość ok. 22 mld euro i będzie ponad 4razy większy niż przed wejściem do UE.


17.07.2014
Polskie firmy chcą zwiększać wydatki na badania i rozwój
Mimo braku zachęt podatkowych i skomplikowanych procedur uzyskiwania dotacji ponad połowa polskich firm planuje w najbliższych latach zwiększyć wydatki na badania i rozwój (B+R) - wynika z badania firmy doradczej Deloitte. W regionie są jednak lepsi od nas.


16.07.2014
Polska planuje kolejne kampanie promocyjne w Czechach i na Słowacji
Tylko w II połowie 2014 r. na kampanie medialne przygotowane przez agencje reklamowe oraz na udział w targach i imprezach plenerowych w Pradze i Bratysławie nasze Ministerstwo Rolnictwa zamierza wydać 1,5 mln zł.


16.07.2014
Rośnie polski eksport do Afryki i Azji Południowej
W I kwartale 2014 r. najszybszy wzrost eksportu dotyczył artykułów rolno-spożywczych.


14.07.2014
ARR: Trwają wahania na rynku cukru
Ceny cukru na giełdach światowych w czerwcu 2014 r. na monitorowanych giełdach światowych zarówno ceny cukru surowego, jak i cukru białego odznaczały się silnymi wahaniami, ale średnio były nieco niższe niż w maju - informuje ARR.


11.07.2014
Różnice zdań MRiRW i MZ
Igor Radziewicz-Winnicki, wiceminister zdrowia jest przeciwny konsolidacji inspekcji kontrolujących żywność


11.07.2014
Rośnie import cukru do Polski
Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów, od początku roku gospodarczego 2013/2014 (od października 2013 r. do końca kwietnia 2014 r.) z kraju wywieziono łącznie około 289 tys. ton cukru (o wartości 155 mln EUR) wobec 319 tys. ton (195 mln EUR) w tym samym okresie roku 2012/2013.


10.07.2014
Przedsiębiorcy dostaną pieniądze na innowacyjne technologie
Ponad 100 mln zł na badania naukowe, prace rozwojowe oraz wdrożenie innowacyjnych technologii ekologicznych mogą uzyskać przedsiębiorcy i konsorcja naukowo-przemysłowe w ramach ogłoszonego właśnie konkursu "GEKON - Generator Koncepcji Ekologicznych".


10.07.2014
Idą niepewne czasy dla branży mlecznej. Producenci obawiają się zniesienia kwot
Ten rok nie należy do łatwych dla producentów mleka. Światowe spadki cen odbijają się także na polskich mleczarzach. Wielu przedstawicieli branży niepokoi też sytuacja, która nastąpi po planowanym na 2015 r. zniesieniu kwot mlecznych.


10.07.2014
Wzrósł poziom bezpieczeństwa żywnościowego Polski
W Polsce wzrosła jakość i bezpieczeństwo żywności. Nasz kraj awansował o jedną pozycję względem minionego roku i zajmuje 26 miejsce na świecie. Polska osiągnęła wynik o 1,8 pkt lepszy, niż w 2013 r.


09.07.2014
Bank BGŻ o cenach pszenicy
Zakończony właśnie sezon 2013/14 na rynku zbóż zapisał się najniższym poziomem cen pszenicy od czterech lat. Wahania cen w trakcie sezonu były jednak dosyć duże, więc ceny uzyskiwane przez poszczególnych producentów mogły się znacznie różnić - podają analitycy Banku BGŻ.


09.07.2014
Bank BGŻ o cenach olejów i tłuszczów na świecie
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) co miesiąc zbiera ceny wybranych produktów z 5 grup (zboża, mięso, nabiał, oleje i tłuszcze oraz cukier). Kluczem doboru produktów jest ich duże znaczenie w handlu międzynarodowym. Cenom nadaje się odpowiednie wagi wynikające ze znaczenia danego towaru w obrocie międzynarodowym i w ten sposób oblicza się całościowy indeks cen żywności - podali analitycy Banku BGŻ.


08.07.2014
Dobroczynność bez VAT
Kto może przekazać żywność do Banków Żywności? Jakie produkty można przekazać? Jak przekazać żywność? Na te i wiele innych pytań odpowiada Przewodnik Banków Żywności


07.07.2014
Główny Inspektorat Weterynarii ma nowego szefa
7 lipca Marek Pirsztuk został powołany na stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii. Akt powołania wręczył dziś minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki.


05.07.2014
Rynek słodyczy w Polsce będzie rósł wolniej, niż dotychczas
Jak wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez Grant Thornton, rynek słodyczy w Polsce systematycznie rośnie. Tendencja wzrostowa utrzyma się także w kolejnych latach. Sektor cechuje postępująca segmentacja i konsolidacja, choć rynek pozostaje znacznie rozdrobniony.


30.06.2014
Seminarium PFPŻ ZP pt.: „Znakowanie produktów spożywczych – nowe wymagania unijne od grudnia 2014”
Relacja z seminarium PFPŻ ZP pt.: „Znakowanie produktów spożywczych – nowe wymagania unijne od grudnia 2014”


27.06.2014
Konferencja szkoleniowa PFPŻ ZP pt.: „Bezpieczeństwo opakowań do żywności”
Relacja z konferencji szkoleniowej PFPŻ ZP pt.: „Bezpieczeństwo opakowań do żywności”


27.06.2014
Informacje na etykietach produktów spożywczych - Przewodnik GIJHARS do rozporządzenia nr 1169/2011
Z dniem 13 grudnia 2014 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.


26.06.2014
Polska-Chiny - w kierunku efektywnego modelu dyplomacji gospodarczej?
25 czerwca 2014 r. w Sejmie RP odbyła się konferencja „Polska-Chiny – w kierunku efektywnego modelu dyplomacji gospodarczej?” zorganizowana przez sejmową Komisję Spraw Zagranicznych i Centrum Studiów Polska-Azja.


24.06.2014
Akademia PFPŻ ZP - jakość i bezpieczeństwo żywności, 11 - 12 czerwca 2014 r.
Relacja z Akademii PFPŻ ZP - jakość i bezpieczeństwo żywności, która odbyła się w Serocku/ k Warszawy


20.06.2014
Kraje Dalekiego Wschodu zniosą embargo na polską wieprzowinę?
Na początku lipca odbędzie się pierwsza wizyta służb weterynaryjnych z Japonii w Polsce od czasu wprowadzenia embarga na nasze mięso - czytamy w "Rzeczpospolitej".


18.06.2014
Ukraina zniosła embargo na polską wieprzowinę
Ukraina dała zielone światło na import polskiego mięsa wieprzowego. Ukraińskie ministerstwo rolnictwa potwierdziło na stronie internetowej, że jest zgoda na sprzedaż wieprzowiny z całej Polski, z wyjątkiem województwa podlaskiego.


18.06.2014
Produkcja biopaliw i skrobi napędza przemysłowe zużycie zbóż
W sezonie 2013/14 zanotowano duży wzrost zużycia zbóż na cele przemysłowe, głównie za sprawą znacznie zwiększonej produkcji etanolu na biopaliwa. W nadchodzącym sezonie 2014/15 zużycie przemysłowe zbóż będzie rosło wolniej, a najważniejszym czynnikiem napędzającym ten wzrost będzie większa produkcja skrobi.


17.06.2014
Spada eksport mięsa wieprzowego z UE. To wina Rosji!
Według danych Eurostat w I kw. 2014 r. kraje UE wyeksportowały o 5% mniej nieprzetworzonego mięsa wieprzowego na rynki pozaunijne niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W rezultacie wolumen eksportu obniżył się o 17,2 tys. t do poziomu 346,3 tys. ton. - informują analitycy Banku BGŻ.


16.06.2014
Zarządzanie czystością i higieną w zakładach spożywczych
Higiena i czystość to jedne z najważniejszych czynników gwarantujących bezpieczną i zdrową żywność. Obowiązujące w Polsce przepisy prawa nakładają na przedsiębiorstwa spożywcze obowiązek wdrażania systemu HACCP, którego elementem jest Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP). GMP reguluje i opisuje systemy utrzymania czystości i higieny na odpowiednim poziomie, zapewniającym produkcję bezpiecznej żywności.


14.06.2014
Simon Smith został nowym prezesem Nestle Polska
Nestle Polska potwierdziło informacje serwisu portalspozywczy.pl, że Pierre Detry nie jest już prezesem Nestle Polska. Nowym prezesem został Simon Smith.


14.06.2014
Eksport żywności się podwoi
Solidna baza surowcowa i zaplecze techniczne pozwolą podwoić eksport w ciągu kilkunastu lat, bo polska marka jest coraz bardziej uznana na świecie. Warunkiem zwiększania eksportu są dywersyfikacja rynków zbytu i konsolidacja producentów.


13.06.2014
Branża mleczarska ważnym czynnikiem wzrostu dla polskiego eksportu
Branża mleczarska napędza eksport polskich produktów rolnych – wynika z dyskusji ekspertów na III Kongresie Branży Mleczarskiej, który odbył się na początku czerwca w Warszawie. TÜV Rheinland Polska po raz drugi była partnerem merytorycznym wydarzenia.


12.06.2014
Optymizstyczne wieści z Brazylii wpłynęły na spadek cen kawy
Po pięciu kolejnych miesiącach wzrostu cen kawy na rynkach międzynarodowych, w maju tendencja została odwrócona. Z wysokiego poziomu 170,58 centów / funt kawy (453,6 g) w kwietniu, średnia cena w maju osiągnęła poziom 163,94 centów. W końcu miesiąca ceny sięgały nawet 153 centów.


12.06.2014
Analityk BGŻ: Spożycie dżemów w Polsce nie wzrasta
- W kraju nie obserwuje się wzrostu popytu konsumpcyjnego na rynku dżemów. Dane GUS nt. konsumpcji mówią że utrzymuje się ona na relatywnie stałym poziomie, wzrasta natomiast popyt na rynkach zagranicznych - mówi w rozwmowie z serwisem www.portalspozywczy.pl Mariusz Dziwulski, analityk BGŻ.


03.06.2014
Dynamiczny wzrost skupu i przetwórstwa mleka w UE
Dobre warunki pogodowe i wysoka dochodowość produkcji przekładają się na silny wzrost skupu mleka we wszystkich regionach należących do głównych eksporterów przetworów mleczarskich. W Unii Europejskiej dochodzi do tego zbliżający się koniec systemu kwotowego, co dodatkowo pobudza działalność inwestycyjną rolników nastawioną na rozwój gospodarstw. W rezultacie w marcu br. dostawy surowca do mleczarni w UE-28 były o 6,5 proc. wyższe niż w analogicznym okresie przed rokiem - podali analitycy Banku BGŻ.


29.05.2014
Rynek soków, nektarów i napojów skurczył się o 2 proc.
Rynek soków, nektarów i napojów skurczył się o 2 proc., do 3,29 mld zł w okresie luty 2013 - styczeń 2014, wynika z danych Nielsen, cytowanych przez "Puls Biznesu".


20.05.2014
Sprzedaż mięsa wieprzowego do UE wyższy w I kw. 2014
Dane MRiRW wskazują, że pomimo pojawienia się ognisk ASF w Polsce, w I kwartale 2014 r. wywóz nieprzetworzonego mięsa wieprzowego na rynek UE był wyższy niż w analogicznym okresie rok wcześniej - informują analitycy Banku BGŻ.


20.05.2014
Dynamiczny wzrost eksportu przetworów mleczarskich z Polski
W bieżącym roku z każdym miesiącem poprawiają się wyniki handlu zagranicznego przetworami mleczarskimi. Według informacji Ministerstwa Finansów (za MRiRW) ogółem w I kwartale br. wartość polskiego eksportu artykułów mlecznych była o ponad 31% wyższa niż przed rokiem i wyniosła 469,4 mln euro. Jeszcze w styczniu br. przyrost ten sięgał „zaledwie" 20% w relacji rocznej, zaś w marcu br. wyniósł już 39% r/r - informują analitycy Banku BGŻ.


20.05.2014
Średnie plony rzepaku w UE w 2014 r. mogą być wyższe niż w 2013 roku
Opublikowany 12 maja br. raport MARS - jednostki zajmującej się monitorowaniem kondycji upraw w Europie - wskazuje, że kondycja upraw rzepaku w UE jest stosunkowo dobra - informują analitycy Banku BGŻ.


17.05.2014
Bank BGŻ: Mięso i wędliny potaniały. Możliwy wzrost konsumpcji
W ostatnim czasie, na skutek spadku cen skupu trzody wędliny stały się bardziej konkurencyjne cenowo niż produkty mleczarskie. To może przełożyć się na wzrost konsumpcji wędlin i mięsa - uważa Dariusz Winek, główny ekonomista Banku BGŻ.


17.05.2014
Wysokie ceny mleka utrzymają się do końca roku
Od początku bieżącego roku utrzymują się spadkowe tendencje cen skupu mleka, wywołane przede wszystkim dużym wzrostem produkcji w kraju, jak i na świecie. Niemniej, surowiec nadal jest rekordowo drogi i oczekujemy, że wysokie ceny utrzymają się przez cały 2014 rok - choć będę niższe niż w II połowie 2013 roku - powiedziała w rozmowie z serwisem portalspożywczy.pl Marta Skrzypczyk z Departamentu Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych w BGŻ SA.


13.05.2014
Rynek zbóż jest stabilny
Na początku maja sytuacja na rynku zbóż jest stabilna, z lekką tendencją do wzrostu cen ziarna; prawdopodobnie utrzyma się ona aż do nowych zbiorów - poinformował PAP prezes Izby Zbożowo-Paszowej Adam Tański.


12.05.2014
Wiceminister rolnictwa na EEC2014: Sektor rolno-spożywczy ma potencjał rozwoju innowacyjności
Sektor rolno-spożywczy w Polsce nie jest mniej innowacyjny niż inne sektory. Przedsiębiorstwa z tego sektora często są zaliczane do grona tych, które mają perspektywy rozwoju innowacyjności. To oznacza, że do producentów żywności będą mogły trafiać środki z funduszy strukturalnych - mówiła Krystyna Gurbiel, podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa, podczas panelu „Ofensywa polskiej żywności na światowym rynkach", jaki odbył się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.


06.05.2014
Dynamiczny rozwój produkcji zbóż paszowych i stabilizacja na rynku pszenicy
Wg prognoz australijskich ekspertów, w średniej perspektywie dynamicznie ma rozwijać się światowa produkcja zbóż paszowych, napędzana przez rosnący popyt i w rezultacie wzrastające ceny. Sytuacja na rynku pszenicy ma być bardziej stabilna - podali analitycy Banku BGŻ.


05.05.2014
Etykiety na żywności mają ułatwić konsumentom wybór produktów. Nowe wymagania wejdą w życie w grudniu br.
Ile soli jest w produkcie, czy zawiera on substancje alergenne, skąd pochodzi - takie informacje będą musiały znaleźć się na etykiecie produktu. Nowe wymagania wejdą w życie w grudniu br. - informuje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.


05.05.2014
Etykiety na żywności mają ułatwić konsumentom wybór produktów. Nowe wymagania wejdą w życie w grudniu br.
Ile soli jest w produkcie, czy zawiera on substancje alergenne, skąd pochodzi - takie informacje będą musiały znaleźć się na etykiecie produktu. Nowe wymagania wejdą w życie w grudniu br. - informuje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.


30.04.2014
Dekadę po wejściu do UE jesteśmy dwa razy bogatsi
Wejście do UE otworzyło dla naszych firm zagraniczne rynki, a do nas przyciągnęło miliardy euro kapitału inwestycyjnego. I - jak wskazują dane - dzięki ciągłemu wzrostowi PKB staliśmy się też sporo bogatsi.


29.04.2014
Polska stała się trzecim eksporterem mięsa drobiowego na rynki pozaunijne
Polski drób cieszy się dużym zainteresowaniem na rynkach zagranicznych. Co więcej zamówienia na polski surowiec stale wzrastają. Wskazują na to dane MRiRW, według których w okresie pierwszych dwóch miesięcy 2014 r. eksport nieprzetworzonego mięsa drobiowego zwiększył się o 11 proc. w skali roku do poziomu 98,5 tys. ton. Było to możliwe dzięki kontynuacji wzrostowej tendencji wywozu na rynek wspólnoty i rynki pozaunijne, przy czym te ostatnie były głównym motorem wzrostu. W omawianym okresie sprzedaż na rynkach rozwijających się zwiększyła się o 22 proc. w ujęciu rocznym - podali analitycy Banku BGŻ.


29.04.2014
Polska stała się trzecim eksporterem mięsa drobiowego na rynki pozaunijne
Polski drób cieszy się dużym zainteresowaniem na rynkach zagranicznych. Co więcej zamówienia na polski surowiec stale wzrastają. Wskazują na to dane MRiRW, według których w okresie pierwszych dwóch miesięcy 2014 r. eksport nieprzetworzonego mięsa drobiowego zwiększył się o 11 proc. w skali roku do poziomu 98,5 tys. ton. Było to możliwe dzięki kontynuacji wzrostowej tendencji wywozu na rynek wspólnoty i rynki pozaunijne, przy czym te ostatnie były głównym motorem wzrostu. W omawianym okresie sprzedaż na rynkach rozwijających się zwiększyła się o 22 proc. w ujęciu rocznym - podali analitycy Banku BGŻ.


29.04.2014
BGŻ podsumowuje rok kwotowy 2013/2014 na rynku mleka
Rekordowe ceny skupu mleka notowane w Polsce przez cały 2013 rok sprawiły, że od połowy ubiegłego roku utrzymywały się silne wzrostowe tendencje wolumenu skupu mleka. Według danych GUS, w samym marcu br. dostawy surowca do mleczarni zwiększyły się o prawie 13 proc. w relacji miesięcznej i wyniosły 852,3 mln litrów (choć był to w dużej mierze efekt statystyczny, wywołany mniejszą liczbą dni w lutym br.). Oznacza to, że w porównaniu do analogicznego miesiąca 2013 roku skup był aż o 8 proc. większy. Jest to bardzo duża zmiana zważywszy, że jeszcze w I półroczu 2013 r. był on o 2 proc. niższy niż rok wcześniej, a w III kwartale ub. r. dynamika wzrostu sięgała zaledwie +2 proc. w relacji rocznej - podali eksperci Banku BGŻ.


29.04.2014
Niskie ceny jabłek deserowych w Polsce
Cena jabłek deserowych w skupie od konsumpcji bezpośredniej średnio w kwietniu br. ukształtowała się na poziomie 1,36 zł/kg (cena netto wg monitoringu cen Ministerstwa Rolnictwa w skupie w spółdzielniach ogrodniczych), co oznaczało, że była o 7 proc. niższa niż w kwietniu w roku poprzednim. Co prawda w minionym miesiącu obserwowany był sezonowy wzrost cen, jednak był on zdecydowanie niższy niż w poprzednich sezonach. Cena jabłek w ostatnim tygodniu kwietnia wyniosła 1,41 zł/kg i była o 8 proc. wyższa niż na początku miesiąca, ale aż o 18 proc. niższa niż przed rokiem - podali analitycy Banku BGŻ.


29.04.2014
Rośnie produkcja większości przetworów mleczarskich
Wysoka podaż surowca przełożyła się na wzrost produkcji większości przetworów mleczarskich. Przede wszystkim, w odpowiedzi na wysoki popyt zagraniczny, w okresie pierwszych trzech miesięcy br. w przedsiębiorstwach zatrudniających 50 osób i więcej odnotowano silny, prawie 2-krotny wzrost produkcji mleka w proszku - do 52,3 tys. ton - podał Bank Gospodarki Żywnościowej.


26.04.2014
IERiGŻ: Tegoroczne wpływy z eksportu produktów rolnych mogą spaść o 2 proc.
W 2014 roku wpływy z eksportu żywności mogą spaść o 2 proc. w stosunku do ub.r. i mają wynieść 19,6 mld euro. Nadwyżka w handlu tymi produktami utrzyma się na poziomie 5,7 mld euro - wynika z raportu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.


25.04.2014
Rozporządzenie PE i Rady UE w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy
23 kwietnia 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy. Z unijnego cła zwolnione zostały towary przemysłowe importowane do UE z Ukrainy, obejmujące ponad 94 procent linii taryfowych.


25.04.2014
Bank BGŻ: Rosji trudno byłoby znaleźć takiego dostawcę jabłek jak Polska
Nie można wykluczyć, że pojawią się dalsze sankcje rosyjskie w eksporcie z Polski do Rosji i firmy z sektora rolno-spożywczego w miarę możliwości powinny starać się do tego przygotować. Z drugiej strony, Federacji Rosyjskiej trudno byłoby znaleźć innego partnera, który dostarczałby np. takiej ilości jabłek przez cały rok co Polska - ocenia Dariusz Winek, główny ekonomista Banku BGŻ.


23.04.2014
Sytuacja na rynku wieprzowiny stabilizuje się
Hodowla świń znowu się opłaca - uspokaja branża. Wieprzowina nie zalała rynku, ceny rosną, pogłowie dalej ma spadać - informuje Puls Biznesu.


23.04.2014
Produkcja cukru w Polsce kształtuje się na poziomie niższym niż przed rokiem
Zgodnie z danymi producentów cukru, powierzchnia uprawy buraków cukrowych w Polsce w 2013 r. wyniosła 184,9 tys. ha, a zbiory buraków przeznaczonych do produkcji cukru wyniosły 11,2 mln ton - wynika z Biura Analiz i Programowania ARR


19.04.2014
Od nadmiaru cukru cena szybko spada
Główny Urząd Statystyczny nie podał jeszcze szczegółowych informacji o cenach, ale ogłosił, że cukier był najszybciej taniejącym artykułem żywnościowym. Jego cena obniżyła się o prawie 8 proc. w porównaniu z marcem, kiedy to za 1 kg cukru płaciliśmy średnio 2,87 zł - informuje Dziennik Gazeta Prawna.


17.04.2014
Marek Sawicki: Konsolidacja inspekcji jakości żywności już w 2015
Chcę, aby do końca kwietnia założenia odnośnie konsolidacji inspekcji odpowiedzialnych za rynek żywności zostały złożone do Kancelarii Premiera. Natomiast cały proces legislacyjny powinien zostać zamknięty jeszcze w tym roku - powiedział Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi.


17.04.2014
Ceny zbóż rosną z powodu napięcia na Ukrainie
Pszenica na MATIF w kontrakcie majowym wczoraj podrożała o 3,4 proc., natomiast na CBOT seria majowa wzrosła również o 3,4 proc. Kukurydza w Paryżu (kontrakt czerwcowy) podniosła się o 0,1 proc., a w Chicago (maj) wzrosła także o 0,1 proc.


15.04.2014
Sawicki obawia się o solidarność UE ws. embarga Rosji na wieprzowinę
Minister rolnictwa Marek Sawicki poinformował w poniedziałek w Luksemburgu, że uzyskał zapewnienie, iż kraje UE będą działać solidarnie w sprawie rosyjskiego embarga na wieprzowinę. Przyznał jednocześnie, że "do końca wiary temu dać nie można".


15.04.2014
Przerób oleistych w UE kształtuje się na wysokim poziomie
Jak podaje Oil World, od początku sierpnia 2013 do końca stycznia 2014 we Wspólnocie przetworzono łącznie ok. 23,3 mln t nasion rzepaku, soi i słonecznika, tj. o 1,1 mln t (5%) więcej niż w tych samych miesiącach w sezonie 2012/13 i o 1,9 mln t (9%) więcej niż w sezonie 2011/12 - informują analitycy BGŻ.


15.04.2014
IERiGŻ: Eksport zbóż w tym sezonie będzie o 7 proc. niższy niż w poprzednim
Eksport zbóż w tym sezonie będzie o 7 proc. niższy niż w poprzednim - ocenia w raporcie miesięcznym IERiGŻ.


15.04.2014
Duża podaż cukru na polskim rynku, ceny spadają
Na polskim rynku jest duża podaż cukru, jego ceny spadają. W niektórych sieciach handlowych kilogramowe opakowanie można już kupić poniżej 2 zł. Niższe ceny cukru są korzystne dla gospodarstw domowych i firm spożywczych, spadają zyski przemysłu cukrowniczego.


15.04.2014
WorldFood Warsaw 2014 zakończone: Ponad 3 tys. gości, 100 wystawców z całego świata i pełne sale podczas konferencji
Wystawcy, goście i organizatorzy nie kryli zadowolenia po pierwszej edycji Międzynarodowych Targów Żywności i Napojów WorldFood Warsaw 2014. Przez trzy dni imprezy Warszawskie Centrum EXPO XXI odwiedziło ponad 3 tys. gości. Jak mówili wystawcy, najważniejsze że odwiedzający nie byli przypadkowi. Na targi organizowane w formule business-to-business przyszli menadżerowie i szefowie firm z branży spożywczej i innych, które z nią współpracują.


15.04.2014
PE znów zajmuje się plastikowymi torbami w sklepach
Plastikowe torby na zakupy, które wciąż stanowią jeden z najpoważniejszych problemów środowiskowych, są ponownie na celowniku UE. Parlament Europejski przyjął projekt przepisów, w ramach których ich zużycie zmniejszy się do 2019 roku przynajmniej o 80 proc. - informuje forsal.pl.


14.04.2014
Znaczący wzrost eksportu masła z Polski
W latach 2010-2011 wywóz masła z Polski przezywał rozkwit. W 2012 roku m.in. na skutek relatywnie wyższych cen polskiego masła odnotowano odwrócenie tego trendu. Polskie masło znów było konkurencyjne cenowo w 2013 roku, co przełożyło się na wzrost eksportu tego tłuszczu - informuje FAMMU/FAPA.


14.04.2014
Jakość czekolady zależy od ziarna kakaowca
Od zebrania ziaren kakaowca na zamorskich plantacjach do czekolady cieszącej nawet najbardziej wybredne podniebienia mija długa droga. Zdaniem eksperta zajmującego się produkcją czekolady, o jej smaku i zapachu decyduje jakość ziaren i odpowiednie prażenie.


11.04.2014
Spada polski eksport do Rosji i na Ukrainę
Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, wartość eksportu w okresie styczeń-luty 2014 r. wyniosła 25,28 mld euro i okazała się o 3,5 proc. wyższa niż w tym samym czasie przed rokiem - informuje Rzeczpospolita.


09.04.2014
Wzrosły zapasy jabłek w UE
Zgodnie z najnowszymi danymi WAPA (Światowe Stowarzyszenie Producentów Jabłek i Gruszek), zapasy jabłek w krajach Unii Europejskiej w dniu pierwszego marca 2014 roku wyniosły 2,61 mln t i były o 23 % wyższe w porównaniu do tego samego okresu przed rokiem. Największy wzrost spośród znaczących producentów zanotowano we Włoszech (21,4 % r/r) oraz Francji (+85 %) natomiast największy spadek w Niemczech (-14,8 % r/r). - informują eksperci BGŻ.


09.04.2014
Nestle chce zawrzeć sojusz z europejskimi dostawcami
estle ogłosiło Europejską Inicjatywę na rzecz Zatrudniania Młodych Ludzi (ang. Youth Employment Initiative). Zapowiedziało, że w ciągu trzech lat zatrudni w Europie 10 tys. młodych ludzi, a drugie tyle wesprze przez praktyki, staże i warsztaty. Ponadto firma chce wpłynąć na partnerów biznesowych (dostawców), zachęcając ich do udziału w inicjatywie na rzecz zatrudnienia młodych - pisze "Rzeczpospolita".


09.04.2014
Dyrektor PFPŻ: Ceny surowców rolnych będą rosnąć
Długoterminowe prognozy zakładają wzrost cen surowców rolnych na globalnym rynku, co będzie efektem zwiększającego się popytu na żywność. Z kolei w Unii Europejskiej czeka nas deregulacja na dwóch ważnych rynkach - mleka i cukru, co wpłynie na poziom cen tych surowców - ocenia Andrzej Gantner, dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności.


09.04.2014
Zbiory oleistych w Unii mogą spaść o 2,5 proc.
Francuska organizacja COCERAL opublikowała pod koniec marca pierwsze w br. prognozy zbiorów roślin oleistych w Unii. Zbiory oleistych (soja, słonecznik i rzepak) zapowiadają się na poziomie około 30,2 mln ton wobec 30,9 mln ton w 2013 roku, co oznacza spadek o 2,5 proc. Do spadku prawdopodobnie przyczyni się zmniejszenie zbiorów słonecznika - informuje FAMMU/FAPA.


08.04.2014
Rosja zaostrza swoje stanowisko w kwestii ASF
Szef Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Siergiej Dankwert poinformował, że władze rosyjskie wprowadzą 7 kwietnia br. embargo na przetworzone przetwory wieprzowe pochodzące z Polski. Restrykcje mają dotyczyć produktów objętych świadectwami dla: konserw mięsnych, kiełbas oraz innych rodzajów gotowych do spożycia produktów mięsnych, także gotowych produktów spożywczych, zawierających surowce pochodzenia zwierzęcego - informują analitycy BGŻ.


08.04.2014
Raport: Problemy z eksportem wieprzowiny generują gigantyczne straty
Według szacunków Związku Polskie Mięso zakaz eksportu wieprzowiny generuje straty na poziomie ok. 10 mln złotych każdego dnia. Organizacja obawia się, że niebawem zakaz eksportu obejmie inne produkty rolno-spożywcze: drób, jajka, mleko i przetwory mleczne, owoce i warzywa.


04.04.2014
Marek Sawicki: Eksport do Chin pomoże odrobić straty związane z rosyjskim embargiem
Minister rolnictwa Marek Sawicki liczy, że straty związane z rosyjskim embargiem na mięso i przetwory wieprzowe pomoże odrobić eksport do Chin. Państwo Środka wprawdzie też nie kupuje teraz naszej wieprzowiny, ale Sawicki ma nadzieję na zmianę tej sytuacji.


04.04.2014
Kraje UE zatwierdziły porozumienie z PE ws. promocji żywności
Specjalny Komitet Rolny złożony z przedstawicieli państw UE zatwierdził w środę porozumienie z PE ws. rozporządzenia o środkach promocji produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich. Jeszcze w kwietniu rozporządzenie ma być głosowane w PE.


04.04.2014
Dyrektor PFPŻ: Koszty surowców i opakowań rosną szybciej niż skala produkcji
O poziomie kosztów sektora spożywczego decydują wydatki na materiały - w główniej mierze surowce i opakowania oraz wydatki na energię, przy czym znaczenie tej grupy kosztów stale rośnie. Przede wszystkim wynika to ze wzrostu skali produkcji, ale widać, że te koszty rosły szybciej niż skala produkcji, a szczególnie szybko zaczęły one rosnąć od około roku 2007 - ocenia w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.


03.04.2014
Rosja grozi embargiem zakładom mięsnym z UE, które będą kupować mięso z Polski
Rosja ostrzegła w czwartek, że może zakazać sprowadzania gotowej do spożycia produkcji z zakładów mięsnych w Unii Europejskiej, jeśli wykorzystują one wieprzowinę z Litwy i Polski.


03.04.2014
ARR: W 2013 r. wzrósł eksport produktów rolno-spożywczych
Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolno- spożywczymi oraz ich udział w całym handlu Polski z zagranicą, zarówno po stronie eksportu, jak i importu. W 2013 r. udział wartości eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem wyniósł 13,1 proc., a importu 9,2 proc., wobec odpowiednio 12,5 proc. i 8,8 proc. w 2012 r. W stosunku do roku 2004 (tj. roku przystąpienia Polski do UE) w 2013 r. udział eksportu produktów rolno-spożywczych w całkowitym eksporcie wzrósł o 4,3 p.p., a udział importu o 3 p.p. - informuje ARR.


02.04.2014
Bank Zachodni WBK partnerem Forum 100
Podczas tegorocznej edycji jednym z partnerów Forum 100 jest Bank Zachodni WBK. Bank Zachodni WBK należy do największych i najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce. Głównym akcjonariuszem Banku Zachodniego WBK jest Santander, największy pod względem kapitalizaji bank w strefie euro. Bank Zachodni WBK to jeden z najszybciej rozwijających się banków na polskim rynku, obsługującym Klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże korporacje. Naszym Klientom oferujemy kompleksowe usługi finansowe na najwyższym poziomie, wspierane przez nowoczesne technologie bankowe.


02.04.2014
Stabilizacja na polskim rynku drobiu
Od końca lutego obserwujemy stabilizację cen żywca kurcząt brojlerów. W tygodniu 17-23.03.2014 ceny odnotowane w monitorowanych przez MRiRW zakładach wyniosły przeciętnie 3,70 zł/kg. Jest to stosunkowo niewielki, 2-procentowy (0,06 zł/kg) wzrost cen w okresie pięciu tygodni. Z kolei w ujęciu rocznym obecny poziom jest o 8% niższy, oznacza to, że rok wcześniej za kg żywca brojlerów płacono o 0,31 zł/kg więcej - informują analitycy BGŻ.


02.04.2014
Sadownicy tracą z powodu kryzysu ukraińskiego
Kryzys ukraiński odbija się na sytuacji sandomierskich sadowników. Grupy producenckie alarmują, że w pierwszym kwartale tego roku sprzedaż jabłek do Rosji spadła nawet o połowę w ujęciu rocznym.


02.04.2014
Poseł Ardanowski: Działania KSC w kierunku dywersyfikacji działalności to dobry ruch
- Poszerzenie działalności przez KSC to dobra idea. Jest to zbieżne z moim myśleniem o narodowym holdingu rolno-spożywczym, który obejmowałby różne gałęzie przetwórstwa płodów rolnych, np. prócz buraków także zbóż, ziemniaków, czy owoców i warzyw. Kierunek myślenia zarządu KSC jest logiczny i godny zastanowienia. Nie może to być jednak próba "przygarniania" na skutek różnych nacisków zakładów bankrutujących, słabych, nie radzących sobie na rynku. Za każdą decyzją o poszerzeniu zakresu działalności o nowy zakład musi stać solidny rachunek ekonomiczny, pokazujący zarówno korzyści jak i potencjalne zagrożenia ekonomiczne - mówi serwisowi www.portalspozywczy.pl Jan Krzysztof Ardanowski, poseł na Sejm RP.


02.04.2014
Zakłady zwiększają produkcję przetworów kierowanych na eksport
Wysoka podaż surowca przełożyła się na zwiększenie produkcji tych przetworów mleczarskich, które są kierowane w dużej mierze na eksport. Przede wszystkim, w odpowiedzi na wysoki popyt na rynku światowym, w ostatnich miesiącach notuje się silny wzrost produkcji odtłuszczonego (OMP) oraz pełnego mleka w proszku (PMP) - informują eksperci Banku BGŻ.


02.04.2014
Forum 100 - Doroczna Gala Przemysłu Żywnościowego
Forum 100 - Doroczna Gala Przemysłu Żywnościowego


01.04.2014
W Polsce dynamicznie rośnie skup mleka
Dobra koniunktura na rynku mleka sprawia, że w ostatnich miesiącach przyspieszają wzrostowe tendencje w skupie mleka. Według danych GUS w lutym br. wolumen zakupionego przez mleczarnie surowca był o 7,6% wyższy niż rok wcześniej i sięgnął 757,3 mln litrów (dla porównania w styczniu br. i grudniu ub. r. dynamika wzrostu wyniosła ponad 6,2%, w listopadzie +5,2%, zaś w październiku +3,4% w relacji rocznej) - informują eksperci BGŻ.


31.03.2014
Eksperci TÜV Rheinland Polska dyskutują z przedstawicielami branży spożywczej
Znakowanie żywności, stosowanie środków ochrony roślin, kodeksy dostawców marek społecznie odpowiedzialnych to tylko niektóre z tematów poruszanych w trakcie dwudniowych warsztatów eksperckich, zorganizowanych przez TÜV Rheinland Polska pod koniec marca w Łodzi.


28.03.2014
Lody Nestle Scholler ponownie na rynku
Nestle ponownie wprowadza do Polski lody pod marką Nestlé Scholler. Już od 2013 r. pod tą marką dostępne są wszystkie lody gastronomiczne - łącznie ponad 30 smaków w 5 litrowych opakowaniach. Od 2014 r. marka sukcesywnie będzie pojawiać się na opakowaniach oraz w komunikacji lodów familijnych Manhattan oraz impulsowych: Cortina, Kaktus, Pirulo i Manhattan.


21.03.2014
Międzynarodowe Targi Żywności World Food Warsaw 2014 to wydarzenie business to business skierowane do sektora branży spożywczej.
Przez trzy dni, osoby związane z branżą będą miały możliwość nawiązania nowych kontaktów i poszerzenia obecnych, ocenienia zapotrzebowania rynku na ich produkty czy usługi oraz śledzenia globalnych trendów.


20.03.2014
Relacja z konferencji szkoleniowej PFPŻ ZP pt.: "Dodatki do żywności"
Relacja z konferencji szkoleniowej PFPŻ ZP pt.: "Dodatki do żywności"


17.03.2014
Rosja wspuściła transport świń z UE. Inspekcja weterynarii chce wyjaśnień od KE
Główny Inspektorat Weterynarii zwrócił się do Komisji Europejskiej o wyjaśnienia sprawy piątkowego transportu świń z Austrii do Rosji - powiedział PAP zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Jarosław Naze.


17.03.2014
Prezydent powołał na stanowisko ministra rolnictwa Marka Sawickiego
Prezydent Bronisław Komorowski odwołał w poniedziałek ze stanowiska ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalembę i powołał na to stanowisko Marka Sawickiego.


15.03.2014
KE chce, by dofinansowanie rekompensat dotyczyło 20 tys. ton żywca
KE zaproponowała, by unijne dofinansowanie rekompensat dla producentów wieprzowiny, którzy ponieśli straty z powodu wykrycia w Polsce afrykańskiego pomoru świń, dotyczyło ok. 20 tys. ton żywca - poinformował Marek Sawicki, kandydat na ministra rolnictwa. Sawicki chce, by było to 40 tys. ton.


14.03.2014
Prezes KUPS: Rynek soków NFC będzie się umacniał
- Soki NFC (ang. not from concentrate) to nie chwilowa moda, ale długotrwały trend, który będzie się umacniał. Trzeba jednak podkreślić, że jest to nisza i uzupełnienie kategorii SNN, więc raczej nie zdominuje całego rynku. Jest jednak szansą na poszerzenie i wzbogacenie rynku - mówi serwisowi portalspozywczy.pl, Julian Pawlak, prezes Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS).


06.03.2014
Mięso już tanieje. Teraz czas na mleko i owoce
Rosyjskie embargo na wieprzowinę,spowodowało już spadek cen skupu trzody chlewnej. W pierwszych trzech tygodniach lutego trzoda potaniała o 11,7 proc. W porównaniu z ubiegłym rokiem ceny są niższe o blisko 14 proc. To powoduje już, że swoje ceny obniżają producenci mięsa. Zdaniem analityków wkrótce zaczną tanieć mleko i owoce - informuje Dziennik Gazeta Prawna.


06.03.2014
Rosną zapasy jabłek w krajowych przechowalniach i chłodniach
Z danych WAPA wynika, że zapasy jabłek w krajowych przechowalniach i chłodniach na początku lutego 2014 roku wynosiły 878 tys. t i były o 7,1 proc. wyższe niż w analogicznym okresie rok wcześniej - informują analitycy BGŻ.


05.03.2014
Wysoki eksport rzepaku z Polski
Według wstępnych danych handlowych za pierwszą połowę bieżącego sezonu 2013/14 tj. od lipca do grudnia 2013 roku, polski eksport rzepaku wyniósł 627 tys. t, co stanowi wzrost o 197 proc. r/r; (dane Sparks) - informują eksperci BGŻ.


05.03.2014
Rośnie produkcja jogurtów i mleka w proszku
W styczniu br. skup mleka w Polsce był wyższy o prawie 3 proc. w relacji miesięcznej oraz o 6,5 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Wyższa podaż surowca przełożyła się na dynamiczne zwiększenie produkcji jogurtów oraz mleka w proszku - wynika z danych ekspertów BGŻ.


20.02.2014
Sprzedaż jabłek do Rosji spadła nawet o 20 proc.
Eksport jabłek do Rosji kuleje i nie może ruszyć na dobre. Dzieje się tak przy otwartych granicach, bo w przeciwieństwie do mięsa - jabłek ograniczenia handlowe nie dotyczą. Sadownicy, którzy rok temu nie narzekali na popyt liczą, że sytuacja wkrótce się poprawi. Ale nikt nie ma złudzeń. Rekordowych wyników eksportu w tym roku już nie będzie - podano w programie "Agrobiznes" w TVP.


19.02.2014
W 2013 roku dynamicznie rósł eksport przetworów mleczarskich z Polski
W ubiegłym roku całkowita wartość eksportu rolno-spożywczego z Polski wyniosła 19 957 mln euro, co oznacza, że wobec 2012 r. zwiększyła się o 11,5 proc. Wzrósł też udział wywozu rolno-spożywczego w eksporcie ogółem - z 12,5 proc. w 2010 roku do 13,1 proc. w roku 2013.


13.02.2014
Minister Kalemba: Problem embarga to kwestia długich i żmudnych rozmów
Ministrowie rolnictwa Unii Europejskiej w najbliższy poniedziałek 17 lutego będą rozmawiać na temat rosyjskiego embarga na import wieprzowiny - poinformował minister Stanisław Kalemba. Jego zdaniem, nie należy jednak spodziewać się szybkiego rozwiązania tego problemu.


13.02.2014
Skup zbóż w miesiącach lipiec-grudzień 2013 r. niższy o 7,5 proc.
Skup zbóż w miesiącach lipiec-grudzień obecnego sezonu był niższy o 5 proc. rdr - podała Agencja Rynku Rolnego w comiesięcznym biuletynie.


12.02.2014
PFPŻ: produkcja biopaliw z surowców rolnych to chybiony pomysł
Z punktu widzenia rynku i przemysłu żywnościowego, używanie produktów żywnościowych czy surowców rolnych do produkcji biopaliw na dłuższą skalę jest złym pomysłem - uważa Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności. - Jako Federacja uważamy, że Unia powinna stanowczo odejść od przerabiania surowców rolnych na biopaliwa - mówi ekspert.


12.02.2014
ARR: Niższy poziom produkcji cukru w Polsce i UE
W kampanii cukrowniczej 2013/2014 produkcja cukru w Polsce kształtowała się na poziomie niższym niż przed rokiem. Według wstępnych danych GUS, łącznie w okresie od września do grudnia 2013 r. wyprodukowano 1.574 tys. ton cukru, o 4,6 proc. mniej niż przed rokiem - informuje ARR.


12.02.2014
Import serów w 2013 roku wzrósł o 25 proc.
W ciągu 2013 roku eksport serów do Polski, w porównaniu z 2012 rokiem, wrósł o 25 proc. Wpływa na to wiele czynników - powiedział serwisowi portalspożywczy.pl Maciej Stępień, prezes Związku Pracodawców, Eksporterów i Importerów Produktów Mleczarskich.


12.02.2014
Wzrost przerobu rzepaku w II półroczu 2013 r.
Członkowie Polskie Stowarzyszenia Producentów Oleju przerobili w II półroczu 2013 r. ponad 1,3 mln ton rzepaku, czyli o 15 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego sezonu - podało PSPO.


10.02.2014
Rząd poparł zakaz sprzedaży niektórych produktów w sklepikach szkolnych (video)
Mimo licznych uwag rząd poparł PSL-owski projekt poprawki ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dotyczy on zakazu sprzedaży części produktów w sklepikach szkolnych, który ma służyć walce z nadwagą i otyłością. Zdaniem producentów żywności w propozycji brakuje analiz potwierdzających zasadność wprowadzenia zakazu oraz zakresu produktów których on dotyczy, np. drożdżówek czy produktów mleczarskich. Występują w nim również liczne błędy powodujące brak zgodności proponowanych przepisów z prawem unijnym oraz uniemożliwiające ich zastosowanie w praktyce.


10.02.2014
Kawa droższa o 30 proc.
O blisko 30 proc. wzrosła w ostatnich tygodniach cena kawy. Wszystko przez mniejsze zbiory w Brazylii, największego na świecie eksportera brązowych ziarenek. Kraj ten zmaga się z suszą - informuje TVN 24.


06.02.2014
Stanowisko PFPŻ ZP w sprawie autopoprawki PSL – projekt zmiany ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
W związku z przekazaniem do Sejmu RP autopoprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności, który wprowadza ograniczenie dostępności na terenie szkół i innych placówek o charakterze oświatowo-wychowawczym pewnych produktów spożywczych, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców jest przeciwna proponowanemu projektowi zmiany ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz uważa, że jedynie odpowiednio zaplanowane i wdrożone działania edukacyjne wszystkich interesariuszy mogą doprowadzić do wykształcenia odpowiednich nawyków żywieniowych.


30.01.2014
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej wybrali TÜV Rheinland Polska
Organizacja Pracodawcy RP wraz z partnerami firmą Crido Taxand i ICAN Institute, realizują projekt „Nowe rozwiązania w zarządzaniu HR kluczem do wzrostu adaptacyjności polskich przedsiębiorstw”, w ramach którego wdrażają w polskich przedsiębiorstwach normę SA8000. Uczestnicy programu otrzymują bezpłatne wsparcie w zakresie opracowania systemu zarządzania etyką w przedsiębiorstwie, wdrożenia i oceny spełnienia wymagań normy SA 8000. TÜV Rheinland Polska została wybrana do przeprowadzenia audytów wg SA 8000 w 7 przedsiębiorstwach biorących udział w projekcie.


29.01.2014
Afrykański pomór świń coraz bliżej polskiej granicy. Litwa wprowadza stan nadzwyczajny!
W związku z wykryciem na Litwie przypadków afrykańskiego pomoru świń litewski rząd w środę ogłosił sytuację nadzwyczajną w sześciu rejonach kraju na południowym wschodzie, m.in. w rejonach graniczących z Polską: łoździejskim i olickim. We środę Rosja poinformowała, że wstrzymuje import wieprzowiny z całej Unii Europejskiej.


29.01.2014
Dynamicznie rośnie skup i przetwórstwo mleka w Polsce
Grudzień ubiegłego roku był kolejnym już miesiącem, w którym dynamika wzrostu skupu mleka w Polsce wyraźnie przyspieszała. Według danych GUS, w tym okresie dostawy surowca do mleczarni wyniosły 786,5 mln litrów, tj. były o ponad 6 proc. wyższe w relacji rocznej. Jeszcze w I półroczu ubiegłego roku towarowa produkcja mleka była o około 2 proc. niższa niż w analogicznym czasie 2012 roku - podali analitycy Banku BGŻ.


29.01.2014
Polska jednym z czołowych producentów gryki na świecie
W 2013 r. zmniejszyła się produkcja gryki, a znacząco wzrosła prosa. O ile Polska jest znaczącym w świecie producentem gryki, w światowej produkcji prosa ma znikomy udział. Produkcja gryki i prosa (wraz z kukurydzą) wliczane są przez GUS do produkcji zbóż ogółem, lecz nie do produkcji zbóż podstawowych - podali analitycy Banku BGŻ.


28.01.2014
Cargill w gronie członków PFPŻ ZP
Firma Cargill oferuje klientom na całym świecie usługi i produkty spożywcze, rolne, finansowe i przemysłowe. Bazując na swojej wiedzy oraz 150-letnim doświadczeniu, wspólnie z dostawcami, klientami, przedstawicielami władz i społeczności lokalnych pomaga ludziom żyć lepiej. W branży spożywczej Cargill współpracuje z producentami żywności, dostawcami usług dla branży spożywczej oraz firmami handlującymi artykułami spożywczymi, dostarczając im komponenty do produkcji żywności i napojów oraz produktów mięsnych i drobiowych.


27.01.2014
ARR: Stabilne ceny wieprzowiny, niższe - wołowiny i drobiu
W I półroczu ceny wieprzowiny będą stabilne bądź niższe niż przed rokiem, ceny wołowiny niższe o 5-7 proc. rdr, zaś drobiu niższe o 5-10 proc. rdr - wynika z kwartalnej prognozy Agencji Rynku Rolnego.


27.01.2014
Nielsen: Herbata czarna stanowi 58,9 proc. rynku herbaty
Z danych Nielsena (dane roczne kończące się na lipcu 2013 r.) wynika, że rynek herbat w Polsce wart jest 1,295 mld zł, z czego herbata w torebkach warta jest 1,13 mld zł, liściasta - 112 mln zł, a granulowana - 46 mln zł.


25.01.2014
Globalne ceny kawy w 2013 r. najniższe od 2009 r.
Ceny kawy systematycznie spadały w ciągu 2013 r., ze spadkami w dziewięciu z dwunastu miesiącach minionego roku - podała International Coffee Organisation (ICO). Mimo, że w grudniu ceny wzrosły nieznacznie w porównaniu do listopada, i tak są najniższe od 2009 roku.


24.01.2014
Branża spożywcza ograniczy reklamy żywności skierowane do dzieci
Producenci żywności chcą dobrowolnie wprowadzić ograniczenia w reklamie żywności skierowanej do dzieci poniżej 12. roku życia. Miałyby one dotyczyć produktów, których nie obejmują zalecenia żywieniowe dla dzieci. Nowe zasady mogą zacząć obowiązywać najwcześniej w połowie roku.


23.01.2014
PFPŻ: Przemysł spożywczy w Polsce znalazł się w kulminacyjnym punkcie
Myślę, że jesteśmy w ważnym punkcie dla przemysłu żywnościowego. Od tego punktu zaczyna się formować ostateczny kształt sektora spożywczego w Polsce, jaki pozostanie na długie lata. Ten proces powinien w najbliższych latach coraz bardziej przyspieszać - ocenia Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności (PFPŻ).


23.01.2014
Wiceminister Nalewajk: Temat wędzenia wędlin jest procedowany 9 lat
Czy Polska przespała możliwość utrzymania wyższych norm na węglowodory w wędlinie? Czy badamy zawartość substancji smolistych w produktach żywnościowych i gwarantujemy zdrowotne walory naszej żywności? Na temat rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie wędzenia wędlin toczyła się dyskusja w Sejmie.


23.01.2014
W grudniu nadal rosły ceny mleka
Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w grudniu 2013 roku wyniosła 153,93 zł/1 hl i była wyższa o 22,4 proc. niż w grudniu 2012 r. i o 2,6 proc. wyższa od ceny wypłaconej w listopadzie 2013 r.


22.01.2014
Cukier tanieje, ale dla firm spożywczych to wciąż mało
Tańszy cukier krzepi spożywców, choć wciąż im mało. Cukrownicy natomiast mają dość. Nie zgadzają się też co do przyczyn spadku i dalszego kierunku cen - pisze "Puls Biznesu".


21.01.2014
Stabilne ceny ziemniaków w hurcie
Ceny ziemniaków na krajowych rynkach hurtowych po znaczących wzrostach w 2013 roku, od września utrzymują się na relatywnie stabilnym poziomie - informują analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej.


19.01.2014
Kolejne lata upłyną pod znakiem konsolidacji sektora spożywczego
Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej federacji Producentów Żywności: - Widzimy też zjawisko akwizycji zagranicznych firm na rynku polskim - np. Mispol, gdzie pakiet większościowy został przejęty przez kapitał litewski, czy też Morpol w który wszedł kapitał norweski. Czyli firmy polskie, które rozwinęły się i wyszły poza polski rynek, zaczynają być zauważalne. To zjawisko ma też drugą stronę - polskie firmy są w stanie przejmować inne za granicą.


16.01.2014
Nie ma zakazu wędzenia
„Nie będzie zakazu wędzenia mięsa, wędlin” – poinformował szef resortu rolnictwa Stanisław Kalemba i dodał, że zmiany unijnych przepisów dotyczą najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Od 1 września 2014 r. najwyższy poziom benzo(α)pirenu w mięsie wędzonym i wędzonych produktach mięsnych będzie mógł wynosić 2 mikrogramy na kilogram. Jeśli chodzi o zdrowie żywność będzie wyższej jakości.


15.01.2014
Cena cukru najniższa od 3 lat
Zwiększenie produkcji cukru surowego przez największych eksporterów spowodowało spadek jego ceny do najniższego poziomu od czerwca 2010 roku - informuje serwis Pb.pl.


15.01.2014
Ministerstwo rolnictwa zorganizuje szkolenia dotyczące wędzenia wędlin
Resort rolnictwa pomoże zorganizować cykl szkoleń dla producentów wędlin, by podczas wędzenia nie przekraczali surowszych norm dotyczących zawartości szkodliwych substancji - powiedział minister rolnictwa. Stanisław Kalemba zapowiada też pokazy prawidłowego wędzenia.


15.01.2014
Analityk BGŻ: Pierwsza połowa roku może przynieść ożywienie popytu na przetwory owocowo-warzywne
- Przez pierwsze sześć miesięcy tego roku można liczyć na ożwyienie popytu na przetwory owocowe i warzywne, co związane będzie z poprawą koniunktury na rynku krajowym a także zagranicznym. Dotyczy to między innymi Niemiec, które są głównym partnerem w handlu przetworami z owoców i warzyw - mówi w rozwmowie z serwisem www.portalspozywczy.pl Mariusz Dziwulski, analityk BGŻ.


15.01.2014
IERiGŻ: Będzie wyższa dynamika wzrostu cen żywności
.
wydrukuj artykuł prześlij dalej komentarze (0) .
.
Specjaliści Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej spodziewają się zwiększenia dynamiki wzrostu cen żywności w najbliższych miesiącach.


14.01.2014
Spadła cena mleka w proszku
W dniach 16-22 grudnia 2013 r. cena odtłuszczonego mleka w proszku nieco spadła - wynika z cotygodniowego raportu Agencji Rynku Rolnego.


14.01.2014
Korzystne prognozy dla unijnego sektora mleczarskiego na najbliższe 10 lat
Według Komisji Europejskiej (KE) perspektywy dla unijnego sektora mleczarskiego na kolejne dziesięć lat są bardzo korzystne, zarówno na rynku wewnętrznym, jak i globalnym.


14.01.2014
Rok 2013 na rynku zbóż: Niskie ceny żyta i owsa, wysokie - pszenicy
Rok 2013 na krajowym rynku zbóż zapisał się w początkowym okresie rekordowymi cenami, a następnie ich dużymi spadkami tuż przed żniwami. Przeciętna cena dla całego roku dla wszystkich najważniejszych gatunków zbóż była od 2 do 25 proc. niższa niż w 2012 r. Niskie były ceny żyta i owsa; stosunkowo wysokie pszenicy konsumpcyjnej - podali analitycy Banku BGŻ.


10.01.2014
Skup zbóż w miesiącach lipiec-listopad 2013 r. niższy o 7,5 proc. rdr
Skup zbóż w miesiącach lipiec-listopad obecnego sezonu był niższy o 7,5 proc. rdr - podała Agencja Rynku Rolnego w comiesięcznym biuletynie.


05.01.2014
W 2014 r. przetwory mleczne i wódka będą drożeć za to cukier i zboża stanieją
W pierwszej połowie roku przetwory mleczne będą zapewne drożeć. Ceny masła i serów żółtych zaczęły rosnąć już w zeszłym roku. Do tego polskie produkty coraz chętniej kupuje zagranica. A kiedy sytuacja w Polsce będzie się polepszać, chętniej będziemy kupować jogurty, napoje mleczne i inną galanterię. Wtedy producenci zaczną podnosić ceny - informuje gazeta.pl.


03.01.2014
J.S. Hamilton Poland S.A. Partnerem Strategicznym PFPŻ ZP
W grudniu 2013 r. firma J.S.Hamilton Poland S.A. została Partnerem Strategicznym Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców na rok 2014.


03.01.2014
Rząd będzie analizować unijne przepisy ws. wędzenia wędlin
Rząd będzie analizował unijne przepisy dotyczące wędzenia wędlin, by ustalić, w jakim stopniu dotyczą one najmniejszych firm - powiedział w piątek premier Donald Tusk podczas wizyty w Pajęcznie (woj. łódzkie).


03.01.2014
Rośnie krajowa produkcja i spożycie drobiu
W 2013 r. wzrosło spożycie mięsa drobiowego. Według przewidywań Agencji Rynku Rolnego przeciętny konsument spożył w ubiegłym roku nawet 27,5 kg tego mięsa, czyli o 1 kg więcej niż w roku poprzednim. Tendencje wzrostowe zaobserwować można było także w przypadku eksportu.


02.01.2014
Ceny mleka i jego przetworów powinny wzrastać
W Polsce zmniejsza się systematycznie pogłowie krów mlecznych i gospodarstw, gdzie byłyby utrzymywane, ale mimo to ceny mleka, masła i mleka odtłuszczonego w proszku w nowym roku powinny wzrastać albo przynajmniej utrzymywać się na wysokim poziomie - informuje serwis ekonomia.rp.pl.


02.01.2014
Mercedes-Benz Warszawa Sp. z o.o. Partnerem Strategicznym PFPŻ ZP w roku 2014
Mercedes-Benz Warszawa Sp. z o.o już po raz czwarty został Partnerem Strategicznym Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców.


27.12.2013
Eksport słodyczy w tym roku wzrośnie
Polski rynek słodyczy wyceniany jest na 8,2 mld zł. Prawie połowę tej wartości stanowi eksport. Najwięksi gracze jak Wedel, Wawel czy Jutrzenka rozpoznawani są nie tylko w kraju, lecz także za granicą. Popularność naszych produktów dostrzegli nawet Chińczycy, którzy kilka lat temu podrabiali markę Zozole firmy Mieszko - informuje serwis wyborcza.biz.


24.12.2013
Komentarz do zbiorów zbóż w 2013 r.
GUS szacuje, że zbiory zbóż ogółem w Polsce w 2013 r. były minimalnie, bo o 0,6 proc., niższe niż rok wcześniej i wyniosły 28,4 mln t. Wzrosła produkcja pszenicy, żyta i pszenżyta, a znacznie spadła jęczmienia. Zaskoczeniem jest szacowany wzrost produkcji kukurydzy - piszą analitycy banku BGŻ..


24.12.2013
Ceny skupu mleka w Polsce pozostaną na rekordowym poziomie
Ostatnie miesiące 2013 r. przyniosły przyspieszenie tempa wzrostu cen skupu mleka w Polsce. Według najnowszych danych GUS w listopadzie br. mleczarnie za surowiec płaciły przeciętnie 150,03 zł/hl, tj. więcej o prawie 5% wobec października br. i o 23% wobec analogicznego miesiąca ubiegłego roku.


17.12.2013
W 2013 roku poprawiły się wyniki finansowe sektora mleczarskiego w Polsce
W 2013 roku wyniki finansowe sektora mleczarskiego w Polsce uległy znaczącej poprawie. Wprawdzie w trzech pierwszych kwartałach br. zwiększyły się, w stosunku do danych z poprzedniego roku, koszty firm z branży, niemniej wzrost przychodów był jeszcze silniejszy.


17.12.2013
Od zbiorów ceny pszenicy wzrosły o 100 zł/t
Wg danych Ministerstwa Rolnictwa na początku grudnia ponownie rosły ceny pszenicy w kraju i osiągnęły poziom o 100 zł/t wyższy niż w momencie najgłębszego dołka cenowego podczas zbiorów. Mimo tych wzrostów, bieżące ceny są znacznie niższe niż w tym samym momencie przed rokiem.


17.12.2013
Ceny surowców są zagrożeniem dla producentów słodyczy
Spółki produkujące słodycze sygnalizują, że w związku z drożejącymi surowcami będą zmuszone do podnoszenia cen swoich produktów - informuje Parkiet.


16.12.2013
Spożycie wieprzowiny będzie spadać
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ) podaje, że w bieżącym roku spożycie wieprzowiny spadnie o 3 kg na osobę, do 36 kg - czytamy w Pulsie Biznesu.


16.12.2013
Cukier będzie taniał?
Już teraz kilogram cukru w sklepie powinien kosztować około 2,50 zł- wynika z analiz ekspertów Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Polsce, na które powołuje się serwis ekonomia.rp.pl.


14.12.2013
Ceny zbóż nie powrócą do poziomów z ubiegłych sezonów?
Mamy bardzo dużo pszenicy dobrej jakości. Rolnicy nie spieszą się z jej sprzedażą, a pośrednicy nie wróżą powrotu cen z ubiegłych sezonów - podał serwis Farmer.pl.


12.12.2013
Cena cukru spadła o 1 zł w ciągu pół roku (video)
Produkcja cukru w Polsce w tym roku ma sięgnąć 1,7-1,8 milionów ton, czyli będzie większa niż mówiły wcześniejsze szacunki. Cena spada - cukier jest dziś tańszy o ok 20 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. To, co dobre dla konsumentów, martwi jednak producentów.


09.12.2013
Można spodziewać się niewielkiego sezonowego wzrostu cen zbóż
Według analityków ARR, w kolejnych tygodniach można spodziewać się niewielkiego sezonowego wzrostu cen zbóż, zwłaszcza w końcu 2013 r. oraz w pierwszym kwartale 2014 r. Jednak będą one niższe niż w poprzednim sezonie.


28.11.2013
Już w piątek rusza Świąteczna Zbiórka Żywności w sklepach!
52 000 wolontariuszy, 3 500 sklepów spożywczych, 584 miejscowości, 32 Banki Żywności. W najbliższy piątek rozpoczyna się 17-sta Świąteczna Zbiórka Żywności


27.11.2013
Ceny pszenicy w ubiegłym tygodniu rosły w 4 regionach
Ceny pszenicy konsumpcyjnej w ubiegłym tygodniu rosły w czterech spośród pięciu regionów Polski - podało ministerstwo rolnictwa w komunikacie.


26.11.2013
Ceny skupu mleka pobiły historyczny rekord
Najnowsze dane GUS wskazują na utrzymywanie się silnej wzrostowej tendencji cen skupu mleka, na którą oprócz korzystnej koniunktury na rynkach zagranicznych nakłada się sezonowy spadek podaży mleka. W październiku dostawcy otrzymywali przeciętne 143,02 zł za 1 hl surowca, tj. więcej o ponad 3 proc. niż przed miesiącem oraz 21 proc. w relacji rocznej. Jest to poziom rekordowy, dotychczas w Polsce nieobserwowany - o 34 proc. wyższy od średniej ceny notowanej w październiku w ciągu ostatnich pięciu lat - informuje Bank BGŻ.


26.11.2013
Eksport zbóż w trzecim kwartale wzrósł o 14 proc.
Eksport zbóż w pierwszych trzech miesiącach sezonu 2013/14 był bardzo wysoki - szczególnie w przypadku pszenicy i żyta. Rośnie znaczenie eksportu za pośrednictwem portów - informuje Bank BGŻ.


26.11.2013
Perspektywy dla rozwoju eksportu na rynki pozaunijne są korzystne
Na rynku notuje się wysoką 18-procentową dynamikę wywozu nieprzetworzonego mięsa wieprzowego, co świadczy o utrzymywaniu się wysokiego popytu na polskie mięso za granicą. Według danych MRiRW wywóz mięsa wieprzowego w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy wzrósł w skali roku o 47,5 tys. t do poziomu 312,2 tys. ton - informuje Bank BGŻ.


24.11.2013
Rynek herbaty w Polsce będzie wart ponad 2,18 mld zł w 2014 r.
Rynek herbaty wart był w 2012 roku 2,19 mld zł, o ponad 4 proc. mniej niż w roku poprzednim. Prognozy na 2013 r. pokazują kolejne spadki - do 2,185 mld zł w 2013 r. i 2,183 mld zł w roku kolejnym - wynika z danych Euromonitor Int.


22.11.2013
Polski Pawilon na Targach w Kanadzie
W wyniku czteroletnich negocjacji, w dniu 18 października 2013 r. w Brukseli premier Kanady Stephen Harper oraz przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso podpisali wstepną umowę handlowa i gospodarczą między Unią Europejską a Kanadą (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA).


19.11.2013
Kolejny spadek cen żywca wieprzowego
Na rynku trzody chlewnej w tygodniu 4-10.11.2013 odnotowano kolejny spadek cen żywca do poziomu 5,33 zł/kg, co stanowi 17-procentową obniżkę (o 0,91 zł/kg) w okresie ośmiu tygodni (wyłączając tydzień 7-13.10). Co więcej, analizując zmiany cen w przeciągu ostatnich siedmiu lat, okazuje się, że w omawianym okresie obniżały się one średnio o 0,40 zł/kg, zatem obecne spadki są znacznie głębsze - podali analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej.


18.11.2013
"Grana" w gronie PFPŻ ZP
“Grana” jest czołowym światowym producentem napojów rozpuszczalnych na bazie zbóż i cykorii. “Grana” jest częścią niemieckiej grupy Cafea, a historia firmy sięga 1911 roku.


18.11.2013
Wiceprezes BGŻ: W przyszłym roku nastąpi odbicie w konsumpcji
Bank BGŻ dostrzega na razie umiarkowaną skłonność Polaków do konsumpcji, jednak spodziewa się odbicia w konsumpcji w połowie przyszłego roku - mówi w wywiadzie dla serwisu porlaspozywczy.pl wiceprezes Banku BGŻ Monika Nachyła


16.11.2013
Coca-Cola będzie dodawać stewię do napoju Sprite
Koncern Coca-Cola postanowił skończyć z produkcją Sprite'a słodzonego cukrem i zacząć dodawać do tego napoju stewii. To dużo zdrowszy dla człowieka słodzik - informuje Wyborcza.biz.


09.11.2013
Spotkanie z przedstawicielami organizacji zrzeszonych w FBZPR
Sytuacja na rynku zbóż, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany handlowej na rynku kukurydzy to temat spotkania ministra Stanisława Kalemby z przedstawicielami Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, Krajowej Federacji Producentów Zbóż, Polskiego Związku Producentów Kukurydzy zrzeszonymi w Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz reprezentantami Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego. Spotkanie odbyło się wczoraj w gmachu ministerstwa.


08.11.2013
Dyrektor BGŻ: W sprawie konsolidacji mleczarstwa nic nie jest przesądzone
Moim zdaniem w sprawie konsolidacji nic nie jest przesądzone. Patrzymy na rynek duński, gdzie są tylko dwa zakłady. Warto jednak także spojrzeć na południe Europy, gdzie działa dwa tysiące przetwórców i rynek także funkcjonuje przy agresywnej i kapitalistycznej gospodarce - powiedział na VI Forum Rynku Spożywczego i Handlu Bartosz Urbaniak, Dyrektor Zarządzający ds. Agrobiznesu, BGŻ SA.


08.11.2013
MLEKO-EXPO 2013
Bardzo dobra pozycja na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, świetne zorganizowanie w ramach spółdzielni, wysoka jakość produktów i zaufanie klientów, to tylko niektóre z sukcesów polskiej branży mleczarskiej wymieniane podczas pierwszego dnia targów MLEKOEXPO.


07.11.2013
Ekspert BGŻ na VI FRSiH: Wkrótce możemy stracić przewagi na rynku unijnym
- Najwięcej w sektorze spożywczym inwestują branże największe, czyli mięsna, mleczarska czy owocowo-warzywna. Są to też te branże, które najbardziej korzystają ze środków unijnych. W pozostałych branżach po wejściu Polski do UE mieliśmy około 10 proc. udziału środków unijnych w nakładach inwestycyjnych ogółem, tymczasem w branży mięsnej było to nawet 30 proc. To nadal nie jest bardzo dużo, ale widać, że branże rzeczywiście z tych środków skorzystały i to dzięki nim się zmodernizowały - mówiła Marta Skrzypczyk z Departamentu Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych w BGŻ SA podczas panelu "Biznes i technologie - innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem branży FMCG", który odbył się w ramach VI Forum Rynku Spożywczego i Handlu.


06.11.2013
Spadek skupu mleka przełożył się na obniżenia produkcji większości przetworów
Niewielki spadek skupu mleka w Polsce w trzech pierwszych kwartałach br. (o 1% względem analogicznego okresu 2012 r.) przełożył się na obniżenie produkcji większości przetworów mleczarskich - informują analitycy Banku BGŻ.


05.11.2013
Dyrektor PFPŻ na VI FRSiH: Kryzys jest dla branży spożywczej czasem rozwoju
Kryzys jest dla branży spożywczej czasem rozwoju. Jesteśmy konkurencyjni na europejskim rynku - wygrywamy nie tylko ceną, ale także jakością, smakiem - powiedział Andrzej Gantner, dyrektor PFPŻ podczas VI Forum rynku Spożywczego i Handlu.


02.11.2013
Coca-Cola HBC Polska inwestuje w nowe linie, magazyny i zaplecze logistyczne
- Nasze plany inwestycyjne są dowodem na to, jak wierzymy w potencjał polskiego rynku, bo rzadko zdarza się, że firma decyduje się na kapitałochłonne inwestycje w czasie, kiedy rynek cechuje stagnacja - mówi serwisowi portalspozywczy.pl, Vitaliy Novikov, nowy dyrektor generalny Coca-Cola HBC Polska.


30.10.2013
Rosyjscy inspektorzy skontrolują zakłady mięsne i mleczarnie
Rosyjskie służby weterynaryjne skontrolują w listopadzie kolejne polskie zakłady mięsne i mleczarnie, które starają się o uprawnienia do eksportu swoich produktów na tamtejszy rynek - poinformował PAP w środę Główny Lekarz Weterynarii Janusz Związek.


30.10.2013
Skup mleka rośnie. Przekroczymy limit produkcji?
W ciągu sześciu miesięcy roku kwotowego 2013/2014 mleczarnie skupiły o 0,2 proc. mleka mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku, jednak ostatnio skup mleka rośnie i może dojść do przekroczenia limitu produkcji - poinformował PAP wiceprezes ARR Lucjan Zwolak.


30.10.2013
Rosyjscy inspektorzy skontrolują zakłady mięsne i mleczarnie
Rosyjskie służby weterynaryjne skontrolują w listopadzie kolejne polskie zakłady mięsne i mleczarnie, które starają się o uprawnienia do eksportu swoich produktów na tamtejszy rynek - poinformował PAP w środę Główny Lekarz Weterynarii Janusz Związek.


29.10.2013
Na giełdach kawa tanieje. W sklepach bez zmian
Ceny najpopularniejszych odmian kawy spadły do najniższego poziomu od ponad czterech lat. Nic nie zapowiada zmiany trendu – informuje Rzeczpospolita.


29.10.2013
Cena pszenicy nadal rośnie, ale żyto wyhamowało
Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 14-20.10.2013 r. średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 739 zł/t, tj. o 0,5 proc. wyższym niż tydzień wcześniej. Jednocześnie ziarno to było o 4 proc. droższe niż przed miesiącem, ale o 21 proc. tańsze niż w analogicznym okresie 2012 r.


24.10.2013
BGŻ: Branża spożywcza będzie stawiać na innowacyjność
Po fazach podnoszenia standardów jakości, rozbudowy mocy wytwórczych i wzrostu wydajności, rozpoczyna się właśnie nowa faza inwestycji w polskim sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego. Charakteryzuje się ona nastawieniem na innowacyjność - wynika z raportu przygotowanego przez ekonomistów Banku BGŻ we współpracy z firmą Martin&Jacob.


24.10.2013
Mimo zapewnień Ministerstwa Finansów potężny deficyt będzie straszył Polaków przez lata
eksperta Pracodawców RP Łukasza Kozłowskiego Ministerstwo Finansów konsekwentnie nie realizuje swoich planów. Załamanie przeprowadzanej konsolidacji fiskalnej jeszcze bardziej to utrudni.


24.10.2013
MRiRW wydała komunikat w sprawie kondycji polskiego dorsza
Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi znana jest sprawa złej kondycji jakościowej dorsza (tzw. chudy dorsz) w Morzu Bałtyckim. Polski rząd podejmuje szereg działań na rzecz rozwiązania kwestii nie tylko kondycji dorsza, ale też połowów paszowych (szprota i śledzia) na Morzu Bałtyckim - informuje Ministerstwo w komunikacie.


22.10.2013
Powstaje europejska aukcja zapasów magazynowych
Powstaje europejska aukcja zapasów magazynowych. W listopadzie ruszy europejska platforma internetowa do handlu zapasami magazynowymi żywności i artykułów DIY – StockonDeals.com. To pierwszy serwis internetowy łączący profesjonalnych dostawców oraz nabywców B2B z różnych państw Europy i ułatwiający handel nadwyżkami komercyjnymi. Udział w licytacji ofert jest bezpłatny dla zarejestrowanych firm, które ponoszą jedynie koszty transakcyjne.

StockonDeals jest prostym narzędziem do zakupu i sprzedaży nadwyżek magazynowych, przeznaczonym dla profesjonalistów reprezentujących działy sprzedaży i zaopatrzenia hurtowni, detalistów oraz innych podmiotów z branży gastronomicznej i DIY.


22.10.2013
IERiGŻ: Żywność podrożeje o ok. 2 proc.
O około 2 procent zdrożeje w tym roku żywność w Polsce - prognozuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Wzrost ten będzie niższy zatem niż wskaźnik inflacji. Presję na wzrost cen wywołuje rosnący eksport polskich produktów żywnościowych. Jednocześnie podwyżki hamuje tylko nieznaczny wzrost możliwości nabywczych polskich konsumentów.


22.10.2013
Koszty wyprodukowania czekolady wzrosły o 28 proc.
Skromna tabliczka czekolady może się zmienić w coś zgoła nie do rozpoznania. Olej palmowy, chemiczne wypełniacze i dodatki smakowe mogą zastąpić kosztowne składniki, w tym nawet ziarna kakaowca. Czekolada z dużą zawartością kakaowca może stać się w towarem luksusowym - podaje serwis ekonomia24.pl.


21.10.2013
Ceny zbóż podstawowych wzrosły o 1-3 proc.
W drugim tygodniu października tego roku w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż podstawowych i spadek cen kukurydzy. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 07-13.10.2013 r. przeciętna krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 735 zł/t, o 1 proc. wyższym niż w poprzednim tygodniu i o 3 proc. wyższym niż miesiąc wcześniej. Cena ta była jednak o 22 proc. niższa niż przed rokiem.


18.10.2013
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o organizacji rynku mleka
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Nowela ma przygotować polskich producentów do zmian na rynku, jakie nastąpią wraz ze zniesieniem kwot mlecznych.


18.10.2013
Relacja z konferencji szkoleniowej PFPŻ ZP pt.: „Znakowanie produktów spożywczych”
Relacja z konferencji szkoleniowej PFPŻ ZP pt.: "Znakowanie produktów spożywczych"


16.10.2013
Produkcja oleju rzepakowego wzrosła o 75 proc.
W lipcu tego roku, który rozpoczął nowy sezon 2013/14 na rynku rzepaku, przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej osób wyprodukowały 53,7 tys. t surowego oleju rzepakowego wobec 30,9 tys. t przed rokiem, co oznacza wzrost o blisko 75 proc. rok do roku - informuje Bank BGŻ, na podstawie danych IERiGŻ.


15.10.2013
Eksport masła z Polski znowu rośnie
Po ubiegłorocznym spadku wywóz masła z Polski (który nastąpił po dwóch latach zwyżek) eksport tego tłuszczu znów rośnie i jest coraz bardziej istotny dla eksportu mleczarskiego - informuje FAMMU/FAPA.


15.10.2013
Przyszłość polityki UE w stosunku do mleczarstwa po 2015
Dwudziestego czwartego września br. w Brukseli odbyła się organizowana przez Komisję Europejską konferencja pt. „Sektor mleczarski UE - rozwój po 2015r." Podczas konferencji omawiano, przygotowany na zlecenie Komisji, raport firmy Ernst & Young zawierający scenariusze zmian, które mogą stać się udziałem branży mleczarskiej UE oraz zalecenia dla unijnej polityki względem mleczarstwa po zniesieniu kwot mlecznych.


14.10.2013
Mimo zapewnień Ministerstwa Finansów potężny deficyt będzie straszył Polaków przez lata
eksperta Pracodawców RP Łukasza Kozłowskiego Ministerstwo Finansów konsekwentnie nie realizuje swoich planów. Załamanie przeprowadzanej konsolidacji fiskalnej jeszcze bardziej to utrudni.


03.10.2013
Polska stanie się mleczarską potęgą?
Polskie mleczarnie przygotowują się do szykowanego na kwiecień 2015 r. zniesienia kwot produkcyjnych. Choć nowe regulacje krajowej branży się nie podobają, to zdaniem ekspertów z Brukseli Polska może się znaleźć w gronie 5-6 krajów UE, które na reformie bardzo skorzystają - czytamy w Rzeczpospolitej.


02.10.2013
Zbiory rzepaku w Polsce dużo wyższe niż przed rokiem
24 września GUS opublikował ''Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2013 roku''. Tegoroczne zbiory rzepaku i rzepiku w Polsce oszacowano na ok. 2,6 mln t, tj. o blisko 40% więcej w porównaniu do niskich ubiegłorocznych.


01.10.2013
Cukier tanieje trzeci rok z rzędu
W tym roku cukier nie należy do szczególnie trafionych inwestycji. Notowania spadają systematycznie już od początku 2011 r. - od tego czasu cukier został przeceniony o około połowę. W styczniu 2011 r. za funt cukru płacono nawet 0,35 USD, gdy obecnie jest to około 0,18 USD. Jeśli więc notowania zakończą ten rok zniżką - będzie to już trzeci roczny spadek z kolei - podaje Parkiet.


01.10.2013
Coca-Cola będzie otwierać kioski w 20 krajach
Spółka Coca-Cola poinformowała o planach otwarcia 150 kiosków w 20 krajach. Mają one oferować dostęp do wody, elektryczności oraz połączenie z internetem, jak również będą w nich sprzedawane produkty produkowane przez koncern - informuje "The New York Times".


30.09.2013
Czekolada zdrożeje na święta?
Wkrótce świąteczne żniwa czekoladowe to wtedy kupujemy jej najwięcej. Ale drożejące ziarno kakaowe może wkrótce zmusić producentów czekolady do podwyżek cen - informuje "Gazeta Wyborcza".


27.09.2013
Znaki PDŻ - Poznaj Dobrą Żywność rozdane
Firmy, których produkty otrzymują znaki PDŻ - Poznaj Dobrą Żywność to elita wśród zakładów kompleksu żywnościowego - powiedział minister Stanisław Kalemba wczoraj podczas uroczystości ich wręczenia i dodał, że podniosły charakter tej imprezy jest wyrazem uznania i docenienia roli producentów, którzy dostarczają na rynek produkty najwyższej jakości.
Znaki Poznaj Dobrą Żywność przyznano tym razem 126. produktom z 41. przedsiębiorstw branży rolno – spożywczej. Minister Kalemba wręczał je wraz z podsekretarz stanu Zofią Szalczyk.


27.09.2013
Zakończyło się święto branży spożywczej w Poznaniu
Przez ostatnie dni Poznań był niewątpliwie centrum promocji polskiej żywności. Kończące się dziś targi Polagra Food, Polagra Gastro, Polagra Tech, Invest Hotel i Pakfood oraz nieco wcześniej Targi Smaki Regionów odwiedziła rekordowa liczba zwiedzających. Smaki Regionów promujące naszą regionalną, tradycyjna i certyfikowaną żywności odwiedziło ponad 25 tys. osób. Natomiast na Tragach Polagra Food oraz na towarzyszących jej wystawienniczych imprezach gościło ok. 50 tysięcy zwiedzających.


26.09.2013
Wielkie święto producentów żywności - Polagra Food
Ponad 1000 wystawców z 32. krajów przyjechało do Poznania by brać udział w największych w Europie Środkowo - Wschodniej międzynarodowych targach spożywczych. Od dziś, aż do czwartku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbywają się Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych Polagra Food, którym towarzyszą: Międzynarodowe Targi Gastronomii Polagra Gastro, Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych Polagra Tech, Międzynarodowe Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego Pakfood i Targi Wyposażenia Hoteli Invest Hotel, a także otwarte, już od wczoraj targi Smaki Regionów.


25.09.2013
Ceny warzyw dla przetwórstwa wzrosły
W krajowym skupie, we wrześniu br. zakłady skupujące oferowały wyższe, niż w roku poprzednim, ceny za warzywa do przetwórstwa, co miało uzasadnienie w mniejszej podaży warzyw na rynku - informuje Bank BGŻ


25.09.2013
GUS: W 2013 zbiory zbóż mniejsze niż przed rokiem
Zbiory zbóż w 2013 roku szacowane są na 24,1 mln t, o 1,3 proc. mniej niż w ubiegłym roku - podał GUS w opracowaniu.


24.09.2013
Spadek pogłowia trzody hamuje
Dane GUS według stanu na koniec lipca wskazują˛ na niewielkie zahamowanie spadkowej tendencji w pogłowiu trzody chlewnej. Wyniosło ono 11,13 mln szt., co oznacza spadek o 4 proc. w relacji rocznej - informuje Bank BGŻ.


24.09.2013
Ceny mleka zachęcają do zwiększnia produkcji. Co z kwotami?
W ubiegłym miesiącu ceny skupu mleka pobiły swój dotychczasowy rekord, odnotowany w grudniu 2007 roku. Wtedy to mleczarnie za hektolitr surowca płaciły przeciętnie 132,15 zł. W sierpniu br. cena sięgnęła 132,97 zł/hl, tj. była o prawie 18 proc. wyższa w relacji rocznej oraz o 29 proc. wyższa, niż przeciętnie w tym miesiącu w ciągu ostatnich pięciu lat.


23.09.2013
Tradycyjne i regionalne smaki w Poznaniu
Smaki Regionów rozpoczęły, trwający blisko tydzień, cykl poznańskich targów branży spożywczej. Podczas uroczystości otwarcia prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich Andrzej Byrt stwierdził, że targi te pokazują siłę smaku polskiej cywilizacji gastronomicznej. Przypomniał, że polskie specjały były często wspominane przez emigrantów i przytoczył fragment wiersza Juliana Tuwima „Kwiaty Polskie”, w którym przebywający poza krajem poeta tęskni za tradycyjną, polską kuchnią i smakiem polskich specjałów wspominając „Delicje przednie, chociaż skromne: Słoninki rożowawe plastry (…) Czółenka twardych jajek z chrzanem; Rolmopsy; owczy ser w talarki; Myśliwskich kabanosów parki (…) Chrzanowy sos i sos tatarski (…) Cielęce nóżki w galarecie”, a także srebrzystego ducha – wódkę koniecznie dużą, zimną i czystą.


23.09.2013
Konferencja z okazji 50. lat Kodeksu Żywnościowego w regionie Europy
W Puławach w dniach 19-20 września br. odbyła się międzynarodowa konferencja na temat Analizy Ryzyka w Bezpieczeństwie Żywności - 50 lat Kodeksu Żywnościowego w regionie Europy, będąca zwieńczeniem czteroletniej kadencji Polski jako Koordynatora FAO/WHO dla Regionu Europy Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO.


20.09.2013
Uzdrowić sytuację na rynku koncentratów z owoców "kolorowych"
- Na rynku koncentratów z owoców "kolorowych" borykaliśmy się w tym sezonie z niezadowalającymi dla plantatorów cenami surowców. Są one spowodowane dużą podażą większości tych owoców (głównie porzeczki czarnej) i niewielkim popytem na rynkach zagranicznych - tłumaczy Julian Pawlak, prezes Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS).


19.09.2013
Trudne czasy dla czekolady
Producenci czekolady stanęli pod ścianą, surowce podrożały, a konsumenci muszą liczyć się z podwyżkami.


17.09.2013
Rośnie dochodowość produkcji mleka
Poprawa dochodowości produkcji mleka w Unii Europejskiej powoli przekłada się na odbudowę podaży surowca. Według najnowszych danych Komisji Europejskiej w czerwcu br. , po raz pierwszy od kilku miesięcy, skup mleka we Wspólnocie był wyższy niż rok wcześniej (o 1%) i sięgnął 12,1 mln ton. Niemniej, patrząc na wyniki całego I półrocza, surowca było o prawie 2% mniej w relacji rocznej - łącznie 71,2 mln ton wobec 72,6 mln t przed rokiem.


17.09.2013
Pracodawcy RP przygotowują strategię zmian w przepisach podatkowych
Zbyt skomplikowane, często niedopracowane i wielokrotnie zmieniane przepisy podatkowe są prawdziwą zmorą zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mając to na uwadze, Pracodawcy RP rozpoczęli realizację projektu, którego efektem ma być uproszczenie jednego z kluczowych dla podmiotów gospodarczych podatków – VAT.


14.09.2013
MRiRW zaniepokojone przyszłością branży mleczarskiej
Resort rolnictwa zdecydowanie sprzeciwiał się likwidacji kwot mlecznych. Jak dotąd nie zaproponowano w zamian specjalnych mechanizmów wsparcia, które zapewniłyby bezpieczeństwo uczestników rynku mleka - powiedziała Zofia Szalczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) na XI Forum Spółdzielczości Mleczarskiej.


10.09.2013
Kompetencje organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w odniesieniu do zagadnień związanych ze znakowaniem środków spożywczych.
W ramach urzędowej kontroli oraz monitoringu żywności organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oceniają znakowanie środków spożywczych. Wymagania dotyczące znakowania żywności znajdują się w szeregu aktów prawnych, które odnoszą się do wszystkich środków spożywczych lub do określonych ich rodzajów. Ocena znakowania dotyczy zarówno informacji zamieszczanych na opakowaniach obowiązkowo (np. nazwa, dane identyfikujące producenta czy data minimalnej trwałości), dobrowolnie (np. wartość odżywcza czy oświadczenie żywieniowe) oraz takich, które są wymagane w określonych przypadkach (np. warunki przechowywania).


04.09.2013
Embargo na eksport żywności do Rosji mało prawdopodobne
Na razie jesteśmy dalecy od embarga na eksport polskiego mięsa i produktów mleczarskich do Rosji. Szybka reakcja krajowych inspekcji sprawiła, że najprawdopodobniej konsekwencje nie będą aż tak drastyczne - mówi serwisowi portalspozywczy.pl zastępca szefa weterynarii Jarosław Naze.


04.09.2013
Większa produkcja mrożonych owoców w kraju w okresie styczeń-lipiec 2013 r.
Wzrost produkcji owoców miękkich w kraju w 2013 roku miał widoczne przełożenie w postaci zwiększenia produkcji mrożonek owocowych w kraju. W szczególności chodzi tu o truskawki, których, biorąc pod uwagę strukturę produkcji, najwięcej kieruje się do mrożenia - informują analitycy BGŻ.


04.09.2013
Rosja zagroziła wprowadzeniem embarga na eksport polskiej żywności. Wysyłamy tam żywność za 1 mld EUR
W 2012 r. Polska wyeksportowała do Rosji żywność za blisko 1 mld EUR. Gdyby Rosja wprowadziła embargo na eksport polskiej żywności polscy producenci musieliby zmierzyć się z nadpodażą towarów, spadkiem cen i wyhamowaniem inwestycji - czytamy w Pulsie Biznesu.


03.09.2013
Inspekcja Weterynaryjna bada naruszenia w eksporcie żywności do Rosji
Inspekcja Weterynaryjna bada przypadki naruszenia przepisów w eksporcie mięsa i serów do Rosji - poinformował PAP w poniedziałek zastępca szefa weterynarii Jarosław Naze. Dodał, że sprawy są wielowątkowe.


03.09.2013
Niewielki wzrost marż młynarskich ograniczony przez bardzo dużą przecenę otrąb
Notowany w ostatnich dwóch miesiącach głęboki spadek cen zbóż spowodował wzrost marż młynarskich. Jednakże skalę tego wzrostu ograniczają nie tylko coraz niższe ceny hurtowe mąki, ale także bardzo duża przecena otrąb - informują analitycy BGŻ.


03.09.2013
Spada eksport cukru w Polsce, ale rośnie jego import
W pierwszym półroczu 2013 roku wywóz polskiego cukru uległ wyraźnej redukcji, jednocześnie silnie wzrósł przywóz. Z tego też powodu dodatnie saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem zmniejszyło się w relacji rocznej o ponad połowę. W pierwszych sześciu miesiącach 2013 roku eksport cukru z Polski wyniósł 229,3 tys. ton, a jego wartość 147,1 mln Euro. Oznacza to spadek r/r o odpowiednio 25 i 27 proc. - informuje FAPA/FAMMU na podstawie MRiRW.


03.09.2013
Unilever wydał ponad 32 mln EURO w rozbudowę fabryki w Bydgoszczy
Na początku września została oficjalnie ukończona największa inwestycja w historii bydgoskiej fabryki kosmetyków i środków czystości firmy Unilever. Dzięki rozbudowie wartej ponad 32 mln EURO zakład podwoił swój rozmiar i zwiększył zatrudnienie o kolejne 122 osoby.


03.09.2013
Wzrost wolumenu skupu mleka w lipcu
Lipiec był pierwszym w tym roku miesiącem, gdy wolumen skupu mleka w Polsce przekroczył poziom ubiegłoroczny. Przez całe I półrocze br. utrzymywały się ujemne dynamiki zmian w stosunku do 2012 roku - informują analitycy BGŻ.


28.08.2013
Komisja rolnictwa: Ceny zbóż są zbyt niskie
Tegoroczne ceny zbóż są zbyt niskie - uważają posłowie z sejmowej komisji rolnictwa. Skrytykowali działania państwowej spółki Elewarr skupującej zboża i rzepak. Ich zdaniem firma ta zaniżała ceny ziarna, zamiast stabilizować rynek.


21.08.2013
Zafałszowane artykuły rolno-spożywcze - wyszukiwarka na stronie IJHARS
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych na stronie internetowej www.ijhars.gov.pl, w zakładce "Zafałszowane artykuły rolno - spożywcze" zamieściła wyszukiwarkę wydanych decyzji.


21.08.2013
Specjalista BGŻ: Sektor drobiarski rośnie nawet w trudnych latach
Ewentualna liberalizacja światowego handlu produktami rolno-spożywczymi lub rosnące koszty produkcji w Polsce, mogą zaszkodzić konkurencyjności polskich producentów drobiu. Również rosnąca produkcja w Rosji i na Ukrainie może stanowić dla nich spore zagrożenie - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Monika Drążek, specjalista ds. analiz rynków rolnych w Banku Gospodarki Żywnościowej.


21.08.2013
Polska będzie umacniać i tak wysoką pozycję na rynku borówek
- Polska jest liderem produkcji borówki amerykańskiej - globalnie przegrywamy chyba tylko ze Stanami Zjednoczonymi. Będziemy corocznie umacniać tę pozycję, ponieważ obserwujemy bardzo dużo nowych nasadzeń, które wkrótce rozpoczną intensywne owocowanie - mówi Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP i poseł PSL.


20.08.2013
Polska największym producentem jabłek w UE
Według najnowszej prognozy Światowego Stowarzyszenia Producentów Jabłek i Gruszek (WAPA), zbiory jabłek w Unii Europejskiej w tym roku wyniosą prawie 10,8 mln ton i będą o 7 proc. wyższe niż w 2012 r. Najwięcej jabłek zbierze Polska - 3,2 mln ton.


19.08.2013
MRiRW: niskie ceny zbóż i rzepaku są spowodowane dużą podażą ziarna
Niskie ceny skupu zbóż i rzepaku wynikają z dobrych zbiorów tych upraw w Polsce, w Europie i na świecie - tłumaczy resort rolnictwa, odpowiadając na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych w tej sprawie. Według ministerstwa w 2012 r. ceny ziarna były wyjątkowo wysokie.


14.08.2013
Inflacja w lipcu wyniosła 0,5 proc. rdr
Ministerstwo Gospodarki szacuje, że inflacja w lipcu wyniosła 0,5 proc. rdr wobec 0,2 proc. w czerwcu. W ujęciu miesięcznym ceny w ubiegłym miesiącu spadły o 0,1 proc.


14.08.2013
Jesteśmy globalnym liderem rynku koncentratów z owoców "kolorowych"
- W sezonie 2012/13 w Polsce wyprodukowano ok. 33 tys. ton "innych" koncentratów niż jabłkowy. Na eksport trafiło 95 proc. polskiej produkcji. Jesteśmy światowymi liderami - mówi serwisowi portalspozywczy.pl, dr Bożena Nosecka z IERiGŻ-PIB.


13.08.2013
Niskie ceny zbóż ciągną w dół ceny w sklepach. Będzie jeszcze taniej
Tegoroczne lato nie będzie "okresem żniw" dla rolników, przede wszystkim z powodu spadających cen zbóż. Jak podkreśla Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, korekta cen jest typowym efektem kryzysu, spowodowanym m.in. osłabieniem się popytu na spożywcze produkty zbożowe. Wpływ mają na to również dobre plony w Polsce i w Europie. Efekty są już widoczne na sklepowych półkach.


09.08.2013
PepsiCo: Najbardziej rozwojowe kategorie to wody, ice tea i cole dietetyczne
- Naszym celem jest stały wzrost udziałów rynkowych. Marka Pepsi odnotowuje przyrosty w stosunku do głównego konkurenta i chcemy, aby przez następne lata dynamika tego wzrostu wciąż utrzymywała się na wysokim poziomie - mówi serwisowi portalspozywczy.pl,Katarzyna Pyzikiewicz, dyrektor marketingu kategorii napojów PepsiCo


07.08.2013
PZPRZ: Ceny zbóż nie pokrywają kosztów produkcji
Z obliczeń Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych wynika, że obecne ceny skupu zbóż i rzepaku nie pokrywają kosztów produkcji. W związku z tym organizacja uważa, że protesty rolników są słuszne i popiera je.


07.08.2013
Rzepak dwukrotnie tańszy niż rok temu. Potanieje też olej
Rzepak w skupach jest nawet dwa razy tańszy niż w ubiegłym roku. To efekt zwiększonego areału upraw, ale też zapowiedzi dobrych zbiorów w Polsce i w innych krajach UE. Rolnicy protestują, ale według Polskiej Federacji Producentów Żywności niskie ceny są naturalną konsekwencją nadpodaży na rynku. Eksperci szacują, że spadną również ceny oleju rzepakowego.


07.08.2013
Produkcja owoców będzie wyższa niż rok temu
Podane przez GUS wstępne szacunki zbiorów upraw ogrodniczych wskazują na wzrost wielkości krajowej produkcji owoców w 2013 roku. Dotyczy to zarówno owoców z drzew jak też owoców jagodowych. W przypadku tych pierwszych wzrost wynieść ma 1,8 proc., a wysokość zbiorów ukształtować się na poziomie 3,3 mln ton. Przyczyniły się do tego dobre warunki pogodowe w czasie kwitnienia czy też zawiązywania owoców, a także w okresie dalszego wzrostu owoców - informują analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej.


06.08.2013
Niższe przetwórstwo mleka w Polsce
W I połowie br., na skutek ograniczeń kwotowych, skup mleka w Polsce kształtował się na poziomie o 2 proc. niższym niż w 2012 roku. Mniejsza podaż surowca przełożyła się na zmniejszenie produkcji większości przetworów mleczarskich. Przede wszystkim, w odpowiedzi na niesprzyjające uwarunkowania gospodarcze w kraju, w okresie pierwszych sześciu miesięcy br. w przedsiębiorstwach zatrudniających 50 osób i więcej odnotowano spadek produkcji jogurtów - o prawie 6 proc. w relacji rocznej do 224 mln litrów - informują analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej.


02.08.2013
Podpisana przez Prezydenta RP ustawa o elastycznym czasie pracy to krok w dobrym kierunku
Prezydent Bronisław Komorowski poparł potrzebę wprowadzenia elastycznego czasu pracy podpisując w dniu wczorajszym ustawę o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. Pracodawcy RP z dużą satysfakcją przyjmują te zmiany, gdyż nowe przepisy ułatwią organizację czasu pracy, a przez to wpłyną pozytywnie na sytuację firm i ich pracowników.


01.08.2013
Polski drób bije rekordy w kraju i za granicą
Polacy kupują coraz więcej mięsa kurcząt i indyków. Rośnie też jego eksport - informuje Rzeczpospolita.


01.08.2013
Wybrano władze Rady Konsultacyjnej przy Departamencie Handlu i Usług Ministerstwa Gospodarki
17 czerwca 2013 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Konsultacyjnej DHU MG, na którym wicepremier Janusz Piechociński wskazał jako przewodniczącą Urszulę Kłosiewicz - Górecką.


31.07.2013
Dyrektor Danone o programie Zrównoważone Rolnictwo Danone
Patrząc na to, co się dzieje na rynku, obserwujemy coraz większą zmienność kosztów produkcji czy cen mleka. To jest to duża destabilizacja dla rolników i dla naszej firmy, bo my także nie jesteśmy zainteresowanie częstymi zmianami cen. Z tych przyczyn powstał program Zrównoważone Rolnictwo Danone, który ma zbudować długoterminowe relacje z naszymi dostawcami - powiedziała serwisowi portalspożywczy.pl Anna Rynkiewicz, dyrektor ds zakupu mleka Danone.


31.07.2013
Utrzymują się spadkowe dynamiki skupu mleka w Polsce
W I półroczu br. skup mleka w Polsce kształtował się na poziomach niższych, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Według danych GUS od początku bieżącego roku do czerwca skupiono 4746 mln l mleka, tj. o prawie 2 proc. mniej w stosunku do 2012 roku - informują analitycy BGŻ.


30.07.2013
PepsiCo chce wejść w kategorię butelkowanej wody premium
PepsiCo jest zainteresowane wejściem na rynek butelkowanej wody premium. Koncern ma w planach wypuszczenie wody o nazwie Om. Ma to być odpowiedź na popularność marki Smartwater należącej do Coca-Coli - czytamy w internetowym wydaniu Wall Street Journal.


26.07.2013
Eksperci: nadchodzi koniec kryzysu we wschodzących gospodarkach Europy
Wschodzące gospodarki Europy Wschodniej i Środkowej mają szansę wyjść niedługo z tarapatów spowodowanych światowym kryzysem finansowym - uważają eksperci, którzy prognozują też, że niektóre z tych krajów mogą osiągnąć solidny wzrost gospodarczy.


26.07.2013
Przedłużenie funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych jest korzystne dla przedsiębiorców
W opinii Pracodawców RP przyjęcie przez rząd pakietu projektów rozporządzeń, które mają wydłużyć funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych z 2020 r. do 2026 r., jest bardzo dobrą wiadomością – zarówno dla działających w SSE przedsiębiorców, jak i dla ok. 250 tys. zatrudnianych przez nich pracowników.


23.07.2013
Rosną ceny skupu mleka w Polsce
Na krajowym rynku mleka nadal dominują czynniki wywierające presję na wzrosty cen skupu. Według najnowszych danych GUS w czerwcu br. za hektolitr surowca rolnicy otrzymywali przeciętnie 127,5 zł, tj. więcej o prawie 1,5% w porównaniu do maja br. i o prawie 12% w relacji rocznej - informują analitycy BGŻ.


22.07.2013
ARR: Ceny zbóż coraz niższe
W dniach 08-14.07 ceny zbóż nadal spadały - wynika z cotygodniowego raportu Agencji Rynku Rolnego.


19.07.2013
Relacja z seminarium KE na temat propozycji reformy systemu bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej.
Europejczycy muszą mieć pewność, że to, co jedzą, spełnia najwyższe standardy - to jedna z konkluzji seminarium zorganizowanego w dniu 5 lipca br. przez Przedstawicielstwo KE w Polsce na temat propozycji reformy systemu bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej.


19.07.2013
IERiGŻ: Ceny jaj coraz niższe
Na rynku jaj konsumpcyjnych utrzymuje się spadkowa tendencja cen, po silnym wzroście w roku poprzednim. Średnia cena jaj wszystkich klas wagowych wyniosła w czerwcu 30,25 zł za 100 sztuk i była o 1,2 proc. niższa niż w maju i o 19,5 proc. niższa niż przed rokiem - poinformował Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Raporcie rolnym.


19.07.2013
Temat uboju rytualnego zdominował życie gospodarcze
Dwa tematy dominują od dłuższego już czasu, w tym w lipcu br., w mediach i w życiu gospodarczym. Pierwszy - to dług budżetowy, a drugi, świeższy, jakby na przystawkę do dania głównego, to ubój rytualny zwierząt hodowlanych, czyli jego zakaz. A co mają te oba tematy wspólnego? A to, że dotyczą pieniędzy. Mało, że gnębi ich niedostatek, wręcz brak, to jeszcze dochodzi do tego groźba, i to realna, zmniejszenia dochodów i wpływów dewizowych, z tytułu zmniejszenia eksportu mięsa i jego wyrobów. Może nawet o 30 proc. - komentuje Mikołaj Oniszczuk, dziekana Korpusu Promotorów Polskiego Eksportu.


19.07.2013
Dyrektor Nestle: Spowolnienie na rynku FMCG potrwa jeszcze 1-1,5 roku (video)
Spowolnienie na rynku FMCG w Polsce jest widoczne i wpływa na działalność spółek produkcyjnych, takich jak Nestle. Taka sytuacja może potrwać jeszcze 12-18 miesięcy i przez ten okres firmy musza nauczyć się działać w niesprzyjającym otoczeniu - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Chandra Kumar, członek zarządu i dyrektor finansowy Nestle.


17.07.2013
Ceny zbóż w Polsce w dwa miesiące spadły o kilkanaście procent
Od kilku tygodni wyraźnie obniżają się ceny zbóż w Polsce. O ile, pomimo notowanych ostatnio spadków, ceny pszenicy można jeszcze uznać za stosunkowo wysokie, o tyle ceny żyta są już na niskim poziomie - oceniają analitycy Banku BGŻ.


17.07.2013
Maliny najdroższe od pięciu lat, wiśnie tańsze niż rok temu
Ceny malin przemysłowych w skupie do przetwórstwa są zdecydowanie wyższe niż rok wcześniej. Za kilogram tych owoców w dniach 8-9 lipca br, zgodnie z danymi monitoringu cen Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, płacono od 3,50 do 4,61zł/kg (loco zakład) w zależności od regionu i klasy jakości malin. Oznacza to, że wzrost cen w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim wyniósł o 40-50 proc. - podaje Bank BGŻ.


16.07.2013
Przetwory z warzyw mogą drożeć
Z powodu długiej zimy zbiory warzyw będą niższe o 5-10 proc. - prognozuje IERiGŻ. Przetwórcy już zapowiadają podwyżki. Jednak rosnąca konkurencja oraz pogłębiający się spadek popytu może wyhamować wzrosty - informuje Dziennik Gazeta Prawna.


16.07.2013
Fundusze promocji - nabór do komisji zarządzających
Do 26 lipca br. można jeszcze zgłaszać kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, powołanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


15.07.2013
Na początku lipca ceny zbóż nadal umiarkowanie spadały
W dniach 01-07.07 na krajowym rynku zbóż przeważały umiarkowane spadki cen - wynika z cotygodniowego raportu Agencji Rynku Rolnego


15.07.2013
Wzrost cen cukru ostro wpłynął na wyniki Sudzucker
Grupa Sudzucker wygenerowała skonsolidowane przychody w wysokości 2030 mln euro w pierwszych trzech miesiącach bieżącego (2013/14) roku obrotowego. W analogicznym okresie roku poprzedniego było to odpowiednio 1,887 mld euro.


15.07.2013
Żywność jest tańsza nawet o 10 proc. niż rok temu
Choć może się nam wydawać, że w sklepach jest coraz drożej, to dane o inflacji (w maju wyniosła tylko 0,5 proc.) i publikowane regularnie przez GUS oraz IERiGŻ cenniki poszczególnych produktów i usług skłaniają do postawienia zgoła odmiennej tezy - w ciągu ostatniego roku wiele towarów potaniało - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".


15.07.2013
Spadek cen sera cheddar i masła na aukcji Fonterry
Dnia 2 lipca 2013 roku na otwartej po raz 95 aukcji internetowej platformy handlowej GlobalDairyTrade (GDT), odnotowano delikatną zwyżkę średniej ceny ze wszystkich kontraktów terminowych. Zaobserwowano jednak spadki cen niektórych przetworów mlecznych - informuje FAMMU/FAPA.


12.07.2013
Prezes Mondelēz Polska: Będziemy inwestować w nasze zakłady
Największymi wyzwaniami dla polskiego rynku są obecnie: spowolnienie gospodarcze i spadek konsumpcji oraz coraz szybszy rozwój dyskontów - ocenia w rozmowie z Rzeczpospolitą Zoltán Novák, prezes spółki Mondelēz Polska. Dodaje, że firma zamierza inwestować w Polsce w rozwój swoich zakładów.


09.07.2013
Słaby popyt na przetwory mleczarskie na rynku globalnym
Wzrosty cen zbytu przetworów mleczarskich na rynku światowym, obserwowane pierwszych miesiącach br., były przede wszystkim wynikiem ograniczeń w produkcji mleka u czołowych eksporterów tych produktów. Sygnały po stronie popytu nie były już tak jednoznaczne i raczej nie stanowiły czynnika wspierającego podwyżki - informują eksperci Banku Gospodarki Żywnościowej.


07.07.2013
PFPŻ ZP członkiem Europejskiej Organizacji Producentów Napojów UNESDA
PFPŻ ZP zostało członkiem Europejskiej Organizacji Producentów Napojów Bezalkoholowych UNESDA.


06.07.2013
Relacja z Międzynarodowej Konferencji Jubileuszowej „Nauka o żywieniu człowieka – osiągnięcia i wyzwania” w dniach 28-29 czerwca 2013 r.
W dniach 28 i 29 czerwca br. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Jubileuszowa „Nauka o żywieniu człowieka – osiągnięcia i wyzwania” zorganizowana z okazji 35-lecia istnienia Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji oraz 60-lecia pracy zawodowej w SGGW Prof. dr. hab., dr. h.c. Stanisława Bergera – twórcy Wydziału.
PFPŻ ZP było partnerem biznesowym tego wydarzenia.


01.07.2013
Ekspert: Wizje prezesów wpływają na kształt konsolidacji mleczarstwa
Istotny wpływ na stosunek spółdzielni mleczarskich do konsolidacji mają prezesi największych firm, którzy stworzyli ich potęgę, z sukcesem realizują swoją strategię i mają własną wizję rozwoju - powiedziała serwisowi portalspożywczy.pl Jadwiga Seremak-Bulge.


28.06.2013
J.S. Hamilton Poland S.A. Partnerem Strategicznym PFPŻ ZP
W lipcu 2013 r. firma J.S.Hamilton Poland S.A. została Partnerem Strategicznym Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców.


28.06.2013
Maspex Wadowice w gronie PFPŻ ZP
Z dniem 1 lipca 2013 r. grono firm członkowskich powiększyło się o grupę Maspex Wadowice


28.06.2013
ARR: W roku kwotowym 2012-2013 ilość skupionego mleka wyniosła 9,821 mld kg
Na podstawie danych rocznych, przesłanych przez podmioty skupujące do Dyrektorów Oddziałów Terenowych ARR, ilość skupionego mleka wyniosła 9,821 mld kg. Wielkość przekroczonych limitów indywidualnych stanowi ok. 487 mln kg., natomiast suma limitów niewykorzystanych oraz krajowej rezerwy stanowi ok. 474 mln kg.


27.06.2013
Ceny zbóż do września 2013 r. będą spadały
Eksperci Agencji Rynku Rolnego przewidują, że do września 2013 r. ceny zbóż będą spadały i ukształtują się na poziomie niższym niż we wrześniu 2012 r.


25.06.2013
Większe obniżki cen mleka możliwe pod koniec roku
W maju br. nastąpiło wyhamowanie wzrostowych tendencji cen skupu mleka. Według danych GUS w tym czasie za hektolitr surowca rolnicy otrzymywali średnio 125,71 zł, tj. o 0,5 proc. mniej w relacji miesięcznej, nadal jednak o prawie 8 proc. więcej w relacji rocznej. Jednak na większe obniżki trzeba poczekać do końca roku - informuje Bank BGŻ.


25.06.2013
Ceny zbóż do września 2013 r. będą spadały
Eksperci Agencji Rynku Rolnego przewidują, że do września 2013 r. ceny zbóż będą spadały i ukształtują się na poziomie niższym niż we wrześniu 2012 r


25.06.2013
ARR: Mleko w proszku droższe niż przed miesiącem
W dniach 10-16.06.2013 r. za odtłuszczone mleko w proszku trzeba było zapłacić 12,72 zł/kg, a za pełne mleko w proszku 13,86 zł/kg, tj. odpowiednio o 1 proc. i o 3 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu - wynika z cotygodniowego raportu Agencji Rynku Rolnego.


19.06.2013
Ceny pszenicy na początku czerwca spadały w 4 regionach
Ceny pszenicy konsumpcyjnej w połowie czerwca spadały w 4 na 5 regionach Polski - podało ministerstwo rolnictwa w komunikacie.


18.06.2013
PFPŻ ZP członkiem Rady Konsultacyjnej ds. handlu i usług w Ministerstwie Gospodarki
W dniu 17.06.2013 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Konsultacyjnej ds. handlu i usług w Ministerstwie Gospodarki.


18.06.2013
PFPZ ZP członkiem Pracodawców RP
Z dniem 10 czerwca 2013 r. Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców przystąpiła do grona członków Pracodawców RP.


13.06.2013
Wskaźnik Przyszłej Inflacji w VI wzrósł 4. raz z rzędu
Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu wzrósł o 0,3 pkt. i był to już czwarty z kolei miesiąc wzrostu - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).


11.06.2013
IERiGŻ: W tym roku produkcja drobiu wzrośnie o 8 proc.
- Przyrost podaży sprawi, że wzrost cen mięsa drobiowego w 2013 r. będzie łagodny - oceniają w raporcie eksperci z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Produkcja drobiu wzrośnie w tym roku o 8 proc.


11.06.2013
Światowy rynek zbóż - niskie zapasy, wysokie zbiory
Światowe zbiory zbóż w sezonie 2013/14 mogą być o ponad 7 proc. wyższe niż w dobiegającym końca sezonie bieżącym. Ze względu na uszczuplone zapasy, dostępność ziarna zwiększy się jednak w nieco mniejszym stopniu - informują analitycy BGŻ.


10.06.2013
Dyrektor IERiGŻ: Pogoda nie wpłynie na ceny żywności
Opady i podtopienia w poszczególnych regionach kraju nie wpłyną na ceny żywności - uspokaja prof. Andrzej Kowalski, dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Chociaż rolnicy przez utrzymującą się od kilku dni pogodę narzekają na zniszczone uprawy, to - według eksperta - tegoroczne warunki i tak są lepsze niż przed rokiem. Ceny w porównaniu do poprzedniego roku wzrosły nieznacznie.


06.06.2013
Eksport polskiej żywności nadal będzie rósł, mimo afer
W I kw. tego roku eksport polskiej żywności wzrósł o niemal 14 proc. Zdaniem ekspertów będzie jeszcze lepiej - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".


06.06.2013
W 2015 r. powstanie Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii
Likwidację Sanepidu i trzech innych służb proponuje resort rolnictwa. Zastąpi je jedna instytucja zajmująca się kompleksowo bezpieczeństwem żywności. W miejsce czterech instytucji kontrolnych powstać ma w 2015 r. Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii. Projekt zmian trafił do uzgodnień między resortami - podaje wyborcza.biz.


05.06.2013
RPP obniżyła stopy procentowe o 25 pb
Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu obniżyła stopy procentowe o 25 pb, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie od czwartku 2,75 proc. w skali rocznej - podała RPP w komunikacie.


04.06.2013
Ceny pszenicy na przełomie maja i czerwca spadły
Ceny pszenicy konsumpcyjnej na przełomie maja i czerwca spadły we wszystkich regionach - podało ministerstwo rolnictwa w komunikacie.


29.05.2013
GUS: Straty w zbożach ozimych były niewielkie
Straty zimowe i wiosenne w powierzchni zasiewów zbóż ozimych w 2013 r. były niewielkie - podał w środę Główny Urząd Statystyczny. GUS ocenił, że wegetacja roślin jest opóźniona o ok. 3 tygodnie w stosunku do średniej wieloletniej.


29.05.2013
PKB wzrósł o 0,5 proc.
Produkt Krajowy Brutto wzrósł w I kwartale 2013 r. o 0,5 proc. rok do roku wobec 0,7 proc. w IV kw. 2012 r. - poinformował w środę we wstępnym szacunku Główny Urząd Statystyczny.


27.05.2013
ARR: Wyższe ceny OMP
W dniach 13-19.05.2013 r. cena odtłuszczonego mleka w proszku wzrosła w porównaniu do poprzedniego tygodnia o 3 proc. i wyniosła 12,66 zł/kg - wynika z cotygodniowego raportu Agencji Rynku Rolnego.


25.05.2013
Ekspert BGŻ: Sytuacja na rynku mleka może się zmienić w II półroczu . wydrukuj artykuł prześlij dalej komentarze (0) . . Marta Skrzypczyk, ekspert ds. Analiz, Koordynatora Sekcji Analiz Sektora Rolno-Spożywczego BGŻ Zdaniem Marty Skrzypczy
Zdaniem Marty Skrzypczyk, Eksperta ds. Analiz, Koordynatora Sekcji Analiz Sektora Rolno-Spożywczego BGŻ, sytuacja na rynku mleka, która obecnie jest dobra może się zmienić w drugim półroczu.


22.05.2013
Dyrektor PFPŻ: Promując naszą żywność wpadliśmy w pułapkę
Polska nie ma profesjonalnej i długofalowej strategii promocji żywności, co mogą wykorzystywać nasi konkurencji na rynkach zagranicznych. Wciąż powtarzając na rynkach europejskich, że nasze produkty mają najlepszą jakość, wpadliśmy w pułapkę. Bo nie jest to do końca prawda - mamy najlepszą proporcję pomiędzy jakością a ceną i to decyduje o naszym sukcesie. - mówi Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl.


20.05.2013
ARR: W drugim tygodniu maja taniało mięso
W drugim tygodniu maja taniała wieprzowina, wołowina i drób - wynika z cotygodniowego raportu Agencji Rynku Rolnego.


16.05.2013
NSA: mrożone muffiny są objęte niższą stawką VAT
Mrożone muffiny, które po rozmrożeniu są sprzedawane klientom, są objęte taką samą stawką VAT, jak ciastka świeże, czyli 8 proc. – orzekł w czwartek Naczelny Sąd Administracyjny. Sąd potwierdził, że mrożenie ciastek nie ma wpływu na ich wygląd, ani smak.


16.05.2013
MSZ przygotowuje plan wyjścia z kryzysu wizerunkowego polskiej żywności
Międzyresortowy zespół roboczy opracuje strategię promocji polskiej żywności oraz przygotuje plan wyjścia z obecnego kryzysu wizerunkowego w tym zakresie - zdecydowała obradująca w środę pod przewodnictwem szefa MSZ Radosław Sikorskiego Rada Promocji Polski.


15.05.2013
MSZ przygotowuje plan wyjścia z kryzysu wizerunkowego polskiej żywności
Międzyresortowy zespół roboczy opracuje strategię promocji polskiej żywności oraz przygotuje plan wyjścia z obecnego kryzysu wizerunkowego w tym zakresie - zdecydowała obradująca w środę pod przewodnictwem szefa MSZ Radosław Sikorskiego Rada Promocji Polski.


13.05.2013
MRiRW: projekt ws. inspekcji bezpieczeństwa żywności trafi latem do Rady Ministrów
Resort rolnictwa chce, by latem rząd zajął się projektem w sprawie utworzenia jednej inspekcji bezpieczeństwa żywności - poinformował w poniedziałek minister rolnictwa Stanisław Kalemba.


13.05.2013
ARR: Mleko w proszku o 8-9 proc. droższe niż przed miesiącem
W dniach 06-12.05.2013 r. za odtłuszczone mleko w proszku trzeba było zapłacić 12,32 zł/kg, a za pełne mleko w proszku 13,58 zł/kg, tj. odpowiednio o 4 proc. i o 2 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu - wynika z cotygodniowego raportu Agencji Rynku Rolnego.


09.05.2013
Znakowanie produktów spożywczych - podstawy prawne określania ilościowej zawartości składników – QUID
Zasady dotyczące podawania na opakowaniu ilościowej zawartości składników lub kategorii składników są określane jako QUID (ang. Quantitative Ingredient Declarations).


09.05.2013
Działalność w branży spożywczej a ochrona środowiska
Działalność przedsiębiorców z sektora przetwórstwa spożywczego wiąże się z korzystaniem ze środowiska, w tym z wytwarzaniem odpadów i obowiązkiem ich zagospodarowania.


09.05.2013
Kompetencje i zadania Inspekcji Handlowej jako organu urzędowej kontroli żywności
Zgodnie z prawem pod określeniem „jakość handlowa” kryją się wszystkie cechy produktu dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych, w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.


09.05.2013
Kompetencje Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie kontroli oznakowania produktów.
Wszystkie informacje o produkcie wykorzystywane w obrocie handlowym muszą być uzasadnione.


09.05.2013
Czyny nieuczciwej konkurencji na rynku spożywczym. Utrudnianie dostępu do rynku poprzez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży
W świetle polskiego orzecznictwa utrudnianie dostępu do rynku to nic innego jak stawianie barier.


18.04.2013
Sprawdzone i bezpłatne rozwiązania na uniknięcie postojowego
Jeśli płacisz postojowe, szukasz elastycznych możliwości zatrudnienia Twoich pracowników lub chcesz uniknąć zwolnień grupowych – zapraszamy na stronę projektu www.ElastyczneZatrudnienie.pl.


12.04.2013
Pierre Detry: Na inwestycje w Polsce wydamy 164 mln zł. Nie planujemy akwizycji
W ciągu 20 lat obecności w Polsce koncern Nestle wydał na inwestycje 1,6 mld zł. A w ostatniej dekadzie grupa zwiększyła przychody ze sprzedaży z 1,62 mld zł w 2003 r. do 3,5 mld zł w 2012 r. - mówił podczas konferencji prasowej Pierre Detry, prezes zarządu Nestle Polska


10.04.2013
Inflacja w marcu wyniosła 1 proc. rok do roku
Inflacja w marcu 2013 roku obniży się do 1,0 proc. w ujęciu rocznym z 1,3 proc. w lutym - oceniają dla PAP analitycy Ministerstwa Gospodarki.


09.04.2013
Dyrektor PFPŻ: Chcemy zmusić czeski rząd do zaprzestania niedozwolonych praktyk
Kiedy nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze. Polskie produkty zajęły 16 proc. czeskiego rynku żywności. Najwyraźniej komuś zaczęło to przeszkadzać – mówi Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.


26.03.2013
ARR: Utrzymuje się spadkowa tendencja cen zbóż
W krajowym skupie zbóż utrzymuje się spadkowa tendencja cen. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 11-17.03.2013 r. za pszenicę konsumpcyjną przeciętnie płacono 1.003 zł/t, o 0,5 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu i o 3 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Ziarno to było jednak o 23 proc. droższe niż przed rokiem.


19.03.2013
Będą „obowiązkowe porozumienia dobrowolne”?
Czy posłowie i gminy chcą zmusić przemysł do rezygnacji z opakowań wielomateriałowych ?
Ustawa „opakowaniowa” wkrótce na sejmowej Komisji Ochrony Środowiska


15.03.2013
Herbapol Lublin w gronie PFPZ
W marcu 2013 r. grono firm członkowskich powiększyło się o firmę Herbapol Lublin S.A.


05.03.2013
Bezpłatne seminarium - Eksportuj do Chin 14.03.2013 r.
Rada Rozwoju Handlu Hongkongu (HKTDC) zaprasza do udziału w bezpłatnym Seminarium Biznesowym w dniu 14.03. 2013 r. w hotelu Sheraton w Warszawie.


05.03.2013
SLD chce powołania Agencji Bezpieczeństwa Żywności
O powołanie Agencji Bezpieczeństwa Żywności zaapelował w poniedziałek do rządu w imieniu SLD poseł Cezary Olejniczak. Jego zdaniem za potrzebą powołania takiej agencji przemawia m.in. wykrycie koniny w mięsie oznaczonym jako wołowe.


04.03.2013
Bezpłatne seminarium dla branży spożywczej "Hongkong - brama do rynku chińskiego", Warszawa, Hotel Sheraton, 14 marca 2013 r.
Rada Rozwoju Handlu Hongkongu (HKTDC) i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zapraszają do udziału w Seminarium Biznesowe w dniu 14 marca 2013 w hotelu Sheraton w Warszawie organizowanym pod hasłem "Hongkong jako centrum logistyczne i brama do rynku chińskiego dla branży spożywczej i alkoholowej".


03.03.2013
GUS: Gospodarka hamuje z powodu spadku popytu
Główny Urząd Statystyczny podał, że PKB wzrósł w czwartym kwartale 2012 roku o 1,1 proc. licząc rok do roku oraz o 0,2 proc. w porównaniu do grudnia 2012 r. Przyczyną wyhamowania gospodarki był spadek popytu krajowego.


01.03.2013
Kontrole u producentów i w sklepach rozpoczęte
Producenci wyrobów mięsnych, a także sprzedawcy - spodziewajcie się kontroli. Eksperci z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz z Inspekcji Handlowej sprawdzą, czy w produktach oznaczonych jako wołowe nie ma śladów koniny.


01.03.2013
Analityk: Rynek słodyczy może urosnąć w tym roku o 3-5 proc.
Rynek słodyczy w 2013 roku ma szanse na wzrost o 3-5 proc. wartościowo, natomiast licząc wolumenowo sprzedaż pozostanie na podobnym poziomie co w 2012 roku - uważa Krzysztof Kozieł, analityk BM Banku BGŻ


19.02.2013
Cukier coraz droższy
Początek lutego przyniósł kolejną obniżkę notowań cukru na giełdach. W Nowym Jorku cukier surowy potaniał do 401,0 USD/t, a biały w Londynie do 492,7 USD/t. To najniższy od dwóch i pół roku poziom. W ujęciu tygodniowym cukier surowy potaniał o 3 proc., a biały 1 proc., w miesięcznym ujęciu stracił po 3 proc., a w rocznym odpowiednio 26 i 24 proc.


18.02.2013
ARR: Podrożało mleko w proszku
Na początku lutego br. na rynku krajowym podrożało mleko w proszku. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 04-10.02.2013 r. za odtłuszczone mleko w proszku przeciętnie płacono 10,86 zł/kg, o 1,2 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu, a za pełne mleko w proszku 12,20 zł/kg, o 0,3 proc. więcej. Jednocześnie OMP było o 2 proc. droższe niż przed miesiącem oraz o 13 proc. droższe niż przed rokiem.


18.02.2013
Na giełdach spadają ceny zbóż
Do paryskiej kukurydzy, która w ub. tygodniu wyznaczyła wielomiesięczne minimum cenowe wczoraj dołączyła pszenica notowana w Chicago, której cena jest obecnie najniższa od czerwca ub. roku.


13.02.2013
Ceny podstawowych artykułów wzrosły w ciągu 5 lat o kilkadziesiąt procent
Przez ostatnich pięć lat inflacja była dla nas bardzo dotkliwa. Wielu rodzinom podwyżki płac ledwo starczyły na pokrycie rosnących kosztów życia. Na przykład chleb zdrożał w tym czasie o niemal 40 proc. - podaje Rzeczpospolita.


13.02.2013
Inflacja w styczniu powinna się obniżyć do 2 proc.
Inflacja w styczniu powinna się obniżyć do 2 proc. rdr z 2,4 proc. w grudniu - oceniają dla PAP analitycy Ministerstwa Gospodarki.


12.02.2013
Czyny nieuczciwej konkurencji na rynku spożywczym
W jaki sposób przedsiębiorcy mogą chronić swoje interesy przed nieuczciwymi zachowaniami konkurentów, na jakie kwestie powinni zwracać szczególną uwagę organizując własną działalność?


11.02.2013
Minister Rolnictwa Stanisław Kalemba o bezpieczeństwie i jakości polskiej żywności
Specjalnie dla Polskiej Federacji Producentów Żywności Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba mówi o bezpieczeństwie i jakości polskiej żywności.


09.02.2013
Kwoty cukrowe mogą być sprzeczne z Konstytucją RP i stanowić formę zmowy cenowej. Koalicja wzywa do ich zniesienia od 2015 r.
Komunikat prasowy koalicji indywidualnych i przemysłowych użytkowników cukru


05.02.2013
ARR: Taniała wieprzowina, kurczęta i OMP
W czwartym tygodniu stycznia 2013 r. drożała pszenica, żyto, kukurydza, wołowina i indyki, taniała wieprzowina, kurczęta i odtłuszczone mleko w proszku (OMP), a ceny jęczmienia nie zmieniły się - wynika z cotygodniowego raportu Agencji Rynku Rolnego.


30.01.2013
Dobre perspektywy dla branży cukierniczej
Najważniejsze na rynku słodyczy są trzy segmenty - wafle, czekolady i praliny. Obecnie wartość krajowego rynku słodyczy przekracza 6 mld zł, a rynek rośnie rocznie o kilka procent, jednak tylko wartościowo. Mimo to, zdaniem ekspertów, w dłuższej perspektywie branża cukiernicza ma w Polsce bardzo dobre perspektywy - informuje Parkiet.


24.01.2013
GUS: Sprzedaż detaliczna w grudniu 2012 r. spadła o 2,5 proc. rdr.
Sprzedaż detaliczna w grudniu 2012 r. spadła o 2,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku, a miesiąc do miesiąca wzrosła o 15,1 proc. - podał GUS.


24.01.2013
Koniec boomu w branży napojowej
Euromonitor szacuje, że przez cztery kolejne lata wartość sprzedaży detalicznej napojów bezalkoholowych będzie w naszym kraju rosła, jednak tylko o nieco ponad 1 proc. rocznie - czytamy w Rzeczpospolitej.


22.01.2013
ARR: Drożały zboża, wołowina, drób i OMP
W drugim tygodniu stycznia 2013 r. drożała pszenica, żyto, jęczmień, kukurydza, wołowina, kurczęta, indyki i odtłuszczone mleko w proszku (OMP), a taniała wieprzowina - wynika z cotygodniowego raportu Agencji Rynku Rolnego.


22.01.2013
Projektanci i instalatorzy
W procesie inwestycyjnym projektanci oraz instalatorzy odgrywają również bardzo ważną rolę. Projektanci jako osoby zaufania publicznego są odpowiedzialni za informowanie swoich klientów o wszelkich zmianach w prawie dotyczących wdrażanych technologii. Klient wierzy, że osoba projektująca zakład produkcyjny dopełni wszelkich obowiązków na niej ciążących. Niestety dochodzi do sytuacji w których projektanci czy instalatorzy nie przekazują pełnej informacji na temat najnowszych zmian w prawie czy technologii i stosują rutynowo stare rozwiązania, które przez prawo są już niedopuszczane


22.01.2013
PFPŻ: Przemysł spożywczy w Polsce znalazł się w kulminacyjnym punkcie
Myślę, że jesteśmy w ważnym punkcie dla przemysłu żywnościowego. Od tego punktu zaczyna się formować ostateczny kształt sektora spożywczego w Polsce, jaki pozostanie na długie lata. Ten proces powinien w najbliższych latach coraz bardziej przyspieszać - ocenia Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności (PFPŻ).


16.01.2013
Kto zarabia, a kto traci na kwotach cukrowych?
Komunikat prasowy koalicji indywidualnych i przemysłowych użytkowników cukru


16.01.2013
Koalicja użytkowników cukru będzie walczyć o ustabilizowanie ceny surowca
Pięć organizacji branżowych zawiązało Koalicję indywidualnych i przemysłowych użytkowników cukru, której celem jest ustabilizowanie cen cukru dla konsumentów i przetwórców. - Wykreowany sztucznie deficyt powoduje, że producenci cukru windują jego ceny do absurdalnie wysokich poziomów, które w żaden sposób nie zbliżają się do ceny referencyjnej ustalonej na poziomie 404 euro za tonę - ocenia Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności oraz przedstawiciel Koalicji.


15.01.2013
Instytucje kontrolujące
Kto może ochronić klientów przed niebezpieczeństwami związanymi ze spożywaniem produktów, które nie spełniają wymogów sanitarnych? Bardzo ważną funkcję w naszym systemie spełniają instytucje kontrolujące. Są to organy cieszące się społecznym zaufaniem i odgrywające ogromną rolę w ochronie zdrowia i życia ludzkiego. To od pracy tych instytucji zależy czy na rynek trafiają produkty w pełni bezpieczne dla zdrowia konsumentów, a linie technologiczne nie stwarzają ryzyka zanieczyszczenia


14.01.2013
TÜV Rheinland Polska Partnerem Strategicznym PFPŻ ZP
W styczniu 2014 r. firma TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.została Partnerem Strategicznym Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców na rok 2014.


02.01.2013
Złoty będzie utrzymywał się w przedziale 4,05-4,09 za euro
Złoty umocnił się w środę po tym, jak w USA porozumiano się w sprawie klifu fiskalnego, a w kolejnych dniach będzie pozostawał w przedziale 4,05-4,09 za euro - uważają dilerzy. Ich zdaniem przed czwartkową aukcją rentowności mogą jeszcze rosnąć.


02.01.2013
PMI Polski wzrósł w grudniu
Wskaźnik PMI dla Polski w grudniu 2012 roku wyniósł 48,5 pkt. wobec 48,2 pkt. w listopadzie - podał HSBC w komunikacie.


02.01.2013
Projektanci i instalatorzy
W procesie inwestycyjnym projektanci oraz instalatorzy odgrywają również bardzo ważną rolę. Projektanci jako osoby zaufania publicznego są odpowiedzialni za informowanie swoich klientów o wszelkich zmianach w prawie dotyczących wdrażanych technologii. Klient wierzy, że osoba projektująca zakład produkcyjny dopełni wszelkich obowiązków na niej ciążących. Niestety dochodzi do sytuacji w których projektanci czy instalatorzy nie przekazują pełnej informacji na temat najnowszych zmian w prawie czy technologii i stosują rutynowo stare rozwiązania, które przez prawo są już niedopuszczane.


27.12.2012
Polscy producenci gęsiny ruszyli z promocją w Niemczech
Pieczona gęś jest ulubioną świąteczną potrawą Niemców, a gęsi podawane na niemieckich stołach często pochodzą z Polski. Aby utrzymać wiodącą pozycję na rynku, polscy producenci gęsiny rozpoczęli za Odrą kampanię informującą o wysokiej jakości ich wyrobów.


24.12.2012
Wzrost cen skupu mleka w Polsce oraz w UE
Ostatnie miesiące 2012 r. przyniosły poprawę sytuacji na krajowym rynku mleka. Według najnowszych danych GUS w listopadzie mleczarnie za surowiec płaciły przeciętnie 121,64 zł/hl, tj. więcej o ponad 3 proc. wobec października br. i zaledwie o 4 proc. mniej od niemalże rekordowego listopada ubiegłego roku. Tym samym cena mleka przekroczyła o 8 proc. średnią cenę notowaną w listopadzie w ciągu ostatnich pięciu lat - podają analitycy Banku BGŻ.


24.12.2012
Krajowa produkcja zbóż w 2012 r. o 6,6 proc. wyższa rdr
Według najnowszych szacunków GUS krajowa produkcja zbóż ogółem (z kukurydzą) wyniosła w 2012 r. 28,5 mln t, czyli była o 6,6 proc. wyższa niż rok wcześniej. GUS podniósł swój wcześniejszy szacunek produkcji zbóż. Wg najnowszych danych zbiory zbóż w kraju były znacząco większe niż ktokolwiek chyba przypuszczał jeszcze kilka miesięcy temu - podali analitycy Banku BGŻ.


24.12.2012
Skorygowano wysokości zbiorów owoców i warzyw w kraju
Według najnowszych szacunków GUS, zbiory jabłek w kraju mają być znacznie wyższe niż oczekiwano wcześniej i ukształtować się na poziomie aż 2,88 mln t, co oznacza wzrost o 15,4 proc. w stosunku do roku poprzedniego - podali analitycy Banku BGŻ.


24.12.2012
System HACCP oraz instytucje certyfikujące
Zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi, to jedno z największych wyzwań branży żywnościowej. Jak spośród wielu producentów na rynku odróżnić firmy, które spełniają wyśrubowane normy? W tym celu w latach 60. XX wieku w Stanach Zjednoczonych powstał system HACCP - System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli


20.12.2012
Ceny przetworów mleczarskich wzrosły
Ożywienie na światowym rynku mleka, które rozpoczęło się w sierpniu br., utrzymywało się przez cały IV kwartał 2012 roku. Niemniej, w grudniu wzrostowe dynamiki nieco wyhamowały. W rezultacie ceny przetworów mleczarskich ukształtowały się na poziomie od 0,5 proc. do 5 proc. wyższym niż w październiku br. Największe zmiany odnotowano w przypadku pełnego mleka w proszku (PMP) oraz serów - informuje Bank BGŻ.


17.12.2012
Instytucje kontrolujące
Kto może ochronić klientów przed niebezpieczeństwami związanymi ze spożywaniem produktów, które nie spełniają wymogów sanitarnych? Bardzo ważną funkcję w naszym systemie spełniają instytucje kontrolujące. Są to organy cieszące się społecznym zaufaniem i odgrywające ogromną rolę w ochronie zdrowia i życia ludzkiego. To od pracy tych instytucji zależy czy na rynek trafiają produkty w pełni bezpieczne dla zdrowia konsumentów, a linie technologiczne nie stwarzają ryzyka zanieczyszczenia


12.12.2012
Dyrektor PFPŻ: Pieniądze producentów i przetwórców żywności nie są dla fiskusa i nie są dla sieci
Zasady współpracy z sieciowymi dystrybutorami detalicznymi, w czasach coraz ostrzejszej walki konkurencyjnej (głównie niestety cenowej) są zagadnieniem kluczowym dla całego sektora produkcji i przetwórstwa żywności. Dyskusja jaką toczą moi szacowni koledzy czyli Bronisław Wesołowski i Andrzej