Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Nowe zasady rozliczeń za miejsce na półkach w dużych sklepach
Ostateczny koniec opłat półkowych. Zmiana modelu współpracy z sieciami handlowymi nakłada na producentów nowe obowiązki. Samodzielnie trzeba zadbać o ekspozycję towaru.

Fala przegranych spraw są­dowych o opłaty półkowe w ostatnich latach sprawiła, że sieci handlowe zmieni­ły zasady współpracy z pro­ducentami. Nie pobierają już opłat w takiej postaci jak jeszcze dwa, trzy lata temu, czyli nie każą sobie płacić za wprowadzenie produktu do sklepu czy ekspozycję towa­ru na półce. To istotne dla dostawców, bo samo rozpo­częcie współpracy z marke­tem mogło kosztować nawet ponad 20 proc. przychodów ze sprzedaży.


- Sieci handlowe przeszły na rozliczanie net-net. Jest to model, w którym producent dostarcza do centrum dystrybucyjnego należącego do sklepu zamówione produkty, za co wystawia fak­turę i otrzymuje płatność w ustalonym wcześniej ter­minie - komentuje Andrzej Faliński, dyrektor generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.


Ten nowy model współ­pracy spowodował jednak, że wzrosła presja ze strony sieci na ceny, po jakich towa­ry mają być dostarczane. Sieci tłumaczą jednak, że cena dostaw musi być niższa, bo obecnie koszty promocji, wparcia sprzedaży czy roz­wiezienia towarów z maga­zynu centralnego do wszyst­kich sklepów w Polsce muszą zostać pokryte z ich marży.


Wiele sieci handlowych godzi się na to, by współpraca odby­wała się na starych zasadach, czyli by wiele czynności wy­konywali pracownicy sklepu, za co będą otrzymywali wynagrodzenie od producentów. 


Od producentów, którzy zlecają sieci dodatkowe czyn­ności będzie pobierana opła­ta jak na przykład ta na fun­dusz promocyjny czy opłata logistyczna.

 

- Tym sa­mym pobieranie opłat za do­datkowe czynności nie jest już warunkiem nawiązania współpracy - komentuje An­drzej Cantner, dyrektor gene­ralny Polskiej Federacji Pro­ducentów Żywnościi.


(Więcej w: Dziennik Gazeta Prawna Moja Firma 26.08.2014).


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij