Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Żywność na sejmowym indeksie
Posłowie chcą ograniczyć wachlarz produktów spożywczych oferowanych w szkołach, jednak zdaniem ekspertów ich propozycje powinny trafić do kosza - pisze Rzeczpospolita.

Parlament zajmie się jutro przygotowanym przez PSL projektem nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności. Celem zmian jest ograniczenie produktów żywnościowych, które sprzedawane są na tere­nie szkół. Choć nikt nie kwe­stionuje potrzeby wprowadzenia takich regulacji, to sposób, w jaki ludowcy chcą skorygo­wać szkolny rynek żywności, budzi kontrowersje.


Na problemy wska­zuje m.in. Andrzej Gantner z PFPŻ. Zwraca uwagę, że projekt nowelizacji ustawy zakazuje sprzedaży na terenie szkół tzw. fast foodów, podczas gdy nie ma żadnej ustawowej definicji tego typu żywności, więc nie wiadomo, jakie produkty miałyby zostać objęte zakazem.


Narzeka też, że zakres obo­wiązywania projektu ustawy jest tak szeroki, że gdy zmiany wejdą w życie, obejmą także kolegia nauczycielskie, w których kształcą się osoby dorosłe. Gantner zastanawia się także, czy proponowane przepisy powinny obowiązy­wać w szkołach ponadgimnazjalnych (licea, technika), w których kształcą się także osoby pełnoletnie.


W związku z tymi uwagami Konfederacja Lewiatan z po­parciem Pracodawców RP oraz organizacji branżowych - PFPŻ, POLBISCO i Związku Polskie Mięso skierowała własną propozycję regulacji rynku żywności sprzedawanej na terenie szkół. Lewiatan proponuje, by za­miast tworzyć restrykcje oparte na szczegółowym skła­dzie ilościowym produktu, re­sort zdrowia przygotował listę rekomendowanej do sprzedaży na terenie szkół żywności.


- Wprowadzenie w ustawie sztywnych wartości granicz­nych zawartości składników spożywczych będzie bardzo trudne do ocenienia przez dy­rektora szkoły. Nawet ajenci sklepików, którzy kupują towar od pośredników, nie mają in­formacji o pełnym składzie ilościowym produktu, ponie­waż te informacje podlegają tajemnicy handlowej - przeko­nuje dr Dobrawa Biadun, ekspertka Lewiatana w zakresie ochrony zdrowia.


Rzeczpospolita poprosiła o ocenę tej propozycji autora projektu ustawy Jana Burego z PSL, który jednak nie odpowiedział na prośbę o kontakt.(Więcej w: Rzeczpospolita 09.09.2014).

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij