Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Konferencja z okazji 50. lat Kodeksu Żywnościowego w regionie Europy
W Puławach w dniach 19-20 września br. odbyła się międzynarodowa konferencja na temat Analizy Ryzyka w Bezpieczeństwie Żywności - 50 lat Kodeksu Żywnościowego w regionie Europy, będąca zwieńczeniem czteroletniej kadencji Polski jako Koordynatora FAO/WHO dla Regionu Europy Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO.

W konferencji wzięło udział ponad 200. uczestników, w tym blisko 80. przedstawicieli 38. Państw. Głównym celem tego spotkania była wymiana informacji oraz doświadczeń, pomiędzy przedstawicielami organizacji międzynarodowych, administracji państwowej oraz instytutów naukowo-badawczych państw kodeksowego Regionu Europy, w zakresie analizy ryzyka.

Konferencję otworzył podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk, który podkreślił znaczenie zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności oraz ważną rolę norm opracowywanych w tym zakresie na forum Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO. W nawiązaniu do rosnącego eksportu polskich artykułów rolno-spożywczych zauważył, że istotne jest nie tylko bezpieczeństwo żywnościowe, ale także bezpieczeństwo żywności, czyli ochrona zdrowia konsumentów.

W otwarciu konferencji uczestniczyła wiceprzewodnicząca Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO Awilo Ochieng-Pernet oraz nowy przewodniczący Komitetu CCEURO Martijn Weijtens.

Zagraniczni goście, doceniając aktywność Polski, podkreślili w szczególności rolę naszego kraju w aktywizacji państw w okresie transformacji, a także w pogłębianiu integracji całego regionu Europy podczas czteroletniego sprawowania przez Polskę funkcji Koordynatora FAO/WHO dla Regionu Europy. Komitet Regionalny dla Europy (CCEURO) obejmuje 50 państw członkowskich oraz Unię Europejską. Polska przewodniczyła temu komitetowi od połowy 2009 r. do połowy 2013 r. Obecnie Koordynatorem Regionalnym FAO/WHO dla Europy jest Holandia.

Konferencja miała również na celu promowanie stosowania zasad analizy ryzyka w bezpieczeństwie żywności jak i spójności działań w tym zakresie. Tak szerokie spotkanie międzynarodowych ekspertów powinno przyczynić się także do poprawy skuteczności zastosowania ww. zasad na szczeblu krajowym oraz regionalnym, a w konsekwencji podniesienia poziomu bezpieczeństwa żywności i ochrony zdrowia konsumentów.

Konferencja poprzedzona była konsultacjami na temat możliwości dalszego zacieśniania współpracy w regionie Europy. W konsultacjach wzięło udział 77. przedstawicieli 37. państw. Uczestnicy dyskutowali na temat możliwości zacieśnienia współpracy w zakresie prac prowadzonych przez KKŻ FAO/WHO, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany informacji dotyczących analizy ryzyka.

Omówiono również możliwość utworzenia regionalnej platformy wymiany informacji oraz opracowania kodeksowego planu strategicznego dla regionu.

Oba wydarzenia organizowane są wspólnie przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy przy wsparciu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Komisja Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO (KKŻ FAO/WHO jest międzyrządową organizacją utworzoną w 1963 roku przez Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych (Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO) oraz Światową Organizację Zdrowia (World Heath Organization - WHO). KKŻ FAO/WHO opracowuje międzynarodowe normy, wytyczne, kodeksy i inne dokumenty w celu zapewnienia ochrony zdrowia konsumentów oraz uczciwych praktyk w handlu żywnością.

W skład Komisji wchodzi 185 państw członkowskich oraz Unia Europejska. W charakterze obserwatorów w pracach Komisji uczestniczy ponad 200 międzynarodowych organizacji pozarządowych reprezentujących konsumentów i przemysł. Polska jest członkiem Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO od momentu jej powstania, tj. od 1963 r.

Normy kodeksowe są uznawane za międzynarodowe normy bezpieczeństwa żywności na potrzeby Porozumienia w Sprawie Stosowania Środków Sanitarnych i Fitosanitarnych (Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures - SPS Agreement) w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO). Mogą one stanowić odniesienie dla WTO w przypadku sporów dotyczących handlu międzynarodowego.

Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładów m.in. z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego, oceny ryzyka związanego z obecnością różnych zanieczyszczeń żywności, zagrożeń związanych ze stosowaniem leków weterynaryjnych i obecnością mikotoksyn.

W konferencji jako przedstawicielka Polskiej Federacji Producentów Żywności wzięła udział Dorota Kozłowska – dyrektor ds. legislacji.

Źródło: MRiRW, PFPŻ ZP


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij