Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
FAO dla Europy w Łodzi
W 33. Sesji Konferencji Regionalnej FAO dla Europy, odbywającej się w Łodzi biorą udział przedstawiciele ponad 50 krajów z Europy i Azji. Polska po raz drugi jest gospodarzem konferencji FAO, która potrwa do 13 maja.

Potencjał regionu w zakresie rolnictwa

 Region Europy i Azji Środkowej odgrywa kluczową rolę w światowym rolnictwie i zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego – powiedział wicepremier Kowalczyk podczas środowego otwarcia obrad.

 Jesteśmy nie tylko znaczącym producentem surowców rolniczych i żywności, ale również – jak podkreślał Dyrektor Generalny FAO podczas poprzedniej Sesji Konferencji w Taszkiencie – źródłem nowych idei i inspiracji w dziedzinie rolnictwa i systemów żywnościowych dla całego świata. Współpraca oraz wymiana wiedzy i doświadczeń to szansa dla wielu krajów i regionów, aby przezwyciężyć problemy strukturalne, rozwijać rolnictwo i przekształcać system żywnościowy. Polska jest przykładem udanej transformacji, w wyniku której na początku XXI wieku, dzięki modernizacji sektora rolnego, przeszliśmy drogę od importera do eksportera netto żywności – wyjaśnił szef resortu rolnictwa.

Jako wysoki rangą przedstawiciel Rządu RP wicepremier Kowalczyk wystąpił w pierwszej sesji konferencji, a dzień wcześniej wziął udział – razem z Qu Dongyu, dyrektorem generalnym FAO, i Zbigniewem Rauem, ministrem spraw zagranicznych Polski, w ceremonii inauguracyjnej.

Rola współpracy

Wicepremier podkreślił znaczenie współpracy regionalnej i konieczność wspólnego poszukiwania rozwiązań istniejących problemów.

– Nasz region ma ogromne zasoby oraz potencjał materialny i intelektualny. Nasza wewnętrzna różnorodność, a jednocześnie umiejętność odwołania się do wspólnych tradycji i wartości powinny nam gwarantować sukces i oferować wsparcie krajom spoza regionu. W tym kontekście szczególnie groźne jest odejście od twórczej współpracy w kierunku konfliktu zbrojnego, przynoszącego straty ludzkie i materialne, zacofanie cywilizacyjne i utracone szanse rozwoju – powiedział wicepremier Henryk Kowalczyk.

W swoim wystąpieniu nawiązał także do znaczenia agend ONZ dla współpracy międzynarodowej.

– Zależy nam, aby FAO pozostawało aktywnym forum współpracy regionalnej i światowej w dziedzinie rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego. Członkowie Europejskiej Grupy Regionalnej chętnie wymieniają się doświadczeniami i wiedzą oraz pragną aktywnie angażować się w prace Organizacji – podkreślił wicepremier Kowalczyk.

Zadania regionalnych konferencji FAO

Regionalne konferencje FAO dla Europy są ustanawiane przez Konferencję FAO i zwoływane co dwa lata, podobnie jak Regionalne Konferencje dla innych regionów. Regionalna Konferencja FAO dla Europy skupia wszystkich członków FAO z regionu Europy i Azji Środkowej (53 kraje i UE), obserwatorów z poszczególnych agend Narodów Zjednoczonych, jak również przedstawicieli innych organizacji międzynarodowych oraz międzynarodowych organizacji pozarządowych.

O systemach żywnościowych na 33. Sesji FAO dla Europy

Tematami wiodącymi 33. Sesji Konferencji Regionalnej FAO dla Europy są: „Droga do przekształconych systemów żywnościowych w Europie i Azji Środkowej – regionalne działania w celu wdrożenia Ram strategicznych FAO 2022-2031” oraz „Zrównoważone łańcuchy żywnościowe dla żywienia, praktyczne podejście do przekształcenia systemów żywnościowych w kierunku zdrowego odżywiania w Europie i Azji Środkowej”. Poruszone też będą kwestie regionalnych perspektyw dotyczących bieżących prac FAO. Ponadto z inicjatywy grupy państw członkowskich do agendy Konferencji został włączony punkt nt. agresji rosyjskiej na Ukrainę.

33. Sesja Konferencji Regionalnej FAO dla Europy odbywa się w Łodzi 10–13 maja br. Polska po raz drugi jest gospodarzem konferencji. Poprzednio organizowała ją w roku 1988 w Krakowie.


Źródło: MRiRW


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij