Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Spotkanie z przedstawicielami organizacji zrzeszonych w FBZPR
Sytuacja na rynku zbóż, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany handlowej na rynku kukurydzy to temat spotkania ministra Stanisława Kalemby z przedstawicielami Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, Krajowej Federacji Producentów Zbóż, Polskiego Związku Producentów Kukurydzy zrzeszonymi w Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz reprezentantami Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego. Spotkanie odbyło się wczoraj w gmachu ministerstwa.

Przedstawiciele organizacji rolniczych przedstawili informacje na temat aktualnej sytuacji na rynku zbóż, w tym o prognozie wysokich zbiorów kukurydzy, których poziom powinien być zbliżony do zbiorów ubiegłorocznych. Jednocześnie zwrócili uwagę na odnotowywane w ostatnim czasie znaczące spadki cen kukurydzy, które to w opinii branży są spowodowane znaczącym jej importem z Ukrainy. Wskazali jednocześnie na potrzebę podniesienia obecnie obowiązującej zbyt niskiej ceny interwencyjnej dla zbóż oraz zmianę sposobu określania ceł importowych.


Minister Stanisław Kalemba, poinformował o aktualnej wielkości importu kukurydzy z państw trzecich, podkreślając przy tym tegoroczny, dodatni bilans handlowy na rynku zbóż, w tym kukurydzy. Minister przedstawił zasady i zakres kontroli prowadzonej przez Inspekcję Weterynaryjną odnośnie importowanych produktów roślinnych przeznaczonych na paszę.


Szef resortu poinformował o konsekwentnym zabieganiu przez Polskę, co do urealnienia ceny interwencyjnej na forum Unii Europejskiej. Swoje wsparcie w tej kwestii również zadeklarowali przedstawiciele organizacji rolniczych, poprzez dalsze aktywne działanie na szczeblu unijnych organizacji rolniczych COPA – COGECA. Minister dodał, że stawki celne ustalane są przez Komisję Europejską zgodnie z przyjętą procedurą i są jednakowe dla wszystkich państw członkowskich.


Ponadto, Minister przedstawił ogólne zasady i poziom unijnego budżetu w nowej perspektywie finansowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014 – 2020 oraz możliwości i rodzaje wsparcia dla sektora zbóż. W tym miejscu wskazał na potrzebę dalszego organizowania się rolników w większe podmioty takie jak grupy i organizacje producentów rolnych, celem zwiększania swojej konkurencyjności na coraz bardziej konkurencyjnym jednolitym rynku.


Na spotkaniu umówiono również kwestie negocjacji w zakresie umowy stowarzyszeniowej pomiędzy UE-28 a Ukrainą i jej wpływu na relacje handlowe w sektorze rolnym oraz kształt budżetu krajowego dla rolnictwa na rok 2014.(Źródło: MRiRW).

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij