Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
FORUM 100


Ponad 140 przedstawicieli kadry zarządzającej przemysłu spożywczego, organizacji branżowych, instytucji rządowych, naukowców wzięło udział w Forum 100 - pierwszym tego typu spotkaniu zorganizowanym przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców,  które odbyło się 11 marca 2010 r. w warszawskim hotelu Mariott. Patronat honorowy nad Forum 100 objął: Parlament Europejski, wiceprezes Rady Ministrów i minister gospodarki Waldemar Pawlak oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki.


 

Pierwsze Międzybranżowe Spotkanie Kadry Zarządzającej Przemysłu Żywnościowego współorganizował Związek Polskie Mięso, Związek Polskich Przetwórców Mleka, Krajowa Unia Producentów Soków, Stowarzyszenie Młynarzy RP oraz Stowarzyszenie „Polska Wódka".


 

Partnerami Forum byli: Mercedes Benz, Milenium Bank, Ecor Product, Polish Vodka Association, Aart Design


Forum 100 w imieniu organizatorów poprowadził Andrzej Gantnerdyrektor generalny, członek zarządu PFPŻ ZP

 

W sali Congress Hall Hotelu Marriott zebrało się ponad 140 osób


Podczas spotkania zaproszeni prelegenci, reprezentujący ważne dla przemysłu żywnościowego instytucje w tym Parlament Europejski oraz polski rząd  przedstawili najważniejsze czynniki wpływające na konkurencyjność przemysłu. Podkreślali, jak ważna jest promocja polskiej żywności oraz wskazywali na szanse i zagrożenia dla przemysłu spożywczego wynikające z planowanych reform WPR oraz liberalizacji handlu światowego w ramach negocjacji WTO.- Zagadnienie to jest kluczowe dla podejmowania strategicznych decyzji, co do strategii eksportu, inwestycji, czy też kierunków rozwoju portfolio produktów. Na konkurencyjność przemysłu żywnościowego ma wpływ wiele czynników społeczno – gospodarczych, począwszy od Wspólnej Polityki Rolnej, negocjacji WTO, uregulowań prawa żywnościowego, warunków współpracy z dystrybutorami detalicznymi a skończywszy na sile nabywczej konsumentów i ich nawykach żywieniowych – podkreśliła w swoim przemówieniu Małgorzta Skonieczna Prezes Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców.Prezes Skonieczna
zwróciła również uwagę zebranym, że przemysł żywnościowy, to nie tylko najważniejsza część polskiego przemysłu pod względem wielkości produkcji sprzedanej. To nie tylko wyniki ekonomiczne i udział w PKB, który wynosi obecnie ponad 14%, to nie tylko eksport, który stał się po roku 2004 motorem rozwoju polskiej gospodarki.- Przemysł żywnościowy to również odpowiedzialność. Odpowiedzialność za zrównoważony rozwój i ochronę środowiska, oraz, co jest szczególnie ważne, za bezpieczeństwo żywnościowe i stan zdrowotny społeczeństwa podkreśliła Prezes SkoniecznaZofia Krzyżanowska
, radca generalny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciła natomiast uwagę, że Europa traci swą konkurencyjność na rynkach globalnych. - Dane wskazują, że nie jesteśmy w stanie tak szybko się rozwijać jak inne regiony - mówiła Zofia Krzyżanowska. Jej zdaniem jest to również wyzwanie dla producentów, którzy muszą podjąć słuszne decyzje o tym, w jaki sposób ulepszać produkcję technologicznie, innowacyjnie i prowadzić do rozwoju tego sektora.

 


Zofia Krzyżanowska - Radca Generalny MRiRW

 

Radca MRiRW wskazała, że poza strefą euro wpływ na ten rozwój ma również kurs złotówki. - Prognozy kursu będą decydowały o możliwościach sprzedaży i dynamice eksportu zarówno na rynki europejskie jak i poza Europę -wyjaśniła.

Zofia Krzyżanowska podkreślała również, że aby skutecznie konkurować, produkowana przez polskie firmy żywność musi być bezpieczna. Przestrzeganie rygorystycznych warunków produkcji to jednak koszt, z którym producenci powinni się liczyć. Zdaniem Zofii Krzyżanowskiej to utrudnia polskim producentom konkurowanie cenowe z firmami z krajów trzecich. Warto więc podkreślić, że wyższa cena wiąże się z jakością produktu, tym bardziej, że jakość produkcji staje się coraz ważniejsza dla europejskich konsumentów. - Chcielibyśmy oznaczenia co najmniej produkt pochodzenia unijnego - mówiła radca MRiRW.


Do tego zagadnienia nawiązał w swoim przemówieniu Andrzej Wojtyła, Główny Inspektor Sanitarny, który  wskazał, jak ważna jest współpraca w tym zakresie producentów i instytucji państwowych.  

 

Andrzej Wojtyła - Główny Inspektor Sanitarny

- Dzięki temu, że mamy instytucje kontrolne, które są wiarygodne na rynkach międzynarodowych, nasza żywność może skutecznie konkurować z produktami spożywczymi wytwarzanymi w innych krajach - powiedział Andrzej Wojtyła.

Zwrócił uwagę, że Inspekcja nie pełni jedynie funkcji kontrolnej ale współpracuje również z organizacjami w zakresie edukacji przedsiębiorców i konsumentów.
- Dzięki partnerskiej współpracy  z Polską Federacją Producentów Żywności, Polska może poszczycić się największym w Unii Europejskim programem edukacyjnym dotyczącym promocji zasad zbilansowanej diety i aktywności fizycznej wśród młodzieży szkolnej. Ponad 6 tysięcy szkół i 2,5 miliona młodzieży wzięło do tej pory udział w programie GIS i PFPŻ ZP Trzymaj Formę. Program został zaliczony przez Europejską Platformę ds. Diety i Aktywności Fizycznej do tzw. najlepszych praktyk w zakresie prewencji nadwagi i otyłości.Czesław Siekierski, poseł do Parlamentu Europejskiego
nawiązał w swoim przemówieniu do roli i znaczenia przemysłu żywnościowego. Pogratulował zebranym na sali przedstawicielom największych firm żywnościowych sukcesu jaki w ciągu 6 lat od wejścia do Unii Europejskiej osiągnęła polska gospodarka żywnościowa.

 

Czesław Siekierski - Poseł do Parlamentu Europejskiego


Rola Parlamentu Europejskiego rośnie, w wyniku przyjętych w ramach nowego ustroju Unii rozwiązań, wiele nowych obszarów gospodarki weszło w procedurę współdecydowania Parlamentu Europejskiego. Uważam za kluczową dla dalszego rozwoju gospodraki Żywnościowej Unii Europejksiej ścisłą współpracę pomiedzy przedstawicielami organizacji przemysłu żywnościowego, rolnictwa, resortów rządowych i Parlamentu Europejskiego – podkreślił Czesław Siekierski


Tymczasem prof. dr hab. Andrzej Kowalski, dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego podczas swojego wykładu zwrócił uwagę, że polscy producenci przez lata szykowali się do konkurowania z firmami z Europy Zachodniej czy USA. I na tych polach odnosili sukcesy. - Jednak nie bagatelizujmy konkurencji ze Wschodu - podkreślał prelegent. Zwrócił uwagę, że podążanie tylko utartymi ścieżkami i nie szukanie nowych rozwiązań może skutkować osłabieniem eksportu. Szczególnie, że rynek Europy Zachodniej nie może być przyszłościowy.

 prof. Andrzej Kowalski - dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej


- Lekceważymy dziś partnerów ze Wschodu. Uważamy, że jest to rynek, na który my będziemy wchodzić, a nie odwrotnie. Zauważmy jednak, że jeśli my po kilkunastu latach wykształciliśmy silny przemysł mleczarski i mięsny, dlaczego mamy odmawiać tego Rosji, która ma znacznie większy potencjał. Mimo załamania cen surowców ten kraj ma praktycznie nieograniczone możliwości inwestowania w przemysł żywnościowy - podkreśla profesor Kowalski.


- Być może wkrótce trzeba będzie zastanawiać się nie nad strategią eksportu, ale nad tym jak chronić utrzymać udziały na własnym rynku. Potrzebna jest jednolita strategia zwiekszająca konkurencyjność przemysłu żywnościowego na rynkach krajów trzecich - dodał gospodarz spotkania Andrzej Gantner


Ważnym punktem spotkania było również wręczenie nagród „Pro Polonia Opulenta" „Dla Polski Dostatniej” dla osób i instytucji wspierających rozwój przemysłu żywnościowego.  Kapituła wyróżnienia pod przewodnictwem  Prezes Małgorzaty Skoniecznej postanowiła wyróżnić osoby i organizacje w ramach trzech kategorii: naukowiec, instytucja i media.

 


Laureaci wyróżnienia Pro Polonia Opulenta (od prawej): Łukasz Stępniak i Wojciech Kuśpik (portalspozywczy.pl), prof. Krzysztof Krygier (SGGW), Przemysław Biliński (Główny Inspektorat Sanitarny), prof. Stanisław Berger (SGGW), prof. Andrzej Kowalski (IERiGŻ)

 

Prezes Małgorzata Skonieczna, minister Zofia Krzyżanowska i poseł do PE Czesław Siekierski jako pierwszemu wręczyli nagrodę profesorowi Stanisławowi Bergerowi za całokształt prac na rzecz rozwoju nauk żywieniowych w Polsce. Wyróżniono także profesora Krzysztofa Krygiera za odważne głoszenie obiektywnej wiedzy dotyczącej technologii przetwórstwa żywności, roli składników i dodatków do żywności oraz przewodniczenie pracom mającym na celu stworzenie jednolitego wzorca polskiej piramidy żywieniowej.

 

prof. Stanisław Beregr i Małgorzta Skonieczna (PFPŻ)


W kategorii "instytucje" wyróżniono dwie instytucje, które, jak podkreślił dyrektor Gantner, działały wokół, dla i we współpracy z przemysłem spożywczym.


Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu -
za partnerską współpracę z przemysłem żywnościowym na rzecz edukacji prozdrowotnej młodzieży w ramach programu Trzymaj Formę oraz zwiększenia użyteczności dla konsumentów informacji żywieniowej stosowanej na opakowaniach produktów żywnościowych w ramach programu Wybieraj z GDA. – wyróżnienie odebrał Przemysław Biliński - z-ca głównego inspektora sanitarnego


Instytutowi Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowemu Instytutowi Badawczemu
- za nieustanny monitoring stanu i kondycji gospodarki żywnościowej w Polsce oraz trafne określanie szans i zagrożeń dla jej rozwoju – wyróżnienie odebrał prof. Andrzej Kowalski – dyrektor IERiGŻ


W kategorii "media" wyróżnieniem "Pro Polonia Opulenta" uhonorowano branżowy serwis gospodarczy portalspozywczy.pl.


- To nie był łatwy wybór. Wiele mediów pisze o przemyśle spożywczym. Chcieliśmy nagrodzić medium nie tylko za dostarczanie informacji, ale również za stworzenie zuperłnie nowatorskiego rozwiązania - pewnego forum, na którym specjaliści, producenci, eksperci mogą komentować bieżące wydarzenia gospodarcze dotyczące przemysłu żywnościowego - powiedział podczas wręczenia nagrody Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ.


- Przyznane przez PFPŻ wyróżnienie "Pro Polonia Opulenta" jest dla nas tym bardziej ważne, że jest ono wyrazem ogromnego zaufania do medium, które działa na rynku jedynie dwa lata - mówił Łukasz Stępniak, redaktor naczelny serwisu portalspozywczy.pl. - To dopiero początek drogi. Chcemy aby nasz portal w ciągu następnych dwóch lat nie tylko utrzymał wiodącą pozycję wśród branżowych serwisów informacyjnych, ale jednocześnie stał się najbardziej opiniotwórczym medium dla branży żywnościowej - dodał Łukasz Stępniak.


Wyróżnienie odebrał Wojciech Kuśpik - Prezesa, Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości - właściciela serwisu oraz Łukasz Stępniak - redaktor naczelny serwisu gospodarczego wwwportalspożywczy.pl

 Goście Forum 100 (od prawej) Maciej Duda - prezes PKM Duda, prof. Andrzej Kowalski, Czesław Siekierski

 

W kuluarach Forum 100, aż do późnego wieczora trwały międzybranżowe dyskusje o gospodarce żywnościowej.

Uczestnicy spotkania uznali inicjatywę tego typu corocznych międzybranżowych spotkań  sektora gospodarki żywnościowej za niezwykle cenną i potrzebną. PFPŻ ZP zadeklarowało organizację następnego Forum tym razem 200 już w marcu 2011 roku.   


 


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

 

Komentarze

Dodaj komentarz

prezes2010-03-19 17:38:49
Szkoda, że żaden z ministrów nie raczył się pojawić. Nie ubyłoby mu, a ludzie poczuliby się bardziej docenieni. Może za rok...


Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij