Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Ruszyła XVI edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”
Ponad 2,5 tysiąca szkół zgłosiło się już do nowej edycji programu „Trzymaj Formę!”. Zainteresowanie jest ogromne, bo po okresie pandemii nauczyciele widzą potrzebę edukacji o zasadach aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. Szkoły mogą zgłaszać się do udziału w programie już tylko do 20 listopada bieżącego roku.

Program „Trzymaj Formę!” współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny, Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz 16 wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych. Jest jednym z największych w Europie programów poświęconych właściwej diecie i aktywności fizycznej wśród uczniów.

Działania skierowane są do uczniów klas V-VIII w szkołach podstawowych, a ich celem jest edukacja i trwałe kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. 

Praktycznie większość opinii ekspertów i instytucji zajmujących się zdrowym stylem życia wskazuje, że najbardziej skutecznym sposobem na promocję zbilansowanej diety i aktywności fizycznej, a przez to poprawę̨ stanu zdrowotnego społeczeństwa jest podejmowanie holistycznych działań́ edukacyjnych. Podstawą edukacji żywieniowej powinno być́ zapewnienie jej odbiorcom dostępu do obiektywnych i rzetelnych informacji, na podstawie których będą̨ mogli dokonywać́ świadomych, prawidłowych pod względem żywieniowym wyborów. Za niezwykle ważne uznajemy promowanie indywidualnej odpowiedzialności konsumentów za własne zdrowie, w oparciu o edukację prowadzoną już od najmłodszych latpowiedział Andrzej Gantner, wiceprezes Zarządu PFPŻ ZP.

Program realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty tworzone przez uczniów służą promocji aktywności fizycznej oraz uczą zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania, z uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.

Taka konstrukcja programu, dająca dużą swobodę wyboru sposobu jego realizacji, umożliwia uczniom poszukiwanie i realizowanie własnych pomysłów prozdrowotnych. Obecna edycja programu wprowadza nowe treści programowe dotyczące odpowiedzialnych zakupów, segregacji odpadów i niemarnowania żywności.

- Nowa, szesnasta już, edycja programu „Trzymaj Formę!” wykorzystuje nowoczesne i atrakcyjne narzędzia edukacyjne, takie jak aplikacja na telefon, zamiast stosowanych dotychczas materiałów drukowanych. Cyfryzacja działalności inspekcji sanitarnej  nie może przecież omijać tak ważnej sfery, jaką jest promocja zdrowia – mówi Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny wz.

Po zakończeniu roku szkolnego koordynatorzy z poszczególnych szkół przygotują sprawozdanie opisujące wykonanie programu. Na poziomie krajowym organizatorzy programu dokonają podsumowania i oceny realizacji programu, która będzie podstawą propozycji zmian w kolejnej edycji.

Dodatkową inicjatywą w ramach programu jest ogólnopolski Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia, w którym mogą brać udział również uczniowie ze szkół, które nie uczestniczą w samym programie. Finał konkursu i roczne podsumowanie programu zaplanowane jest na czerwiec 2023 r.

Zgodnie z wnioskami raportu Raport Instytutu Matki i Dziecka dotyczącego wpływu pandemii COVID-19 na zmianę wybranych wskaźników zdrowotnych wśród dzieci, szkołom zaleca się realizację programów edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia opracowanych i rekomendowanych przez profesjonalistów oraz środowiska eksperckie lub sprawdzonych i poddanych ewaluacji. Program „Trzymaj Formę!” doskonale wpisuje się w tę rekomendację.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej programu: www.trzymajforme.pl


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij