Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Wkrótce obowiązkowe zmiany etykiet produktów spożywczych – czy jesteś na to gotowy?
Niedługo wszystkie firmy sektora żywnościowego będą zmuszone do wymiany etykiet swoich produktów przeznaczonych dla finalnych konsumentów, w związku z nowymi wymaganiami prawnymi Unii Europejskiej.

Nowe zasady znakowania środków spożywczych zostały określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004. Rozporządzenie zostało opublikowane 22 listopada 2011 r., jednak przewidziano czas dla przedsiębiorców na dostosowanie się. Większość zmian zacznie obowiązywać już od 13 grudnia 2014 r.

 

W rozporządzeniu nr 1169/2011 znajduje się szereg nowych wymagań w porównaniu z dotychczas obowiązującymi przepisami, m.in. wprowadzono nowe definicje, ustalono minimalną wielkość czcionki dla wielu obowiązkowych informacji, określono nowe zasady i zakres podawania informacji o wartości odżywczej, rozszerzono zasady podawania informacji o pochodzeniu produktów, wprowadzono wymóg uwidaczniania informacji o alergenach, a także wprowadzono szereg szczegółowych zapisów zmieniających dotychczasowe wymagania w zakresie znakowania, np. odnośnie deklarowania zawartości netto,  określania nazw olejów i tłuszczów roślinnych w wykazach składników czy podawania w nieco zmienionym niż dotychczas brzmieniu specyficznych komunikatów np. „zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny)”.

 

Czytaj więcej w kwartalniku Food-Lex.


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

 

Komentarze

Dodaj komentarz


Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij