Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Sukces konferencji szkoleniowej Polskiej Federacji Producentów Żywności „Bezpieczeństwo żywności i żywienia- zmiany prawne i ich skutki dla przedsiębiorców”
Ponad 120 osób, przedstawicieli departamentów ds. legislacji firm przetwórstwa żywności w Polsce, przedstawicieli uczelni, firm związanych z jakością i bezpieczeństwem żywności oraz przedstawicieli mediów branżowych, spotkało się 27 maja na konferencji szkoleniowej Polskiej Federacji Producentów Żywności w Warszawie, której patronem merytorycznym był Główny Inspektorat Sanitarny.
Tematem przewodnim spotkania były najnowsze zmiany w prawie żywnościowym wynikające z nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz tworzone przepisy unijne z zakresu bezpieczeństwa żywności.


- Jest to kolejna konferencja Federacji dotycząca najważniejszych  z punktu widzenia przemysłu żywnościowego zagadnień. PFPŻ ZP realizując swoją misję działania na rzecz rozwoju przemysłu żywnościowego w Polsce i Unii Europejskiej konsekwentnie realizuje program edukacyjny obejmujący wszystkie aspekty funkcjonowania firm żywnościowych – stwierdził podczas powitania uczestników Konferencji - Andrzej Gantner – dyrektor generalny Federacji.

- Spotykamy się w bardzo eksperckim gronie, ale reprezentującym niezwykle ważny dla firm obszar jakim jest legislacja- powiedział Jacek Czarnecki, Przewodniczący Komisji ds. Legislacji i Bezpieczeństwa Żywności Polskiej Federacji Producentów Żywności, otwierając konferencję.

Prezydium konferencji. Od prawej: Dominik Lisiewski - audytor Det Norske Veritas Business Assurance, Katarzyna Poskoczym - Główny Inspektorat Sanitarny, Andrzej Gantner - Dyrektor Generalny PFPŻ ZP, Jacek Czarnecki - Przewodniczcy Komisji ds.Legislacji PFPŻ ZP (Nestle Polska) oraz Dorota Kozłowska - Dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP.

 

Zaproszeni prelegenci poinformowali o ostatnich zmianach w polskim prawie żywnościowym oraz zaprezentowali kierunki dalszych prac oraz kalendarz możliwych zmian w prawie, które nas czekają.

- Jak wiemy, to, co znajduje się w przepisach ma bezpośredni wpływ i przełożenie na to, czym zajmują się firmy przetwórstwa żywności, ma wpływ na to jak będą wyglądać receptury naszych produktów, ich znakowanie oraz jak będzie wyglądała komunikacja z konsumentem. Przepisy określają jakie są procesy technologiczne, jakich surowców i dodatków możemy  używać. To wszystko jest dla nas szalenie istotne, ponieważ wyznacza kierunki rozwoju całego biznesu żywnościowego w Polsce i w Europie -  dodał Jacek Czarnecki witając gości konferencji. Konferencję otworzyła prezentacja Katarzyny Poskoczym, Naczelnik w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia Głównego Inspektoratu Sanitarnego, która opowiedziała o zmianach w przepisach wynikających z nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,  m.in. o rejestracji i zatwierdzaniu zakładów, granicznej kontroli sanitarnej, klauzuli wzajemnego uznawania środków spożywczych. Wspomniała także o procedurach powiadamiania o pierwszym wprowadzeniu produktu do obrotu. Ostrzegła także o sankcjach za nieprzestrzeganie ustawy. 

O oświadczeniach zdrowotnych i żywieniowych mówiły panie Dorota Kozłowska, Dyrektor ds. Legislacji PFPŻ ZP oraz Izabela Tańska, ekspert firmy IGI Food Consulting. Pierwsza prezentacja dotyczyła informacji o zmianach w wykazie dozwolonych oświadczeń żywieniowych i okresach przejściowych oraz spodziewanych kierunkach zmian- pracach na poziomie Unii Europejskiej, w tym EFSA. Natomiast o komunikacji z konsumentem na poziomie reklamy, w prezentacji dotyczącej wpływu regulacji dotyczących oświadczeń na znakowanie i reklamę żywności, opowiedziała pani Izabela Tańska.

Uczestnicy konferencji

Zarządzanie ryzykiem w kontekście zgodności z wymaganiami prawnymi dotyczącymi żywności to temat wystąpienia pana Dominika Lisiewskiego z Det Norske Veritas Business Assurance Poland Sp. z o.o. Wspomniano w nim m.in. o tym, skąd się biorą wymagania prawne, zdefiniowano - czym jest ryzyko, oraz podkreślono wagę interaktywnej komunikacji.

O Programie Poznaj Dobrą Żywność opowiedziała pani Anita Szczykutowicz, Dyrektor Biura Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedstawiła główne założenia programu promocyjnego produktów żywnościowych najwyższej jakości – program „Poznaj Dobrą Żywność”. Anita Szczykutowicz - Dyrektor Biura Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pani Joanna Gajda - Wyrębek z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny zaprezentowała najważniejsze zagadnienia związane z tematem dodatków do żywności. Mówiła m.in. o nowych wymaganiach dotyczących stosowania substancji dodatkowych i aromatów oraz o praktycznych konsekwencjach wynikających z pakietu rozporządzeń wspólnotowych o dodatkach do żywności w odniesieniu do znakowania produktów spożywczych. 

Temat zanieczyszczeń żywności przedstawił pan Andrzej Starski, również reprezentujący Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. Wspomniał m.in., o pracach dotyczących rewizji Rozporządzenia 1881/2006 w zakresie metali ciężkich, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i azotanów. Przedstawił również zagadnienia związane z zanieczyszczeniami  przemysłowymi MCPD, akrylamidem i furanem w świetle dyskusji Komitetu Ekspertów Komisji Europejskiej oraz ich konsekwencje dla przedsiębiorców.

Końcowa prezentacja dotyczyła materiałów do kontaktu z żywnością, a jej najważniejsze zagadnienia przedstawiła pani dr Kazimiera Ćwiek-Ludwicka, Kierownik Pracowni Badania Wyrobów do Kontaktu z Żywnością w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny. Omówiła m.in. obowiązki wynikające z nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. W swoim wystąpieniu opowiedziała także o aktywnych i inteligentnych materiałach opakowaniowych oraz o wymaganiach w zakresie deklaracji zgodności.

Partnerem głównym konferencji była firma Det Norske Veritas (DNV) Business Assurance Poland Sp. z o.o.

Stoisko Partnera Głównego Konferencji


Partnerzy konferencji:

W kuluarach Konferencji:

Od lewej: Magdalena Cichecka (Nestle Polska), Beata Latacz (Nestle Polska), Paweł Badowski (Unilever)

 

Od lewej: Paweł Badowski (Unilever Polska), Andrzej Gantner (PFPŻ ZP)

 

Od lewej: Edward Łobaszewski (Coca Cola Poland Services), Dorota Kozłowska (PFPŻ ZP), Olga Borkowska (Coca Cola Poland Services)

 

Od lewej: Teresa Łuka (PepsiCo), Jacek Czarnecki (Nestle Polska), Andrzej Gantner (PFPŻ ZP)

Od prawej: Joanna Gajda Wyrębek (PZH)

 

Od lewej: Janusz Olejnik (Siliker)


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Zadowolony2010-06-06 15:43:45
Nareszcie konkretny zestaw potrzebnych w pracy informacji. Porządna konferencja, topowi eksperci. Tylko tak dalej.


Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij