Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Rozstrzygnięcie konkursu na program grantów naukowych PFPŻ ZP!
Mamy przyjemność poinformować, że Komisja Konkursowa dokonała oceny wniosków nadesłanych w ramach programu grantów naukowych PFPŻ ZP w roku akademickim 2014/2015.

W dniu 18 maja 2015 r. Komisja Konkursowa powołana do zaopiniowania wniosków nadesłanych przez studentów stacjonarnych studiów doktoranckich realizowanych w państwowych akademickich ośrodkach naukowych w ramach programu grantów naukowych Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, wyłoniła zwycięskie prace, które otrzymają wsparcie finansowe PFPŻ ZP. W skład Komisji Konkursowej weszli przedstawiciele Rady Naukowej PFPŻ ZP oraz członkowie Zarządu PFPŻ ZP.

Zgodnie z regulaminem programu grantów naukowych Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, wnioski w programie mogli składać studenci stacjonarnych studiów doktoranckich realizowanych w państwowych akademickich ośrodkach naukowych, które podpisały z PFPŻ ZP porozumienie w tym zakresie.


Porozumienie w zakresie programu stypendialnego podpisały 3 Wyższe Uczelnie Państwowe: 

  1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
  2. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
  3. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

W określonym w regulaminie terminie przyjmowania aplikacji (tj. do dnia 28 lutego 2015 r.), do biura PFPŻ ZP wpłynęło łącznie 7 wniosków.

Nadesłane dokumenty konkursowe podlegały ocenie Komisji Konkursowej zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym.

W wyniku postępowania Komisji Konkursowej, wyróżniono następujące rozprawy doktorskie, które uzyskały najwyższą całkowitą ilość punktów:

1. „Studia nad właściwościami fizycznymi, chemicznymi i funkcjonalnymi powłok spożywczych na bazie skrobi” praca realizowana na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie;

2. „Badania nad możliwością zastosowania oleju wysokooleinowego do wyrobów ciastkarskich kruchych” – praca realizowana na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie;

3. „Ocena wpływu zróżnicowania metod dojrzewania mięsa wołowego na wybrane wyróżniki jakości elementów kulinarnych” praca realizowana na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie.

Studenci, których prace zostały wyłonione w wyniku postępowania Komisji Konkursowej, uzyskują wsparcie ze strony PFPŻ ZP przy realizacji zwycięskich prac badawczych. Wyżej wymienione wsparcie polegać będzie na sfinansowaniu przez PFPŻ ZP prac badawczych zgodnie z budżetem zawartym w Formularzu zgłoszenia pracy badawczej. PFPŻ ZP poniesie ww. koszty w wysokości łącznie do 8000 zł (słownie: ośmiu tysięcy złotych) na pracę, sukcesywnie w trakcie ich realizacji. Finansowanie nie może polegać na przekazaniu autorom wyłonionych prac badawczych środków finansowych bądź refakturowaniu wydatków uprzednio poniesionych w związku z realizacją pracy badawczej.

Zwycięzcom gratulujemy!


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij