Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Dialog MRiRW z rolnikami
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.

Minister Krzysztof Jurgiel oraz podsekretarz stanu Rafał Romanowski rozmawiają z przedstawicielami organizacji rolniczych i związków branżowych o działaniach prowadzonych przez resort.


− Przygotowaliśmy Strategię Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa, która została dostosowana do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Uwzględnia ona nowe uwarunkowania społeczno-gospodarcze i przygotowania do nowej perspektywy finansowej. Dokumentem uszczegóławiającym Strategię będzie Pakt dla obszarów wiejskich na lata 2017-2020 z perspektywą 2030. Będzie on służył wzmocnieniu rolnictwa, jako silnej gałęzi polskiej gospodarki, a także poprawie życia na obszarach wiejskich.


Minister podkreślił, że Pakt, to przede wszystkim 4 obszary:

  • opłacalność produkcji rolnej;
  • jakość życia na obszarach wiejskich;
  • pozarolnicze miejsca pracy;
  • sprawna administracja rolna.

Krzysztof Jurgiel zapewnił, że jednym z najważniejszych zadań w pracach resortu jest podejmowanie działań w kierunku zapewnienia opłacalności produkcji rolnej.


− Stabilizacja i opłacalność produkcji jest niezbędna, aby gospodarstwa rolne mogły sprawnie funkcjonować, rozwijać się i podejmować inwestycje. Druga sprawa, to przyszłość wspólnej polityki rolnej. Prowadzimy negocjacje na forum UE, rząd przygotowuje stanowisko w tej sprawie – poinformował minister, prosząc związki i organizacje rolnicze o wsparcie tych działań.


Minister wskazał także na inne prace resortu rolnictwa m.in. na:

  • Pomoc dla zadłużonych gospodarstw rolnych;
  • działania w kierunku zwalczania ASF i łagodzenia skutków występowania tej choroby;
  • sprawę stosowania środków ochrony roślin, nasiennictwa i nawozów;
  • nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz opracowanie ustawy o gospodarstwie rolnym;
  • program białkowy;
  • wzmocnienie systemu ubezpieczeń i zarządzanie ryzykiem w gospodarstwach rolnych.

Gmach ministerstwa rolnictwa jest otwarty na dialog ze wszystkimi organizacjami, zarówno tymi regionalnymi, jak i ogólnopolskimi. Przedstawiamy priorytety w działaniach podejmowanych przez ministerstwo rolnictwa. Jesteśmy otwarci na dyskusję, na propozycje i pomysły rolników. Analizujemy te propozycje, jeżeli są one adekwatne do bieżącej sytuacji, to oczywiście staramy się je realizować – mówił Rafał Romanowski.


Rada Dialogu społecznego działa już dwa lata. Dziś odbyły się wybory przewodniczącego na kolejną kadencję.


− W Radzie jest ponad 100 organizacji, jest to forum do dyskusji i pozwala na ocenę naszej bieżącej pracy. Również na konstruktywną krytykę. Stanowiska Rady są przez resort rolnictwa brane pod uwagę – podkreślił wiceminister Romanowski.


Źródło: MRiRW.


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij