Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

16.07.2024
Posiedzenie Rady AGRIFISH
Głównymi tematami wczorajszego posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH) w Brukseli były: długoterminowa żywotność obszarów wiejskich oraz sprawy rolne związane z handlem. Polska wniosła także pod obrady wniosek informujący o podpisanej Wspólnej deklaracji dotyczącej utworzenia partnerstwa europejskiego dla inicjatywy BIOEAST. Polskiej delegacji przewodniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski.


16.07.2024
Roberta Metsola ponownie wybrana na Przewodniczącą Parlamentu Europejskiego
We wtorek posłowie ponownie wybrali Robertę Metsolę (EPP, MT) na Przewodniczącą Parlamentu Europejskiego do 2027 r., uzyskała ona 562 głosów w pierwszej turze.


15.07.2024
Eksport mięsa drobiowego i jaj do Japonii
Główny Lekarz Weterynarii Japonii 12 lipca 2024 r. zniósł zakaz eksportu do tego państwa mięsa drobiowego oraz produktów jajecznych ze wszystkich polskich województw.


15.07.2024
Targi HKTDC Food Expo Pro 2024 w Hongkongu – zaproszenie do udziału
W Hongkongu 15-17 sierpnia 2024 r. odbędą się targi HKTDC Food Expo PRO 2024, na których znajdzie się polskie stoisko informacyjno-promocyjne. MRiRW zaprasza przedstawicieli firm oraz bezpośrednich producentów produkujących żywność do zgłoszenia udziału i przekazania próbek produktów, które będą prezentowane na stoisku resortu.


05.07.2024
Broszura KE dot. metod oznaczania śladu środowiskowego
Komisja Europejska opublikowała nowy materiał informacyjny dotyczący śladu środowiskowego. W broszurze wyjaśniono, w jaki sposób przedsiębiorstwa i konsumenci mogą skorzystać z metod oznaczania śladu środowiskowego i w jaki sposób można je zastosować do konkretnych produktów.


04.07.2024
Targi HKTDC Food Expo Pro 2024 w Hongkongu – zaproszenie do udziału
W Hongkongu 15-17 sierpnia 2024 r. odbędą się targi HKTDC Food Expo PRO 2024, na których znajdzie się polskie stoisko informacyjno-promocyjne. Zapraszamy przedstawicieli firm oraz bezpośrednich producentów produkujących żywność wysokiej jakości do zgłoszenia udziału i przekazania próbek produktów, które będą prezentowane na stoisku MRiRW.


28.06.2024
Posiedzenie Rady AGRIFISH – rozmowy o przyszłości rolnictwa i rybołówstwa w UE
24 czerwca br. w Luksemburgu odbyło się posiedzenie Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH). Polskiej delegacji przewodniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski. Głównymi tematami obrad były wnioski dotyczące przyszłości rolnictwa w Unii Europejskiej (UE) oraz komunikat Komisji Europejskiej (KE) na temat stanu zrównoważonego rybołówstwa w UE.


27.06.2024
Jest zgoda co do najważniejszych stanowisk w unijnych instytucjach w nowej kadencji Jest zgoda co do najważniejszych stanowisk w unijnych instytucjach w nowej kadencji
Unijni przywódcy wybrali António Costę na przewodniczącego Rady Europejskiej, zaproponowali Ursulę von der Leyen na kandydatkę na Prezydenta Komisji Europejskiej i wybrali Kaję Kallas jako kandydatkę na Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Przyjęli również program strategiczny na lata 2024-2029.


18.06.2024
EFSA: Plan działania dot. opartego na dowodach informowania o ryzyku w systemie bezpieczeństwa żywności UE
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował sprawozdanie naukowe na temat planu działania dotyczącego opartego na dowodach informowania o ryzyku w systemie bezpieczeństwa żywności UE.


17.06.2024
Opinia naukowa EFSA w sprawie tolerowanego górnego poziomu spożycia żelaza
Na wniosek Komisji Europejskiej Panel EFSA ds. Żywienia, Nowej Żywności i Alergenów Żywnościowych (NDA) został poproszony o wydanie opinii naukowej na temat górnego tolerowanego poziomu spożycia (UL) żelaza. Przeprowadzono systematyczne przeglądy w celu zidentyfikowania dowodów dotyczących wysokiego spożycia żelaza i ryzyka chorób przewlekłych, niepożądanych skutków dla przewodu pokarmowego oraz niepożądanych skutków suplementacji żelaza w niemowlęctwie, wczesnym dzieciństwie i ciąży.


11.06.2024
Opinia naukowa EFSA w sprawie górnego tolerowanego poziomu spożycia witaminy A i β-karotenu
EFSA opublikował opinię naukową w sprawie górnego tolerowanego poziomu spożycia witaminy A i β-karotenu.


07.06.2024
Polsko-chińskie rozmowy w Pekinie
Sekretarz stanu z resortu rolnictwa Jacek Czerniak 4-6 czerwca 2024 r. przebywał z wizytą w Pekinie. Wiceministrowi towarzyszył główny lekarz weterynarii Krzysztof Jażdżewski. Głównym celem rozmów było kontynuowanie ustaleń ze stroną chińską nt. dalszego poszerzenia dostępu do rynku chińskiego dla polskich towarów rolno-spożywczych oraz zwiększenia eksportu żywności z Polski.


07.06.2024
KE zbiera opinie na temat propozycji ukierunkowanych zmian w przepisach dotyczących niewielkich kwot pomocy państwa dla sektora rolnego
Komisja Europejska rozpoczęła dziś konsultacje publiczne, zachęcając przy tym wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag na temat propozycji ukierunkowanych zmian w przepisach dotyczących niewielkich kwot pomocy dla sektora rolnego („rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis w rolnictwie”). Wszystkie zainteresowane strony mogą wziąć udział w konsultacjach publicznych do 21 lipca 2024 r.


30.05.2024
Komisja Europejska wyjaśnia kwestie dot. wsparcia dla rolników w przypadku wyjątkowych zdarzeń pogodowych
Komisja przyjęła dziś komunikat wyjaśniający stosowanie siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności w sektorze rolnym UE w przypadku nieprzewidywalnych i ekstremalnych zdarzeń pogodowych. Poprzez wyjaśnienie prawnej interpretacji tego pojęcia Komisja dąży do zapewnienia zainteresowanym rolnikom pewności co do płatności w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), przy jednoczesnym zapewnieniu jednolitego stosowania w całej Unii przez administracje krajowe. Niniejszy komunikat stanowi część pakietu mającego na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla rolników w UE.


09.05.2024
Zrównoważone rolnictwo i zrównoważony łańcuch żywnościowy – rusza program pomocowy UE-USA
Delegatura Unii Europejskiej w Stanach Zjednoczonych – w ramach wieloletnich programów pomocowych – opublikowała ogłoszenie dotyczące zamówień na usługi o wartości 4 mln euro. Program jest skierowany do firm z siedzibą w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Termin składania wniosków mija 27 maja br.


02.05.2024
Komisja Europejska przyjęła ograniczone przedłużenie kryzysowych narzędzi pomocy państwa, aby dalej wspierać sektory rolnictwa i rybołówstwa
Komisja Europejska przyjęła zmianę tymczasowych ram pomocy państwa w sytuacjach kryzysowych i w okresie transformacji, aby przedłużyć o sześć miesięcy obowiązywanie niektórych przepisów ram mających na celu rozwiązanie problemu utrzymujących się zakłóceń na rynku, konkretnie w sektorach rolnictwa i rybołówstwa.


01.05.2024
W życie wchodzi umowa handlowa między UE a Nową Zelandią, otwierając nowe możliwości dla eksporterów z UE
Wraz z wejściem w życie umowy handlowej między UE a Nową Zelandią unijne przedsiębiorstwa, producenci i rolnicy mogą od dzisiaj korzystać z wielu nowych możliwości eksportowych. Spodziewane jest, że dzięki umowie unijne przedsiębiorstwa skorzystają z obniżki ceł na łączną kwotę 140 mln euro rocznie.


25.04.2024
Nowe przepisy Unii o redukcji ilości, wielokrotnym użyciu i recyklingu opakowań
W środę Parlament Europejski przyjął nowe przepisy, które sprawią, że opakowania staną się bardziej przyjazne dla środowiska i ograniczą ilość odpadów z opakowań w Unii.


24.04.2024
Pozostałości pestycydów w żywności: Najnowsze dane
Na podstawie swojej oceny Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) konkluduje, że ryzyko dla zdrowia konsumentów wynikające z szacowanej ekspozycji na pozostałości pestycydów w testowanych produktach spożywczych jest niskie.


24.04.2024
Należyta staranność przedsiębiorstw – przepisy o prawach człowieka i środowisku
W środę Parlament Europejski łagodziły swój negatywny wpływ na prawa człowieka i środowisko.


19.04.2024
Intensywny tydzień obrad Komitetu Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO do spraw Zanieczyszczeń Żywności z udziałem polskiej delegacji
17. sesja Komitetu Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO do spraw Zanieczyszczeń Żywności (CCCF) w Panama City.


10.04.2024
Komisja podsumowuje dialogi na temat czystej transformacji z przedstawicielami przemysłu i partnerami społecznymi UE
Komisja przyjęła dziś komunikat podsumowujący szereg dialogów na temat czystej transformacji dotyczących przekształcenia Europy w czystą, zasobooszczędną, sprawiedliwą i konkurencyjną gospodarkę.


09.04.2024
Unijni ministrowie ds. rolnictwa o strategicznej autonomii białkowej
Podsekretarz stanu Adam Nowak uczestniczył wczoraj i dziś w nieformalnym spotkaniu unijnych ministrów ds. rolnictwa w Belgii. Państwo to w tym półroczu sprawuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Tematem dyskusji była strategiczna autonomia białkowa UE.


20.03.2024
Efekty spotkania Komitetu KKŻ FAO/WHO do spraw Higieny Żywności
Zakończyła się 54. sesja Komitetu KKŻ FAO/WHO do spraw Higieny Żywności (CCFH), która miała miejsce od 11 do 15 marca 2024 roku w Nairobi.


20.03.2024
Porozumienie w sprawie przedłużenia wsparcia handlowego dla Ukrainy z gwarancjami dla rolników z UE
W środę Parlament i Rada osiągnęły tymczasowe porozumienie w sprawie przedłużenia środków liberalizacji handlu dla Ukrainy w obliczu agresji Rosji.


20.03.2024
Komisja podejmuje działania na rzecz pobudzenia biotechnologii i bioprodukcji w UE
Komisja Europejska zaproponowała dziś szereg ukierunkowanych działań mających na celu pobudzenie biotechnologii i bioprodukcji w UE.


20.03.2024
Plan strategiczny programu „Horyzont Europa” na lata 2025–2027 dotyczący badań naukowych i innowacji w celu wsparcia dążenia do ekologicznej, cyfrowej i odpornej przyszłości
Komisja Europejska przyjęła drugi plan strategiczny dla programu „Horyzont Europa”.


18.03.2024
Wniosek ustawodawczy KE dot. przegląd niektórych przepisów wspólnej polityki rolnej (WPR) w celu wprowadzenia uproszczeń dla rolników UE
W ostatni piątek Komisja Europejska zaproponowała przegląd niektórych przepisów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Celem tego przeglądu jest wprowadzenie uproszczeń, jednocześnie zachowując silną, zrównoważoną i konkurencyjną politykę rolnictwa i żywności w Unii Europejskiej. Przedstawiony pakiet wsparcia dla rolników stanowi odpowiedź na ostatnie konkluzje Rady Europejskiej, która wezwała Komisję i Radę do zajęcia się wyzwaniami stojącymi przed unijnym sektorem rolnym.


14.03.2024
Ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z przemysłu i dużych gospodarstw hodowlanych
Nowe przepisy ograniczą szkodliwe emisje z instalacji przemysłowych oraz dużych gospodarstw trzody chlewnej i drobiu w celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.


14.03.2024
Europarlament chce zwiększyć ochronę konsumentów przed mylącymi twierdzeniami
Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko w sprawie wprowadzenia systemu weryfikacji i uprzedniej akceptacji dla twierdzeń marketingowych dotyczących ochrony środowiska, aby chronić obywateli przed mylącymi reklamami.


14.03.2024
Europejska Agencja Środowiska: Europa nie jest przygotowana na szybko rosnące zagrożenia klimatyczne
Europa jest najszybciej ocieplającym się kontynentem na świecie, a zagrożenia klimatyczne mają wpływ m.in. na jej bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe, ekosystemy, zasoby wodne, stabilność finansową i zdrowie ludzi. Jak wynika z oceny Europejskiej Agencji Środowiska (European Environment Agency), wiele z tych zagrożeń osiągnęło już poziom krytyczny i może mieć katastrofalne skutki, jeśli nie zostaną podjęte pilne i zdecydowane działania.


13.03.2024
Europosłowie chcą zaostrzenia przepisów UE, aby ograniczyć marnowanie tekstyliów i żywności
Parlament Europejski podjął dziś decyzję, która ma fundamentalne znaczenie dla przyszłości zarządzania odpadami w UE. Przyjęte wnioski mają na celu intensyfikację działań przeciwdziałających marnotrawstwu żywności i tekstyliów.


29.02.2024
Przestępstwa przeciwko środowisku – Parlament rozszerza wykaz przestępstw i kar
Parlament Europejski przyjął nowe przepisy o przestępstwach przeciwko środowisku i grożących za nie sankcjach.


26.02.2024
Raport EPRS: Zacieśnienie współpracy w UE może przynieść 3 bilionów euro rocznie
Zacieśnienie współpracy europejskiej mogłyby pomóc w rozwiązaniu problemów, z którymi mierzą się kraje UE, oraz zapewnić korzyści w wysokości do 3 bilionów euro rocznie - wynika z raportu Biura Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS).


25.02.2024
Badanie potwierdzające, że polityka UE otwiera nowe możliwości handlowe dla unijnych eksporterów produktów rolno-spożywczych
Badanie Wspólnotowego Centrum Badawczego oceniające potencjalny wpływ dziesięciu umów o wolnym handlu (niedawno zawartych lub obecnie negocjowanych) w ramach obecnej agendy handlowej UE.


08.02.2024
Nowe techniki genomowe: PE za przepisami o zielonej transformacji rolnictwa
Europosłowie chcą bardziej zrównoważonego i odpornego systemu żywnościowego – prostsze procedury wobec roślin NGT równoważnych roślinom konwencjonalnym, surowsze wobec innych roślin.


07.02.2024
Komisja Europejska przedstawiła zalecenie dotyczące celu redukcji emisji do 2040 r., aby wyznaczyć drogę do neutralności klimatycznej w 2050 r.
Komisja opublikowała szczegółową ocenę skutków dotyczącą możliwych sposobów osiągnięcia uzgodnionego celu, jakim jest osiągnięcie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 r. Na podstawie tej oceny skutków Komisja zaleca redukcję emisji gazów cieplarnianych netto o 90 % do 2040 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r., rozpoczynając dyskusję ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.


31.01.2024
Przewodnicząca Ursula von der Leyen inicjuje dialog strategiczny na temat przyszłości rolnictwa UE
W ostatni czwartek Przewodnicząca European Commission Ursula von der Leyen zainicjowała dialog strategiczny na temat przyszłości rolnictwa – nowe forum, którego zadaniem będzie kształtowanie wspólnej wizji przyszłości rolnictwa i systemu żywnościowego UE.


25.01.2024
Wezwanie do wyznaczenia ambitnych celów klimatycznych UE na rok 2040
11 państw członkowskich (Austria, Bułgaria, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia) wydało wspólny apel o wyznaczenie ambitnych celów klimatycznych UE na rok 2040.


22.01.2024
Raport FAO na temat narzędzi i systemów wczesnego ostrzegania w przypadku pojawiających się problemów w zakresie bezpieczeństwa żywności
FAO wydało raport na temat narzędzi i systemów wczesnego ostrzegania w przypadku pojawiających się problemów w zakresie bezpieczeństwa żywności.


20.01.2024
Światowy Szczyt Ministrów Rolnictwa
W Berlinie, równolegle z targami Zielony Tydzień, odbyło się Globalne Forum Żywności i Rolnictwa, w którym wzięli udział ministrowie ds. rolnictwa z ponad 70 państw z całego świata oraz przedstawiciele kilkunastu organizacji międzynarodowych.


18.01.2024
Nieformalne posiedzenie rady ds. środowiska z udziałem wiceministry Urszuli Zielińskiej i Anity Sowińskiej
Sprawiedliwa transformacja, adaptacja do zmian klimatu i gospodarka o obiegu zamkniętym – to główne tematy poruszane w trakcie nieformalnego spotkania ministrów UE ds. Środowiska. W spotkaniu, które odbyło się 15-16 stycznia 2024 r. w Brukseli uczestniczyła wiceministry klimatu i środowiska: Urszula Zielińska i Anita Sowińska.


17.01.2024
Dyrektywa w sprawie wzmocnienia pozycji konsumentów w procesie transformacji ekologicznej przyjęta przez Europarlament
Parlament Europejski przyjął dyrektywę PE i Rady zmieniającą dyrektywę 2005/29/WE i 2011/83/UE w odniesieniu do wzmocnienia pozycji konsumentów w procesie transformacji ekologicznej poprzez lepsze informowanie i lepszą ochronę przed nieuczciwymi praktykami.


16.01.2024
Poznaj partnerów biznesowych z sektora spożywczego podczas spotkań B2B BIOMATCH w Norymberdze
Firmy zainteresowane nawiązaniem bezpośrednich kontaktów z producentami i dostawcami wyrobów spożywczych z Holandii zapraszamy do udziału w spotkaniach B2B organizowanych w trakcie trwania targów BIOFACH, które odbędą się w dniach 13-16 lutego 2024 r. w Norymberdze.


15.01.2024
Rozmowy z wiceprzewodniczącym KE, komisarzem UE ds. handlu w sprawie relacji handlowych z Ukrainą
15 stycznia br. odbyło się spotkanie on-line ministra rolnictwa i rozwoju wsi Czesława Siekierskiego i ministra rozwoju i technologii Krzysztofa Hetmana z komisarzem UE ds. handlu Valdisem Dombrovskisem w sprawie handlu z Ukrainą towarami rolnymi. W spotkaniu ze strony Polski uczestniczyli także wiceministrowie rolnictwa Michał Kołodziejczak i Adam Nowak oraz przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii.


15.01.2024
Zaproszenie do udziału w testach projektów sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dla MŚP
Do 31 stycznia br. przedsiębiorcy z sektora MŚP jak również pozostali użytkownicy sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju mogą zgłosić chęć udziału w testach projektów sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju organizowanych przez Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG).


04.01.2024
Ranking U.S. News & World Report dot. najlepszych diet na rok 2024
U.S. News & World Report opublikował swój ranking najlepszych diet na rok 2024.


04.01.2024
Przegląd literatury JRC KE nt. czynników powodujących marnotrawienie żywności przez konsumentów i czynników wpływających na zmianę zachowań
Pod koniec 2023 r. Wspólne Centrum Badawcze (JRC) opublikowało przegląd publikacji naukowych z lat 2010–2021 na temat czynników powodujących marnowanie żywności przez konsumentów i czynników wpływających na zmianę tych zachowań.


18.12.2023
Opakowania i odpady opakowaniowe: Rada przyjmuje stanowisko negocjacyjne w sprawie nowych przepisów o bardziej zrównoważonych opakowaniach
Rada osiągnęła dziś porozumienie (podejście ogólne) w sprawie projektu rozporządzenia o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Celem jest rozwiązanie problemu rosnącej ilości odpadów opakowaniowych wytwarzanych w UE. Jednocześnie chodzi o zharmonizowanie rynku wewnętrznego opakowań i stymulowanie gospodarki o obiegu zamkniętym.


13.12.2023
Negocjatorzy UE osiągnęli porozumienie podczas COP28, które w ciągu tego dziesięciolecia ma przyspieszyć odejście od paliw kopalnych, potroić wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz podwoić efektywność energetyczną
Z końcem szczytu klimatycznego COP28 ONZ w Dubaju negocjatorom unijnym – wraz z partnerami z całego świata – udało się utrzymać możliwość realizacji zobowiązań porozumienia paryskiego, które zakładają ograniczenie wzrostu średniej globalnej temperatury do 1,5 °C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Skupiając się przede wszystkim na sektorze energetycznym strony rozmów zgodziły się na przyspieszenie odejścia od paliw kopalnych w ciągu tego dziesięciolecia, na podjęcie działań ograniczających emisję o 43 proc. do 2030 r. oraz na wyznaczenie globalnej ścieżki prowadzącej do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r. korzystając przy tym z najlepszych dostępnych danych naukowych.


12.12.2023
Podsumowanie AGRIFISH
Posiedzenie Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH) w Brukseli 10-11 grudnia 2023 r. było poświęcone ważnym sprawom związanym z rolnictwem i rybołówstwem. Polskiej delegacji przewodniczyli: sekretarz stanu Janusz Kowalski oraz sekretarz stanu Lech Antoni Kołakowski.


07.12.2023
Komisja proponuje nowe przepisy poprawiające dobrostan zwierząt
Zgodnie z zapowiedzią zawartą w strategii „Od pola do stołu” – programie działań na rzecz zrównoważonego rolnictwa i produkcji żywności w ramach Europejskiego Zielonego Ładu – Komisja zaproponowała dziś największą od 20 lat reformę unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt podczas transportu.


07.12.2023
Komisja przyjmuje wytyczne antymonopolowe na temat porozumień dotyczących zrównoważonego rozwoju w sektorze rolnictwa
Komisja Europejska przyjęła dziś Wytyczne na temat przygotowania porozumień dotyczących zrównoważonego rozwoju w sektorze rolnictwa („wytyczne”) z wykorzystaniem nowego wyłączenia z reguł konkurencji UE wprowadzonego niedawno zreformowaną wspólną polityką rolną („WPR”).


05.12.2023
Przemysł żywności specjalistycznej z zadowoleniem przyjmuje globalną normę Codex Alimentarius dotyczącą preparatów do żywienia niemowląt i małych dzieci i zachęca do jej szybkiego przyjęcia przez UE
Światowy organ normalizacyjny ds. żywności, Codex Alimentarius, przyjął w dniu 28 listopada 2023 r. zaktualizowany standard dotyczący preparatów do dalszego żywienia niemowląt (6-12 miesięcy) i produktów dla małych dzieci (12-36 miesięcy). Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPZ ZP), reprezentujący m.in. producentów żywności specjalistycznej, docenia ten fakt i ma nadzieję na szybkie przyjęcie analogicznych przepisów na poziomie Unii Europejskiej.


02.12.2023
Na szczycie COP28 UE zapowiada wsparcie finansowe w wysokości 175 mln euro na ograniczenie emisji metanu
Na szczycie UE i jej państwa członkowskie ogłosiły, że przeznaczą 175 mln EUR na wsparcie sprintu finansowego dotyczącego metanu, aby przyspieszyć redukcję emisji metanu. Fundusze te pomogą przyspieszyć wysiłki rządu, przemysłu i organizacji filantropijnych na rzecz zmniejszenia emisji metanu w całym sektorze energetycznym, w tym poprzez umożliwienie rewolucji w zakresie danych metanowych z wykorzystaniem nowych satelitów.


30.11.2023
„Dyrektywy śniadaniowe” - posłowie domagają się odpowiedniego oznaczenia miodu, soków owocowych i dżemu
Stosunkiem głosów 73 za, 2 przeciw i 10 wstrzymującymi się, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PE przyjęła w środę stanowisko wobec przeglądu unijnych norm handlowych w związku z tak zwanymi „dyrektywami śniadaniowymi”. Ich celem jest uaktualnienie wymagań i definicji produktów.


28.11.2023
Misja Wysokiego Szczebla do Chin - promocja produktów rolno-spożywczych
Czwarta już Misja Wysokiego Szczebla komisarza UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Janusza Wojciechowskiego związana z promocją unijnych produktów rolno-spożywczych odbędzie się w Chinach, w dn. 21-26 kwietnia 2024 r., podczas Anuga Select China 2024.


28.11.2023
Wyniki ekonomiczne unijnego przemysłu spożywczego w II kwartale 2023
Niemal stabilna produkcja i niewielki spadek obrotów; umiarkowany wzrost cen produkcji utrzymujący się ze względu na tendencję wzrostową cen niektórych towarów rolnych i wysokie koszty nakładów, takie jak opakowania.


24.11.2023
Parlament Europejski przyjął zmiany w przepisach o redukcji, wielokrotnym użyciu i recyklingu opakowań
Parlament przyjął stanowisko w sprawie przepisów dotyczących opakowań w całej UE, aby rozwiązać problem stale rosnącej ilości odpadów oraz zwiększyć ponowne ich wykorzystywanie i recykling.


23.11.2023
Przedstawicielki Ministerstwa Zdrowia wybrane do władz WHO
Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w MZ Katarzyna Drążek-Laskowska została wybrana do Rady Wykonawczej WHO (Executive Board - EB WHO), a zastępca dyrektora DWM Ewa Nowacka zasiądzie w Regionalnej Grupie Ewaluacyjnej (REG WHO).


23.11.2023
W 2024 r. Komisja Europejska przeznaczy 186 mln euro na promowanie unijnych produktów rolno-spożywczych w UE i poza jej granicami
W 2024 r. Komisja Europejska przeznaczy 185,9 mln euro na promowanie wysokiej jakości ekologicznych produktów rolno-spożywczych w UE i poza jej granicami. Przyjęty przez Komisję program prac w zakresie polityki promocyjnej na 2024 r. ma na celu stworzenie nowych możliwości rynkowych przy jednoczesnym uwzględnieniu priorytetów politycznych, analizy przewidywanego eksportu na istniejące i wschodzące rynki, a także wkładu zainteresowanych stron.


22.11.2023
Raport OECD pt. "Opracowywanie etykiet żywności w celu poprawy wyników zdrowotnych"
OECD opublikowała raport, w którym analizuje uproszczone zasady oznaczania wartości odżywczej. Raport, oparty na doświadczeniach 13 krajów, dostarcza informacji na temat opracowywania, wdrażania i monitorowania uproszczonych systemów oznaczania wartości odżywczej oraz sposobów oceny ich wpływu na konsumentów, dostępne opcje żywności i handel.


22.11.2023
Parlament przyjmuje zmiany w przepisach o redukcji, wielokrotnym użyciu i recyklingu opakowań
Parlament przyjął stanowisko w sprawie przepisów dotyczących opakowań w całej UE, aby rozwiązać problem stale rosnącej ilości odpadów oraz zwiększyć ponowne ich wykorzystywanie i recykling.


16.11.2023
Państwa członkowskie nie osiągnęły większości kwalifikowanej w sprawie odnowienia zatwierdzenia glifosatu, ani też nie odrzuciły wniosku
W dzisiejszym głosowaniu komitetu odwoławczego państwa członkowskie nie osiągnęły większości kwalifikowanej potrzebnej do odnowienia zatwierdzenia glifosatu lub odrzucenia wniosku w tej sprawie. Poprzednie głosowanie w tej samej sprawie odbyło się 13 października na posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz – tam również państwa członkowskie nie osiągnęły wymaganej większości do odnowienia zatwierdzenia lub odrzucenia wniosku w tej sprawie.


07.11.2023
Okrągły stół UOKiK - reklamy w mediach społecznościowych
• Prezes UOKiK razem z czterema państwowymi instytucjami rozmawia z platformami społecznościowymi: Metą, Googlem i TikTokiem.
• Spotkanie okrągłego stołu, w którym uczestniczyli również przedstawiciele branży reklamowej i uniwersytetów, dotyczyło szybszej oraz skuteczniejszej eliminacji niezgodnych z prawem reklam.
• To kolejny krok w stronę uporządkowania rynku reklamy w mediach społecznościowych.


24.10.2023
Działania UE zmniejszające przedsiębiorcom obciążenia sprawozdawczością finansową i sprawozdawczością zrównoważonego rozwoju
Komisja Europejska przedstawiła tzw. Pakiet Redukcji Obciążeń (Burden Reduction Package).


16.10.2023
Komisja proponuje środki mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia mikrodrobinami plastiku pochodzącego z granulatu z tworzyw sztucznych
Komisja proponuje dziś po raz pierwszy środki mające na celu zapobieganie zanieczyszczeniu mikrodrobinami plastiku spowodowanym niezamierzonym uwalnianiem granulatu z tworzyw sztucznych. Obecnie co roku do środowiska uwalnia się od 52 do 184 tys. ton granulatu z powodu niewłaściwego obchodzenia się z nim w całym łańcuchu dostaw. Dzisiejszy wniosek ma na celu zagwarantowanie, że wszystkie podmioty zajmujące się granulatami w UE podejmą niezbędne środki ostrożności. Oczekuje się, że doprowadzi to do ograniczenia uwalniania granulatu o 74 %, prowadząc do czystszych ekosystemów, przyczyniając się do powstawania rzek i oceanów wolnych od tworzyw sztucznych oraz ograniczając potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Wspólne ogólnounijne środki pomogą również wyrównać warunki działania dla operatorów.


13.10.2023
Komisja z zadowoleniem przyjmuje zakończenie prac nad kluczowym pakietem legislacyjnym „Gotowi na 55”, dzięki któremu UE znajduje się na dobrej drodze do przekroczenia celów na 2030 r.
Komisja z zadowoleniem przyjmuje dzisiejsze przyjęcie dwóch końcowych filarów pakietu legislacyjnego „Gotowi na 55” służącego osiągnięciu celów klimatycznych UE na 2030 r. Ukończenie tego pakietu przed bardzo ważną konferencją ONZ w sprawie zmiany klimatu COP28 i przyszłorocznymi wyborami europejskimi świadczy o tym, że Europa wywiązuje się ze swoich obietnic złożonych obywatelom i partnerom międzynarodowym, że będzie przewodzić działaniom w dziedzinie klimatu i kształtować transformację ekologiczną z korzyścią dla obywateli i przemysłu.


04.10.2023
Pomoc państwa: Komisja przyjmuje zmianę przepisów dotyczących niewielkich kwot pomocy dla sektora rybołówstwa i akwakultury
Komisja Europejska przyjęła dziś zmianę rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury („rozporządzenie de minimis w sektorze rybołówstwa”). Zmienione rozporządzenie wejdzie w życie 20 dni po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym. Wyłącza ono z kontroli pomocy państwa niewielkie kwoty pomocy, ponieważ uznaje się, że nie mają one wpływu na konkurencję i wymianę handlową na rynku wewnętrznym.


19.09.2023
Next Generation EU: trwa skuteczne wdrażanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
Komisja przyjęła dziś drugie sprawozdanie roczne z wdrażania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) – narzędzia służącego reformie i inwestycjom o wartości 800 mld euro i stanowiącego centralny element NextGenerationEU.


15.09.2023
W związku z wygaśnięciem środków ograniczających import ukraińskiego zboża i innych produktów żywnościowych do UE Ukraina zobowiązała się wprowadzić środki służące uniknięciu ponownego gwałtownego wzrostu importu do UE
Komisja Europejska przeanalizowała dane dotyczące wpływu eksportu czterech kategorii produktów rolnych na rynek UE.
Stwierdzono, że dzięki pracom platformy koordynacyjnej i środkom tymczasowym wprowadzonym 2 maja 2023 r. udało się wyeliminować zakłócenia na rynkach pięciu państw członkowskich graniczących z Ukrainą.


12.09.2023
Zmniejszenie zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych w UE
We wtorek Parlament przyjął stanowisko w sprawie zmniejszenia zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych oraz poprawy standardów jakości wody w UE.


11.09.2023
Webinarium PAIH o prawnych aspektach działalności gospodarczej w Brazylii - 19 września br.
19 września br. o godz. 14.00 PAIH organizuje bezpłatne webinarium pt. Aspekty prawne działalności gospodarczej w Brazylii.


07.09.2023
Unijna ochrona handlu w 2022 r.: obrona przemysłu UE i ochrona miejsc pracy
6 września 2023 r. przyjęto sprawozdanie UE w sprawie działań UE w zakresie ochrony handlu z 2022 r. z którego wynika, że Komisja Europejska nadal aktywnie i asertywnie broniła unijnych producentów przed nieuczciwymi praktykami handlowymi w 2022 r., zdecydowanie stosując przepisy i zapewniając skuteczność środków.


07.09.2023
Spotkanie ministrów ds. rolnictwa pięciu krajów przyfrontowych
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus uczestniczy dziś w posiedzeniu nieformalnej Rady Ministrów ds. Rolnictwa Unii Europejskiej, które odbywa się w hiszpańskiej Cordobie. Przed plenarnymi obradami odbyło się spotkanie pięciu ministrów tzw. krajów przyfrontowych: Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier.


06.09.2023
Nieformalne spotkanie unijnych ministrów ds. rolnictwa
O roli technologii w sektorze rolno-spożywczym dyskutowali unijni ministrowie ds. rolnictwa podczas nieformalnego spotkania w Cordobie 4-5 września 2023 r. Polskiej delegacji przewodniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. Polska, wspólnie z krajami przyfrontowymi, zwróciła się do Komisji Europejskiej o podjęcie działań w związku z ogromnymi problemami na rynkach rolnych w tych państwach, spowodowanymi wojną w Ukrainie.


05.09.2023
Nowy raport GFI - finansowanie rozwoju sektora roślinnych zamienników mięsa
Według nowego raportu opublikowanego przez Good Food Institute państwa Unii Europejskiej przeznaczyły w sumie ponad 477 milionów euro (ok. 2,12 miliarda zł) na rozwój sektora roślinnych zamienników mięsa oraz mięsa komórkowego.


30.08.2023
Nowe Nordyckie Zalecenia Żywieniowe 2023
Nordyckie Zalecenia Żywieniowe są efektem pięcioletniej pracy kilkuset badaczy i ekspertów w największym i najbardziej globalnym projekcie współpracy nordyckiej.


30.08.2023
Wytyczne FSA dot. glicerolu w napojach z lodem typu slush-ice
Agencja ds. Standardów Żywności (Food Standard Agency) wydała nowe wytyczne ws. glicerolu w napojach z lodem typu slush-ice. Zgodnie z zaleceniami, nie powinny one być sprzedawane dzieciom poniżej czwartego roku życia.


30.08.2023
Współpraca międzynarodowa – to się opłaca!
Umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw stanowi bardzo istotny czynnik wpływający na rozwój biznesu, a co za tym idzie – całej gospodarki. Bez wątpienia polscy przedsiębiorcy mają ogromny potencjał, by ruszać na podbój zagranicznych rynków, jednak internacjonalizacja wymaga odpowiedniego zaplanowania i przygotowania firmy do podjęcia działań, a następnie ich wdrożenia. Pomaga w tym Enterprise Europe Network.


28.08.2023
Raport KE dot. prognoz strategicznych kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój i dobrostan
Na stronie Komisji Europejskiej opublikowany został raport dotyczący prognoz strategicznych.


25.08.2023
Raport ProVeg International dot. roślinnej żywności typu fast-food
Organizacja ProVeg International opublikowała raport pt. żywności pochodzenia roślinnego w sieciach fast foodów. ProVeg ocenił pięć głównych firm z branży fast food działających w USA, Europie i Republice Południowej Afryki.


25.08.2023
Postęp w realizacji działań zaplanowanych w Komunikacie KE ws. planu awaryjnego na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego
W celu wdrożenia swojego komunikatu w sprawie „Planu awaryjnego na rzecz zapewnienia zaopatrzenia w żywności i bezpieczeństwa żywnościowego w czasach kryzysu” z 12 listopada 2021 r. Komisja powołała grupę ekspertów ds. europejskiego mechanizmu gotowości i reagowania na kryzysy związane z bezpieczeństwem żywnościowym (EFSCM).


23.08.2023
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans zrezygnował ze stanowiska
Obowiązki Fransa Timmermansa przejmie wiceprzewodniczący Marosz Szefczovicz.


10.08.2023
Wejście w życie umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Nową Zelandią coraz bliżej
Wzrost wartości handlu nawet o 30 proc., więcej inwestycji czy obniżenie ceł – to tylko niektóre z potencjalnych efektów umowy pomiędzy Unią Europejską a Nową Zelandią. Umowa została już podpisana i wejdzie w życie po ratyfikacji przez strony.


09.08.2023
Projekt rozporządzenia w sprawie substancji wzbogacających - w systemie TRIS
Do unijnej notyfikacji został zgłoszony projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności.


04.08.2023
Dieta oparta na wysokim indeksie sytości może być alternatywą dla ograniczania spożywanych kalorii. Korzyścią jest nie tylko utrata wagi, ale też lepsze samopoczucie
Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych porównali dwie zalecane przez władze federalne strategie żywienia, których celem jest redukcja tkanki tłuszczowej. Doszli do wniosku, że dieta złożona z produktów o wysokim indeksie sytości, bogata w warzywa i owoce, jest łatwiejsza do stosowania i daje lepsze długoterminowe efekty w utracie wagi niż jadłospis polegający na deficycie kalorycznym. Kolejne badania wykażą, czy dostarczenie wysokiej pożywki dla flory jelitowej pozwoli kontrolować wagę i poprawi parametry metaboliczne.


28.07.2023
Komisja Europejska zgodziła się na kolejne formy wsparcia z polskiego budżetu
W tym tygodniu Polska otrzymała zgodę Komisji Europejskiej na uruchomienie, finansowanych z budżetu krajowego, kolejnych form wsparcia dla rolników. Zgoda dotyczy następujących programów: materiał siewny, nawozy 2023 r., pszenica i gryka, Locha+.


26.07.2023
Rada AGRIFISH w Brukseli – tematy ważne dla rolnictwa
Posiedzenie Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH) w Brukseli było poświęcone ważnym, bieżącym sprawom związanym z rolnictwem. Było to pierwsze posiedzenie ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa pod przewodnictwem Hiszpanii. Polskiej delegacji przewodniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.


24.07.2023
Rezolucja WHO/WHA o przyspieszeniu wysiłków na rzecz wzbogacania żywności w mikroskładniki odżywcze
WHO przyjęła rezolucję w sprawie przyspieszenia prac nad wzbogacaniem żywności w mikroskładniki odżywcze.


24.07.2023
Zaktualizowane wytyczne WHO dot. tłuszczów, tłuszczów nasyconych i trans oraz węglowodanów
W dniu 17 lipca 2023 r. WHO opublikowała zaktualizowane wytyczne dotyczące spożycia tłuszczów ogółem, tłuszczów nasyconych i trans oraz węglowodanów.


21.07.2023
Program „Horyzont Europa”: misje UE na dobrej drodze do realizacji ambitnej wizji stworzenia do 2030 r. bardziej ekologicznego i zdrowszego kontynentu
W ciągu pierwszych dwóch lat misje UE w ramach programu „Horyzont Europa” wspierały prace Komisji dotyczące realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, Europy na miarę ery cyfrowej i europejskiego planu walki z rakiem.


21.07.2023
Hiszpania: nieformalne spotkanie ministrów UE ds. rybołówstwa
Transformacja energetyczna, w tym obniżenie emisyjności i dekarbonizacja sektora rybołówstwa, to tematy omawiane podczas spotkania w hiszpańskim Vigo. Celem było wypracowanie modelu pomocy europejskiej flocie i akwakulturze w sprostaniu jednemu z wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu. Jest nim zaprzestanie produkcji netto emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. Polskę reprezentował podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra.


20.07.2023
O rolnictwie podczas polsko-czeskich konsultacji międzyrządowych
Bieżąca, trudna sytuacja rynkowa, zastrzeżenia wobec celów redukcyjnych środków ochrony roślin oraz współpraca w zakresie dobrostanu zwierząt – to tematy dzisiejszych rozmów polsko-czeskich z udziałem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa oraz ministra rolnictwa Republiki Czeskiej Marka Výbornego. Spotkanie było częścią polsko-czeskich konsultacji międzyrządowych, które odbyły się w Katowicach pod przewodnictwem premierów obu krajów.


14.07.2023
Raport ONZ o stanie bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia na świecie
Organizacja Narodów Zjednoczonych wydała raport o stanie bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia na świecie.


10.07.2023
UE i Nowa Zelandia podpisują ambitną umowę o wolnym handlu
UE i Nowa Zelandia podpisały umowę o wolnym handlu (FTA), która przyniesie UE duże korzyści. Począwszy od pierwszego roku stosowania umowy przedsiębiorstwa UE skorzystają ze zniżek ceł na kwotę łącznie ok. 140 mln euro rocznie.


04.07.2023
Europejski Trybunał Obrachunkowy ws. funkcjonowania gospodarki o obiegu zamkniętym w państwach członkowskich
Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował Sprawozdanie specjalne 17/2023: „Gospodarka o obiegu zamkniętym – Pomimo działań UE transformacja w państwach członkowskich przebiega powoli”.


01.07.2023
Kontrolerzy przyjrzą się wsparciu unijnemu na rzecz rolnictwa ekologicznego
Unijny sektor rolnictwa ekologicznego szybko się rozwija – w ciągu ostatniej dekady powierzchnia użytków rolnych w ramach rolnictwa ekologicznego wzrosła niemal dwukrotnie, a popyt na produkty ekologiczne – ponad trzykrotnie. W 2020 r. wartość sprzedaży na unijnym rynku żywności i napojów ekologicznych wyniosła 45 mld euro, a UE osiągnęła drugi na świecie wynik pod względem spożycia produktów ekologicznych. Trybunał rozpoczął prace kontrolne w tej dziedzinie, aby ustalić, czy unijne wsparcie na rzecz rolnictwa ekologicznego zostało dobrze opracowane i prawidłowo wdrożone.


28.06.2023
Rada AGRIFISH w Luksemburgu – ważne tematy dla rolnictwa i rybołówstwa
Posiedzenie Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH) było poświęcone ważnym, bieżącym sprawom związanym z rybołówstwem i rolnictwem. Polskiej delegacji przewodniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.


22.06.2023
UE inwestuje 6,2 mld euro w zrównoważoną, bezpieczną i wydajną infrastrukturę transportową
Komisja wybrała 107 projektów w zakresie infrastruktury transportowej, które otrzymają ponad 6 mld euro dotacji UE z instrumentu „Łącząc Europę”, unijnego instrumentu na rzecz inwestycji strategicznych w infrastrukturę transportową. Ponad 80 % środków zostanie przeznaczone na wsparcie projektów, które zapewniają wydajniejszą, bardziej ekologiczną i inteligentniejszą sieć kolejową, żeglugę śródlądową i szlaki morskie wzdłuż transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Ponadto projekty wzmocnią korytarze solidarnościowe UE-Ukraina, utworzone w celu ułatwienia eksportu i importu Ukrainy.


20.06.2023
Podejście UE do zwiększenia bezpieczeństwa gospodarczego
Komisja Europejska i wysoki przedstawiciel wydali dzisiaj wspólny komunikat w sprawie europejskiej strategii bezpieczeństwa gospodarczego. We wspólnym komunikacie skoncentrowano się na minimalizacji ryzyka wynikającego z niektórych przepływów ekonomicznych w kontekście wzrostu napięć geopolitycznych i przyspieszonych zmian technologicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnego poziomu otwartości i dynamiki gospodarczej.


17.06.2023
Pawilon UE na targach Foodex Saudi – zgłoszenia
Komisja Europejska organizuje pawilon Unii Europejskiej podczas targów Foodex Saudi w Arabii Saudyjskiej 17-20 września 2023 r. Zgłoszenia produktów są przyjmowane do 1 lipca 2023 r.


14.06.2023
Posłowie chcą planu bezpieczeństwa żywnościowego UE i większej pomocy dla rolników
Europosłowie zdecydowali, iż UE musi wzmocnić swoje bezpieczeństwo żywnościowe, autonomię i odporność sektora rolnego w kontekście pandemii COVID-19, wojny Rosji z Ukrainą i zmian klimatycznych.


13.06.2023
Aktualizacja Wytycznych OECD
Rada OECD w dniu 8 czerwca 2023 r. przyjęła aktualizację Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, które są najstarszym międzynarodowym standardem odpowiedzialnego biznesu, przyjętym przez OECD w 1976 r.


12.06.2023
Gospodarka o obiegu zamkniętym: Komisja zaleca działania mające na celu zwiększenie recyklingu w 18 państwach członkowskich, w przypadku których istnieje ryzyko, iż nie będą w stanie osiągnąć celów dotyczących odpadów
Komisja wskazała państwa członkowskie, w tym Polskę, w przypadku których istnieje ryzyko, że nie będą w stanie osiągnąć celu na 2025 r. w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych i opakowaniowych oraz celu dotyczącego składowania odpadów do 2035 r.


31.05.2023
Ruszyła III edycja kampanii EFSA „Wybieraj bezpieczną żywność” #EUChooseSafeFood
Sedno unijnej kampanii Choose Safe Food stanowi pomoc mieszkańcom i mieszkankom Europy w podejmowaniu trafnych wyborów dotyczących żywności za sprawą wyjaśniania zagadnień naukowych związanych z bezpieczeństwem żywności.


24.05.2023
Wytyczne polityki w ramach europejskiego semestru: utrzymanie reform i inwestycji w celu zapewnienia długoterminowego dobrobytu, konkurencyjności, sprawiedliwości i odporności UE
Komisja przedstawia dziś wytyczne dla państw członkowskich w ramach wiosennego pakietu europejskiego semestru 2023. Mają one służyć budowaniu solidnej, przyszłościowej gospodarki, która zapewnia konkurencyjność i długoterminowy dobrobyt dla wszystkich w trudnej sytuacji geopolitycznej. Do tego konieczne jest zintegrowane podejście we wszystkich obszarach polityki: promowanie zrównoważenia środowiskowego, wydajności, sprawiedliwości i stabilności makroekonomicznej. W tym celu europejski semestr zapewnia ramy koordynacji polityki, obejmujące wdrażanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) i programów polityki spójności. Cykl europejskiego semestru dostarcza też aktualne informacje na temat postępów w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju we wszystkich państwach członkowskich.


23.05.2023
Pomoc państwa: Komisja zatwierdza polski program pomocy o wartości 1 mld euro w celu wsparcia producentów rolnych w związku z wojną Rosji przeciwko Ukrainie
Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy o wartości ok. 1 mld euro (4,7 mld zł) w celu wsparcia płynności finansowej producentów rolnych w związku z wojną Rosji przeciwko Ukrainie.


19.05.2023
Produkty spożywcze mające wpływ na wylesianie - przyjęta treść rozporządzenia unijnego
Projekt rozporządzenia unijnego w sprawie produktów „wolnych od wylesiania” został przyjęty przez Parlament Europejski i Radę UE, oczekuje na podpis i publikację w Dzienniku Urzędowym.


18.05.2023
Ekspert DG SANTE o owadach jako nowym, zrównoważonym składniku odżywczym
Komisja Europejska opublikowała rozmowę z Rafaelem Perezem Berbejalem, liderem zespołu ds. nowej żywności w DG SANTE na temat owadów jako nowego, zrównoważonego składnika odżywczego.


18.05.2023
Reforma celna UE: oparta na danych wizja prostszej, bardziej inteligentnej i bezpieczniejszej unii celnej
W dniu 17.05.2023 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt najbardziej ambitnej i kompleksowej reformy unii celnej UE od czasu jej utworzenia w 1968 r.


18.05.2023
Ramowy dokument WHO dot. ograniczenia anemii
W ubiegłym tygodniu WHO opublikowało pierwsze w historii kompleksowe ramy dotyczące ograniczania anemii. Dokument jest wynikiem międzyprogramowej inicjatywy WHO mającej na celu poprawę profilaktyki, diagnostyki i leczenia niedokrwistości, a tym samym przyspieszenie zmniejszenia jej częstości występowania.


16.05.2023
Pomoc państwa: Komisja zatwierdza polski program o wartości 1,3 mld euro, który wspomoże producentów rolnych w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczeń od skutków niekorzystnych zjawisk klimatycznych
Zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości 1,3 mld euro, który wspomoże producentów rolnych w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczeń niektórych upraw i gatunków zwierząt gospodarskich na wypadek szkód. Środek przyczynia się do osiągnięcia celów wspólnej polityki rolnej, ponieważ pomaga w utrzymaniu stabilnych dochodów producentów rolnych.


11.05.2023
PE przyjął projekt nowej dyrektywy ws. wzmocnienia pozycji konsumentów w procesie transformacji ekologicznej
W czwartek europosłowie poparli projekt dyrektywy, która ma poprawić oznakowanie produktów i ich trwałość oraz położyć kres wprowadzającym w błąd oświadczeniom.


09.05.2023
Posłowie odnawiają instrumenty wsparcia handlowego dla Ukrainy
Parlament Europejski dał zielone światło dla zawieszenia na kolejny rok unijnych ceł importowych na ukraińskie produkty rolne w celu wsparcia gospodarki tego kraju.


26.04.2023
KE proponuje aktualizację norm handlowych dot. produktów rolno-spożywczych
21 kwietnia Komisja Europejska opublikowała propozycję rewizji istniejących standardów handlowych dla szeregu produktów rolno-spożywczych, w tym: owoców i warzyw, soków i dżemów owocowych, miodu, drobiu czy jaj. Nowelizacja została przedstawiona w kontekście rewizji tzw. dyrektyw śniadaniowych.


26.04.2023
Aktualizacja Raportu Good Food Institute Europe i NielsenIQ dot. wartości rynku roślinnych alternatyw
Good Food Institute dokonał właśnie aktualizacji danych dotyczących europejskiego rynku roślinnych alternatyw.


26.04.2023
Posiedzenie Rady AGRIFISH w Luksemburgu - kwestie związane z zakazem importu z Ukrainy
Posiedzenie Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH) w Luksemburgu było poświęcone przede wszystkim aktualnej sytuacji na rynkach rolnych w UE, projektowi rozporządzenia dotyczącego certyfikacji usuwania CO₂ oraz krajowym planom strategicznym WPR na lata 2023-2027.


21.04.2023
Nowe przepisy dotyczące oznaczeń geograficznych UE w celu ochrony produktów i producentów
W czwartek komisja rolnictwa przyjęła stanowisko w sprawie nowych przepisów dotyczących oznaczeń geograficznych UE w celu ochrony produktów rolnych wysokiej jakości.


20.04.2023
Eksport produktów spożywczych do Arabii Saudyjskiej - podręcznik warunków wejścia na rynek
Komisja Europejska wydała podręcznik warunków wejścia na rynek żywności i napojów Królestwa Arabia Saudyjska pt. ”The food and beverage market entry handbook: Saudi Arabia”.


19.04.2023
Parlament przyjmuje nowe przepisy, które pomogą w walce z wylesianiem na świecie
By walczyć ze zmianą klimatu i utratą bioróżnorodności, przedsiębiorstwa będą musiały pilnować, aby produkty sprzedawane w Unii nie prowadziły do wylesiania i degradacji lasów.


06.04.2023
Raport FAO/WHO nt. aspektów związanych z bezpieczeństwem żywności pochodzenia komórkowego
5 kwietnia br. opublikowany został raport FAO/WHO nt. aspektów związanych z bezpieczeństwem żywności pochodzenia komórkowego.


03.04.2023
133. sesja plenarna Panelu EFSA ds. żywienia, nowej żywności i alergenów pokarmowych (NDA)
W dniach 28-30 marca 2023 r. odbyła się 133. sesja plenarna Panelu EFSA ds. żywienia, nowej żywności i alergenów pokarmowych (NDA).


30.03.2023
Zostań ekspertem EFSA – otwarty nabór do Paneli Naukowych i Komitetu Naukowego EFSA na nową kadencję w 2024 roku. Aktualizacja
W związku z upływającą w 2024 r. kadencją obecnych członków Paneli Naukowych i Komitetu Naukowego EFSA zaprasza do składania aplikacji dla nowych kandydatów.


21.03.2023
Obrady unijnych ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa w Brukseli
Podczas posiedzenia Rady AGRIFISH 20 marca 2023 r. w Brukseli w części rolnej ministrowie wymienili przede wszystkim poglądy na temat bieżącej sytuacji na rynkach rolnych, zwłaszcza w świetle rosyjskiej inwazji na Ukrainę, jak również i spraw rolnych związanych z handlem. W zakresie rybołówstwa głównym tematem był nowy pakiet środków dla sektora rybołówstwa i akwakultury.


20.03.2023
Polskie stanowisko na posiedzeniu Rady AGRIFISH
Na dzisiejszym posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH) w Brukseli, w którym bierze udział sekretarz stanu Ryszard Bartosik, po raz kolejny wnioskujemy o pilne uruchomienie unijnego wsparcia w związku z problemami na rynkach rolnych, zwłaszcza na rynku zbóż.


16.03.2023
Akt UE w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie: Europa ośrodkiem produkcji czystych technologii i zielonych miejsc pracy
Komisja przedstawiła dziś wniosek dotyczący aktu UE w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie w celu zwiększenia skali produkcji czystych technologii w UE i zapewnienia, aby Unia była dobrze przygotowana do przejścia na czystą energię. Inicjatywa ta została ogłoszona przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen w ramach planu przemysłowego Zielonego Ładu.


14.03.2023
Zaproszenie do udziału w ankiecie Komisji Europejskiej dot. nieuczciwych praktyk handlowych
Komisja Europejska przeprowadza trzecie badanie dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych (UTP) w celu oceny skuteczności środków podjętych przez państwa członkowskie w zakresie dyrektywy PE i Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych


14.03.2023
Zmiana klimatu – Parlament głosuje za ograniczeniem emisji państw Unii o 40%
Nowe przepisy o wspólnym wysiłku redukcyjnym zmniejszają dopuszczalny poziom emisji gazów cieplarnianych w państwach członkowskich z transportu, budynków i rolnictwa do 2030 roku.


10.03.2023
Nieformalne spotkanie ministrów krajów UE ds. handlu zagranicznego z udziałem wiceminister Kamili Król
Kształtowanie polityki handlowej w warunkach kryzysu geopolitycznego w celu wzmocnienia konkurencyjności gospodarki unijnej - to główny temat nieformalnego spotkania ministrów UE odpowiedzialnych za handel, które odbyło się w Sztokholmie.


10.03.2023
Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności 2023 podkreśli znaczenie norm dla żywności
Wystartowała kampania Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności 2023, której hasło brzmi "Normy dla żywności ratują życie". Temat zbiega się z przypadającą w tym roku 60. rocznicą powstania Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO i zachęca wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa żywności do skupienia się na znaczeniu norm w każdym aspekcie produkcji żywności - od źródła po nasze stoły.


09.03.2023
Gotowi na 55: Parlament przyjmie trzy ustawy, by osiągnąć cel klimatyczny w 2030
Posłowie przyjmą nowe przepisy dotyczące użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa, redukcji emisji przez państwa członkowskie oraz rewizji rezerwy stabilności rynkowej.


01.03.2023
Coraz bliżej otwarcia na polskie mięso rynków Korei Południowej i Wietnamu
Najważniejszym celem pobytu delegacji MRiRW w Republice Korei i Wietnamie były rozmowy nt. eliminacji barier dla eksportu polskiego mięsa do tych państw. Polskiej delegacji przewodniczył sekretarz stanu Lech Kołakowski. Towarzyszył mu główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk.


28.02.2023
Zostań ekspertem EFSA – otwarty nabór do Paneli Naukowych i Komitetu Naukowego EFSA na nową kadencję w 2024 roku
W związku z upływającą w 2024 r. kadencją obecnych członków Paneli Naukowych i Komitetu Naukowego EFSA, urząd EFSA opublikował zaproszenie do składania aplikacji dla nowych kandydatów.


27.02.2023
Ponowna ocena EFSA dot. E410 jako dodatku do żywności w żywności dla niemowląt poniżej 16-go tygodnia życia
EFSA opublikował opinię w sprawie ponownej oceny mączki chleba świętojańskiego (E 410) jako dodatku do żywności w żywności dla niemowląt poniżej 16-go tygodnia życia oraz działań następczych w związku z ponowną oceną E410 jako dodatku do żywności do stosowania w żywności dla wszystkich grup ludności.


21.02.2023
Next Generation EU: Dwa lata po inauguracji Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności nadal jest główną siłą napędową transformacji ekologicznej i cyfrowej w UE
Komisja Europejska przyjęła komunikat z okazji drugiej rocznicy powstania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) – kluczowego narzędzia stanowiącego podstawę planu odbudowy Europy NextGenerationEU o wartości 800 mld euro.


21.02.2023
Rybołówstwo, akwakultura i ekosystemy morskie: przejście na czystą energię i ochrona ekosystemów jako czynniki zrównoważonego rozwoju i odporności
Komisja przedstawia dziś pakiet środków zmierzających do poprawy zrównoważoności i odporności unijnego sektora rybołówstwa i akwakultury.


20.02.2023
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii UE na rzecz zwiększenia konkurencyjności przemysłu oraz pobudzenia handlu i tworzenia miejsc pracy dobrej jakości
16 lutego 2023 r. PE przyjął rezolucję w sprawie strategii UE na rzecz zwiększenia konkurencyjności przemysłu oraz pobudzenia handlu i tworzenia miejsc pracy dobrej jakości (2023/2513(RSP).


18.02.2023
Nawozy: Zapewnienie dostępności, przystępności i długoterminowej autonomii UE
- Posłowie chcą, by UE była mniej zależna od importu nawozów oraz obniżyć ich ceny.
- Potrzeba więcej zasobów w celu uniezależnienia się od rosyjskiego gazu do produkcji nawozów.
- Komisja powinna ocenić możliwości utworzenia mechanizmu wspólnych zakupów nawozów na poziomie UE.


15.02.2023
Swobodny przepływ usług: Komisja podejmuje działania, aby zapewnić dobrze funkcjonujący jednolity rynek usług
Komisja prowadzi obecnie 24 postępowania przeciwko kilku państwom członkowskim w związku z naruszeniami przepisów dotyczących usług. Wspomniane decyzje przyjmuje się, aby zapewnić prawidłowe wdrożenie przepisów mających na celu dobre funkcjonowanie jednolitego rynku usług.


13.02.2023
Rynek Indonezji otwarty dla polskich jabłek
Pomyślnie zakończyła się procedura otwierania rynku Indonezji dla polskich jabłek. Istnieje już możliwość rozpoczęcia eksportu.


03.02.2023
Protokół EFSA do oceny UL dla wit. B6
EFSA opublikowała zewnętrzny protokół naukowy dotyczący prac przygotowawczych do aktualizacji tolerowanych górnych poziomów spożycia witaminy B6.


01.02.2023
Połowie do PE: należy zwalczać uzależnienie i zapewnić przejście na zrównoważone i organiczne nawozy
Komisja Europejska i kraje UE powinny wspierać przejście na nawozy organiczne i zmniejszyć zależność od nawozów rosyjskich - twierdzą posłowie z komisji rolnictwa.


25.01.2023
Sympozjum EFSA dot. żywności pochodzenia komórkowego
W dniach 11-12 maja br. odbędzie się sympozjum naukowe EFSA na temat żywności i składników żywności pochodzenia komórkowego.


24.01.2023
Bezpieczeństwo żywnościowe i odporność ekosystemów: Komisja intensyfikuje działania na rzecz owadów zapylających
Komisja przedstawia dziś „Nowy ład na rzecz owadów zapylających”, żeby zaradzić alarmującemu spadkowi liczby dzikich owadów zapylających w Europie.


24.01.2023
Handel i klimat: UE i kraje partnerskie inaugurują koalicję ministrów handlu na rzecz klimatu
Komisja Europejska, państwa członkowskie i 26 krajów partnerskich zainaugurowali 19 stycznia br „Koalicję ministrów handlu na rzecz klimatu”, pierwsze na szczeblu ministerialnym globalne forum poświęcone kwestiom handlu, klimatu i zrównoważonego rozwoju. Koalicja będzie wspierać globalne działania na rzecz promowania polityki handlowej, która może pomóc w uwzględnieniu kwestii zmiany klimatu poprzez inicjatywy lokalne i globalne.


23.01.2023
Biała księga EIT Food na temat dywersyfikacji białek
EIT Food opublikowało Białą księgę na temat dywersyfikacji białek. W dokumencie tym, skierowanym zarówno do decydentów, jak i interesariuszy sektora rolno-spożywczego, przedstawiono spojrzenie na obecny stan rozwoju technologicznego, biznesowy i społeczny potencjał dywersyfikacji białek.


23.01.2023
Berlin: Światowy Szczyt Ministrów Rolnictwa o roli zrównoważonych systemów żywnościowych
Transformacja systemów żywnościowych – światowa odpowiedź na liczne kryzysy – pod tym hasłem odbył się tegoroczny Światowy Szczyt Ministrów Rolnictwa w Berlinie. Polskę reprezentował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.


23.01.2023
Zielony Tydzień: rozmowy ministrów ds. rolnictwa o perspektywach współpracy
Na marginesie trwających w Berlinie targów Grüne Woche (Zielony Tydzień) wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk rozmawiał z ministrami ds. rolnictwa Armenii, Uzbekistanu, Gruzji oraz Kazachstanu o możliwościach rozwoju współpracy z Polską w dziedzinie rolnictwa.


18.01.2023
Opinia EFSA dot. wartości orientacyjnych dla miedzi i oceny narażenia na ten pierwiastek z różnych źródeł
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa żywności opublikował opinię naukową dotyczącą ponownej oceny istniejących wartości orientacyjnych dla miedzi i oceny narażenia na ten pierwiastek ze wszystkich źródeł.


13.01.2023
Rozporządzenie ws. subsydiów zagranicznych: przepisy, które mają zapewnić funkcjonowanie w UE uczciwych i otwartych rynków
Wczoraj weszło w życie rozporządzenie ws. subsydiów zagranicznych. Dzięki tym nowym przepisom dotyczącym przeciwdziałania zakłóceniom powodowanym przez subsydia zagraniczne Unia pozostanie otwarta na handel i inwestycje, a przepisy te zapewnią jednocześnie równe warunki działania wszystkim przedsiębiorstwom działającym na jednolitym rynku. Wniosek dotyczący tego rozporządzenia Komisja złożyła w maju 2021 r., zaś Parlament Europejski i Rada zatwierdziły rozporządzenie w rekordowym tempie, bo już w czerwcu 2022 r.


12.01.2023
Ranking najlepszych diet 2023 wg U.S. News
U.S. News, z pomocą 30 specjalistów do spraw żywienia, lekarzy oraz epidemiologów, wybrało najlepsze diety 2023 roku (w kontekście zdrowia, bezpieczeństwa oraz łatwości wprowadzenia).


10.01.2023
Ochrona konkurencji: Komisja zachęca do zgłaszania uwag na temat projektu wytycznych na temat porozumień dotyczących zrównoważonego rozwoju w sektorze rolnictwa
Komisja Europejska rozpoczęła dzisiaj konsultacje publiczne, w których zachęca wszystkie zainteresowane strony do przesłania uwag na temat projektu Wytycznych na temat przygotowania porozumień dotyczących zrównoważonego rozwoju w sektorze rolnictwa („Wytyczne”) z wykorzystaniem nowego wyłączenia z reguł konkurencji UE wprowadzonego podczas niedawnej reformy wspólnej polityki rolnej („WPR”).


04.01.2023
Europejski Zielony Ład: Analiza głównych czynników bezpieczeństwa żywnościowego w UE i na świecie
Komisja Europejska opublikowała analizę na temat głównych czynników wpływających na bezpieczeństwo żywnościowe, tj. zmiana klimatu, degradacja środowiska, ekonomiczne konsekwencje COVID-19 i inwazji Rosji na Ukrainę.


22.12.2022
Możliwość promocji w Japonii
Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, organizuje misję wysokiego szczebla, która odbędzie się w dniach od 2 do 6 lipca 2023 r. w Japonii.


16.12.2022
Dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju już opublikowana
16 grudnia 2022 r. w Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana dyrektywa ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. CSRD).


14.12.2022
Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 przyjęty!
12 grudnia br. Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ). Program będzie realizowany przez najbliższe 7 lat – do 2029 r., a jego łączny budżet to aż 583 mln EUR.


14.12.2022
Agrifish w Brukseli
Posiedzenie Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa odbyło się 11-13 grudnia 2022 r. w Brukseli. Najważniejszymi tematami spotkania w sprawach rolnych były: sytuacja na rynkach rolnych, plany strategiczne WPR, dobrostan zwierząt, zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin, oznaczenia geograficzne.


08.12.2022
Raport WHO dot. stanu aktywności fizycznej
WHO wydało pierwszy globalny raport na temat aktywności fizycznej i wysokich kosztów jej braku.


02.12.2022
Podcasty EFSA pt. "Science on the Menu"
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) uruchomił serię podcastów pod wspólnym tytułem „Science on the Menu”.


30.11.2022
Europejski Zielony Ład: Koniec z marnotrawstwem opakowań, wspieramy ponowne użycie i recykling
Komisja proponuje dziś nowe, ogólnounijne przepisy dotyczące opakowań, aby zająć się tym stale rosnącym źródłem odpadów i frustracją konsumentów. Średnio każdy Europejczyk wytwarza prawie 180 kg odpadów opakowaniowych rocznie. Opakowania są jednym z głównych sposobów wykorzystywania surowców pierwotnych, ponieważ 40 proc. tworzyw sztucznych i 50 proc. papieru wykorzystywanych w UE jest przeznaczone na opakowania. Bez podejmowania dodatkowych działań UE odnotowałaby dalszy wzrost ilości odpadów opakowaniowych o 19 proc. do 2030 r., a w przypadku odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych nawet o 46 proc


23.11.2022
Program LIFE: 380 mln euro na 168 nowych projektów zielonej inwestycji w całej Europie
Komisja zatwierdziła dziś ponad 380 mln euro na 168 nowych projektów w całej Europie w ramach programu LIFE. Projekty LIFE, będące centralnym elementem Europejskiego Zielonego Ładu, mogą pomóc UE w osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz celów klimatycznych, energetycznych i środowiskowych. Wspierają one bioróżnorodność, odbudowę zasobów przyrodniczych i gospodarkę o obiegu zamkniętym, a jednocześnie przyczyniają się do przejścia na czystą energię na całym kontynencie.


22.11.2022
Pozytywna ocena EFSA dla Neohesperydyny DC
17 listopada 2022 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował opinię na temat substancji słodzącej i wzmacniacza smaku Neohesperydyna DC, ponownie potwierdzając jej bezpieczeństwo.


22.11.2022
Koordynacja polityki gospodarczej: Komisja określa wytyczne, które mają pomóc w radzeniu sobie z kryzysem energetycznym i sprawić, by Europa stała się bardziej ekologiczna i cyfrowa
Komisja rozpoczęła dziś cykl europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej w 2023 r. Pakiet opiera się na prognozie gospodarczej z jesieni 2022 r., z której wynika, że po silnym ożywieniu w pierwszej połowie roku gospodarka UE weszła obecnie w znacznie trudniejszą fazę. Szybkie i dobrze skoordynowane działania polityczne podczas pandemii COVID-19 przynoszą efekty, ale wskutek rosyjskiej inwazji na Ukrainę przed UE stoją liczne i złożone wyzwania. Rekordowo wysokie ceny energii, wysokie stopy inflacji, niedobory dostaw, zwiększone poziomy zadłużenia i rosnące koszty finansowania zewnętrznego wpływają na działalność gospodarczą i zmniejszają siłę nabywczą gospodarstw domowych.


22.11.2022
Posiedzenie Rady AGRIFISH w Brukseli
Podczas posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH) z udziałem sekretarza stanu Ryszarda Bartosika zostały omówione bieżące zagadnienia dotyczące europejskiego rolnictwa i rybołówstwa.


21.11.2022
45. Sesja Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO rozpoczęta
W poniedziałek, 21 listopada 2022 roku w Rzymie, rozpoczęła się 45. Sesja Komisji Kodeksu Żywnościowego. W celu zapewnienia jak najszerszego udziału państw członkowskich, posiedzenie Komisji zorganizowano w formie hybrydowej.


14.11.2022
Wspólna deklaracja - 1 miliard euro na korytarze solidarnościowe w celu zwiększenia światowego bezpieczeństwa żywnościowego i pomocy dla ukraińskiej gospodarki
Komisja Europejska we współpracy z partnerskimi instytucjami finansowymi, takimi jak Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Bank Światowy podejmie się finansowania działań w celu usprawnienia działania korytarzy solidarnościowych utworzonych w ramach reakcji Unii Europejskiej i państw członkowskich na rosyjską agresję wymierzoną przeciwko Ukrainie. Korytarze solidarnościowe to kluczowe korytarze przeznaczone dla eksportu produktów rolnych z Ukrainy, a także dla eksportu i importu innych towarów.


14.11.2022
Europejski Zielony Ład: UE uzgadnia zwiększenie pochłaniania dwutlenku węgla poprzez użytkowanie gruntów, leśnictwo i rolnictwo
Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje wstępne porozumienie osiągnięte z Parlamentem Europejskim i Radą w sprawie rozporządzenia o użytkowaniu gruntów, zmianie użytkowania gruntów i leśnictwie (LULUCF) w celu zwiększenia unijnego celu pochłaniania dwutlenku węgla netto przez naturalne pochłaniacze do 310 mln ton ekwiwalentu CO2 do 2030 r. W porozumieniu tym wyznaczono ambitne i sprawiedliwe cele dla każdego państwa członkowskiego, aby odwrócić tendencje w zakresie zmniejszania się pochłaniania dwutlenku węgla w UE.


03.11.2022
Portal danych żywieniowych WHO
WHO uruchomiła 18 października Portal Danych Żywieniowych, opracowany przez Departament Żywienia i Bezpieczeństwa Żywności WHO.


18.10.2022
Europejska inicjatywa obywatelska: Komisja rejestruje nową inicjatywę dotyczącą dostępności wegańskich posiłków
Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej „Europejska inicjatywa obywatelska na rzecz wegańskich posiłków”.


07.10.2022
O sprawach rolnictwa Europy Środkowej
Podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra uczestniczył w spotkaniu Ministrów Rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier) oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (GV4+4). Wziął w nim także udział komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.


05.10.2022
Ceny energii: Posłowie chcą działań UE skoncentrowanych na pomocy najsłabszym
Parlament wyraził swoją opinię na temat środków nadzwyczajnych mających na celu złagodzenie presji szybko rosnących cen energii na europejskie gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa.


28.09.2022
Rozmowy ministra Waldemara Budy z unijnymi komisarzami
Działania przeciwdziałające wysokim cenom energii elektrycznej i gazu, skutki gospodarcze i handlowe wojny na Ukrainie, nowe inicjatywy legislacyjne UE – to główne zagadnienia poruszane przez ministra rozwoju i technologii Waldemara Budę podczas dzisiejszej wizyty w Brukseli. Szef MRiT spotkał się z komisarzami Vestager, Dombrovskis, Breton i Gentiloni.


27.09.2022
Wizyta wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka w Japonii
W dniach 26 – 27 września 2022 r. odbyła się wizyta wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka w Japonii. Wicepremier reprezentował rząd na uroczystościach pogrzebowych byłego premiera Japonii Shinzō Abe. W wydarzeniu uczestniczyło 218 delegacji zagranicznych, w tym 35 głów państw.


21.09.2022
Projekt opinii naukowej EFSA w sprawie dopuszczalnego górnego poziomu spożycia selenu
EFSA opublikowała projekt opinii naukowej w sprawie tolerowanego górnego poziomu spożycia selenu. Projekt opinii został przekazany do konsultacji publicznych do 18 października 2022 r.


19.09.2022
Zwiększenie odporności jednolitego rynku na kryzysy: wyposażenie Europy w solidny zestaw narzędzi służących zapewnieniu swobodnego przepływu i dostępności istotnych towarów i usług
Komisja przedstawia dziś nowy instrument nadzwyczajny jednolitego rynku (SMEI). Te ramy zarządzania kryzysowego mają na celu zachowanie swobodnego przepływu towarów, usług i osób oraz dostępności kluczowych towarów i usług w przypadku przyszłych sytuacji nadzwyczajnych, z korzyścią dla obywateli i przedsiębiorstw w całej UE. Chociaż jednolity rynek okazał się naszym największym atutem w zarządzaniu kryzysowym, pandemia COVID-19 uwypukliła strukturalne niedociągnięcia utrudniające UE skuteczne reagowanie na sytuacje nadzwyczajne w skoordynowany sposób. Jednostronne środki spowodowały fragmentację rynku, co pogłębiło kryzys i dotknęło w szczególności MŚP.


16.09.2022
W Pradze o globalnym bezpieczeństwie żywnościowym
Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk uczestniczył w nieformalnym spotkaniu ministrów rolnictwa UE w Pradze zorganizowanym przez prezydencję czeską. Tematem spotkania było zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego – rola rolnictwa i przemysłu spożywczego Unii Europejskiej w zrównoważonej światowej produkcji żywności.


15.09.2022
Ceny energii: Komisja proponuje nadzwyczajną interwencję rynkową w celu obniżenia rachunków Europejczyków
Komisja proponuje przeprowadzenie nadzwyczajnej interwencji na europejskich rynkach energii w celu zaradzenia niedawnym dramatycznym wzrostom cen. UE zmaga się ze skutkami poważnego niedopasowania zapotrzebowania na energię i jej podaży, spowodowanego w dużej mierze ciągłym wykorzystywaniem przez Rosję jako broni jej zasobów energetycznych.


15.09.2022
Parlament Europejski przyjął 8. sprawozdanie w sprawie spójności, podkreślając potrzebę dodatkowych środków finansowych
• Taka sama lub wyższa kwota na spójność po 2027 r.
• Komisja Europejska powinna uruchomić Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji 2
• Pozostałe środki z 2021 r. na pomoc projektom zagrożonym wzrostem cen


14.09.2022
KE zaprasza do zgłaszania uwag w sprawie środków ochrony roślin
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina i zachęca do zgłaszania uwag do projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin i w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2115.


14.09.2022
Orędzie o Stanie UE: Ukraina, energia, zmiany klimatyczne, gospodarka
Podczas dorocznej debaty o stanie Unii Europejskiej, posłowie pytali przewodniczącą von der Leyen o pracę Komisji w minionym roku i plany na najbliższą przyszłość.


08.09.2022
Komisja Europejska przyjmuje zgłoszenia produktów na targi w Wietnamie
Komisja Europejska zaprasza do przekazania produktów, które zostaną zaprezentowane lub użyte w pawilonie Unii Europejskiej podczas międzynarodowych targów FHV – Food & Hotel Vietnam 2022 7–9 grudnia br.


08.09.2022
Sektor rolno-spożywczy UE w obliczu kryzysu energetycznego
Stowarzyszenia łańcucha rolno-spożywczego Copa-Cogeca, Primary Food Processors (PFP) i FoodDrinkEurope zwracają uwagę, że wiele podmiotów z unijnego sektora rolno-spożywczego ma trudności z utrzymaniem działalności w obliczu szybko rosnących kosztów nakładów i ekstremalnych zjawisk pogodowych.


07.09.2022
Europejska inicjatywa obywatelska: Komisja rejestruje nową inicjatywę ws. ochrony dziedzictwa obszarów wiejskich
Komisja podjęła dziś decyzję o zarejestrowaniu nowej europejskiej inicjatyw obywatelskiej pt. „Ochrona dziedzictwa wiejskiego, bezpieczeństwa żywnościowego i dostaw żywności w UE”.


07.09.2022
Polsko-singapurska współpraca w handlu produktami rolno-spożywczymi
Sekretarz stanu Rafał Romanowski przyjął dziś w siedzibie MRiRW ambasadora wizytującego Singapuru w Polsce Loo Choon Yong.


31.08.2022
Wiceminister Edward Siarka na spotkaniu z Norbertem Linsem, sprawozdawcą ds. LULUCF
- Polityka klimatyczna jest dla Polski i całej Unii Europejskiej szczególnie ważna w kontekście aktualnych wyzwań i zagrożeń. Niemniej jednak powinna być ona prowadzona z rozwagą oraz uwzględniać wyłącznie optymalne i zasadne rozwiązania, które nie będą niosły negatywnych skutków dla pozostałych ważnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego - powiedział wiceminister Edward Siarka podczas spotkania w Brukseli z Norbertem Linsem, Posłem do PE, sprawozdawcą ds. LULUCF (ang. land use, land use change and forestry).


31.08.2022
Wspólna polityka rolna na lata 2023–2027: Komisja zatwierdza pierwsze plany strategiczne WPR
Komisja Europejska zatwierdziła dziś pierwszy pakiet planów strategicznych WPR dla siedmiu państw: Danii, Finlandii, Francji, Irlandii, Polski, Portugalii i Hiszpanii. Jest to ważny krok w kierunku wdrożenia nowej wspólnej polityki rolnej (WPR) w dniu 1 stycznia 2023 r. Nowa WPR ma sprawić, że europejski sektor rolny będzie bardziej zrównoważony, odporny i nowoczesny. W ramach zreformowanej polityki środki finansowe będą sprawiedliwiej rozdzielane między małe i średnie gospodarstwa rodzinne, a także młodych rolników. Ponadto rolnicy otrzymają wsparcie na wprowadzanie innowacji, od rolnictwa precyzyjnego po agroekologiczne metody produkcji. Poprzez wsparcie konkretnych działań w tych i innych dziedzinach, nowa WPR może stanowić podstawę bezpieczeństwa żywnościowego i społeczności rolniczych w Unii Europejskiej.


11.08.2022
Kampania EFSA "Wybieraj bezpieczną żywność"
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) rozpoczął kampanię informacyjną „Wybieraj Bezpieczną Żywność” #EUChooseSafeFood. Większość działań będzie realizowana w okresie letnim i wczesną jesienią.


18.07.2022
Raport WBCSD: W jaki sposób przemysł spożywczy może dostarczać dostępne cenowo, odżywcze produkty spożywcze wspierające zdrową i zrównoważoną dietę?
Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) i dziewięć wiodących firm działających w łańcuchu rolno-spożywczym opublikowały nowy dokument, w którym nakreślono kluczowe obszary działań biznesowych w celu zwiększenia przystępności cenowej żywności.


12.07.2022
Minister Buda rozmawiał z minister handlu międzynarodowego Wlk. Brytanii o bezpieczeństwie żywnościowym i energetycznym gospodarek
Wzmocnienie polsko-brytyjskich relacji gospodarczych w handlu i inwestycjach, również w obszarze zielonych technologii oraz wpływ wojny w Ukrainie na gospodarkę, a także wsparcie i odbudowa tego kraju to główne tematy dzisiejszego spotkania ministra Waldemara Budy z minister handlu międzynarodowego Wielkiej Brytanii Anne-Marie Trevelyan.


11.07.2022
30 czerwca 2022 r. zakończono negocjacje umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Nową Zelandią
Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Nową Zelandią (ang. Free Trade Agreement, tzw. Umowa FTA)ma zapewnić przedsiębiorcom i konsumentom szereg nowych możliwości rynkowych.


07.07.2022
Badanie EUFIC - brak konsensusu utrudnia komunikację w zakresie zdrowia publicznego na temat przetworzonej żywności
Badania wskazują na niejednoznaczność i dezorientację konsumentów dotyczącą takich terminów, jak „przetwarzanie”, „ultraprzetworzona”, a nawet „zdrowa” żywność.


07.07.2022
Gospodarowanie odpadami – wczesne ostrzeganie państw UE zagrożonych nieosiągnięciem celów w zakresie recyklingu
W okresie od 4 lipca br. do 1 sierpnia br. Komisja Europejska zbiera opinie na temat inicjatywy dotyczącej gospodarowania odpadami – wczesnego ostrzegania państw UE zagrożonych nieosiągnięciem celów w zakresie recyklingu. Inicjatywa KE dotyczy w szczególności odpadów komunalnych i odpadów opakowaniowych.


06.07.2022
Uruchomienie inicjatywy KE "Razem zdrowsi - choroby niezakaźne (NCD) w UE"
22 czerwca 2022 r. Komisja Europejska oficjalnie zainicjowała ważną inicjatywę wspierającą państwa członkowskie UE w zmniejszaniu obciążenia chorobami niezakaźnymi UE (NCD) poprzez zajęcie się głównymi przyczynami możliwej do uniknięcia przedwczesnej śmierci w Europie oraz poprawę zdrowia i dobrego samopoczucia obywateli.


06.07.2022
Prof. Jerzy Buzek: Możliwe korekty w unijnej polityce dotyczącej rolnictwa. W grę wchodzą tylko tymczasowe odstępstwa
– Wspólna Polityka Rolna musi się teraz skoncentrować na zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego – ocenia prof. Jerzy Buzek, europoseł. Wojna i sankcje spowodowały problemy z dostępem do niektórych produktów żywnościowych, szczególnie w biednych rejonach świata, co w niektórych krajach grozi klęską głodu. Dlatego priorytetem unijnego rolnictwa jest niedopuszczenie do spadku produkcji. Jak podkreśla były przewodniczący PE, to może oznaczać konieczność korekty założeń unijnych strategii dla rolnictwa. Możliwe są jednak tylko tymczasowe zmiany, a nie odejście od długofalowych założeń reformy.


05.07.2022
Kryzys żywnościowy w Afryce może wymusić duże zmiany w lokalnej gospodarce. Zamiast importu większy nacisk będzie na lokalną produkcję
Wojna w Ukrainie zagroziła bezpieczeństwu żywnościowemu państw Afryki, które są silnie uzależnione od importu m.in. zbóż i wrażliwe na podwyżki. Na całym kontynencie ceny żywności rosną nawet o kilkadziesiąt procent, pojawiły się też obawy o dostępność pieczywa. Na dodatek w dużej części Afryki rozpoczyna się pora deszczowa, więc za miesiąc przyjdzie czas zasiewów, a do tego brakuje nawozów. To może przełożyć się na spadek plonów i pogłębienie obecnego kryzysu. – Długoterminowo ta sytuacja może mieć jednak pozytywne skutki. Pojawi się o wiele większy nacisk na odejście od niekorzystnej struktury importu żywności na rzecz zwiększenia produkcji lokalnej – ocenia dr Jędrzej Czerep z PISM.


30.06.2022
Czesi zastępują Francuzów - nowa prezydencja w Radzie UE szansą dla Europy Środkowo-Wschodniej
30 czerwca dobiega końca prezydencja Francji w Radzie Unii Europejskiej, która stała pod znakiem trudnego wypracowywania wspólnej polityki Wspólnoty wobec agresji Rosji na Ukrainę oraz podwójnych wyborów w samej Republice. Od lipca stery UE przejmują Czesi, których priorytety w znacznie większym stopniu uwzględniają interesy „nowych państw członkowskich”, w tym Polski.


30.06.2022
Unijna polityka spójności: Komisja przyjmuje umowę o partnerstwie z Polską na lata 2021–2027 o wartości 76,5 mld euro
Komisja przyjęła dziś umowę o partnerstwie z Polską, w której określono polską strategię inwestycyjną w ramach polityki spójności na lata 2021–2027 o wartości 76,5 mld EUR. Fundusze polityki spójności będą sprzyjać spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w polskich regionach oraz wspierać realizację kluczowych priorytetów UE, takich jak transformacja ekologiczna i cyfrowa. Fundusze te będą również wspierać konkurencyjny, innowacyjny i zrównoważony wzrost gospodarczy kraju oraz sprzyjać włączeniu społecznemu i rozwojowi umiejętności osób mających trudności z integracją na rynku pracy.


28.06.2022
Posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. Energii
Kwestie pakietu „Fit for 55”, aktualizacja celów klimatycznych do 2030 r., dyrektywy o efektywności energetycznej (EED) i o odnawialnych źródeł energii (RED) oraz sytuacja energetyczna w UE w kontekście wojny w Ukrainie, to główne tematy poruszone podczas posiedzenia Rady UE ds. Energii.


27.06.2022
Konsultacje projektu Komisji Europejskiej Rocznego Programu Prac na rok 2023
MRiRW zachęca organizacje branżowe, międzybranżowe i organizacje producentów o przekazanie swoich uwag lub komentarzy do projektu do 5 lipca br.


24.06.2022
Kryzys żywnościowy wisi nad krajami Afryki i Bliskiego Wschodu. Problemem brak dostaw z Rosji i Ukrainy oraz galopujący wzrost cen
– W Polsce nie zabraknie nam produktów na półkach, są natomiast kraje, które w znacznie większym stopniu niż państwa UE doświadczą problemów żywnościowych – mówi Jan Strzelecki, ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wśród nich są przede wszystkim kraje Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, w których import pszenicy z Rosji i Ukrainy odpowiadał za 90 proc. dostaw. Państwom europejskim kryzys podażowy nie grozi, ale dużym wyzwaniem będą rosnące ceny żywności, które po wakacjach mogą być o 20 proc. wyższe niż rok wcześniej – wynika z analizy PIE.


23.06.2022
Zmiana klimatu: PE chce szybszych działań UE i nienależności energetycznej
Europosłowie zajęli stanowisko w sprawie trzech pakietów przepisów UE przeciwko zmianie klimatu. Chcą redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55 % do 2030 roku przy ochronie miejsc pracy.


22.06.2022
Zielony Ład: pionierskie wnioski mające na celu odbudowę zasobów przyrodniczych Europy do 2050 r. i zmniejszenie o połowę stosowania pestycydów do 2030 r.
Komisja przyjęła dziś pionierskie wnioski mające na celu odbudowę zniszczonych ekosystemów i przywrócenie przyrody w całej Europie, od gruntów rolnych i mórz po lasy i środowisko miejskie. Komisja proponuje również ograniczenie stosowania pestycydów chemicznych i związanego z nimi ryzyka o 50 proc. do 2030 r. Są to sztandarowe wnioski ustawodawcze mające na celu realizację strategii na rzecz bioróżnorodności i strategii „od pola do stołu”, które pomogą zapewnić odporność i bezpieczeństwo dostaw żywności w UE i na całym świecie.


21.06.2022
Bezpieczeństwo żywnościowe: UE zwiększa swoje wsparcie dla państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę
Komisja Europejska przyjęła wniosek ws. uruchomienia 600 mln euro z rezerwy Europejskiego Funduszu Rozwoju w celu zaradzenia obecnemu kryzysowi bezpieczeństwa żywnościowego, pogłębiającemu się w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę. Fundusze te posłużą państwom Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państwa AKP) pomocą w poradzeniu sobie z dramatyczną sytuacją; środki zostaną przeznaczone na pomoc humanitarną (150 mln euro), zrównoważoną produkcję i odporność systemów żywnościowych (350 mln euro) oraz wsparcie makroekonomiczne (100 mln euro).


08.06.2022
Platforma umożliwiająca kontakty biznesowe przedsiębiorcom z państw członkowskich Unii Europejskiej i Ukrainy
W ramach działań solidarnościowych, Komisja Europejska uruchomiła platformę, która pozwoli na szybkie kontakty przedsiębiorstw z UE i Ukrainy.


08.06.2022
2,4 mld euro zostaną zainwestowane w ramach funduszu modernizacyjnego w przyspieszenie transformacji ekologicznej w 7 państwach będących beneficjentami, w tym w Polsce
W ramach funduszu modernizacyjnego udostępniono dziś siedmiu państwom będącym beneficjentami 2,4 mld euro, aby pomóc w modernizacji ich systemów energetycznych, ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych w energetyce, przemyśle i transporcie oraz wesprzeć je w realizacji ich celów w zakresie klimatu i energii na 2030 r. Inwestycje potwierdzono m.in. w Polsce (244,2 mln euro).


07.06.2022
53,6 mld euro na wspólną politykę rolną
Komisja zaproponowała dzisiaj budżet UE na 2023 r. w wysokości 185,6 mld euro, który ma zostać uzupełniony szacunkową kwotą 113,9 mld euro w formie dotacji w ramach NextGenerationEU. UE będzie nadal przeznaczać swój budżet na uruchamianie znaczących inwestycji mających zwiększyć strategiczną autonomię Europy, stymulować obecną odbudowę gospodarczą, chronić zrównoważony rozwój i sprzyjać tworzeniu miejsc pracy. Komisja nie przestanie również priorytetowo traktować inwestycje ekologiczne i cyfrowe, zaspokajając jednocześnie pilne potrzeby wynikające z niedawnych i bieżących kryzysów.


03.06.2022
Zmiana klimatu: Parlament chce przyspieszonych działań UE i niezależności energetycznej
Poslowie będą debatować i głosować nad kluczowymi projektami przepisów pozwalającymi walczyć ze zmianami kilmatu przez drastyczne ograniczenie emisji przy ochronie miejsc pracy i obywateli.


27.05.2022
FAO: Kryzys żywnościowy narasta z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę
Wojna w Ukrainie, wywołana przez Rosję, spowodowała globalny kryzys żywnościowy.


25.05.2022
O sytuacji na rynkach rolnych podczas Rady Agrifish
Sekretarz stanu Ryszard Bartosik uczestniczył w posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli.


23.05.2022
Komisja (Eurostat) opublikowała sprawozdanie dotyczące celów zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej – wydanie z 2022 r.
Dane zawarte w sprawozdaniu pokazują, że w ciągu ostatnich pięciu lat UE poczyniła postępy w realizacji większości celów, zgodnie z priorytetami Komisji w kluczowych obszarach polityki, takich jak Europejski Zielony Ład, strategia cyfrowa i Plan działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych.


10.05.2022
Komisja zwiększa budżet programu „Horyzont Europa” w celu wsparcia innowacji ekologicznych, zdrowotnych i cyfrowych oraz pomocy przesiedlonym naukowcom z Ukrainy
Komisja przyjęła dziś zmianę programu prac „Horyzont Europa” na lata 2021–2022, zwiększając budżet o prawie 562 mln euro w celu dalszego wspierania misji UE ukierunkowanych na innowacyjne rozwiązania problemów ekologicznych, zdrowotnych i cyfrowych oraz zwiększenia liczby działań na rzecz pobudzenia europejskiego ekosystemu innowacji. Budżet programu na lata 2021 i 2022 wynosi obecnie prawie 16 mld euro.


28.04.2022
Raport EEA - Odpady komunalne i recykling
Europejska Agencja Środowiska (EEA) opublikowała 26 kwietnia br. raport pt. „Osiągnięcie celu 2030 w zakresie odpadów komunalnych – dlaczego recykling nie wystarczy”.


27.04.2022
Enzymy w procesie produkcji substytutów kawy - prośba EFSA o dane
Urząd EFSA wydał komunikat o rozpoczęciu zbierania danych na temat stosowania enzymów w procesach technologicznych produkcji substytutów kawy.


22.04.2022
Konsultacje międzyrządowe na Słowacji
Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk uczestniczył w polsko-słowackich konsultacjach międzyrządowych, które odbyły się w Drużbakach Wyżnych na Słowacji. Wydarzeniu przewodniczyli premierzy obu krajów.


13.04.2022
Własność intelektualna: Komisja wzmacnia ochronę europejskich wyrobów rzemieślniczych i przemysłowych w UE i poza nią
Komisja zaproponowała dziś pierwsze w historii ramy ochrony własności intelektualnej w przypadku wyrobów rzemieślniczych i przemysłowych. Podstawę tych ram stanowią oryginalność i autentyczność tradycyjnych praktyk w regionach, z których produkty te pochodzą.


08.04.2022
Publikacja FAO „Międzynarodowe i krajowe strategie regulacyjne w celu przeciwdziałania oszustwom żywnościowym”
W publikacji obszernie omówiono międzynarodowe i wybrane krajowe dokumenty związane z walką z oszustwami żywnościowymi.


05.04.2022
Zielony Ład: Przepisy UE dotyczące emisji przemysłowych są modernizowane, aby wskazać dużemu przemysłowi drogę do długoterminowej zielonej transformacji
Komisja przedstawia dziś wnioski dotyczące aktualizacji i modernizacji dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych, będącej głównym aktem prawnym pomagającym zapobiegać zanieczyszczeniom i kontrolować je.


31.03.2022
Wiceminister Grzegorz Piechowiak: Afryka to dziś jeden z najbardziej perspektywicznych rynków świata
Udział w Polsko-Afrykańskim Forum Gospodarczym, spotkania z nigeryjskim ministrem górnictwa i sektora stalowego oraz z ministrem ds. handlu zagranicznego ZEA, wizyta w ekologicznym mieście Masdar City to kolejne punkty pobytu wiceministra rozwoju i technologii Grzegorza Piechowiaka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.


30.03.2022
Substancje biogenne – plan działania KE na rzecz lepszego gospodarowania
Zaproszenie Komisji Europejskiej do zgłaszania uwag.


30.03.2022
Gospodarka o obiegu zamkniętym: Komisja proponuje nowe prawa dla konsumentów i zakaz pseudoekologicznego marketingu
Komisja chce zaktualizować unijne przepisy, aby wzmocnić pozycję konsumentów w procesie transformacji ekologicznej. Dzięki nowym przepisom konsumenci będą mogli dokonywać świadomych decyzji i wybierać produkty, które są rzeczywiście przyjazne dla środowiska.


30.03.2022
Zielony Ład: nowe wnioski, dzięki którym zrównoważone produkty staną się normą, przyczyniając się do niezależności Europy w zakresie zasobów
Komisja przedstawia dziś pakiet wniosków w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Celem są zrównoważone produkty jako norma w UE, pobudzenie modeli biznesowych o obiegu zamkniętym oraz wzmocnienie pozycji konsumentów w procesie zielonej transformacji.


28.03.2022
Przyszłość Europy: Konferencja omawia propozycje działań dla UE
Ponieważ Konferencja w sprawie przyszłości Europy wchodzi w fazę końcową, 25-26 marca odbyło się posiedzenie plenarne, na którym przeanalizowano konkretne, przygotowane wcześniej propozycje.


24.03.2022
Potrzeba zdecydowanych działań UE zapewniających bezpieczeństwo dostaw żywności
- Ukraina potrzebuje poważnej pomocy żywnościowej
- Utworzenie korytarzy żywnościowych do i z Ukrainy
- UE musi zdywersyfikować źródła importu żywności
- Potrzeba zwiększenia przez UE krajowej produkcji rolnej
- Potrzebna pomoc dla poszkodowanych rolników z UE


24.03.2022
Pomoc państwa: Komisja przyjmuje tymczasowe kryzysowe ramy prawne w celu wsparcia gospodarki w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę
Komisja Europejska przyjęła dziś tymczasowe kryzysowe ramy prawne umożliwiające państwom członkowskim wykorzystanie elastyczności przewidzianej w przepisach dotyczących pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę.


16.03.2022
Wojna w Ukrainie: wpływ na sektor rolniczy UE
Sytuacja na rynkach rolnych UE po inwazji Rosji na Ukrainę będzie przedmiotem dyskusji w czwartek na forum Komisji Rolnictwa (AGRI).


11.03.2022
Ukraina: europosłowie wzywają do mocniejszych środków i solidarności
Podczas debaty plenarnej 9 marca eurodeputowani oraz estońska premier Kaja Kallas wezwali do zwiększenia obronności UE, zmniejszenia zależności energetycznej i solidarności z Ukrainą.


09.03.2022
Raport FAO: "Thinking about the future of food safety"
Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) opublikowała wczoraj raport pt. „Myślenie o przyszłości bezpieczeństwa żywności”.


07.03.2022
Spotkania ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej
Podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra 4 marca 2022 r. uczestniczył w spotkaniu ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier) oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (GV4+4), z udziałem komisarza UE ds. rolnictwa, Janusza Wojciechowskiego. Rozmowy odbyły się w Wyszehradzie, w którym ponad 30 lat temu narodziła się idea współpracy państw naszego regionu.


04.03.2022
W kierunku zielonej, cyfrowej i odpornej gospodarki: nasz europejski model wzrostu gospodarczego
Komisja Europejska przedstawiła komunikat w sprawie europejskiego modelu wzrostu gospodarczego. Przypomina w nim o wspólnych celach, do których osiągnięcia zobowiązała się UE i jej państwa członkowskie. Chodzi o zieloną i cyfrową transformację oraz wzmocnienie odporności społecznej i gospodarczej.


03.03.2022
Światowy Program Żywnościowy zachęca firmy do wsparcia Ukrainy
Przedsiębiorcy, którzy w związku z obecnym kryzysem humanitarnym w Ukrainie, chcą pomóc jej obywatelom, mogą zgłaszać się do przetargów organizowanych przez Światowy Program Żywnościowy.


02.03.2022
UE pomaga w rozpoczęciu negocjacji dotyczących przełomowego globalnego porozumienia w sprawie zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi
Planowane porozumienie ma uzupełnić luki, których nie da się wypełnić za pomocą istniejących inicjatyw i porozumień, zwłaszcza na etapach projektowania i produkcji w cyklu życia tworzyw sztucznych.


01.03.2022
Ochrona konkurencji: Komisja zachęca do zgłaszania uwag na temat projektu zmienionych przepisów dotyczących horyzontalnych porozumień kooperacyjnych między przedsiębiorstwami
Komisja Europejska rozpoczęła dziś konsultacje publiczne, podczas których wszystkie zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi na temat dwóch projektów zmienianych rozporządzeń w sprawie wyłączeń grupowych dotyczących porozumień horyzontalnych (w obszarze porozumień badawczo-rozwojowych i porozumień specjalizacyjnych, wspólnie zwanych rozporządzeniami HBER) oraz projektu zmienianych wytycznych horyzontalnych.


17.02.2022
Zielony Ład: UE inwestuje ponad 110 mln euro w projekty LIFE na rzecz środowiska i klimatu w 11 krajach UE
Komisja zapowiedziała dzisiaj inwestycje o wartości ponad 110 mln euro w projekty zintegrowane w ramach programu LIFE na rzecz ochrony środowiska i klimatu, wybrane na podstawie zaproszenia do składania wniosków z 2020 r. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie nowych dużych projektów w dziedzinie ochrony środowiska i klimatu w 11 krajach UE (Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowenia).


16.02.2022
Spotkanie minister Anny Moskwy z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem
Reforma systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), pakiet Fit for 55, w tym w szczególności kwestie związane z ciepłownictwem to główne tematy poruszone podczas spotkania Anny Moskwy, minister klimatu i środowiska, z Fransem Timmermansem, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej. Rozmowy odbyły się 14 lutego 2022 r. w Brukseli.


14.02.2022
Posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego
Posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego odbywa się od 14 do 17 lutego r.


08.02.2022
Ministrowie rolnictwa obradowali w Strasburgu
Podsekretarz Stanu Krzysztof Ciecióra uczestniczył w nieformalnym spotkaniu ministrów rolnictwa UE w Strasburgu. Było one poświęcone „Konsolidacji przyjaznych dla klimatu modeli rolniczych i leśnych: rolnictwo węglowe”.


07.02.2022
Tydzień posiedzeń komisji europarlamentarnych od 7 do 10 lutego 2022 r.
Pierwsze spotkanie ministrów rolnictwa UE podczas prezydencji francuskiej odbywa się dziś i jutro.


07.02.2022
KE przyjęła program prac EU4Health 2022
W styczniu br. Komisja Europejska przyjęła program prac EU4Health 2022. 2022 to już drugi rok realizacji programu.


07.02.2022
Komisja Europejska zaprasza do składania propozycji programów promocyjnych
Komisja Europejska udostępniła, za pośrednictwem strony internetowej, zaproszenie do składania przez beneficjentów propozycji programów promocyjnych, zarówno prostych, jak i takich, w których uczestniczy wiele państw członkowskich.


02.02.2022
Unijna systematyka dotycząca zrównoważonego rozwoju: Komisja przedstawia uzupełniający akt delegowany dotyczący zmiany klimatu w celu przyspieszenia dekarbonizacji
Komisja Europejska przedstawiła dziś uzupełniający akt delegowany w sprawie systematyki dotyczącej zmiany klimatu dotyczący jej łagodzenia i przystosowania się do niej. Kolegium komisarzy osiągnęło porozumienie polityczne w sprawie tekstu, który zostanie formalnie przyjęty po przetłumaczeniu na wszystkie języki UE.


31.01.2022
Tydzień posiedzeń komisji europarlamentarnych od 31 stycznia do 6 lutego 2022 r.
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi obradować będzie w środę i czwartek.


28.01.2022
Berliński Szczyt Ministrów Rolnictwa o zrównoważonym użytkowaniu gruntów i bezpieczeństwie żywnościowym
Zrównoważone użytkowanie gruntów – bezpieczeństwo żywnościowe zaczyna się od gleby – to temat tegorocznego Berlińskiego Szczytu Ministrów Rolnictwa, który odbył się dzisiaj w formie zdalnej. W spotkaniu Polskę reprezentowała sekretarz stanu Anna Gembicka.


26.01.2022
Przyszłość Europy: Europejczycy postrzegają zmianę klimatu jako największe wyzwanie dla UE
Parlament Europejski i Komisja publikują dziś wspólne specjalne badanie Eurobarometr na temat przyszłości Europy.


25.01.2022
Nieformalne spotkania ministrów UE ds. środowiska i energii
Sprawiedliwa transformacja, rosnące ceny energii, efektywność energetyczna, gospodarka wodorowa oraz walka z wylesianiem to tylko niektóre tematy nieformalnych spotkań ministrów UE ds. środowiska oraz energii. W wydarzeniach, które odbyły się 20-22 stycznia 2022 r. w Amiens we Francji, uczestniczył wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński.


24.01.2022
Tydzień posiedzeń komisji europarlamentarnych od 24 do 27 stycznia 2022 r.
Komisje Parlamentu Europejskiego wracają do spotkań hybrydowych i w tym tygodniu wybiorą swoich przewodniczących i wiceprzewodniczących na drugą połowę kadencji.


24.01.2022
Dokument WHO: „Diety roślinne i ich wpływ na zdrowie, zrównoważony rozwój i środowisko. Przegląd dowodów”
Europejskie Biuro WHO ds. Zapobiegania Chorobom Niezakaźnym (NCD) opublikowało zestawienie zatytułowane: „Diety roślinne i ich wpływ na zdrowie, zrównoważony rozwój i środowisko. Przegląd dowodów”.


24.01.2022
Zaproszenie do składania wniosków promujących europejskie produkty rolno-spożywcze
Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków dotyczących europejskich programów promocyjnych produktów rolno-spożywczych w UE i w rajach trzecich na 2022 r. Podobnie jak w 2021 r., w tym roku szczególny nacisk kładzie się na promocję produktów i metod bezpośrednio wspierających cele Europejskiego Zielonego Ładu. Obejmuje to promocję produktów ekologicznych, owoców i warzyw oraz zrównoważonego rolnictwa.


20.01.2022
I posiedzenie Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa pod przewodnictwem Francji
Sekretarz stanu Ryszard Bartosik uczestniczył w posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Luksemburgu. Było to pierwsze posiedzenie ministrów rolnictwa i rybołówstwa pod przewodnictwem Francji.


19.01.2022
Francja i Austria wzywają KE do opracowania ogólnounijnej strategii w zakresie białka pochodzenia roślinnego
Ministerstwa Rolnictwa Francji i Austrii wzywają Komisję Europejską do opracowania ogólnounijnej strategii w zakresie białka pochodzenia roślinnego, która ich zdaniem przyczyniłaby się do bardziej zrównoważonego i zróżnicowanego rolnictwa.


18.01.2022
EIT Food Seedbed 2022
Bezpłatny program wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości w branży rolno-spożywczej.


17.01.2022
Apel Komisji: zrównoważony rozwój środowiskowy centralnym elementem unijnych systemów kształcenia i szkolenia
Komisja opublikowała wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie uczenia się na rzecz zrównoważenia środowiskowego. Wniosek ma na celu wsparcie państw członkowskich, szkół, instytucji szkolnictwa wyższego, organizacji pozarządowych i wszystkich organizatorów kształcenia w zapewnianiu osobom uczącym się wiedzy i umiejętności związanych ze zrównoważeniem środowiskowym, zmianą klimatu i ochroną środowiska.


14.01.2022
Ułatwianie zdrowszych wyborów – ustalanie profili żywieniowych
Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne w zakresie przepisów dot. ułatwiania zdrowszych wyborów – ustalania profili żywieniowych.


11.01.2022
Pomoc państwa: Komisja zbiera uwagi na temat proponowanych zmian unijnych zasad pomocy państwa dla sektorów rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa
Komisja Europejska zachęca wszystkie zainteresowane strony do przekazywania uwag na temat proponowanych zmian zasad pomocy państwa dla sektorów rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa. Proponowane zmiany mają dostosować obecne przepisy do obecnych priorytetów strategicznych UE, w szczególności wspólnej polityki rolnej (WPR), wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), a także Europejskiego Zielonego Ładu. Państwa członkowskie i inne zainteresowane strony mogą wziąć udział w konsultacjach do dnia 13 marca 2022 r.


07.01.2022
FoodDrinkEurope powołuje nowego dyrektora generalnego
FoodDrinkEurope, europejska organizacja reprezentująca producentów żywności, której PFPŻ ZP jest członkiem, powołał z dniem 1 stycznia 2022 r. Dirka Jacobsa na nowego dyrektora generalnego. Zastępuje on Mellę Frewen, która ustąpiła po prawie 15 latach pełnienia tej funkcji.


23.12.2021
Podsumowanie szczytu "Nutrition for Growth (N4G)"
W II tygodniu grudnia odbywał się szczyt Nutrition for Growth (N4G) 2021, który jest globalnym przedsięwzięciem mającym na celu zgromadzenie m.in. rządów poszczególnych krajów, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, aby przyspieszyć postępy w zakresie zwalczania niedożywienia.


22.12.2021
Global Nutrition Report 2021
Global Nutrition Report to niezależnie sporządzany coroczny bilans stanu żywienia i odżywienia na świecie. Raport stwierdza, że „pomimo pewnych postępów, diety nie stają się zdrowsze i stawiają coraz większe wymagania dla środowiska; równocześnie utrzymują się niedopuszczalne poziomy niedożywienia”.


21.12.2021
Globalne zobowiązanie IFBA dot. redukcji sodu
W trakcie szczytu Nutrition for Growth, International Food and Beverage Alliance (IFBA) ogłosiła nowe globalne zobowiązanie dotyczące redukcji sodu.


15.12.2021
Ankieta rządu Wielkiej Brytanii dla przedsiębiorców
W ramach trwających działań Rządu Wielkiej Brytanii na rzecz wspierania przedsiębiorstw, zostało przygotowanie badanie w celu ocenienia przygotowania przedsiębiorców na nadchodzące zmiany w eksporcie z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii.


10.12.2021
Komisja przedstawiła plan działania na rzecz pobudzenia gospodarki społecznej i tworzenia miejsc pracy
Komisja Europejska przedstawiła plan działania, który ma pomóc europejskiej gospodarce społecznej w rozkwicie, wykorzystaniu jej potencjału gospodarczego i potencjału w zakresie tworzenia miejsc pracy, a także jej wkładu w sprawiedliwą odbudowę sprzyjającą włączeniu społecznemu oraz w transformację ekologiczną i cyfrową.


07.12.2021
UE zobowiązuje się do przeznaczenia 2,5 mld euro na walkę z niedożywieniem w krajach partnerskich
Podczas dzisiejszego szczytu „Żywność na rzecz wzrostu”, który odbył się w Tokio, Komisja zapowiedziała nowe zobowiązanie na lata 2021–2024 w wysokości 2,5 mld euro w celu ograniczenia wszelkich form niedożywienia. Zobowiązanie to obejmuje pomoc humanitarną służącą zaspokojeniu pilnych potrzeb, a także wsparcie na rzecz zwalczania podstawowych przyczyn niedożywienia, w tym zmianę systemów żywnościowych w dłuższej perspektywie.


07.12.2021
Nowe przepisy w dziedzinie VAT zapewniają państwom członkowskim większą elastyczność, a jednocześnie wspierają priorytety UE w zakresie ochrony środowiska, cyfryzacji i zdrowia publicznego
Komisja z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte dziś przez unijnych ministrów finansów porozumienie w sprawie aktualizacji przepisów regulujących stawki podatku od wartości dodanej (VAT) w odniesieniu do towarów i usług.


06.12.2021
Aktualizacja: Wizyta komisarza UE ds. rolnictwa w Singapurze i Wietnamie - zaproszenie do udziału dla przedstawicieli branży rolno-spożywczej
Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa, złoży w dn. 10-16 lipca 2022 r. wizytę w Singapurze i Wietnamie. Komisarzowi będą towarzyszyć przedstawiciele europejskich przedsiębiorstw i organizacji producenckich z sektora rolno-spożywczego.


06.12.2021
Pomoc państwa: Komisja przyjmuje zmienione wytyczne w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka
Komisja Europejska przyjęła zmienione wytyczne w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka („wytyczne w sprawie finansowania ryzyka”). Zmienione wytyczne będą stosowane od 1 stycznia 2022 r. Wytyczne te wyjaśniają i upraszczają przepisy, zgodnie z którymi państwa członkowskie mogą wspierać i ułatwiać dostęp do finansowania europejskich przedsiębiorstw typu start-up, małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) oraz przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji („spółki o średniej kapitalizacji”), przy jednoczesnym zapewnieniu równych warunków działania na jednolitym rynku.


06.12.2021
EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 3 nowych Grup Fokusowych!
Europejskie Partnerstwo Innowacyjne na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI), działając na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa KE, poszukuje ekspertów do trzech nowopowstających Grup Fokusowych EIP-AGRI.


06.12.2021
Pomoc państwa: Komisja przyjmuje zmieniony komunikat w sprawie krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych
Komisja Europejska przyjęła zmieniony komunikat w sprawie krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych.


24.11.2021
Komisja uruchamia międzyregionalny instrument inwestycyjno-inwestycyjny o wartości 570 mln euro
Komisja ogłosiła pierwsze zaproszenie do składania projektów do nowego międzyregionalnego instrumentu innowacyjno-inwestycyjnego (I3). Jest to nowy instrument finansowania na lata 2021–2027, w ramach którego przeznaczono 570 mln euro na wsparcie komercjalizacji i zwiększenia skali międzyregionalnych projektów innowacyjnych w priorytetowych obszarach wspólnej inteligentnej specjalizacji. Zachęci to do rozwoju europejskich łańcuchów wartości o dużym znaczeniu dla spójności, ponieważ co najmniej połowa budżetu tego instrumentu zostanie przeznaczona dla regionów słabiej rozwiniętych.


23.11.2021
Parlament Europejski Parlament ostatecznie zatwierdza reformę wspólnej polityki rolnej
We wtorek 23/11/2021 Parlament zatwierdził nową unijną politykę rolną. Dzięki reformie wspólna polityka rolna będzie bardziej ekologiczna, sprawiedliwsza, bardziej elastyczna i przejrzysta.


22.11.2021
Raport - Data & Trends 2021
Europejska organizacja producentów żywności Food Drink Europe, której jesteśmy członkiem reprezentującym Polskę, opublikowała coroczny raport zawierający kompleksowe statystyki i informacje na temat unijnego przemysłu spożywczego i napojów.


22.11.2021
Pilna informacja dla eksporterów żywności do Chin podlegających nadzorowi organów PIS
Zgodnie z dodatkowymi informacjami przekazanymi przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie podmioty podlegające nadzorowi organów PIS, zainteresowane eksportem żywności do Chin mogą skorzystać do dnia 30 listopada 2021 r. z dodatkowej „skróconej ścieżki rejestracyjnej”.


18.11.2021
Komisja przyjmuje plan awaryjny na rzecz zaopatrzenia w żywność i bezpieczeństwa żywnościowego w czasach kryzysu
W następstwie kryzysu związanego z COVID-19 i zgodnie ze strategią „Od pola do stołu” UE zamierza wzmocnić koordynację na szczeblu europejskim, aby dopilnować, by obywatelom nie groziły niedobory żywności podczas kryzysów. W przyjętym dziś planie awaryjnym uznano ogólną odporność unijnego łańcucha dostaw żywności, wskazano występujące niedociągnięcia i zaproponowano działania mające na celu poprawę gotowości na szczeblu UE. Aby osiągnąć ten cel, Komisja ustanowi europejski mechanizm gotowości i reagowania na kryzysy związane z bezpieczeństwem żywnościowym (EFSCM) – grupę ekspertów w dziedzinie łańcucha dostaw żywności koordynowaną przez Komisję w celu wymiany danych, praktyk i wzmocnienia koordynacji.


17.11.2021
Posiedzenie Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli
Najważniejszymi tematami omawianymi podczas posiedzenia Rady były: sytuacja na rynkach rolnych oraz przyjęcie konkluzji Rady ws. nowej strategii leśnej UE do 2030 r.


17.11.2021
Misja gospodarcza do Singapuru i Wietnamu – rejestracja otwarta
Na 27 marca – 2 kwietnia 2022 r. planowana jest misja gospodarcza do Singapuru i Wietnamu. Zachęcamy do zgłoszenia firmy z branży rolno-spożywczej.


10.11.2021
Bezpłatne szkolenie online Komisji Europejskiej pt. "Access2Markets, ROSA and Access2Procurement"
Szkolenie odbędzie się w dn. 17 listopada br., godz. 9:00-11:00, zapraszamy.


21.10.2021
Europarlament przyjął Rezolucję ws. strategii „od pola do stołu”
20 października 2021 r. stosunkiem głosów 452 do 170 (76 posłów wstrzymało się od głosu) przyjął Rezolucję ws. strategii „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego.


16.10.2021
Światowy Dzień Żywności
16 października obchodzimy Światowy Dzień Żywności. Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem: „Nasze działania są naszą przyszłością. Lepsza produkcja, lepsze odżywianie, lepsze środowisko i lepsze życie”.


14.10.2021
Od pola do stołu: Posłowie mają poprzeć strategię dla ekologicznego systemu żywnościowego
Parlament przedstawi plany, pozwalające Europie na produkcję zdrowszej żywności, przy zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego, dochodów rolnikom i ochrony środowiska.


08.09.2021
UE wzmacnia swoją wiodącą pozycję w światowym handlu produktami rolno-spożywczymi
W 2020 r. Unia po raz kolejny wzmocniła swoją wiodącą pozycję wśród największych eksporterów produktów rolno-spożywczych na świecie. Jeśli chodzi o import, UE stała się trzecim co do wielkości importerem po Stanach Zjednoczonych i Chinach, jak wynika z opublikowanego dzisiaj sprawozdania.


13.08.2021
STOP ASF - kampania EFSA
Unia Europejska jest największym eksporterem wieprzowiny na świecie z rocznym eksportem wynoszącym ponad 5 milionów ton. Jest to zatem jedna z najważniejszych gałęzi w unijnym rolnictwie. W porównaniu z innymi sektorami produkcji mięsa, hodowla świń ma największy udział odpowiadając za 8,5% całkowitej produkcji rolnej w UE‐27. Udział produkcji wieprzowiny w całkowitej produkcji mięsa w UE wynosi 35%.


12.08.2021
Raport FAO „Stan bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia na świecie 2021”
FAO opublikowała raport „Stan bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia na świecie 2021” (SOFI 2021). To wydanie przedstawia pierwszą opartą na dowodach globalną ocenę chronicznego braku bezpieczeństwa żywnościowego w kontekście pandemii COVID-19.
Raport jest wspólnie publikowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (IFAD), Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), Światowy Program Żywnościowy ONZ (WFP) i Światowe Zdrowie Organizacja (WHO).


02.08.2021
Kampania EFSA #EUChooseSafeFood
Ruszyła nowa kampania EFSA #EUChooseSafeFood, która ma na celu uświadomienie konsumentom jak istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności odgrywa nauka. Ma ona również pomóc konsumentom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących codziennych wyborów żywieniowych


29.07.2021
Koniec działalności Europejskiej Platformy ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia
Komisja Europejska (DG SANTE) poinformowała zainteresowane strony, że podjęła decyzję o zakończeniu działalności Platformy UE ds. żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia. Podobnie działania unijnej Grupy Wysokiego Szczebla ds. Żywienia i Aktywności Fizycznej, w skład której wchodzą eksperci ds. zdrowia z państw członkowskich UE, zostały zakończone.


27.07.2021
Nowe systemy żywności dla świata – Pre-Summit ONZ
Od 26 do 28 lipca 2021 roku odbywa się spotkanie przygotowawcze Szczytu Systemów Żywnościowych ONZ 2021. Stronę polską reprezentował dziś minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda.


26.07.2021
Przegląd prawodawstwa UE nt. dobrostanu zwierząt – przekaż swoją opinię
Komisja Europejska prowadzi przegląd prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie dobrostanu zwierząt, którego celem jest aktualizacja unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt.


21.07.2021
Wybory do Zarządu EFSA
W związku z wejściem w życie rozporządzenia PE i Rady nr 2019/1381, zmieniającego m.in. rozporządzenie PE i Rady nr 178/2002, od dnia 1 lipca 2022 r. będzie funkcjonował nowy skład Zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).


21.07.2021
Nieformalne posiedzenie Rady UE ds. Środowiska (ENVI)
Pakiet Fit for 55, przygotowania do konferencji klimatycznej COP26, różnorodność biologiczna i dzikie zapylacze to główne tematy poruszone podczas posiedzenia Rady UE ds. Środowiska (ENVI) w Lublanie. 20 lipca 2021 r. w obradach wzięli udział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka i podsekretarz stanu w MKiŚ Adam Guibourgé-Czetwertyński.


20.07.2021
Posiedzenie Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
Sekretarz stanu Ryszard Bartosik uczestniczył w posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli. Było to pierwsze posiedzenie ministrów rolnictwa i rybołówstwa pod przewodnictwem Słowenii.


20.07.2021
Dekarbonizacja dla europejskiego sektora produkcji żywności i napojów - raport Ricardo dla FoodDrinkEurope
Firma Ricardo Energy & Environment opracowała dla organizacji FoodDrinkEurope raport - Mapę drogową dekarbonizacji dla europejskiego sektora produkcji żywności i napojów.


16.07.2021
Europejski Zielony Ład: Komisja proponuje przekształcenie gospodarki i społeczeństwa UE, aby osiągnąć ambitne cele klimatyczne
Komisja Europejska przyjęła w dniu 14 lipca 2021 r. pakiet wniosków, aby dostosować politykę UE w dziedzinie klimatu, energii, użytkowania gruntów, transportu i opodatkowania w taki sposób, aby obniżyć emisje gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. – w porównaniu z poziomami z 1990 r.


16.07.2021
Strategia „od pola do stołu”: Unijny kodeks postępowania w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia działalności spożywczej i odpowiedzialnych praktyk handlowych
65 przedsiębiorstw i stowarzyszeń, w tym Food Drink Europe, którego jesteśmy członkiem, podpisało unijny kodeks postępowania w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia działalności spożywczej i odpowiedzialnych praktyk handlowych.


16.07.2021
Komunikat dotyczący pakietu Fit for 55
Publikacja pakietu jest kluczowym etapem prac nad architekturą wdrażania celów redukcyjnych UE na 2030 r., gdyż otwiera dyskusję nad konkretnymi elementami pakietu z udziałem wszystkich państw członkowskich. Dokumenty, które zostały dzisiaj opublikowane, są wypadkową wielu dyskusji i powinny być zgodne z wytycznymi jakie zostały przyjęte przez Radę Europejską.


24.06.2021
Prawo klimatyczne: europosłowie potwierdzili porozumienie o neutralności klimatycznej do 2050
Nowe prawo klimatyczne UE zwiększa unijny cel redukcji emisji do 2030 roku z 40% do co najmniej 55%. Przy udziale nowych pochłaniaczy dwutlenku węgla cel ten mógłby wzrosnąć do 57%.


24.06.2021
Europosłowie głosują za funduszami na zielony rozwój i współpracę regionalną
W środę, Parlament przyjął trzy fundusze UE o łącznej wartości 243 mld euro, które mają wzmocnić spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną UE.


21.06.2021
Wicepremier Jarosław Gowin gospodarzem spotkania ministrów do spraw gospodarczych Grupy V4 i Francji
Wspólna polityka przemysłowa, która będzie wzmacniać odporność unijnych gospodarek na kryzysowe wstrząsy oraz zabezpieczy ich konkurencyjność to główny temat rozmów ministrów ds. gospodarczych Grupy Wyszehradzkiej V4 i Francji, które odbyły się dzisiaj w Krakowie. W spotkaniu, podsumowującym gospodarczo polską prezydencję w Grupie V4, obok wicepremiera Jarosława Gowina, uczestniczyli partnerzy z Wyszehradu: – czeski wicepremier Karel Havliček, słowacki wicepremier Richard Sulik, László Palkovics – węgierski minister innowacji i technologii oraz jako specjalny gość – Bruno Le Maire – francuski minister gospodarki, finansów i odbudowy. Spotkanie zakończyło się podpisaniem deklaracji o wzajemnej współpracy w zakresie rozwoju przemysłu farmaceutycznego.


17.06.2021
Kodeks postępowania w zakresie odpowiedzialnych praktyk biznesowych i marketingowych na finalnym etapie uzgodnień
Treść Kodeksu została uzgodniona z Komisją Europejską. W dniu 5 lipca br. Kodeks zostanie oficjalnie zaprezentowany podczas wydarzenia inauguracyjnego na wysokim szczeblu, którego gospodarzami będą Wiceprzewodniczący Wykonawczy Komisji Frans Timmermans oraz Komisarz ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Stella Kyriakides.


16.06.2021
Nieformalne spotkanie ministrów rolnictwa i rybołówstwa UE w Lizbonie
Minister Grzegorz Puda uczestniczył w nieformalnym spotkaniu Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, które odbyło się w Lizbonie, w dniach 13-15 czerwca br.


09.06.2021
Parlament przyjął rezolucję pt. „Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 – przywracanie przyrody do naszego życia”
Europosłowie domagają się unijnych przepisów w dziedzinie bioróżnorodności na wzór europejskiego prawa o klimacie.


26.05.2021
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: inauguracyjna sesja plenarna, wydarzenie z udziałem obywateli w czerwcu
Zarząd zatwierdził dziś kalendarz posiedzeń plenarnych i europejskich paneli obywatelskich – pierwsze wydarzenia odbędą się w przyszłym miesiącu.


21.05.2021
Szczyt Systemów Żywnościowych ONZ 2021 – budzikiem dla świata
Podczas Światowego Dnia Żywności - 16 października 2019 roku - Sekretarz Generalny ONZ António Guterres ogłosił zwołanie Szczytu Systemów Żywnościowych ONZ w drugiej połowie 2021 roku.


14.05.2021
Europejski Zielony Ład: Komisja dąży do osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby
Komisja Europejska przyjęła plan działania UE na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby. Jest on istotnym elementem Europejskiego Zielonego Ładu i głównym tematem tegorocznego Zielonego Tygodnia.


14.05.2021
Posiedzenie Komisji Rolnictwa parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej
Dziś odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Republika Czeska, Słowacja, Węgry) z udziałem komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. Spotkanie odbywało się w formule online. Organizatorem była Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowanego przez Polskę rocznego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej.


13.05.2021
Jak Polska zaprezentuje się światu podczas Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju?
Już za 140 dni rozpocznie się największe wydarzenie promocyjno-gospodarcze na świecie - Wystawa Światowa Expo 2020 w Dubaju. Wydarzenie zostało przełożone o rok ze względu na pandemię koronawirusa, lecz utrzymało charakter stacjonarny. Polska wkracza w kluczową fazę przygotowań, za które odpowiada Polska Agencja Inwestycji i Handlu.


29.04.2021
Portal FAO dla sektora prywatnego
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z siedzibą w Rzymie uruchomiła zgodnie z przyjętą „Strategią FAO dla sektora prywatnego” portal internetowy – CONNECT przeznaczony dla sektora prywatnego.


29.04.2021
Wideokonferencja ministrów rolnictwa UE
26 kwietnia br. odbyła się nieformalna wideokonferencja ministrów rolnictwa UE. Polskiej delegacji przewodniczył sekretarz stanu Ryszard Bartosik. Ministrowie rozmawiali o sytuacji na rynkach rolnych, WPR, dobrostanie zwierząt i polityce handlowej.


31.03.2021
Komunikat Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie zawieszeń poboru ceł/kontyngentów taryfowych od 1-01-2022
Wzorem lat ubiegłych Komisja Europejska przedstawiła listę wniosków o ustanowienie zawieszeń poboru ceł lub kontyngentów taryfowych, które po uprzedniej akceptacji krajów członkowskich UE i dalszym procesie decyzyjnym UE planowane są do wprowadzenia w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.


24.03.2021
MRiRW: Polski głos podczas AGRIFISH w Brukseli
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa AGRIFISH, które odbyło się w Brukseli 22-23 marca br.


24.03.2021
MRiRW: Ekspansja polskich firm w Azji
– Kierunek azjatycki cieszy się stałym, dużym zainteresowaniem przedsiębiorców i stanowi ogromną przestrzeń do rozwoju dla polskich podmiotów – podkreślił sekretarz stanu Ryszard Bartosik.


24.03.2021
PIE: Pierwszy rok umowy handlowej przyniósł wzrost polskiego eksportu do Japonii o prawie 20%
W 2019 r. 80 proc. polskiego eksportu trafiło na rynek unijny. Jednocześnie, aż 42 proc. importowanych do kraju towarów pochodziło spoza UE.


20.03.2021
MRiRW: Info Day – unijna polityka promocyjna 2021
– Unijna polityka promocyjna odgrywa ważną rolę. Przyczynia się do zwiększania konkurencyjności i konsumpcji produktów rolno-spożywczych w Unii i poza nią – tymi słowami sekretarz stanu Ryszard Bartosik rozpoczął webinarium „Info Day - unijna polityka promocyjna 2021”, które odbyło się 16-17 marca br.


17.03.2021
Pierwszy plan strategiczny dla programu „Horyzont Europa” na lata 2021–2024
Komisja wyznacza priorytety w zakresie badań naukowych i innowacji na rzecz zrównoważonej przyszłości.


10.03.2021
Polska i Słowacja razem przeciwko wyłudzeniom w VAT
Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński i ambasador Republiki Słowacji w Polsce Andrej Droba, podpisali umowę o automatycznej wymianie informacji podatkowych w dziedzinie VAT.


10.03.2021
Parlament przyjął nowy Program Unii dla zdrowia
Budżet programu to 5,1 mld EUR, z czego co najmniej 20% przeznaczono na zapobieganie chorobom i promocję zdrowia.


10.03.2021
Parlament za wymaganiem od przedsiębiorstw należytej staranności określenia własnego wpływu na prawa człowieka i środowisko oraz usunięciem nieprawidłowości w całym łańcuchu wartości
Parlament toruje drogę nowemu prawu UE, wymagającemu od przedsiębiorstw uwzględniania w ramach swoich łańcuchów wartości przestrzegania praw człowieka i norm środowiskowych.


03.03.2021
Prace Komisji Europejskiej - Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu i Praktyk Marketingowych
Komisja Europejska uruchomiła stronę internetową dotyczącą Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu i Praktyk Marketingowych.


19.02.2021
Program LIFE: UE inwestuje 121 mln euro w projekty w zakresie środowiska, przyrody i działań w dziedzinie klimatu
Komisja Europejska ogłosiła, że przeznaczy 121 mln euro na inwestycje w nowe projekty zintegrowane w ramach programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE).


18.02.2021
Komisja zmierza w kierunku otwartej, zrównoważonej i asertywnej polityki handlowej Unii
Komisja Europejska przedstawiła dziś strategię handlową na nadchodzące lata. Odzwierciedla ona koncepcję otwartej strategicznej autonomii i opiera się z jednej strony na gotowości Unii do wspierania ożywienia gospodarczego przez forsowanie transformacji ekologicznej i cyfrowej.


16.02.2021
Konkurs FAO: Innowacje na rzecz zrównoważonego rolnictwa i produkcji żywności
Zgłaszanie kandydatur do drugiej edycji ww. konkursu, odbywającej się pod hasłem „Innowacje zmieniające systemy żywnościowe”, jest możliwe do dnia 19 marca br. W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prywatne firmy i instytucje.


11.02.2021
Gospodarka o obiegu zamkniętym - przyjęta rezolucja Parlamentu Europejskiego
Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie Nowego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym.


09.02.2021
Udział w bezpłatnym programie wsparcia startupów rolno-spożywczych EIT Food Seedbed 2021
Program EIT Food Seedbed wspiera osoby, które mają pomysły na założenie firm typu start-up/spin-off w obszarach związanych z sektorem rolno-spożywczym albo już prowadzą takie firmy.


03.02.2021
Zaproszenie do składania propozycji programów promocyjnych
Komisja Europejska zaprasza do składania przez beneficjentów propozycji programów promocyjnych, zarówno prostych, jak i takich, w których uczestniczy wiele państw członkowskich. Ostateczny termin składania wniosków upływa 28 kwietnia 2021 r., o godzinie 17:00.


28.01.2021
Aspekty celne umowy o handlu i współpracy pomiędzy UE a Wielką Brytanią
Umowa o handlu i współpracy pomiędzy Unią Europejską (UE) a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.
Najważniejszą kwestią uregulowaną w umowie są cła.


22.01.2021
Na Berlińskim Szczycie Ministrów Rolnictwa o bezpieczeństwie żywnościowym
Jak wyżywić świat w czasach pandemii i zmian klimatycznych? – to temat tegorocznego Berlińskiego Szczytu Ministrów Rolnictwa, który odbył się dzisiaj w formie zdalnej.


20.01.2021
Dzień informacyjny w Brukseli
Komisja Europejska zaprasza na spotkanie informacyjne online 1–2 lutego br. Spotkanie jest organizowane dla wszystkich potencjalnych beneficjentów, uprawnionych do składania wniosków na programy informacyjne lub promocyjne dotyczące produktów rolnych.


17.12.2020
Rada Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda uczestniczył w dniach 15-16 grudnia br. w obradach Rady Ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa w Brukseli. W części dotyczącej rolnictwa ministrowie omówili działania podejmowane w związku z oczekiwaniami konsumentów w zakresie dostarczania żywności wysokiej jakości, jej znakowania oraz informowania odbiorców, konsumentów w tym zakresie.


16.12.2020
Polityka rolna UE 2021-2022: zatwierdzone przepisy przejściowe i €8 mld pomocy
Posłowie zatwierdzili przepisy zapewniające płynne przejście z obecnej do przyszłej polityki rolnej UE oraz pomoc dla producentów żywności i obszarów wiejskich w wysokości €8 mld.


16.12.2020
Ogólnounijny znak dobrostanu zwierząt – Rada wyraża poparcie
Rada zatwierdziła konkluzje, w których opowiedziała się za ogólnounijnym znakiem dobrostanu zwierząt. Podkreśliła, że nadrzędnym celem jest poprawa dobrostanu jak największej liczby zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność. W konkluzjach Rada zachęca Komisję Europejską do przedłożenia wniosku w sprawie ogólnounijnego znaku dobrostanu zwierząt. Ma być on umieszczany na żywności produkowanej zgodnie ze standardami dotyczącymi dobrostanu zwierząt bardziej rygorystycznymi niż te przewidziane w prawodawstwie UE.


16.12.2020
Ochrona zdrowia obywateli: wstępne porozumienie Rady i Parlamentu Europejskiego co do Programu UE dla zdrowia (2021–2027)
Prezydencja niemiecka i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie co do Programu UE dla zdrowia na lata 2021–2027 (EU4Health). Nowy wzmocniony program, dysponujący budżetem w wysokości 5,1 mld EUR, zapewnia solidną podstawę działań Unii w dziedzinie zdrowia, które opierają się na doświadczeniach z pandemii Covid-19. Ma to miejsce w czasie, gdy obywatele UE wciąż odczuwają skutki poważnego zagrożenia zdrowotnego oraz doświadczają wynikających z niego cierpień i poważnych konsekwencji społeczno-gospodarczych.


11.12.2020
Przejściowe zasady finansowania rolnictwa i pomocy dla producentów żywności
Posłowie będą głosować nad płynnym przejściem od obecnej do przyszłej polityki rolnej UE oraz uwolnieniem €8 mld pomocy dla rolników i obszarów wiejskich.


10.12.2020
Wsparcie z UE dla ponad 30 tys. projektów
Od 20 lat Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera polskie firmy w ich rozwoju. W ciągu tych dwóch dekad, za jej pośrednictwem, unijne wsparcie przyznano ponad 30 tys. projektów, a PARP stała się instytucją kluczową dla gospodarki i polskiej przedsiębiorczości. Jubileusz Agencji zbiegł się z rozpoczęciem kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. W latach 2021-2027 planowana jest m.in. kontynuacja programu operacyjnego dla Polski Wschodniej, a także instrumentów, które sprawdziły się w bieżącej perspektywie, np. tych dotyczących inwestycji w innowacje w oparciu o wzornictwo czy wsparcie dla nowo powstających firm.


16.11.2020
Sytuacja na rynkach rolnych w okresie pandemii COVID -19 – głównym tematem obrad Rady AGRIFISH
16 listopada br. odbyła się nieformalna wideokonferencja ministrów UE ds. rolnictwa i rybołówstwa. Głównym tematem dyskusji była trudna sytuacja na wielu rynkach rolnych, spowodowana głównie pandemią COVID-19.


13.11.2020
Tworzenie Europejskiej Unii Zdrowotnej: Większa gotowość i reagowanie na sytuacje kryzysowe w Europie
Komisja przedstawia szereg wniosków mających na celu wzmocnienie unijnych ram bezpieczeństwa zdrowotnego i roli kluczowych unijnych agencji w zakresie gotowości na sytuacje kryzysowe i reagowania na nie


10.11.2020
Kryzys wywołany pandemią COVID-19: wstępne porozumienie o przyśpieszeniu 8 miliardów Euro pomocy dla rolników
We wtorek Parlament i Komisja Europejska zawarły wstępne porozumienie dotyczące środków pomocowych dla rolników, producentów żywności i obszarów rolniczych, które pomoże im w wychodzeniu z kryzysu.


02.11.2020
32. Sesja Regionalna Konferencji FAO
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda uczestniczył dziś w 32. Sesji Regionalnej Konferencji FAO dla Europy, która odbywała się w formacie wirtualnym.


26.10.2020
Bardziej ekologiczna, sprawiedliwsza i dynamiczniejsza polityka rolna UE
Posłowie przyjęli w piątek stanowisko w sprawie reformy polityki rolnej UE po 2022 roku. Zespół negocjacyjny PE jest teraz gotowy do rozpoczęcia rozmów z ministrami UE.


16.10.2020
Parlament zagłosuje nad przyszłością polityki rolnej UE
Posłowie będą debatować i głosować nad planami uczynienia polityki rolnej UE bardziej zrównoważoną, odporną i elastyczną, aby mogła ona nadal zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe w UE.


06.10.2020
ECOFIN z udziałem wiceministra Nowaka
Finanse cyfrowe, unia rynków kapitałowych, Semestr Europejski. O tych zagadnieniach rozmawiano podczas Rady ECOFIN, która odbyła się w formie wideokonferencji 6 października 2020 r. Uczestniczył w niej wiceminister finansów Piotr Nowak.


05.10.2020
Opinia naukowa ICMSF dot. transmisji wirusa SARS-CoV-2 poprzez żywność
Międzynarodowa Komisja ds. Mikrobiologicznej Specyfikacji Żywności (ICMSF) opublikowała raport ws. potencjalnej możliwości transmisji wirusa SARS-CoV-2 poprzez żywność.


29.09.2020
Praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców nt. skutków zakończenia okresu przejściowego w relacjach ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Z dniem 1 stycznia 2021 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn. (UK) wychodzi z unii celnej i rynku wewnętrznego UE (w okresie przejściowym – do 31 grudnia 2020 r., mimo wystąpienia z UE, UK pozostaje w unii celnej i we wspólnym rynku z UE). Obrót towarowy między państwami członkowskimi UE, w tym Polską, a UK będzie więc od tej pory podlegał analogicznym zasadom i kontrolom granicznym, jak obrót z innymi krajami trzecimi.


22.09.2020
Rada Ministrów rolnictwa UE finalizuje ustalenia dotyczące reformy WPR po 2020 r.
Minister Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów ds. rolnictwa (AGRIFISH), które odbywało się wczoraj w Brukseli.


14.09.2020
UE i Chiny podpisują przełomową umowę chroniącą europejskie oznaczenia geograficzne
UE i Chiny podpisały dzisiaj umowę o ochronie 100 europejskich oznaczeń geograficznych w Chinach i 100 chińskich oznaczeń geograficznych w Unii przed podrabianiem i przywłaszczaniem praw. Umowa ta, po raz pierwszy zawarta w listopadzie 2019 r., powinna przynieść wzajemne korzyści handlowe, a także przybliżyć konsumentom po obu stronach gwarantowane produkty wysokiej jakości.


04.09.2020
Europejski Zielony Ład: Komisja przygotowuje nowe inicjatywy w celu wzmocnienia sektora rolnictwa ekologicznego
Komisja Europejska rozpoczęła dziś konsultacje publiczne w sprawie przyszłego planu działania na rzecz rolnictwa ekologicznego.


19.08.2020
Nowe świadectwo weterynaryjne na produkty mięsne eksportowane na Ukrainę
Główny Lekarz Weterynarii uzgodnił nowy wzór świadectwa weterynaryjnego na produkty mięsne importowane przez Ukrainę z Rzeczypospolitej Polskiej. Zawiera on zapisy, które umożliwiają rozróżnienie gatunków zwierząt, z których pozyskano mięso użyte do wyprodukowania danego produktu.


19.08.2020
Eksport rolny – dobre wyniki I półrocza 2020 r.
– Sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę była wyższa o 7 proc. niż rok wcześniej osiągając wartość 16,4 mld euro – poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.


24.07.2020
Parlament zaakceptuje porozumienie o wieloletnim budżecie UE tylko po wprowadzeniu ulepszeń
Posłowie przygotowani są na nieudzielenie zgody na wieloletni budżet, jeśli porozumienie nie zostanie ulepszone.


14.07.2020
Parlament chce europejskiej unii ochrony zdrowia
COVID-19 uwypuklił potrzebę nadania UE bardziej znaczącej roli w dziedzinie zdrowia, stwierdzili posłowie w rezolucji na temat przyszłej strategii UE w zakresie zdrowia publicznego.


09.07.2020
Możliwości rejestracji ofert eksportowych art. rolno – spożywczych na nowej platformie handlowej Arabskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju Rolnictwa
Arabska Agencja Inwestycji i Rozwoju Rolnictwa z siedzibą w Dubaju (Arab Authority for Agricultural Investment and Development AAAID) uruchomiła platformę rejestracji firm oferujących artykuły rolno-spożywcze.


02.07.2020
Plan inwestycyjny dla Europy: cel 500 mld euro na inwestycje osiągnięty przed terminem
W ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) od lipca 2015 r. zmobilizowano środki w wysokości 514 mld euro na dodatkowe inwestycje w całej UE. Zakładany cel został więc zrealizowany na pół roku przed zakończeniem inicjatywy.


22.06.2020
COVID-19: Większa pomoc dla rolników z funduszu rozwoju obszarów wiejskich UE
W piątek posłowie zwiększyli wsparcie kryzysowe, które państwa UE powinny wkrótce móc wypłacić rolnikom i sektorowym MŚP, z unijnego funduszu rozwoju obszarów wiejskich.


16.06.2020
Europejski Zielony Ład w terenie
Europejski Komitet Regionów utworzył nową grupę roboczą, aby miasta i regiony miały możliwość
wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu za pomocą konkretnych projektów i bezpośredniego finansowania dla władz lokalnych i regionalnych.


08.06.2020
Europejski Zielony Ład a budżet na WPR
Dzisiaj odbyła się nieformalna rada ministrów rolnictwa UE, w formie wideokonferencji. Ministrowie wymienili poglądy na temat ważnych dokumentów zaprezentowanych ostatnio przez Komisję Europejską: „Strategia od pola do stołu” oraz „Strategia bioróżnorodności” (ogłoszonych 20 maja br.), oraz nt. propozycji budżetu na WPR (2021 -2027) z 27 maja br.


02.06.2020
Komunikat o nowych zakładkach na portalu MSZ - PROJEKTY I PRZETARGI MIĘDZYNARODOWE
Na portalu MSZ w obszarze DYPLOMACJA DLA BIZNESU została uruchomiona nowa zakładka dedykowana PROJEKTOM I PRZETARGOM MIĘDZYNARODOWYM.


02.06.2020
Pytania i odpowiedzi KE dotyczące budżetu UE: wspólna polityka rolna i wspólna polityka rybołówstwa
Aby pomóc naprawić szkody gospodarcze i społeczne wywołane pandemią koronawirusa, przejść do odbudowy gospodarki europejskiej oraz chronić i tworzyć miejsca pracy, w dniu 27 maja 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła kompleksowy plan odbudowy dla Europy zakładający pełne wykorzystanie potencjału budżetu UE.


29.05.2020
Decydujący moment dla Europy: Naprawa i przygotowanie na następną generację
Komisja Europejska proponuje utworzenie nowego narzędzia służącego odbudowie Next Generation EU, wbudowanego w skuteczny, nowoczesny i odnowiony długoterminowy budżet UE.


20.05.2020
Przyjęta Strategia Komisji Europejskiej "Od pola do stołu"
Komisja Europejska przyjęła dzisiaj nową kompleksową strategię „Od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego środowisku systemu żywnościowego oraz strategię na rzecz bioróżnorodności.


19.05.2020
Utrzymujemy eksport mleka i produktów mlecznych do Japonii
Sukcesem zakończył się proces renegocjacji wzoru świadectwa zdrowia dla mleka i produktów mlecznych eksportowanych na rynek japoński. Polscy producenci będą mogli kontynuować eksport swoich produktów.


07.05.2020
Rusza eksport do ZEA – mięso drobiowe, wołowe, baranie i kozie
Służby weterynaryjne Zjednoczonych Emiratów Arabskich 4 maja 2020 r. poinformowały Główny Inspektorat Weterynarii o zatwierdzeniu wzoru świadectwa zdrowia dla mięsa i produktów mięsnych wywożonych do tego kraju. Nowy wzór świadectwa obejmuje mięso drobiowe, wołowe, baranie i kozie.


23.04.2020
Konkluzje przewodniczącego Rady Europejskiej po wideokonferencji z członkami Rady Europejskiej, 23 kwietnia 2020
Przyjęty został Wspólny plan odbudowy wskazujący cztery kluczowe obszary działania: w pełni funkcjonujący jednolity rynek, bezprecedensowe działania inwestycyjne, działania globalne i funkcjonujący system zarządzania.


20.04.2020
Webinaria PAIH - Rynek spożywczy w Izraelu oraz w Malezji, Indonezji i Wietnamie
Eksperci z Zagranicznych Biur Handlowych PAIH S.A przygotowują cykl webinarów nt. barier i szans dla polskich przedsiębiorców branży spożywczej w dobie koronwirusa COVID-19.


15.04.2020
Kuwejt znosi ograniczenia importowe na polski drób
Zgodnie z informacją przekazaną przez Ambasadę RP w Kuwejcie w dniu 8 kwietnia, władze Kuwejtu podjęły decyzję o zniesieniu, od dnia 30 marca 2020 r., zakazu wprowadzonego w związku z występowaniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków.


03.04.2020
Zalecenia WHO dotyczące odżywiania się podczas kwarantanny
Wytyczne skierowane są do osób i rodzin, które poddają się kwarantannie i izolacji.


31.03.2020
Koronawirus: Komisja przedstawia praktyczne wytyczne, dążąc do zapewnienia swobodnego przepływu pracowników o krytycznym znaczeniu
Komisja wydała nowe praktyczne zalecenia, których celem jest zapewnienie, aby pracownicy mobilni w obrębie UE – zwłaszcza zatrudnieni w zawodach o krytycznym znaczeniu dla walki z pandemią koronawirusa – mogli dotrzeć do swojego miejsca pracy.


31.03.2020
Wykaz substancji chemicznych rekomendowanych do odkażania różnych pomieszczeń i powierzchni w związku z epidemią koronawirusa
Wytyczne Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób.


30.03.2020
Koronawirus zmienia światową​ gospodarkę. Polskie placówki dyplomatyczne informują o zainteresowaniu innych krajów dostawami produktów rolno-spożywczych
MRiRW uruchamia nową zakładkę: Możliwości eksportowe


30.03.2020
UE–Wietnam: Rada daje zielone światło dla umowy o wolnym handlu
Rada przyjęła dziś decyzję w sprawie zawarcia umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem. Decyzja otwiera drogę po stronie UE do wejścia umowy w życie.


26.03.2020
Ministrowie rolnictwa UE o działaniach niezbędnych wobec trudnej sytuacji sektora żywnościowego z powodu COVID-19
Ministrowie rolnictwa i rybołówstwa krajów UE odbyli wczoraj dyskusję na temat wpływu pandemii COVID-19 na sektory: rolny i rybołówstwa. Dyskusja odbywała się w formie wideokonferencji.


18.03.2020
Koronawirus: wsparcie dla obywateli, regionów i krajów
Komisja Rozwoju Regionalnego PE uruchomiła specjalną procedurę by przyjąć plan inwestycyjny walki z epidemią koronawirusa (Corona Response Investment Initiative).


11.03.2020
Wieloletni budżet UE: Nie da się zrobić więcej za mniej, stwierdzają posłowie
Rozczarowanie niepowodzeniem ostatniego szczytu budżetowego UE.


04.03.2020
Cel neutralności klimatycznej do 2050 r.
Komisja przedstawia wniosek dotyczący europejskiego prawa o klimacie i przeprowadza konsultacje w sprawie Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu


11.02.2020
Debata o budżecie UE przed kluczowym szczytem w sprawie wieloletnich ram finansowych
Przed szczytem na temat budżetu UE, 20 lutego, w środę o 9.00 rozpocznie się debata, z udziałem Rady i Komisji, nad priorytetami kolejnego długoterminowego budżetu UE.


29.01.2020
Arabia Saudyjska wycofała projekt restrykcyjnych wymagań na importowane produkty zawierające cukier
Ministerstwo Rozwoju na wniosek przedsiębiorców podjęło interwencję na poziomie międzynarodowym doprowadzając wraz z innymi krajami do wycofania przez Arabię Saudyjską projektu restrykcyjnych ograniczeń importowych dla produktów zawierających cukier.


29.01.2020
Polska proponuje Europie ściślejszą współpracę w zwalczaniu mafii VAT
Z inicjatywy polskiego rządu w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie przedstawicieli administracji podatkowych krajów UE, dotyczące pogłębionej współpracy w zwalczaniu oszustw podatkowych. Uczestnicy spotkania zgodzili się co do konieczności pogłębienia dwustronnej współpracy między państwami, w szczególności transferu wiedzy i technologii służącej wykrywaniu mafii VAT.


28.01.2020
Posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa UE - AGRIFISH
Wczoraj odbyło się posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa UE - po raz pierwszy pod przewodnictwem Chorwacji.


16.12.2019
Strategia unijna "Zielony Ład"
W dniu 11 grudnia 2019 r. KE przedstawiła nową strategię pt. „Zielony Ład”, która dotyczy wszystkich sektorów gospodarki UE. Dokument ten zawiera w załączniku plan działań unijnych umożliwiających bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym, powstrzymaniu zmiany klimatu, przeciwdziałaniu utracie różnorodności biologicznej i zmniejszeniu poziomu zanieczyszczeń.


13.12.2019
Posłowie chcą poprawy warunków transportu żywych zwierząt
W dn. 17/12/2019 w Strasburgu odbędzie się debata parlamentarna na temat ochrony zwierząt transportowanych poza granice UE.


12.12.2019
Róża Thun: Ekologicznie i ekonomicznie - tak chcemy myśleć o żywności
- Chcę, aby European Food Forum, którego jestem współzałożycielem, stało się platformą wymiany poglądów na temat tego, jak sprawić, by produkcja i dystrybucja żywności zapewniała konsumentom dostęp do coraz lepszych jakościowo produktów - powiedziała Róża Thun, posłanka do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodnicząca Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w rozmowie z dlahandlu.pl, przed inauguracją European Food Forum.


10.12.2019
Plastik większym problemem niż zmiany klimatu
Problematyka związana z odpowiedzialnym użytkowaniem i wykorzystywaniem opakowań z tworzyw sztucznych oraz zarządzaniem ich odpadami jest najważniejszym wyzwaniem środowiskowym dla konsumentów z 11 europejskich krajów objętych badaniem.


10.12.2019
Europejskie Forum Żywnościowe
10 grudnia br. odbyło się w Parlamencie Europejskim wydarzenie inaugurujące działalność Forum, którego głównym celem jest wzmocnienie łańcucha żywnościowego pod kątem środowiskowym, zrównoważonego rozwoju, ochrony konsumentów.


04.12.2019
Więcej, niż skrobia – ogólnoeuropejska kampania na temat roli skrobi w przemyśle spożywczym oraz priorytety europejskiego przemysłu skrobiowego na lata 2019-2024
Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Skrobiowego, Starch Europe, jest stowarzyszeniem z 60-letnią historią, które reprezentuje interesy unijnego przemysłu skrobiowego zarówno na poziomie europejskim, jak i międzynarodowym. W jego skład wchodzi 27 firm produkujących skrobię w UE, które razem reprezentują ponad 95% unijnego przemysłu skrobiowego.


28.11.2019
Konieczne szybkie wsparcie dla producentów rolnych dotkniętych orzeczeniem w sprawie Airbusa
UE musi działać szybko, aby pomóc unijnym rolnikom niesłusznie dotkniętym przez nowo nałożone amerykańskie taryfy celne o wartości €6,8 mld., PE uznał w czwartek.


27.11.2019
Budżet UE 2020 przyjęty: więcej inwestycji w klimat, zatrudnienie i młodzież
W budżecie UE na nadchodzący rok, posłom udało się zwiększyć fundusze na ochronę klimatu, badania, inwestycje w infrastrukturę oraz pomoc dla ludzi młodych.


27.11.2019
Parlament poparł Komisję von Leyen
W środę Parlament zatwierdził skład Komisji przedstawiony przez nowo wybraną przewodniczącą Ursulę von Leyen, potwierdzając pozytywne konkluzje wcześniejszych wysłuchań kandydatów.


05.11.2019
Europejskie Forum Żywności
Dziś w Brukseli rozpoczęło działalność Europejskie Forum Żywności (EFF - European Food Forum). Pięciu europosłów założycieli (Róża Thun z EPL, Clara Aguilera (S&D), Irene Tolleret (Renew Europe), Asim Ademov (EPP) oraz Brando Benifei (S&D)) podpisało dzisiaj statut organizacji. Celem EFF jest inicjowanie publicznej debaty oraz szukanie rozwiązań zmierzających stworzenia skutecznej i sprawiedliwej polityki żywnościowej.


15.10.2019
Posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa Unii Europejskiej w Luksemburgu
Rada Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE obradowała 14 -15 października br. w Luksemburgu. Delegacji polskiej przewodniczył podsekretarz stanu w MRiRW Ryszard Zarudzki.


03.09.2019
WHO: Mikroplastik w wodzie pitnej nie wydaje się stanowić zagrożenia dla zdrowia
Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała raport nt. aktualnych badań związanych z występowaniem mikroplastiku w wodzie pitnej (w tym w wodzie kranowej oraz butelkowanej).


18.07.2019
Wybory Europejskie 2019: proeuropejscy i młodzi - wyborcy z jasnymi oczekiwaniami
Parlament Europejski publikuje pierwsze wyniki powyborczego sondażu Eurobarometru.


18.07.2019
Parlament wybrał Ursulę von der Leyen pierwszą kobietę przewodniczącą Komisji Europejskiej
Parlament Europejski, 383 głosami za, wybrał w tajnym głosowaniu 16 lipca Ursulę von der Leyen, na przewodniczącą nowej Komisji Europejskiej.


11.07.2019
Korzystne dla Polski porozumienie w sprawie budżetu UE na rok 2020
10 lipca kraje członkowskie osiągnęły porozumienie w sprawie projektu budżetu UE na 2020 r. Kluczowe dla Polski obszary, takie jak polityka spójności i program rozwoju obszarów wiejskich czy na rzecz młodzieży i sportu, nie zostały objęte oszczędnościami przez Radę UE.


09.07.2019
Artykuły rolno-spożywcze liderami wzrostu eksportu w I kwartale 2019 r.
W I kwartale utrzymywało się dobre tempo polskiego eksportu towarów, który wzrósł rok do roku o 2,36 mld euro; najwyższą dynamiką charakteryzowały się artykuły rolno-spożywcze, m.in. czekolady i karma dla zwierząt - informuje Polski Instytut Ekonomiczny.


25.06.2019
Rosja przedłużyła embargo na produkty żywnościowe z UE
Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał w poniedziałek dekret przedłużający embargo na produkty żywnościowe z UE do 31 grudnia 2020 roku. Informację o przedłużeniu kontrsankcji opublikowano na oficjalnym portalu prawnym FR.


25.06.2019
Podwójna jakość żywności: Komisja publikuje badanie oceniające różnice w składzie unijnych produktów spożywczych
Wyniki potwierdziły, że nie ma dowodów na podział „Wschód-Zachód” w odniesieniu do jakości żywności.


17.06.2019
Handel zagraniczny Polski w okresie styczeń-kwiecień 2019 roku
Tempo wzrostu polskich obrotów towarowych znowu pozytywnie zaskoczyło. W okresie styczeń-kwiecień br. polski eksport towarów zwiększył się o 4,7 proc. (tj. o blisko 3,4 mld EUR), do 75,6 mld EUR, a import o 2,9 proc. (tj. o 2,1 mld EUR), do 75,8 mld EUR. Notowane w pierwszych czterech miesiącach br. szybsze tempo wzrostu eksportu towarów niż ich importu, pozwoliło na ok. 8,5-krotną redukcje deficytu obrotów towarowych, do ok. 167 mln EUR.


11.06.2019
Polska branża rolno-spożywcza ma szanse na pomyślną ekspansję do Azerbejdżanu
Polska branża rolno-spożywcza, a także sektor maszyn rolniczych mają szanse na pomyślną ekspansję do Azerbejdżanu. Podczas Forum Biznesowego w Baku wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztof Senger mówił, że sektorami wysokich szans na współpracę gospodarczą Polski i Azerbejdżanu są m.in.: infrastruktura, transport, energetyka i nowe technologie - informuje Portal Spożywczy.


05.06.2019
Horyzont 2020 - spotkanie brokerskie w Brukseli
3 lipca br. w Brukseli odbędzie się międzynarodowe spotkanie brokerskie, BioHorizon SC2 and KET-B Brokerage Event w obszarze 2. Wyzwania Społecznego (SC2): „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”.


04.06.2019
Ekspansja do Afryki ze wsparciem PAIH
Do grona 120 grantobiorców programu Polskie Mosty Technologiczne mogą dołączyć MŚP rozważające wejście na rynki Algierii, Egiptu i RPA. Jak podkreślają eksperci PAIH, największe szanse na zawojowanie tamtejszych rynków ma m.in. branża rolno-spożywcza. Nabór wniosków trwa do 14 czerwca.


04.06.2019
Nieformalna rada ministrów UE ds. rolnictwa w Rumunii
W dniach 2-4 czerwca br. odbyło się nieformalne spotkanie ministrów Unii Europejskiej ds. rolnictwa przygotowane przez Rumunię. Obecnie trwa rumuńska prezydencja Rady Unii Europejskiej. Gospodarze przygotowali na spotkanie dokument pt. „Badania w dziedzinie rolnictwa i biogospodarki – budowanie synergii”.


29.05.2019
Sprawiedliwy łańcuch dostaw żywności: Komisja proponuje, by ceny były bardziej przejrzyste
Komisja Europejska, która wprowadziła zakaz nieuczciwych praktyk handlowych oraz zacieśniła współpracę między producentami, przedstawia dzisiaj trzeci element, który ma sprawić, że łańcuch dostaw żywności będzie sprawiedliwszy – dzięki bardziej przejrzystemu przekazywaniu danych o cenach na wszystkich etapach.


21.05.2019
Starch Europe ogłasza kampanię z okazji 60 rocznicy utworzenia uruchamiając nową witrynę StarchinFood.eu
W 2019 roku mija 60 rocznica powstania Starch Europe, stowarzyszenia branżowego reprezentującego europejski przemysł skrobiowy.


15.05.2019
Kampania #EUandMyFood – promowanie znaczenia bezpieczeństwa żywności w UE
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) we współpracy z Państwami Członkowskimi i przy wsparciu Komisji Europejskiej prowadzi kampanię pod hasłem #EUandMyFood.


15.05.2019
Posiedzenie ministrów rolnictwa UE w ramach Rady AGRIFISH
Minister Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył wczoraj w posiedzeniu Rady Ministrów ds. rolnictwa UE.


17.04.2019
Rada Ministrów rolnictwa UE AGRIFISH w Luksemburgu
15 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Ministrów rolnictwa UE. Głównym tematem obrad była dyskusja na temat tzw. zielonej architektury w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w oparciu o przygotowane przez prezydencję pytania.


02.04.2019
Ferrero przejmie spółki Kellogg's zajmujące się produkcją ciastek i przekąsek owocowych
Grupa Ferrero i spółki powiązane ("Ferrero"), która jest globalną firmą z branży słodyczy, poinformowała o osiągnięciu ostatecznego porozumienia, zgodnie z którym Ferrero przejmie od firmy Kellogg’s spółki zajmujące się produkcją m.in. ciastek, przekąsek owocowych, lodowych różków za kwotę 1,3 mld USD (1,16 mld EUR). Spółki te w 2018 r. wygenerowały sprzedaż w wysokości prawie 900 mln USD.


27.03.2019
Parlament Europejski poparł wprowadzenie do 2021 r. zakazu sprzedaży plastikowych jednorazówek
Sprzedaż jednorazowych sztućców, patyczków do uszu, słomek i mieszadełek z plastiku zostanie zakazana do 2021 r.


19.03.2019
Posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa UE w Brukseli
Wczoraj w Brukseli minister Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa UE (AGRiFISH). W porządku obrad była dyskusja nad reformą WPR po 2020 r.


12.03.2019
Rosja nie może być uważana za strategicznego partnera UE - uważa Parlament Europejski
UE powinna pozostawić sobie możliwość nakładania dalszych sankcji, jeśli Rosja będzie nadal łamać prawo międzynarodowe - mówi rezolucja przyjęta we wtorek przez Parlament Europejski.


12.03.2019
Nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności
Parlament Europejski przyjął w dniu 12 marca 2019 r. Rezolucję w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności.


19.02.2019
Nasilający się egoizm gospodarczy może mieć negatywne skutki dla Polski
Egoizm gospodarczy, którego przejawem jest m.in. brexit czy wojna handlowa między USA a Chinami, to poważne zagrożenie dla polskiej gospodarki – oceniają eksperci DNB Bank Polska i PwC. Wprawdzie 65 proc. firm nie dostrzega jeszcze wśród swoich zagranicznych kontrahentów oznak zniechęcenia wobec wzajemnej współpracy, jednak zjawisko to może uderzyć w branżę motoryzacyjną, przetwórstwo przemysłowe i handel. Ponad połowa firm w Polsce obawia się pogłębiających się podziałów w Europie. Z drugiej strony pozytywnie postrzegają globalizację jako zjawisko prowadzące do wzrostu światowego bogactwa i wzajemnego wzbogacania kultur.


08.02.2019
Misja handlowa do Japonii
Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do udziału w misji handlowej do Japonii, która odbędzie się w dniach 8-11 maja 2019 r. Delegacji przewodniczyć będzie komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi Phil Hogan.


29.01.2019
PAIH: sektorami szans na Ukrainie dla polskich firm są np. napoje bezalkoholowe, kawa i sprzęt rolniczy
Ukraina jest i pozostanie jednym z ważniejszych odbiorców polskiej żywności. W ostatnich latach wzrosło zainteresowania polskimi świeżymi warzywami i nabiałem, produktami zbożowymi, ale też mięsem, a sektorami szans są np. napoje bezalkoholowe czy kawa oraz segment produkcji szeroko pojętego sprzętu rolniczego - mówi w wywiadzie dla serwisu portalspozywczy.pl Karol Kubica, kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Kijowie.


23.01.2019
Gantner: Twardy brexit może oznaczać kolosalne problemy dla polskich eksporterów żywności
Jak ewentualny twardy brexit mógłby wpłynąć na polskich producentów żywności, którzy eksportują swoje produkty do Wielkiej Brytanii? – Nawet tymczasowe zatrzymanie wymiany handlowej będzie miało niewyobrażalne skutki dla całego rynku żywności UE, w tym dla Polski, ponieważ Wielka Brytania jest drugim największym importerem polskiej żywności – mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.


23.01.2019
10 tygodni do brexitu. Polska mocno odczuje skutki braku umowy
Brytyjczycy maja psychologiczną przewagę, ponieważ są bardziej skłonni do ponoszenia konsekwencji twardego brexitu, ale to Polska będzie jednym z państw, które najmocniej odczują skutki takiego scenariusza – ocenia ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dr Przemysław Biskup. Zasady, na jakich Wielka Brytania opuści Wspólnotę, będą mieć zasadnicze przełożenie na polski eksport żywności i kondycję firm transportowych.


19.01.2019
Globalne Forum Żywności i Rolnictwa w Berlinie
– Na świecie potrzeba będzie coraz więcej żywności – powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski, który uczestniczył dziś w Konferencji Ministrów Rolnictwa w Berlinie zorganizowanej z okazji Globalnego Forum Żywności i Rolnictwa (GFFA).


15.01.2019
Rozmowy polsko-litewskie o handlu świniami
Zagadnienia dotyczące handlu żywymi świniami omawiano wczoraj podczas spotkania szefów służb weterynaryjnych Polski i Litwy.


08.01.2019
Zażegnanie wojny handlowej najważniejsze dla światowych gospodarek. To może być recepta na pogarszającą się koniunkturę
Po ostatnich rozmowach Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem świat nabrał nadziei na zakończenie walki na cła między Waszyngtonem a Pekinem, pod znakiem której stał ubiegły rok. Tymczasem kolejne organizacje zdążyły obniżyć prognozy wzrostu gospodarczego dla większości krajów, a informacje z polskiego przemysłu zaczynają niepokoić ekonomistów. Zdaniem przedstawiciela OECD Rafała Kierzenkowskiego wolny handel to jeden z warunków dalszego rozwoju ekonomicznego na świecie.


20.12.2018
Porozumienie w sprawie dyrektywy dot. nieuczciwych praktyk handlowych
Komisja Europejska, Parlament Europejski i państwa członkowskie w dniu 19.12.2018 osiągnęły porozumienie w sprawie dyrektywy dot. nieuczciwych praktyk handlowych (UTP). Jest to znaczący krok w kierunku utworzenia ram prawnych, które mają na celu wyeliminowanie nieuczciwych praktyk handlowych, które jak wyzkazały analizy dotyczą wszystkich uczestników łańcucha dostaw, niezależnie od wielkości firmy czy rodzaju produktu.


18.12.2018
Polska Food Festival w Brukseli
W Brukseli odbyła się pierwsza edycja Polska Food Festival. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE w Brukseli, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Odbyło się w dniach 14-16 grudnia, w budynku muzeum Autoworld.


17.12.2018
Zaproszenie do udziału w misji handlowej
Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do udziału w misji handlowej do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, która odbędzie się w dniach 17-19 lutego 2019 r. Delegacji przewodniczyć będzie komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi Phil Hogan.


06.12.2018
Budżet UE na 2019 r.: wzrost gospodarczy, solidarność i bezpieczeństwo w Europie i na świecie – osiągnięto tymczasowe porozumienie
We wtorek 4 grudnia Parlament Europejski i Rada, przy wsparciu Komisji, osiągnęły w rozmowach trójstronnych tymczasowe porozumienie w sprawie budżetu UE na 2019 r.


06.12.2018
USA największym dostawcą soi do Europy; import do UE wzrósł o 100%
Według najnowszych danych opublikowanych przez Komisję Europejską import nasion soi do UE ze Stanów Zjednoczonych wzrósł o 100% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Obecnie ponad dwie trzecie nasion soi importowanych do Unii Europejskiej pochodzi z USA.


05.12.2018
Nowa propozycja Komisji Europejskiej dot. przytwierdzania nakrętek do butelek z tworzyw sztucznych spowoduje znaczące zwiększenie zużycia plastiku, większą emisję dwutlenku węgla oraz dodatkowe 2,7 miliarda euro kosztów produkcji
Analiza przeprowadzona przez PwC wykazała, że zaproponowany przez Komisję Europejską obowiązek przytwierdzania nakrętek/wieczek do butelek z tworzyw sztucznych przeznaczonych do napojów (artykuł 6 projektu Dyrektywy w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko) może doprowadzić w skali UE do zużycia od 50 000 do 200 000 ton więcej plastiku, a także do wytworzenia dodatkowego ekwiwalentu CO2 w wysokości od 58 do 381 milionów kg i konieczności poniesienia kosztu ekonomicznego wynoszącego minimum 2,7 miliarda euro.


29.11.2018
PAIH otwiera drzwi do najbardziej innowacyjnego rynku świata
– Z naszym wsparciem biznes znad Wisły będzie mógł rozwinąć skrzydła na najbardziej innowacyjnym rynku świata. To właśnie dla polskiego sektora IT/ICT rysują się szczególnie obiecujące perspektywy w Korei Południowej – powiedział dziś podczas otwarcia biura handlowego PAIH w Seulu wiceprezes Krzysztof Senger. Biuro Agencji w stolicy Korei Południowej dołącza do grona kilkunastu przedstawicielstw Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Azji.


27.11.2018
95% konsumentów na świecie, którzy mają dostęp do internetu, dokonało zakupów online
Globalne zakupy spożywcze online wzrosły o 15% w ciągu ostatnich dwóch lat, co prowadzi do szacowanej na 70 miliardów dolarów dodatkowej sprzedaży w FMCG online.


26.11.2018
Posiedzenie Wspólnej Polsko-Białoruskiej Komisji ds. Współpracy Międzyrządowej
Sekretarz Stanu w MRiRW Szymon Giżyński brał dziś udział w organizowanym w Warszawie V posiedzeniu Wspólnej Polsko-Białoruskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej, któremu współprzewodniczyli – ze strony polskiej minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, oraz ze strony białoruskiej minister regulacji antymonopolowych i handlu Władimir Kołtowicz.


23.11.2018
Nowy Raport Nielsena: Sprzedaż online FMCG rośnie 4x szybciej niż offline
Globalna sprzedaż online produktów FMCG rośnie czterokrotnie szybciej niż sprzedaż offline, a w nadchodzących latach na rynkach europejskich prognozowany jest duży wzrost e-commerce w sektorze FMCG. Wzrost jest spodziewany ze względu na dynamikę życia zawodowego i prywatnego, rosnące zatłoczenie i coraz większą popularność trendu convenience. Tak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej Nielsen.


23.11.2018
Stan zdrowia w UE: lepsza ochrona i skuteczniejsza profilaktyka pomagają żyć dłużej i zdrowiej
W wydanym wczoraj wspólnym sprawozdaniu Komisji Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) pt. „Zdrowie i opieka zdrowotna w zarysie: Europa 2018” stwierdza się, że stały wzrost średniego trwania życia uległ spowolnieniu, oraz że istnieją znaczne luki między krajami i w obrębie poszczególnych krajów – w szczególności osoby o niskim poziomie wykształcenia są w gorszej sytuacji. Sprawozdanie opiera się na analizie porównawczej stanu zdrowia obywateli UE oraz funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w 28 państwach członkowskich, 5 krajach kandydujących i 3 krajach EFTA.


21.11.2018
Nowe wzory świadectw zdrowia używanych przy wysyłkach na Kubę
Służby weterynaryjne Polski i Kuby zakończyły renegocjacje dotyczące wzorów świadectw zdrowia.


20.11.2018
Apel MRiRW o większe środki na de minimis
Minister Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył wczoraj w posiedzeniu rady ministrów rolnictwa Unii Europejskiej, której głównymi tematami były: sytuacja na rynkach rolnych oraz finansowanie przyszłej polityki rolnej.


20.11.2018
Minister rolnictwa: Rośnie eksport polskiej żywności do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zapotrzebowanie jest na mięso halal, produkty mleczne czy słodycze
Rośnie eksport rolno-spożywczy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To drugi po Arabii Saudyjskiej największy partner gospodarczy i handlowy Polski w tym regionie. Tylko w 2017 roku eksport na rynek ZEA osiągnął wartość 85 mln euro i wzrósł o 11 proc. w ciągu roku. Potencjał jest jednak znacznie większy. Hitem eksportowym mają szanse stać się mięso halal, produkty mleczne, słodycze czy przetwory owocowe. Polscy przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc rządu, jednak dużo zależy od nich samych – podkreśla Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa.


16.11.2018
Polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe
Pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego i premiera Andreja Babisza odbyły się wczoraj w Pradze polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe.


09.11.2018
Afryka to prężnie rosnąca gospodarka i perspektywiczny kierunek dla polskich firm. Niezbędne rządowe wsparcie i instrumenty podziału ryzyka
Kontynent afrykański to jeden z największych importerów żywności, którego gospodarka opiera się na słabo zmechanizowanym rolnictwie, co daje pole do popisu przedsiębiorstwom z sektora maszyn czy rolno-spożywczego. Potencjał afrykańskiego rynku dostrzegły już m.in. Chiny, ale firmy z Polski również coraz bardziej interesują się egzotycznym kierunkiem ekspansji. Prezes spółki Feerum – która realizuje w Tanzanii inwestycję wartą ponad 110 mln zł – podkreśla jednak, że działalność w Afryce wiąże się z wieloma wyzwaniami. Bez wsparcia rządu oraz instytucji finansujących ryzyko fiaska jest bardzo duże.


07.11.2018
Otwarcie polskiego stoiska podczas Chińskiej Międzynarodowej Wystawy Importowej CIIE w Szanghaju
5 listopada 2018 r. miało miejsce otwarcie polskiego stoiska podczas odbywającej się w Szanghaju Chińskiej Międzynarodowej Wystawy Importowej CIIE. W otwarciu uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Chińskiej Republice Ludowej Wojciech Zajączkowski oraz Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Piotr Serafin.


05.11.2018
Wizyta w Chińskiej Republice Ludowej
Rozpoczęła się oficjalna wizyta ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego w Chińskiej Republice Ludowej.


26.10.2018
Polska wieprzowina wraca na amerykański rynek
Polska wieprzowina z 16 zakładów wraca bez ograniczeń na rynek amerykański - poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.


25.10.2018
Co dalej z eksportem wieprzowiny do USA?
Trwa intensywny dialog ze stroną amerykańską na temat zniesienia wprowadzonych, nieuzasadnionych restrykcji dla importu mięsa wieprzowego i produktów wieprzowych z Polski.


19.10.2018
Nowy ład dla konsumentów
Komisja Europejska przygotowała pakiet zmian, które zwiększą ochronę praw konsumentów.


18.10.2018
AGRIFISH o WPR, sytuacji na rynku cukru oraz zagrożeniach ASF
Reforma wspólnej polityki rolnej w zakresie większej pomocniczości dla państw członkowskich oraz nowych ambicji tej polityki w odniesieniu do klimatu i środowiska – to główne punkty dyskusji w ramach posiedzenia Rady ministrów UE ds. rolnictwa i rybołówstwa AGRIFISH.


17.10.2018
KE informuje, że umowa handlowa i umowa inwestycyjna między UE a Wietnamem są gotowe do podpisania i zawarcia
Komisja Europejska przyjęła dziś umowę handlową i umowę inwestycyjną między UE a Wietnamem, co umożliwi ich podpisanie i zawarcie. Komisja dowiodła tym samym swej chęci jak najszybszego wprowadzenia tych umów w życie.


16.10.2018
172 mln euro na promowanie unijnych produktów rolno-spożywczych w UE i poza jej granicami
Komisja Europejska zapewni finansowanie w wysokości 172,5 mln euro z unijnego budżetu przeznaczonego na rolnictwo w celu promowania unijnych produktów rolno-spożywczych w Europie i na całym świecie.


08.10.2018
Dobre zbiory kawy na świecie mogą wpływać na obniżki cen
W sezonie 2017/2018 światowa produkcja kawy wyniosła 159,8 mln 60 kg worków (USDA). Oznacza to, że globalne zbiory kawy odnotowano na poziomie ok. 9,6 mln t, czyli mniej więcej tyle, ile wyniosły tegoroczne zbiory pszenicy w Polsce.


01.10.2018
Promocja produktów rolnych – programy proste wybrane
Komisja Europejska zaakceptowała 4 polskie programy promocyjne. Ich łączny budżet to 11,2 mln EUR, współfinansowanie unijne wynosi łącznie ponad 8,5 mln EUR, co stanowi 8,8 % całkowitej kwoty przeznaczonej na wsparcie programów prostych.


01.10.2018
Z Europy tylko Polska może eksportować drób do Chin
Generalna Administracja Celnej Chińskiej Republiki Ludowej (GACC) poinformowała o przywróceniu prawa do eksportu pięciu polskim zakładom mięsa drobiowego oraz jednej chłodni.


01.10.2018
O przyszłości obszarów wiejskich po 2020 r. i produkcji wysokiej jakości żywności na Radzie Ministrów UE
Podczas posiedzenia nieformalnej Rady Ministrów Rolnictwa UE w dniach 24-25 września 2018 r. w Wiedniu ministrowie kontynuowali dyskusję na temat wspólnej polityki rolnej po 2020 roku. Polskiej delegacji przewodniczył podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.


19.09.2018
Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym
W dniu 13 września 2018 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie europejskiej strategii na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym.


11.09.2018
O sprawach polskiego rolnictwa w Brukseli
Minister Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się wczoraj z komisarzem ds. rolnictwa Philem Hoganem.


07.09.2018
Protekcjonizm hamuje rozwój m.in. firm transportowych i producentów żywności. To zagrożenie dla globalnej gospodarki
W ocenie OECD i Europejskiego Banku Centralnego narastający protekcjonizm to obecnie największe zagrożenie dla światowej gospodarki. Z tegorocznego raportu Euler Hermes wynika, że tylko w 2017 roku na całym świecie wdrożono 467 nowych środków protekcjonistycznych. Z problemem mierzą się już m.in. polskie firmy transportowe i producenci żywności. Rosnąca skala protekcjonizmu w światowym handlu i gospodarce oraz przyczyny tego zjawiska były jednym z zagadnień szeroko omawianych podczas tegorocznego 28. Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.


05.09.2018
Wojna handlowa między USA a Chinami może być korzystna dla polskich firm. Azja i Afryka stoją przed nimi otworem
Azja stała się atrakcyjnym rynkiem eksportowym dla polskich firm. Tylko w ciągu ostatniego roku wartość ubezpieczonego przez Euler Hermes polskiego eksportu do Państwa Środka wzrosła o 28 proc. Konflikt gospodarczy między Chinami a Stanami Zjednoczonymi może jeszcze podbić tę dynamikę. To dla polskich przedsiębiorców o tyle korzystne, że rynki azjatyckie będą się rozwijać w tempie ok. 5 proc. rocznie. Rosnąć będzie także dynamika rozwoju państw afrykańskich.


05.09.2018
Duże zmiany w prawie na rynku odpadów. Do 2030 roku wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych mają się nadawać do recyklingu
Branżę tworzyw sztucznych czeka wiele zmian związanych z prawodawstwem unijnym. Komisja Europejska chce, by do 2030 roku wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych nadawały się do recyklingu. Realizując założenia ogólnoeuropejskiej strategii na temat tworzyw sztucznych, KE zgłosiła projekt dyrektywy ograniczającej stosowanie niektórych wyrobów jednorazowego użytku, które najczęściej zaśmiecają plaże, morza i oceany, w tym m.in. plastikowych słomek, jednorazowych kubeczków, sztućców i patyczków kosmetycznych. Eksperci pozostają sceptyczni co do restrykcyjnych zakazów.


30.08.2018
Polska żywność na targach w Hongkongu
Polskie sery, mleko, świeże jabłka, makarony, kasze, przekąski, kawior, napoje i soki owocowe, suszone owoce, a także słodycze i dodatki cukiernicze – to produkty, z którymi mogli zapoznać się goście odwiedzający międzynarodowe targi żywności Food Expo 2018, odbywające się w Hongkongu, w Chinach.


10.08.2018
Rośnie światowa konsumpcja ryb
Tempo wzrostu konsumpcji ryb na świecie już dwukrotnie przewyższa tempo wzrostu liczby ludzi. Średnio każdy zjada ponad 20 kg ryb rocznie. Szacuje się, że stanowią one ważne źródło białka dla 3,2 mld osób. W Polsce ryby jemy mniej chętnie – blisko 12 kg rocznie, w dużej mierze ze względu na cenę. Najczęściej wybieramy śledzia, łososia i ryby białe. Ważne, żeby konsument wiedział, skąd pochodzi dana ryba i czy została połowiona w sposób zrównoważony – podkreślają eksperci. Obecnie już nawet co trzecia ryba jest poławiana w sposób nielegalny.


08.08.2018
Polski drób wraca do RPA
Służby weterynaryjne Republiki Południowej Afryki poinformowały o ponownym otwarciu rynku południowoafrykańskiego dla drobiu, mięsa drobiowego i produktów drobiowych z Polski.


31.07.2018
Młodzież i kobiety kluczowe dla przyszłości globalnego przemysłu rolno-spożywczego
Młode pokolenie i kobiety będą kształtować zwyczaje żywieniowe na świecie – oceniają analitycy Banku BGŻ BNP Paribas w raporcie poświęconym przyszłości globalnego sektora rolniczego i spożywczego.


30.07.2018
Eksport polskiego drobiu do Chin ma realne szanse wzrostu
W związku z podpisanym bilateralnym protokołem dotyczącym eksportu mięsa drobiowego z Polski do Chin, możliwe stało się wejście na rynek z blisko 1,4 mld potencjalnych konsumentów.


17.07.2018
Umowa UE - Japonia pomoże polskim eksporterom
Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej, premier Japonii Shinzō Abe oraz szef Komisji Europejskiej Jean Claude Juncker podpiszą dzisiaj w Tokio umowę o wolnym handlu między UE i Japonią.


16.07.2018
Rosja przedłuża embargo na żywność z UE do końca 2019 roku
Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret przedłużający do 31 grudnia 2019 r. embargo na żywność z UE, które Rosja po raz pierwszy ogłosiła w 2014 roku w odpowiedzi na unijne sankcje będące reakcją na politykę Rosji wobec Ukrainy - informuje PAP.


06.07.2018
Kolejne cła w światowym handlu. Na razie napięcia na linii USA – Chiny nie powinny zaszkodzić Polsce
W życie wchodzą kolejne zapowiadane przez administrację amerykańską cła na towary chińskie i zapowiadane przez władze Chin cła na towary amerykańskie. To nie pierwsze bariery w wymianie handlowej między tymi krajami, a zapowiadane są następne. Napięcia w światowym handlu nie omijają też UE, która w czerwcu w odwecie na środki wprowadzone przez Donalda Trumpa nałożyła cła na niektóre amerykańskie towary. Na razie nie wpływa to znacząco na światowy handel, ale w długiej perspektywie może to mieć znaczenie dla europejskich gospodarek, również polskiej.


04.07.2018
Francja: Rolnicy i prezydent Macron przeciwni redukcji budżetu Wspólnej Polityki Rolnej
We Francji przybrała na sile debata na temat Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), której budżet na lata 2021-2027 Komisja Europejska zamierza zmniejszyć o 5 proc. Rolnicy francuscy się buntują, popiera ich prezydent, który uznał, że propozycje KE „są nie do przyjęcia” - poinformowała PAP.


26.06.2018
UE i Chiny chcą aktualizacji reguł handlu międzynarodowego
UE i ChRL stworzą grupę ds. zaktualizowania reguł handlu międzynarodowego w celu omówienia nowych problemów, tj. polityka technologiczna i rządowe dotacje – oświadczył w poniedziałek w Pekinie wiceszef Komisji Europejskiej Jyrki Katainen.


25.06.2018
UE wprowadza cła na amerykańską wieprzowinę i soki owocowe
22 czerwca w Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać unijne cła odwetowe wobec USA, które są reakcją Europy na nałożenie przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa dodatkowych ceł na stal i aluminium ze Wspólnoty - informuje PAP.


22.06.2018
Konsultacje założeń Rocznego Programu Prac na 2019 opracowanych przez KE
Konsultacje z organizacjami branżowymi, międzybranżowymi i organizacjami producentów projektu założeń Rocznego Programu Prac na 2019 r. w odniesieniu do programów informacyjnych i promocyjnych, skierowanych na rynek wewnętrzny UE i rynek krajów trzecich.


20.06.2018
UE i Australia rozpoczynają rozmowy o wolnym handlu
Unia Europejska i Australia oficjalnie zainaugurowały w poniedziałek negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu. KE poinformowała, że pierwsza tura rozmów wystartuje 2 lipca. W tym tygodniu "28" ma też rozpocząć rokowania w tej samej sprawie z Nową Zelandią - informuje PAP.


13.06.2018
Plewa: wspólna polityka rolna będzie mniej szczodra dla wielkotowarowych farm
Mniejsze dopłaty do produkcji dostaną rolnicy, których roczne przychody z gospodarstwa przekraczają 60 tys. euro - powiedział w poniedziałek PAP Jerzy Plewa, dyrektor generalny KE ds. rolnictwa. Wspólna polityka rolna po roku 2020 ma promować gospodarstwa mniejsze, stosujące metody uprawy i hodowli przyjazne dla środowiska.


11.06.2018
ETO: W Unii Europejskiej spada liczba gospodarstw rolnych
Mimo że wydatki UE w ostatnich latach na wspieranie dochodów rolniczych były stabilne, to od 2007 do 2013 r. w UE nastąpił znaczny, 22-proc. spadek liczby gospodarstw rolnych - wynika z raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego "Przyszłość WPR".


07.06.2018
Pakiet propozycji legislacyjnych dotyczących WPR
Komisja Europejska opublikowała 1 czerwca 2018 r. pakiet nowych propozycji legislacyjnych, dotyczących wspólnej polityki rolnej w okresie 2021-2027. Jest to kolejny etap prac, po opublikowaniu w maju propozycji rozporządzenia w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych – czyli budżetu UE.


05.06.2018
PAIH zorganizuje warsztaty dot. ekspansji zagranicznej dla polskich przedsiębiorców
- W październiku organizujemy "PAIH Expo - I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą" - zapowiedział wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Wojciech Fedko. W ramach imprezy zaplanowano warsztaty w 11 pawilonach tematycznych, zaprojektowanych zgodnie z kluczem geograficznym.


04.06.2018
UE: PE przeciwko cięciom i "renacjonalizacji" polityki rolnej
Na dwa dni przed przedstawieniem przez KE szczegółowych regulacji dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2020 r. PE odrzucił cięcia w budżecie UE na ten cel. Sprzeciwił się też "renacjonalizacji" polityki rolnej.


24.05.2018
Chcemy podwoić wymianę handlową z Kenią
– Budownictwo, e-zdrowie, sprzedaż żywności i maszyny dla rolnictwa to obszary szczególnie perspektywiczne dla polskich przedsiębiorstw w Kenii.


24.05.2018
PAIH: latem ruszy biuro w Seulu, by wspierać nasze firmy i przyciągać koreański kapitał do Polski
Latem rozpocznie pracę biuro handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Seulu, które ma wspierać polskich przedsiębiorców na Półwysepie Koreańskim - poinformowała w piątek PAIH. Dodano, że placówka ma też pomóc przciągać do Polski zaawansowane technologicznie inwestycje koreańskie - podaje PAP.


18.05.2018
Komisja Europejska chce mniejszej roli polityki rolnej i spójności w budżecie UE
Pierwszy raz od 1988 r. wspólna polityka rolna i polityka spójności nie będą głównymi pozycjami w budżecie unijnym - wynika z dokumentów Komisji Europejskiej dotyczących projektu przyszłego budżetu UE - informuje PAP.


17.05.2018
Delegacja z UE rozmawiała w Chinach o otwarciu rynku żywności
Mieliśmy bardzo dobre spotkania z chińskimi władzami – powiedział w środę unijny komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan, podsumowując rozmowy na temat dostępu do chińskiego rynku dla europejskich towarów rolnych, w tym na temat problemów polskich eksporterów - informuje PAP.


16.05.2018
Do końca roku siedem nowych biur handlowych w Afryce
Do końca roku zakładamy otwarcie kolejnych siedmiu biur w Afryce - mówił w poniedziałek podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego prezes Polskiej Agencji i Handlu (PAIH) Tomasz Pisula. Jak ocenił, Afryka ma ogromny potencjał demograficzny i sprzedażowy.


11.05.2018
Wołowina próbuje sforsować Wielki Mur
Komisja Europejska naciska na Chiny, by otworzyły rynek wołowiny. To ogromna szansa dla naszych firm, które nie mogą liczyć na silne wsparcie polskiego rządu - informuje Rzeczpospolita.


08.05.2018
Polski drób dopuszczony na tajwański rynek
Władze Tajwanu uznały Polskę za kraj wolny od epidemii grypy ptaków (HPAI). Ogłoszenie w tej sprawie zostało opublikowane przez Radę Rolnictwa Yuanu Wykonawczego 19 kwietnia 2018 r.


27.04.2018
PAIH otworzy do końca lipca dwa nowe biura handlowe w USA
Nowe biuro powstanie najpierw w Nowym Jorku, a następnie w Chicago. Chcielibyśmy je uruchomić do końca lipca - powiedział PAP wiceszef Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Wojciech Fedko. Podkreślił, że polscy przedsiębiorcy otrzymają tam wsparcie w postaci istotnych dla nich informacji i sieci kontaktów.


27.04.2018
KE szykuje mniejszy budżet na rolnictwo, ale chce dawać więcej małym
Komisja Europejska przygotowuje mniejszy budżet na Wspólną Politykę Rolną UE na lata 2021-2027, ale chce równiej dzielić środki, by w mniejszym stopniu korzystali z nich najwięksi farmerzy - wynika z nieoficjalnych informacji PAP z Brukseli.


17.04.2018
Jurgiel w Radzie UE o nieuczciwych praktykach w łańcuchu dostaw żywności
16 kwietnia Minister Krzysztof Jurgiel uczestniczył w posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Luksemburgu. Podczas posiedzenia zaprezentowano projekt dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności.


16.04.2018
UE zmierza do końca negocjacji umowy handlowej z Meksykiem
Unia Europejska liczy, że wkrótce zakończy negocjacje w sprawie nowej umowy o wolnym handlu z Meksykiem. UE jest drugim co do wielkości rynkiem eksportowym Meksyku po USA.


05.04.2018
UE o handlu z Chinami: Reguły WTO muszą być uwzględnione
Kraje należące do Światowej Organizacji Handlu (WTO) muszą działać zgodnie z zasadami tej organizacji - powiedział w środę rzecznik Komisji Europejskiej Daniel Rosario, pytany o decyzję USA o nałożeniu dodatkowych ceł na chińskie towary.


04.04.2018
Chińska mrożona wieprzowina, owoce i wina na liście karnych ceł USA
USA przedstawiły listę 1300 chińskich produktów, na które chcą nałożyć karne cła. Jak poinformował przedstawiciel USA ds. handlu Robert Lighthizer, na liście znalazły się produkty, których import do USA wyceniany jest na sumę do 50 mld USD rocznie.


03.04.2018
Czesi skontrolują jaja i drób pochodzące z Polski
Czeskie ministerstwo rolnictwa podało na swojej stronie internetowej, że inspektorzy Państwowej Administracji Weterynaryjnej (SVS) będą przeprowadzać kontrole m.in. pochodzących z Polski jaj i drobiu - informuje PAP.


26.03.2018
Siekierski: Więcej badań w rolnictwie to wyższe bezpieczeństwo żywności
Przewodniczący komisji rolnictwa i rozwoju wsi Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski (PSL) zaznaczył, że wdrażanie badań w rolnictwie "idzie opornie", bo, w jego ocenie, brakuje pieniędzy na doradztwo dla rolników. - Od 12 lat poziom dofinansowania doradztwa jest na bardzo niskim poziomie. Więcej pieniędzy było tylko przeznaczanych wówczas, kiedy chcieliśmy przekonać rolników do głosowania za przestąpieniem do UE - mówił podczas Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce na Podkarpaciu.


15.03.2018
W PE debata nt. przyszłego unijnego budżetu po 2020 r.
Parlament Europejski debatował we wtorek na temat unijnego budżetu po 2020 r. Punktem wyjścia był projekt stanowiska negocjacyjnego PE w tej sprawie. Europosłowie chcą, żeby przyszły budżet był większy i żeby utrzymano w nim finansowanie polityki spójności i rolnej.


13.03.2018
Eurposeł Piecha wiceprzewodniczącym komisji śledczej PE ds. pestycydów
W Strasburgu wybrano w poniedziałek kierownictwo powołanej niedawno przez Parlament Europejski komisji śledczej ds. unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu. Wiceprzewodniczącym komisji został europoseł PiS Bolesław Piecha.


12.03.2018
Rusza promocja polskich produktów mlecznych w Chinach
Program Mleczne Skarby jest kontynuacją 3-letniego programu informacyjno-promocyjnego TRADE MILK, finansowanego w latach 2014-2017 ze środków Unii Europejskiej, służącego promocji wysokiej jakości produktów mlecznych pochodzących z Unii Europejskiej. Program Mleczne Skarby, sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka realizuje Polska Izba Mleka.


12.03.2018
Komisja inauguruje centrum wiedzy na temat fałszowania i jakości żywności
W odpowiedzi na obawy konsumentów co do jakości żywności i nadużyć dotyczących żywności Komisja Europejska dokonał inauguracji centrum wiedzy na temat fałszowania i jakości żywności – prowadzonego przez Wspólne Centrum Badawcze.


08.03.2018
Cukier okrzepnie
Po uwolnieniu rynku cukru w UE jego ceny mogą wzrosnąć w ciągu roku nawet o 10 proc. - informuje Rzeczpospolita.


26.02.2018
Rosja czasowo zakazuje importu części białoruskich produktów mlecznych
Rosyjska Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego (Rossielchoznadzor) podała w czwartek, że wprowadzi od 26 lutego czasowy zakaz sprowadzania z Białorusi części produktów mlecznych z powodu zastrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa tej żywności.


26.02.2018
PAIH: Stawiamy na pobudzanie działalności eksportowej polskich przedsiębiorców
Dotąd nasze działania koncentrowaliśmy głównie na promocji Polski jako miejsca lokowania inwestycji chińskich czy azjatyckich, teraz coraz bardziej stawiamy na pobudzanie działalności eksportowej polskich przedsiębiorców, m.in. na rynek chiński - powiedział PAP szef biura PAIH w Szanghaju Andrzej Juchniewicz.


19.02.2018
Parlamentarne komisje rolnictwa V4 za wyrównaniem płatności bezpośrednich
Przedstawiciele komisji ds. rolnictwa parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej opowiedzieli się w zeszłym tygodniu w Budapeszcie za wyrównaniem płatności bezpośrednich oraz za jednakowymi standardami jakości produktów we wszystkich krajach UE.


15.02.2018
Siekierski: Środki dla rolników w budżecie UE po 2020 nie będą dużo mniejsze
Budżet na Wspólną Politykę Rolną po 2020 r. nie powinien być dużo mniejszy; w ujęciu nominalnym mogą to być podobne środki - poinformował przewodniczący sejmowej komisji rolnictwa Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski.


15.02.2018
Rosja eksportuje coraz więcej mięsa
Prawie o 42 proc. wzrósł w ubiegłym roku eksport mięsa z Rosji, osiągając 237 tys. ton, w tym 72,3 tys. ton wieprzowiny - poinformował narodowy związek producentów trzody chlewnej, cytowany przez rosyjski portal kviedomosti.ru.


14.02.2018
Groźna choroba zagraża kakaowcom
Jeżeli amerykańska choroba kakaowców dojdzie do Afryki, zginie 70 proc. upraw tego drzewa - podaje Rzeczpospolita.


08.02.2018
MRiRW szuka możliwości zastąpienia soi GMO innymi paszami białkowymi
Ministerstwo Rolnictwa prowadzi wielokierunkowe działania, które mają zmniejszyć deficyt krajowego białka w żywieniu zwierząt - zapewniła w środę wiceminister rolnictwa Ewa Lech. Z końcem roku mija termin stosowania soi GMO w paszach; resort na razie nie widzi możliwości jej zastąpienia.


01.02.2018
Rośnie sieć biur handlowych PAIH
Do połowy roku działać ma 50 takich placówek. Uruchamiane są szybciej, niż zakładano - podaje Rzeczpospolita.


30.01.2018
Unijni rolnicy niepewni swojej sytuacji ekonomicznej
Rolnicy w Unii Europejskiej są niepewni swojej sytuacji ekonomicznej, głównie w związku z rozwojem handlu na światowych rynkach - wynika z najnowszych badań z trzeciego kwartału 2017 r. organizacji Copa-Cogeca.


30.01.2018
Sytuacja na rynkach rolnych i debata o przyszłości WPR – to główne tematy posiedzenia RM rolnictwa UE
Minister Krzysztof Jurgiel uczestniczył wczoraj w posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa UE, które odbywało się pod przewodnictwem Bułgarii.


26.01.2018
W Budapeszcie o przyszłości WPR
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel uczestniczył w spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się 25 stycznia br. w stolicy Węgier Budapeszcie.


25.01.2018
Komisja PE za ograniczeniem emisji CO2 w rolnictwie
Komisja środowiska PE opowiedziała się za ograniczeniem emisji CO2 przez sektory transportu, rolnictwa, budynków i odpadów w UE o co najmniej 30 proc. do 2030 r. w odniesieniu do poziomów emisji z 2005 r. - podaje PAP.


19.01.2018
KE zaprasza na misję gospodarczą do Chin
Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do udziału w misji gospodarczej wysokiego szczebla w Chinach, która odbędzie się w dniach 14 - 19 maja 2018 r.


19.01.2018
KE zaprasza do składania wniosków – promowanie europejskich produktów rolnych
Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania propozycji programów, dotyczących promowania europejskich produktów rolnych, zarówno w UE, jak i na całym świecie.


08.01.2018
UE chce od Rosji odszkodowania za embargo na wieprzowinę
Unia Europejska będzie dążyć do odzyskania miliardów euro, które utraciła w wyniku wprowadzenia na początku 2014 r. przez Rosję zakazu importu wieprzowiny z Europy - pisze w niedzielę portal „Politico”. Sprawa może trafić do arbitrażu.


04.01.2018
Enjoy, it's from Europe - spotkanie informacyjne
Komisja Europejska zaprasza beneficjentów, zainteresowanych składaniem propozycji programów promocyjnych i informacyjnych, na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2018 r. w Brukseli.


27.12.2017
Formaldehyd nie pomoże w walce z salmonellą
Producenci drobiu liczyli, że ich problemy związane z bakterią salmonelli wkrótce się skończą. Decyzja KE nie pozostawia jednak złudzeń: będą musieli mierzyć się z nim dalej - podaje Rzeczpospolita.


21.12.2017
Mijają 3 miesiące obowiązywania umowy CETA. Jak skorzysta na niej żywność?
Trzy miesiące mijają dziś od wejścia w życie umowy o wolnym handlu podpisanej między UE a Kanadą. Na jej efekty przyjdzie jeszcze poczekać, ale zdaniem rządowych szacunków Polska powinna na niej mocno skorzystać - podaje Rzeczpospolita.


18.12.2017
Priorytety unijnej polityki promocyjnej
Komisja Europejska przyjęła Roczny Program Prac na 2018 r. dotyczący promocji produktów rolnych i żywnościowych.


12.12.2017
Pierwsze oceny propozycji KE w sprawie WPR po 2020 r.
Podczas grudniowej Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa Unii Europejskiej AGRiFISH wymieniono pierwsze poglądy nt. komunikatu Komisji Europejskiej z 29 listopad br. „Przyszłość żywności i rolnictwa”.


11.12.2017
Wiceprezes PAIH: 50 nowych biur zagranicznych w połowie 2018
o połowy 2018 r. chcemy uruchomić 50 nowych biur zagranicznych - zapowiedział w piątek wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Wojciech Fedko. Mali i średni przedsiębiorcy zainteresowani ekspansją mają dzięki temu otrzymać wsparcie doradcze czy lokalizacyjne.


11.12.2017
UE sfinalizowała porozumienie w sprawie umowy o wolnym handlu z Japonią
Unia Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym z Japonią. To sygnał dla świata za wolnym handlem - podkreślili we wspólnym oświadczeniu premier Japonii Shinzo Abe i szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.


08.12.2017
Polskie mięso drobiowe do Singapuru
Weterynaryjne służby Singapuru poinformowały o ukończeniu rozpatrywania polskiego wniosku dot. możliwości eksportu mięsa drobiowego.


06.12.2017
Czechy: Andrej Babisz otrzymał misję stworzenia rządu
Czeski prezydent Milosz Zeman przyjął dymisję dotychczasowego rządu socjaldemokratycznego premiera Bohuslava Sobotki, co otwiera drogę do utworzenia nowego rządu po październikowych wyborach do Izby Poselskiej.


06.12.2017
Rosja cofa zakaz importu wieprzowiny z Unii Europejskiej związany z ASF
Rosja znosi od środy zakaz importu wieprzowiny z Unii Europejskiej, wprowadzony z powodu afrykańskiego pomoru świń (ASF), podporządkowując się w tej kwestii decyzji WTO. Wieprzowina nadal jednak nie może być wwożona do Rosji na mocy embarga na żywność z Zachodu.


01.12.2017
KE chce, żeby kraje UE miały więcej do powiedzenia ws. polityki rolnej
Komisja Europejska chce, aby kraje Unii Europejskiej miały więcej do powiedzenia w sprawie tego, jak wydawać środki unijne z Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Nowy model realizacji polityki rolnej ma zmniejszyć biurokrację w płatnościach skierowanych do rolników.


01.12.2017
Prezydent otworzył w Ho Chi Minhie Biuro Zagraniczne PAIH
Prezydent Andrzej Duda otworzył w czwartek w Ho Chi Minhie na południu Wietnamu Biuro Zagraniczne Polskiej Agencji Inwestycji Handlu (PAIH). Polskie firmy mogą śmiało konkurować na całym świecie – podkreślił prezydent.


20.11.2017
Rosja rozważa zaostrzenie walki z łamaniem embarga żywnościowego
Rosyjskie Ministerstwo Finansów zaproponowało wprowadzenie odpowiedzialności karnej za wwożenie do kraju produktów objętych embargiem; możliwe byłyby nawet kary więzienia. Wwożenie tych towarów byłoby zrównane z przemytem np. odpadów nuklearnych.


25.10.2017
Nowe przepisy UE mogą podnieść ceny żywności. Są korzystne dla rosyjskich producentów
Unia Europejska wprowadza limit kadmu w nawozach. To może uderzyć w polskie nawozy i oznaczać wzrost cen żywności, a także monopol rosyjskich producentów - pisze środowa "Rzeczpospolita".


20.10.2017
Sprawiedliwy łańcuch dostaw żywności − konsultacje
Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne jak uczynić unijny łańcuch dostaw żywności bardziej sprawiedliwym. Potrwają one do 17 listopada br.


13.10.2017
Londyn i Bruksela negocjują, jak podzielić kontyngenty m.in. rolnicze po Brexicie
Wielka Brytania i UE formalnie poinformowały członków Światowej Organizacji Handlu, że negocjują, jak podzielić kontyngenty handlowe, przede wszystkim dotyczące rolnictwa, po Brexicie. Wcześniej sprzeciw wobec takiego podziału wyraziły Stany Zjednoczone.


13.10.2017
Dziś w Bratysławie szczyt konsumencki
Dzisiejsze (13 października) międzynarodowe spotkanie wysokiego szczebla w Bratysławie jest poświęcone podwójnej jakości żywności w Unii Europejskiej. Wezmą w nim udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, ministrowie ds. rolnictwa i gospodarki państw członkowskich UE, a także przedstawiciele Parlamentu Europejskiego oraz stowarzyszeń konsumentów i producentów.


10.10.2017
Ekonomiści policzyli, ile Polska i UE straciły na sankcjach wobec Rosji
Kraje Unii Europejskiej wskutek sankcji nałożonych na Rosję straciły około 30 mld euro. To za sprawą sankcji odwetowych ze strony Kremla – te najbardziej uderzyły w rolników i producentów żywności.


28.09.2017
Wojna o talerz, czyli jak Czesi brzydzą się polskiego jedzenia
Producenci apelują o pomoc. Ich zdaniem sprawą powinien zająć się nie tylko nasz rząd, ale też Komisja Europejska.


21.09.2017
CETA: od dziś zaczyna obowiązywać umowa handlowa UE z Kanadą
Od dziś Unia Europejska i Kanada rozpoczynają obniżanie i znoszenie ceł importowych na tysiące towarów. Częściowo wchodzi bowiem w życie unijno-kanadyjska umowa handlowa CETA, której wynegocjowanie zajęło prawie 8 lat. Eksperci mówią, że porozumienie przyniesie więcej korzyści niż strat, ale przyznają, że są plusy i minusy.


19.09.2017
KE opublikowała nową strategię polityki przemysłowej
Jest nowa strategia polityki przemysłowej. W poniedziałek opublikowała ją Komisja Europejską. Strategia ma być odpowiedzią na magatrendy zachodzące na świecie, takie jak np. robotyzacja.


14.09.2017
Polska chce być kluczowym partnerem handlowym państw Azji
Polska popiera projekty realizowane w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku i chce być kluczowym partnerem gospodarczym krajów azjatyckich – poinformował resort infrastruktury i budownictwa cytując wypowiedź wiceminister Justyny Skrzydło z Drugiego Szczytu Pasa i Szlaku w Hongkongu.


07.09.2017
Ustalenia po spotkaniu Rady AGRIFISH w Tallinie
Podsekretarz Stanu Ryszard Zarudzki w dniach 3-5 września 2017 r. uczestniczył w nieformalnym spotkaniu ministrów rolnictwa krajów UE w Tallinnie, zorganizowanym w ramach estońskiego Przewodnictwa w Radzie UE.


17.08.2017
KE chce spotkania państw UE w sprawie skandalu z jajami
Unijny komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis poinformował w ostatni piątek, że chce, by doszło do spotkania przedstawicieli państw członkowskich, których dotyczy skandal z jajami skażonymi fipronilem - podaje PAP.


01.08.2017
KE: 250 mln euro na nowy program dostaw owoców, warzyw i mleka do szkół
Od 1 sierpnia rusza nowy unijny program dostarczania owoców, warzyw i mleka do szkół. Jak podkreśla KE, wczesny termin rozpoczęcia programu pozwoli na jego realizację w całej Unii od pierwszego dnia roku szkolnego. Koszt programu to 250 mln euro - podaje PAP.


25.07.2017
Rosnący eksport rolno-spożywczy; UE dodatkowo liczy na wzrost eksportu do Japonii
Wartość eksportu produktów rolno-spożywczych z UE wzrosła w maju tego roku o 9% w porównaniu z majem ubiegłego roku - podała Komisja Europejska w poniedziałek. UE liczy na wzrost eksportu do Japonii.


07.07.2017
Porozumienie polityczne ws. wolnego handlu UE-Japonia potwierdzone
UE i Japonia osiągnęły polityczne porozumienie na najwyższym szczeblu w sprawie umowy o wolnym handlu. Szef KE Jean-Claude Juncker, przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk i premier Japonii Shinzo Abe nie ukrywali, że to sygnał przeciw protekcjonizmowi.


16.05.2017
Chiny i USA zawarły porozumienie ws. ułatwień w handlu
Chiny i USA zawarły porozumienie w sprawie ułatwień w handlu. Chińczycy ponownie otworzą swój rynek dla amerykańskiej wołowiny, zaś USA zgodzi się na import gotowanego mięsa drobiowego z Chin. To pierwsze rezultaty rokowań Pekinu z nową administracją USA.


09.05.2017
Polscy drobiarze starają się o wznowienie eksportu do Chin
Polscy producenci drobiu spotkali się w poniedziałek w Hongkongu z chińskimi importerami na seminarium zorganizowanym przez Krajową Radę Drobiarstwa (KRD), gdzie rozmawiali m.in. na temat perspektyw ponownego otwarcia chińskiego rynku.


05.05.2017
Komisja handlu PE za szerszym otwarciem UE na ukraińskie produkty
Komisja handlu międzynarodowego PE opowiedziała się w czwartek za szerszym otwarciem unijnego rynku na produkty rolne z Ukrainy oraz przyspieszeniem obniżania ceł na wyroby przemysłowe, by pomóc tamtejszej borykającej się z problemami gospodarce.


28.04.2017
Polska zablokowała dodatkowy import cukru na unijny rynek
Komisja Europejska zrezygnowała z dodatkowego importu cukru. Unijny komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan w środę wycofał się z tej decyzji - poinformował w czwartek resort rolnictwa w komunikacie.


28.04.2017
KE szykuje w Kanadzie grunt dla rolników pod wejście w życie umowy CETA
Komisarz UE ds. rolnictwa Phil Hogan wraz z przedstawicielami unijnych producentów rolnych rozpoczyna w poniedziałek misję gospodarczą w Kanadzie. Ma ona przygotować grunt przed wejściem w życie umowy o wolnym handlu między UE a tym krajem (CETA).


24.04.2017
Komisarz Bieńkowska: protekcjonizm w UE jest bezprawny
Każdy objaw protekcjonizmu w UE jest bezprawny - powiedziała w piątek w Szczecinie unijna komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP Elżbieta Bieńkowska. Jak podkreślała, w Europie należy zwiększyć swobodę gospodarczą.


19.04.2017
"Pomidorowe embargo" zaszkodzi bardziej Rosji niż Turcji
Rosja może stracić do 1,5 mld dolarów z powodu zakazu dostaw swych produktów rolnych do Turcji, czyli pięć razy więcej, niż mogą wynieść straty Turcji z powodu rosyjskiego embarga na tureckie pomidory - piszerosyjski dziennik "Wiedomosti".


19.04.2017
Włochy: Obowiązek podania kraju pochodzenia mleka na etykietach nabiału
Od środy we Włoszech na każdym opakowaniu produktów nabiałowych musi znajdować się informacja o kraju pochodzenia mleka i jego derywatów. Zadowoleni są rolnicy, którzy apelowali o taką przejrzystość.


12.04.2017
Światowa Organizacja Handlu prognozuje wzrost obrotów handlowych
Światowa Organizacja Handlu przewiduje wzrost światowych obrotów handlowych w tym i przyszłym roku, po słabych wynikach w 2016 r. - podała w środę WTO. Podkreślono, że zagrożeniem dla światowego handlu są protekcjonizm i antyglobalizm.


10.04.2017
KE: TTIP nie jest chyba priorytetem obecnej administracji USA
Unii Europejskiej zależy na wznowieniu negocjacji z USA w sprawie porozumienia o wolnym handlu (TTIP), ale umowa nie jest chyba priorytetem obecnej administracji USA - powiedziała unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmstroem.


20.03.2017
DG Agri prognozuje w 2017 roku 8,6% wzrost produkcji oleistych
Agenda Komisji DG Agri opublikowała kwartalny, tym razem „zimowy”, krótkoterminowy przegląd rynków rolnych w Unii. Dokument zawiera m. in. szacunki i prognozy zbiorów,
zasiewów i plonów dla roślin oleistych, wysokobiałkowych oraz zbóż w br. oraz kilku poprzednich latach oraz bilanse dla oleistych w tym surowców oleistych olejów i śrut.


28.02.2017
Phil Hogan: Umowy handlowe UE korzystne dla rolników i producentów żywności
Unia Europejska zawarła umowy handlowe z krajami trzecimi. Według Komisji Europejskiej będą one korzystne dla europejskich rolników i producentów żywności - podaje PAP.


23.02.2017
Eksport unijnych produktów rolnych w 2016 na rekordowym poziomie
- Roczna wartość unijnego eksportu produktów rolnych osiągnęła w 2016 r. nowy rekord - 130,7 mld euro, czyli o 1,7 mld euro więcej niż w 2015 r.- wynika z danych opublikowanych w czwartek przez Komisję Europejską - informuje PAP.


16.02.2017
Eksperci podzieleni w sprawie ratyfikacji CETA
CETA oparta jest na błędnym modelu, służącym kontynuacji dotychczasowej dzikiej globalizacji - powiedziała w środę prof. Leokadia Oręziak. Zdaniem przewodniczącego konwentu BCC Wojciecha Warskiego umowa UE-Kanada jest szansą na rozwój polskiego eksportu.


14.02.2017
165 mln euro na zwalczanie chorób zwierząt
Około 165 mln euro przeznaczy w tym roku Unia Europejska na walkę z chorobami zwierząt oraz chorobami odzwierzęcymi, z czego 9,6 mln euro na zwalczanie afrykańskiego pomoru świń i ok. 2 mln euro na walkę z ptasią grypą.


07.02.2017
UE pomoże rolnikom skuteczniej sprzedawać swoją żywność
Bezpośrednia sprzedaż żywności przez rolników jest coraz popularniejsza w Polsce, ale też w innych krajach europejskich, dlatego UE finansuje specjalny program, który ma m.in. pomóc podnieść kwalifikacje marketingowe rolników.


02.02.2017
KE rozpoczęła konsultacje ws. przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej
Komisja Europejska rozpoczęła w czwartek konsultacje społeczne na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. To pierwszy krok ku uproszczeniu i modernizacji polityki, dotyczącej 22 mln rolników - powiedział unijny komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan.


02.02.2017
FAO: żywność drożeje coraz szybciej
Ceny żywności rosną coraz szybciej i w styczniu osiągnęły najwyższą wartość od blisko dwóch lat – informuje Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Drożejąca żywność będzie napędzała statystyki tzw. inflacji CPI.


01.02.2017
UE i Meksyk zgodziły się na przyspieszenie rozmów handlowych
UE i Meksyk zgodziły się przyspieszyć rozmowy na temat nowej, zreformowanej umowy o wolnym handlu - podała w środę Komisja Europejska. W tym roku odbędą się dwie dodatkowe rundy negocjacji.


30.01.2017
Państwa UE z uwagami ws. propozycji KE dotyczących uszczelniania VAT
Część ministrów finansów krajów UE zgłosiła w piątek w Brukseli zastrzeżenia do propozycji Komisji Europejskiej mającej na celu walkę z tzw. karuzelami podatkowymi i uszczelnienie podatku VAT. Ich zdaniem koncept KE wymaga zmian.


21.12.2016
KE: Co roku w UE wyrzuca się żywność za 143 mld euro
Co roku w Unii Europejskiej marnuje się 88 mln ton jedzenia, czyli w koszach na śmieci ląduje ok. 20 proc. produkowanej żywności - Komisja Europejska szacuje związane z tym koszty na 143 mld euro.


02.12.2016
KE będzie bronić decyzji w sprawie podatku handlowego w Polsce
Komisja Europejska zapowiedziała w czwartek, że będzie bronić swojej decyzji w sprawie podatku handlowego w Polsce przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Według polskich władz KE dokonała błędnej kwalifikacji podatku jako pomocy państwa.


16.11.2016
Kto zyska a kto straci na umowach o wolnym handlu?
Zyskać mogą hodowcy wieprzowiny i drobiu, stracić producenci wołowiny i cukru - wynika z analizy wpływu umów o wolnym handlu na sektor rolniczy, którą zaprezentowała we wtorek Komisja Europejska.


15.11.2016
Eksperci: KE powinna wesprzeć rolników w łańcuchu dostaw żywności
Na szczeblu UE potrzeba nowych przepisów dotyczących nieuczciwych praktyk handlowych, by wesprzeć rolników w łańcuchu dostaw żywności - wynika z zaprezentowanego w Brukseli raportu grupy ekspertów ds. rynków rolnych.


14.10.2016
Nadprodukcja mleka w USA. Rolnicy wyrzucają nadwyżki
Rolnicy w USA wyrzucili w tym roku ponad 43 mln galonów mleka (162 mln litrów) - podaje ministerstwo rolnictwa. To efekt nadmiernej produkcji i spadku cen. By minimalizować straty, do zmiany menu na bardziej mleczne zachęcane są m.in. restauracje McDonald's.


03.10.2016
Cukier drożeje w Polsce i na świecie
Cukier drożeje na rynku krajowym i na giełdach zagranicznych. Powodem wzrostu cen jest przede wszystkim poprawa koniunktury na świecie. W lipcu br. kilogram paczkowanego cukru w naszym kraju kosztował średnio 2,8 zł/ kg tj. o 28 proc. więcej niż rok wcześniej.


03.10.2016
KE zwiększa kwoty na import produkcji rolnej z Ukrainy
Komisja Europejska zaakceptowała zwiększenie kwot na szereg artykułów spożywczych, które Ukraina może sprzedawać do państw unijnych – poinformowała w piątek w Kijowie komisarz UE ds. handlu Cecilia Malmstroem.


21.09.2016
W sierpniu żywność na świecie znów podrożała
Po lipcowym spadku, w sierpniu podrożały artykuły mleczarskie, oleje i cukier - podaje Polska Agencja Prasowa. W ujęciu rocznym ceny żywności były wyższe o prawie 7 procent. Jest to najwyższy poziom od 15 miesięcy.


15.09.2016
Rosja wprowadziła embargo na sól
Rząd Rosji rozszerzył spis produktów objętych embargiem na import żywności, w tym z UE; nowym produktem na tej liście jest sól w różnych odmianach. Głównym dostawcą soli do Rosji jest ukraińskie przedsiębiorstwo Artemsol - informują rosyjskie media.


08.09.2016
Komisarz UE: W listopadzie możliwe nowe środki wsparcia w związku z ASF
Jeśli w październiku w ramach wspólnego spotkania m.in. ministrów z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii dojdzie do uzgodnień ws. wsparcia w związku z ASF, nowe środki będą uruchomione w listopadzie - zapowiedział w rozmowie z PAP komisarz UE ds. zdrowia Vytenis Andriukaitis.


08.09.2016
UE przedłuża sankcje wizowe i finansowe wobec Rosji
Ambasadorowie państw UE podjęli decyzję o przedłużeniu o kolejne pół roku sankcji wizowych i finansowych, wprowadzonych w związku z konfliktem na wschodniej Ukrainie i dokonaną przez Rosję aneksją Krymu - poinformowały źródła unijne.


05.09.2016
Juncker: UE będzie kontynuować negocjacje ws. TTIP
Unia Europejska będzie kontynuować negocjacje z USA ws. partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP), gdyż mandat Komisji Europejskiej w tej kwestii pozostaje ważny - zapewnił w niedzielę przewodniczący KE Jean-Claude Juncker na marginesie szczytu G20 w Chinach.


05.09.2016
Grzyby i pasożyty pustoszą plantacje kawy na całym świecie
Światowe zasoby kawy są już teraz zagrożone, a ich niedobór już zaczyna wpływać na gospodarkę - podaje Rzeczpospolita.


30.08.2016
KE ma odnowiony mandat ws. TTIP i chce porozumienia z USA
Komisja Europejska, która w imieniu rządów państw UE prowadzi negocjacje ws. umowy o partnerstwie handlowo-inwestycyjnym z USA, zapewniła w poniedziałek, że ma odnowiony mandat do prowadzenia rozmów i jest gotowa sfinalizować porozumienie przed końcem roku.


29.08.2016
Państwa UE uzgodniły szczegóły pomocy dla producentów mleka
Eksperci państw członkowskich UE uzgodnili szczegóły wartego 500 mln euro pakietu, który ma służyć wsparciu unijnych producentów mleka. Przyjmowanie pierwszych wniosków o pomoc ma się zakończyć 21 września - poinformowały w piątek źródła unijne.


22.08.2016
UE wygrywa w WTO ws. rosyjskiego embarga na wieprzowinę
Zespół orzekający Światowej Organizacji Handlu (WTO) potwierdził w piątek, że rosyjski zakaz importu żywych świń, świeżej wieprzowiny i innych produktów wieprzowych z UE jest nielegalny w świetle zasad handlu międzynarodowego - podała KE.


09.08.2016
Rosja może do końca roku wznowić import żywności z Turcji
Możliwe, że przed końcem roku zostanie wznowiony import tureckiej żywności do Rosji - oświadczył we wtorek rosyjski minister ds. rozwoju gospodarczego Aleksiej Ulukajew, zastrzegając, że najpierw należy przeprowadzić kontrolę jakości tureckich towarów.


08.08.2016
Wzrost produkcji i eksportu masła z Unii Europejskiej
W 2015 roku odnotowano 4,7% wzrost unijnej produkcji masła do niemal 2,09 mln ton). Pomimo niższych cen i malejącego popytu światowego w pierwszym kwartale bieżącego roku nie odnotowano spadków w produkcji tego przetworu mlecznego – informuje FAMMU/FAPA.


19.07.2016
Komisja Europejska zapłaci rolnikom, którzy wyprodukują mniej mleka
Komisja Europejska przedstawiła wart 500 mln euro pakiet pomocowy mający poprawić sytuację rolników dotkniętych kryzysem, zwłaszcza na rynku mleka. Środki te mają wspierać m.in. farmerów, którzy zobowiążą się do ograniczenia produkcji.


13.07.2016
Chiny chcą większych obrotów handlowych z Unią Europejską
Chiński premier Li Keqiang zapewnił w środę na szczycie Chiny-UE w Pekinie, że Państwo Środka chce większego obrotu handlowego z Unią Europejską. Li dodał, że władze pracują nad poprawą dostępu do wewnętrznego rynku dla zagranicznych inwestorów.


11.07.2016
Europarlament zajął się barierami dla producentów żywności w UE
Komisja Europejska powinna walczyć z barierami, jakie państwa członkowskie wprowadzają dla producentów żywności - przekonywali podczas czwartkowej debaty w Strasburgu europosłowie. KE zadeklarowała wprowadzenie zmian w prawie i prowadzenie dochodzeń.


29.06.2016
UE przedłuży sankcje wobec Rosji o pół roku
Przywódcy unijnych państw potwierdzili na szczycie w Brukseli, że sankcje gospodarcze wobec Rosji zostaną przedłużone o pół roku. Według unijnych źródeł UE chce jednak wrócić do dyskusji o przyszłości restrykcji w październiku.


23.06.2016
Parlament Europejski zatwierdził plan zarządzania zasobami ryb na Bałtyku
Parlament Europejski zatwierdził 23 czerwca wieloletni plan zarządzania rybołówstwem na Bałtyku. Dzięki niemu ma się poprawić sytuacja z ławicami śledzi, dorszy i szprotów, z których poławiają polscy rybacy.


21.06.2016
UE wstępnie za przedłużeniem sankcji wobec Rosji
Ambasadorowie państw UE 21 czerwca podjęli wstępnie decyzję o przedłużeniu unijnych sankcji gospodarczych wobec Rosji o pół roku - podały unijne źródła. Decyzję mają zatwierdzić jeszcze ministrowie państw Unii.


20.06.2016
Nowa witryna poświęcona Gospodarce Zamkniętego Obiegu
Organizacja FoodDrinkEurope uruchomiła stronę internatową poświęconą działaniom producentów żywności i napojów w kierunku zrównoważonej gospodarki http://circulareconomy.fooddrinkeurope.eu/


17.06.2016
Parlament Europejski chce bronić rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi
W przyjętej na początku czerwca br. rezolucji Parlament wezwał Komisję Europejską do przygotowania projektu przepisów dotyczących nieuczciwych praktyk handlowych (NPH) w łańcuchu dostaw żywności, aby zapewnić należne dochody rolnikom a konsumentom szeroki wybór produktów. Nowe zasady miałyby ustanowić uczciwe i przejrzyste relacje między producentami żywności, dostawcami i dystrybutorami i przeciwdziałać nadprodukcji i marnotrawstwu żywności.


15.06.2016
Promocja żywności: Trwają konsultacje w UE
123 mln euro wynosi budżet na promocję żywności w 2017 r. dla wszystkich krajów UE. Polskie organizacje branżowe i producenckie mają czas tylko do 17 czerwca br., by przekazać mailowo do resortu rolnictwa swoje uwagi na ten temat.


07.06.2016
Stanislas de Gramont, Suntory Beverage & Food Europe nowym prezesem UNESDA
Stanislas de Gramont, dyrektor generalny Suntory Beverage & Food Europe (SBFE), został wybrany prezesem europejskiej organizacji UNESDA, reprezentującej producentów napojów bezalkoholowych.


27.05.2016
Rosja grozi przedłużeniem embarga na żywność o 1,5 roku
Rząd Rosji zagroził w piątek Unii Europejskiej przedłużeniem do końca 2017 roku embarga na żywność wprowadzonego w odpowiedzi na unijne sankcje będące reakcją na działania Rosji wobec Ukrainy. UE przygotowuje się obecnie do decyzji o przedłużeniu sankcji.


18.05.2016
UE: Kilka krajów, w tym Polska, za większym wsparciem dla rolników
Kraje Grupy Wyszehradzkiej, a także Słowenia, Austria, Chorwacja chciałyby większego wsparcia od KE dla rolników, którzy borykają się z trudną sytuacją na rynkach rolnych. Bruksela jednak na razie nie jest chętna, by uruchamiać kolejne środki.


11.05.2016
Mechanizmy poprawiające zaopatrzenie w cukier coraz realniejsze?
Z nieoficjalnych informacji FAMMU/FAPA wynika, że Komisja Europejska ponownie rozważa wprowadzenie mechanizmów poprawiających zaopatrzenie na wspólnotowym rynku cukru.


28.04.2016
KE opublikowała raport o TTIP
UE i USA porozumiały się co do zniesienia prawie wszystkich ceł, ale problematyczna jest wciąż kwestia dostępu europejskich firm do amerykańskiego rynku zamówień publicznych - wynika z raportu KE o stanie negocjacji ws. umowy o wolnym handlu TTIP.


28.04.2016
Misja wysokiego szczebla do Chin i Japonii
Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP wziął udział w misji organizowanej pod przewodnictwem komisarza Phila Hogana.


27.04.2016
Prognozy wzrostu potrzeb żywnościowych nakręciły produkcję, ale popyt nie nadąża za podażą.
Prognozy wzrostu potrzeb żywnościowych nakręciły produkcję, ale popyt nie nadąża za podażą.
Ceny spadają, a unijne, w tym polskie, rolnictwo coraz gorzej sobie radzi z tańszą konkurencją z odległych zakątków świata. Czas posprzątać na własnym podwórku - uważa Czesław Siekierski, szef komisji rolnictwa europarlamentu, podaje „Puls Biznesu”.


20.04.2016
Rosyjscy ekonomiści uważają, że wybór żywności jako broni przeciw UE był sporny
Wybór, by produkty żywnościowe stały się główną bronią w wojnie na sankcje między Rosją i Zachodem, okazał się problematyczny - oceniają naukowcy z renomowanej rosyjskiej uczelni RANChiGS. Jak wskazują, rosyjskie embargo raczej nie zaszkodziło krajom UE.


11.04.2016
UE wznawia rozmowy o wolnym handlu z Ameryką Łacińską
UE i pięć krajów Ameryki Południowej, w tym Argentyna i Brazylia, zgodziły się w piątek na wymianę w maju ofert dotyczących taryf, wznawiając w ten sposób zawieszone od dawna rozmowy nt. porozumienia o wolnym handlu. Połowa unijnych ministrów rolnictwa protestuje.


25.03.2016
Rumunia obniżyła VAT i inne podatki. Skutek? Wzrost wpływów do budżetu
Przeciwny był Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Komisja Europejska, o fatalnych skutkach dla gospodarki mówił rumuński bank centralny. Nie powstrzymało to jednak rządu Rumunii przed wprowadzeniem mocnych cięć stawek podatku VAT. Rezultat? Gwałtowny wzrost wpływów i nadwyżka budżetowa - podaje serwis money.pl.


24.03.2016
Na giełdach drożeje kakao
Wkrótce możemy zapłacić więcej za czekoladę i za niektóre słodycze. Na światowych giełdach drożeje kakao. Cena tego produktu zbliża się do poziomów z listopada, które były najwyższe od wielu lat.


21.03.2016
San Marino nakarmi Rosję
Mikroskopijna republika ma dostarczyć wielkiej Rosji towary objęte embargiem.


21.03.2016
Alert KE w sprawie rumuńskiego sera był błędny
Premier Rumunii Dacian Ciolos zarzucił Komisji Europejskiej narażenie na szkodę rumuńskiego przemysłu spożywczego przez ogłoszenie błędnego alertu dotyczącego możliwości skażenia rumuńskiego owczego sera pałeczkami okrężnicy (Escherichia coli).


20.03.2016
DG Agri prognozuje w 2017 roku 8,6% wzrost produkcji oleistych
Agenda Komisji DG Agri opublikowała kwartalny, tym razem „zimowy”, krótkoterminowy przegląd rynków rolnych w Unii. Dokument zawiera m. in. szacunki i prognozy zbiorów,
zasiewów i plonów dla roślin oleistych, wysokobiałkowych oraz zbóż w br. oraz kilku poprzednich latach oraz bilanse dla oleistych w tym surowców oleistych olejów i śrut.


14.03.2016
Parlament Europejski; mleko i owoce w szkołach
Parlament Europejski opowiedział się za zwiększeniem o 20 mln euro dofinansowania mleka, owoców i warzyw w szkołach. Zaproponował też wprowadzenie nauki prawidłowego odżywiania.


09.03.2016
Rosja wprowadza embargo na soję i kukurydzę z USA
Od połowy lutego 2015 r. obowiązuje w Rosji zakaz importu soi oraz kukurydzy z USA. Rosyjscy rolnicy skłaniają się coraz częściej do uprawy kukurydzy zamiast pszenicy ze względu na cła eksportowe obowiązujące w eksporcie tego ostatniego gatunku - informuje FAMMU/FAPA.


29.02.2016
USA otworzą rynek na wołowinę z Holandii
USA otworzą swój rynek na wołowinę z Holandii - podała w poniedziałek Komisja Europejska. Będzie to kolejne po Litwie i Irlandii państwo unijne, który będzie się cieszyć z łagodniejszego podejścia USA do eksportu mięsa.


26.02.2016
Plony kawy w Brazylii są zagrożone
Plony kawy w Brazylii są zagrożone, a rynki reagują wzrostem cen robusty. Wyniszczająca susza przeciąga się w Espirito Santo, głównym brazylijskim stanie, w którym uprawia się robustę - informuje "Puls Biznesu".


25.02.2016
Zdaniem organizacji rolniczych TTIP to szansa dla sektora rolnego
Dla europejskiego zrzeszenia organizacji i związków rolniczych COPA-COGECA negocjowane między UE a USA porozumienie o wolnym handlu (TTIP) stwarza dużą szansę dla unijnego sektora rolnego. USA są jednym z niewielu rynków, które stać na unijne produkty.


23.02.2016
UE kończy prace w sprawie zapobiegania epidemiom chorób zwierzęcych
Komisja rolnictwa Parlamentu Europejskiego zatwierdziła we wtorek porozumienie w sprawie zapobiegania epidemiom chorób zwierzęcych takich jak ptasia grypa, czy afrykański pomór świń (ASF). Nowe przepisy dają więcej władzy Komisji Europejskiej.


18.02.2016
Komisja Europejska: ASF w UE jest pod ścisłą kontrolą
- Sytuacja, jeśli chodzi o ASF (afrykański pomór świń), jest obecnie w Unii Europejskiej pod ścisłą kontrolą - oświadczył w czwartek w Katowicach unijny komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis.


16.02.2016
W marcu Komisja Europejska przedstawi propozycje dotyczące kryzysu na rynku mleka i mięsa
- Komisja Europejska ma w marcu odpowiedzieć na postulaty państw członkowskich dotyczące rozwiązania kryzysu na rynku mleka i mięsa wieprzowego - poinformował w poniedziałek w Brukseli minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.


10.02.2016
Wzrost wartości unijnego eksportu towarów rolno-spożywczych
Jak podaje Komisja Europejska, w okresie od grudnia 2014 r. do listopada 2015 r. łączna wartość eksportu towarów rolno-spożywczych ze Wspólnoty zwiększyła się o 5,7% do 128 mld EUR w porównaniu z okresem grudzień 2013/listopad 2014.


10.02.2016
Czechy wprowadzają przepis, który może uderzyć w polskich eksporterów
Czechy to jeden z najważniejszych rynków dla polskich eksporterów żywności, tymczasem nasi południowi sąsiedzi chcą zaostrzyć zasady znakowania produktów. Polskie firmy obawiają się skutków nasilającego się protekcjonizmu w UE.


04.02.2016
KE chce pomagać producentom rolnym zdobywać nowe rynki
Komisja Europejska wystosowała zaproszenie do składania wniosków na promocję produktów rolno-spożywczych. W ramach programu, którego budżet wynosi w tym roku 111 mln euro, chce pomagać producentom zdobywać nowe rynki zbytu. Z misją handlową wyrusza też komisarz ds. rolnictwa.


03.02.2016
Włochy: Skandal z fałszowaniem oliwy i sztucznym barwieniem oliwek
Wielki proceder związany z produkcją rzekomo włoskiej wyśmienitej oliwy, faktycznie pochodzącej z importu i barwienia oliwek ujawniono w kilku regionach Włoch. Podczas operacji pod kryptonimem "Mamma mia" Gwardia Finansowa skonfiskowała w środę tony produktów.


29.01.2016
UE przedłuża pomoc dla sektora mleczarskiego
Program dopłat do przechowywania mleka w proszku i masła został przedłużony do 30 września 2016 r. - poinformowała w piątek Komisja Europejska. Państwa UE zaakceptowały propozycję KE w tej sprawie. Z programu korzystają także polscy producenci.


11.01.2016
Kraje unijne chcą złamać europejską solidarność i eksportować żywność do Rosji?
Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz poinformował w poniedziałek, że niektóre kraje Unii Europejskiej chcą złamać wspólnotową solidarność i eksportować żywność do Rosji na podstawie umów bilateralnych.


17.12.2015
Jak eksportować, to do Azji
W najbliższych latach polski eksport będzie rósł o 5-6 proc. rocznie. To szybsze tempo niż gospodarek rozwiniętych, ale będzie też najsłabsze wśród rynków wschodzących uwzględnionych w analizie HSBC i Oxford Economics - pisze "Puls Biznesu".


17.12.2015
Polska Wigilia dla mieszkańców Brukseli
Polska promuje się poprzez swoją kuchnię w stolicy Europy. W centrum dzielnicy europejskiej w Brukseli polskie przedstawicielstwo przy UE zorganizowało Wigilię dla mieszkańców Brukseli.


15.12.2015
Wniosek ministra Jurgiela do komisarza Hogana
Po przeprowadzonych wczoraj w Brukseli rozmowach, minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel skierował dziś do komisarza Phila Hogana wniosek o podjęcie niezbędnych działań legislacyjnych w sprawie umorzenia kar producentom mleka.


10.12.2015
Żywność znowu tanieje
Po krótkotrwałym zatrzymaniu tendencji spadkowej cen żywności FAO we wrześniu i w październiku 2015 r., listopad przyniósł kolejne obniżki. Jak widać, pierwsza jaskółka wiosny nie czyni.


04.12.2015
Rosja z ambicją awansowania do roli światowego eksportera żywności
Wczoraj na forum Zgromadzenia Federalnego Rosji Władimir Putin wystąpił z corocznym orędziem o sytuacji w kraju i kierunkach polityki wewnętrznej i zagranicznej.


02.12.2015
Rosja zaostrzy kontrolę żywności wwożonej do niej przez Białoruś
Począwszy od 7 grudnia Rosja zaostrzy kontrole sanitarne produktów rolnych i spożywczych wwożonych na jej terytorium przez Białoruś - poinformował we wtorek szef Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Siergiej Dankwert.


29.11.2015
Rosja wprowadza gospodarcze kroki odwetowe wobec Turcji. Będzie embargo na żywność?
Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał w sobotę dekret wprowadzający w życie kroki odwetowe wobec Turcji, głównie o charakterze gospodarczym, za zestrzelenie w mijającym tygodniu rosyjskiego bombowca na pograniczu syryjsko-tureckim.


22.11.2015
Polska kluczowym partnerem dla Chin w naszym regionie
W Europie Środkowo-Wschodniej Polska jest dla Chin krajem kluczowym; chińscy konsumenci uznają europejską żywność za bezpieczną, z czego Polska korzysta: obecnie jest liderem w regionie jeśli chodzi o eksport żywności do Chin - mówi PAP Marcin Kaczmarski z Ośrodka Studiów Wschodnich.


20.11.2015
Unia zmienia procedury wprowadzania nowej żywności na rynek. Chce zwiększyć poziom innowacyjności sektora spożywczego
Komisja Europejska (KE) wydała rozporządzenie dotyczące tzw. nowej żywności, czyli produktów, które — według definicji — nie były spożywane w Unii Europejskiej (UE) na dużą skalę przed majem 1997 r. (data wejścia w życie pierwszego rozporządzenia w tej sprawie).


20.11.2015
Rosja wprowadza embargo na żywność z Ukrainy
Rosja wprowadza od nowego roku embargo na ukraińską żywność. Za to, że Ukraina dołączyła się do sankcji Zachodu wobec Rosji oraz w związku z planowanym wejściem w życie umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą i Unią Europejską.


13.11.2015
Czeski miliarder planuje kolejne przejęcia w polskim sektorze spożywczym
Czeski miliarder i zarazem minister finansów tego kraju, Andrej Babiš, planuje dalsze, duże inwestycje w rozwój podpoznańskiej firmy Good Food oraz rozważa kolejne przejęcia w sektorze spożywczym w Polsce - donoszą czeskie "Hospodářské noviny" oraz radio.cz.


12.11.2015
Żywność tańsza niż przed rokiem
Cukier i produkty mleczne mocno w górę. Indeks światowych cen żywności FAO wzrósł w październiku o 3,9 proc. w stosunku do września 2015 r. i wyniósł 162 pkt. W porównaniu z październikiem 2014 r. roku ceny żywności były o 16 proc. niższe.


12.11.2015
Rosję niepokoją dostawy żywności z Białorusi
Rossielchoznadzor wyraził zaniepokojenie dostawami żywności z Białorusi, które są dla tego kraju nietypowe. Podejrzenia służby ochrony fitosanitarnej wzbudziły dostawy owoców, grzybów i rzodkiewek – informuje fruit-inform.com.


09.11.2015
W Rosji będą prawosławne pokarmy, kredyty i internet?
Rosjanie zastanawiają się nad wprowadzeniem „prawosławnego standardu" żywności przypominającego żydowski koszer czy muzułmański halal.


05.11.2015
Ukraina miesza w słodyczach
Szybujący import cukierków i czekolad ze Wschodu niepokoi polskie firmy. Te najsłabsze mogą zbankrutować.


05.11.2015
"Wiedomosti": rosyjskie embargo nie zaszkodziło gospodarce Polski
Polska gospodarka praktycznie nie zauważyła wprowadzonego przez Rosję embarga na żywność - piszą we wtorek w rosyjskim dzienniku "Wiedomosti" rosyjski ekonomista Jewgienij Gontmacher i polski politolog Ernest Wyciszkiewicz.


03.11.2015
Prognozy FAO światowej produkcji, spożycia i handlu mięsem w 2015 r.
Według raportu FAO z października br., w 2015 r. światowa produkcja mięsa wzrośnie o 1,1% do 318,8 mln ton. Wzrost produkcji dotyczyć będzie przede wszystkim mięsa drobiowego (o 1,5%) oraz wieprzowego (o 1,3%).


03.11.2015
12 państw przekroczyło kwoty mleczne w sezonie 2014-2015
Łączna wielkość dostaw mleka w krajach UE w sezonie 2014/2015 (od kwietnia 2014 r. do końca marca 2015 r.) była o 3,16 mln ton niższa, niż przyznana kwota produkcyjna. Jednak według wstępnych danych opublikowanych przez Komisję Europejską dnia 20.10.2015 r., 12 państw członkowskich przekroczyło swoje limity (do Cypru, Austrii, Niemiec, Polski, Danii, Holandii, Irlandii i Luksemburgu które nie zmieściły się w kwocie w poprzednim sezonie - 2013/14, dołączyły jeszcze Hiszpania, Belgia, Estonia i Włochy).


03.11.2015
Rekordowy wzrost dostaw z Białorusi do Rosji
W pierwszych siedmiu miesiącach bieżącego roku Białorusini wyeksportowali na rynek rosyjski w sumie ponad 706 tys. ton owoców i warzyw. Dla porównania w analogicznych miesiącach roku poprzedniego było to jedynie 287,3 tys. ton, a dwa lata wcześniej odpowiednio – 129,3 tys. ton.


30.10.2015
Rewolucja w kaloryczności żywności
Naukowcy w Wielkiej Brytanii prowadzą zaawansowane badania nad niskokalorycznym odpowiednikiem tłuszczu.


28.10.2015
Wyższa produkcja drobiu w UE i wzrost eksportu
Produkcja mięsa drobiowego w tym roku w Unii Europejskiej wzrośnie o 2,6 proc. do ok. 13,6 mln ton, spodziewany jest 3,5-proc. wzrost eksportu tego mięsa poza Wspólnotę - wynika z październikowej prognozy Komisji Europejskiej.


27.10.2015
19 krajów UE będzie mogło wznowić eksport wołowiny do Kanady
Rząd kanadyjski podjął decyzję o otwarciu rynku dla eksporterów wołowiny z 19 krajów Unii Europejskiej.


27.10.2015
Azjatycka klasa średnia nakręca koniunkturę
Polskie firmy m.in. z branży rolno-spożywczej mają największe szansę na pozyskanie odbiorców z Dalekiego Wschodu - podaje "Puls Biznesu".


23.10.2015
Polskie jabłka w Iranie? Podpisano memorandum o współpracy
W dniach 12-16 października na zaproszenie Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Tadeusza Kłosa, przebywała w Polsce delegacja Organizacji Ochrony Roślin Islamskiej Republiki Iranu na czele z jej Prezesem dr. Mohammadem Alim Bagestanim oraz jego zastępcą, Yahya Ebtali. Celem wizyty było nawiązanie ściślejszych kontaktów pomiędzy organizacjami, a w konsekwencji poprawa wymiany handlowej pomiędzy obu krajami.


20.10.2015
Margaryna – poznaj ją lepiej
Europejskie Stowarzyszenie Producentów Margaryn IMACE przygotowało skierowaną do konsumentów stronę internetową poświęconą margarynom, która dostępna jest w 5 językach, w tym w j. polskim: pl.spreadthewordaboutmargarines.org


14.10.2015
Zaostrzone kontrole żywności ekologicznej? Tego chce UE
Komisja rolna europarlamentu opowiada się za zaostrzonymi kontrolami wobec producentów żywności ekologicznej. Z naszego rynku wiemy, że nie jest z tym dobrze.


12.10.2015
Producenci napojów aktywnie odpowiadają na obecne zalecenia żywieniowe i dbają o dostarczenie innowacyjnych produktów
Zgodnie z danymi UNESDA średnia ilość kalorii w 100 ml napojów zmniejszyła się o 11,5% w latach 2000-2013, natomiast udział napojów bez kalorii i niskokalorycznych wynosi nawet 30% rynku!


12.10.2015
Nowe badanie Harwardzkiej Szkoły Zdrowia Publicznego
Najnowsze badanie przeprowadzone na Harwardzkiej Szkole Zdrowia Publicznego potwierdza, że zastępowanie tłuszczów nasyconych tłuszczami nienasyconymi zmniejsza ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego.


10.10.2015
Rosja ograniczy embargo na wieprzowinę z UE?
Francuski minister rolnictwa Stephane Le Foll wspomniał w piątek w Moskwie o możliwości "otwarcia" według kryterium regionalnego w rosyjskim embargu na wieprzowinę z Unii Europejskiej wprowadzonym w 2014 r.


06.10.2015
Polskie ryby niepożądane w Rosji
Rosja rozszerza embargo na polskie produkty. Na zakazanej liście pojawiły się ryby. Rosyjska inspekcja fitosanitarna tłumaczy, że to przez brak możliwości kontroli produkcji w polskich zakładach. Zdaniem ministra rolnictwa Marka Sawickiego to polityczna decyzja i na pewno nie spowoduje osłabienia eksportu.


05.10.2015
Finlandia wycofuje się z podatku dyskryminującego
W dniu 29/09/2015 r., po rozmowach z Komisją Europejską, fiński Komitet Ministrów ds. Polityki Gospodarczej podjął decyzję o zniesieniu od 2017 r. podatku dyskryminacyjnego na słodycze i lody.


04.10.2015
19 państw unijnych chce mieć status wolnych od GMO
19 państw unijnych zażądało zastosowania klauzuli opt-out wobec uprawiania na ich terytorium genetycznie zmodyfikowanych roślin, dopuszczonych do wykorzystania w UE - poinformował w niedzielę rzecznik Komisji Europejskiej ds. bezpieczeństwa żywności Enrico Brivio.


01.10.2015
UNESDA zaprasza do odwiedzenia profilu na Twitterze
Europejska organizacja zrzeszająca producentów napojów bezalkoholowych, której PFPŻ ZP jest członkiem, prowadzi komunikację na Twitterze.


29.09.2015
Brytyjczycy walczą o pochodzenie
Zaostrzyć apetyt na lokalną żywność - to cel władz Wielkiej Brytanii. Naszym eksporterom, choć rosną, sprawa brzydko pachnie protekcjonizmem - podaje „Puls Biznesu”.


22.09.2015
Chińczycy wprowadzą ułatwienia dla inwestorów
Do 2018 roku Chiny otworzą przed zagranicznymi inwestorami wszystkie sektory swojej gospodarki z wyjątkiem tych określonych w tzw. liście negatywnej. Posunięcie ma usprawnić administrację i zapewnić większą swobodę rynkowi - podała agencja Xinhua.


18.09.2015
Komisarz ds. rolnictwa o polityce rolnej UE
Zapewnienie dobrych miejsc pracy w na obszarach wiejskich, kompensacja ich spadku zatrudnienia w rolnictwie w inny branżach - to zdaniem komisarza UE ds. rolnictwa Phila Hogana niektóre z wyzwań wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej.


15.09.2015
Rośnie europejska produkcja wieprzowiny
Oczekuje się, że wolumen wieprzowiny który trafi na rynek w 2015 r. będzie większy niż przed rokiem. Wskazuje na to również Komisja Europejska w raporcie z lipca br. Według raportu produkcja wieprzowiny w br. na rynku wspólnotowym wzrośnie o 2,7 proc. w skali roku do 23,5 mln t. - informują analitycy banku BGŻ BNP Paribas.


12.09.2015
Krym odbija się palmą
Kilka dni temu rodzice moskiewskich przedszkolaków podnieśli alarm: dzieci wracają do domów głodne!


11.09.2015
Mleczarze wywalczyli pomoc, ale nie dla siebie
Unia obiecała dać pół miliarda euro na pomoc dla rolników. Jednak prawdopodobnie niewiele z tego przypadnie producentom mleka, a to właśnie oni tę pomoc wymusili, gromadnie zjeżdżając do Brukseli i praktycznie paraliżując miasto na wiele godzin - podaje "Gazeta Wyborcza".


08.09.2015
Płonące siano na ulicach Brukseli
Pół miliarda euro obiecała Unia Europejska rolnikom, których tysiące zjechały w poniedziałek do stolicy UE na demonstracje.


03.09.2015
Chiński rynek spożywczy wzrośnie o 30 proc.
Do roku 2020 chiński rynek spożywczy wzrośnie o 1/3, pozostając tym największym rynkiem świata. Stopniowo jednak będzie rosło znaczenie innych państw m.in. Indii i Nigerii.


19.08.2015
Nowy Jedwabny Szlak - szansa dla Polskich eksporterów
Nowy Jedwabny Szlak - lansowana przez władze chińskie koncepcja nowego "szlaku handlowego" - to szansa dla Polski na zwiększenie eksportu do Chin. Obecnie w relacji z Państwem Środka mamy rekordowy deficyt handlowy. Znajdujemy się na zachodnim krańcu Szlaku, więc możemy też zyskać na tranzycie - uważają eksperci.


18.08.2015
Rosja: specjalna infolinia do zgłaszania przypadków łamania embarga
Jak informuje agencja Itar-Tass, rosyjska Prokuratura Generalna uruchomiła specjalną linię telefoniczną, za pośrednictwem której można zgłaszać przypadki nielegalnego importu i sprzedaży żywności objętej embargiem.


18.08.2015
Będzie nadzwyczajna rada ministrów rolnictwa
Komisja Europejska jest świadoma trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się producenci rolni w kilku krajach UE; 7 września odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów ds. rolnictwa - poinformował we wtorek rzecznik KE Enrico Brivio.


11.08.2015
Światowi dostawcy żywności zawiedli Kreml
Białoruś okazała się największym wygranym rosyjskiego embarga. W ciągu roku zwiększyła eksport żywności do Rosji o ponad połowę.


10.08.2015
Rosja: wojna zjedzeniem trwa
Oddziały rosyjskiego sanepidu rywalizują, który wykryje i zniszczy więcej żywności przywiezionej pomimo embarga z krajów UE. 87 proc. Rosjan niszczeniu się sprzeciwia.


10.08.2015
Spada unijny eksport wieprzowiny
Według danych Eurostat, w maju br. unijny eksport wieprzowiny był o 14 proc. niższy niż przed rokiem i wyniósł 114,7 tys. ton. Był to najniższy majowy poziom wywozu od 2010 r. - podaje FAMMU/FAPA na podst. danych Komisji Europejskiej, ThePigSite.


04.08.2015
Nowe ogniska ptasiej grypy podtypu H7N7 w Niemczech
Jak podaje AgraEurope, w zachodnich Niemczech w ostatnim tygodniu lipca br. odkryto nowe ogniska ptasiej grypy podtypu H7N7. Choroba ta dotknęła trzy fermy drobiu w Dolnej Saksonii, w skutek czego wybitych zostało ponad 10 tys. kur. Warto wspomnieć, że w tym regionie koncentruje się produkcja drobiu - podał w raporcie Bank BGŻ BNP Paribas.


04.08.2015
Powstanie specjalna strefa handlu wieprzowiną z regionów objętych ASF?
Kraje bałtyckie planują utworzyć specjalną strefę handlu wieprzowiną z terenów, na których zarejestrowano afrykański pomór świń. Rozmawiają także z Polską - pisze "Rzeczpospolita".


04.08.2015
Rabobank: Nestle, Lactalis i Danone największymi mleczarniami na świecie
- Największą mleczarnią na świecie, podobnie jak w poprzednim rankingu, został koncern Nestle z łącznym obrotem 20,9 mld euro. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się firmy Lactis i Danone (obie z Francji) z obrotami 14,7 mld i 14,6 mld euro. - podał Rabobank w zestawieniu największych mleczarni świata w 2014 r.


30.07.2015
Światowe zbiory rzepaku niższe niż w poprzednim sezonie
Jak informują analitycy Banku BGŻ BNP Paribas, w bieżącym sezonie 2015/16 relacje podażowo-popytowe na światowym rynku rzepaku będą bardziej napięte niż w sezonie poprzednim - takie wnioski płyną z raportu Oil World, opublikowanego w połowie lipca br.


28.07.2015
Świetne wyniki eksporterów zbóż
Arabia Saudyjska i Kenia przekonały się do polskiej pszenicy. Jednak aby powtarzać dobre wyniki, konieczne są inwestycje w infrastrukturę - czytamy w Pulsie Biznesu.


22.07.2015
Przeciętne ceny mleka w UE były o 19 proc. niższe r/r
Według wstępnych szacunków Komisji Europejskiej, w czerwcu br. średnia cena skupu mleka w UE ukształtowała się na poziomie zbliżonym do maja, tj. 30,47 EUR/100 kg. Wśród liczących się producentów mleka, zmiany cen były różnokierunkowe. O ile w Holandii ceny obniżyły się o blisko 5 proc. m/m do 30,5 EUR/100 kg, o tyle we Francji odnotowano wzrost o 5 proc. m/m do 31,2 EUR/100 kg - wynika z informacji Banku BGŻ BNP Parisbas.


22.07.2015
Indie to największy producent bananów na świecie
W pierwszej, światowej dziesiątce największych producentów bananów na pierwszym miejscu uplasowały się Indie z ubiegłorocznymi zbiorami na poziomie 29,7 mln ton i z około 20 proc. udziałem w globalnym rynku - informuje FAMMU/FAPA na podstawie: www.thecountriesof.com.


21.07.2015
Zakończyła się 38. sesja Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO
W dniach 6-11 lipca 2015 roku w Genewie odbyła się 38. sesja Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO (KKŻ FAO/WHO), w której udział wzięli delegaci ze 140 państw oraz 1 organizacji członkowskiej (Unii Europejskiej), a także przedstawiciele 33 rządowych i pozarządowych organizacji międzynarodowych.


20.07.2015
Copa i Cogeca chcą działań dla złagodzenia kryzysu w sektorze wieprzowiny
Copa i Cogeca przesłały dzisiaj pismo do komisarza europejskiego Phila Hogana, wzywając do pilnych działań skierowanych do sektora wieprzowiny UE, żeby złagodzić poważne skutki rosyjskiego embarga.


19.07.2015
Zbiory jabłek i gruszek w UE spadły w porównaniu z ubieglym rokiem o 11 proc.
Opublikowano wstępne dane dotyczące tegorocznych zbiorów jabłek i gruszek we wszystkich krajach członkowskich w bieżącym roku. Łączne unijne zbiory jabłek oszacowano w 2010 roku na około 9,79 mln ton czyli o 11 proc. mniej wobec roku poprzedniego kiedy to zebrano 11 mln ton tych owoców - informujeFAMMU/FAPA na podstawie: Eucofel, Prognosfruit, WAPA.


17.07.2015
KE podjęła działania w sprawie przetwarzania przetworów mleczarskich
Komisja Europejska wszczęła postępowanie po otrzymaniu skargi od przedstawicieli części włoskiego przemysłu mleczarskiego na zakaz i karanie za wykorzystywanie niektórych produktów jak mleko skondensowane i mleko w proszku do wytwarzania określonych produktów mleczarskich - informuje FAMMU/FAPA.


17.07.2015
Dalszy spadek światowych cen przetworów mlecznych
W ubiegłym miesiącu indeks cen żywności FAO osiągnął wartość 165,1 punktu i znajdywał się na najniższym poziomie od września 2009 roku. Indeks ten był o niemal 21 proc. niższy niż w analogicznym okresie 2014 roku, kiedy to plasował się na poziomie 208,3 punktu i o 0,9 proc. niższy niż w maju 2015 r. - informuje FAMMU/FAPA.


16.07.2015
Prognozy OECD-FAO dla światowego rynku olejów roślinnych w latach 2015-2024
Na początku lipca br. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowały wspólny raport prezentujący długoterminowe prognozy dla światowych rynków rolnych pt. ''Agricultural Outlook 2015-2024''.


16.07.2015
Unijna produkcja mleka nieznacznie się zwiększy w 2015 r.
Według prognoz Komisji Europejskiej w 2015 r. mimo zniesienia kwot mlecznych a także pogorszenia się uwarunkowań cenowych, unijna produkcja mleka zwiększy się prawdopodobnie tylko o 1\proc. Oznacza to że po obserwowanym spadku produkcji w pierwszym kwartale 2015 r. wynoszącym 1,2\proc. w kolejnych trzech produkcja zanotuje wzrost łącznie o 1,6\proc. r/r. W 2016 r. oczekuje się dalszego wzrostu na poziomie 1\proc. Przyczyną wzrostu będzie przede wszystkim poprawa wydajności mlecznej krów (1,2\proc.) przy oczekiwanym 0,3\proc. spadku pogłowia bydła mlecznego - informują analitycy BGŻ BNP Paribas.


26.06.2015
Europejscy producenci margaryn nie potrzebowali regulacji do przeprowadzenia skutecznej reformulacji
PFPŻ ZP stoi na stanowisku, że głównym celem działań powinno być obniżenie poziomu izomerów trans w produktach spożywczych, a nie wprowadzanie zakazu stosowania składników uzyskanych za pośrednictwem specjalnego procesu produkcyjnego.


24.06.2015
Rośnie sprzedaż drobiu na rynek pozaunijny
Siłę napędową dla rozwoju eksportu nieprzetworzonego mięsa drobiowego z Polski jest rynke pozaunijny. Z danych Eurostat wynika, że w okresie pierwszych czterech miesięcy 2015 r. eksport poza UE zwiększył się w skali roku o 45 proc. do poziomu ok. 56 tys. t. Oznacza to znaczną intensyfikację sprzedaży - donoszą analitycy BGŻ.


24.06.2015
Rosyjskie embargo będzie przedłużone o pół roku
Rosja planuje przedłużyć o pół roku zakaz importu żywności z krajów Zachodu w odpowiedzi na przedłużenie sankcji gospodarczych wobec Moskwy przez UE - zapowiedziała w poniedziałek Natalia Timakowa, rzeczniczka premiera Dmitrija Miedwiediewa.


11.06.2015
Brak równowagi na rynku mleka
Na rynku globalnym utrzymują się spadkowe tendencje cen większości przetworów mleczarskich. Nadal podstawowym czynnikiem mającym wpływ na koniunkturę w branży jest brak równowagi popytowo-podażowej - oceniają eksperci Banku Gospodarki Żywnościowej.


29.05.2015
Ceny jaj w USA drastycznie wystrzeliły w górę
W ciągu jednego miesiąca ceny jaj w Stanach Zjednoczonych wzrosły trzycyfrowo z powodu ptasiej grypy, która doprowadziła do wybicia co dziesiątej kury nioski w kraju. Przetwórcy wpadli w desperację - donosi "Puls Biznesu".


29.05.2015
Relacja z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego
W dniach 26 i 28 maja miało miejsce kolejne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego pod przewodnictwem europosła Czesława Siekierskiego.


28.05.2015
Konieczne jest większe wsparcie sektora owoców i warzyw
Wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa w Parlamencie Europejskim, Clara Aguilera, zwróciła się do Komisji Europejskiej z prośbą o wprowadzenie dodatkowych środków pomocy dla sektora owoców i warzyw, który mocno ucierpiał z powodu wprowadzenia embarga przez Federację Rosyjską – informuje freshplaza.com.


27.05.2015
Eksport polskiej żywności do Chin rośnie dynamicznie
Chiny są dla Polski największym partnerem gospodarczym w Azji. Choć polski eksport stopniowo rośnie (do 1,7 mld euro w 2014 roku), to import jest 10-krotnie większy.


27.05.2015
Francja: żywność ubogim
Supermarkety nie będą mogły niszczyć niesprzedanej żywności, mają przekazywać ją jako darowiznę lub, jeśli to niemożliwe, przeznaczać na karmę dla zwierząt bądź kompost: zdecydował francuski parlament ogromną większością.


26.05.2015
EXPO: pół roku promocji polskiej branży spożywczej
Wystawa Światowa, Misje, giełdy, tygodnie regionów... W sumie kilkadziesiąt wydarzeń na najbardziej prestiżowym wydarzeniu wystawienniczym. Tu warto się promować.


26.05.2015
Rossielchoznadzor: UE nie podejmuje żadnych rozmów ws. zniesienia embarga
Szef Rossielchoznadzoru, Siergiej Dankwert skrytykował Unię Europejską za brak rozmów z Rosją w sprawie wznowienia dostaw produktów rolno-spożywczych na rynek rosyjski – podaje serwis www.sadyogrody.pl za fruitnews.info.


25.05.2015
Reformulacja daje efekty
Producenci margaryn zrzeszeni w IMACE - Europejskim Stowarzyszeniu Producentów Margaryn przeprowadzili skuteczną reformulację swoich produktów.


19.05.2015
Brytyjczycy polubili polską żywność
Co dziesiąty Brytyjczyk spożywa polską żywność. Coraz większa dostępność takich produktów jak polska kiełbasa czy kiszona kapusta w supermarketach budzi zainteresowanie mieszkańców Wielkiej Brytanii - podaje Puls Biznesu za „Daily Mail”.


15.05.2015
Wzrost cen produktów mleczarskich zacznie się w drugiej połowie roku
Można oczekiwać, że silniejszy wzrost cen rozpocznie się w II poł. br., co spowodowane będzie zwiększeniem światowego popytu, szczególnie ze strony Afryki oraz Azji Południowo-Wschodniej - powiedział w rozmowie z serwisem portalspożywczy.pl Jakub Olipra z Departamentu Analiz Makroekonomicznych Credit Agricole Bank Polska S.A.


14.05.2015
Unia tępi niską zawartość masła w maśle
Czeskie pomazânkove masło, czyli pasta z mleka podobna do masła, ale o wiele od niego chudsza, nie może zostać zarejestrowana jako gwarantowana tradycyjna specjalność - orzekł wczoraj luksemburski sąd I instancji.


11.05.2015
Chiny importują coraz więcej wieprzowiny z UE
Wysokie koszty produkcji trzody chlewnej, choroby nękające stada i drastyczne spadki pogłowia macior nie pozostawiają Chińczykom wyboru – są zmuszeni, aby pokryć deficyt wieprzowiny zwiększonym importem tego gatunku mięsa. W dużej części pochodzącym z krajów europejskich.


08.05.2015
KE dała zielone światło dla połączenia Mondelez z DEMB
Komisja Europejska zatwierdziła joint venture pomiędzy Mondelez International i DE Masters Blenders, które stworzy ogromną globalną firmę kawową. Warunkiem fuzji jest pozbycie się przez oba podmioty niektórych marek na kilku rynkach.


05.05.2015
Nawrócony na polską żywność
Andrej Babis krytykował polską żywność, co nie przeszkodziło mu kupić Good Food, wielkopolskiego producenta wafli. Czeski miliarder rozgląda się za kolejnymi inwestycjami nad Wisłą


29.04.2015
Mur na jabłka z Polski
Rosyjski nadzór sanitarny grozi zakazem reeksportu owoców przez państwa UE. To ma zablokować przemyt jabłek z Polski - owocu zakazanego przez Kreml – podaje Gazeta Wyborcza.


28.04.2015
Analitycy BGŻ: Spada produkcja mleka w UE
W większość krajów Unii Europejskiej spada produkcja mleka. Jest to wynikiem niskiej ceny skupu. Według danych Eurostatu, w styczniu i lutym br. dostawy surowca do unijnych mleczarni były o 1 proc. niższe niż przed rokiem, sięgając 23,2 mln ton - informują analitycy BGŻ.


23.04.2015
KE zatwierdziła programy promujące żywność
Komisja Europejska zatwierdziła we wtorek 41 nowych programów, których celem jest promocja produktów rolnych w UE i na rynkach trzecich. W ich ramach do Polski trafi ponad 5 mln euro, czyli niecałe 8 proc. środków na ten cel.


23.04.2015
E. Bieńkowska: apel do polityków i przedsiębiorców
Jeżeli nie zdamy sobie sprawy, że 500 mln ludzi w Europie powinno stanowić wspólny rynek, to Europa straci swoją konkurencyjność.


16.04.2015
Zniesienie kwotowania szansą na ekspansję w Azji i Afryce?
Z końcem marca 2015 r. zakończyło się w UE obowiązywanie systemu kwotowania produkcji mleka. Mechanizm ten wprowadzono w 1984 roku, w czasach, gdy UE walczyła z nadprodukcją mleka. Ekonomiści przewidują, że europejskie mleko może podbić azjatyckie i afrykańskie rynki, ale rolnicy mają obawy, że brak kwot doprowadzi do obniżki cen tego wyrobu - informuje FAMMU/FAPA.


14.04.2015
Bariery w przepływie kapitału hamują wzrost UE
Zdaniem ekspertów uczestniczących w debacie Instytutu Spraw Międzynarodowych hamulcem wzrostu w UE są bariery w przepływie kapitału, ale ciężko będzie stworzyć projekt unii rynków kapitałowych bez pogłębienia integracji politycznej wspólnoty - informuje PAP.


09.04.2015
Putin nie uratuje Grecji
Rosja przygotowała szereg propozycji, które mogą zakończyć embargo na grecką żywność - poinformował w środę Aleksiej Uliukajew, rosyjski minister ds. rozwoju gospodarczego.


08.04.2015
Rynek nie poradzi sobie ze znacznym wzrostem produkcji mleka
Europejska Rada Mleczarska (EMB) – federacja producentów mleka zrzeszająca członków z 13 krajów UE, jest zdania, że prawdopodobnie rynek nie będzie w stanie poradzić́ sobie ze znacznym wzrostem produkcji. Według prezes EMB, Romualda Schaber’a nieuniknione są przewlekłe spadki cen, a kolejny kryzys jest w drodze - informuje FAMMU/FAPA.


08.04.2015
Kraje UE powinny mówić jednym głosem w sprawach embarga
Państwa unijne powinny być równo traktowane i mówić jednym głosem w sprawach handlowych - powiedział rzecznik Komisji Europejskiej ds. rolnictwa - Daniel Rosario pytany o możliwość zniesienia przez Rosję embarga na greckie owoce.


07.04.2015
FAO: W marcu kolejny spadek cen żywności na świecie
W marcu br. indeks światowych cen żywności FAO wyniósł 173,8 pkt. i obniżył się wobec indeksu z lutego br. o 1,5 proc. W stosunku do marca ub.r. był o 18,7 proc. niższy. Indeks spada od kwietnia 2014 r. ze względu na wysoką podaż większości produktów żywnościowych.


01.04.2015
W styczniu wzrósł eksport z UE mlecznych przetworów w proszku
Początek bieżącego roku przyniósł dynamiczny wzrost unijnego eksportu części przetworów w proszku oraz oleju maślanego - informuję analitycy BGŻ.


30.03.2015
Phil Hogan, komisarz UE ds. rolnictwa: Likwidacja systemu kwot mlecznych jest dla Unii wyzwaniem
Od 1 kwietnia, po ponad 30 latach obowiązywania limitów produkcji mleka, Unia znosi kwoty, pozwalając rolnikom na produkcję mleka bez żadnych ograniczeń. Ma to zwiększyć konkurencję UE na rynku światowym.


27.03.2015
Pudliszki w rękach globalnego giganta
Kontrolowany przez Warrena Buffetta Heinz oraz Kraft Foods łączą siły. Powstanie koncern o globalnych przychodach sięgających 28 mld dol.


25.03.2015
W Chinach rośnie zapotrzebowanie na wieprzowinę z UE
Jak podaje Agra Europe, na chińskim rynku wieprzowiny obserwowany jest znaczny spadek pogłowia trzody chlewnej. Według najnowszych danych Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA) pod koniec 2015 r. może się ono obniżyć o 45 mln szt. w skali roku do poziomu 420 mln szt. - podają analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej.


18.03.2015
Rosja szykuje się do zniesienia embarga dla trzech krajów UE?
Pojawiły się pierwsze głosy, że Rosja może wznowić handel spożywczy z trzema krajami UE: Grecją, Cyprem i Węgrami. Oświadczenie takie przekazał agencji Interfax szef Rosselkhoznadzor, Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Siergiej Dankwert - informuje www.polskieradio.pl i Russia Today.


16.03.2015
Komisja Europejska nagrodziła dwa polskie projekty rybackie
Lokalne Grupy Rybackie z całej Unii Europejskiej zaprezentowały w Brukseli swoje projekty, na które otrzymały unijne wsparcie. Wśród najlepszych znalazły się dwa projekty z Polski.


16.03.2015
Europejska żywność najbezpieczniejsza na świecie - raport EFSA
W opublikowanym sprawozdaniu Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) potwierdził, że żywność, którą dostarczają europejscy rolnicy i spółdzielnie rolnicze, należy do najbezpieczniejszych na świecie.


12.03.2015
Kary za przekroczenie kwot mlecznych mogą być rozłożone na raty
Kraje UE zgodziły się na rozłożenie na trzy lata kar za przekroczenie kwot mlecznych za okres od kwietnia 2014 r. do końca marca 2015 r. dla podmiotów skupujących mleko - poinformowały w środę służby prasowe Komisji Europejskiej.


11.03.2015
W lutym obniżył się indeks cen mięsa FAO
Indeks cen mięsa FAO obniżył się w lutym br. w skali miesiąca o 1,4 proc. do poziomu 187,4. Ta niewielka obniżka wynika z obecnej sytuacji na rynku wołowiny i jagnięciny, gdzie ceny na rynkach światowych spadają - podali analitycy Banku BGŻ.


04.03.2015
Wysoki skup i przetwórstwo mleka w krajach UE-28
Rok 2014, ostatni rok kwotowy, charakteryzował się dużym wzrostem produkcji mleka w Unii Europejskiej. Według danych Komisji Europejskiej w ubiegłym roku unijne mleczarnie skupiły łącznie 148,5 mln t mleka, tj. o 4,6 proc. więcej niż rok wcześniej - informują analitycy Banu BGŻ.


03.03.2015
Krab z Alaski na kliknięcie myszką
Chińska klasa średnia winduje popyt na przysmaki z nowozelandzkiej jagnięciny czy chilijskich borówek. Dla 640 milionów tamtejszych internautów żywe kraby z Alaski są już teraz na kliknięcie myszką.


26.02.2015
Żywność czuje się bezpiecznie
UE testuje nowy system powiadamiania o zafałszowanej żywności.


20.02.2015
Dalsze spadki na rynku wieprzowiny w UE
W styczniu ceny wieprzowiny obniżyły się w 25 krajach Wspólnoty poza Wielką Brytanią, gdzie odnotowano nieznaczny wzrost na poziomie 0,1 proc. Na Cyprze cena reprezentacyjna wieprzowiny utrzymała się dotychczasowym poziomie (brak podawanych cen we Włoszech). Średnia cena reprezentatywna wieprzowiny (kl. E) dla całej Wspólnoty kształtowała się w tym okresie na poziomie 129,83 EUR/100 kg, tj. była o 3,7 proc. niższa niż w grudniu 2014 r. oraz była o 18,7 proc. niższa od ceny ze stycznia 2014 r. - podaje FAMMU/FAPA na podst. danych Komisji Europejskiej.


17.02.2015
W 2015 r. na rynku będzie więcej mleka i niższe ceny
Globalny bilans popytowo-podażowy na rynku mleka w 2015 roku będzie mniej napięty - prognozują analitycy BGŻ. Spadki cen przetworów mleczarskich oraz cen skupu mleka obserwowane w większości regionów świata przez cały 2014 rok miały swoje podstawowe źródło w wysokiej podaży mleka.


10.02.2015
UE straciła już 21 mld euro na sankcjach wobec Rosji i na embargu
Sankcje wobec Rosji mają "bardzo istotną cenę" dla Unii Europejskiej; UE dotąd straciła 21 mld euro zysków z eksportu - oświadczył w poniedziałek szef MSZ Hiszpanii Jose Manuel Garcia Margallo.


09.02.2015
2015 r. będzie bardzo trudnym rokiem dla sektora wieprzowiny
Rabobank prognozuje, że 2015 r. pozostanie bardzo trudnym rokiem dla sektora wieprzowiny na świecie. Wpłynie na to niepewność dotycząca ewentualnego nawrotu wirusa epidemicznej biegunki świń (PED), rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF), rosyjskiego zakazu importu oraz kursów wymiany walut. W 2014 r. sytuacja na światowym rynku wieprzowiny była złożona.


09.02.2015
Rośnie eksport drobiu z UE
Według danych Komisji Europejskiej, w ciągu jedenastu miesięcy 2014 r. UE wyeksportowała do krajów trzecich ponad 1,3 mln ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów drobiu - o 4,5% więcej niż w tym samym okresie 2013 r.


09.02.2015
Umowa o wolnym handlu UE i USA coraz bliżej
Negocjatorzy umowy o wolnym handlu UE i USA (TTIP) osiągnęli wstępną zgodę ws. powołania struktury, w ramach której regulatorzy obu stron mieliby pracować nad ustalaniem wspólnych standardów dla produktów będących przedmiotem obrotu między obiema gospodarkami.


03.02.2015
Zniesienie kwot mlecznych - analiza Credit Agricole
Nie spodziewamy się znaczącego wzrostu produkcji mleka w UE po likwidacji kwot mlecznych. Niemniej jednak oczekujemy, że likwidacja systemu kwot mlecznych w UE doprowadzi do koncentracji produkcji w krajach, w których jest ona relatywnie bardziej opłacalna w porównaniu do innych rodzajów produkcji rolnej - powiedział w rozmowie z serwisem portalspożywczy.pl Jakub Olipra z Departamentu Analiz Makroekonomicznych Credit Agricole Bank Polska S.A.


30.01.2015
CZY JEST SOLIDARNOŚĆ UNIJNA WOBEC EMBARGA ROSYJSKIEGO?
Zielony Tydzień (Grüne Woche) w Berlinie to nie tylko wielkie targi rolnicze. Tego typu imprezy są dobrą okazją do prowadzenia tak oficjalnych jak i nieformalnych rozmów. Prowadzone są w różnych konfiguracjach. Nawet polski Główny Lekarz Weterynarii rozmawiał z rosyjskim szefem służb weterynaryjnych nt. zapobiegania rozprzestrzeniania się ASF. W Rosji w ostatnim czasie zlikwidowane musiało zostać w dwóch zakładach 50 tysięcy świń.


30.01.2015
Jedzcie mniej - tak władza radzi Rosjanom
Wpompowanie 2,3 bln rubli w rosyjską go­spodarkę przewiduje antykryzysowy plan Kremla. Więk­szość tych pieniędzy trafi do banków i państwowych firm. Na pomoc dla Rosjan, którym zaczyna brakować na żywność, przeznaczono tylko kilka procent tej kwoty.


27.01.2015
Zagrożona solidarność Unii
Polski minister rolnictwa chce dyskusji na szczycie UE o rosyjskim embargu.


26.01.2015
Debata nt zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego na świecie
W alpejskim kurorcie Davos w Szwajcarii w zeszłym tygodniu odbyło się Światowe Forum Ekonomiczne. Polska była na Forum w Szwajcarii silnie reprezentowana. W tym roku partnerem branżowym Światowego Forum Ekonomicznego została Grupa Azoty.


26.01.2015
Ministrowie rolnictwa oczekują od KE wyjaśnień ws. rosyjskiego embarga
Zamieszanie wokół doniesień o szansach na złagodzenie rosyjskiego embarga na wieprzowinę z UE ma być tematem dzisiejszego spotkania unijnych ministrów rolnictwa. Polska i niektóre inne kraje obawiają się złamania unijnej solidarności w tej sprawie.


23.01.2015
Rosja próbuje dzielić Unię
W Unii Europejskiej narasta spór, czy utrzymać sankcje nałożone na Rosję za agresję na Ukrainę. A Moskwa pogłębia podziały, proponując wybranym państwom Unii
zniesienie ograniczeń handlowych.


22.01.2015
Postępy w rozmowach UE z Rosją na temat częściowego uchylenia embarga
Unia Europejska i Rosja osiągnęły postęp w rozmowach na temat otwarcia rosyjskiego rynku dla eksportu z UE niektórych produktów mleczarskich i mięsnych wysokiej jakości - poinformował w środę rzecznik Komisji Europejskiej ds. bezpieczeństwa żywności Enrico Brivio.


21.01.2015
Rosyjscy producenci żywności i eksporterzy zyskują
Obecny kryzys to nie tylko straty. Są w Rosji branże, którym ta sytuacja sprzyja.


19.01.2015
Rekordowy rok na rynku przejęć i fuzji w "spożywce"
Rekordową liczbę 563 transakcji na globalnym rynku żywności i napojów w 2014 roku zanotowali analitycy Zenith Int. To o 17 proc. więcej niż rok wcześniej.


12.01.2015
Ceny żywności najniższe od czterech lat
W grudniu 2014 r. indeks światowych cen żywności FAO wyniósł 188,6 pkt i w stosunku do listopada obniżył się o 1,7 proc. W stosunku do grudnia 2013 r. był o 8,5 proc. niższy. Ceny żywności na świecie są najniższe od czterech lat.


07.01.2015
USA stopniowo otworzy rynek na wołowinę z UE
Stany Zjednoczone będą stopniowo otwierać rynek na eksport wołowiny z Unii Europejskiej, zaczynając od Irlandii - podała w poniedziałek Komisja Europejska. Ministerstwo rolnictwa USA poinformowało już o swojej decyzji władze w Dublinie.


03.01.2015
Produkcja drobiu w UE w trakcie najbliższej dekady będzie rosła
Według grudniowej prognozy Komisji Europejskiej, w najbliższych dziesięciu latach produkcja drobiu będzie rosła, a UE utrzyma swój 10 proc. udział w światowym eksporcie drobiu. Będziemy jeść więcej kurczaków, indyków czy kaczek, a mniej innych gatunków mięsa.


02.01.2015
Globalne skutki uwolnienia rynku mleka w UE
Po ponad trzydziestu latach istnienia kwot mlecznych w Unii Europejskiej nadszedł czas na zmiany. Będą one dotyczyły nie tylko samej UE, ale wpłyną one również na sytuację pozostałych graczy branży mleczarskiej na całym świecie.


10.12.2014
Premier Rosji zapowiada, że jego kraj będzie samowystarczalny żywnościowo
Premier Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew oświadczył w środę, że jego kraj w ciągu kilku lat stanie się samowystarczalny pod względem żywnościowym i nie będą mu potrzebne zagraniczne produkty.


09.12.2014
KE oficjalnie nic nie wie o wzmożonej kontroli żywności przez Czechów
Komisja Europejska nie ma oficjalnych informacji na temat zwiększonej kontroli polskiej żywności przez czeskie władze - poinformował we wtorek PAP rzecznik KE Enrico Brivio.


08.12.2014
Najbliższe plany Komisji AGRI Parlamentu Europejskiego
Podczas spotkania z Czesławem Siekierskim przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, mówił on o zagadnieniach, na których Komisja zamierza się skupić w najbliższym czasie.


03.12.2014
Rosja zakazuje tranzytu przez Białoruś i ogranicza tranzyt do Kazachstanu
Do Głównego Inspektoratu Weterynarii wpłynęło pismo od właściwych władz rosyjskich, w którym informują o wprowadzeniu zakazu tranzytu przez terytorium Białorusi produktów pochodzenia zwierzęcego.


03.12.2014
Rośnie światowa produkcja drobiu
Światowa produkcja drobiu wzrasta obecnie w wolniejszym tempie niż miało to miejsce w okresie ostatnich 10 lat. Jak podaje FAO w najnowszym raporcie "Food Outlook October 2014", tempo wzrostu produkcji drobiu w 2014 r. wyniesie 1-proc. (do 107,6 mln t) wobec 3% w ostatniej dekadzie - informują eksperci BGŻ.


28.11.2014
Słodko-gorzki smak podwyżek
Drogie kakao i kawa szkodzą marżom producentów. Rośnie więc ryzyko, że zdrożeją czekolada i mała czarna. Wzrost cen nie będzie jednak duży.


28.11.2014
Świat zarabia na rosyjskim embargu
Przez Szwajcarię, San Marino, Kazachstan, Azerbejdżan, Białoruś, a nawet Nową Zelandię płynie do Rosji zakazana żywność. Najwięcej zyskują Białorusini.


28.11.2014
Żywność tanieje dzięki dobrej pogodzie i technologii
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) podała we wrześniu szacunki, z których wynika, że zapasy pszenicy, ryżu i innych zbóż będą o 24,7 proc. większe, niż wyniesie tegoroczna konsumpcja. To najlepszy wynik światowego rolnictwa od 2003 r. Wysokie zbiory przekładają się na spadek cen surowców.


25.11.2014
Szlaban z Rosji
Rosja wprowadziła kontrolę fito-sanitarną na granicy z Białorusią.


25.11.2014
Unijni ministrowie za dostępem do dokumentów dot. umowy o wolnym handlu z USA
Ministrowie państw UE odpowiedzialni za handel opowiedzieli się za poprawą przejrzystości negocjacji ws. umowy o wolnym handlu UE z USA (TTIP), w tym dostępu do wszystkich dokumentów dotyczących rozmów o tym wywołującym kontrowersje porozumieniu.


24.11.2014
Upadła propozycja ws. ochrony rynku UE przed nieuczciwymi praktykami handlowymi Fiaskiem zakończyły się w piątek negocjacje w sprawie przepisów mających pomóc Unii Europejskiej w walce z nieuczciwymi praktykami handlowymi.
Fiaskiem zakończyły się w piątek negocjacje w sprawie przepisów mających pomóc Unii Europejskiej w walce z nieuczciwymi praktykami handlowymi.


21.11.2014
Embargo nakręca ceny i frustruje biznes
Gwałtowny wzrost ceny kaszy gryczanej, która stanowi podstawę diety Rosjan, zmusza Kreml do sięgnięcia do krajowych rezerw żywności.


19.11.2014
Rośnie wolumen międzynarodowego handlu artykułami mleczarskimi
W bieżącym roku wolumen międzynarodowej wymiany handlowej przetworami mleczarskimi prawdopodobnie będzie istotnie wyższy niż w 2013 roku. Według ostatnich prognoz FAO, przedstawionych w Food Outlook, osiągnie on poziom 71,9 mln ton w ekwiwalencie mleka, co oznacza wzrost o 4,6 proc. w relacji rocznej.


19.11.2014
Stagnacja po rosyjsku
Według urzędu statystycznego Rosstat od początku roku żywność podrożała w Rosji o 10 proc., a do końca roku ceny mogą jeszcze poszybować. Władze twierdzą, że ogółem inflacja wyniesie nie więcej niż 8 proc. w skali roku. Z sondażu socjologicznego Centrum im. Jurija Lewady z minionego tygodnia wynika, że dwie trzecie Rosjan już odczuło wzrost cen wskutek antysankcji Putina.


18.11.2014
Unia Europejska ostro walczy z foliowymi torbami na zakupy
Unia Europejska zrobiła duży krok ku ograniczeniu zużycia toreb plastikowych. W nocy z poniedziałku na wtorek kraje UE i europarlament wstępnie porozumiały się co do nowych przepisów w tej sprawie. Jednak projektowi grozi fiasko z powodu zastrzeżeń KE.


17.11.2014
Możliwe jest dalsze zaostrzenie sankcji UE i USA wobec Rosji
Szef rządu Wielkiej Brytanii David Cameron w piątek, w przeddzień szczytu państw G20, potępił gromadzenie przez Rosję sił wojskowych na wschodzie Ukrainy i powiedział, że w razie pogorszenia sytuacji USA i Unia Europejska mogą zaostrzyć sankcje wobec Moskwy.


12.11.2014
UE wprowadza nowe zasady promocji produktów rolnych
W dzienniku urzędowym UE zostało opublikowane rozporządzenie ustalające nowe zasady promocji produktów rolnych.


31.10.2014
KE zatwierdziła środki na promocję polskiej żywności
Komisja Europejska zatwierdziła w czwartek 27 programów na promocję produktów rolnych w UE i na rynkach trzecich. Z 39 mln euro, które KE wyłoży na ten cel, 5,8 mln przypadnie Polsce.


29.10.2014
Białoruś zaostrza kontrole w mleczarniach i zakładach mięsnych
Białoruscy producenci produktów mleczarskich i mięsnych otrzymali polecenie zaostrzenia kontroli jakości wykorzystywanych surowców oraz końcowej produkcji - poinformował we wtorek przedstawiciel białoruskiego Ministerstwa Rolnictwa Alaksiej Bahdanau.


28.10.2014
Producenci czekolady przekażą pieniądze na zwalczanie epidemii eboli
Unia Europejska zamierza przekazać dodatkowy milion dolarów na pomoc w zwalczaniu epidemii eboli. Własny fundusz uruchamiają też producenci czekolady - a to dlatego, że epidemia szaleje u granic krajów, które są największymi na świecie producentami kakao.


20.10.2014
Rosja rozszerza embargo na import mięsa
Federacja Rosyjska jeszcze bardziej rozszerzyła embargo na import mięsa z Unii Europejskiej i w poniedziałek zakazała sprowadzania tłuszczu wołowego, wieprzowego i drobiowego, a także wieprzowych podrobów. Zakaz będzie obowiązywać od wtorku, 21 października.


14.10.2014
Rosyjskie embargo dzieli państwa unijne
Państwa UE nie mogą się porozumieć ws. propozycji kolejnych działań, które mógłby zostać podjęte, aby załagodzić skutki rosyjskiego embarga na unijnych producentów rolnych - oświadczył w poniedziałek w Luksemburgu minister rolnictwa Marek Sawicki.


10.10.2014
Polska żywność ma szansę podbić rynki Afryki
Ministerstwo Gospodarki chce rozszerzać gamę polskich branż zainteresowanych handlem i inwestycjami w Afryce. Jak mówiła wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik chodzi m.in. o sektory: rolno-spożywczy, budowlany, wydobywczy, energetyczny i technologie informatyczne.


06.10.2014
Finalizacja umowy o wolnym handlu Unia-Kanada
W dniu 26 września br. Unia Europejska osiągnęła końcowe porozumienie z Kanadą w sprawie wolnego handlu (CETA - Comprehensive Economic and Trade Agreement, tj. Kompleksowe Porozumienie Gospodarczo-Handlowe).


03.10.2014
Czesław Siekierski: Umowa UE-USA może być niekorzystna dla sektora spożywczego
Jeśli umowa UE-USA o nowym partnerstwie handlowym wejdzie w życie, unijne produkty żywnościowe mogą przegrywać konkurencję z amerykańskimi. - Pytanie, czy Europa nie poświęci rolnictwa dla innych obszarów? Do tej pory w negocjacjach często UE odpuszczała sprawy rolnictwa - zauważa Czesław Siekierski, poseł do Parlamentu Europejskiego i przewodniczący unijnej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


30.09.2014
KE przyznała dodatkowe 165 mln euro na pomoc dla sektora owoców i warzyw
Komisja Europejska poinformowała w poniedziałek, że przeznaczy dodatkowe 165 mln euro na nowy program rekompensat dla sektora owoców i warzyw za straty związane z wprowadzeniem przez Rosję embarga na żywność z UE. Dla Polski nie przypadnie jednak znaczna kwota.


26.09.2014
Koniec negocjacji umowy handlowej UE-Kanada
UE i Kanada mają ogłosić w piątek w Ottawie zakończenie negocjacji umowy gospodarczo-handlowej, która ma przynieść obu stronom miliardy euro korzyści. Umowa budzi jednak kontrowersje, a Niemcy chcą renegocjować sporną klauzulę o ochronie inwestorów.


19.09.2014
Białoruś łamie rosyjskie embargo
Gwałtownie rośnie białoruski import towarów objętych przez Rosję antyzachodnimi sankcjami. Po przepakowaniu jadą na wschód.


16.09.2014
Komisarz Dacian Ciolos: Wkrótce nowe propozycje wsparcia dla producentów żywności
Komisarz UE ds. rolnictwa Dacian Ciolos zapowiedział w poniedziałek, że prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu Komisja Europejska przedstawi nowe propozycje dotyczące wsparcia dla rolników, którzy ponieśli straty z powodu rosyjskiego embarga na żywność z UE.


15.09.2014
Czesław Siekierski: Sytuacja jest nadzwyczajna i wymaga nadzwyczajnych środków
Z powodu wprowadzenia przez Rosję embarga sytuacja na rynku rolno-spożywczym jest wyjątkowa i Unia powinna wprowadzić nadzwyczajne środki, by wspierać europejskich producentów żywności - uważa Czesław Siekierski, poseł do Parlamentu Europejskiego i przewodniczący unijnej w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


15.09.2014
Wprowadzenie umowy o wolnym handlu UE-Ukraina odłożone do końca 2015 r.
Wdrażanie umowy o wolnym handlu UE-Ukraina zostanie odłożone do 31 grudnia 2015 r. - uzgodnili w piątek w Brukseli przedstawiciele UE, Rosji i Ukrainy. Do tego czasu Kijów nadal będzie korzystać z jednostronnego zniesienia ceł przez UE.


11.09.2014
KE zawiesza wsparcie dla rolników dotkniętych embargiem Rosji
Komisja Europejska zawiesiła wsparcie dla producentów szybko psujących się owoców i warzyw, dotkniętych skutkami rosyjskiego embarga - poinformowała w środę wieczorem KE. Jak twierdzą unijne źródła, wnioski o pomoc, które napłynęły z Polski, budzą wątpliwości.


10.09.2014
Rosji coraz bardziej szkodzą handlowe wojny, firmy zwalniają
Z powodu zachodnich sankcji Rosji grozi recesja - przewidują amerykańskie banki. A sytuację wielu rosyjskich firm pogorszyło odwetowe embargo nałożone przez Kreml na zachodnią żywność.


10.09.2014
Na embargo najwięcej straci Litwa i sama Rosja
Obostrzenia Kremla w handlu żywnością mocno odczuwa Litwa. W strefie największego ryzyka nie ma Polski, a za to jest sama Rosja - pisze Rzeczpospolita powołując się na EBOR.


05.09.2014
Włoska mafia produkuje żywność za unijne fundusze
"Jajka, mąka i pistolety: mafia chwyta za widelec, a miliardy euro rosną jej jak na drożdżach" - tak agencja Ansa opisuje zaangażowanie w produkcję żywności organizacji przestępczych, które prze­niosły zainteresowanie na ten sektor po wybuchu kryzysu na rynku budowlanym, w którym obecne były od lat.


05.09.2014
Więcej pieniędzy na kampanie promocyjne
Komisja Europejska przeznaczy dodatkowe 30 mln euro na kampanie promocyjne żywności zgłoszone do 30 września 2014 r.


04.09.2014
Spotkanie na szczeblu ministrów rolnictwa UE ws. embarga już jutro
W piątek do Brukseli przyjadą ministrowie rolnictwa państw UE, aby pierwszy raz na szczeblu politycznym w takim gronie rozmawiać o skutkach wprowadzonego przez Rosję embarga na produkty żywnościowe z UE. KE rozważa wypłaty odszkodowań dla producentów.


03.09.2014
Kraje Ameryki Południowej i Środkowej dostarczą mięso do Rosji
Rosja nie zmieniła wielkości kontyngentów importowych na mięso w 2015 r. w stosunku do tego roku, jednak obowiązujące embargo spowoduje istotną zmianę jego dostawców. Unijne i amerykańskie mięso ma być zastąpione przez towar z Ameryki Południowej i Środkowej.


02.09.2014
Eksport wieprzowiny z Unii spadł o 9 proc. w 2014 r. Przez ASF
W pierwszym półroczu br. eksport wieprzowiny z Unii Europejskiej z powodu wystąpienia na jej terytorium afrykańskiego pomoru świń spadł o 9 proc., ale wywóz tego mięsa z Polski zmniejszył się aż o ponad 46 proc. - wynika z danych Komisji Europejskiej.


26.08.2014
Żywność z Europy już nie będzie promowana w Rosji
Unia Europejska wstrzymała realizację projektów promujących europejską żywność w Rosji - powiedział PAP wiceszef Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP Piotr Ziemann. Jego zdaniem oznacza to, że rosyjskie embargo może obowiązywać przez kilka lat.


25.08.2014
Szybki wzrost rolnictwa ekologicznego w UE
W ostatniej dekadzie obszar przeznaczony pod rolnictwo ekologiczne w Unii przyrastał każdego roku o około 500 tys. ha, a nowe kraje członkowskie jak Estonia, Czechy, Łotwa, Słowacja i Słowenia były liderami trendu.


21.08.2014
Wyraźne ożywienie w sprzedaży produktów FMCG w Europie
Sprzedaż w segmencie FMCG w Europie wykazuje oznaki ożywienia - wynika z danych Nielsena. W drugim kwartale tego roku łączna sprzedaż wzrosła o 3,8 proc., na co wpływ miała inflacja (2,2 proc.) i wzrost wolumenu sprzedaży (1,6 proc.).


21.08.2014
Rosja luzuje embargo, ale blokuje McDonald's
Między innymi witaminy i preparaty witaminowo-mineralne usunęła ze spisu towarów objętych zakazem importu Rosja. Równolegle Rospotriebnadzor zakazał tymczasowo działania czterem lokalom McDonald's w Moskwie - jako powód podając uchybienia sanitarne.


20.08.2014
Ruszył reeksport zakazanych towarów spożywczych do Rosji
Rosjanie wykryli pierwsze przypadki eksportu 
na swój rynek żywności z Unii i USA poprzez kraje trzecie.


20.08.2014
Zamknięcie rynku rosyjskiego będzie miało istotne przełożenie na unijne mleczarnie
Rosyjskie embargo w przypadku artykułów mleczarskich będzie miało dość duże przełożenie na kształtowanie się ich cen, zarówno w Rosji, jak i Unii Europejskiej.


19.08.2014
Rosja uzależniona od zachodnich produktów spożywczych?
Państwa UE zastanawiają się, w jaki sposób pomóc swoim producentom rolnym, którzy ponoszą straty wskutek rosyjskiego embarga. Jednak jego skutki odczują też sami Rosjanie.


18.08.2014
KE wesprze producentów owoców i warzyw kwotą 125 mln euro
Komisja Europejska ogłosiła środki wsparcia dla sektora owoców i warzyw. Ich wytwórcy mają dostać w sumie 125 mln euro.


12.08.2014
Kazachstan i Białoruś nie przyłączą się do rosyjskiego embarga
Białoruś i Kazachstan nie przyłączą się do embarga Rosji na import owoców, warzyw, mięsa, drobiu, ryb, mleka i nabiału ze Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Australii, Kanady i Norwegii - informuje we wtorek dziennik "Wiedomosti".


12.08.2014
Spadają ceny zbóż, olejów i produktów mleczarskich
W lipcu indeks światowych cen żywności FAO wyniósł 203,9 pkt, i w stosunku do czerwca obniżył się o 2,1 proc. (4,4 pkt procentowych). Żywność potaniała w skali roku o 1,7 proc. (3,5 pkt proc.) – podaje FAMMU/FAPA.


11.08.2014
Gorzkie ceny kakao
Najwyższe od trzech lat ceny kakao uderzą w rynek czekolady. W Europie już widać pierwsze oznaki spadku sprzedaży.


11.08.2014
To nie wyjdzie Rosji na zdrowie. Dosłownie
Nawet jeśli Moskwie uda się zastąpić brakujące produkty spożywcze, substytuty będą gorszej jakości.


11.08.2014
Niemiecki rząd chce powrotu do negocjacji, by przerwać "spiralę sankcji"
Pełnomocnik rządu Niemiec ds. dialogu z Rosją Gernot Erler uważa, że kraje Unii Europejskiej powinny wykazać się solidarnością w walce ze skutkami rosyjskiej odpowiedzi na unijne sankcje. Zaapelował też o powrót do negocjacji, by przerwać "spiralę sankcji".


07.08.2014
Putin każe brać odwet za sankcje
W środę wieczorem prezydent Rosji Władimir Putin wydał dekret zobowiązujący rząd do wprowadzenia zakazu importu wybranych towarów i surowców rolnych z państw, które przyłączyły się do sankcji wobec Rosji.


01.08.2014
Brzydkie jest smaczne i zdrowe. Na razie tylko w Portugalii
Portugalczycy namawiają do kupowania owoców i warzyw, które trafiłyby na śmietnik. Portugalskie stowarzyszenie Fruta Feia (Brzydki Owoc) chętnie je kupuje od rolników i sprzedaje swoim członkom.


31.07.2014
9 najlepiej sprzedających się produktów na świecie
Stworzenie superproduktu świetnie sprzedającego się przez rok czy dwa to bardzo duże osiągnięcie. Ale wyprodukowanie bestselleru wszech czasów potrafi zmienić całą branżę i popchnąć do zmiany utartego myślenia o biznesie.


30.07.2014
Jest kolejny chętny na odkupienie od Danone biznesu żywności medycznej
Danone od co najmniej kilku miesięcy stara się znaleźć chętnego na swój biznes żywności medycznej. Do tej pory spekulowano, że mogą nim być zainteresowane koncern Nestle oraz niemiecka grupa Fresenius, jednak w ostatnim tygodniu pojawił się nowy chętny na przejęcie.


28.07.2014
Unilever kładzie większy nacisk na innowacje
Unilever kładzie większy nacisk na innowacje, by zwiększyć ceny na rynkach europejskich, w tym Wielkiej Brytanii.


26.07.2014
Rosną wydatki firm na działalność B+R
Rośnie liczba firm w Europie Środkowej, które zamierzają zwiększyć wydatki na badania i rozwój (B+R) w najbliższym czasie. Tymczasem, przedsiębiorcy oczekują zmian w systemie zachęt oraz doprecyzowania definicji tego typu działalności, co przełoży się na finansowanie tego typu działalności.


24.07.2014
PepsiCo ze wzrostami w II kwartale 2014 r.
PepsiCo podało swoje wyniki za drugi kwartał 2014 r. Przychody koncernu wyniosły 16,89 mld dol., w porównaniu z 16,81 mld dol. przed rokiem. To rezultat lepszy od prognozy, która zakładała przychód na poziomie 16,81 mld dol. (taki, jak przed rokiem).


23.07.2014
Widać już efekty pracy Coca-Coli nad rentownością biznesu w Europie
Globalny wolumen sprzedaży Coca-Coli w II kwartale 2014 r. wzrósł o 3% względem tego samego okresu przed rokiem. Po ciężkim I kwartale w Europie (spadek sprzedaży o 4%), koncern mocno skupił się na poprawie swojej rentowności, co zaowocowało wypracowaniem wolumenu sprzedaży na takim samym poziomie, jak w analogicznym okresie 2013 r.


22.07.2014
Zmieniający się świat wymusza zmiany WPR
Zmienia się gospodarcza mapa świata. Zachodzące zmiany wymuszają ewolucję Wspólnej Polityki Rolnej Unii europejskiej - powiedział Andrzej Kowalski, dyrektor IERiGŻ.


21.07.2014
Światowe ceny żywności wciąż spadają
W ubiegłym miesiącu, indeks cen żywności FAO osiągnął wartość 206 punktów, i był o 2,82 proc. niższy niż w analogicznym okresie 2013 roku, kiedy to znalazł się na poziomie 211,9 punktu - informuje FAMMU/FAPA.


21.07.2014
Ferrero przejmuje dużą spółkę z branży orzechów laskowych
Włoska Grupa Ferrero, producent takich marek jak Nutella, Ferrero Rocher i Kinder Bueno, przejęła 100 proc. kapitału będącej dotąd własnością rodzinną tureckiej Grupy Oltan. W ten sposób chce wzmocnić swoją obecność na rynku orzechów laskowych.


17.07.2014
Food Drink Europe dokonało podsumowania wyników ekonomicznych branży spożywczej w I kwartale 2014 r.
Produkcja, zatrudnienie, obroty, jak również wielkość wymiany zagranicznej (eksport i import) odnotowały wzrost, zaś spadły ceny żywności zarówno wyprodukowanej w UE jak i importowanej.


15.07.2014
Bank BGŻ o rynku wieprzowiny
Na rynku UE obserwujemy dalszy wzrost cen wieprzowiny. Warto jednak zauważyć, że dynamika wzrostu jest coraz wolniejsza, czego przyczyną są spadki cen w niektórych krajach - podali analitycy Banku BGŻ.


15.07.2014
Dynamiczny wzrost produkcji mleka w Unii
Korzystne warunki pogodowe, dobra jakość paszy oraz wysokie ceny skupu mleka przełożyły się na silny wzrost towarowej produkcji mleka w Unii Europejskiej. W pierwszych czterech miesiącach br. dostawy surowca do mleczarni były o 6 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Tak silny przyrost to także wynik tzw. efektu bazy - w tym samym czasie w 2013 roku produkcja spadała na skutek opóźnionej wiosny - podali eksperci Banku BGŻ.


15.07.2014
BGŻ: Długoterminowe trendy w światowym imporcie kukurydzy
W ostatnim dziesięcioleciu światowy handel kukurydzą istotnie się zwiększył. W sezonach 2001/02-2003/04 przedmiotem handlu było przeciętnie ok. 75 mln t kukurydzy, podczas gdy w trzech ostatnich sezonach (2011/12-2013/14) już 106 mln t, co oznacza wzrost o 41 proc. - podali analitycy Banku BGŻ.


14.07.2014
W najbliższej dekadzie nastąpią ogromne zmiany w produkcji żywności
OECD/FAO przygotowały raport nt zmian w światowej produkcji rolnej na lata 2014-2023


09.07.2014
Bank BGŻ o rynku wołowiny
Rośnie światowa produkcja wołowiny. Wg szacunków USDA i KE (za: IERiGŻ) w 2014 r. osiągnie ona poziom 59 mln t, co oznacza wzrost o 0,4 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Dotyczy to również krajów UE. KE prognozuje, że w br. produkcja wołowiny wyniesie łącznie 7,5 mln t (wzrost o 1 proc.). Będzie to konsekwencją kształtowania się sytuacji u największych europejskich producentów - zwyżką produkcji: we Francji, w Niemczech, Wlk. Brytanii, Irlandii oraz spadkiem we Włoszech oraz w Hiszpanii. Wg prognoz KE produkcja wołowiny w br. w Polsce osiągnie poziom prawie 379 tys. t i będzie o 1,6 proc. większa niż przed rokiem - podali analitycy Banku BGŻ.


08.07.2014
Poprawa uwarunkowań popytowych na przetwory mleczarskie na rynkach światowych
Spadki cen zbytu przetworów mleczarskich na rynku światowym, obserwowane pierwszych miesiącach br., wynikały przede wszystkim z silnej odbudowy produkcji mleka u czołowych eksporterów tych produktów. Sygnały po stronie popytu nie były już tak jednoznaczne - podali analitycy Banku BGŻ.


07.07.2014
Nowe przepisy Republiki Słowackiej dotyczące handlu obwoźnego.
W Republice Słowackiej uległy zmianie przepisy dotyczące zasad handlu obwoźnego produktami spożywczymi.


03.07.2014
Bruksela zaskarżyła Rosję do WTO
Próby porozumienia z Rosją spełzły na niczym, więc Bruksela łapie się ostatniej deski ratunku i kieruje sprawę blokady w handlu wieprzowiną, do Światowej Organizacji Handlu.


02.07.2014
Czesław Siekierski pokieruje unijną komisją ds. rolnictwa
Europoseł Czesław Siekierski (PSL) zostanie szefem unijnej komisji ds. rolnictwa (AGRI). Komisja rolnictwa będzie zajmować się m.in. przygotowaniem przepisów, związanych z wykorzystywaniem środków unijnych w latach 2015-2020.


30.06.2014
Śmietniki pełne jedzenia
Co roku mieszkańcy UE wyrzucają na śmietnik 15 mln ton żywności nadającej się do spożycia. Komisja Europejska mówi dość!


26.06.2014
Wolny handel UE-Ukraina: Ważne jest rolnictwo
Umowa o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą jest jedną z najbardziej ambitnych umów dwustronnych, przyniesie znaczne korzyści ukraińskim rolnikom i może poprawić bezpieczeństwo dostaw energii dla UE - wynika z informacji dyrekcji Komisji Europejskiej ds. handlu.


23.06.2014
Nestlé, Mondelez, Coca-Cola, Unilever i in. ograniczą do 2018 r. niektóre reklamy skierowane do dzieci
Ponad 20 firm spożywczych (m.in. Nestlé, Mondelēz, Coca-Cola, Unilever, Pepsi-Co, Kellogg) obiecało w zeszłym tygodniu w Paryżu zaprzestać stosowania niektórych reklam skierowanych do dzieci poniżej 12 roku życia.


18.06.2014
Ukraina zniosła embargo na polską wieprzowinę
Ukraina dała zielone światło na import polskiego mięsa wieprzowego. Ukraińskie ministerstwo rolnictwa potwierdziło na stronie internetowej, że jest zgoda na sprzedaż wieprzowiny z całej Polski, z wyjątkiem województwa podlaskiego.


18.06.2014
W 2014 roku produkcja mleka na świecie znacząco wzrośnie
Według najnowszych prognoz FAO w 2014 r., po stagnacji notowanej w roku ubiegłym, produkcja mleka na świecie osiągnie poziom 783 mln t, tj. zwiększy się o 2 proc. w relacji rocznej - informują eksperci Banku BGŻ.


17.06.2014
Spada eksport mięsa wieprzowego z UE. To wina Rosji!
Według danych Eurostat w I kw. 2014 r. kraje UE wyeksportowały o 5% mniej nieprzetworzonego mięsa wieprzowego na rynki pozaunijne niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W rezultacie wolumen eksportu obniżył się o 17,2 tys. t do poziomu 346,3 tys. ton. - informują analitycy Banku BGŻ.


12.06.2014
Optymizstyczne wieści z Brazylii wpłynęły na spadek cen kawy
Po pięciu kolejnych miesiącach wzrostu cen kawy na rynkach międzynarodowych, w maju tendencja została odwrócona. Z wysokiego poziomu 170,58 centów / funt kawy (453,6 g) w kwietniu, średnia cena w maju osiągnęła poziom 163,94 centów. W końcu miesiąca ceny sięgały nawet 153 centów.


03.06.2014
Zniżki cen skupu mleka w UE w marcu 2014 r.
Rosnące ceny przetworów mlecznych oraz wzmożony popyt na artykuły mleczarskie w skali światowej, praktycznie w całym 2013 roku, przyczyniły się do zwyżkowej tendencji przeciętnych cen skupu mleka oferowanych przez największe unijne firmy mleczarskie - informuje FAMMU/FAPA


03.06.2014
Niższy import olejów roślinnych do UE w I kwartale br.
Wg danych opublikowanych przez Oil World, import netto olejów roślinnych do UE w I kwartale 2014 r. wyniósł 1,4 mln t i był o 11 proc. niższy r/r. Import wyniósł 1,82 mln t wobec 2,00 mln t w tym samym okresie 2013 r., natomiast eksport 0,42 mln t wobec 0,44 mln t w I kwartale 2013 r. - podali analitycy Banku BGŻ.


20.05.2014
Dyskusja o etykietowaniu mięsa koszernego i halal
Brytyjskie Stowarzyszenie Weterynarii (BVA) proponuje, aby mięsa koszerne i halal były etykietowane. Według stowarzyszenia konsumenci, którzy takie mięso kupują w sklepach, chcą wiedzieć, w jaki sposób uśmiercono zwierzę.


20.05.2014
Sprzedaż mięsa wieprzowego do UE wyższy w I kw. 2014
Dane MRiRW wskazują, że pomimo pojawienia się ognisk ASF w Polsce, w I kwartale 2014 r. wywóz nieprzetworzonego mięsa wieprzowego na rynek UE był wyższy niż w analogicznym okresie rok wcześniej - informują analitycy Banku BGŻ.


20.05.2014
Dynamiczny wzrost eksportu przetworów mleczarskich z Polski
W bieżącym roku z każdym miesiącem poprawiają się wyniki handlu zagranicznego przetworami mleczarskimi. Według informacji Ministerstwa Finansów (za MRiRW) ogółem w I kwartale br. wartość polskiego eksportu artykułów mlecznych była o ponad 31% wyższa niż przed rokiem i wyniosła 469,4 mln euro. Jeszcze w styczniu br. przyrost ten sięgał „zaledwie" 20% w relacji rocznej, zaś w marcu br. wyniósł już 39% r/r - informują analitycy Banku BGŻ.


18.05.2014
Mocne spadki cen zbóż na giełdach
Cena pszenicy na MATIF w kontrakcie listopadowym spadła przez ostatni tydzień o 3,9 proc., natomiast na CBOT seria lipcowa potaniała o 6,7 proc. Kukurydza w Paryżu (kontrakt czerwcowy) spadła o 3,7 proc., a w Chicago (lipiec) obniżyła się o 4,7 proc.


16.05.2014
Saldo handlu zagranicznego zbożami dodatnie
Saldo handlu zagranicznego zbożami w okresie lipiec 2013 - marzec 2014 roku było dodatnie i wyniosło 957 mln euro wobec 927 mln euro w tym samym okresie poprzedniego sezonu - napisała Agencja Rynku Rolnego w comiesięcznym biuletynie.


15.05.2014
Światowy popyt na produkty mleczne przewyższy podaż
Zgodnie z prognozami, światowy popyt na produkty mleczne przewyższy podaż, więc producenci UE muszą mieć możliwość skorzystania z okazji pojawiających się na rynkach, powiedzieli eksperci na seminarium Copa-Cogeca.


30.04.2014
Dekadę po wejściu do UE jesteśmy dwa razy bogatsi
Wejście do UE otworzyło dla naszych firm zagraniczne rynki, a do nas przyciągnęło miliardy euro kapitału inwestycyjnego. I - jak wskazują dane - dzięki ciągłemu wzrostowi PKB staliśmy się też sporo bogatsi.


29.04.2014
Polska stała się trzecim eksporterem mięsa drobiowego na rynki pozaunijne
Polski drób cieszy się dużym zainteresowaniem na rynkach zagranicznych. Co więcej zamówienia na polski surowiec stale wzrastają. Wskazują na to dane MRiRW, według których w okresie pierwszych dwóch miesięcy 2014 r. eksport nieprzetworzonego mięsa drobiowego zwiększył się o 11 proc. w skali roku do poziomu 98,5 tys. ton. Było to możliwe dzięki kontynuacji wzrostowej tendencji wywozu na rynek wspólnoty i rynki pozaunijne, przy czym te ostatnie były głównym motorem wzrostu. W omawianym okresie sprzedaż na rynkach rozwijających się zwiększyła się o 22 proc. w ujęciu rocznym - podali analitycy Banku BGŻ.


29.04.2014
Polska stała się trzecim eksporterem mięsa drobiowego na rynki pozaunijne
Polski drób cieszy się dużym zainteresowaniem na rynkach zagranicznych. Co więcej zamówienia na polski surowiec stale wzrastają. Wskazują na to dane MRiRW, według których w okresie pierwszych dwóch miesięcy 2014 r. eksport nieprzetworzonego mięsa drobiowego zwiększył się o 11 proc. w skali roku do poziomu 98,5 tys. ton. Było to możliwe dzięki kontynuacji wzrostowej tendencji wywozu na rynek wspólnoty i rynki pozaunijne, przy czym te ostatnie były głównym motorem wzrostu. W omawianym okresie sprzedaż na rynkach rozwijających się zwiększyła się o 22 proc. w ujęciu rocznym - podali analitycy Banku BGŻ.


23.04.2014
Pszenica mocno podrożała, ceny kukurydzy stabilne
W ubiegłym tygodniu ceny pszenicy na Matif wyraźnie wzrosły. W najbliższym kontrakcie - majowym - pszenica podrożała o blisko 5 proc., dochodząc do 218,5 EUR/tonę. Podobne zwyżki notowań pszenicy miały miejsce na CBoT. Turaj pszenica w majowym kontrakcie umocniła wartość o blisko 4 proc. do 252,8 USD/tonę - informuje FAMMU/FAPA.


23.04.2014
Obecne ceny kawy - choć wysokie - są o 40 proc. niższe od rekordowych z 2011 r.
Jak podała International Coffee Organisation (ICO), średnia miesięczna cena funta kawy (453,6 g) na rynkach międzynarodowych wyniosła w marcu br. 165,03 centów amerykańskich, co oznacza wzrost o 20 proc. w porównaniu z ceną z lutego br. Jest to także najwyższy miesięczny poziom cenowy od dwóch lat. Ale kto pamięta ceny sprzed tego okresu? W 2011 roku ceny sięgały nawet 231,24 centów / funt.


22.04.2014
Rosja może zakazać importu z Polski owoców, warzyw i jagód
Rosyjska Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego (Rossielchoznadzor) może nałożyć embargo na dostawy owoców, warzyw i jagód z Polski ze względu na niezadowalający poziom bezpieczeństwa tych produktów - podaje we wtorek ITAR-TASS.


18.04.2014
Globalne ceny kawy w marcu najwyższe od dwóch lat
Na polskim rynku jest duża podaż cukru, jego ceny spadają. W niektórych sieciach handlowych kilogramowe opakowanie można już kupić poniżej 2 zł. Niższe ceny cukru są korzystne dla gospodarstw domowych i firm spożywczych, spadają zyski przemysłu cukrowniczego.


18.04.2014
Dopłaty do eksportu cukru budzą protest na forum WTO
Na spotkaniu WTO pod koniec marca 2014 roku wiele krajów zgłosiło protest w sprawie hinduskiego wsparcia rolnictwa i żywności - informuje FAPA/FAMMU na podstawie Reuters.


17.04.2014
Cargill i Copersucar łączą siły
Amerykański gigant spożywczy Cargill i brazylijski koncern Copersucar zamierzają stworzyć spółkę joint-venture z udziałami pół na pół. Efektem będzie największy na świecie podmiot handlujący cukrem - informuje FAPA/FAMMU na podstawie Reuters.


17.04.2014
Ceny zbóż rosną z powodu napięcia na Ukrainie
Pszenica na MATIF w kontrakcie majowym wczoraj podrożała o 3,4 proc., natomiast na CBOT seria majowa wzrosła również o 3,4 proc. Kukurydza w Paryżu (kontrakt czerwcowy) podniosła się o 0,1 proc., a w Chicago (maj) wzrosła także o 0,1 proc.


16.04.2014
Światowe plony zbóż w sezonie 2013/14 były rekordowe
W sezonie 2013/14 na świecie zanotowano duży przyrost średnich plonów kukurydzy, pszenicy i jęczmienia. Wśród głównych gatunków zbóż, jedynie w przypadku ryżu zanotowano niewielki spadek plonów - informują analitycy BGŻ.


15.04.2014
Przerób oleistych w UE kształtuje się na wysokim poziomie
Jak podaje Oil World, od początku sierpnia 2013 do końca stycznia 2014 we Wspólnocie przetworzono łącznie ok. 23,3 mln t nasion rzepaku, soi i słonecznika, tj. o 1,1 mln t (5%) więcej niż w tych samych miesiącach w sezonie 2012/13 i o 1,9 mln t (9%) więcej niż w sezonie 2011/12 - informują analitycy BGŻ.


15.04.2014
IERiGŻ: Eksport zbóż w tym sezonie będzie o 7 proc. niższy niż w poprzednim
Eksport zbóż w tym sezonie będzie o 7 proc. niższy niż w poprzednim - ocenia w raporcie miesięcznym IERiGŻ.


14.04.2014
Znaczący wzrost eksportu masła z Polski
W latach 2010-2011 wywóz masła z Polski przezywał rozkwit. W 2012 roku m.in. na skutek relatywnie wyższych cen polskiego masła odnotowano odwrócenie tego trendu. Polskie masło znów było konkurencyjne cenowo w 2013 roku, co przełożyło się na wzrost eksportu tego tłuszczu - informuje FAMMU/FAPA.


14.04.2014
Jakość czekolady zależy od ziarna kakaowca
Od zebrania ziaren kakaowca na zamorskich plantacjach do czekolady cieszącej nawet najbardziej wybredne podniebienia mija długa droga. Zdaniem eksperta zajmującego się produkcją czekolady, o jej smaku i zapachu decyduje jakość ziaren i odpowiednie prażenie.


11.04.2014
USA: Władze nie zamierzają na razie skupować cukru na etanol
Amerykańskie ministerstwo rolnictwa USDA oświadczyło, że obecnie nie planów, aby uruchomić mechanizm elastyczności surowcowej, czyli skup cukru do produkcji bioetanolu - informuje FAPA/FAMMU na podstawie Reuters.


09.04.2014
Poprawił się bilans polskiego handlu oleistymi
W 2013 roku w polskim handlu zagranicznym nasionami oleistych i produktami ich przerobu odnotowano wzrost eksportu oraz spadek importu. Wartość eksportu tej grupy produktów wzrosła w stosunku do roku 2012 o 48 proc., do 972,7 mln EUR, natomiast importu spadła o 11 proc., do 1799,8 mln EUR. W efekcie saldo wymiany handlowej polepszyło się - informuje FAMMU/FAPA.


09.04.2014
Wzrosły zapasy jabłek w UE
Zgodnie z najnowszymi danymi WAPA (Światowe Stowarzyszenie Producentów Jabłek i Gruszek), zapasy jabłek w krajach Unii Europejskiej w dniu pierwszego marca 2014 roku wyniosły 2,61 mln t i były o 23 % wyższe w porównaniu do tego samego okresu przed rokiem. Największy wzrost spośród znaczących producentów zanotowano we Włoszech (21,4 % r/r) oraz Francji (+85 %) natomiast największy spadek w Niemczech (-14,8 % r/r). - informują eksperci BGŻ.


09.04.2014
Nestle chce zawrzeć sojusz z europejskimi dostawcami
estle ogłosiło Europejską Inicjatywę na rzecz Zatrudniania Młodych Ludzi (ang. Youth Employment Initiative). Zapowiedziało, że w ciągu trzech lat zatrudni w Europie 10 tys. młodych ludzi, a drugie tyle wesprze przez praktyki, staże i warsztaty. Ponadto firma chce wpłynąć na partnerów biznesowych (dostawców), zachęcając ich do udziału w inicjatywie na rzecz zatrudnienia młodych - pisze "Rzeczpospolita".


08.04.2014
Rosja zaostrza swoje stanowisko w kwestii ASF
Szef Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Siergiej Dankwert poinformował, że władze rosyjskie wprowadzą 7 kwietnia br. embargo na przetworzone przetwory wieprzowe pochodzące z Polski. Restrykcje mają dotyczyć produktów objętych świadectwami dla: konserw mięsnych, kiełbas oraz innych rodzajów gotowych do spożycia produktów mięsnych, także gotowych produktów spożywczych, zawierających surowce pochodzenia zwierzęcego - informują analitycy BGŻ.


04.04.2014
Kraje UE zatwierdziły porozumienie z PE ws. promocji żywności
Specjalny Komitet Rolny złożony z przedstawicieli państw UE zatwierdził w środę porozumienie z PE ws. rozporządzenia o środkach promocji produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich. Jeszcze w kwietniu rozporządzenie ma być głosowane w PE.


03.04.2014
Wkrótce skarga KE do WTO na Rosję ws. embarga wieprzowiny
Komisja Europejska w "bardzo nieodległym terminie" wniesie skargę do Światowej Organizacji Handlu (WTO) ws. zakazu eksportu wieprzowiny z Polski i Litwy do Rosji - poinformował PAP minister ds. europejskich Piotr Serafin. Dodał, że KE ma już gotowe formalne wnioski w tej sprawie.


03.04.2014
Spada światowy indeks cen żywności
Indeks cen żywności na świecie w marcu spadł o 1,0 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrósł o 2,3 proc. - podała w czwartek na stronie internetowej Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO).


02.04.2014
W bieżącym roku obniży się produkcja pasz przemysłowych w UE
W 2013 r. produkcja pasz przemysłowych w UE była stabilna, natomiast w Polsce wzrosła o 3 proc. Przewiduje się, że w 2014 r. unijna produkcja obniży się o około 1 proc. - informują analitycy BGŻ.


02.04.2014
Zakłady zwiększają produkcję przetworów kierowanych na eksport
Wysoka podaż surowca przełożyła się na zwiększenie produkcji tych przetworów mleczarskich, które są kierowane w dużej mierze na eksport. Przede wszystkim, w odpowiedzi na wysoki popyt na rynku światowym, w ostatnich miesiącach notuje się silny wzrost produkcji odtłuszczonego (OMP) oraz pełnego mleka w proszku (PMP) - informują eksperci Banku BGŻ.


15.03.2014
KE chce, by dofinansowanie rekompensat dotyczyło 20 tys. ton żywca
KE zaproponowała, by unijne dofinansowanie rekompensat dla producentów wieprzowiny, którzy ponieśli straty z powodu wykrycia w Polsce afrykańskiego pomoru świń, dotyczyło ok. 20 tys. ton żywca - poinformował Marek Sawicki, kandydat na ministra rolnictwa. Sawicki chce, by było to 40 tys. ton.


13.03.2014
Cena kawy na dwuletnich szczytach
Od początku listopada ubiegłego roku notowania kawy - zarówno gatunku arabica, jak i robusta - poruszają się w dynamicznym trendzie wzrostowym. Od nieco ponad 4 miesięcy cena kawy arabica wzrosła aż dwukrotnie. Wszystko za sprawą pogody w Brazylii, która doprowadziła do obaw o podaż kawy na świecie.


10.03.2014
Na rynek trafiło już 91,4 proc. masła z PSA
W ciągu sześciu miesięcy (tj. od dnia 16 sierpnia 2013 r. do 20 lutego 2014 r.) na rynek Wspólnoty trafiło już 81,72 tys. ton masła z PSA. Stanowi to ponad 91,4 proc. ilości, jaka w okresie od 1 marca do 15 sierpnia ubiegłego roku trafiła do prywatnego przechowalnictwa w ramach programu - informuje FAMMU/FAPA.


05.03.2014
Na rynkach globalnych utrzymuje się wysoka cena produktów mleczarskich
Początek bieżącego roku upływa pod znakiem rosnącej produkcji mleka, ale jednocześnie dużego popytu na przetwory mleczarskie, co podtrzymuje ceny artykułów mleczarskich na wysokich poziomach - informują analitycy BGŻ.


05.03.2014
Wysoki eksport rzepaku z Polski
Według wstępnych danych handlowych za pierwszą połowę bieżącego sezonu 2013/14 tj. od lipca do grudnia 2013 roku, polski eksport rzepaku wyniósł 627 tys. t, co stanowi wzrost o 197 proc. r/r; (dane Sparks) - informują eksperci BGŻ.


23.02.2014
Rosja chce współpracować z Węgrami w zakresie rolnictwa i handlu żywnością
Władimir Putin znalazł furtkę do Europy. Na razie podpisał z węgierskim rządem umowę na dostawy gazu, ale już snuje dalekosiężne plany na wznowienie współpracy w zakresie rolnictwa i handlu żywnością - podano w programie "Agrobiznes" w TVP.


20.02.2014
UE: Copa Cogeca obawia się destabilizacji rynku cukru
Copa Cogeca, europejski związek rolników wezwał kraje unijne do odrzucenia planów Komisji Europejskiej dotyczących poprawy zaopatrzenia unijnego rynku w cukier. Komisja Europejska zamierza wprowadzić w sezonie 2013/14 (październik/wrzesień) dwa mechanizmy: system przetargów importowych i wprowadzenie pozakwotowej produkcji na rynek wspólnotowy. Podobne mechanizmy funkcjonowały w poprzednich latach - informuje FAPA/FAMMU na podstawie copa-cogeca.be, KE.


11.02.2014
Prognozowany jest bardzo duży wzrost zużycia zbóż w sezonie 2013/14
W ostatnich miesiącach dużo uwagi poświęca się cytowaniu i omawianiu kolejnych prognoz dotyczących rekordowych zbiorów zbóż na świecie w sezonie 2013/14. Trzeba jednak pamiętać, że rekordowe będzie również ich zużycie. Według Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) ma ono wzrosnąć w stosunku do zużycia z poprzedniego sezonu aż o 100 mln t do 2390 mln t (zboża wraz z ryżem) - podali analitycy Banku BGŻ.


10.02.2014
Produkcja mleka w USA wyższa niż przed rokiem
Według najnowszych danych USDA produkcja mleka w USA obliczana na podstawie 23 wiodących w tej branży stanów w grudniu ubiegłego roku osiągnęła poziom 7,12 mln ton, tym samym w skali miesięcznej odnotowano sezonowy wzrost (+5 proc.) - informuje FAMMU/FAPA.


10.02.2014
Kawa droższa o 30 proc.
O blisko 30 proc. wzrosła w ostatnich tygodniach cena kawy. Wszystko przez mniejsze zbiory w Brazylii, największego na świecie eksportera brązowych ziarenek. Kraj ten zmaga się z suszą - informuje TVN 24.


30.01.2014
UE zużywa więcej pszenicy na paszę niż na cele żywnościowe
Oczekuje się, że po wyraźnym spadku w sezonie obecnym, w przyszłym sezonie wzrosnąć ma w UE zużycie pszenicy na cele paszowe. Więcej ziarna będzie przeznaczane na skarmianie zwierząt niż na cele żywnościowe - podał Bank BGŻ.


29.01.2014
Afrykański pomór świń coraz bliżej polskiej granicy. Litwa wprowadza stan nadzwyczajny!
W związku z wykryciem na Litwie przypadków afrykańskiego pomoru świń litewski rząd w środę ogłosił sytuację nadzwyczajną w sześciu rejonach kraju na południowym wschodzie, m.in. w rejonach graniczących z Polską: łoździejskim i olickim. We środę Rosja poinformowała, że wstrzymuje import wieprzowiny z całej Unii Europejskiej.


28.01.2014
Komisarz ds. zdrowia oferuje pomoc ekspertów UE ws. wędzonych wędlin
Komisarz ds. zdrowia Tonio Borg deklaruje, że jeśli polski rząd zwróci się do KE, wyśle ona ekspertów, którzy pomogą polskim przedsiębiorcom przy wprowadzaniu unijnych regulacji dotyczących wędzonych wędlin.


28.01.2014
Hamuje rozwój rynku drobiu na świecie
Brazylijskie Stowarzyszenie, Ubabef, reprezentujące m.in. firmy BRF i JBS, tj. największych producentów i eksporterów drobiu na świecie, wskazuje na stopniowe wyhamowanie dynamicznego rozwoju rynku drobiu na świecie - podali analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej.


22.01.2014
Wzrost cła na import chińskiego koncentratu do UE
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z początkiem bieżącego roku nastąpiły zmiany w Generalnym Systemie Preferencji Taryfowych (Generalized Scheme of Preferences - GSP). Polegają one na ograniczeniu liczby państw beneficjentów w ramach systemu, które mogły eksportować produkty do UE po obniżonych bądź też zerowych stawkach celnych. Zakładają również czasowe zawieszenie preferencji taryfowych celnych dla określonych produktów pochodzących z niektórych krajów, w tym również Chin - informują analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej.


21.01.2014
USDA podnosi prognozy światowych zbiorów soi w sezonie 2013/14
W swoim ostatnim raporcie Oilseeds: World market and trade ze stycznia br. Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) zwiększył po raz kolejny prognozy światowych zbiorów soi w bieżącym sezonie 2013/14. W stosunku do grudniowych prognoz podniósł je o 1,9 mln t do 286,8 mln t, zwiększając produkcję w Stanach Zjednoczonych oraz Brazylii. W porównaniu z sezonem ubiegłym zbiory soi w bieżącym sezonie 2013/14 będą o 18,6 mln t wyższe (o 7 proc.) - informują analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej.


20.01.2014
W UE zacznie się wojna cenowa na rynku mięsa
Jeżeli embargo na wwóz do Rosji wieprzowiny z UE potrwa jeszcze dwa tygodnie, to zacznie się wojna cenowa, bo na unijnym rynku jest nadmiar mięsa, a to oznacza kłopoty polskich rolników i przetwórców - ostrzegają przedstawiciele dwu organizacji branżowych.


16.01.2014
Indeks cen żywności FAO za 2013 niższy o 1,6 proc.
W grudniu 2013 roku indeks cen żywności FAO prawie się nie zmienił, jakkolwiek średni indeks z 2013 roku był 1,6 proc. mniejszy wobec 2012 roku. W grudniu zeszłego roku indeks cen (średnia dla zbóż, oleistych, produktów mlecznych, mięsa i cukru) był na poziomie 206,7 pkt. wobec 206,4 pkt. w listopadzie 2013 - informuje FAMMU/FAPA.


15.01.2014
Cena cukru najniższa od 3 lat
Zwiększenie produkcji cukru surowego przez największych eksporterów spowodowało spadek jego ceny do najniższego poziomu od czerwca 2010 roku - informuje serwis Pb.pl.


15.01.2014
Prognozy KE: Produkcja olejów roślinnych wzrośnie o 12 proc. do 2023 r.
W raporcie ''Prospects for Agricultural Markets and Income in the EU 2013-2013'', opublikowanym w grudniu 2013 roku, Komisja Europejska (KE) przedstawiła swoje prognozy dotyczące sytuacji na wybranych rynkach rolnych w UE w najbliższym dziesięcioleciu - podali analitycy Banku BGŻ.


14.01.2014
KE gotowa rozmawiać z krajami członkowskimi ws. wędzonych wędlin
Komisja Europejska jest gotowa rozmawiać z krajami członkowskimi, które mogą mieć problem z unijnymi regulacjami dotyczącymi m.in. wędzonych wędlin - zapewnił we wtorek w Brukseli Frederic Vincent, rzecznik unijnego komisarza ds. zdrowia Tonio Borga.


14.01.2014
Korzystne prognozy dla unijnego sektora mleczarskiego na najbliższe 10 lat
Według Komisji Europejskiej (KE) perspektywy dla unijnego sektora mleczarskiego na kolejne dziesięć lat są bardzo korzystne, zarówno na rynku wewnętrznym, jak i globalnym.


13.01.2014
KE prognozuje spadek produkcji wołowiny w UE
Według średniookresowych prognoz Komisji Europejskiej, ze względu na zmiany zachodzące w stadzie bydła mlecznego, które decyduje o blisko dwóch trzecich produkcji wołowiny we Wspólnocie, wytwórczość tego gatunku mięsa brutto w Unii w 2023 r. obniży się o około 7% w stosunku do poziomu z lat 2010-2012 do 7,6 mln ton - informuje FAMMU/FAPA.


13.01.2014
UE: W sektorze cukrowniczym i cukierniczym cła nie uległy zmianie
Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1001/2013 ustalające stawki celne na 2014 rok - informuje FAPA/FAMMU na podstawie Dz.U. UE.


09.01.2014
Zwyżki cen OMP w Unii w grudniu 2013 r.
. Dnia 15 grudnia 2013 roku średnia ważona cena OMP w Unii Europejskiej osiągnęła poziom 3,26 euro za kilogram i była o 5,5 proc. wyższa niż przed miesiącem (pozostając przy tym na pułapie o 23,18 proc. wyższym niż w tym samym okresie 2012 r.) - informuje FAMMU/FAPA.


05.01.2014
Globalne skutki zniesienia kwot mlecznych w UE
Po ponad trzydziestu latach istnienia kwot mlecznych w Unii Europejskiej nadszedł czas na zmiany. Będą one dotyczyły nie tylko samej UE, ale wpłyną one również na sytuację pozostałych graczy branży mleczarskiej na całym świecie.


04.01.2014
Ceny zbóż stoją w miejscu. Czy możliwy jest wzrost?
Dobre globalne zbiory zbóż w sezonie 2013/14 przyniosły znaczne uspokojenie światowego bilansu zbożowego, zwłaszcza w segmencie zbóż paszowych. Umożliwiło to odnowienie zapasów, ale przede wszystkim wpłynęło na spadek cen skupu, głównie paszowych.


04.01.2014
UE: Preferencyjny import cukru z AKP i LDC w sezonie 2013/14
Komisja Europejska poinformowała, że wolumen wnioskowanego przywozu cukru w sezonie 2013/14 (październik/wrzesień) w ramach preferencyjnego importu EPA-EBA (z krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku - AKP i z Najsłabiej Rozwiniętych Państw - LDC) wzrósł do 570,5 tys. ton, co stanowi 16% limitu w danym sezonie - informuje FAPA/FAMMU na podstawie KE.


27.12.2013
Zbiory oleistych w UE wzrosły o 14 proc.
Francuska organizacja COCERAL opublikowała finalne, grudniowe szacunki zbiorów roślin oleistych w Unii. Wobec października br. nieznacznie zwiększono oszacowania dla rzepaku i soi, a zredukowano słonecznika - informuje FAMMU/FAPA.


27.12.2013
Kukurydza w przyszłym roku powinna tanieć
W 2014 roku ceny kukurydzy będą nieznacznie niższe w związku z rekordowo wysokimi zbiorami w USA oraz zwiększoną podażą globalną - przewiduje Rabobank. Zapasy końcowe kukurydzy w USA wzrosną do około 45 mln ton, co przełoży się również na zwiększenie zapasów światowych. W rezultacie współczynnik zapasów do zużycia wzrośnie do 17,4 proc., czyli osiągnie najwyższy poziom od trzech lat - informuje FAMMU/FAPA.


27.12.2013
Cukier najtańszy od ponad 3,5 roku
W grudniu obserwowane są sukcesywne spadki notowań cukru na giełdach. W Londynie cukier biały potaniał w ciągu ostatniego tygodnia do 433,4 USD/t, a surowy w Nowym Jorku do 350,3 USD/t - informuje FAPA/FAMMU na podstawie Reuters, LIFFE, ICE.


17.12.2013
Wyższe zapasy jabłek w UE w listopadzie 2013 r.
Wg WAPA zapasy jabłek w Unii Europejskiej na początku listopada 2013 r. były o 3,4% wyższe niż rok wcześniej. W największym stopniu wzrosły zapasy we Francji (+47%) do poziomu 691 tys. t, natomiast w Niemczech zanotowano ponad 19% spadek r/r do 340 tys. t - informują analitycy BGŻ.


17.12.2013
ISO: Nadwyżka produkcyjna w sezonie 2013/14 mniejsza o połowę
Międzynarodowa organizacja Cukru ISO oszacowała nadwyżkę produkcyjną cukru w sezonie 2013/14 (październik/wrzesień) na świecie na 4,7 mln ton - informuje FAPA/FAMMU na podstawie Reuters.


13.12.2013
FAO: Zapasy zbóż wzrosną o ponad 13 proc.
Według FAO, światowe zapasy zbóż na koniec sezonu 2013/14 wzrosną do 572 mln ton, tj. o 13,4 proc. (lub 68 mln ton) więcej sezon do sezonu. Obecna prognoza jest o 9 mln ton wyższa w porównaniu z listopadowym oszacowaniem i uwzględnia dodatnie korekty zapasów końcowych dla pszenicy i zbóż paszowych. Nieznacznie obniżono natomiast przewidywane zapasy ryżu - informuje FAMMU/FAPA.


10.12.2013
Poprawa bilansu zbóż na świecie
Kontynuowany jest cykl zwiększania prognoz zbiorów zbóż na świecie. Wg Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w 2013 r. będą one rekordowe i wyniosą 2500 mln t, czyli o 8,4 proc. więcej niż rok wcześniej.


10.12.2013
Po spadku w I połowie br., rośnie produkcja mleka na świecie
Według raportu FAO z listopada br., światowa produkcja mleka całym 2013 r. będzie o prawie 2 proc. wyższa w relacji rocznej i wyniesie 780 mln ton. Jest to przyrost zbliżony do notowanego w latach ubiegłych - informują analitycy BGŻ.


27.11.2013
UE: KE zatwierdziła wywóz 700 tys. ton pozakwotowego cukru
Według agencji Reuters Komisja Europejska zdecydowała się wydać pozwolenia na eksport 700 tys. ton pozakwotowego cukru w sezonie 2013/14 - informuje FAPA/FAMMU na podstawie Reuters.


27.11.2013
Dalsze spadki notowań cukru
Grudniowy kontrakt terminowy na cukier biały w Londynie został zrealizowany na zaledwie 41,65 tys. ton (833 lotów). Sprzedawcą było UBS Limited i Sucden Financial, a kupcem ADM Investor Services. Cukier ma pochodzić z Gwatemali, Meksyku, Indii i Brazylii - informuje FAPA/FAMMU na podstawie Reuters, LIFFE, ICE.


26.11.2013
Eksport zbóż w trzecim kwartale wzrósł o 14 proc.
Eksport zbóż w pierwszych trzech miesiącach sezonu 2013/14 był bardzo wysoki - szczególnie w przypadku pszenicy i żyta. Rośnie znaczenie eksportu za pośrednictwem portów - informuje Bank BGŻ.


26.11.2013
Perspektywy dla rozwoju eksportu na rynki pozaunijne są korzystne
Na rynku notuje się wysoką 18-procentową dynamikę wywozu nieprzetworzonego mięsa wieprzowego, co świadczy o utrzymywaniu się wysokiego popytu na polskie mięso za granicą. Według danych MRiRW wywóz mięsa wieprzowego w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy wzrósł w skali roku o 47,5 tys. t do poziomu 312,2 tys. ton - informuje Bank BGŻ.


25.11.2013
Kolejne spadki cen na globalnym rynku kawy
Średnia cena kawy na globalnym rynku spadła w październiku kolejny miesiąc z rzędu - tym razem o 4,3 proc. do 107,03 centów amerykańskich za funt (453,6 g). Jest to najniższy poziom cenowy od marca 2009 roku - podała International Coffee Organisation (ICO).


22.11.2013
Polski Pawilon na Targach w Kanadzie
W wyniku czteroletnich negocjacji, w dniu 18 października 2013 r. w Brukseli premier Kanady Stephen Harper oraz przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso podpisali wstepną umowę handlowa i gospodarczą między Unią Europejską a Kanadą (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA).


19.11.2013
Wzrośnie znaczenie Ukrainy jako dostawcy oleistych i produktów na rynki światowe
Znaczenie Ukrainy jako dostawcy oleistych i produktów będących wynikiem ich przerobu na rynek światowy powinno wzrosnąć w bieżącym sezonie 2013/2014 - podali analitycy Banku BGŻ.


18.11.2013
KE chce większych kar za fałszowanie żywności
W branży spożywczej jest coraz więcej oszustw - ostrzega Komisja Europejska. Ryzyko ujawnienia jest małe, kary zbyt łagodne a korzyści zbyt nęcące, by oszuści zaniechali procederu - informuje onet.pl, za Deutsche Welle.


18.11.2013
FAO: Wzrost światowych cen żywności, przetwory mleczne stabilnie
Od maju 2013 roku, kiedy to obserwowano dynamiczne spadki cen przetworów mlecznych w skali światowej indeks cen żywności FAO również zaczął zniżkować. W sierpniu i wrześniu obserwowano wzrost cen przetworów mlecznych, jednak spadkowy trend indeksu cen żywności nie został odwrócony - informuje FAMMU/FAPA.


06.11.2013
UE przeznaczy 35 mln euro na promocję produktów rolnych, w tym polskiego mięsa
Komisja Europejska zatwierdziła 22 programy, których celem jest promowanie produktów rolnych w Unii Europejskiej i w państwach trzecich. Całkowity budżet tych programów, których przeważająca większość realizowana będzie w okresie trzech lat, wynosi 70 mln euro. Polska otrzyma niemal 1,5 mln euro na sfinansowanie trzyletniego programu promocji mięsa, o wartości 3 mln euro


30.10.2013
Plony ziemniaków w UE wzrosną o ponad 4 proc.
Zgodnie z informacjami Komisji Europejskiej (MARS Bulletin Vol. 21 No. 10 (2013)) plony ziemniaków średnio w Unii Europejskiej (UE-28) w 2013 roku w stosunku do 2012 roku zwiększyć się mają o 4,1 proc. i wynieść 30,6 t/ha. Sytuacja ma być jednak dość zróżnicowana biorąc pod uwagę poszczególne kraje Wspólnoty - informują analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej.


30.10.2013
Rosyjscy inspektorzy skontrolują zakłady mięsne i mleczarnie
Rosyjskie służby weterynaryjne skontrolują w listopadzie kolejne polskie zakłady mięsne i mleczarnie, które starają się o uprawnienia do eksportu swoich produktów na tamtejszy rynek - poinformował PAP w środę Główny Lekarz Weterynarii Janusz Związek.


29.10.2013
Na giełdach kawa tanieje. W sklepach bez zmian
Ceny najpopularniejszych odmian kawy spadły do najniższego poziomu od ponad czterech lat. Nic nie zapowiada zmiany trendu – informuje Rzeczpospolita.


24.10.2013
Większy import jabłek w Rosji
W pierwszym półroczu bieżącego roku Rosjanie zaimportowali w sumie 848,6 tys. ton jabłek wobec 741,3 tys. ton w analogicznym okresie minionego roku i aż 1,191 mln ton dwa lata temu - informuje FAMMU/FAPA na podstawie: Fruit and Vegetable Facts.


22.10.2013
Powstaje europejska aukcja zapasów magazynowych
Powstaje europejska aukcja zapasów magazynowych. W listopadzie ruszy europejska platforma internetowa do handlu zapasami magazynowymi żywności i artykułów DIY – StockonDeals.com. To pierwszy serwis internetowy łączący profesjonalnych dostawców oraz nabywców B2B z różnych państw Europy i ułatwiający handel nadwyżkami komercyjnymi. Udział w licytacji ofert jest bezpłatny dla zarejestrowanych firm, które ponoszą jedynie koszty transakcyjne.

StockonDeals jest prostym narzędziem do zakupu i sprzedaży nadwyżek magazynowych, przeznaczonym dla profesjonalistów reprezentujących działy sprzedaży i zaopatrzenia hurtowni, detalistów oraz innych podmiotów z branży gastronomicznej i DIY.


22.10.2013
Koszty wyprodukowania czekolady wzrosły o 28 proc.
Skromna tabliczka czekolady może się zmienić w coś zgoła nie do rozpoznania. Olej palmowy, chemiczne wypełniacze i dodatki smakowe mogą zastąpić kosztowne składniki, w tym nawet ziarna kakaowca. Czekolada z dużą zawartością kakaowca może stać się w towarem luksusowym - podaje serwis ekonomia24.pl.


21.10.2013
Polska żywność zyska dzięki umowie o wolnym handlu UE - Kanada
Wynegocjowana umowa o wolnym handlu z Kanadą przewiduje większą ochronę na rynku tego kraju takich wyrobów regionalnych UE jak grecki ser feta, czy polski oscypek. Największe szanse na kanadyjskim rynku mogą mieć ciastka, makarony i czekolada z państw unijnych.


15.10.2013
Eksport masła z Polski znowu rośnie
Po ubiegłorocznym spadku wywóz masła z Polski (który nastąpił po dwóch latach zwyżek) eksport tego tłuszczu znów rośnie i jest coraz bardziej istotny dla eksportu mleczarskiego - informuje FAMMU/FAPA.


03.10.2013
FAO: Światowa produkcja zbóż wzrośnie o 7,6 proc. rdr
Światowa produkcja zbóż w 2013 r. wzrośnie o 7,6 proc. rdr do rekordowego poziomu 2.489 mln ton - prognozuje Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). FAO obniżyła prognozę tegorocznej produkcji o 3 mln ton.


03.10.2013
Notowania cukru znów poszły w górę
Koniec września przyniósł dalsze podwyżki notowań cukru. W Londynie cukier biały podrożał do 490,8 USD/t, a w Nowym Jorku cukier surowy do 388,4 USD/t - informuje FAPA/FAMMU na podstawie Reuters, LIFFE, ICE .


02.10.2013
Raport BGŻ: Polska ma szanse na zwiększenie eksportu zbóż
W ciągu najbliższych siedmiu lat eksport zbóż i roślin oleistych z nowych krajów członkowskich UE zwiększy się nawet o 12 milionów ton - wynika z raportu pt. „Against the grain" przygotowanego przez analityków Banku BGŻ i Rabobanku. Jest to szansa nie tylko dla polskich producentów, ale także dla firm pośredniczących w międzynarodowym handlu.


01.10.2013
Wysokie światowe ceny przetworów mleczarskich
Światowe ceny przetworów mleczarskich osiągnęły rekordowy poziom w kwietniu br. Potem nastąpił ich nieznaczny spadek, niemniej przez cały III kwartał br. pozostawały one wysokie. Jednocześnie w ostatnich miesiącach brak było wyraźnych ruchów cen, zarówno w górę, jak i w dół.


30.09.2013
Czekolada zdrożeje na święta?
Wkrótce świąteczne żniwa czekoladowe to wtedy kupujemy jej najwięcej. Ale drożejące ziarno kakaowe może wkrótce zmusić producentów czekolady do podwyżek cen - informuje "Gazeta Wyborcza".


25.09.2013
Eksport jabłek był rekordowy
Zgodnie z danymi Eurostatu, eksport polskich jabłek w sezonie 2012/2013 ukształtował się na rekordowym poziomie wynoszącym 1,2 mln ton. Co nie jest zaskoczeniem, aż 60 proc. tej wielkości trafiło na rynek rosyjski. Eksport do Federacji Rosyjskiej zanotował w relacji r/r wzrost o blisko 70 proc.


24.09.2013
Spodziewany jest znaczny wzrost zużycia zbóż na cele przemysłowe
Według najnowszych prognoz Międzynarodowej Rady Zbożowej (MRZ) wykorzystanie zbóż na cele przemysłowe w sezonie 2013/14 zanotuje największy wzrost od czterech lat. Ma ono wynieść blisko 320 mln t, czyli o 17 mln t więcej niż w sezonie 2012/13. Za wzrost będzie odpowiadało głównie większe prognozowane zużycie kukurydzy na produkcję etanolu w Stanach Zjednoczonych, a także do produkcji cukrów w Chinach - informuje Bank BGŻ.


24.09.2013
KE obniża prognozy zbiorów kukurydzy
Jednostka monitorująca uprawy przy Komisji Europejskiej (MARS) obniżyła prognozę tegorocznych plonów i kukurydzy w Unii ze względu na skutki suchej i upalnej pogody latem na kondycję upraw tego gatunku w niektórych krajach członkowskich.


20.09.2013
Polska na targach World Food Moscow
Międzynarodowe Targi World Food Moscow to cykliczna impreza organizowana w Moskwie od 1992 roku. W tym roku targi odbywały się od 16 do 19 września, a uczestniczyło w nich ponad 1600. wystawców z 70. krajów z całego świata. m.in. z Polski, Francji, Włoch, Hiszpanii, a także Chile, Argentyny, Ekwadoru, RPA i Chin.


18.09.2013
Rośnie znaczenie eksportu zbóż drogą morską
W sierpniu zanotowano duży eksport pszenicy drogą morską. Z kolei eksport kukurydzy był stosunkowo niewielki - informują analitycy BGŻ.


17.09.2013
Korzystne prognozy dot. produkcji mięsa w UE w 2014 roku
W opublikowanym niedawno raporcie „Short Term Outlook" Komisja Europejska (KE) przedstawiła stosunkowo korzystne prognozy dot. produkcji mięsa w UE w 2014 roku - informują analitycy BGŻ.


16.09.2013
Gwałtownie rośnie cena masła kakaowego
W nadchodzącym okresie świątecznym czekoladoholicy będą musieli sięgnąć głębiej do kieszeni, żeby zapłacić za swój smakołyk, ponieważ gwałtownie rośnie cena masła kakaowego, specjalnego składnika, który sprawia, że czekolada rozpływa się w ustach - podaje Biznes.Onet.pl za Reuters.


13.09.2013
Mondelez mocno zaangażuje się w obecność w sieci społecznościowej
Grupa Mondelez International zawarła umowę, na mocy której w wielu siedzibach firmy pojawią się specjalni pracownicy odpowiedzialni za komunikację za pośrednictwem serwisu społecznościowego Twitter i współpracę z lokalnymi marketingowcami - czytamy na marketingmagazine.co.uk.


12.09.2013
Globalne ceny kawy najniższe od czterech lat
W sierpniu - kolejny miesiąc z rządu spadały ceny kawy na światowych giełdach. Tym razem średnia cena tego surowca zanotowała cenę 116,45 centów amerykańskich za funt (453,6 g). Jest to najniższy poziom cenowy od czterech lat - od sierpnia 2009 roku - podała International Coffee Organisation (ICO).


05.09.2013
FAO: Światowa produkcja pszenicy wzrośnie o ponad 5 proc. w br.
Światowa produkcja pszenicy w 2013 r. wzrośnie o 5,4 proc. rdr - ocenia w majowym raporcie Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations). Poprzednio organizacja prognozowała wzrost o 4,4 proc. rdr.


04.09.2013
Embargo na eksport żywności do Rosji mało prawdopodobne
Na razie jesteśmy dalecy od embarga na eksport polskiego mięsa i produktów mleczarskich do Rosji. Szybka reakcja krajowych inspekcji sprawiła, że najprawdopodobniej konsekwencje nie będą aż tak drastyczne - mówi serwisowi portalspozywczy.pl zastępca szefa weterynarii Jarosław Naze.


04.09.2013
Meksyk: Nadprodukcja cukru pozwala na wywóz cukru na światowy rynek
Wysoka produkcja cukru w Meksyku, która w 2013 roku ma wzrosnąć aż o 35 proc. do 6,81 mln ton, sprawia, że kraj ten może stać się jednym z ważniejszych dostawców cukru na świecie. W poprzednich latach zwykle prawie cała nadwyżka była bezcłowo eksportowana w ramach NAFTA do USA - informuje FAPA/FAMMU na podstawie Reuters.


03.09.2013
Rosja zagroziła wprowadzeniem embarga na eksport polskiej żywności. Wysyłamy tam żywność za 1 mld EUR
W 2012 r. Polska wyeksportowała do Rosji żywność za blisko 1 mld EUR. Gdyby Rosja wprowadziła embargo na eksport polskiej żywności polscy producenci musieliby zmierzyć się z nadpodażą towarów, spadkiem cen i wyhamowaniem inwestycji - czytamy w Pulsie Biznesu.


03.09.2013
Produkcja surowców oleistych może wzrosnąć o niemal 5 proc.
W sezonie 2013/14 globalna produkcja 7 podstawowych surowców oleistych powinna wzrosnąć o 4,8 proc., tj. 22 mln ton, do 478,4 mln ton wobec 456,4 mln ton sezon wcześniej oraz 433,7 mln ton dwa sezony wcześniej - informuje FAMMU/FAPA.


03.09.2013
Spada eksport cukru w Polsce, ale rośnie jego import
W pierwszym półroczu 2013 roku wywóz polskiego cukru uległ wyraźnej redukcji, jednocześnie silnie wzrósł przywóz. Z tego też powodu dodatnie saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem zmniejszyło się w relacji rocznej o ponad połowę. W pierwszych sześciu miesiącach 2013 roku eksport cukru z Polski wyniósł 229,3 tys. ton, a jego wartość 147,1 mln Euro. Oznacza to spadek r/r o odpowiednio 25 i 27 proc. - informuje FAPA/FAMMU na podstawie MRiRW.


31.08.2013
Rosja grozi Polsce embargiem na import mięsa i produktów mlecznych
Rosja może wprowadzić embargo na import mięsnej i mlecznej produkcji z Polski - poinformował w sobotę przedstawiciel rosyjskiej Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego (Rossielchoznadzor) Aleksiej Aleksiejenko.


28.08.2013
Wzrosły dostawy artykułów mlecznych do Rosji
W I połowie roku sytuacja finansowa przemysłu mleczarskiego uległa dość istotnej poprawie. Zważywszy na wzrost bezrobocia w Polsce i stagnację sprzedaży tzw. galanterii mlecznej na rynku krajowym, za podwyżki cen zbytu artykułów mlecznych odpowiada prawdopodobnie dynamiczny wzrost obrotów handlowych z zagranicą, w tym głównie z Rosją.


26.08.2013
Ceny wieprzowiny w UE najwyższe od początku 2013 r.
Ceny wieprzowiny w UE najwyższe od początku 2013 r. W kilku ostatnich tygodniach spadek podaży żywca wieprzowego przyczynił się do umocnienia cen wieprzowiny w wielu krajach Wspólnoty + informuje FAMMU/FAPA.


21.08.2013
Rosja wprowadza ścisłą kontrolę mięsa wieprzowego z Polski
Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Rosji (Rossielchoznadzor) poinformowała w środę o wprowadzeniu ścisłej kontroli wszystkich partii mięsa wieprzowego sprowadzanego z Polski - informuje PAP.


20.08.2013
Obniżają się światowe ceny masła, drożeje mleko w proszku
Dość duże zapasy masła, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, powodują, że od kilku tygodni światowe ceny tego produktu stopniowo obniżają się. Według danych USDA w pierwszej połowie sierpnia w portach Oceanii masło potaniało wobec końca lipca br. o około 3 proc. do 3350-4700 USD/ton. Niemniej, już mleko w proszku drożeje. W analizowanym okresie ceny mleka odtłuszczonego wzrosły o 2 proc. do 4300-5000 USD/t, zaś mleka pełnego o niespełna 1 proc. do 4650-5250 USD/tonę - informują analitycy BGŻ.


14.08.2013
Indeks światowych cen olejów i tłuszczów osiągnął wartość najniższą od 3 lat
W dalszym ciągu spadają globalne ceny olejów. Opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) indeks światowych cen olejów i tłuszczów w lipcu br. osiągnął wartość najniższą od 3 lat. Wyniósł on 191 punktów, co oznacza, że w tym miesiącu ceny monitorowane przez FAO były o 91 proc. wyższe niż przeciętnie w latach 2002-2004 - informują analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej.


14.08.2013
Spadek cen wołowiny w Polsce i UE
W lipcu br. cena referencyjna wołowiny (młode bydło kl. A R3) dla Unii osiągnęła pułap 372,33 EUR za 100 kg (roczny spadek na poziomie -1,1 proc.). W Polsce cena młodego bydła kl. A R3 kształtowała się na poziomie około 292 EUR za 100 kg, tj. była o 10,2 proc. niższa niż w lipcu 2012 roku - podaje FAMMU/FAPA na podst.: danych Komisji Europejskiej.


14.08.2013
Unia zbierze rekordową ilość kukurydzy
W bieżącym sezonie Unia odnotuje rekordowe zbiory kukurydzy, pomimo spodziewanych gorszych wyników produkcji tego gatunku w niektórych krajach zachodniej części Wspólnoty. Oznacza to znacznie mniejsze zapotrzebowanie na importowane zboża paszowe - informuje FAMMU/FAPA.


14.08.2013
Znacznie wyższe ceny importowanych ziemniaków w Hiszpanii
Jak wynika z najnowszych danych FEPEX, w okresie od początku stycznia do końca maja wartość importowanych do Hiszpanii ziemniaków w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku wzrosła o niecałe 118 proc. w ujęciu wartościowym do sumy 141 mln euro - informuje FAMMU/FAPA.


13.08.2013
Dobre wyniki handlu masłem i pełnym mlekiem w proszku
Dobre wyniki w międzynarodowym handlu masłem i pełnym mlekiem w proszku, spadek światowego eksportu odtłuszczonego mleka w proszku - informują analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej.


13.08.2013
Ożywienie eksportu zbóż drogą morską
Przed żniwami zanotowano ożywienie eksportu zbóż drogą morską - informują analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej.


13.08.2013
Import produktów Fonterry zakazany przez trzy kolejne kraje
Import produktów Fonterry, największego na świecie eksportera wyrobów mlecznych, zakazany został przez Rosję, Białoruś i Kazachstan.


12.08.2013
Zwyżka cen skupu mleka w UE w maju 2013 r
W związku z rosnącymi cenami przetworów mlecznych oraz przewidywanej niższej niż zakładano podaży w skali światowej praktycznie od czerwca 2012 roku obserwowana była zwyżkowa tendencja przeciętnych cen skupu mleka oferowanych przez największe unijne firmy mleczarskie, trend ten został przerwany w grudniu gdy odnotowano 1,3 proc. zniżkę - informuje FAMMU/FAPA.


08.08.2013
Indeks cen żywności na świecie spada
Indeks cen żywności na świecie w lipcu 2013 r. spadł o 3,33 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym - o 1,99 proc. - podała w czwartek na stronie internetowej Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO).


07.08.2013
Notowania cukru odbiły się od dna
Po głębokiej obniżce notowań w drugiej połowie lipca, początek sierpnia przyniósł dynamiczne wzrosty. W Londynie za tonę cukru białego trzeba było zapłacić 490,7 USD, a w Nowym Jorku za cukier surowy 374,1 USD/t. W ciągu ostatniego tygodnia notowania wzrosły odpowiednio o 3 i 5 proc., a w relacji rocznej były niższe od odpowiednio 21 i 25 proc. - informuje FAMMU/FAPA.


07.08.2013
Na rynkach światowych stabilne ceny przetworów mleczarskich
Najnowsze dane publikowane przez USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) wskazują na stabilizację sytuacji na światowym rynku mleka. Na przełomie lipca i sierpnia br. w portach Oceanii ceny odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) jak i mleka pełnego (PMP) utrzymały się na poziomie z pierwszej połowy lipca br., tj. odpowiednio 4200-4900 USD/t i 4450-5375 USD/t. Oznacza to, że OMP jest o ponad 62 proc. droższe, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, zaś PMP o 73 proc. - informują analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej.


07.08.2013
Światowy eksport śruty sojowej niższy niż przed rokiem
Światowy eksport śruty sojowej w okresie pierwszych 9 miesięcy bieżącego sezonu 2012/2013 (październik 2012-czerwiec 2013) był znacznie niższy niż o tej samej porze w sezonie poprzednim - informują analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej.


01.08.2013
Wydział Apelacyjny NYC unieważnił zakaz sprzedaży napojów bezalkoholowych powyżej 16 unicji w Nowym Jorku
W dniu 30 lipca br., Wydział Apelacyjny Sądu Najwyższego Stanu Nowy Jork wydał wyrok w sprawie zakazu sprzedaży napojów bezalkoholowych w opakowaniach powyżej 16 uncji w restauracjach i jadłodajniach na terenie Nowego Jorku.


01.08.2013
Ukraina wzmacnia pozycję na światowym rynku zbóż
W tym roku Ukraina zbierze rekordową ilość zboża - około 60 mln ton, z czego połowę przeznaczy na eksport - poinformował pierwszy wicepremier Ukrainy Sergiej Arbuzow. Wcześniejsza prognoza zakładała, że w 2013 r. ukraińscy rolnicy zbiorą około 54 mln ton zboża.


31.07.2013
W bieżącym sezonie eksport pszenicy z UE ma ponownie wzrosnąć
Francja pozostaje zdecydowanie największym eksporterem tego zboża poza Unię. Bardzo duże znaczenie mają również Niemcy oraz w coraz większym stopniu kraje wschodniej części UE - informują analitycy BGŻ.


31.07.2013
Nestle inwestuje w systemy kapsułkowe w Japonii
Szwajcarski gigant spożywczy wprowadzi na rynek japoński system do przygotowywania herbaty w kapsułkach. Special.T po raz pierwszy debiutuje poza Europą - podała "Rzeczpospolita".


31.07.2013
Wysokie zbiory trzciny cukrowej w Brazylii
Brazylijski związek sektora trzciny cukrowej UNICA poinformował, że na początku lipca 2013 roku zbiory trzciny cukrowej w sezonie 2013/14 (kwiecień/marzec) w rejonie środkowo-południowym (SC) Brazylii były o 41 proc. wyższe niż przed rokiem i wyniosły 181 mln ton - informuje FAMMU/FAPA.


30.07.2013
Nowa europejska kampania promująca owoce i warzywa
Fruitylife - fruit and vegetables, healthy and safe - to nowa kampania promująca zdrowe odżywiane oraz spożywanie owoców i warzyw. Fruitylife to kampania mająca na celu uświadomienie europejskim konsumentom jak fantastyczny i smaczny jest koszyk pełen kolorowych, zdrowych owoców i warzyw oraz jak ważna jest zdrowa i zbilansowana diet w przewagą świeżych produktów ogrodnictwa - informuje FAMMU/FAPA.


29.07.2013
Coca-Cola i PepsiCo klientami tej samej agencji marketingowej
W wyniku zapowiedzianej wczoraj fuzji dwóch światowych gigantów z branży marketingowej, francuskiej Publicis Groupe oraz amerykańskiej Omnicom Group Inc., może dojść do konfliktu interesów na niespotykaną dotąd skalę. Połączenie obu firm może doprowadzić do sytuacji, w której klientami nowej spółki będą zarówno PepsiCo, jak i Coca-Cola Company - czytamy na guardian.co.uk.


25.07.2013
Notowania cukru na giełdach znów spadają
Po podwyżkach na przełomie czerwca i lipca przyszły spadki notowań cukru. Na początku drugiej połowy lipca 2013 roku tona cukru surowego na nowojorskiej giełdzie kosztowała 354,5 USD (dostawa na październik br.), a białego w Londynie 459,7 USD (dostawa na październik br.) - informuje FAMMU/FAPA.


24.07.2013
Stabilizacja cen OMP w UE
Na przełomie marca i kwietnia ceny odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) na rynku światowym, w tym także w Unii Europejskiej zwyżkowały bardzo dynamicznie. Sytuacja była związana z największą od 30 lat suszą, jaka miała miejsce w Nowej Zelandii na początku bieżącego roku - informuje FAMMU/FAPA.


24.07.2013
Cukier tanieje na świecie ale nie w Polsce
W połowie lipca 2013 roku cukier na giełdach w Nowym Jorku i Londynie był odpowiednio 26 i 30 proc. tańszy niż przed rokiem - wynika z danych Zespołu Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (Fammu/FAPA). Ceny cukru są dziś najniższe od trzech lat i mogą nadal spadać - czytamy w Rzeczpospolitej.


23.07.2013
Prognozy zbiorów zbóż w UE znów wyższe
Pszenicy może zostać zebrane o 6,3 proc., a kukurydzy o 15,1 proc. więcej niż w ubiegłym sezonie. W czwartek 18 lipca ukazał się kolejny raport „Strategie grains". Autorzy analizy po raz kolejny podnieśli prognozy produkcji zbóż w UE-28 w sezonie 2013/14. Obecnie oczekuje się, że wyniesie ona 297,9 mln t. To o 3,5 mln t więcej niż prognozowano w czerwcowym raporcie i o 5,3 mln t więcej niż w majowym. Taka produkcja byłaby jednocześnie o 20 mln t (7,2 proc.) większa niż w sezonie 2012/13 - informują analitycy BGŻ.


19.07.2013
W sezonie 2013/14 światowa nadwyżka produkcyjna cukru mniejsza o 1/3
Amerykański Departament ds. Rolnictwa USDA oszacował światową produkcję cukru w sezonie 2013/14 (październik/wrzesień) na 174,85 mln ton w przeliczeniu na cukier surowy, czyli o niecałe 400 tys. ton więcej niż w poprzednim sezonie.


18.07.2013
FAO: Światowa produkcja zbóż wzrośnie o ponad 7 proc.
Według ostatnich prognoz FAO, w sezonie 2013/14 światowa produkcja zbóż będzie o 7,2 proc. większa niż w poprzednim sezonie i wyniesie 2 479 mln ton - informuje FAMMU/FAPA.


18.07.2013
Ziemniaki dwukrotnie droższe niż w poprzednich latach
Ceny ziemniaków w Europie Zachodniej utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. Podobnie jest też w Polsce, w odróżnieniu do ubiegłego sezonu.


17.07.2013
Kraje UE notują deficyt mleka. Poprawa na rynku możliwa w drugim półroczu
Ponadmiesięczne opóźnienie wiosny w Europie nie pozwoliło na terminowe rozpoczęcie sezonu pastwiskowego i zmusiło wielu unijnych producentów mleka do zakupów paszy na rynku. To z kolei miało negatywny wpływ na osiągane marże. W rezultacie przełożyło się na dalsze spadki podaży mleka - informuje Bank BGŻ.


17.07.2013
UE: Wprowadzenie cukru pozakwotowego wzrosło do 600 tys. ton
Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie wykonawcze wprowadzające na unijny rynek po raz czwarty w sezonie 2012/13 (październik/wrzesień) pozakwotowy cukier. Zgodnie z oczekiwaniami KE zdecydowała się wprowadzić 150 tys. ton cukru pozakwotowego. Opłatę wyrównawczą ustalono tym razem na 148 euro/t - informuje FAMMU/FAPA.


11.07.2013
Władze w Indiach rozważają podniesienie cła na cukier
Hinduskie władze rozważają podniesienie cła importowego na cukier. Pomysł nie jest nowy. Mówiło się o nim już pod koniec 2012 roku. Obecnie jednak władze oczekują mniejszej o 10 proc. produkcji cukru w sezonie 2013/14 i dla ochrony rodzimego rynku możliwe jest podniesienie stawek celnych - informuje FAMMU/FAPA.


09.07.2013
Spadki światowych cen przetworów mleczarskich w czerwcu, w lipcu ich odbicie
W czerwcu br., podobnie jak miesiąc wcześniej, przeważały spadkowe tendencje cen, co obrazuje m.in. opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) indeks globalnych cen artykułów mlecznych (OMP, PMP, masło, sery i kazeiny). W ubiegłym miesiącu zmniejszył się on wobec maja br. o 4 proc. (prawie 11 punktów) i ukształtował na poziomie 239 punktów. Zatem nadal ceny monitorowane przez FAO pozostają bardzo wysokie - o ponad 139 proc. wyższe niż przeciętnie w latach 2002-2004 - informują analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej


03.07.2013
IGC ponownie podniosła prognozę globalnych zbiorów zbóż
International Grains Council (Międzynarodowa Rada Zbożowa) podniosła prognozę światowych zbiorów zbóż w sezonie 2013/14 do 1.919 mln ton wobec 1.916 mln ton prognozowanych wcześniej - wynika z majowego raportu.


03.07.2013
FAO: w tym roku światowa produkcja wieprzowiny wzrośnie o 1,5 proc.
Według czerwcowych prognoz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), w 2013 r. światowa produkcja mięsa wieprzowego wzrośnie o 1,5 proc. do rekordowego poziomu 114,2 mln ton.


02.07.2013
Chorwacja a sektor mleczarki w UE
.
wydrukuj artykuł prześlij dalej komentarze (0) .
.
Członkostwo Chorwacji w Unii Europejskiej prawdopodobnie nie przyniesie dużych zmian na wspólnotowym rynku mleczarskim. Z rocznym skupem na poziomie około 600-650 tys. t kraj ten zajmuje 23 miejsce pod tym względem w UE-28, zaraz za Estonią a przed Słowenią. Co więcej, z 4,4-milionową populacją nie stanowi także istotnego rynku zbytu dla unijnych eksporterów - informują analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej.


29.06.2013
Rośnie światowa produkcja zbóż
Światowe zbiory zbóż w sezonie 2012/2013 wyniosły szacunkowo 1.782,5 mln ton, natomiast w przyszłym sezonie 2013/2014 powinny wzrosnąć o 9,2 proc., do 1.945,9 mln ton - podała Agencja Rynku Rolnego, za FAS USDA oraz Grain: World Markets and Trade.


25.06.2013
Eksport przetworów mlecznych mocno wzrósł
W I połowie roku popyt na przetwory mleczarskie na rynku globalnym był przede wszystkim generowany przez Rosję i Chiny. Sytuację tę dobrze wykorzystały polskie firmy - informuje Bank BGŻ.


25.06.2013
Produkcja rzepaku nieco wzrośnie, ale nadal niska
Według prognoz Oil World, opublikowanych 7 czerwca br., produkcja rzepaku w UE w nadchodzącym sezonie 2013/2014 może wynieść 19,7 mln t, tj. o 0,4 mln t więcej niż w sezonie 2012/2013. Niemniej i tak byłby to niższy wynik niż w sezonach 2010/2011 i 2009/2010 - informuje Bank BGŻ.


25.06.2013
Notowania cukru odbiły się od dna
W drugiej połowie czerwca 2013 roku tona cukru surowego na nowojorskiej giełdzie kosztowała 374,1 USD (dostawa na lipiec br.), a białego w Londynie 495,8 USD (dostawa na sierpień br.) - informuje FAPA/FAMMU na podstawie Reuters, LIFFE, ICE.


24.06.2013
ICO: Kawa osiąga najniższe poziomy cenowe od trzech lat
W kwietniu br. średnia cena funta (453,6 g) kawy na międzynarodowych rynkach wyniosła 129,55 centów amerykańskich, co oznacza 1,4-proc. spadek w porównaniu z marcem br. Jest to najniższy poziom od trzech lat - ostatnio kawa była tak tania w maju 2010 r.


20.06.2013
Spadek światowych cen przetworów mlecznych w maju
W marcu i kwietniu bieżącego roku notowano ponad 1 proc. zwyżki poziomu indeksu cen żywności FAO który mierzy poziom cen podstawowych artykułów żywnościowych - informuje FAMMU/FAPA.


19.06.2013
Misja gospodarcza ARR, branża spożywcza - Hongkong
Agencja Rynku Rolnego podczas hongkońskich targów organizuje misję handlową dla firm z branży spożywczej. Targi HKTDC Food Expo odbywają się od 15-17 sierpnia.


19.06.2013
W 2013 roku wzrośnie globalna produkcja mleka
Według najnowszych prognoz FAO w 2013 r. produkcja mleka na świecie osiągnie poziom 784 mln t, tj. zwiększy się o 2 proc. wobec 2012 roku. Oznacza to, że tempo wzrostu utrzyma się na poziomie notowanym w ubiegłej dekadzie (2,1 proc.). Największy przyrost oczekiwany jest w Azji (o 4,2 proc. w relacji rocznej do 302 mln t), w tym głównie w Chinach (o prawie 6 proc. do 46,7 mln t), Indiach (o 4 proc., tj. 5,3 mln t do 139 mln t) i Pakistanie (o 3 proc. do 39,1 mln t). Główną siłą napędową produkcji jest dynamicznie rosnąca konsumpcja przetworów mleczarskich (w przeliczeniu na osobę) w tym regionie oraz - w przypadku Indii - szybki wzrost liczby ludności - podają analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej.


19.06.2013
Rynkowe ceny kawy najniższe od 4 lat, a w kawiarniach brak zmian
12 lat temu w Brazylii kawy było tak dużo, że próbowano nią utwardzać drogi. Teraz plantatorom przypomniały się tamte obrazki. To nie znaczy jednak, że kawy będzie się można taniej napić w modnym lokalu - pisze "Gazeta Wyborcza".


19.06.2013
Wyższe zbiory rzepaku w Polsce, Niemczech i Czechach
Według prognoz Oil World, opublikowanych 7 czerwca br., produkcja rzepaku w UE w nadchodzącym sezonie 2013/2014 może wynieść 19,7 mln t, tj. o 0,4 mln t więcej niż w sezonie 2012/2013. Niemniej i tak byłby to niższy wynik niż w sezonach 2010/2011 i 2009/2010 - podają analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej.


19.06.2013
Cukier jest najtańszy od 3 lat
W połowie czerwca 2013 roku tona cukru surowego na nowojorskiej giełdzie kosztowała 357,4 USD (dostawa na lipiec br.), a białego w Londynie 475,1 USD (dostawa na sierpień br.). Ostatnie tygodnie przyniosły dalszą przecenę - informuje FAPA/FAMMU na podstawie Reuters, LIFFE, ICE.


14.06.2013
Bank Światowy obniżył prognozę wzrostu PKB w Polsce
Bank Światowy obniżył prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2013 roku do 1,0 proc. z 1,6 proc. prognozowanych w styczniu - wynika z czerwcowego raportu regionalnego BŚ, opublikowanego w czwartek. Na 2014 rok prognozowane jest odbicie tempa wzrostu PKB do 2,0 proc


13.06.2013
USA: Władze chcą zablokować import cukru poprzez system dopłat
Amerykańskie władze planują wprowadzenie mechanizmu, który ma polegać na subsydiach dla zagranicznych dostawców cukru na amerykański rynek w ramach kwot importowych - informuje FAPA/FAMMU na podstawie Reuters.


12.06.2013
Na mleku w proszku w Unii Europejskiej nie będzie już zdjęć dzieci
Aby nie zniechęcać matek do karmienia piersią, na opakowaniach mleka w proszku w Unii Europejskiej nie będzie wolno umieszczać zdjęć niemowląt. To efekt nowych zasad dotyczących oznakowania żywności dla dzieci, przyjętych we wtorek przez eurodeputowanych w Strasburgu.


12.06.2013
Rynek roślin oleistych jest niestabilny
Rynek rzepaku i roślin oleistych jest chwiejny, a języczkiem u wagi jest pogoda w USA, która wpływa na opóźnienia zasiewów. Z drugiej strony poprawa uwilgotnienia gleb polepsza perspektywy dla letnich zbiorów - informuje FAMMU/FAPA.


12.06.2013
W maju nieznacznie wzrósł światowy indeks cen zbóż
Ceny surowców rolnych na świecie w maju były stabilne. Zboża nieznacznie podrożały - informują analitycy BGŻ.


10.06.2013
Półki sklepowe wolne od niebezpiecznej żywności: Komisja publikuje roczne sprawozdanie na temat unijnego systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach
Z opublikowanego dziś rocznego sprawozdania na temat europejskiego systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF) wynika, że w 2012 r. prawie 50 proc. powiadomień dotyczących odrzucenia żywności i paszy na granicach UE miało miejsce z powodu zagrożenia, jakie stwarzały one dla bezpieczeństwa żywności. Od ponad 30 lat RASFF jest narzędziem informatycznym, które ułatwia transgraniczny przepływ informacji między krajowymi urzędami ds. bezpieczeństwa żywności i odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa żywności dla obywateli Europy.


04.06.2013
IGC podniosła prognozę globalnych zbiorów zbóż
International Grains Council (Międzynarodowa Rada Zbożowa) podniosła prognozę światowych zbiorów zbóż w sezonie 2013/14 do 1.916 mln ton wobec 1.906 mln ton prognozowanych wcześniej - wynika z majowego raportu.


04.06.2013
W kwietniu światowe ceny produktów mleczarskich nadal rosły
Od października ubiegłego roku aż do końca lutego 2013 r. poziom indeksu cen żywności FAO który mierzy poziom cen podstawowych artykułów żywnościowych, wykazywał delikatną tendencję spadkową. Spadki były coraz łagodniejsze aż w trzecim miesiącu bieżącego roku indeks uległ niewielkiemu zwiększeniu w skali miesięcznej - o 1,13 proc. Kolejną, 1,07 proc. zwyżkę odnotowano w kwietniu - informuje FAMMU/FAPA.


03.06.2013
ICO: Kawa osiąga najniższe poziomy cenowe od trzech lat
W kwietniu br. średnia cena funta (453,6 g) kawy na międzynarodowych rynkach wyniosła 129,55 centów amerykańskich, co oznacza 1,4-proc. spadek w porównaniu z marcem br. Jest to najniższy poziom od trzech lat - ostatnio kawa była tak tania w maju 2010 r.


29.05.2013
Eksport mięsa wieprzowego wykazuje stałą tendencję rosnącą
Według danych MF za I kwartał 2013 r. wywóz nieprzetworzonego mięsa wieprzowego wyniósł 96,7 tys. t i był o 14 proc. wyższy niż w tym okresie w zeszłym roku. Ponad połowa polskiego mięsa wieprzowego (ok. 53 proc.) trafiła na rynek UE (głównie Włochy - 12 proc. udział w eksporcie, Węgry, Słowacja, Niemcy), był to 26% wzrost wolumenu w relacji rocznej - informują analitycy BGŻ.


29.05.2013
Ceny pszenicy w Polsce wzrosły bardziej niż na świecie
Średnie ceny pszenicy na świecie są w bieżącym sezonie o kilkanaście procent wyższe niż w sezonie ubiegłym. W Polsce wzrost cen był większy - informują analitycy BGŻ.


29.05.2013
UE: Kwota importowa na cukier przemysłowy w sezonie 2013/14
W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano rozporządzenie wykonawcze K(UE) nr 470/2013 ustanawiające w sezonie 2013/14 (październik/wrzesień) kwotę importową na 400 tys. ton cukru do wykorzystania na cele przemysłowe. Import w ramach kontyngentu 09.4390 jest bezcłowy - informuje FAPA/FAMMU na podstawie Dz. U. UE.


29.05.2013
KE: Tegoroczne zbiory pszenicy będą na poziomie średniej
KE obniżyła prognozowane plony pszenicy w UE w nadchodzącym sezonie, głównie ze względu na spodziewane gorsze zbiory w Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz w krajach położonych we wschodniej części ugrupowania. Obecne prognozy zbiorów pozostają bliskie średniej - poinformował MARS.


25.05.2013
Czy w Europie zabraknie warzyw do przetwórstwa?
Jak poinformował PROFEL - Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw, w wielu państwach unijnych producenci zarówno puszkowanych produktów ogrodnictwa jak i mrożonek obawiają się o wielkość dostaw ze zbiorów z bieżącego roku - informuje Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie: PROFEL


25.05.2013
Czesi zrobili ankietę. Wynik? Polska żywność smakuje lepiej niż czeska
Z ankiety opublikowanej w czwartek przez czeski portal internetowy "idnes.cz" wynika, że polskie produkty żywnościowe importowane do Czech biją na głowę czeskie: lepiej smakują i lepiej prezentują się na talerzach.


21.05.2013
Rośnie eksport przetworów mleczarskich z Polski
Najnowsze dane wskazują, że wyhamowują silne wzrostowe dynamiki eksportu artykułów mlecznych, obserwowane na początku bieżącego roku. Według informacji Ministerstwa Finansów (za MRiRW) w I kwartale br. wartość polskiego eksportu przetworów mleczarskich była o ponad 8 proc. wyższa niż przed rokiem i wyniosła 350,8 mln euro. Jeszcze w styczniu br. przyrost ten sięgał 20 proc. w relacji rocznej. W marcu br. wyniósł już zaledwie 4 proc, r/r, a dobra koniunktura utrzymywała się jedynie na rynku masła oraz serów - informują analitycy BGŻ.


06.05.2013
Inteligentniejsze przepisy na rzecz bezpieczniejszej żywności: Komisja przedstawia przełomowy pakiet służący modernizacji, uproszczeniu i umocnieniu łańcucha rolno-spożywczego w Europie
Komisja Europejska przyjęła dzisiaj pakiet proponowanych środków służących skuteczniejszemu egzekwowaniu norm zdrowia i bezpieczeństwa w całym łańcuchu rolno-spożywczym. Bezpieczeństwo żywności ma zasadnicze znaczenie dla uzyskania zaufania konsumentów i nadania produkcji żywności zrównoważonego charakteru.


03.05.2013
Nowe kontyngenty taryfowe na produkty rolne z Peru
Dnia 3 maja 2013 roku w Dzienniku Urzędowym unii Europejskiej ukazało się Rozporządzenie
wykonawcze Komisji (UE) nr 405/2013 z dnia 2 maja 2013 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na produkty rolne pochodzące z Peru.


26.04.2013
UE nakłada wyższe cło na mrożoną, amerykańską kukurydzę
W dniu 18 kwietnia 2013 roku ukazało się rozporządzenie wykonawcze Komisji nr 349/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. zmieniające stawkę dodatkowego cła na produkty, a w zasadzie na jeden produkt w przypadku rynku owoców i warzyw, pochodzący z USA.


22.04.2013
Rozmowy o wolnym handlu między UE a Kanadą blokuje problem pochodzenia zwierząt
Rozmowy dotyczące umowy o wolnym handlu między krajami UE a Kanadą dotarły do końcowego etapu, ale pojawił się problem, który może je na jakiś czas zablokować.


22.04.2013
Wódka z mleka krowiego?
Brytyjski producent mleka – Jason Barber zainspirowany filmem dokumentalnym o mieszkańcach Syberii robiących wódkę z mleka jaka postanowił, że zrobi ją z mleka swoich 250 krów.


14.04.2013
Gwałtowny wzrost przetworów mlecznych na GDT
Dnia 2 kwietnia 2013 roku na otwartej po raz 89 aukcji internetowej platformy handlowej GlobalDairyTrade (GDT), odnotowano dynamiczne wzrosty cen wszystkich przetworów mlecznych poza cenami pełnotłustego mleka w proszku (PMP), których dramatyczną, 19 proc. zwyżkę odnotowano przed dwoma tygodniami - informuje FAMMU/FAPA.


26.03.2013
Wzrost cen przetworów mleczarskich na rynkach światowych
Marzec jest dziewiątym z kolei miesiącem rosnących globalnych cen przetworów mleczarskich. W jego pierwszym tygodniu średnia cena artykułów mlecznych notowana w portach Oceanii była wyższa o 20 proc. względem końca grudnia i o 54 proc. wobec czerwca 2012 roku - informują analitycy BGŻ.


21.03.2013
Producenci słodyczy liczą na kompromis w sprawie kwot cukrowych
19 marca br. ,po długich obradach Rada UE złożona z Ministrów Rolnictwa Państw Członkowskich uzgodniła wspólne stanowisko, które zakłada przedłużenie systemu kwotowania do roku gospodarczego 2016/2017


00.03.2013
Ukraina zwiększyła eksport zbóż
Od żniw 2012 r. Ukraina wyeksportowała już 17,6 mln ton zbóż, o 4,7 mln ton więcej niż przed rokiem - podało ukraińskie ministerstwo rolnictwa. W ocenie ministra rolnictwa Mykoły Prysjażniuka, atrakcyjność inwestycji w sektorze rolnym rośnie.


28.02.2013
Zmiany standardu IFS
Od 1-go lipca zeszłego roku zaczęło obowiązywać kolejne, 6-te już wydanie normy International Food Standard.


28.02.2013
Zmiany standardu BRC
Wersja 6-ta normy BRC kładzie większy nacisk na praktyczną stronę audytu uwzględniając zarzuty do poprzedniej wersji mówiące, że zbytnio skupiała się na stronie formalnej (procedurach oraz sporządzeniu raportu po audycie).


19.02.2013
W 2012 roku zwiększył się eksport przetworów mleczarskich z Polski
W ubiegłym roku wartość całego eksportu z Polski wyniosła 141,9 mld euro, co oznacza, że wobec 2011 r. zwiększyła się o 3,8 proc. Wyniki wymiany handlowej artykułami mleczarskimi były wyraźnie gorsze - informują analitycy BGŻ.


19.02.2013
Rośnie eksport drobiu
Rok 2012 był kolejnym udanym okresem dla polskiego eksportu mięsa drobiowego. Potwierdza to wysoki wzrost dynamiki eksportu na poziomie 17% w relacji rocznej. Z kolei w okresie pięciu lat (2008-2012 r.) wolumen wywozu zwiększył się o 77 proc.


13.02.2013
KE proponuje przepisy mające wzmocnić bezpieczeństwo produktów
KE przyjęła w środę pakiet ws. poprawy bezpieczeństwa nieżywnościowych produktów będących w obiegu na rynku unijnym. Nowe przepisy m.in. obligują producentów, w tym tych spoza UE, do informowania o miejscu wytwarzania towarów; ułatwiają też współpracę służb.


05.02.2013
Zmienny tydzień notowań zbóż
W ujęciu tygodniowym bardzo różniły się notowania pszenicy i kukurydzy na poszczególnych giełdach. Pszenica na MATIF w kontrakcie marcowym podrożała przez tydzień o 0,5 proc., natomiast na CBOT spadła o 1,5 proc. Kukurydza w Paryżu potaniała o 0,5 proc., a w Chicago podniosła się o 2,1 proc.


04.02.2013
UE- Zmiany w katalogu materiałów paszowych
Komisja Rozporządzeniem WE/68/2013 z 16 stycznia 2013 roku w sprawie katalogu materiałów paszowych zmieniła treść tego rozporządzenia, a poprzednie rozp. WE/575/2011 z 16 czerwca 2011 r. traci moc prawną - informuje FAMMU/FAPA na podst.: Dziennik Urzędowy KE


01.02.2013
Stabilizacja cen masła w UE
W 2012 roku ceny masła w Unii Europejskiej zmieniały się turbulentnie. Początek ubiegłego roku był kontynuacją zapoczątkowanego w ostatnich miesiącach 2011 r. pogorszenia koniunktury na unijnym rynku mleczarskim. Ceny podstawowych przetworów mlecznych, jak masła, czy mleka w proszku (PMP i OMP) zniżkowały - informuje FAMMU/FAPA.


29.01.2013
W latach 2012-22 naszą część Europy czeka szybki wzrost produkcji zbóż
Produkcja zbóż w UE-27 w najbliższych dziesięciu latach wzrośnie o 10 proc., przy czym wzrost w naszej części kontynentu będzie trzykrotnie szybszy niż w tzw. starych krajach członkowskich UE - informują analitycy BGŻ.


28.01.2013
Kartel będzie kontrolował globalne ceny herbaty?
Najwięksi na świecie producenci herbaty łączą siły. W przyszłości mogą tworzyć kartel, który będzie kontrolować ceny na światowym rynku - informuje Puls Biznesu, za BBC.com.


24.01.2013
UE: Druga transza eksportu pozakwotowego cukru jest uruchomiona
Zgodnie z oczekiwaniami Komisja Europejska zdecydowała się zwiększyć o 700 tys. ton pozakwotowy wywóz cukru w sezonie 2012/13 (październik/wrzesień) - informuje FAMMU/FAPA.


24.01.2013
Ceny kawy na światowych rynkach spadają kolejny miesiąc z rzędu
W grudniu br. średnia cena funta (453,6 g) kawy na międzynarodowych rynkach spadła średnio o 3,7 proc. mdm osiągając cenę 131,31 centów amerykańskich. Jest to to najniższa cena od maja 2010 roku - wynika z danych International Coffee Organisation.


23.01.2013
Rosja rozważa zniesienie cła na import zbóż
Rosyjskie ministerstwo rolnictwa, chcąc zahamować wzrost cen zbóż na tamtejszym rynku, rozważa zniesienie 5 proc. opłaty celnej na import zbóż - informuje portal product. ru.


22.01.2013
Unia wyeksportowała o 8 proc. więcej zbóż
Według danych zawartych w ostatnim raporcie Międzynarodowej Rady Zbożowej (MRZ) w okresie od lipca do listopada 2012 r. eksport pszenicy z UE-27 wyniósł łącznie 8,25 mln t wobec 7,64 mln t w tym samym okresie rok wcześniej. Oznacza to wzrost prawie o 8 proc. - informuje Bank BGŻ.


18.01.2013
UE: Prognoza bilansu cukru na sezon 2012/13
Komisja Europejska zrewidowała w dół szacunek przeniesienia cukru z sezonu 2011/12 na 2012/13 z 871 do 801 tys. ton. Głównym powodem jest zmniejszenie wolumenu przeniesienia na Litwie z 53 tysięcy do zaledwie 53 ton. Szacunek produkcji cukru w sezonie 2012/13 (październik/wrzesień) został zmniejszony z 18,689 do 18,542 mln ton - informuje FAPA/FAMMU na podstawie KE.


17.01.2013
McDonald`s wprowadzi nowe opakowania
McDonald's Corp. ujawnił plany wprowadzenia nowych opakowań zawierających kody QR, dzięki którym za pomocą urządzeń mobilnych będzie można odczytać informacje na temat wartości odżywczej oferowanych produktów.


16.01.2013
Kto zarabia, a kto traci na kwotach cukrowych?
Komunikat prasowy koalicji indywidualnych i przemysłowych użytkowników cukru


16.01.2013
W tym sezonie podaż rzepaku będzie najniższa od 4 lat
W bieżącym sezonie 2012/2013 prognozy globalnej podaży rzepaku przewidują spadek o 1,3 mln ton, do poziomu najniższego od 4 lat tj. 65,9 mln ton. W ciągu 2 lat odnotowano spadek o 1,7 mln ton - informuje FAMMU/FAPA.


15.01.2013
Kolejny miesiąc z rzędu spada indeks światowych cen olejów i tłuszczów
Indeks światowych cen olejów i tłuszczów, opracowany przez FAO, w grudniu 2012 osiągnął wartość 197 punktów i był o blisko 2% niższy (4 punkty) niż w listopadzie - informują analitycy BGŻ.


06.01.2013
W grudniu ceny OMP w UE wciąż stabilne
2012 rok był burzliwym na rynku odtłuszczonego mleka w proszku. Ceny unijnego OMP zmieniały się turbulentnie, co widać na wykresie. Początek ubiegłego roku był kontynuacją zapoczątkowanego w ostatnich miesiącach 2011 r. pogorszenia koniunktury na unijnym rynku mleczarskim - informuje FAMMU/FAPA.


05.01.2013
W 2012 r. cukier na światowych giełdach staniał o 15-17 proc.
W ubiegłym roku notowania cukru na światowych giełdach spadały. W Nowym Jorku surowiec ten w ciągu roku potaniał o 17 proc., a w Londynie - o 15 proc. - poinformowała Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAMMU/FAPA).


05.01.2013
Zmiany cen na rynku mięsa
Jak podaje Komisja Europejska w listopadzie 2012 r. największą dynamikę wzrostu cen w krajach UE w horyzoncie rocznym wśród najważniejszych gatunków mięsa wykazywała wieprzowina (+12,9 proc.). Porównując jednak poziom cen miesiąc do miesiąca okazuje się, że cena tego gatunku mięsa obniżyła się w listopadzie minionego roku w stosunku do października o 4,6 proc. - informuje FAMMU/FAPA.


02.01.2013
Ceny masła w UE wyższe niż ceny światowe
Koniec maja bieżącego roku przyniósł sezonową obniżkę dostaw na półkuli południowej. Od tego okresu notowano systematyczne zwyżki cen masła, które przeplatane były niewielkimi okresami stabilizacji - informuje FAMMU/FAPA.


27.12.2012
Nowe przepisy o przywozie mięsa i jaj z Rosji
8 grudnia 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ukazało się rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1162/2012 z dn. 7 grudnia 2102 r., na mocy którego dopuszczony został przywóz z Rosji do UE mięsa drobiowego, produktów mięsnych z drobiu oraz jaj drobiu - podaje FAMMU/FAPA na podst. Dziennika Urzędowego UE.


27.12.2012
Zbiory oleistych w UE spadły o ponad 6 proc.
Francuska organizacja COCERAL podała do wiadomości grudniowe, finalne szacunki zbiorów roślin oleistych w Unii w 2012 roku. Były one na poziomie około 26,95 mln ton wobec 28,76 mln ton w 2011 roku (-6,3 proc.) – informuje FAMMU/FAPA.


22.12.2012
Coca-Cola wprowadza nowoczesne opakowania soków na rynek rosyjski
Tetra Pak, czołowy dostawca rozwiązań opakowaniowych, oraz Coca-Cola Hellenic, europejski producent napojów spod znaku Coca-Cola Company, ogłosiły pierwsze w skali świata wdrożenie opakowania Tetra Gemina Aseptic (TGA) Leaf, w którym na rynku rosyjskim będą sprzedawane soki marki Dobry.


21.12.2012
Ceny cukru najniższe od ponad dwóch lat
Pierwsza połowa grudnia 2012 roku przyniosła wyraźny spadek notowań cukru. W Nowym Jorku cukier surowy potaniał w ciągu ostatniego tygodnia o 5 proc. do 408,7 USD/t, a biały w Londynie stracił 4 proc, spadając do 500,2 USD/t. W ujęciu miesięcznym notowania cukru surowego zmniejszyły się o 4 proc., a białego o 5 proc. W relacji rocznej ceny cukru były niższe odpowiednio o 19 i 15 proc. - informuje FAMMU/FAPA.


20.12.2012
Ceny przetworów mleczarskich wzrosły
Ożywienie na światowym rynku mleka, które rozpoczęło się w sierpniu br., utrzymywało się przez cały IV kwartał 2012 roku. Niemniej, w grudniu wzrostowe dynamiki nieco wyhamowały. W rezultacie ceny przetworów mleczarskich ukształtowały się na poziomie od 0,5 proc. do 5 proc. wyższym niż w październiku br. Największe zmiany odnotowano w przypadku pełnego mleka w proszku (PMP) oraz serów - informuje Bank BGŻ.


17.12.2012
Ceny kawy na światowych rynkach spadają od początku sezonu
W listopadzie br. cena funta (453,6 g) kawy na międzynarodowych rynkach spadła średnio o 7,3 proc. mdm osiągając cenę 136,35 centów amerykańskich. Jest to to najniższa cena od maja 2010 roku - wynika z danych International Coffee Organisation.


01.12.2012
Ceny skupu mleka w UE rosną
Od początku bieżącego roku obserwowana była zniżkowa tendencja przeciętnych cen skupu mleka oferowanych przez największe unijne firmy mleczarskie. Trend ten został przerwany w czerwcu, kiedy to odnotowano 2,3 proc. wzrost w skali miesięcznej - informuje FAMMU/FAPA.


24.11.2012
W tym sezonie bilans zbóż w UE będzie napięty
W bieżącym sezonie unijna produkcja zbożowa była o około 5 proc. mniejsza w porównaniu do zeszłorocznego poziomu. Bilans zbożowy UE staje się napięty, zwłaszcza, że poziom eksportu do krajów trzecich nie będzie niższy niż w zeszłym sezonie - informuje FAMMU/FAPA.


22.11.2012
W 2012 roku w UE wyższa produkcja mleczarska
Według najnowszych danych zaprezentowanych przez KE, łączna ilość mleka dostarczona do zakładów przetwórczych w Unii Europejskiej w ciągu ośmiu miesięcy 2012 roku była wyższa od jej poziomu z analogicznego okresu roku 2011 - informuje FAMMU/FAPA.


18.11.2012
Rosja wyprodukuje 71 mln ton zbóż
Według rosyjskiego ministra rolnictwa, tegoroczne zbiory zbóż w Rosji szacowane są na 71 mln ton. Jest to znacząco mniej w porównaniu z 94 mln ton zebranymi w poprzednim sezonie - informuje FAMMU/FAPA.


16.11.2012
Cukier najtańszy od dwóch lat. Kolejna fala przecen
Przełom października i listopada przyniósł kolejną falę przecen notowań cukru. W Nowym Jorku cukier surowy potaniał w ciągu ostatniego tygodnia o 3 proc. do 417,8 USD/t, a biały w Londynie stracił 2 proc., spadając do 531 USD/t. W ujęciu miesięcznym spadki wyniosły odpowiednio 11 i 10 proc., a w relacji rocznej ceny cukru surowego były niższe o 25 proc., a białego o 22 proc. - podała FAMMU/FAPA.


10.11.2012
Fiasko negocjacji w sprawie unijnego budżetu na 2013 rok
Negocjacje między Radą UE a Parlamentem Europejskim z udziałem Komisji Europejskiej, w ramach komitetu koncyliacyjnego, w sprawie budżetu UE na 2013 roku zakończyły się fiaskiem - powiedział w piątek wieczorem agencji AFP szef delegacji PE Alain Lamassoure.


09.11.2012
Raport FAO: Światowa produkcja owoców tropikalnych rośnie ok. 1,7 proc. rocznie
Jak poinformowało FAO - Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, światowa produkcja owoców tropikalnych według wstępnych szacunków do 2014 r. wyniesie około 82 mln ton. Tym samym dzięki obserwacjom prowadzonym od 2004 r. stwierdzono, iż jest to coroczny przyrost na poziomie 1,7 proc. - podaje FAMMU/FAPA.


07.11.2012
Skup mleka w Unii wzrósł o 1 proc.
W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy br. skup mleka w UE-27 ukształtował się na poziomie 95,2 mln t, tj. był o ponad 1 proc. wyższy, niż w analogicznym okresie przed rokiem. Największe zmiany odnotowano w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, odpowiadających za około 13 proc. całkowitej produkcji towarowej mleka we Wspólnocie. W Polsce (wg danych Eurostatu) dostawy mleka zwiększyły się o ponad 8 proc. r/r, na Węgrzech o prawie 9 proc., zaś w Czechach o około 6 proc.


26.10.2012
Znaczne wzrosty cen zbóż na MATIF
W środę tylko kukurydza na CBOT niewiele potaniała. Pszenica na MATIF w kontrakcie listopadowym wzrosła o 1,3 proc., na CBOT podrożała o 1,8 proc. Kukurydza w Paryżu podniosła się o 1,5 proc., a w Chicago spadła o 0,2 proc.


23.10.2012
Produkcja zbóż w Rosji zmniejszy się o ponad 20 proc.
Rosja jest drugim krajem, po USA, w największym stopniu dotkniętym negatywnymi skutkami suszy w sezonie 2012/13. Kraj, zaliczany do grona kluczowych dostawców pszenicy odnotuje znaczny spadek zbiorów zbóż, szacowany przez oficjalne, rosyjskie źródła na 71 mln ton, wobec 94 mln ton w poprzednim sezonie - informuje FAMMU/FAPA.


16.10.2012
UE wprowadza nakaz badania kiełków
Unia Europejska wprowadza rozporządzenie nakładające obowiązek badania kiełków przed dopuszczeniem ich do na rynek. To rezultat ubiegłorocznej epidemii w Niemczech wywołanej przez nieznany wcześniej, wyjątkowo groźny szczep pałeczki okrężnicy - E. coli. Ostatecznie stwierdzono, że zakażenia i śmierć kilkudziesięciu osób wywołały bakterie znajdujące się w kiełkach kozieradki, pochodzących z Egiptu.


24.09.2012
Na aukcji Fonterry rosną ceny OMP, PMP i kazeiny
Dnia 18 września 2012 roku na otwartej po raz 76 aukcji internetowej platformy handlowej GlobalDairyTrade (GDT), odnotowano kolejne zwyżki cen. Średnia cena dla wszystkich produktów ze wszystkich kontraktów terminowych, która osiągnęła poziom 3,25 tys. USD/t, jest o niemal 2,4 proc. wyższa względem poprzedniego przetargu - informuje FAMMU/FAPA.


24.09.2012
Kolejny spadek cen kawy na światowych rynkach
W sierpniu br. cena funta (453,6 g) kawy na międzynarodowych rynkach spadła średnio o 6,6 proc. mdm osiągając cenę 148,50 centów amerykańskich. Jest to to spadek po lipcowej zwyżce, która wyniosła 9,5 proc.


18.09.2012
Kolejna obniżka prognozy zbiorów pszenicy i kukurydzy w UE
Firma analityczna Tallage w najnowszym numerze miesięcznika Strategie Grains obniżyła prognozę tegorocznych zbiorów zbóż w UE o 4,4 mln t do 270,5 mln t. Mniejsze niż wcześniej przewidywano mają być zbiory kukurydzy i pszenicy, a nieznacznie większe jęczmienia.


28.08.2012
Międzynarodowa Rada Zbożowa ponownie skorygowała w dół prognozy zbiorów zbóż
Międzynarodowa Rada Zbożowa w najnowszym raporcie wydanym 23 sierpnia br. po raz kolejny obniżała prognozowany poziom zbiorów zbóż na świecie w sezonie 2012/2013. Według najnowszych ocen wyniosą one 1 776 mln t, wobec 1 849 zebranych w sezonie poprzednim. Jednocześnie przewiduje się spadek globalnego popytu na surowce zbożowe w skali roku o 35 mln t do 1 809 mln ton. Ostatecznie eksperci Rady spodziewają się, że na koniec czerwca 2013 r. światowe zapasy zbóż będą o 33 mln t niższe w stosunku do analogicznego okresu w 2012 roku i wyniosą 338 mln ton - podali analitycy Banku BGŻ.


24.08.2012
W przyszłym sezonie spadną zbiory i podaż słonecznika
Wbrew wzrostowi globalnych zasiewów zbiory słonecznika w sezonie 2012/13 prawdopodobnie będą niższe od zeszłorocznych o około 2,1 mln ton i osiągną tylko 37,3 mln ton na skutek redukcji plonów zwłaszcza w UE oraz WNP. W wyniku redukcji zbiorów podaż słonecznika na świecie spadnie o 2,2 mln ton tj. 5,2 proc. do blisko 40 mln ton - informuje FAMMU/FAPA.


23.08.2012
Tegoroczne zbiory jabłek w UE bedą o 9 proc. mniesze niż w ub.r.
Według wstępnych danych WAPA (Światowe Stowarzyszenie Producentów Jabłek i Gruszek) szacunkowych, w bieżącym, 2012 roku na terenie wszystkich państw unijnych zebrane zostanie około 9,739 mln ton jabłek, czyli o 9 proc. mniej wobec roku poprzedniego, kiedy wielkość ta wyniosła 10,663 mln ton - informuje FAMMU/FAPA.


22.08.2012
Zbiory zbóż na Ukrainie mogą być nawet o 25 proc. niższe
Według ukraińskiej firmy analitycznej ProAgro, ukraiński eksport zbóż w sezonie 2012/13 wyniesie 19,8 mln ton wobec 23,4 mln ton w poprzednim sezonie. Tegoroczne zbiory ocenione zostały na 42,6 mln ton, w tym 13,6 mln ton pszenicy miękkiej i 6,3 mln ton jęczmienia - informuje FAMMU/FAPA.


18.08.2012
Zwyżka indeksu cen żywności FAO, ceny przetworów mlecznych stabilnie
Po obserwowanych od kwietnia do czerwca zniżkach indeksu cen żywności FAO który mierzy poziom cen podstawowych artykułów żywnościowych, w lipcu bieżącego roku odnotowano jego wzrost - informuje FAMMU/FAPA.


18.08.2012
W UE rosną ceny mleka w proszku
Po obserwowanych od października ubiegłego roku dynamicznych zniżkach cen odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) związanych z nadprodukcją i obfitymi zapasami przetworów mlecznych oraz słabym popytem eksportowym i burzliwymi zmianami w kursach walut, w maju bieżącego roku nastąpiło złagodzenie spadkowego trendu - informuje FAMMU/FAPA.


16.08.2012
Hossa na zbożach
Rosnące ceny zbóż na światowych rynkach zwiększają zainteresowanie inwestorów akcjami Spółek, które bezpośrednio mogą skorzystać na wysokich cenach płodów rolnych. Takimi kandydatami są ukraińskie przedsiębiorstwa rolne z uwagi na fakt, że cena kukurydzy i pszenicy wzrosła o ponad 30%, podczas gdy na Ukrainie Ministerstwo Rolnictwa zakłada spadek tegorocznych zbiorów jedynie o 20,1% r/r.


14.08.2012
Prognozy FAO i OECD dla światowych rynków roślin oleistych do roku 2012
W lipcu br. został opublikowany raport dotyczący perspektyw dla światowych rynków rolnych w latach 2012-2021 (OECD-FAO Agricultural Outlook 2012-2021) - podali analitycy Banku BGŻ.


14.08.2012
KSG Agro: Zbiory zbóż niższe niż planowano
Producent rolniczy działający na Ukrainie, KSG Agro, zebrał w ramach wczesnych żniw 56.321 ton zbiorów wobec planu wynoszącego 68.500 ton - podała spółka w komunikacie.


13.08.2012
Ceny kakao najwyższe od kilku miesięcy
W ostatnich tygodniach pogoda rozdaje karty na rynkach towarów rolno-spożywczych. Drożeje kukurydza i soja, a także cukier. Upalna pogoda w Afryce Zachodniej budzi obawy o wysokość i jakość zbiorów ziarna kakao w Ghanie i na Wybrzeżu Kości Słoniowej - podaje FAMMU/FAPA.


10.08.2012
W USA susza, Kanada obawia się wzrostu cen żywności
Tegoroczny wzrost cen żywności w Kanadzie może wynieść nawet 3,5 proc., a w przyszłym roku - kolejne 3 do 4 proc. - szacują analitycy. Wszystko z powodu suszy w USA, a także częściowo w Kanadzie.


09.08.2012
Ceny masła w UE stabilne w lipcu
W drugiej połowie października ubiegłego roku ceny masła w UE zaczęły spadać. Tendencja ta utrzymywała się aż do maja bieżącego roku i pomimo tego, że wszystko wskazywało, że trend ten utrzyma się także w trzecim kwartale 2012 r. pod koniec piątego miesiąca bieżącego roku na niektórych rynkach głównych producentów tego tłuszczu odnotowano zwyżki - informuje FAMMU/FAPA.


09.08.2012
Rosja nie zamierza ograniczać eksportu zbóż w sezonie 2012-13
Rosja nie zamierza ograniczyć eksportu zbóż w sezonie 2012/2013 - poinformowały w czwartek rosyjskie media powołując się na wypowiedź wicepremiera Arkadija Dworkowicza. Według oficjalnych prognoz tegoroczne zbiory zbóż w tym kraju wyniosą 75-80 mln ton.


06.08.2012
Zbiory zbóż na poziomie 280 mln t
Według DG AGRI zbiory zbóż w sezonie 2012/13 będą o 2 proc. niższe od średniej z 5 lat.


05.08.2012
Zbiory warzyw w Rosji będą mniejsze
Zbiory warzyw w Rosji w tym roku będą znacznie mniejsze niż w ubiegłym, a ceny wyjątkowo wysokie - prognozują rosyjscy analitycy. Jest to spowodowane niebywałymi upałami, jak również zmniejszeniem powierzchni upraw - informuje agencja FriutNews.


03.08.2012
Nowe produkty mięsne w unijnych rejestrach
25 lipca ukazały się rozporządzenia wpisujące do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (CHOG) nazwy „Kraški zašink” i „Vadehavslam” - informuje FAMMU/FAPA.


03.08.2012
Najprawdopodobniej zbiory zbóż w Rosji będą znacznie gorsze niż w 2011 r.
Rosyjski resort rolnictwa nie wyklucza, że z powodu suszy, tegoroczne zbiory zbóż mogą spaść do 75 mln ton - poinformował portal Product.ru, który powołał się na wypowiedź ministra rolnictwa Rosji Nikołaja Fiodorowa. W ubiegłym roku w Rosji zebrano 94 mln t.


28.07.2012
Światowe ceny przetworów mlecznych wciąż spadają
Po obserwowanych w kwietniu i maju zniżkach indeksu cen żywności FAO, który mierzy poziom cen podstawowych artykułów żywnościowych, w czerwcu bieżącego roku odnotowano jego kolejny spadek - informuje FAMMU/FAPA.


20.07.2012
KE spodziewa się wzrostów cen skupu mleka
Skup mleka w UE od stycznia do kwietnia br. wzrósł o 3 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2011 roku. Mimo, że od grudnia 2011 roku ceny mleka systematycznie spadają, jest szansa, że trend się odwróci w ciągu najbliższych kilku miesięcy - wynika z raportu odnoszącego się do sytuacji na rynku mleka, który zostanie zaprezentowany przez komisarza ds. rolnictwa Daciana Ciolosa podczas Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa.


20.07.2012
Wzrost produkcji cytryn i grejpfrutów w unijnej "27
Według wstępnych danych szacunkowych, w sezonie 2011/2012 łączne zbiory cytryn w unijnej "27” to około 1,316 mln ton, czyli o 11 proc. więcej wobec poprzedniego sezonu. W przypadku tegosezonowych zbiorów grejpfruitów - ich wielkość została wstępnie szacowana na 111,4 tys. ton wobec 107,0 tys. ton w poprzednim sezonie - podała FAMMU/FAPA.


17.07.2012
Bilans zbóż w Unii pozostaje napięty, co sprzyja wysokim cenom
W opublikowanym w ostatnim tygodniu raporcie Strategie Grains, analitycy francuskiej agencji analitycznej Tallage obniżyli po raz kolejny oczekiwany poziom zbiorów pszenicy w UE-27 w sezonie 2012/2013 o 600 tys. t do 123,6 mln ton, wobec 120,6 mln t zebranych w sezonie 2011/2012. Z drugiej strony, o taką samą wartość eksperci Tallage zmniejszyli prognozy zapotrzebowania na to zboże we Wspólnocie, do poziomu 115,7 mln t, podczas gdy w sezonie 2011/2012 szacuje się, że popyt wewnętrzny wyniósł 120,6 mln ton - informuje Bank BGŻ.


13.07.2012
Zwyżki cen masła w UE w czerwcu 2012 roku
W drugiej połowie października ubiegłego roku ceny masła w UE zaczęły spadać, tendencja ta utrzymywała się aż do maja bieżącego roku i pomimo tego, że wszystko wskazywało, że trend ten utrzyma się także w trzecim kwartale 2012 r. pod koniec piątego miesiąca bieżącego roku na niektórych rynkach głównych producentów tego tłuszczu odnotowano zwyżki, które obserwowane były także w czerwcu - informuje FAMMU/FAPA.


13.07.2012
Ceny zbóż na światowych giełdach ostro w górę
Towary rolne notowane na światowych giełdach terminowych nie zwalniają tempa. W mijającym tygodniu najwięcej zyskała kukurydza na Matif - prawie 9 proc.


10.07.2012
Rośnie eksport polskich jabłek do Rosji
Według danych Eurostatu, Polska w pierwszych czterech miesiącach 2012 roku wyeksportowała do Rosji 280 tys. ton jabłek (CN 08081080), co oznacza wzrost o 70 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2011 roku, a także 35 proc. wzrost w stosunku do 2010 roku - informują analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej.


08.07.2012
Ceny kawy coraz niższe
Kawa na światowych rynkach jest dziś o 30 proc. tańsza niż rok temu - informuje serwis gazeta.pl.


03.07.2012
Wysoka podaż mleka w krajach UE
Wysokie ceny skupu mleka, dobre warunki pogodowe oraz coroczny przyrost kwoty mlecznej przełożyły się na wzrost towarowej produkcji mleka w krajach UE-27 - informują eksperci Banku Gospodarki Żywnościowej.


03.07.2012
Rosną notowania cen zbóż na rynkach terminowych
W ubiegłym tygodniu na rynkach terminowych nastąpiły znaczące wzrosty notowań cen zbóż. Na amerykańskiej giełdzie CBOT notowania lipcowego kontraktu na dostawy pszenicy miękkiej wzrosły w skali tygodnia o blisko 10 proc. do 271,5 USD/t. Na tej samej giełdzie jeszcze silniejsze podwyżki odnotowano w przypadku cen kukurydzy, której notowania w tym czasie w kontrakcie lipcowym były o blisko 14 proc. wyższe aniżeli przed tygodniem i wynosiły 264,7 USD/t. - podają analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej.


03.07.2012
Rosja tnie prognozy zbiorów zbóż
Według Ministerstwa Rolnictwa, w bieżącym sezonie Rosja zbierze 85 mln ton zbóż. Oznacza to znaczące cięcie prognoz w porównaniu do ok. 94 mln ton w zeszłym roku. Pomimo wyraźnego już spadku produkcji Rosja ocenia swój potencjał eksportowy na ok. 20 mln ton, co nadal należy uznać za całkiem przyzwoity wynik. Spadnie jednak wyraźnie sprzedaż pszenicy - informuje FAMMU/FAPA.


03.07.2012
Deszcze poprawiają perspektywy zbiorów pszenicy
Obfite opady deszczu odnotowane w maju i czerwcu br. pozwoliły na formułowanie bardziej optymistycznych prognoz zbiorów pszenicy i jęczmienia we wschodniej Europie. Niemniej jednak dodatni wpływ deszczu na kondycję upraw zbożowych nie będzie wystarczający do zrekompensowania strat spowodowanych przez jesienną suszę i zimowe mrozy - informuje FAMMU/FAPA.


03.07.2012
Wyniki badania Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywności
Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywności (Global Food Security Index), opracowany przez Economist Intelligence Unit, dotyczy kluczowych kwestii związanych z takimi czynnikami, jak przystępność cenowa oraz dostępność, osiągalność i jakość żywności w 105 krajach świata.


02.07.2012
Spada eksport wołowiny z UE
W pierwszych czterech miesiącach 2012 roku kraje Wspólnoty (UE-27) wyeksportowały łącznie 156,6 tys. ton mięsa oraz produktów z mięsa wołowego, a także żywca wołowego (w ekwiwalencie mięsa). To wielkość o 28,4 proc. mniejsza niż w analogicznym okresie 2011 roku - informują analitycy FAMMU/FAPA.


02.07.2012
Obawy o zbiory w USA i Rosji windują ceny pszenicy i kukurydzy
Susza w USA wyraźnie straszy. W niektórych stanach warunki dla upraw zbożowych, a zwłaszcza kukurydzy stają się ekstremalnie trudne, a ocena ich wpływu na plonowanie jest jednoznaczna - będą straty. Dodatkowo susza nadal utrzymuje się na południu Rosji, co przyczynia się do cięcia prognoz tegorocznej produkcji zbożowej, a zwłaszcza pszenicy. Te niepokojące doniesienia o wpływie niekorzystnych warunków pogodowych na uprawy zbóż znajdują odzwierciedlenie w kontynuacji zwyżek cen - informuje FAMMU/FAPA.


01.07.2012
Bilans pszenicy pozostaje napięty
Ostatnie opady deszczu w Europie znalazły odzwierciedlenie w poprawie prognoz unijnej produkcji durum, niemniej jednak bilans tego gatunku nadal pozostaje stosunkowo napięty. Unia prawdopodobnie zwiększy import. Dobrze przedstawia się natomiast sytuacja w Kanadzie, gdzie areał pszenicy twardej może być większy niż się wcześniej spodziewano.


29.06.2012
Obawy o zbiory w USA i Rosji windują ceny pszenicy i kukurydzy
Susza w USA wyraźnie straszy. W niektórych stanach warunki dla upraw zbożowych, a zwłaszcza kukurydzy stają się ekstremalnie trudne, a ocena ich wpływu na plonowanie jest jednoznaczna - będą straty. Dodatkowo susza nadal utrzymuje się na południu Rosji, co przyczynia się do cięcia prognoz tegorocznej produkcji zbożowej, a zwłaszcza pszenicy. Te niepokojące doniesienia o wpływie niekorzystnych warunków pogodowych na uprawy zbóż znajdują odzwierciedlenie w kontynuacji zwyżek cen - informuje FAMMU/FAPA.


28.06.2012
Kraje UE importują mniej pomidorów z państw trzecich
W okresie od 1 października 2011 roku do 31 maja bieżącego, 2012 roku kraje unijne zaimportowały łącznie 416,9 tys. ton pomidorów z państw trzecich za łączną sumę 329,2 mln euro. Dla porównania w analogicznym okresie rok wcześniej import ten był większy o nieco ponad 28,0 tys. ton i wówczas zamknął się wielkością 445,3 tys. ton - informuje FAMMU/FAPA.


27.06.2012
Na szczycie dyskusja o finansach UE po 2013 r.
Na szczycie Unii rozpoczynającym się w tym tygodniu po raz pierwszy pojawi się temat ram finansowych kolejnej perspektywy finansowej - ocenia wiceszef MSZ Piotr Serafin. Nie oczekuje on, aby zapadły kluczowe decyzje w kwestii unii fiskalnej, bankowej i wspólnej odpowiedzialności za dług.


25.06.2012
Ceny cukru ostro poszły w górę
Ostatni tydzień przyniósł silną podwyżkę notowań cukru na giełdach. W drugiej połowie czerwca 2012 r. za tonę cukru białego w Londynie trzeba było zapłacić 614,6 USD (więcej o 8 proc.), a za cukier surowy w Nowym Jorku 479,3 USD/t (wzrost o 9 proc.). W ujęciu miesięcznym cukier był droższy odpowiednio o 12 i 11 proc. W skali roku spadki wyniosły zaś 17 i 20 proc. - informuje FAMMU/FAPA.


23.06.2012
Światowe ceny przetworów mlecznych wciąż spadają
Po obserwowanej w marcu 2012 roku względnej stabilizacji indeksu cen żywności FAO, który mierzy poziom cen podstawowych artykułów żywnościowych, w kwietniu bieżącego roku odnotowano jego zniżkę, kolejny spadek nastąpił w maju - informuje FAMMU/FAPA.


21.06.2012
Kolejna obniżka prognozy produkcji pszenicy na świecie
Prognozowany bilans pszenicy na świecie staje się z miesiąca na miesiąc coraz bardziej napięty. W czerwcowym raporcie USDA po raz kolejny obniżył przewidywaną, światową produkcję pszenicy - z wcześniejszych 677,14 mln ton do 672,06 mln ton. Jest to już o 22 mln ton mniej niż w poprzednim sezonie - informuje FAMMU/FAPA.


20.06.2012
Tadeusz Wijaszka w zarządzie Rady Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności
Dr hab. Tadeusz Wijaszka, profesor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie został członkiem zarządu Rady Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Jest on jedynym Polakiem w siedmioosobowym zarządzie tej instytucji.


20.06.2012
Dalsze spadki cen przetworów mleczarskich na globalnym rynku mleka
Na globalnym rynku mleka w dalszym ciągu obserwuje się spadek cen przetworów mleczarskich. Według danych Datum w maju br. w portach Oceanii masło potaniało o 11 proc. względem kwietnia, pełne mleko w proszku o prawie 9 proc., zaś odtłuszczone o ponad 7 proc. - podali analitycy Banku BGŻ.


20.06.2012
Niższe niż przed rokiem zbiory i eksport zbóż z Rosji
Według oceny ekspertów Międzynarodowej Rady Zbożowej zbiory w Rosji w sezonie 2012/2013 spadną o blisko 4 proc. do 86,4 mln ton, z czego 57 mln t stanowić będzie pszenica (- 1,4 proc. r/r). Na podobnym poziomie całkowite zbiory zbóż w tym kraju prognozuje agencja SovEcon, jednakże w jej ocenie zbiory pszenicy wyniosą zaledwie 53 mln ton. Również agencja Agritel oficjalnie ogłosiła, że nie spodziewa się, by zbiory rosyjskiej pszenicy przekroczyły 53 mln ton - podali analitycy Banku BGŻ.


19.06.2012
Giełdowe ceny kawy najniższe od sierpnia 2010 r.
W maju 2012 roku funt (453,6 g) kawy na międzynarodowych rynkach staniał średnio o 1,7 proc. osiągając cenę 157,68 centów amerykańskich w porównaniu do 160,46 centów w kwietniu br. - szacuje International Coffee Organisation (ICO). Cena ta jest także o ponad 30 proc. niższa niż w kwietniu ub.r., kiedy to przeżyliśmy rekord cenowy kawy (231,24 centów). Jest to też najmniej od sierpnia 2010 r.


18.06.2012
Analitycy podnoszą prognozę zbiorów zbóż w UE
W czerwcowym raporcie francuska firma analityczna Strategie Grains podwyższyła prognozy unijnej produkcji zbożowej - z 278,8 mln ton do 281,2 mln ton. Jednak nadal oznacza to zbiory o 1,2 proc. mniejsze niż sezonie 2011/'12. - informuje FAMMU/FAPA.


15.06.2012
IMC: Jesteśmy w stanie zwiększać plony nawet przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych
Producent rolniczy działający na Ukrainie, Industrial Milk Company (IMC) zakończył żniwa na polach zasianych zbożami ozimymi. Wydajność pszenicy wyniosła 4,43 tony na hektar (t/ha), czyli więcej niż w 2011 r (4,1 t/ha), podała spółka w komunikacie.


12.06.2012
ISO: Nadwyżka produkcyjna cukru w nadchodzącym sezonie zmniejszy się o ponad połowę
Międzynarodowa Organizacja Cukru ISO zwiększyła z 5,2 do 6,4 swój szacunek nadwyżki produkcyjnej w sezonie 2011/12 (październik/wrzesień). Produkcja została oszacowana na 173,8 mln ton, a konsumpcja na 167,4 mln ton - poinformowała FAMMU/FAPA.


12.06.2012
Zbiory zbóż w Rosji mogą zmniejszyć się w 2012 r. do 88 mln ton
Amerykańskie ministerstwo rolnictwa (USDA) ocenia, że tegoroczne zbiory zbóż w Rosji mogą wynieść 88 mln ton, czyli o 6 mln ton mniej niż w 2011 r. Straty w uprawach spowodowała mroźna zima i wiosenna susza. Rosjanie podtrzymują prognozę 94 mln ton.


12.06.2012
Spadkowe tendencje cen na światowym rynku przetworów mleczarskich
Utrzymują się spadkowe tendencje cen na światowym rynku przetworów mleczarskich, co obrazuje m.in. opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) indeks globalnych cen artykułów mlecznych (OMP, PMP, masło, sery i kazeiny). W ubiegłym miesiącu zmniejszył się on wobec kwietnia br. aż o 12 proc. (22 punktów) i ukształtował na poziomie 164 punktów. Jest to najniższy poziom od października 2009 r., choć warto zauważyć, że oznacza on, iż w maju br. ceny monitorowane przez FAO były o ponad 64 proc. wyższe niż przeciętnie w latach 2002-2004 - informują analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej.


12.06.2012
Wstąpienie Rosji do WTO zagraża rozwojowi tamtejszego sektora wieprzowiny
Ambitne plany dotyczące wzrostu produkcji wieprzowiny w Rosji są zagrożone przez zmiany spowodowane przystąpieniem tego kraju do Światowej Organizacji Handlu (WTO) - informują analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej.


11.06.2012
Zbiory rzepaku w UE mogą być najniższe od 6 lat. W Polsce przewidywany spadek o 14 proc.
Najnowsze prognozy produkcji rzepaku w Unii Europejskiej w sezonie 2012/13 przewidują zbiory na poziomie 18,1 mln ton, czyli 110 tys. ton mniej niż przed miesiącem oraz około 1 mln ton mniej niż przed rokiem. Oznacza to poziom najniższy od 6 lat. Z tego powodu, import rzepaku może wzrosnąć do rekordowego poziomu 3,3 mln ton - informuje FAMMU/FAPA.


10.06.2012
Cukier drożeje. Idą zmiany na rynku
Ostatni tydzień przyniósł zauważalną podwyżkę notowań cukru na giełdach - podaje FAMMU/FAPA.


09.06.2012
Potężny spadek cen żywności
Światowe ceny żywności na świecie w maju 2012 r. spadły do poziomu najniższego od września 2011 r. - podała agenda ONZ ds. żywności i rolnictwa - FAO. Majowy wskaźnik cen FAO spadł w stosunku do kwietnia o 4 proc.


08.06.2012
UE - skarga na Argentynę do WTO
KE zwróciła się do Światowej Organizacji Handlu – WTO - z prośbą o konsultacje z Argentyną w sprawie ograniczania przez ten kraj importu z Unii Europejskiej.


08.06.2012
UE – od 1 czerwca br. poszerzył się rynek produktów ekologicznych
Od 1 czerwca br. wchodzi w życie porozumienie handlowe UE ze Stanami Zjednoczonymi,
dotyczące uznawania certyfikatów produkcji ekologicznej po obu stronach Atlantyku, co przyczyni się do zmniejszenia biurokracji oraz realnych kosztów w handlu produktami ekologicznymi.


08.06.2012
KE zezwala na produkcję parmezanu na innym obszarze
Trzęsienie ziemi, jakie miało miejsce 20 maja bieżącego roku we Włoszech w znaczący sposób dotknęło region Emilia-Romania, w którym produkuje się cieszący się statusem Chronionego Oznaczenia Geograficznego (PDO) ser Parmigiano Reggiano - informuje FAMMU/FAPA.


08.06.2012
Światowe zbiory zbóż w 2012 wzrosną o 3,6 proc.
Najnowsza prognoza FAO dla światowej produkcji zbóż w 2012 r. wynosi rekordowe 2.419 mln ton, o 3,2 proc. więcej niż w ubiegłym roku - wynika z czerwcowego raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations).


02.06.2012
MRiRW: w Polsce i UE staniały jajka
W ciągu dwóch miesięcy ceny jajek spadły o kilkanaście procent - wynika z danych ministerstwa rolnictwa.


26.05.2012
Średnie ceny OMP w UE już tylko o 18,6 proc. wyższe od ceny interwencyjnej
Nadprodukcja i obfite zapasy przetworów mlecznych wciąż wywierają presję na unijny rynek mleczarski. W połączeniu ze słabym popytem eksportowym i burzliwymi zmianami w kursach walut przełożyło się to na spadkowy trend cen produktów mleczarskich, w tym mleka w proszku - informuje FAMMU/FAPA.


22.05.2012
Prognozy zbiorów rzepaku kolejny raz skorygowane w dół
Według najnowszych prognoz Oil World, opublikowanych 11 maja br., tegoroczne zbiory rzepaku w UE mogą wynieść 18,1 mln t wobec 19,1 mln t odnotowanych w 2011 roku. W stosunku do prognoz opublikowanych jeszcze przed 2 tygodniami oznacza to korektę w dół o 0,1 mln t. Spadku zbiorów oczekuje się m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii i Polsce, natomiast wzrostu w Niemczech.


21.05.2012
Światowe ceny przetworów mlecznych spadają
Po obserwowanej w marcu względnej stabilizacji, indeksu cen żywności FAO, który mierzy poziom cen podstawowych artykułów żywnościowych w kwietniu bieżącego roku odnotowano jego zniżkę - informuje FAMMU/FAPA.


19.05.2012
FAO: Ceny żywności nieco spadły, ale wciąż są wysokie
Według FAO w kwietniu tego roku odnotowano, po raz pierwszy od trzech miesięcy, niewielki spadek cen żywności - o blisko 1,5 proc. Wszystko wskazuje jednak na to, że ceny ustaliły się na relatywnie wysokim poziomie - informuje FAMMU/FAPA.


18.05.2012
Ceny masła w UE spadają coraz bardziej dynamicznie
W drugiej połowie października ubiegłego roku ceny masła w UE zaczęły spadać, tendencja ta utrzymywała się także w kwietniu bieżącego roku i wszystko wskazuje na to, że trend ten utrzyma się także w trzecim kwartale 2012 r - wynika z informacji FAMMU/FAPA.


14.05.2012
Kryzys rządowy w Grecji nie grozi bezpośrednio gospodarce UE
Trudności z utworzeniem nowego greckiego rządu nie zagrażają obecnie bezpośrednio europejskiej gospodarce - ocenił w poniedziałek wicepremier Waldemar Pawlak. Jego zdaniem w przyszłości rozwiązaniem dla Grecji może być przywrócenie narodowej waluty.


13.05.2012
W 2012 r. zbiory moreli w UE będą o 18 proc. wyższe niż rok temu
W minionym, 2011 roku łączne zbiory moreli w krajach unijnych wyniosły 489,5 tys. ton. Największe zbiory w minionym roku miały miejsce we Włoszech - 226,1 tys. ton, we Francji 152,8 tys. ton oraz Hiszpanii - prawie 62,0 tys. ton, a także Grecji - 48,5 tys. ton.


12.05.2012
Ceny cukru najniższe od ponad półtora roku
Początek maja przyniósł wyraźną przecenę notowań cukru, które były najniższe od ponad półtora roku. W Nowym Jorku za tonę cukru surowego trzeba było zapłacić 449,2 USD, a w Londynie za cukier biały 556,9 USD/t. W ciągu ostatniego miesiąca cukier surowy stracił 15 proc., a biały 11 proc. W ujęciu rocznym przecena wyniosła odpowiednio 3 i 6 proc. - podaje FAMMU/FAPA


05.05.2012
Ceny zbóż na krajowym rynku przestały rosnąć
Po okresie wyraźnych wzrostów cen, w końcu kwietnia nastąpiło uspokojenie na krajowym rynku zbożowym - poinformowała Izba Zbożowo-Paszowa. Krajowe zapasy uzupełniane są przez import ziarna. Pszenica konsumpcyjna kosztuje już ponad 1000 zł za tonę.


04.05.2012
Wyższa prognoza zbiorów trzciny cukrowej w Brazylii
Brazylijska agencja ds. Żywności Conab prognozuje, że w sezonie 2012/13 zbiory trzciny cukrowej zwiększą się o 5 proc. do 602,2 mln ton. Z takiej ilości zostanie wytworzone 38,9 mln ton cukru i 23,96 mld litrów bioetanolu - podaje FAMMU/FAPA.


04.05.2012
IGC obniżyła prognozę światowych zbiorów zbóż
Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) obniżyła w kwietniowym raporcie prognozę światowej produkcji zbóż w nadchodzącym sezonie do 1869 mln ton z 1876 mln ton spodziewanych wcześniej.


03.05.2012
O ponad 30 proc. wzrósł w 2011 r. eksport wieprzowiny z Polski
W 2011 r. Polska wyeksportowała 309,8 tys. ton świeżej, chłodzonej lub mrożonej wieprzowiny za sumę blisko 580 mln euro, czyli o 32 proc. więcej niż rok wcześniej - wynika z raportu Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAMMU/FAPA).


30.04.2012
W I kw. wzrosły ceny wieprzowiny
W I kwartale br. cena referencyjna wieprzowiny w krajach Unii Europejskiej kształtowała się średnio na poziomie 156,98 euro za 100 kg, tj. była o 12 proc. wyższa od średniej z I kwartału 2011 r. - informuje FAMMU/FAPA.


30.04.2012
Zmniejszają się obawy o tegoroczne zbiory zbóż
W ubiegłym tygodniu notowania pszenicy miękkiej na paryskiej giełdzie nieznacznie zniżkowały, natomiast ceny kukurydzy pozostały stabilne, bez większych wahań. Wydaje się, że rynek trwa w oczekiwaniu na dalszy rozwój wydarzeń, a wcześniejsze doniesienia o skutkach mroźnej zimy i wiosennej suszy w Europie zostały już wcześniej zdyskontowane - informuje FAMMU/FAPA.


29.04.2012
W marcu ceny OMP z UE średnio o 12,7 proc. niższe niż przed rokiem
Nadprodukcja i obfite zapasy przetworów mlecznych wywierają presję na unijny rynek mleczarski. W połączeniu ze słabym popytem i burzliwymi zmianami w kursach walut przełożyło się to na spadkowy trend cen produktów mleczarskich, w tym mleka w proszku - informuje FAMMU/FAPA.


26.04.2012
Zbiory zbóż w regionie basenu Morza Czarnego będą ponad 6 proc. niższe niż w ub.r.
Według oceny ekspertów z ukraińskiej firmy konsultingowej UkrAgroConsult, w sezonie 2012/2013 zbiory zbóż w państwach basenu Morza Czarnego (Rosja, Ukraina i Kazachstan) spadną w skali roku o 6,2 proc. do 167 mln ton, czyli będą o 11 mln ton niższe niż w sezonie bieżącym 2011/2012 - informuje Bank BGŻ SA.


08.04.2012
Ceny zbóż na giełdach rosły
Pod koniec tygodnia na paryskiej giełdzie notowania pszenicy w najbliższym kontrakcie osiągnęły 211 EUR/tonę wobec 207,3 EUR/tonę tydzień wcześniej, natomiast kukurydzy - 216 EUR/tonę (210 EUR/tonę w poprzednim tygodniu). Obecne wzrosty są prawdopodobnie odzwierciedleniem pogarszających się prognoz unijnej produkcji zbożowej - informuje FAMMU/FAPA.


07.04.2012
W Niemczech spadło spożycie owoców, a wzrosło warzyw
Jak poinformowała Niemiecka Rolna Agencja Informacyjna (AMI), w minionym, 2011 roku spożycie warzyw jak i owoców w Niemczech zmniejszyło się w przypadku owoców o 6 proc. a wzrosło o zaledwie 1% dla warzyw. W sumie średnie spożycie przypadające na 1 niemiecką rodzinę przed rokiem oszacowano na około 138,6 kg zarówno świeżych owoców i jak i warzyw - informuje FAMMU/FAPA.


06.04.2012
Średnie plony pszenicy miękkiej wzrosną w UE, spadną natomiast pszenicy durum
Według raportu ośrodka badawczego KE - MARS (Monitoring Agricultural Resources), w 2012 r. przeciętne plony pszenicy miękkiej i jęczmienia będą wyższe niż rok wcześniej - informuje FAMMU/FAPA.


06.04.2012
W tym sezonie Rosja ma szansę stać się drugim światowym eksporterem pszenicy
Premier Rosji Władimir Putin ocenił, że w sezonie 2012/2013 potencjalny eksport zbóż z Rosji będzie zbliżony do poziomu odnotowanego w bieżącym sezonie handlowym i może osiągnąć nawet 27 mln ton. Rzeczywisty eksport prognozowany jest w przedziale od 25-27 mln ton - informuje FAMMU/FAPA.


05.04.2012
W marcu ceny OMP z UE średnio o 12,7 proc. niższe niż przed rokiem
Zwykle w pierwszym kwartale roku obserwowano wzrost cen artykułów mleczarskich, w 2012 roku sytuacja wygląda jednak inaczej. Po długotrwałej stabilizacji przeciętnych cen odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) na rynkach UE na poziomie 2,31 EUR/kg - 2,34 EUR/kg luty przyniósł zniżki - informuje FAMMU/FAPA.


30.03.2012
Wzrost indeksu cen żywności FAO, indeks przetworów mlecznych w dół
W lutym bieżącego roku po zaobserwowanej w styczniu zwyżce, indeksu cen żywności FAO który mierzy poziom cen podstawowych artykułów żywnościowych odnotowano kolejny wzrost - informuje FAMMU/FAPA.


24.03.2012
Start nowego sezonu prywatnego przechowalnictwa masła w UE
Z nadejściem marca rozpoczął się nowy sezon prywatnego przechowalnictwa masła z unijnymi dopłatami (Program PSA) - informuje FAMMU/FAPA.


23.03.2012
Światowe zbiory soi spadną, w UE zmniejszy się jej przerób
USDA podała 9 marca do wiadomości szacunki oraz prognozy zbiorów soi na świecie. Zmniejszono je o 6,4 mln ton (o 2,5 proc.), do około 245,1 mln ton, pod wpływem redukcji prognoz zwłaszcza w Argentynie oraz Brazylii (łącznie mniej o 5 mln ton). Dodatkowo zmniejszono prognozy zbiorów dla Paragwaju - informuje FAMMU/FAPA.


17.03.2012
PE zatwierdził zmiany w tzw. "dyrektywie sokowej"
Po wieloletnich konsultacjach i staraniach całej branży sokowniczej w UE podczas sesji plenarnej w Strasburgu w dniu 14 grudnia 2011 r. europosłowie zatwierdzili zmiany do obowiązującej Dyrektywy Rady 2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 roku odnoszącej się do soków i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi.


16.03.2012
W UE masło droższe niż na świecie
W drugiej połowie października ubiegłego roku ceny masła w UE zaczęły spadać, tendencja ta utrzymywała się także w lutym bieżącego roku. W dniu 20 lutego 2012 roku średnia ważona cena masła w UE wynosiła 3,35 EUR/kg i była o 2,94% niższa niż przed miesiącem – informuje FAMMU/FAPA.


16.03.2012
Szykuje się kolejny rok wzrostu produkcji oleju palmowego
W 2011 roku produkcja oleju palmowego w Ameryce Płd. i Środkowej nadspodziewanie wrosła, podobnie optymistycznie zapowiada się bieżący rok. W 2012 produkcja tego oleju powinna wzrosnąć 6,5 proc. wobec zeszłego roku oraz 24 proc. wobec kryzysowego roku 2010, kiedy miały miejsce problemy z aurą oraz chorobami - informuje FAMMU/FAPA.


10.03.2012
Agenda KE prognozuje wzrost produkcji oleistych w UE
Agenda Komisji DG Agri prognozuje, że w nadchodzącym sezonie nastąpi niewielki wzrost produkcji oleistych (wraz z lnem) do około 28,98 mln ton. Największy przyrost produkcji będzie dotyczyć rzepaku - o 4,8 proc., do 20,2 mln ton. Przewiduje się natomiast spadek produkcji słonecznika - o 8,8 proc., do około 7,7 mln ton - informuje FAMMU/FAPA.


09.03.2012
FAO: Światowe ceny zbóż w sezonie 2012/13 mogą nieznacznie się obniżyć
Zakładając normalne warunki pogodowe i brak katastrof naturalnych, łączna podaż zbóż w 2012/13 powinna z zapasem zaspokoić prognozowany popyt, dlatego międzynarodowe ceny zbóż w sezonie 2012/13 mogą nieco się obniżyć - wynika z marcowego raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations).


03.03.2012
ISO: Roczna dynamika wzrostu produkcji cukru na poziomie 4,9 proc.
Międzynarodowa Organizacja Cukru ISO zwiększyła swój szacunek nadwyżki produkcyjnej w sezonie 2011/12 (październik/wrzesień) na rynku cukru z 4,446 do 5,17 mln ton. Produkcja została oszacowana na rekordowym poziomie 173 mln ton, a konsumpcja na 168,83 mln ton - informuje FAMMU/FAPA.


02.03.2012
Suedzucker ustalił ceny z buraki cukrowe w tym sezonie
Niemiecki koncern cukrowniczy Suedzucker porozumiał się z południowo-niemieckim związkiem plantatorów buraków cukrowych VSZ w sprawie cen w kampanii 2011/12 (październik/wrzesień). Cena za buraki kwotowe została ustalona na 34,95 EUR/t, za korzenie do produkcji bioetanolu i innych zastosowań przemysłowych płacono zaś 24 EUR/t (wobec 18,8 EUR/t sezon wcześniej) - podała FAMMU/FAPA.


28.02.2012
Ukraina ogranicza eksport pszenicy
W ubiegłym tygodniu ponownie globalny rynek zbóż poruszyły wieści płynące z regionu Basenu Morza Czarnego. Tym razem nie Rosja, a Ukraina skupiła na sobie uwagę globalnych graczy.


26.02.2012
Ceny żywności znowu rosną
Wskaźnik cen żywności FAO wzrósł w styczniu tego roku o 2 proc. Jest to tłumaczone przede wszystkim wpływem niekorzystnych warunków pogodowych w kilku rejonach świata - przede wszystkim w Ameryce Południowej i Europie - oraz obawami o ograniczenie eksportu z krajów WNP - informuje FAMMU/FAPA.


26.02.2012
Ceny żywności na świecie znowu rosną
Wskaźnik cen żywności FAO wzrósł w styczniu tego roku o 2 proc. Jest to tłumaczone przede wszystkim wpływem niekorzystnych warunków pogodowych w kilku rejonach świata - przede wszystkim w Ameryce Południowej i Europie - oraz obawami o ograniczenie eksportu z krajów WNP - informuje FAMMU/FAPA.


22.02.2012
Wprowadzenie cukru pozakwotowego na rynek wspólnotowy w interesie Polski
Na 325 Komitecie Zarządzającym ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych dyskutowane były między innymi kwestie związane z przeniesieniem cukru na sezon 2012/13. Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia, które wydłużałoby termin podjęcia ostatecznej decyzji o pięć miesięcy - z 15 kwietnia do 15 sierpnia - poinformowała FAMMU/FAPA.


17.02.2012
Rochefort: Trzeba dbać o konsumentów
Konsument ma być najważniejszy na jednolitym rynku - zakłada projekt polityki konsumenckiej Komisji Europejskiej na lata 2014-2020.


10.02.2012
EFSA ustaliła referencyjne wartości spożycia białka dla populacji Europejskiej
Panel EFSA do spraw żywności dietetycznej, żywienia i alergii opublikował w dniu 9 lutego br. swoją opinię na temat referencyjnych wartości dziennego spożycia białka dla populacji Europejskiej.


10.02.2012
Ceny masła w UE nadal zniżkują
W drugiej połowie października ubiegłego roku ceny masła w UE zaczęły spadać, tendencja ta utrzymywała się także w styczniu bieżącego roku, choć pod koniec miesiąca dynamika tego zjawiska nieco osłabła - informuje FAMMU/FAPA.


09.02.2012
Analitycy Abares oczekują znacznych spadków cen cukru w 2012 r.
Australijskie biuro ds. rolnictwa, gospodarki i nauki ABARES oszacowało produkcję cukru na świecie w sezonie 2011/12 (październik/wrzesień) na 175,4 mln ton, a jego spożycie na 168,3 mln ton. Sezon będzie zatem charakteryzował się nadwyżką produkcyjną w wysokości 7,1 mln ton - informuje FAMMU/FAPA.


09.02.2012
FAO: Światowa produkcja zbóż w 2011 r. będzie "więcej niż wystarczająca" by pokryć popyt
Światowa produkcja zbóż w 2011 r. będzie "więcej niż wystarczająca" by pokryć spodziewane zużycie w sezonie 2011/12 - wynika z lutowego raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations). FAO podniosła prognozę produkcji zbóż w 2011 r. jednocześnie obniżając prognozowane zużycie w sezonie 2011/12.


03.02.2012
Z powodu mrozu, drożeją zboża na giełdach
Siarczyste mrozy w Europie spowodowały w tym tygodniu kontynuację zwyżek cen zboża na giełdach. Pszenica w kontrakcie marcowym na paryskiej giełdzie przez tydzień podrożała z 209,25 EUR/tonę do 216,25 EUR/tonę, a kukurydza w najbliższym kontrakcie - z 205,25 EUR/tonę do 207,25 EUR/tonę - informuje FAMMU/FAPA.


03.02.2012
Mniejsze zbiory trzciny cukrowej u trzeciego na świecie eksportera cukru
Australijskie biuro ds. rolnictwa, gospodarki i nauki ABARES zmniejszyło o 7 proc. swoją prognozę produkcji cukru w sezonie 2011/12 z 4,2 do 3,9 mln ton. Redukcja szacunku produkcji to efekt zmniejszenia wolumenów zbiorów z 31,1 do 29,9 mln ton - informuje FAMMU/FAPA.


02.02.2012
Drogie surowce powodują wzrost cen soków owocowych
Z danych pochodzących z portalu Foodnews wynika, że średnia cena zagęszczonego soku jabłkowego (c&f) w Rotterdamie w minionym roku wynosiła 1620 EUR/t i była aż o 600 EUR wyższa od średniej ceny w roku poprzednim.


02.02.2012
Wprowadzenie ceł eksportowych przez Rosję możliwe najwcześniej w II kw. 2012 roku
Na początku ubiegłego tygodnia na nastroje inwestorów na rynkach terminowych ponownie wpłynęły wieści z Rosji, a dokładniej ostrzeżenia firmy analitycznej Sovecon na temat możliwości wprowadzenia przez ten kraj ceł eksportowych na zboże.


01.02.2012
KE zaakceptowała bezcłowy import cukru z Bałkanów
Komisja Europejska poinformowała, że w połowie stycznia 2012 roku zaakceptowano wnioski na import 16,0 tys. ton cukru z Chorwacji i 7 728 ton z Serbii oraz 3,0 tys. ton z Bośni i Hercegowiny - podała FAMMU/FAPA.


30.01.2012
Unia zwiększa tempo importu zbóż
W bieżącym tygodniu KE wydała licencje eksportowe dla 218 tys. ton pszenicy miękkiej, 28 tys. ton mąki w ekwiwalencie ziarna, 38 tys. ton pszenicy durum, 77 tys. ton jęczmienia i 108 tys. ton kukurydzy - informuje FAMMU/FAPA.


29.01.2012
Spadek produkcji ziemniaków w Ameryce Północnej
Kanadyjskie Biuro Statystyczne opublikowało najnowsze dane dotyczące poprzedniorocznych zbiorów ziemniaków w Kanadzie. W sumie roku 2011 zebrano ich 4,202 mln ton, o 4 proc. mniej wobec roku 2010, a mniejsza ubiegłoroczna produkcja była podyktowana gorszym plonowaniem - informuje FAMMU/FAPA.


24.01.2012
Kolejny spadek indeksu cen żywności FAO
Po raz kolejny, w grudniu spadł indeks cen żywności FAO. Spadek ten spowodowany jest dużą obniżką cen zbóż, cukru i produktów oleistych, natomiast ceny mięsa i wyrobów mleczarskich w ostatnim miesiącu 2011 r. były stabilne.


19.01.2012
W grudniu 2011 roku wartość indeksu światowych cen olejów i tłuszczów (FAO) obniżyła się w stosunku do listopada. Była również niższa w porównaniu z analogicznym okresem w 2010 roku.
Globalne ceny żywności obniżyły się kolejny miesiąc z rzędu. W grudniu 2011 roku opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) indeks światowych cen żywności wyniósł 211 punktów, co w stosunku do listopada oznacza spadek o 5 punktów (2,4%). Obniżka była konsekwencją niższych światowych cen zbóż, cukru i olejów oraz umocnienia dolara.


17.01.2012
Wzrost poziomu dochodów w rolnictwie
Według Eurostatu, w 2011 roku realna wartość dochodu rolniczego w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną (pracującą w rolnictwie co najmniej 2200 godz.) w krajach Unii Europejskiej zwiększyła się o 6,5% w porównaniu do 2010 roku. Wzrost ten spowodowany był przede wszystkim zwiększeniem się dochodów w rolnictwie - o 3,9%, ale także spadkiem zatrudnienia w tym sektorze - o 2,7% w stosunku do roku ubiegłego.


14.01.2012
Kolejny włoski ser w unijnym rejestrze ChNP
W dniu 23 grudnia 2011 r. w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie Komisji (UE) nr 1377/2011 z dnia 20 grudnia br. wpisujące do rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia (ChNP) nazwę "Salva Cremasco" - informuje FAMMU/FAPA.


13.01.2012
Potężne spadki cen na rynkach terminowych zbóż
Wczoraj po publikacji raportu przez USDA przez rynki terminowe zbóż przetoczyła się fala silnych spadków. Najbardziej ucierpiały kontrakty terminowe notowane na CBOT. Kukurydza potaniała aż 6,1 proc., cena pszenicy spadła o 5,6 proc. W Paryżu pszenica potaniała o 3,6 proc. natomiast ceny kukurydzy i rzepaku spadły odpowiednio o 2,3 i 0,9 proc.


05.01.2012
FAMMU/FAPA: Ostatnie wzrosty cen zbóż to efekt spekulacji
Ceny zbóż na kluczowych giełdach światowych mocno rosną od kilku tygodni. Jak oceniają analitycy FAMMU/FAPA, wzrosty są efektem przede wszystkim spekulacji.


05.01.2012
W 2012 r. ceny kawy na świecie mogą pójść w górę
To dlatego, że ziarna z nowych zbiorów w Brazylii, Indonezji czy Kolumbii pojawią się dopiero w maju. Nie wiadomo, jakie będą zbiory, bo w Brazylii susza poniszczyła krzewy kawowe - informuje wyborcz.biz. Na dodatek część eksporterów narzeka na rosnące koszty.


05.01.2012
W 2012 r. cukier na światowych giełdach staniał o 15-17 proc.
W ubiegłym roku notowania cukru na światowych giełdach spadały. W Nowym Jorku surowiec ten w ciągu roku potaniał o 17 proc., a w Londynie - o 15 proc. - poinformowała Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAMMU/FAPA).


04.01.2012
Handel zagraniczny zbożami
Według wstępnych danych podanych przez Ministerstwo Finansów import zbóż ogółem w okresie styczeń - październik 2011 r. wyniósł ponad 1 270 tys. t, wobec 938 tys. w analogicznym okresie przed rokiem. W tym samym czasie z Polski wyeksportowano 810 tys. t zbóż, czyli o blisko dwa razy mniej niż w tym samym czasie w 2010 r. gdy sprzedano za granicę 1 560 tys. ton ziarna.
Oznacza to, że w pierwszych dziesięciu miesiącach 2011 r. saldo wymiany handlowej Polski zbożami było ujemne i wyniosło -460 tys. ton.


30.12.2011
Większa produkcja pomarańczy w UE 27 w sezonie 2011/12
W połowie grudnia bieżącego roku ukazał się najnowszy raport Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA) dotyczący unijnego rynku owoców cytrusowych - informuje FAMMU/FAPA na podstawie: Attache Reports.


23.12.2011
UE: Sprzedaż pozakwotowego cukru w sezonie 2011/12 wykorzystana
Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1308/2011 dotyczące sprzedaży pozakwotowego cukru na unijnym rynku w sezonie 2011/12 (październik/wrzesień) - informuje FAPA/FAMMU na podstawie Dz.U. UE.


17.12.2011
Nowa unija dyrektywa zmieni opakowania energetyków
Unia Europejska wprowadza nową dyrektywę dotyczącą obowiązku wprowadzenia na opakowaniach energy drinków nowych informacji.


12.12.2011
Obniżki cen na rynkach światowych
Na rynkach światowych w dalszym ciągu utrzymują się spadki cen przetworów mleczarskich. W listopadzie br. opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) indeks globalnych cen artykułów mlecznych (OMP, PMP, masło, sery i kazeiny) obniżył się wobec października br. o około 1% (3 punkty) i ukształtował na poziomie 201 pkt. (co i tak oznacza, iż w ubiegłym miesiącu ceny monitorowane przez FAO były o 101% wyższe niż przeciętnie w latach 2002-2004).


12.12.2011
W listopadzie br. wartość indeksu światowych cen olejów i tłuszczów (FAO) wzrosła w stosunku do października
Globalne ceny żywności obniżają się kolejny miesiąc z rzędu. W listopadzie br. opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) indeks światowych cen żywności wyniósł 215 punktów. Tym samym jego wartość zbliżyła się do odnotowanej w analogicznym okresie w 2010 roku (213 punktów).


08.12.2011
FAO: Indeks cen żywności na świecie wzrósł o 1 proc.
Indeks cen żywności na świecie w listopadzie 2011 r. wyniósł 215,0 pkt., wobec 216,0 pkt. w październiku po rewizji w dół o 0,1 pkt. - podała w czwartek na stronie internetowej Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO). Jednak w ciągu roku indeks wzrósł o 1,0 proc.


05.12.2011
Wyższa światowa produkcja słonecznika, oleju i śruty słonecznikowej w sezonie 2011/2012
USDA w swoim listopadowym raporcie Oilseeds: World Markets and Trade prognozuje, że światowe zbiory nasion słonecznika w bieżącym sezonie 2011/2012 będą rekordowo wysokie i mogą wynieść 36,5 mln t.


04.12.2011
Eksport zbóż z Rosji w sezonie 2011/2012
Jak podaje UkrAgroConsult, w ocenie Rosyjskiego Zrzeszenia Producentów Zbóż (Russian Grain Union) w bieżącym sezonie 2011/2012, czyli w okresie od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r., Rosja nie wyeksportuje 25 mln ton zbóż.


04.12.2011
Przetwórstwo mięsa drobiowego - sytuacja bieżąca i prognozy na 2012 rok
W 2011 r. sytuacja w sektorze przetwórstwa mięsa drobiowego była generalnie trudna. Ceny zarówno kurcząt, jak i indyków, osiągnęły rekordowo wysokie poziomy. W okresie jedenastu pierwszych miesięcy ub. r. kurczęta były o 15%, a indyki o 23% droższe niż w analogicznym okresie w 2010 roku.


30.11.2011
Sytuacja na rynku wieprzowiny w UE
Na rynku trzody chlewnej w Unii Europejskiej mamy do czynienia z bardzo nietypową sytuacją. Normalnie o tej porze roku ceny mocno spadają. Jednak w tym roku od połowy października ceny dosyć szybko rosną. I co jeszcze bardziej nietypowe, są dziś wyraźnie wyższe niż latem, kiedy zwyczajowo ceny osiągają swoje roczne maksimum.


30.11.2011
Skup i przetwórstwo mleka w UE
Według wstępnych danych zaprezentowanych przez AMI i krajowe urzędy statystyczne skup mleka w krajach UE-27 w pierwszych trzech kwartałach br. zwiększył się o 2,2% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku, co oznacza dodatkowe 2,2 mln t surowca przeznaczonego do przetwórstwa.


22.11.2011
Coca-Cola inwestuje w największego producenta napojów na Bliskim Wschodzie
Coca-Cola kupuje 50 proc. udziałów w Saudyjskiej Aujan Industries. Transakcja będzie kosztować koncern 980 mln USD - informuje serwis pb.pl za AP.


14.11.2011
Kryzys wpływa na spadek cen kawy na międzynarodowych rynkach. W październiku staniała o 9 proc.
W październiku 2011 roku funt (453,6 g) kawy na międzynarodowych rynkach staniał średnio o 9 proc. osiągając cenę 193,9 centów amerykańskich w porównaniu do 213,04 centów we wrześniu - szacuje International Coffee Organisation (ICO).


13.11.2011
Rosja: Dynamiczny wzrost produkcji cukru w 2011 r.
Rosyjski związek producentów cukru podał, że pod koniec października 2011 r. produkcja cukru z krajowych buraków cukrowych była wyższa o 44 proc., przekraczając 2,3 mln ton - informuje FAPA/FAMMU na podstawie Reuters.


12.11.2011
KE zgadza się na stosowanie w UE słodziku ze stewii
Komisja Europejska formalnie zaakceptowała stosowanie słodziku ze stewii w 27 krajach Unii Europejskiej. Jak informuje just-food zgoda pojawia się po miesiącach badań nad bezpieczeństwem stosowania naturalnego słodzika produkowanego z tej rośliny.


12.11.2011
Ceny zbóż pozostaną pod wpływem informacji o stanie unijnej gospodarki
Ceny zbóż w kontraktach terminowych na giełdach towarowych w UE będą w najbliższym czasie pod wpływem informacji o stanie unijnej gospodarki, przed którą okres spowolnienia, a być może nawet recesji - oceniają analitycy FAMMU/FAPA.


09.11.2011
Francja: W sezonie 2011/12 zbiory buraków cukrowych wyższe o 11 proc.
Francuskie ministerstwo rolnictwa zwiększyło swój szacunek zbiorów buraków cukrowych w sezonie 2011/12 (październik/wrzesień) z 34,7 do 35,5 mln ton. Wobec wyniku z poprzedniego sezonu oznacza to wzrost o ponad 11 proc. - informuje FAPA/FAMMU na podstawie Reuters.


08.11.2011
Rośnie światowa produkcja mleka
Według najnowszego raportu FAO globalna produkcja mleka w 2011 r. ukształtuje się na poziomie 728 mln t, tj. o około 2 proc. wyższym w relacji rocznej. Największy przyrost spodziewany jest w Azji, głównie za sprawą czołowego światowego producenta - Indii.


08.11.2011
Rośnie spożycie owoców w Rosji
Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) pod koniec października bieżącego roku przedstawił raport dotyczący rynku owoców w Rosji.


04.11.2011
IGC i FAO podwyższają prognozy zbiorów pszenicy. Czy ceny będą spadać?
IGC, w październikowym raporcie, podwyższyła prognozę zbiorów zbóż na świecie, w tym znacząco pszenicy - z 679 mln ton do 684 mln ton. Prognozę zbiorów pszenicy podwyższa też FAO. Niekoniecznie musi to jednak oznaczać spadek cen. Zdaniem ekspertów, ceny zbóż nie są tylko uzależnione od ich bilansu, a do głosu mogą dochodzić inne czynniki w tym przede wszystkim stan światowej gospodarki - informuje FAMMU/FAPA.


04.11.2011
KE może zakazać sprzedaży chińskiego ryżu i jego pochodnych
Z powodu ryzyka zakażenia ryżu chińskiego genetycznie modyfikowanymi organizmami niedozwolonymi w Europie, KE rozważa wprowadzenie obowiązkowych kontroli tych produktów, co może doprowadzić do ich zakazania w UE. Decyzja może być podjęta w połowie listopada.


04.11.2011
Cukier znów zaczyna tanieć
Początek listopada przyniósł obniżkę notowań cukru. Na londyńskiej giełdzie cukier biały potaniał o 6 proc. do 680 USD/t, a w Nowym Jorku cukier surowy stracił 3 proc., zniżkując do 563 USD/t - informuje FAPA/FAMMU na podstawie ICE, LIFFE, Reuters.


03.11.2011
FAO: produkcja zbóż w br. wzrośnie o 3,7 proc
Światowa produkcja zbóż w 2011 r. wzrośnie o 3,7 proc. rdr - wynika z raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations).


26.10.2011
Ceny cebuli a także pozostałych warzyw oraz owoców na rynkach europejskich
Niskie ceny warzyw to zmartwienie nie tylko polskich producentów. Podobnie sytuacja wygląda na pozostałych rynkach europejskich. Znaczne spadki cen, w odniesieniu do roku poprzedniego zanotowano między innymi w Niemczech.


26.10.2011
Rynek kukurydzy - Polska, Europa, Świat
Autorzy raportu Strategie Grains w październiku podnieśli o blisko 2 mln t, do ponad 63 mln t, prognozy zbiorów kukurydzy we Wspólnocie w 2011 roku. Wyższe niż pierwotnie szacunki wynikają z korekty wzwyż oczekiwanych zbiorów w Rumunii i Francji.


25.10.2011
24 października - Światowy Dzień Walki z Otyłością
24 października przypada Światowy Dzień Walki z Otyłością. Tego dnia zwracamy szczególną uwagę na problem otyłości, jej przyczyny i sposoby walki z dodatkowymi kilogramami. Otyłość nazywana jest chorobą XXI wieku. Z roku na rok boryka się z nią coraz więcej osób na całym świecie.


25.10.2011
Według ekspertów z DG AGRI przerób rzepaku w UE w sezonie 2011/2012 obniży się o blisko 5% względem sezonu poprzedniego; spadnie produkcja oleju rzepakowego oraz śruty rzepakowej
W październiku br. eksperci z DG AGRI (Komisja Europejska) opublikowali raport nt. perspektyw krótkookresowych na rynku zbóż, oleistych, mięsa i mleka (Short term outlook for arable crop, meat and dairy markets).


24.10.2011
FAO wskazuje, jak zapobiegać dużej zmienności cen żywności
Według FAO, wysokiej zmienności cen żywności można zapobiegać poprzez ściślejszą regulację giełd towarowych, na których zawierane są kontrakty terminowe na surowce rolne, zakończenie wytyczania celów w produkcji biopaliw oraz wzrost wydatków na badania w rolnictwie - informuje FAMMU/FAPA.


22.10.2011
Komisja UE ds. rolnictwa publikuje prognozy na temat rynków zbóż i roślin oleistych
Agenda komisji UE ds. rolnictwa opublikowała pierwszy krótkoterminowy przegląd rynków rolnych w Unii na podstawie danych statystycznych zebranych do 15 września. 18 stronnicowy dokument zawiera m. in. szacunki zbiorów dla roślin oleistych, wysokobiałkowych oraz zbóż w br. i kilku poprzednich lat oraz bilanse dla oleistych w tym surowców oleistych olejów i śrut - pisze FAMMU/FAPA.


21.10.2011
FAMMU/FAPA: Nowa WPR bardziej „zielona", wspiera innowacje i zwiększa konkurencyjność
Zreformowana WPR umożliwi promowanie innowacji, zwiększenie konkurencyjności sektora rolnego pod względem gospodarczym i ekologicznym oraz wsparcie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia - oceniają analitycy FAMMU/FAPA.


18.10.2011
Co buduje nastroje na rynku zbóż?
W ostatnim tygodniu dwie informacje odbiły się na nastrojach inwestorów na rynku terminowym. Pierwszą z nich była publikacja nowych prognoz USDA, czyli Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa, które wskazywały, iż zbiory zbóż na świecie będą wyższe niż pierwotnie oczekiwano. Drugą wiadomością, która odbiła się na notowaniach cen zbóż było doniesienie o możliwości ponownego ograniczenia eksportu zbóż z Rosji.


12.10.2011
KE przyjęła projekt reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r.
KE przyjęła w środę projekt reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku, obiecując, że odnowiona WPR będzie bardziej przyjazna środowisku, mniej uciążliwa administracyjnie dla małych gospodarstw, a różnice w dopłatach bezpośrednich między krajami będą maleć.


11.10.2011
Wysokie światowe ceny olejów/tłuszczów
We wrześniu br. opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) indeks światowych cen żywności osiągnął poziom 225 punktów - infornuja analitycy BGŻ.


11.10.2011
Chiny importują coraz więcej przetworów mleczarskich
Najnowsze dane dotyczące importu przetworów mleczarskich przez Chiny w okresie styczeń-sierpień 2011 r. wskazują, iż w dalszym ciągu Państwo Środka stanowi największy rynek zbytu dla pełnego mleka w proszku - informują analitycy BGŻ.


10.10.2011
Spadają ceny pszenicy na giełdach w Chicago i Kansas City
W minionym tygodniu, notowania cen pszenicy na giełdach w Chicago i Kansas City w dalszym ciągu pozostawały pod wpływem tendencji spadkowej - podaje Izba Zbożowo-Paszowa.


08.10.2011
FAMMU/FAPA: Import zboża z Unii zapobiegnie wzrostowi cen
Spadek plonowania i pogorszenie jakości ziarna podczas tegorocznych zbiorów zbóż w Polsce budzą obawy o wzrost cen na rynku krajowym. Sposobem na przeciwdziałanie temu wzrostowi jest import ziarna - oceniają analitycy FAMMU/FAPA. Ich zdaniem, nie ma obecnie podstaw do powrotu cen zbóż do poziomów odnotowywanych w sezonach 2007/2008 oraz 2010/2011.


08.10.2011
W sezonie 2011/12 pojawi się duża nadwyżka cukru
Firma konsultingowa Kingsman SA zmniejszyła swoją prognozę nadwyżki produkcyjnej w sezonie 2011/12 o 1,5 mln ton do 9,161 mln ton. Nie jest wykluczona dalsza redukcja jej poziomu - będzie to zależeć od wysokości produkcji cukru w Brazylii - informuje FAPA/FAMMU na podstawie Reuters.


08.10.2011
UE: Preferencyjny import cukru z AKP i LDC w sezonie 2011/12
Komisja Europejska poinformowała, że wolumen wnioskowanego przywozu cukru w sezonie 2011/12 (październik/wrzesień) w ramach preferencyjnego importu EPA-EBA (z krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku – AKP i z Najsłabiej Rozwiniętych Państw – LDC) wzrósł do 14,3 tys. ton - informuje FAPA/FAMMU na podstawie KE.


07.10.2011
Rośnie produkcja bydła w krajch UE
Według Komisji Europejskiej w I połowie 2011 roku produkcja bydła w sztukach w krajach Wspólnoty (UE-27) zwiększyła się o 1,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku - podaje FAMMU/FAPA na podst.: Komisji Europejskiej.


07.10.2011
Ukraina znosi cło na eksport kukurydzy i pszenicy
Ukraina zniosła w piątek cło na eksport kukurydzy i pszenicy, utrzymując 14 proc. cło na eksport jęczmienia - podał Bloomberg.


07.10.2011
Wysokie zbiory zbóż w Rosji wpływają na spadek cen w eksporcie
Rosja spodziewa się niespodziewanie dobrych zbiorów. Obecnie rosyjska produkcja zbożowa szacowana jest na ok. 95 mln ton, w tym 60 mln ton pszenicy. Nie wykluczone, że w Kazachstanie zostanie pobity rekord w wysokości zbiorów zbóż - 25 mln ton - informuje FAMMU/FAPA.


03.10.2011
UE: Czwarty przetarg na import cukru po obniżonym cle
Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 924/2011 ustalające wysokość cła importowego na cukier w ramach czwartego przetargu na przywóz po obniżonym cle zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym K(UE) nr 634/2011 - informuje FAMMU/FAPA.


02.10.2011
Kluczowi dostawcy zbóż zwiększą eksport
W sezonie 2011/2012 kraje z rejonu Morza Czarnego, czyli Rosja, Ukraina i Kazachstan znacznie zwiększą eksport zbóż. Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) we wrześniowej prognozie oceniła wysokość eksportu z tych trzech krajów łącznie na 47 mln ton, jest to znacząco więcej w porównaniu do 22,4 mln ton sezon wcześniej - informuje FAMMU/FAPA.


02.10.2011
IGC podwyższa prognozę zbiorów pszenicy w sezonie 2011/2012
Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) podwyższyła szacunek zbiorów pszenicy na świecie w sezonie 2011/2012 o 2 mln ton do 679 mln ton, głównie z powodu wzrostu prognozy dla Rosji i Australii. IGC skorygowało również w górę prognozowaną konsumpcję pszenicy - o 1 mln ton do 679 mln ton, ze względu na spodziewane większe zużycie na cele paszowe - informuje FAMMU/FAPA.


26.09.2011
Coca-Cola buduje obecność na rynkach wschodzących. Zainwestuje 3 mld dol. w Rosji
W najbliższych pięciu latach koncern Coca-Cola planuje zainwestować w Rosji kwotę ok. 3 mld dolarów. W rozmowie z telewizją Reuters Insider Television, prezes firmy Muhtar Kent mówi, ze to część strategii budowania obecności firmy na dużych i szybko rozwijających się rynkach wschodzących - podał Onet.pl.


26.09.2011
Zamieszanie na europejskim rynku kawy
Gwałtowny spadek kontraktów terminowych na kawę i gwałtowne zawirowania na rynkach walutowych ograniczyły w minionym tygodniu aktywność na europejskim rynku kawy - podał Onet.pl za Reuters.


25.09.2011
Gwałtowny wzrost produkcji cukru w Europie
Niemiecka firma analityczna F. O. Licht szacuje, że produkcja cukru buraczanego w Europie w sezonie 2011/12 (październik/wrzesień) wzrośnie gwałtownie z 23,7 do 30,1 mln ton! - informuje FAMMU/FAPA.


20.09.2011
Osłabienie globalnego popytu na przetwory mleczarskie
Ostatnie miesiące przyniosły wyraźne pogorszenie uwarunkowań popytowych na światowym rynku mleka. W krajach UE oraz w Stanach Zjednoczonych w III kwartale zamiast ożywienia obserwuje się osłabienie gospodarcze, nadal mamy do czynienia z trudną sytuacją na rynku pracy, obniżającymi się realnymi dochodami oraz rosnącymi cenami detalicznymi.


20.09.2011
Wysokie światowe ceny olejów/tłuszczów
W sierpniu br. opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) indeks światowych cen żywności osiągnął poziom 231 punktów. Tym samym pozostał właściwie niezmieniony wobec lipca br. Z drugiej strony, jego wartość była o 26% wyższa wobec odnotowanej w analogicznym okresie 2010 roku.


20.09.2011
Pszenicy konsumpcyjnej będzie więcej niż rok temu, jednak mniej niż oczekiwano w sierpniu
We wrześniowym raporcie Strategie Grains autorzy skorygowali w dół prognozy dla sezonu 2011/2012 w zakresie udziału pszenicy o parametrach konsumpcyjnych w całkowitych zbiorach tego zboża zarówno w UE-27, jak i w Polsce.


18.09.2011
2,2 proc. wzrost cen skupu mleka w Wielkiej Brytanii w lipcu 2011 roku
Według najnowszych danych opublikowanych przez brytyjski Departament ds. Środowiska, Żywności i Obszarów Wiejskich (DEFRA) w całym siódmym miesiącu bieżącego roku przeciętnie ceny skupowanego mleka w Zjednoczonym Królestwie wzrosły o 0,58 pensa za litr (+2,17 proc.), z 26,63 pensów płaconych rolnikom w czerwcu do 27,21 pensów, które uzyskiwali w lipcu - informuje FAMMU/FAPA.


16.09.2011
USA: Prognoza wyższej produkcji cukru w sezonie 2011/12
W swojej sierpniowej prognozie bilansu cukru w USA tamtejszy Departament ds. Rolnictwa USDA nieznacznie obniżył szacunek produkcji cukru ogółem (buraczanego i trzcinowego) w sezonie 2011/12 do 8,11 mln ton krótkich amerykańskich w przeliczeniu na cukier surowy (około 6,77 mln ton metrycznych w przeliczeniu na cukier biały), z czego 4,75 mln krótkich ton amerykańskich w przeliczeniu na cukier surowy (około 3,96 mln ton metrycznych w przeliczeniu na cukier biały) wyniesie produkcja cukru buraczanego - informuje FAMMU/FAPA.


15.09.2011
3-proc. spadek indeksu cen przetworów mlecznych FAO
W sierpniu bieżącego roku po lipcowym spadku indeks cen żywności FAO który mierzy poziom cen podstawowych artykułów żywnościowych był stabilny. Mocne zwyżki cen zbóż zostały wyrównane spadkami międzynarodowych cen większości innych towarów, które obejmuje indeks (głównie produktów oleistych i mleczarskich) - informuje FAMMU/FAPA.


15.09.2011
UE – ZMIANY ZAPISÓW O WPROWADZENIU NA RYNEK POZAKWOTOWEJ PRODUKCJI
Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 839/2011 zmieniające
rozporządzenie (UE) nr 222/2011 o wprowadzeniu na rynek wspólnotowy 500 tys. ton
pozakwotowych cukru i izoglukozy bez karnych opłat.


14.09.2011
Światowe ceny przetworów mleczarskich
W sierpniu br. opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) indeks światowych cen żywności ukształtował się na poziomie 231 punktów, tj. praktycznie niezmienionym wobec lipca br. i 26% wyższym wobec analogicznego okresu poprzedniego roku.


14.09.2011
Wolumen globalnego eksportu mąką zostanie utrzymany
Międzynarodowa Rada Zbożowa szacuje, iż wolumen światowego handlu mąką pszenną w rozpoczętym z dniem 1 lipca br. sezonie 2011/2012 pozostanie na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego - informuja analitycy BGŻ.


12.09.2011
Wolumen globalnego eksportu mąką zostanie utrzymany
Międzynarodowa Rada Zbożowa szacuje, iż wolumen światowego handlu mąką pszenną w rozpoczętym z dniem 1 lipca br. sezonie 2011/2012 pozostanie na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Rada ocenia, iż w zakończonym sezonie 2010/2011 w międzynarodowej wymianie handlowej znajdowało się w przeliczeniu na ekwiwalent pszenicy 11 790 tys. t mąki, a w sezonie bieżącym wzrośnie ta wartość jedynie nieznacznie do 11 800 tys. ton. Warto zauważyć, iż te szacunki opierają się na wiedzy z końca sierpnia i są znacznie wyższe od publikowanych w czerwcu, gdy Rada oczekiwała spadku wolumenu światowego handlu mąką pszenną.


06.09.2011
Produkcja rzepaku w nowym sezonie zmniejszy się drugi rok z rzędu
Według najnowszych szacunków, w sezonie 2011/2012 światowa produkcja rzepaku będzie drugi z rzędu rok mniejsza i osiągnie 59,95 mln ton, czyli 0,9 mln ton mniej niż sezon wcześniej oraz 1,7 mln ton mniej niż przed dwoma laty - informuje FAMMU/FAPA .


06.09.2011
Ukraina rozważa możliwość zniesienia ceł eksportowych
W biuletynie CME Group podano, iż Europejskie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości (The European Business Association, EBA) przesłało list otwarty skierowany m.in. do premiera Ukrainy, N.Azarova, w którym wyraziło poparcie dla propozycji N.Prysyazhnyuka, ministra rolnictwa tego kraju odnośnie zniesienia ceł eksportowych w przypadku części zbóż, tak szybko jak to tylko możliwe, bez zastępowania ich innymi ograniczeniami.


06.09.2011
Rosja: W 2011 r. produkcja cukru wzrośnie aż o 52 proc.
Rosyjski związek producentów cukru nie wyklucza, że produkcja cukru w 2011 roku będzie rekordowa i wyniesie aż 4,2 mln ton! W 2010 roku w Rosji wyprodukowano 2,77 mln ton, najwyższą produkcję odnotowano zaś w sezonie 2008/09, kiedy wytworzono 3,55 mln ton. Wyższa produkcja ma być możliwa dzięki zwiększeniu areału buraków cukrowych do ponad 1,2 mln ha - informuje FAMMU/FAPA.


06.09.2011
Produkcja jabłek i koncentratu jabłkowego w Chinach w sezonie 2011/2012
Produkcja jabłek w Chinach w ostatnich latach rośnie w bardzo szybkim tempie. Według danych Chińskiego Ministerstwa Rolnictwa od 2006 do 2010 roku zwiększyła się aż o 27% do poziomu 33,3 mln ton - informują analitycy BGŻ.


01.09.2011
Rośnie import wołowiny do Rosji
W sezonie 2010/2011 (od lipca do końca czerwca następnego roku) Rosjanie zaimportowali o 5 proc. więcej wołowiny niż w poprzednim sezonie - informuje FAMMU/FAPA.


01.09.2011
Ceny ryżu wzrosną o ponad o ponad 20 proc.
Cena ryżu może wzrosnąć do końca roku o 22 procent, ponieważ Tajlandia, największy na świecie eksporter, kupuje ziarno od rolników po cenach powyżej rynkowych, podnosząc koszty importerom i podsycając globalną inflację i to w sytuacji spowolnionego wzrostu ekonomicznego.


26.08.2011
W pierwszym półroczu 2011 roku produkcja serów w USA wzrosła o 3 proc.
Według najnowszych danych USDA w czerwcu bieżącego roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej wytworzono 405,55 tys. ton serów, jest to ponad jednoprocentowa zwyżka w skali roku, w skali miesięcznej odnotowano jednak 2,34 proc. zniżkę po majowym rekordzie (415,26 tys. ton) - informuje FAMMU/FAPA.


25.08.2011
Z Rosji płyną uspakajające sygnały
Pod koniec żniw prognozy poszczególnych agencji oraz rządu odnośnie wielkości zbiorów zbóż w Rosji zaczynają się do siebie zbliżać. Jak podaje serwis BlackSeaGrain według rosyjskiego resortu rolnictwa zbiory w kraju w sezonie 2011/2012 osiągną poziom 87-90 mln t, co jest zgodne z szacunkami moskiewskiej firmy konsultingowej SovEcon.


25.08.2011
UE zatwierdza import 111 732 ton cukru po obniżonych stawkach
Kraje UE będą mogły zaimportować dodatkowo 111 732 ton cukru po obniżonej stawce celnej - wynika z decyzji Komisji Europejskiej, podjętej w czwartek.


25.08.2011
Nestle planuje podwojenie produkcji mleka w Pakistanie
W ciągu 3-4 najbliższych lat największy na świecie producent żywności - Nestle planuje zainwestować 300 mln CHF (w przeliczeniu 289 mln EUR), aby podwoić produkcję mleka w Pakistanie i odpowiedzieć na aktywność lokalnego rywala, firmy Engro Foods - informuje FAMMU/FAPA.


21.08.2011
Po raz pierwszy od 22 lat w UE spada zużycie olejów i tłuszczów
W tym sezonie, po raz pierwszy od 22 lat w Unii Europejskiej zmniejszy się spożycie olejów i tłuszczów głównie na skutek redukcji zużycia w dwóch sektorach: przemyśle biodiesla i energetyce - informuje FAMMU/FAPA.


21.08.2011
W sezonie 2011/12 światowe zbiory rzepaku będą najniższe od 3 lat
Oil World nieznacznie podwyższył prognozy zbiorów rzepaku dla Unii Europejskiej w sezonie 2011/12 do 19,1 mln ton (z 18,9 mln ton), jednak dalej będzie to poziom poniżej poprzedniego sezonu, kiedy zebrano 20,5 mln ton. Ogółem, światowa produkcja rzepaku w sezonie 2011/12 będzie najniższa od 3 sezonów - podaje FAMM/FAPA.


19.08.2011
Coca-Cola: Kolejne inwestycje w Chinach
Największy na świecie producent napojów zapowiada, że począwszy od przyszłego roku, dokona w Chinach przez trzy lata inwestycji o wartości 4 mld USD - podaje Puls Biznesu.


18.08.2011
Niższa jakość azjatyckich zbiorów kakao
W czwartek traderzy informowali, że zbiory kakao na indonezyjskiej wyspie Sulawesi, gdzie zlokalizowane są największe uprawy, są już w toku, a większa liczba zebranych ziaren wskazuje na ich niższą jakość - informuje onet.pl za Reuters.


17.08.2011
Ukraina zniosła zakaz wwozu warzyw z UE
Ukraińskie władze sanitarne zniosły obowiązujący od ponad miesiąca tymczasowy zakaz wwozu warzyw z państw Unii Europejskiej - podała w środę państwowa służba weterynaryjna w Kijowie.


17.08.2011
Prognozy spadku światowych zapasów końcowych rzepaku w sezonie 2011/2012
Według najnowszego raportu USDA Oilseeds World Market and Trade, opublikowanego 11 sierpnia br. światowa produkcja rzepaku w sezonie 2011/2012 może wynieść ok. 58,5 mln t wobec 59,3 mln t w sezonie wcześniejszym.


17.08.2011
Wzrost zbiorów jabłek w krajach Unii Europejskiej w 2011 roku
Z informacji przedstawionych przez WAPA (Światowe Stowarzyszenie Producentów Jabłek i Gruszek) wynika, że tegoroczne zbiory jabłek w Unii Europejskiej mają wynieść 10,2 mln t i być o blisko 500 tys. t wyższe w porównaniu do 2010 roku. Wzrost produkcji jabłek będzie widoczny w większości krajów Wspólnoty.


16.08.2011
Ukraina: Prognoza wyższej produkcji cukru o 10 proc. w 2011 r.
Ukraińskie ministerstwo rolnictwa prognozuje, że produkcja cukru w 2011 r. wzrośnie o 10 proc. do 2,2 mln ton - informuje FAPA/FAMMU na podstawie Reuters.


13.08.2011
Strategie Grains: W tym roku UE wyprodukuje więcej ziarna najwyższej jakości
Według francuskiej firmy analitycznej Strategie Grains, w tym sezonie będzie więcej ziarna najwyższej jakości - podaje FAMMU/FAPA.


13.08.2011
Nowe rozporządzenia komisji w sprawie wsparcia unjnego sektora warzyw
W dniu 2 sierpnia br. Komisja Europejska wydała dwa rozporządzenia ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia oraz współczynnik przydziału tych środków dla unijnego sektora owoców i warzyw - informuje FAMMU/FAPA.


10.08.2011
UE: Drugi przetarg na import cukru po obniżonym cle
Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 747/2011 ustalające wysokość cła importowego na cukier w ramach drugiego przetargu na przywóz po obniżonym cle zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym K(UE) nr 634/2011 - informuje FAMMU-FAPA.


10.08.2011
Produkcja cytryn w krajach unijnych wyniesie w tym sezonie około 1,2 mln ton
W bieżącym sezonie 2010/2011 spodziewana produkcja cytryn w krajach unijnych wyniesie około 1,2 mln ton, czyli o ponad 3 proc. więcej niż poprzednim sezonie. Przypomnijmy, iż w sezonie 2009/2010 zbiory oszacowano na 1,16 mln ton, a w sezonie 2008/2009 na 1,26 mln ton - informuje FAMMU/FAPA.


09.08.2011
Według informacji Bloomberga w ramach ostatniego przetargu na dostawę 240 tys. t pszenicy Egipt zakupił kolejne 180 tys. t zboża z Rosji.
Według informacji Bloomberga przedsiębiorstwo GASC (General Authority for Supply Commodities), działające pod nadzorem egipskiego Ministerstwa Handlu i Przemysłu w ramach ostatniego przetargu na dostawę 240 tys. t pszenicy zakupiło ją w 75\% z Rosji, a w pozostałej części z Rumunii.


09.08.2011
Prognozy światowej produkcji mięsa drobiowego w 2011 roku
Według najnowszego raportu Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA) dotyczącego zmian zachodzących na globalnym rynku drobiu, w 2011 r. produkcja mięsa drobiowego na świecie ukształtuje się na poziomie około 100 mln t, tj. o 2% wyższym niż rok wcześniej.


09.08.2011
Światowa produkcja mleka w 2011 roku
Wiele wskazuje na to, że w II połowie roku osłabieniu ulegną wzrostowe tendencje skupu mleka w krajach UE-27, czego symptomy były zauważalne już w maju br.


09.08.2011
Eksportujemy coraz więcej wieprzowiny
Od stycznia do maja państwa członkowskie UE wyeksportowały łącznie 1 mln 229 tys. ton mięsa wieprzowego, czyli aż o 30,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2010 roku - podaje FAMMU/FAPA.


08.08.2011
KE zadowolona ze zniesienia przez Rosję ograniczeń importu warzyw z UE
Komisja Europejska wyraziła w poniedziałek zadowolenie z decyzji Rosji o zniesieniu ograniczeń w imporcie warzyw z Unii Europejskiej, nałożonych na początku czerwca w związku z falą zakażeń bakterią EHEC. Przypomina o umowie z prezydentem Rosji w tej sprawie.


08.08.2011
Rosja znosi ograniczenia w imporcie warzyw z UE
Rosja zdecydowała od wtorku znieść ograniczenia w imporcie warzyw z Unii Europejskiej, nałożone na początku czerwca w związku z falą zakażeń bakterią EHEC - poinformowała w poniedziałek agencja Interfax, powołując się na rosyjskie służby sanitarne.


06.08.2011
Rosja: W poniedziałek mogą zniknąć ograniczenia wwozu warzyw z UE
W poniedziałek najpewniej znikną wszelkie ograniczenia importu warzyw z Unii Europejskiej - oświadczył w piątek dziennikarzom szef rosyjskich służb sanitarno-epidemiologicznych (Rospotriebnadzor) Giennadij Oniszczenko.


04.08.2011
Większe dostawy mleka i produkcja mleczarska w UE
Według danych zaprezentowanych przez KE, dostawy mleka do zakładów przetwórczych w Unii Europejskiej w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2011 roku były wyższe od ich poziomu z roku 2010 - informuje FAMMU/FAPA.


03.08.2011
Rosja chce o ponad 30 proc. zmniejszyć import wieprzowiny w 2012 r.
Do 2015 r. rosyjscy producenci wieprzowiny chcą zwiększyć produkcję, by całkowicie pokryć wewnętrzny popyt. Rosyjski rząd ma w 2012 r. zmniejszyć import wieprzowiny o ponad 30 proc. Polska eksportuje do Rosji niewielkie ilości wieprzowiny.


02.08.2011
Nestlé inwestuje w usprawnienie łańcucha dostaw kakao
Firma Nestlé poszerzyła zasięg Cocoa Plan o rynek indonezyjski. Celem projektu jest usprawnianie łańcucha dostaw kakao, podnoszenie jakości i wydajności jego upraw oraz poprawa warunków życia uprawiających je społeczności. Do końca 2015 roku planem zostanie objętych 10 tysięcy indonezyjskich rolników, a przewidywany wzrost produkcji kakao w tym kraju powinien sięgnąć 30 proc.


01.08.2011
Putin: Rosja może zredukować kontyngenty importowe na wieprzowinę
Jak powiedział premier Rosji Władimir Putin w 2012 roku Rosja może zredukować kontyngenty importowe na wieprzowinę oraz drób, pozostawiając kontyngent importowy na wołowinę na niezmienionym poziomie - informuje FAMMU/FAPA.


28.07.2011
Produkcja zbóż w UE w 2011 r. o 2 proc. wyższa niż w 2010 r.
Zbiory zbóż w UE prognozowane są na 282,3 mln ton, czyli będą o 2 proc. wyższe niż w ubiegłym roku. Pod koniec czerwca Międzynarodowa Rada ds. Zbóż podwyższyła prognozy zbiorów zbóż na świecie - z 1,791 mld ton do 1,808 mld ton.


28.07.2011
Po rekordowych notowaniach cukier biały mocno potaniał
W ciągu ostatniego tygodnia notowania cukru białego spadły o 14 proc. z rekordowego pułapu 876,3 USD/t do 755,8 USD/t (mniej o ponad 120 USD/t). Cukier surowy stracił zaś 4 proc., a jego notowania wyniosły 637,6 USD/t - informuje FAMMU/FAPA.


27.07.2011
UE: Ruszył pierwszy przetarg na import cukru po obniżonym cle
Na pierwszym przetargu na import cukru po obniżonym cle w sezonie 2010/11 KE zaakceptowała oferty na przywóz 55 tys. ton cukru surowego przy cle 131,11 EUR/t i 1 644 ton cukru surowego przy cle 150 EUR/t - informuje FAMMU/FAPA.


27.07.2011
UE: Dodatkowy limit wywozu pozakwotowego cukru błyskawicznie wykorzystanie
Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 674/2011 dotyczące pozakwotowego wywozu cukru w sezonie 2010/11 - informuje FAMMU/FAPA.


26.07.2011
Jeszcze więcej zboża z Rosji
Jak podaje serwis BlackSeaGrain, rząd rosyjski zwiększył o 3 mln ton prognozy eksportu zbóż w sezonie 2011/2012 do 18 mln ton.


26.07.2011
Tegoroczne zbiory rzepaku na Ukrainie mogą być niższe od ubiegłorocznych
Wbrew wcześniejszym oczekiwaniom, tegoroczne zbiory rzepaku na Ukrainie mogą być niższe od tych z 2010 roku.


26.07.2011
Produkcja mięsa w UE urośnie o 4 proc. w 2020 r.
Według prognoz Komisji Europejskiej produkcja mięsa w krajach UE będzie rosła rocznie o 0,3 proc. i pod koniec 2020 roku wyniesie 44,4 mln ton, czyli będzie o 4 proc. wyższa niż w 2009 roku - poinformowała Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).


25.07.2011
Kawa tanieje już drugi miesiąc z rzędu
W czerwcu 2011 roku funt (453,6 g) kawy kosztował na międzynarodowych rynkach średnio 215,58 centrów amerykańskich, co oznacza 5,4-proc. spadek w porównaniu z majem br., kiedy kosztował 227,97 centy - szacuje International Coffee Organisation (ICO).


25.07.2011
KE na razie bez decyzji o odszkodowaniach dla producentów warzyw
Komisja Europejska wciąż analizuje wnioski z unijnych krajów o odszkodowania dla producentów warzyw, którzy ponieśli straty w wyniku epidemii wywołanej bakterią E.coli. Zatem dziś decyzji w sprawie rekompensat nie będzie - powiedział Polskiemu Radiu jeden z urzędników w Komisji.


24.07.2011
Kraje UE przeciwko głównym założeniom reformy polityki rybołówstwa UE
Większość krajów UE nie popiera głównych założeń przyjętego przez KE pakietu reform Wspólnej Polityki Rybołówstwa. We wtorek o reformie tej polityki rozmawiali ministrowie rolnictwa UE pod przewodnictwem Marka Sawickiego, kolejna debata w październiku.


23.07.2011
FAO: Drożejący cukier winduje w górę ceny żywności
Według oceny Agendy ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), światowe ceny żywności w czerwcu były prawie tak wysokie, jak w rekordowym pod tym względem lutym tego roku. Przyczynił się do tego m.in. wzrost cen cukru - informuje FAMMU/FAPA.


23.07.2011
Tymczasowy zakaz wwozu nieprzebadanych warzyw z UE na Ukrainę
Począwszy od dnia 11 lipca br. Ukraina wprowadziła tymczasowy zakaz wwozu warzyw z państw Unii Europejskiej. Informację taką podała państwowa służba weterynaryjna w Kijowie - informuje FAMMu/FAPA.


20.07.2011
KE przydzieliła licencje na import cukru
KE przydzieliła w środę importerom licencje na sprowadzenie 200 tys. ton bezcłowego cukru. Zainteresowanie zakupem tego surowca z krajów trzecich jest tak duże, że importerzy będą mogli zrealizować tylko nieco ponad 1 proc. zgłaszanych zapotrzebowani - informuje PAP.


19.07.2011
Korekta w górę prognoz zbiorów zbóż w UE
W lipcowym raporcie Strategie Grains (SG) prognozy zbiorów zbóż w sezonie 2011/2012 we Wspólnocie zostały podwyższone wobec ostatniego raportu o 6,6 mln t do 282,3 mln t. Korekta ta wynikała przede wszystkim z poprawy warunków pogodowych m.in. we Francji i w Niemczech (deszcze).


19.07.2011
Import prosiąt coraz większy
W kontekście niskiej opłacalności chowu trzody chlewnej i perspektywy głębokiego spadku pogłowia w naszym kraju, warto przyjrzeć się danym na temat importu prosiąt. Otóż okazuje się, że bieżącym roku ten import nadal szybko przyrasta.


19.07.2011
1,1 proc. wzrost indeksu cen żywności FAO
Po majowym spadku w czerwcu bieżącego roku indeks cen żywności FAO, który mierzy poziom cen podstawowych artykułów żywnościowych łagodnie zwyżkował - informuje FAMMU/FAPA.


19.07.2011
Spadek znaczenia Stanów Zjednoczonych w światowym handlu soją
Oczekuje się, że w sezonie 2011/2012 udział Stanów Zjednoczonych w światowym eksporcie soi będzie niższy niż w sezonach wcześniejszych. Według prognoz Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA) opublikowanych w lipcowym raporcie Oilseeds: World Market and Trade, może to być skutkiem m.in. spodziewanych niższych zbiorów soi w Stanach.


19.07.2011
KE chce od Polski dodatkowych informacji ws. rekompensat za EHEC
KE potwierdziła we wtorek, że otrzymała wnioski od 22 państw UE o odszkodowania w związku ze stratami poniesionymi w wyniku epidemii EHEC. Według informacji PAP uzyskanych w Komisji, niektóre z państw - w tym Polska - muszą przedstawić dodatkowe dokumenty.


18.07.2011
Czekają nas duże zbiory zbóż
Światowe agencje prześcigają się w podnoszeniu prognoz zbiorów zbóż. Urodzaj spowoduje, że mąka i chleb nie powinny w tym roku drożeć. Na rynku może natomiast brakować rzepaku i kukurydzy - informuje Rp.pl.


18.07.2011
Ceny OMP obniżyły się średnio o ponad 7 proc.
W czerwcu br. opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) indeks światowych cen przetworów mlecznych (odtłuszczone mleko w proszku-OMP, pełne mleko w proszku-PMP, masło, sery i kazeiny) ukształtował się na poziomie 232 punktów, tj. zbliżonym do majowego (231 punktów) i nadal niższym od rekordów ustanowionych w listopadzie 2007 roku (268,6 punktów). Oznacza to, iż w czerwcu br. ceny monitorowane przez FAO były o 132 proc. wyższe niż przeciętnie w latach 2002-2004 i o 104 proc. w ujęciu realnym - informują analitycy BGŻ.


16.07.2011
FAMMU/FAPA: Rynek zbóż pod wpływem negocjacji o zwiększenie zadłużenia USA
W mijającym tygodniu doniesienia o toczących się w USA negocjacjach w Kongresie na temat zwiększenia limitu zadłużenia amerykańskiego budżetu podbiły tamtejsze notowania zbóż, za którymi podążyły ceny na giełdach europejskich - informuje FAMMU/FAPA.


16.07.2011
UE zatwierdza import 64 364 ton cukru po obniżonych stawkach
Kraje UE będą mogły zaimportować dodatkowo 64 364 ton cukru po obniżonej stawce celnej - wynika z decyzji Komisji Europejskiej.


15.07.2011
Cukier w Londynie kosztuje powyżej 800 USD/t
CUKIER W LONDYNIE ZNÓW POWYśEJ 800 USD/TKoniec pierwszego tygodnia lipca przyniósł dalsze podwyźki notowań cukru. W Londynie cukier biały podrożał do 817,2 USD/t, zyskując prawie 7 proc. - informuje FAPA/FAMMU na podstawie ICE, LIFFE, Reuters.


15.07.2011
FAMMU/FAPA: Rynek zbóż pod wpływem negocjacji o zwiększenie zadłużenia USA
W mijającym tygodniu doniesienia o toczących się w USA negocjacjach w Kongresie na temat zwiększenia limitu zadłużenia amerykańskiego budżetu podbiły tamtejsze notowania zbóż, za którymi podążyły ceny na giełdach europejskich - informuje FAMMU/FAPA.


14.07.2011
Zdrożał drób, wołowina i baranina. Staniała wieprzowina
W czerwcu światowy indeks cen żywności FAO wzrósł wobec maja o 1,1 proc. do 234 punktów. Ceny żywności były o 39 proc. wyższe niż przed rokiem, lecz o 4 proc. niższe od rekordowo wysokiego poziomu w lutym br. - informuje FAMMU/FAPA.


14.07.2011
Komitety Copa-Cogeca chcą pakietu mlecznego do końca roku
Po posiedzeniu wysokiego szczebla w sprawie mleka, komitety Copa-Cogeca apelują do polskiej prezydencji o przyjęcie pakietu mlecznego do końca roku.


11.07.2011
Rosja zgodziła się na import warzyw pochodzących z Czech i Grecji
Oznacza to, że do sześciu wzrosła liczba unijnych krajów, wobec których Moskwa zniosła embargo nałożone na początku czerwca w związku z zakażeniami EHEC - podały rosyjskie służby sanitarne.


11.07.2011
Podpisano przymierze na rzecz niepracującej niedzieli
Przedstawiciele 65 organizacji z całej Europy podpisali w Brukseli deklaracje założycielską Europejskiego Przymierza na rzecz Niedzieli. Solidarność od wielu lat walczy o to, aby niedziela była dniem wolnym od pracy.


11.07.2011
Ukraina wydała tymczasowy zakaz wwozu nieprzebadanych warzyw z UE
Ukraina wprowadziła tymczasowy zakaz wwozu warzyw z państw Unii Europejskiej - podała państwowa służba weterynaryjna w Kijowie. Ograniczenia objęły rośliny, których nie przebadano na obecność szczepu bakterii E.coli.


11.07.2011
Komisja przyjęła 26 nowych programów promujących unijny rynek rolny
Komisja Europejska poinformowała w dniu 5 lipca br. o przyjęciu do realizacji kolejnych 26 programów promujących unijne produkty. Programy będą pochodziły łącznie z 13 krajów członkowskich, a łączny ich budżet oszacowano na sumę 75,1 mln euro z czego dokładnie połowa dofinansowana zostanie przez Komisję Europejską - 37,6 mln euro - informuje FAMMU/FAPA.


10.07.2011
Naukowcy zbadali DNA ziemniaka
Jak informuje Informacyjna Agencja Radiowa, naukowcom po raz pierwszy w historii udało się ustalić kompletną sekwencję DNA ziemniaka - informuje BBC. Dzięki badaczom Instytutu Jamesa Huttona w Dundee, wzrasta szansa na efektywniejsze zbiory popularnej rośliny uprawnej w przyszłości.


10.07.2011
Wciąż większa produkcja serów w USA
Według najnowszych danych USDA w kwietniu bieżącego roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej wytworzono 400,06 tys. ton serów, jest to ponad dwuprocentowa zwyżka w skali roku, w skali miesięcznej odnotowano jednak 3,23 proc. sezonową zniżkę - informuje FAMMU/FAPA.


10.07.2011
UE: Zakaz importu nasion buraków cukrowych z Egiptu
Komisja Europejska opublikowała decyzję wykonawczą (2011/402/UE) zakazujące importu niektórych nasion i kiełków z Egiptu - informuje FAMMU/FAPA.


09.07.2011
Portugalia będzie produkować kawior
Portugalia zamierza stać się producentem kawioru. W Algarve na południu kraju powstaje w tym celu ośrodek hodowli jesiotra oraz zakład, w którym kawior będzie pakowany, a następnie wysyłany na rynek, głównie portugalski. Hodowla ma ruszyć jesienią.


09.07.2011
Polskie krówki są przebojem w Afganistanie
Jak informuje serwis TVN24.pl "Krówki" okazały się polskim przebojem eksportowym w Afganistanie. Mieszkańcy tego jednego z najbiedniejszych krajów świata uwielbiają słodycze i polskie cukierki stały się tamtejszym przysmakiem.


09.07.2011
Rosja chce podwyższyć cła importowe na produkty mleczarskie
Rosyjski wicepremier, Victor Zubkov ogłosił, że Federacja Rosyjska może w najbliższym czasie zmienić poziom ceł importowych na produkty mleczarskie. Nowe taryfy celne mają zostać wprowadzone w celu ochrony krajowych producentów masła i sera - informuje FAMMU/FAPA.


08.07.2011
Mimo embarga polskie warzywa królują na rosyjskich bazarach. I są o wiele droższe
Producenci warzyw nie czekają też, aż Rosja otworzy rynek i okrężnymi drogami ślą pomidory na moskiewskie bazary - pisze dziennik "Metro".


08.07.2011
Coraz większy popyt na kakao
Globalna podaż kakao i popyt mogą być w roku 2011 – 2012 zrównoważone, choć niewykluczone są niedobory po tegorocznej nadwyżce wynoszącej około 190 tysięcy ton metrycznych - powiedział Jean-Marc Anga, przewodniczący międzynarodowej organizacji producentów, eksporterów i odbiorców kakao (International Cocoa Organization).


08.07.2011
Eksport polskich warzyw do Rosji może ruszyć w ciągu kilku dni
Rosja może w najbliższych dniach wyrazić zgodę na dostawy warzyw z Polski - poinformował główny lekarz sanitarny Federacji Rosyjskiej Giennadij Oniszczenko po rozmowach z polską delegacją - podaje PAP.


08.07.2011
Dzięki decyzji UE trudniej będzie produkować nielegalny alkohol
UE zgodziła się w piątek, by z listy substancji do skażania alkoholu wykreślić skażalnik łotewski, który można łatwo usunąć - poinformowało Ministerstwo Finansów. Według resortu zmiana, której domagała się Polska, istotnie ograniczy niebezpieczeństwo nadużyć - informuje PAP.


08.07.2011
Polityka Tajlandii może doprowadzić do gwałtownych podwyżek cen ryżu na świecie
Zwycięstwo populistów w wyborach w Tajlandii może spowodować gwałtowny skok cen ryżu na świecie. Przyszła premier azjatyckiego królestwa, odpowiadającego za 30 proc. światowego eksportu ryżu, obiecuje bowiem podniesienie cen skupu zboża - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej".


08.07.2011
Pod koniec czerwca cukier surowy był najdroższy od 4 miesięcy
Ostatni tydzień czerwca przyniósł silną zwyżkę notowań cukru. W Nowym Jorku cukier surowy podrożał o 8 proc. do 645 USD/t, co jest najwyższym poziomem od 4 miesięcy - informuje FAMMU/FAPA.


08.07.2011
PE nie będzie osłabiać kontroli nad BSE
Duży spadek przypadków gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) w Unii Europejskiej nie może prowadzić do osłabienia kontroli - mówi rezolucja przyjęta w Parlamencie Europejskim.


08.07.2011
Główny Lekarz Weterynarii: KE nie odwołała zakazu stosowania mączek mięsno-kostnych
Nieprawdą jest, że Komisja Europejska podjęła decyzję o zniesieniu z dniem 1 czerwca 2012 roku zakazu stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich - informuje Główny Lekarz Weterynarii.


07.07.2011
Minister Sawicki: Trzeba rozpocząć ogólnoeuropejską debatę nt. polityki rolnej UE
Minister rolnictwa Marek Sawicki powiedział na antenie "Sygnałów Dnia", że obecna polityka rolna Unii Europejskiej nie zdaje egzaminu i dlatego należy ją zmienić. Według gościa Programu Pierwszego Polskiego Radia trzeba rozpocząć ogólnoeuropejską debatę na temat reformy tej polityki.


07.07.2011
Polskich producentów żywności czeka walka o zachodnie rynki z producentami z Rosji. Kto wygra?
Od lat polscy producenci i przetwórcy działający w segmencie spożywczym próbują swoich sił w Rosji. Czy jednak rosyjskie produkty mogą w przyszłości stanowić zagrożenie dla polskich, konkurując z nimi na rynkach Zachodniej Europy? Zdania ekspertów są w tej kwestii podzielone.


07.07.2011
25 proc. firm z Europy planuje wejście na nowy rynek w perspektywie 6 miesięcy
Europejskie przedsiębiorstwa powróciły na ścieżkę ekspansji po zawirowaniach rynkowych z kilku ostatnich lat. Koncentrują się teraz na rozwijaniu swojej oferty produktowej i działalności na arenie międzynarodowej. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego wśród uczestników konkursu European Business Awards, sponsorowanego przez bank HSBC.


07.07.2011
Wzrost wartości eksportu wieprzowiny z Brazylii
Według Brazylijskiego Stowarzyszenia Eksporterów Wieprzowiny (ABIPECS) w maju wolumen eksportu wieprzowiny z Brazylii był nieznacznie (o 2,2 proc.) niższy niż przed rokiem (44,9 tys. ton), jednak jego wartość wzrosła o 7,3 proc. do 126,6 mln USD - podaje FAMMU/FAPA.


07.07.2011
Eksperci FAO: W tym roku światowa produkcja zbóż wzrośnieo 3,3 proc.
Światowa produkcja zbóż w tym roku wzrośnie o 3,3 proc., wspierając uzupełnianie zapasów pszenicy i ryżu w sezonie 2011/12 - prognozuje Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO).


07.07.2011
FAO: Indeks cen żywności na świecie w VI wzrósł o 39 proc.
Indeks cen żywności na świecie w czerwcu 2011 r. wyniósł 233,8 pkt., wobec 231,4 pkt. w maju 2011 r. po rewizji w dół o 1 pkt. - podała w czwartek na stronie internetowej Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO). W ciągu roku indeks wzrósł o 65,75 pkt, czyli o 39 proc.


07.07.2011
Niedobór lub nadmiar soli w żywności ma negatywny wpływ na rozwój płodu
Niedobór lub nadmiar soli w diecie ciężarnej ma negatywny wpływ na rozwój nerek płodu i może prowadzić w przyszłości do wystąpienia nadciśnienia u potomstwa - wynika z badań na szczurach, które publikuje "American Journal of Physiology - Renal Physiology".


06.07.2011
Coraz większy eksport chilijskich jabłek
Począwszy od początku roku do końca pierwszego tygodnia czerwca bieżącego roku łączny wolumen eksportu jabłek z Chile wyniósł nieco ponad 425,0 tys. ton, czyli o niecałe 6 proc. więcej wobec analogicznego okresu roku poprzedniego - informuje FAMMU/FAPA


06.07.2011
W dniu 08/07/2011 w Moskwie odbędą się konsultacje w związku z przedłużającym się embargiem na dostawy warzyw z Polski
- Wyraziliśmy zgodę na takie rozmowy aby można było bezpośrednio wyjaśnić wszystkie wątpliwości" - cytuje głównego lekarza sanitarnego Rosji agencja Interfax. Giennadij Oniszczenko potwierdza, że -„Polska na razie nie dostanie zielonego światła na handel warzywami" - informuje IAR.


06.07.2011
Rosyjski drób zaleje Europę?
Rosjanie przygotowują się do rozpoczęcia wysyłek drobiu do UE. W tym celu dostosowują krajowy system kontroli jakości do standardów unijnych - donosi FAMMU/FAPA na podst. World Poultry.


06.07.2011
Komisja Europejska będzie naciskać na Rosję, aby zniosła embargo na polskie owoce i warzywa
Jej przedstawicielka Paola Testori zapewniła w Sopocie, że Komisja wesprze starania Polski o przywrócenie eksportu polskich owoców i warzyw do Federacji Rosyjskiej. W Sopocie zakończyło dwudniowe nieformalne spotkanie Rady Unii Europejskiej do spraw Zdrowia.


06.07.2011
Premier w Strasburgu zachwalał polskie truskawki
Polskie truskawki jak polska prezydencja - świeże i pełne energii - tak premier Donald Tusk zachwalał w środę w Strasburgu przywiezione z Polski owoce. "To naprawdę wyjątkowe truskawki" - zachwycał się szef KE Jose Manuel Barroso, który jednak ich nie spróbował.


05.07.2011
Opady gradu oraz deszcze mogą wpłynąć negatywnie na tegoroczne zbiory malin w Serbii
Jak podał Foodnews (nr 26/2011) uprawy serbskich owoców, w szczególności malin, zostały dotknięte przez gradobicie oraz ulewne deszcze. Według niektórych ekspertów w głównym regionie upraw malin w Serbii uszkodzonych zostało 7 tys. ha upraw. W związku z tym przychody producentów mogą być w tym regionie aż o połowę niższe. Z innych opinii wynika, że straty w uprawach wszystkich owoców w kraju (głównie malin) mogą wynieść około 40 mln euro - podają analitycy Banku BGŻ SA.


05.07.2011
UE: Opłacalność produkcji żywca i jaj nadal bardzo niska
W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska (KE) opublikowała dane na temat relacji cen żywca rzeźnego i jaj do cen odpowiednich pasz w maju. Z danych tych wynika, że rozumiana w ten sposób opłacalność czterech głównych rodzajów produkcji zwierzęcej w UE jest znacznie niższa niż przed rokiem. Pewnym pocieszeniem dla producentów żywca może być informacja, że od początku roku relacja ta w ich przypadku uległa nieznacznej poprawie - poinformowali analitycy BGŻ SA.


05.07.2011
Rośnie handel międzynarodowy przetworami mleczarskimi
Wraz ze wzrostem produkcji mleka w krajach należących do jego głównych eksporterów, zwiększył się też handel międzynarodowy przetworami mleczarskimi. Ogółem w I kwartale br. wolumen obrotu mierzony w ekwiwalencie mleka był o 19 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2010 roku - wynika z informacji Banku Gospodarki Żywnościowej.


05.07.2011
Nowe prognozy bilansu zbóż
W ostatnim dniu czerwca Międzynarodowa Rada Zbożowa opublikowała nowe prognozy globalnego bilansu popytu i podaży na rynku zbóż w sezonie 2011/2012 - poinfrmowali analitycy Banku BGŻ SA.


05.07.2011
Nasiona kozieradki z Egiptu mają związek z zakażeniami bakterią EHEC
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ogłosił, że partia nasion kozieradki importowana z Egiptu najprawdopodobniej ma związek z falą zarażeń szczepem EHEC we Francji i w Niemczech. Partia ta mogła trafić także do innych krajów - informuje PAP za AFP i Reuters.


05.07.2011
PE dobrze przyjmuje propozycje budżetu na lata 2014-2020
Ubiegłotygodniowa propozycja KE ws. budżetu UE na lata 2014-20 została nieźle przyjęta przez europosłów, choć wielu chciałoby, by był większy. Część chwaliła propozycję podatku od transakcji finansowych i apelowała o wspólny front w negocjacjach z rządami - podaje PAP.


05.07.2011
UE zakazuje importu niektórych nasion z Egiptu
Unia Europejska wycofuje ze sprzedaży i zakazuje do 31 października importu pewnych typów nasion z Egiptu, po tym jak stwierdzono związek między nasionami kozieradki z Egiptu a falą zakażeń szczepem EHEC w Europie - informuje PAP za agencją Reuters.


04.07.2011
Nestle może przejąć producenta przekąsek i słodyczy
Chiński producent przekąsek i słodyczy, koncern Hsu Fi Chi International, którego wartość rynkowa szacowana jest na około 2,6 mld USD poinformował, że jedną ze stron w rozmowach o ewentualnym przejęciu spółki jest szwajcarski gigant spożywczy Nestle.


04.07.2011
KE pomaga ws. zniesienia rosyjskiego embarga na nasze warzywa
W sprawę zniesienia rosyjskiego embarga na polskie warzywa aktywnie zaangażowała się Komisja Europejska - mówił na konferencji w poniedziałek minister rolnictwa Marek Sawicki. Dodał, że prawdopodobnie w tym tygodniu do Rosji pojedzie wiceminister rolnictwa.


04.07.2011
Mniejsza dynamika wzrostu produkcji mięsa na Ukrainie
W 2011 roku produkcja mięsa ogółem na Ukrainie może wzrosnąć o 3-4 proc., podczas gdy w 2010 roku zanotowano wzrost na poziomie 7 proc. - podaje FAMMU/FAPA.


04.07.2011
Korea Płd. zniesie zakaz importu wołowiny z Kanady
Korea Południowa potwierdziła plany zniesienia zakazu importu wołowiny z Kanady, wprowadzonego w 2003 roku w związku z zagrożeniem tzw. chorobą szalonych krów (BSE) - informuje FAMMU/FAPA.


02.07.2011
W projekcie budżetu UE Polska ma więcej niż 80 mld euro
Unijny komisarz ds. budżetu i programowania finansowego Janusz Lewandowski powiedział, że w proponowanym przez Komisję Europejską projekcie 7-letniego budżetu Unii, dla Polski przewidziano więcej niż 80 mld euro. Nie ujawnił jednak kwoty.


02.07.2011
Spadek cen skupu mleka w Wielkiej Brytanii w kwietniu 2011 roku
Według najnowszych danych opublikowanych przez brytyjski Departament ds. Środowiska, żywności i Obszarów Wiejskich (DEFRA) w całym czwartym miesiącu bieżącego roku przeciętnie ceny skupowanego mleka w Zjednoczonym Królestwie spadły o 0,31 pensa za litr(-1,19 proc.), z 26,57 pensów płaconych rolnikom w marcu do 26,25 pensów, które uzyskiwali w kwietniu - informuje FAMMU/FAPA.


02.07.2011
Wyższe ceny skupu mleka w Austrii
Według najnowszych danych Agramarkt Austria (AMA) w kwietniu bieżącego roku austriaccy producenci mleka za sprzedawany do mleczarni surowiec otrzymywali wyższe stawki niż miesiąc wcześniej - informuje FAMMU/FAPA.


30.06.2011
Ekolodzy: Odrzucić ustawę o nasiennictwie! Otworzy Polskę na GMO!
Przedstawiciele Koalicji "Polska Wolna od GMO" ponownie zaapelowali w czwartek o odrzucenie ustawy o nasiennictwie, nad którą w piątek mają głosować posłowie. Zdaniem ekologów, ustawa zawiera niebezpieczne zapisy i otworzy Polskę na rośliny modyfikowane genetycznie.


29.06.2011
KE: Rosja nie może blokować eksportu warzyw z Polski
Nie ma żadnych obiektywnych powodów, dla których Rosja może zakazać eksportu warzyw z Polski - powiedział we wtorek PAP rzecznik KE Frederic Vincent. Polska przekazała Rosji wszystkie konieczne do zniesienia embarga informacje - podkreślił.


28.06.2011
Co zrobi Rosja?
Z informacji serwisu BlackSeaGrain wynika, iż państwowa rosyjska spółka United Grain Company zajmująca się magazynowaniem, transportem oraz handlem zbożem może wyeksportować z Rosji po 1 lipca 2011 r. nawet 2,5 mln t ziarna z zapasów interwencyjnych.


28.06.2011
Trendy dominujące na światowym rynku mleka
Przez cały II kwartał br. światowe ceny przetworów mleczarskich utrzymywały się na bardzo wysokich poziomach. Według danych DIN Consulting mleko w proszku, masło oraz sery dojrzewające były o około 10-12% droższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.


27.06.2011
KE: Rosja znosi embargo na import warzyw z Europy
Rosja znosi embargo na import warzyw z Europy nałożone z powodu wybuchu epidemii zakażeń pałeczką okrężnicy EHEC - poinformowały w środę PAP źródła w Komisji Europejskiej.


26.06.2011
FAO ma nowego dyrektora generalnego
Brazylijczyk Jose Graziano da Silva został w niedzielę wybrany nowym dyrektorem generalnym oenzetowskiej Organizacji do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), uzyskując głosy 90 spośród 191 członków organizacji. Realizował on w Brazylii słynny program "Zero Głodu". Graziano da Silva, wybrany spośród sześciu kandydatów, był od 2006 roku przedstawicielem FAO na Amerykę Łacińską i Karaiby.


24.06.2011
G20 porozumiała się w sprawie kontroli wzrostu cen żywności
Zgromadzeni w Paryżu ministrowie rolnictwa grupy G20 przyjęli plan działań przewidujący zwiększenie kontroli nad światowymi cenami żywności, aby powstrzymać ich gwałtowny wzrost w ostatnich miesiącach - informuje PAP.


22.06.2011
Eksport wieprzowiny z UE wzrósł o jedną czwartą. Polska wśród liderów
Według Komisji Europejskiej, w I kwartale br. państwa UE wyeksportowały na rynki krajów trzecich 752,34 tys. ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów wieprzowych - ponad jedną czwartą więcej niż w tym samym okresie 2010 r. - podaje FAMMU/FAPA.


22.06.2011
Kolejna korekta w dół prognoz unijnych zbiorów rzepaku w sezonie 2011/2012
Oil World w swoim czerwcowym raporcie po raz kolejny skorygował w dół prognozy unijnych zbiorów rzepaku w br. Według ostatnich szacunków, produkcja rzepaku w UE może wynieść 18,9 mln t wobec 20,6 mln t w ub.r. Przypomnijmy, że wcześniejsza prognoza z maja sugerowała jeszcze tegoroczne zbiory na poziomie 19,2 mln t.


14.06.2011
Cukier silnie podrożał za sprawą popytu z krajów arabskich
Drugi tydzień czerwca 2011 r. przyniósł silne wzrosty notowań cukru. W Nowym Jorku cukier surowy podrożał do 550 USD/t, co było najwyższym poziomem od półtora miesiąca - informuje FAMMU/FAPA.


14.06.2011
Nowe szacunki tegorocznych zbiorów zbóż w Rosji – 85 mln t
Minister Rolnictwa Rosji, Y. Skrynnik, w ubiegłym tygodniu przedstawiła nowe oficjalne szacunki tegorocznych zbiorów. Na początku miesiąca, gdy rząd ogłaszał, iż zakaz eksportu zbóż z Rosji nie będzie kontynuowany po 1 lipca 2011 r. szacowano zbiory na poziomie od 85 do 95 mln t zbóż.


14.06.2011
Podaż mleka na rynku światowym – prognozy FAO
Według najnowszych prognoz FAO w 2011 r. produkcja mleka na świecie osiągnie poziom 724 mln t, tj. zwiększy się o 2% wobec 2010 roku. Oznacza to, iż tempo wzrostu utrzyma się na poziomie notowanym w ubiegłej dekadzie (2,1%).


14.06.2011
Mniejsze zbiory warzyw do przetwórstwa w krajach UE
Według Europejskiego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw (PROFEL), ze względu na niekorzystne warunki pogodowe w okresie pierwszych pięciu miesięcy b.r. w krajach Unii Europejskiej, zbiory warzyw do przetwórstwa będą niższe od oczekiwanych.


14.06.2011
Niższa podaż rzepaku w UE w sezonie 2011/2012
W wyniku niższych zapasów początkowych i spodziewanego spadku zbiorów rzepaku w UE w sezonie 2011/2012, podaż unijnego rzepaku będzie mniejsza.


13.06.2011
UE utrzymała dodatnie saldo w handlu wołowiną
Według ostatnich danych Komisji Europejskiej w I kwartale 2011 r. utrzymało się dodatnie saldo w handlu żywcem i mięsem wołowym w krajach Wspólnoty - podaje FAMMU/FAPA.


09.06.2011
Komisarz UE ds. rolnictwa: 210 mln euro pomocy dla rolników z powodu EHEC
210 mln euro zostanie przeznaczone na odszkodowania dla producentów świeżych warzyw w celu pokrycia strat poniesionych w wyniku epidemii EHEC - poinformował w środę na konferencji prasowej komisarz UE ds. rolnictwa Dacian Ciolos.


08.06.2011
FAO: Globalna produkcja pszenicy będzie niższa od popytu. Ceny żywności pozostaną wysokie
Jak poinformowała agencja Bloomberg News za Organizacją Wyżywienia i Rolnictwa ONZ (Food and Agriculture Organization) globalna produkcja pszenicy będzie niższa od popytu, co spowoduje, że ceny żywności pozostaną przynajmniej przez następny rok wysokie i zmienne .


07.06.2011
Nie tylko warzywa, ale i mięso z Niemiec objęte kontrolą
Ze względu na szerzące się w Europie zakażenia pałeczką okrężnicy EHEC czeskie służby weterynaryjne badają mięso importowane z Niemiec - poinformował czeski dziennik ekonomiczny "Hospodarzske noviny".


05.06.2011
Marcowy wzrost eksportu przetworów mlecznych z UE
Według najnowszych danych opublikowanych przez Komisję Europejską, w ciągu całego pierwszego kwartału bieżącego roku poza granice Unii Europejskiej wyeksportowano więcej serów i odtłuszczonego mleka w proszku (OMP), aniżeli w tym samym przedziale czasowym ubiegłego roku - informuje FAMMU/FAPA.


05.06.2011
FAMMU/FAPA: Utrzymują się obawy o zbiory zbóż w krajach półkuli północnej
Opady deszczu w Niemczech pozwalają optymistycznie szacować tegoroczne zbiory. Nadal jednak występują spore obawy o zbiory zbóż w niektórych krajach półkuli północnej - podaje FAMMU/FAPA.


05.06.2011
IGC Obniżyła prognozę tegorocznych zbiorów zbóż na świecie
Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) w ostatnim wydaniu raportu obniżyła prognozy zbiorów zbóż na świecie do 1,803 mld ton, z wcześniej zakładanych 1,808 mld ton - informuje FAMMU/FAPA.


03.06.2011
Zmiana zaleceń żywieniowych w USA - oni dopiero teraz, w Polsce już od roku!
Amerykański departament rolnictwa zmienia i upraszcza obowiązujące od 20 lat rekomendacje żywieniowe. Piramidę żywienia zastąpi "mój talerz". Analogiczną zmianę w polskich zaleceniach żywieniowych wprowadziła już w 2010 r. Rada ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia.


03.06.2011
Rosja rozważa zniesienie zakazu importu warzyw. Ale stawia warunki
Rosja jest gotowa znieść embargo na import warzyw pochodzących z krajów Unii Europejskiej, ale stawia kilka warunków. Zakaz obowiązuje od czwartku i został wprowadzony gdy w Europie Zachodniej wybuchła fala zarażeń pałeczką okrężnicy EHEC.


02.06.2011
Niemcy chcą pomocy UE dla rolników dotkniętych kryzysem wokół EHEC
Niemiecka minister rolnictwa Ilse Aigner wystąpi do unijnego komisarza ds. rolnictwa Daciana Ciolosa o przyznanie pomocy unijnej niemieckim rolnikom dotkniętym kryzysem spowodowanym bakterią EHEC - poinformował jej resort.


02.06.2011
Rosja zakazała importu warzyw z Unii Europejskiej
Rosja zakazała w czwartek importu świeżych warzyw pochodzących ze wszystkich krajów Unii Europejskiej z powodu fali zakażeń pałeczką okrężnicy EHEC, przez którą zmarło już 17 osób - informuje PAP.


01.06.2011
KE ponagla Niemcy ws. bakterii coli
Komisja Europejska ponagla niemieckie władze, by jak najszybciej ustaliły źródła zakażenia bakterią coli. Dziś, najpóźniej jutro, powinny być znane kolejne wyniki badań warzyw z Hiszpanii, które trafiły do Niemiec i na które początkowo wskazywano jako źródło zakażenia.


01.06.2011
Rosja może wprowadzić embargo na import warzyw z UE
Rosja może już dziś wprowadzić embargo na import warzyw z Unii Europejskiej. Już we wtorek z powodu epidemii wywołanej bakteriami ecoli główny lekarz sanitarny kraju Gienadij Oniszczenko zakazał sprowadzania warzyw z Niemiec i Hiszpanii - podaje IAR.


01.06.2011
Rząd rosyjski poinformował, iż zakaz eksportu zbóż nie będzie przedłużony po 1 lipca 2011 roku.
W dniu 28 maja br. rząd rosyjski poinformował, iż zakaz eksportu zbóż nie będzie przedłużony po 1 lipca 2011 roku.


01.06.2011
Wysoki popyt wypływa na wzrost cen jabłek w krajach Unii Europejskiej
Według informacji Foodnews sytuacja na europejskim rynku jabłek jest dobra. Wysoki popyt, niskie zapasy oraz niska konkurencja jabłek importowanych stwarzają potencjał do przyszłych wzrostów ich cen.


28.05.2011
Spadła eksportowa sprzedaż polskich świeżych owoców i warzyw w I kw. 2011 r.
W pierwszym kwartale bieżącego roku łączny wolumen wyeksportowanych z Polski świeżych owoców zamknął się wielkością nieco ponad 262 tys. ton a świeżych warzyw odpowiednio 125,8 tys. ton. Za wyeksportowane za granicę świeże produkty ogrodnictwa uzyskaliśmy sumę niecałych 119 mln EUR w przypadku sprzedaży świeżych owoców i 101,2 mln EUR dla warzyw - informuje FAMMU/FAPA.


27.05.2011
W Niemczech wzrasta liczba przypadków zakażenia bakterią EHEC
W Niemczech nadal rośnie liczba zatruć pokarmowych, wywołanych bakterią EHEC. Od czwartku odnotowano około 60 nowych przypadków o ciężkim przebiegu - poinformował w piątek w telewizji ARD dyrektor berlińskiego Instytutu im. Roberta Kocha Reinhard Burger - informuje PAP.


25.05.2011
Dostawy mleka w UE za pierwsze 10 miesięcy roku kwotowego wzrosły
Dostawy mleka w UE-27 w pierwszych dziesięciu miesiącach bieżącego roku kwotowego zwiększyły o ponad 2 mln t, tj. 2,2 proc. w relacji rocznej, co oznacza, iż wzrost ten był większy niż przewidywany wzrost kwoty (około 1,35 mln t). Niemniej, skup mleka w całej Unii raczej nie przekroczy kwoty na 2010/2011, szczególnie iż w poprzednim roku kwotowym był o około 7 proc. niższy - informuje Bank BGŻ.


23.05.2011
Korekta w dół prognoz zbiorów rzepaku w UE
Autorzy raportu Oil World opublikowanego 13 maja br. skorygowali w dół swoje wcześniejsze prognozy tegorocznych zbiorów rzepaku w UE do 19,5 mln t (w kwietniu szacowano je jeszcze na poziomie 20,1 mln t).


21.05.2011
Komisarz UE ds. rolnictwa: Nie istnieje złoty środek dla sektora wieprzowiny
Rada Ministrów ds. rolnictwa UE dyskutowała na temat przyszłości unijnego sektora trzody chlewnej. Komisja Europejska przedstawiła wnioski opracowane przez Rozszerzoną Grupę Doradczą ds. Wieprzowiny. Grupa skupiająca ekspertów z państw członkowskich została utworzona w lutym br., w celu analizy sytuacji sektora w świetle kryzysu dioksynowego w Niemczech oraz pogarszającej się opłacalności produkcji - podaje FAMMU/FAPA na podst. Rada UE. Agra Facts.


21.05.2011
Notowania pszenicy rosły z powodu obaw o zbiory w Europie
Notowania pszenicy na giełdzie w Paryżu zwyżkowały w tym tygodniu, w reakcji na przedłużającą się suszę, dotykającą uprawy pszenicy we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii - informuje FAMMU/FAPA.


19.05.2011
KE jest nieprzychylna polskim postulatom ws. zbóż i cukru
Polska chciała podniesienia ceny pszenicy w skupie interwencyjnym oraz zwiększenia kwot na produkcję cukru w UE. Tymczasem rzecznik komisarza UE ds. rolnictwa Roger Waite powiedział PAP, że nie ma takiej potrzeby, gdyż obecny system funkcjonuje dobrze.


17.05.2011
Wzrost przerobu oleistych w sezonie 2011/12 może być większy niż wzrost ich produkcji
Na początku drugiej dekady maja, Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) opublikował swój kolejny raport nt. światowego rynku oleistych.


12.05.2011
Inflacja w strefie euro w 2011 2,5 proc., w 2012 lekko poniżej 2 proc.
Inflacja w strefie euro wyniesie średnio w 2011 r. 2,5 proc. - ocenił w środę Juergen Stark, członek zarządu Europejskiego Banku Centralnego.


11.05.2011
FAO zaleca ustalenie nowych zasad sprzedaży żywności w sieciach handlowych
1,3 miliarda ton żywności marnuje się co roku na świecie - informuje raport Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Wynika z niego, że zjawisko to występuje zarówno w krajach bogatych, jak i rozwijających się.


10.05.2011
Opóźnione zasiewy zbóż jarych w Rosji
Jak podaje serwis UkrAgroConsult, do pierwszego tygodnia maja zboża jare w Rosji zostały zasiane na mniejszej powierzchni niż w ostatnich trzech latach o tej samej porze.


02.05.2011
UE: Limit przywozu cukru pozakwotowego jest już wykorzystany
Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) nr 393/2011 ustalające współczynnik alokacji dla wniosków importowych w ramach bezcłowego przywozu cukru pozakwotowego - informuje FAMMU/FAPA.


29.04.2011
Ceny bydła w Polsce poniżej średniej UE
W marcu średnia cena tusz z bydła dorosłego R3 w krajach UE kształtowała się na poziomie 342,77 euro za 100 kg. W Polsce wynosiła ona około 301,60 euro za 100 kg - informuje FAMMU/FAPA.


28.04.2011
Parlament Europejski jest za przedłużeniem reformy rynku cukru
Eurodeputowani nie chcą, żeby Komisja Europejska rezygnowała z podjętej w 2006 roku reformy rynku cukru. Chcą utrzymania założeń tej reformy do 2020 r. Dopiero po 2020 roku - w ich przekonaniu - powinien obowiązywać system bezkwotowy w produkcji. Zamiary Parlamentu Europejskiego odnośnie interwencji na rynkach rolnych ujawnione zostały w wytycznych dla Komisji Europejskiej w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej do 2020 r. - informuje www.farmer.pl.


27.04.2011
Prognozowany duży wzrost wolumenu eksportu pszenicy z Ukrainy
Według ekspertów Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA) wielkość produkcji pszenicy na Ukrainie w kolejnym sezonie 2011/2012 może osiągnąć poziom 19,6 mln t, co oznacza wzrost o 16% w stosunki do poziomu 16,8 mln t w kończącym się sezonie 2010/2011.


24.04.2011
Ministrowie rolnictwa G20 będą dyskutować o zmienności cen produktów rolnych
Francja sprawująca obecnie prezydencję w grupie G8 i G20 nadal stara się podejmować działania mające na celu przeciwdziałanie zmienności cen produktów rolnych. Jest to słuszna droga, przy obecnym braku stabilizacji na światowym rynku żywnościowym - informuje FAMMU/FAPA.


24.04.2011
Pszenica drożeje, bo są obawy o zbiory w krajach UE
W bieżącym tygodniu notowania pszenicy w kontraktach terminowych na paryskiej giełdzie Matif powróciły do zwyżek. Główną przyczyną były nasilające się niepokoje o kondycję zasiewów pszenicy w trzech krajach Unii: Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii - informuje FAMMU/FAPA.


22.04.2011
IGC: Zbiory zbóż w tym sezonie będą wyższe o 4,5 proc. niż rok temu
Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) w kwietniowym raporcie podwyższyła prognozę zbiorów zbóż (bez ryżu) na świecie w sezonie 2011/2012 o 3 mln ton, do 1,808 mld ton, co oznaczałoby wzrost produkcji o 4,5 proc. wobec poprzedniego sezonu - informuje FAMMU/FAPA.


19.04.2011
Prognozy USDA dla światowego rynku wołowiny
Według opublikowanych niedawno przez Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) prognoz, w bieżącym roku światowa produkcja wołowiny ukształtuje się na poziomie około 57,4 mln t, czyli prawie dokładnie takim samym jak w poprzednich dwóch latach. Jest to jednak poziom o 1,2 mln t niższy niż w latach 2007 i 2008.


19.04.2011
Prognozy światowej produkcji przetworów mleczarskich w 2011 roku
Prognozy USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) wskazują, iż w 2011 r. wzrośnie światowa produkcja wszystkich podstawowych przetworów mleczarskich (mleko płynne, masło, sery, mleko w proszku).


19.04.2011
UE największym światowym importerem rzepaku w sezonie 2010/2011
Według autorów raportu Oil World, opublikowanego pod koniec marca br. światowy handel rzepakiem w bieżącym sezonie 2010/2011 będzie mniejszy niż w sezonie poprzednim. Przewiduje się, że może osiągnąć on poziom 10,5 mln t, co wobec sezonu minionego oznacza spadek o ok. 0,6 mln t.


19.04.2011
W kwietniowym raporcie Strategie Grains utrzymano szacunki tegorocznych zbiorów
W kwietniowym raporcie Strategie Grains prognozy całkowitych zbiorów zbóż w nowym sezonie 2011/2012 zostały w porównaniu do poprzedniej publikacji nieznacznie podniesione do 289,8 mln ton (szacunek dla sezonu 2010/2011 273,6 mln t).


16.04.2011
FAMMU/FAPA: Ceny pszenicy spadają, dzięki optymistycznym prognozom zbiorów
W tym tygodniu notowania pszenicy w kontrakcie majowym na paryskiej giełdzie znacznie obniżyły się, spadły także notowania na giełdzie w Chicago. Ceny spadają, bo do głosu dochodzą optymistyczne prognozy tegorocznych zbiorów - informuje FAMMU/FAPA.


16.04.2011
Mniejszy import warzyw i owoców w Niemczech
Jak poinformowało Niemieckie Biuro Statystyczne, w minionym, 2010 roku Niemcy zaimportowali łącznie mniej owoców i warzyw świeżych niż rok wcześniej. Wolumen importu warzyw świeżych wyniósł 2,97 mln ton, a owoców odpowiednio - 4,75 mln ton - informuje FAMMU/FAPA.


16.04.2011
W Rosji rośnie rafinacja cukru surowego
Rosyjski związek producentów cukru CPC poinformował, że mimo 3proc. spadku dostaw cukru surowego do 304 tys. ton, produkcja cukru białego z importowanego surowego wzrosła w połowie marca 2011 roku o 13 proc. do 259 tys. ton - informuje FAPA/FAMMU na podstawie Reuters, CPC.


14.04.2011
Rosja obniża stawki celne na wybrane, importowane warzywa
Jak poinformował portal Fresh Market, Komisja Unii Celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu podjęła decyzję w sprawie zmiany stawek celnych (redukcji) dla niektórych warzyw importowych.


08.04.2011
Żywność sprowadzana z Japonii do Unii Europejskiej będzie kontrolowana według zaostrzonych norm
Żywność sprowadzana z Japonii do Unii Europejskiej będzie kontrolowana według zaostrzonych norm dotyczących poziomu radioaktywności. Tak zdecydowali eksperci do spraw żywienia i zdrowia zwierząt z 27 krajów na spotkaniu w Brukseli. Jest to związane z uszkodzeniami elektrowni atomowej w Fukushimie po trzęsieniu ziemi, które w marcu nawiedziło Japonię.


08.04.2011
W marcu spadł indeks cen żywności na świecie
Indeks cen żywności na świecie w marcu 2011 r. spadł o 2,9 proc. - podaje PAP, na podstawie informacji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).


07.04.2011
W sezonie 2011/12 ceny zbóż mogą pozostać stabilne
Poziom zapasów zbóż w sezonie 2010/11 może się obniżyć w stosunku do 2009/10, a zwiększona produkcja w 2011 r. może nie wystarczyć do ich uzupełnienia, w takim przypadku ceny zbóż w sezonie 2011/12 mogą pozostać stabilne - prognozuje FAO.


05.04.2011
Trzoda drożeje nieprzerwanie od dwóch miesięcy
Trzoda chlewna drożeje od ośmiu tygodni. W tym czasie podrożała o 0,77 PLN/kg. To najszybszy wzrost cen od połowy 2010 roku. Według danych MRiRW pod koniec stycznia za kilogram żywca dostawcy w zakładach otrzymywali przeciętnie 3,56 PLN netto, a w czwartym tygodniu marca (20-27.03) już 4,33 PLN.


05.04.2011
Prognozy produkcji mleka na świecie w 2011 roku.
Według ekspertów niemieckiej agencji analitycznej ZMB skup mleka w UE-27 w 2011 r. wzrośnie o co najmniej 1% względem 2010 r., kiedy to dostawy do mleczarni ukształtowały się na poziomie 136,65 mln litrów, o 1,3% wyższym w relacji rocznej. Szacuje się, iż zwiększona podaż surowca przełoży się głównie na dalszą ekspansję w produkcji serów. Tempo przyrostu może sięgnąć około 1% r/r, niemniej dużo będzie zależało od szybkości uruchomienia nowych linii produkcyjnych oraz chłonności rynku światowego. W 2010 r. UE-27 wyeksportowała poza swoje granice 666 tys. t serów, tj. o ponad 15% więcej niż rok wcześniej. ZMB prognozuje, iż w bieżącym roku sprzedaż zagraniczna ww. produktu wzrośnie o kolejne 5% w relacji rocznej. Podstawowymi rynkami zbytu pozostaną kraje rozwinięte, tj. USA, Szwajcaria, Japonia, Kanada, Australia i Norwegia, możliwe jest także dalsze zwiększanie sprzedaży w Rosji.

Podobnie jak w przypadku serów tak i w odniesieniu do pełnego mleka w proszku (PMP) ZMB prognozuje wzrost produkcji w 2011 r. (o około 6% w relacji rocznej) stymulowany przede wszystkim rosnącymi możliwościami eksportowymi. Światowy rynek PMP w bieżącym roku prawdopodobnie będzie nadal dość "`napięty"', biorąc pod uwagę duży popyt ze strony Chin i ograniczoną przez zeszłoroczną suszę produkcję w Nowej Zelandii (największy eksporter PMP). Z drugiej strony dane za styczeń br. zdają się przeczyć szacunkom ZMB. Według informacji Komisji Europejskiej w pierwszym miesiącu br. eksport PMP z UE-27 obniżył się o prawie 9% w relacji rocznej do 36,1 tys. ton. Zwiększył się natomiast wywóz tego produktu z Nowej Zelandii - o prawie 14% do 101,3 tys. ton.


05.04.2011
Spadek eksportu ukraińskiego rzepaku
Głównym kanałem zbytu rzepaku na Ukrainie jest eksport, który zagospodarowywał w ostatnich latach nawet 90% zbiorów (USDA).


04.04.2011
Kraje unijne mają mniejsze zapasy jabłek niż przed rokiem
Jak wynika z najnowszych danych, w dniu 1 marca stan zapasów jabłek we wszystkich krajach unijnych wraz z danymi dotyczącymi Szwajcarii wynosił 2,147 mln ton wobec 2,344 mln ton w analogicznym dniu 2010 roku oraz 2,248 mln ton w roku 2009 - poinformowała FAMMU/FAPA.


04.04.2011
Silne wzrosty cen zbóż na giełdach amerykańskich
W minionym tygodniu, notowania cen pszenicy na giełdach amerykańskich wyraźnie wzrosły. W czwartek 31/03 Departament Rolnictwa USA opublikował raport dotyczący stanu zapasów oraz spodziewanego areału zasiewów zbóż i oleistych w USA pod tegoroczne zbiory, który w znaczącym stopniu wpłynął na zwyżki cen surowców rolnych na giełdach w USA. Pomimo korzystnych informacji dla rynku pszenicy płynących z raportu, ceny pszenicy zwyżkowały, przede wszystkim w reakcji na znaczny wzrost notowań cen kukurydzy - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.


03.04.2011
Optymistyczne prognozy na najbliższy sezon nie powstrzymały wzrostu cen pszenicy
Optymistyczne prognozy o planowanym zwiększeniu przez amerykańskich rolników areału zasiewów pszenicy i kukurydzy w nadchodzącym sezonie, nie powstrzymały wzrostu cen pszenicy na światowych giełdach - informuje FAMMU/FAPA.


02.04.2011
Ukraina wyprodukuje ponad 30 proc. więcej cukru niż w 2010 r.
Ukraiński związek producentów cukru Ukrtsukor zwiększył o 20 tys. ha swoją prognozę areału buraków cukrowych w 2011 roku do 570 tys. ha. Oznacza to wzrost o 14 proc. wobec poprzedniego roku - poinformowała FAMMU/FAPA.


29.03.2011
Znaczny wzrost eksportu polskich mrożonek owocowych
Polski eksport mrożonych truskawek w 2010 roku wyniósł 109,2 tys. ton, co oznacza wzrost o 15% w stosunku do roku poprzedniego (za Foodnews). Jest to najwyższy poziom poza rokiem 2007, kiedy eksport polskich mrożonek wyniósł 126 tys. ton. Umacnia to Polskę na pozycji lidera wśród eksporterów tego produktu w krajach Unii Europejskiej. Nastąpił również wzrost wartości wywozu. Był on jednak relatywnie mniejszy ze względu na spadek cen truskawek i wyniósł 9 mld USD (do 136 mln USD z 127 mln USD w 2009 roku).


25.03.2011
Żywność będzie dalej drożeć
Kakao, bawełna i zboża pobiły rekordy notowań. Tsunami w Japonii doprowadziło do spadku cen, ale nie na długo. Analitycy podkreślają, że za wzrostem cen stoi nie tylko giełdowa gra na kontraktach, ale też realna sytuacja na światowym rynku, gdzie brakuje zbóż - pisze Rzeczpospolita.


25.03.2011
Sytuację na rynku cukru uratuje import
Zapasy cukru są minimalne, a pośrednicy windują ceny. Sytuację może uratować import z Niemiec. Tymczasem Donald Tusk zaapelował do KE, aby zwiększyć importu cukru spoza Unii - pisze Rzeczpospolita.


24.03.2011
Unia notuje coraz większy import owoców i warzyw z Indii
Z roku na rok w Unii Europejskiej wzrasta import produktów ogrodnictwa z Indii. W minionym kraje unijne zaimportowały z Indii łącznie około 95,0 tys. ton owoców i warzyw świeżych wobec poprzedniorocznej wielkości około 88,0 tys. ton.


24.03.2011
Produkcja zbóż na świecie wzrośnie
Światowa produkcja zboża wzrośnie (np. w Rosji zapewne o 33%), dzięki większym obszarom zasiewów - które z kolei są skutkiem wyższych cen - oraz większym plonom z hektara. Takie są tezy najnowszego raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) - informuje Bloomberg News.


24.03.2011
Rosja i Hongkong wprowadzają zakaz importu produktów spożywczych z Japonii
Zakaz sprowadzania produktów spożywczych z czterech regionów Japonii i wykorzystania już zakupionych wprowadziła Rosja w obawie przed skażeniem radioaktywnym - poinformował w czwartek główny lekarz sanitarny Giennadij Oniszczenko. Ponadto władze Hongkongu poinformowały o wprowadzeniuod dzisiaj zakaz importu produktów spożywczych pochodzących z pięciu japońskich prefektur, które najbardziej ucierpiały podczas trzęsienia ziemi.


22.03.2011
Rosną ceny skupu mleka w Polsce
W lutym br. nastąpił ponowny, po spadku w styczniu br., wzrost cen skupu mleka w Polsce. Mleczarnie za hektolitr surowca płaciły przeciętnie 116,15 PLN, tj. więcej o 1% w relacji miesięcznej i prawie 14% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Po raz pierwszy od lat najwyższe ceny odnotowano województwie zachodniopomorskim (124,31 PLN/hl) natomiast województwo podlaskie znalazło się na drugim miejscu (122,58 PLN/hl). Tradycyjnie najmniej płacono w województwach podkarpackim i małopolskim - odpowiednio 102,20 PLN/hl oraz 102,54 PLN/hl.


22.03.2011
Spadek światowych zapasów rzepaku na koniec sezonu 2010/2011
Według Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA), światowe zapasy rzepaku na koniec bieżącego sezonu 2010/2011 mogą wynieść 5,5 mln t wobec 7,6 mln t w końcówce sezonu poprzedniego (za Oilseeds World Markets and Trade, marzec 2011). Oznacza to 27-procentowy spadek.


22.03.2011
Rosja w sezonie 2011/12
Oczekujemy, iż w przyszłym sezonie 2011/2012, podobnie jak bieżącym, na kształtowanie się cen zbóż w na świecie, w tym także na rynku wspólnotowym, duży wpływ będą mieć czynniki poza uwarunkowaniami popytowo - podażowymi. Spodziewamy się, iż w okresie czerwiec-wrzesień 2011 r. duży wpływ na wahania cen będzie mieć między innymi decyzja Rosji o zmianie zakresu, kontynuowaniu lub całkowitym zniesieniu zakazu eksportu zbóż z tego kraju.


22.03.2011
Wzrost zbiorów pomarańczy na świecie w sezonie 2010/2011
Według Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA) światowa produkcja pomarańczy w sezonie 2010/2011 ukształtuje się na poziomie około 51 mln t, tj. o 4% wyższym niż w sezonie poprzednim, jednak zbliżonym do tego sprzed dwóch lat. Najwięcej pomarańczy zostanie zebranych w Brazylii - 17,1 mln t (wobec zaledwie 15,3 mln ton w sezonie poprzednim).


20.03.2011
Spodziewane są dobre plony zbóż, ale spadki cen może hamować wzrastający popyt
Prognozy zbiorów zbóż na świecie są nadal bardzo dobre, co może wpływać na spadek cen. Presja na zniżki będzie jednak ograniczana przez wzrastający popyt - ocenia FAMMU/FAPA.


20.03.2011
KE: Nie zmienił się poziom refundacji wywozowych mięsa i żywca wołowego
W dniu 18 marca br. ukazało się rozporządzenie Komisji (WE) nr 265/2011 ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do wołowiny i cielęciny, a także żywca wołowego. Poziom tych refundacji nie uległ zmianie - informuje FAMMU/FAPA.


20.03.2011
Japońskie tsunami przyniosło spadki na rynku zbóż
Niepokojące doniesienia z Japonii wywołały spadki cen zbóż w pierwszej połowie minionego tygodnia, jednak pod koniec tygodnia spadki zostały częściowo nadrobione - informuje FAMMU/FAPA.


15.03.2011
Niższey eksport polskiego rzepaku w 2010 roku
Według wstępnych danych handlowych CIHZ i MF opublikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej eksport rzepaku z Polski w 2010 roku wyniósł ok. 307 tys. t i 97 mln EUR, co w stosunku do 2009 roku oznacza odpowiednio spadek o 3% i wzrost o 7%.


15.03.2011
Gwałtowne spadki notowań cen zbóż na giełdach światowych
Ostatni tydzień przyniósł gwałtowne spadki notowań cen zbóż na giełdach światowych, które w dużej mierze były wynikiem niepokojów wywołanych obawami o skutki gospodarcze trzęsienia ziemi w Japonii.


15.03.2011
Pogorszenie salda handlu zagranicznego warzywami w 2010 roku
Według opublikowanych przez IERiGŻ-PIB (Rynek rolny, marzec 2011 r.) danych dotyczących handlu zagranicznego owocami i warzywami wynika, że w 2010 roku wartość eksportowanych warzyw z Polski, w porównaniu do 2009 roku, wzrosła o ponad 13%. Do przyczyn wzrostu wartości należy przede wszystkim zaliczyć wzrost cen w eksporcie, co było wynikiem słabszych zbiorów w krajach Unii Europejskiej i wzrostu zapotrzebowania na warzywa na rynkach zagranicznych.


15.03.2011
KE skarży Polskę za GMO
Komisja Europejska skierowała 2 sprawy przeciwko Polsce do unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Obie dotyczącą kwestii paszy i żywności genetycznie modyfikowanej.


12.03.2011
Ceny pszenicy kontynuują spadki, prognozy zbiorów są optymistyczne
Notowania pszenicy konsumpcyjnej w kontraktach terminowych na paryskiej giełdzie w tym tygodniu kontynuowały spadki, czego główną przyczyną było podniesienie przez USDA prognozy zapasów końcowych pszenicy na świecie - z wcześniejszych 177,8 mln ton do 181,9 mln ton -podaje FAMMU/FAPA.


11.03.2011
W styczniu 2011 produkcja mleka w USA większa niż przed rokiem
Według danych USDA produkcja mleka w USA obliczana na podstawie 23 wiodących w tej branży stanów w styczniu br. osiągnęła poziom 6,91 mln. ton, o 3,1 proc. wyższy niż w tym samym miesiącu 2009 roku i tak jak przed rokiem, w pierwszym miesiącu 2011 roku wyprodukowano więcej mleka niż w grudniu (o ok. 87 tys. ton +1,3 proc.) - informuje FAMMU/FAPA.


11.03.2011
Kakao za ponad 1,5 mld dol. utknęło w Abidżanie
Ziarno kakaowe za ponad 1,5 mld dol. utknęło w Abidżanie, porcie największego światowego producenta kakao - Wybrzeża Kości Słoniowej. Jak poinformował prezes Izby Handlowej Kakao Wybrzeża Kości Słoniowej, towar skonfiskuje rząd, jeśli nie zostanie wyeksportowany do końca miesiąca - informuje wyborcza.biz.


10.03.2011
Komisja UE zgadza się na import pasz z domieszką GMO
Podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, Komisja Europejska przyjęła kwalifikowaną większością decyzję dotyczącą dopuszczenia importu pasz zawierających domieszkę (max. 0,1 proc.) nieautoryzowanego GMO - podaje FAMMU/FAPA.


09.03.2011
Ukraina ogranicza import większości przetworów mlecznych
Według najnowszych danych ukraińskich analityków w ubiegłym roku import przetworów mlecznych był niższy o 27 proc. niż w 2009 roku. Nadal jednak dużym zainteresowaniem i popytem cieszą się zagraniczne sery - informuje FAMMU/FAPA.


09.03.2011
Kraje rozwijające się mogą podwoić produkcję żywności w ciągu 10 lat dzięki rolnictwu ekologicznemu
Sposobem na zwiększenie produkcji w krajach rozwijających się mogą być ekologiczne uprawy i rezygnacja z używania nawozów chemicznych i pestycydów. W ten sposób farmerzy mogą w ciągu dekady podwoić produkcję żywności - wynika z publikowanego we wtorek raportu ONZ, na który powołuje się Reuters.


09.03.2011
RPA wstrzymało eksport wołowiny
28 lutego władze RPA wstrzymały czasowo eksport wołowiny oraz mięsa owczego z terytorium całego kraju. Przyczyną zablokowania handlu jest prawdopodobne wykrycie źródła epidemii pryszczycy w prowincji KwaZulu-Natal - podaje FAMMU/FAPA.


08.03.2011
W I kw. bieżącego roku rządy Rosji i Ukrainy kontynuowały działania zmierzające do powstrzymania wzrostów cen na rynku wewnętrznym
Jednym z najważniejszych wydarzeń kształtujących ceny zbóż w bieżącym sezonie 2010/2011 była decyzja rządu rosyjskiego o wprowadzeniu czasowego zakazu eksportu zbóż oraz wprowadzenie przez Ukrainę kontyngentów na wywóz zbóż. Okres obowiązywania ograniczeń w eksporcie zbóż w obu krajach był wydłużany. W ostatnich tygodniach kolejne informacje odnośnie polityki rządów w tym regionie świata wpłynęły na oczekiwania uczestników rynku odnośnie kształtowanie się cen zbóż do końca trwającego sezonu oraz na początku przyszłego.


08.03.2011
Niska podaż koncentratu jabłkowego na rynku Unii Europejskiej przyczyną wysokich cen
Ceny zagęszczonego soku jabłkowego na rynku europejskim utrzymują się na wyrównanym, aczkolwiek wysokim poziomie. Na giełdzie w Rotterdamie cena za tonę koncentratu jabłkowego wynosi 1800 EUR. Jest to ponad 2-krotnie więcej niż rok wcześniej.


08.03.2011
Rosną światowe ceny przetworów mleczarskich
W lutym br. opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) indeks światowych cen żywności osiągnął najwyższy w historii poziom 236 punktów, tj. wzrósł o 2,2% względem stycznia.


03.03.2011
Zakaz mączek mięsnych w paszach będzie utrzymany?
21 lutego podczas posiedzenia Rady UE dyskutowano na propozycją zniesienia zakazu stosowania mączek mięsnych i mięsno-kostnych w paszach dla drobiu i trzody chlewnej. Propozycję taką złożyła polska delegacja, domagając się jak najszybszych działań w tym zakresie w celu zmniejszenia kosztów oraz zwiększenia konkurencyjności produkcji zwierzęcej w UE - relacjonuje FAMMU/FAPA.


03.03.2011
Rosja utrzymuje zakaz importu wieprzowiny z Niemiec
Podczas konferencji prasowej 18 lutego rosyjskie władze weterynaryjne oświadczyły, że Rosja utrzyma w mocy przez kolejny miesiąc zakaz importu wieprzowiny z Niemiec - podaje FAMMU/FAPA.


03.03.2011
Ceny cukru na świecie będą nadal rosły
Za sprawą drożejącego cukru w przyszłym roku za pączki możemy zapłacić więcej - ostrzegają ekonomiści TMS Brokers. Od kilku lat cukier drożeje, a w ubiegłym miesiącu za funt tego towaru, czyli niecałe pół kilograma, trzeba było na światowych rynkach płacić najwięcej w historii - blisko 36 dolarów. Prognozy mówią o dalszym wzroście cen.


03.03.2011
FAO: Indeks cen żywności na świecie bije kolejny rekord
Indeks cen żywności na świecie w lutym 2011 r. wyniósł 236 pkt., wobec 231 pkt. w styczniu 2011 r. i jest to najwyższa wartość w historii - podała na stronie internetowej Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO). W ciągu 12 miesięcy wskaźnik wzrósł o 60 pkt.


02.03.2011
Rekordowo wysokie ceny mleka w proszku
Ceny pełnego mleka w proszku wzrosły do rekordowego poziomu w wyniku utrzymującego się popytu ze strony Chin i obaw, że rosnące koszty pasz mogą ograniczyć podaż - informuje Puls Biznesu.


02.03.2011
Na Białorusi w styczniu cukier podrożał o 10 proc.
Białoruski urząd statystyczny NSC podał, że w styczniu 2011 roku żywność podrożała o 2,1 proc. (w ujęciu miesięcznym) - informuje FAMMU/FAPA.


02.03.2011
KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2011 r. do 4,1 z 3,9 proc.
Komisja Europejska podniosła prognozę tegorocznego wzrostu PKB do 4,1 proc. z 3,9 proc. oczekiwanych w listopadzie, podała Komisja w wiosennej prognozie, opublikowanej we wtorek. Zharmonizowana inflacja HICP prognozowana jest na poziomie 3,3 proc. wobec 2,9 proc. oczekiwanych jesienią i w porównaniu do 2,7 proc. odnotowanych w 2010 roku.


02.03.2011
Zmiany cen na unijnym rynku wołowiny
W lutym 2011 roku średnia cena tusz z bydła dorosłego R3 w krajach UE kształtowała się na poziomie 344,63 euro za 100 kg (wzrost o 6,2 proc. w stosunku do ceny z lutego 2010 roku), stanowiąc 155 proc. ceny bazowej - podaje FAMMU/FAPA.


28.02.2011
Rosną ceny kawy. Na światowych giełdach jest ona najdroższa od 17 lat
Konsumpcja kawy nie maleje, mimo, że jej ceny rosną. Najwięcej kawy wypijają Skandynawowie - 4,3 filiżanki dziennie, przeciętny Polak - jedną filiżankę - informuje PAP.


27.02.2011
Cukier znów tanieje na giełdach
Ostatni tydzień lutego przyniósł dalsze spadki notowań cukru. Cukier biały w Londynie i cukier surowy w Nowym Jorku straciły po 6 proc., a ich notowania spadły do odpowiednio 702,6 i 660,1 USD/t - informuje FAMMU/FAPA.


26.02.2011
Rosja może przedłużyć embargo w eksporcie zbóż
Rosja poinformowała o możliwości przedłużenia zakazu eksportu zbóż, na nieokreślony jeszcze czas, w sezonie 2011/'12. Jak na razie taka ewentualność jest tylko rozważana i nie zapadła jeszcze w tej sprawie wiążąca decyzja władz kraju - informuje FAMMU/FAPA.


26.02.2011
UE: Odsprzedaż zbóż z zapasów
Podczas siódmej z kolei sesji przetargowej, w ramach odsprzedaży zbóż z unijnych zapasów interwencyjnych, przyjęto oferty jęczmienia w wysokości 38,5 tys. ton (w tym: jęczmień francuski - 19,97 tys. ton po cenie minimalnej 182,93 EUR/tonę, fiński - 14,5 tys. ton po 181,5 EUR/t i szwedzki - 4,044 tys. ton po 190,16 EUR/t) - informuje FAMMU/FAPA na podstawie Reuters.


24.02.2011
Analitycy: Ceny kakao najwyższe od 32 lat
Cena kakao od początku stycznia br. wzrosła o ponad 21 proc. osiągając 32- letnie historyczne szczyty. Dzieje się tak m.in. z powodu niepokojów na Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz wzrost popytu na ten surowiec - uważają eksperci. Najwięcej kakao zużywa Europa.


24.02.2011
KE wraca do pomysłu ujednolicenia podstawy podatku CIT
W ramach przeglądu ułatwień dla małych i średnich firm w UE Komisja Europejska wróciła w środę do pomysłu ujednolicenia podstawy opodatkowania od firm CIT. Postulat znalazł się ostatnio w niemieckich propozycjach zacieśniania integracji strefy euro.


24.02.2011
Coraz większy wywóz OMP i sera z UE
Według danych Komisji Europejskiej, w ciągu pierwszych jedenastu miesięcy 2010 roku z krajów Unii Europejskiej wyeksportowano więcej przetworów mlecznych niż w tym samym okresie poprzedniego roku - informuje FAMMU/FAPA.


23.02.2011
Ceny zbóż w Polsce od początku roku rosły szybciej niż przeciętnie w UE-27
W styczniu na rynku unijnym obserwowano silny wzrost cen zbóż. Wyjątek stanowiła pszenica paszowa w północnych regionach UE, głównie w Niemczech i Danii, której ceny nieznacznie spadły. Z informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż od początku stycznia do pierwszego tygodnia lutego średnia cena pszenicy konsumpcyjnej wyrażona w euro we Wspólnocie wzrosła o blisko 11 proc., a paszowej 13 proc. - podali analitycy BGŻ.


23.02.2011
Rosną możliwości eksportowe przetwórców mleka
Dobra sytuacja krajowych producentów oraz przetwórców mleka to wynik m.in. rosnących możliwości eksportowych, które z kolei wynikały z utrzymujących się na rynkach światowych wysokich cen przetworów mleczarskich oraz relatywnie słabego złotego (w stosunku do lat 2006-2008) - podali analitycy BGŻ.


23.02.2011
Ceny zbóż w Polsce od początku roku rosły szybciej niż przeciętnie w UE-27
W styczniu na rynku unijnym obserwowano silny wzrost cen zbóż. Wyjątek stanowiła pszenica paszowa w północnych regionach UE, głównie w Niemczech i Danii, której ceny nieznacznie spadły. Z informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż od początku stycznia do pierwszego tygodnia lutego średnia cena pszenicy konsumpcyjnej wyrażona w euro we Wspólnocie wzrosła o blisko 11 proc., a paszowej 13 proc. - podali analitycy BGŻ.


21.02.2011
Szef Banku Światowego ostrzega przed gwałtownym wzrostem cen żywności na świecie
Szef Banku Światowego Robert Zoellick, biorący udział w dwudniowej konferencji państw G20, ostrzegł w sobotę, że gwałtowny wzrost cen produktów żywnościowych osiągnął poziom alarmujący i stanowi obecnie zagrożenie dla stabilności wielu krajów - informuje PAP.


19.02.2011
UE zawiesiła cła w imporcie pszenicy paszowej i jęczmienia
Zapadła decyzja o zawieszeniu ceł w imporcie pszenicy paszowej i jęczmienia do Unii w ramach kontyngentów taryfowych. Zerowe cła obowiązywać będą do końca bieżącego sezonu, tj. do 30 czerwca tego roku - informuje FAMMU/FAPA.


19.02.2011
Dwudniowy szczyt G20 ma się zająć m.in. uporządkowaniem rynku surowców
W piątek w Paryżu rozpoczęło się dwudniowe spotkanie ministrów finansów i dyrektorów banków centralnych krajów Grupy G20. Spotkanie grupy ma zająć się między innymi uporządkowaniem światowego rynku surowców - informuje agencja IAR.


16.02.2011
Ukraina być może wcześniej zniesie kwoty w eksporcie zbóż
Ukraiński rząd rozważa wcześniejsze zniesienie kwot w eksporcie zbóż, gdyż najprawdopodobniej handlowcy nie wykorzystują przyznanych kwot - informuje FAMMU/FAPA. Decyzja ma zapaść w okresie najbliższych dwóch tygodni, po dokonaniu szczegółowej analizy zapasów zbóż.


15.02.2011
Efektem wzrostu cen żywności może być kryzys społeczny
Skutki ekonomiczne wysokich cen żywności bledną w porównaniu ze skutkami społecznymi, które widać szczególnie w Azji - kontynencie, na którym mieszka ogromna liczba ludzi żyjących za mniej niż dwa dolary dziennie. Może mieć to poważne następstwa dla zadłużenia w Azji, a jeszcze poważniejsze dla przywódców państw mających nadzieję na utrzymanie ładu i uniknięcie masowych protestów - pisze portal Onet.pl za agencją Bloomberg.


15.02.2011
15-proc. wzrost cen skupu mleka w UE
W 2010 r. ceny płacone rolnikom przez 17 dużych mleczarni w UE zwiększyły się średnio o około 15 proc. w relacji rocznej do 30,55 euro/100 kg - podali analitycy BGŻ.


15.02.2011
Ukraina zamierza zmniejszyć import wieprzowiny
Jak podaje Ukraińskie Radio, Zastępca Ministra Polityki Agrarnej Ukrainy V. Ladyka prognozuje, że w bieżącym roku Ukraina zaimportuje nie więcej niż 100 tys. ton wieprzowiny. W ubiegłym roku kraj ten zakupił za granicą około 102 tys. ton mięsa wieprzowego oraz prawie 39 tys. ton tłuszczów zwierzęcych, w tym słoniny i topionego tłuszczu wieprzowego - podali analitycy BGŻ.


09.02.2011
Potężna susza w Chinach grozi skokiem cen pszenicy na światowych rynkach
Chiny przygotowują się na "poważną, długą suszę" w kluczowym dla uprawy pszenicy Szantungu - poinformowali przedstawiciele Chin. Według chińskich mediów państwowych Szantung nawiedziła susza najgorsza od 200 lat.


09.02.2011
Wysokie ceny mrożonych truskawek i wiśni na rynku UE
Na rynku Unii Europejskiej, ceny mrożonych owoców utrzymują się na wysokim poziomie, co sprawia, że handel tymi produktami jest bardzo opłacalny - wskazują analitycy BGŻ.


09.02.2011
Ukraina wprowadzi licencje w imporcie mięsa
Ukraińskie ministerstwo rozwoju gospodarczego i handlu zaproponowało wprowadzenie licencji w imporcie wieprzowiny, mięsa drobiu, produktów drobiowych i słoniny - informuje FAMMU/FAPA.


07.02.2011
Pszenica w USA nadal drożeje
W analizowanym tygodniu, notowania cen wszystkich gatunków pszenicy na giełdach amerykańskich w dalszym ciągu rosły - podaje Izba Zbożowo-Paszowa.


07.02.2011
IGC: Zbiory zbóż na świecie w sezonie 2010/11 wyniosą 1,726 mld ton
Zbiory zbóż na świecie w sezonie 2010/2011 wyniosą 1,726 mld ton wobec 1,725 mld ton sezon wcześniej - prognozuje w styczniowym raporcie Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC).


07.02.2011
G20 chce walczyć z wysokimi cenami żywności
Francja chce walczyć z wysokimi cenami żywności i wzywa do współpracy agencje ONZ, międzynarodowe instytucje finansowe i członków G20, by zapobiec spekulacji cenami produktów rolnych - poinformował w piątek minister rolnictwa Francji, Bruno Le Maire.


07.02.2011
Pszenica w USA nadal drożeje
W analizowanym tygodniu, notowania cen wszystkich gatunków pszenicy na giełdach amerykańskich w dalszym ciągu rosły - podaje Izba Zbożowo-Paszowa.


05.02.2011
UE przestała być importerem wołowiny
Według danych Komisji Europejskiej wyniki handlu po pierwszych dziesięciu miesiącach 2010 roku, Unia przestała być importerem netto wołowiny - podaje FAMMU/FAPA.


05.02.2011
UE: Limit przywozu cukru pozakwotowego jest już wykorzystany
Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) nr 393/2011 ustalające współczynnik alokacji dla wniosków importowych w ramach bezcłowego przywozu cukru pozakwotowego - informuje FAMMU/FAPA.


04.02.2011
Światowe ceny żywności najwyższe w historii
Światowe ceny żywności osiągnęły w styczniu rekordowo wysoki poziom - poinformowała w czwartek agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).


03.02.2011
Komisja Europejska: Należy ograniczyć spekulację na rynkach surowców rolnych
Pod presją Francji, Komisja Europejska ogłosiła w środę, że jest związek między spekulacją na rynkach finansowych a wzrostem cen surowców: od ropy i gazu po zboża. Przyznała także, że należy ograniczyć to zjawisko np. narzucając większą przejrzystość rynków.


03.02.2011
Mamy dodatnie saldo wymiany handlowej mięsem
W okresie I-XI 2010 roku saldo wymiany handlowej mięsem (czerwonym i drobiowym) oraz podrobami, żywcem, a także przetworami mięsnymi, tłuszczami i mączkami zwierzęcymi było dodatnie i wyniosło około 1,1 mld euro - podaje FAMMU/FAPA.


03.02.2011
Rosja nie zwiększy liczby zezwoleń dla polskich przewoźników
Rosja nie zwiększy liczby zezwoleń dla polskich przewoźników na przewozy towarów z krajów trzecich, gdyż byłoby to z uszczerbkiem dla przewoźników rosyjskich - powiedział w środę rosyjski minister transportu Igor Lewitin.


27.01.2011
UE: Preferencyjny import cukru z AKP i LDC
Komisja Europejska poinformowała, że w połowie stycznia 2011 roku import cukru w sezonie 2010/11 (październik/wrzesień) w ramach preferencyjnego importu EPA-EBA (z krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku – AKP i z Najsłabiej Rozwiniętych Państw – LDC) wyniósł 533,2 tys. ton, co stanowi 15 proc. limitu w danym sezonie - informuje FAPA/FAMMU na podstawie KE


27.01.2011
Stowarzyszenie Polskich Eksporterów i Dystrybutorów Owoców i Warzyw obawia się o przyszłość eksportu jabłek do Rosji
W ostatnich dniach Unia Owocowa - Stowarzyszenie Polskich Eksporterów i Dystrybutorów Owoców i Warzyw zrzeszające kilkadziesiąt dużych firm oraz grup producenckich zajmujących się eksportem owoców i warzyw do Rosji (reprezentuje interesy około 60 proc. polskich przedsiębiorców eksportujących owoce i warzywa do Rosji), wyraziła swe obawy co do dalszej przyszłości polskiego jabłka na rynku wschodnim - informuje FAMMU/FAPA na podstawie PPR.pl.


26.01.2011
FEFAC: Trzeba zawiesić cła przywozowe na zboża
Odzywają się coraz liczniejsze głosy domagające się zawieszenia ceł przywozowych na zboża. Prezydent FEFAC Patric Vanden Avenne wezwał uczestników ostatniego spotkania Rady Rolnej UE by przedsięwzięli kroki, które zapobiegną upadkowi rynku trzody.


26.01.2011
Mniej ziemniaków w Europie
Jak wynika z najnowszych danych silne mrozy, które nawiedziły większość państw europejskich w grudniu minionego roku spowodowały kolejną redukcję dotyczącą wielkości zbiorów ziemniaków. Sytuacja taka ma miejsce z uwagi na fakt, iż nie wszędzie ziemniaki zostały już zebrane a wstępne szacunki pokazują, iż grudniowe mrozy zniszczyły około 3-5% ziemniaków w Belgii, Francji czy Holandii - informuje FAMMU/FAPA na podstawie Fruit-Inform, GUS.


26.01.2011
Nie będzie embarga na polskie owoce w Rosji
Wykrycie przez rosyjskie służby pozostałości pestycydów w polskich owocach nie zamknie dla naszych firm rosyjskiego rynku. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa porozumiała się w tej sprawie z Federacją Rosyjską - informuje Rzeczpospolita.


26.01.2011
KE odkłada raport o spekulacji surowcami rolnymi i chce czasu na szukanie dowodów. Francja wściekła
Po ostrej krytyce ze strony Francji Komisja Europejska ogłosiła we wtorek, że odkłada publikację raportu o domniemanej spekulacji na rynkach surowców, w tym rolnych. KE chce więcej czasu, by szukać dowodów spekulacji, których dotąd nie znalazła - co oburza Paryż.


25.01.2011
Korekta w dół światowych zbiorów soi w sezonie 2010/2011
W styczniowym raporcie Oilseeds: World Markets and Trade Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) skorygował w dół wcześniejsze prognozy światowych zbiorów soi w bieżącym sezonie 2010/2011 z 257,8 mln t do 255,5 mln t. W stosunku do poprzedniego sezonu oznacza to blisko 2 - procentową redukcję - informują analitycy BGŻ.


25.01.2011
WKS wstrzymuje eksport kakao i kawy. Ceny surowców biją rekordy
Wybrzeże Kości Słoniowej na miesiąc wstrzymało eksport kakao i kawy. Ceny obu produktów na światowych rynkach natychmiast poszybowały w górę i biją rekordy. Na giełdzie w Nowym Jorku za tonę kakao inwestorzy płacili w poniedziałek 3,3 tys. dol. To najwyższa cena na tej giełdzie od roku - informuje gazeta.pl za agencją Reuters.


24.01.2011
Kraje UE chcą GMO w żywności dla ludzi
Jak podała Rzeczpospolita, większość krajów członkowskich UE chce dopuścić nikłą obecność (0,1 proc.) materiału genetycznie zmodyfikowanego w żywności importowanej, nie tylko w paszach - wynika z wewnętrznego dokumentu ekspertów dla Brukseli.


21.01.2011
Minister rolnictwa: konieczne są zmiany w unijnej polityce rolnej
Minister rolnictwa Marek Sawicki zaapelował w czwartek w Berlinie o większą odwagę państw UE w reformowaniu Wspólnej Polityki Rolnej. Równocześnie skrytykował stanowisko w tej sprawie Francji i Niemiec. Jak powiedział, kraje te proponują jedynie "mały lifting", podczas gdy konieczne jest "przeoranie sposobu myślenia" o unijnej polityce rolnej. Wezwał do jej uproszczenia, ograniczenia biurokracji i oparcia na "obiektywnych kryteriach dla całej Europy".


21.01.2011
Prognoza Strategie Grains: Zbiory zbóż w UE wzrosną o 5,5 proc.
Francuska firma analityczna Strategie Grains, zbiory zbóż w Unii Europejskiej w nadchodzącym sezonie 2011/2012 prognozowane są na 290,9 mln ton, czyli o 5,5 proc. więcej w porównaniu z bieżącym sezonem.


21.01.2011
Zbiory pszenicy i kukurydzy będą niższe
W styczniowym wydaniu raportu prognostycznego Amerykański Departament Rolny obniżył po raz kolejny szacunki światowych zbiorów kukurydzy i pszenicy w bieżącym sezonie - informuje FAMMU/FAPA.


20.01.2011
Unijna produkcja cytryn w sezonie 2010/ 2011
Jak wynika z najnowszych danych w sezonie 2010/2011 łączne zbiory cytryn we wszystkich 27 krajach unijnych wyniosą 1,19 mln ton wobec poprzedniosezonowej wielkości 1,16 mln ton (2% wzrost) oraz 1,26 mln ton zebranych w sezonie 2008/09 - informuje FAMMU/FAPA na podstawie FAS USDA.


18.01.2011
Niskie światowe zapasy olejów i wysokie ceny
Na początku drugiej dekady stycznia Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) opublikował kolejny raz raport Oilseeds: World Markets and Trade. W raporcie zostały skorygowane nieco w górę prognozy światowych zapasów głównych olejów (tj. sojowego, rzepakowego, palmowego, słonecznikowego, kokosowego, z orzeszków ziemnych, nasion bawełny oraz z oliwek) na koniec bieżącego sezonu 2010/2011 do 10,23 mln t - informują analitycy BGŻ.


18.01.2011
Mniejsze zapasy jabłek w krajach UE-15
Niskie zbiory jabłek w Europie odbiły się negatywnie na poziomie ich zapasów. Jak informuje Foodnews, zapasy jabłek w krajach UE-15 na dzień 1 grudnia 2010 r. wynosiły blisko 3,2 mln t, co oznacza, że były o 230 tys. t niższe w porównaniu do roku poprzedniego - informują analitycy BGŻ.


18.01.2011
Chiny truskawkowym potentatem
Chiny pozostają największym na świecie producentem truskawek. W 2010 roku łączne zbiory truskawek w Chinach wyniosły 1,35 mln ton, czyli o 10 proc. mniej niż w roku 2009 - 1,5 mln ton - informuje FAMMU/ FAPA na podstawie Attache Reports FAS USDA.


17.01.2011
O 7 proc. zmaleją zbiory soi w Ameryce Południowej
Zbiory soi w Ameryce Południowej zostaną zredukowane - informuje FAMMU/FAPA i podkreśla, że zdecyduje to o podaży soi na świecie w całym sezonie 2010/11.


17.01.2011
Pieczywo mocno zdrożeje
Od dwóch tygodni stale drożeje mąka. Teraz czekają nas podwyżki cen pieczywa i makaronów - uprzedza "Gazeta Wyborcza".


16.01.2011
Świat walczy o powstrzymanie wzrostu cen żywności
Rządy wielu krajów chcą chronić wewnętrzne rynki i ograniczać wzrost cen zywności. Dlatego Rosja wprowadziła zakaz eksportu zbóż do końca 2011 r.. Korea Południowa i Filipiny zawiesiły cła importowe na część artykułów żywnościowych, m.in. ryby i mleko w proszku. Z kolei Sri Lanka uwolniła zapasy ryżu i przywróciła ceny maksymalne, które zniesiono w październiku - informuje onet.pl za The Washington Post.


14.01.2011
Rosji nie grozi znaczący niedobór zbóż
Pomimo 38-proc. spadku zbiorów zbóż, spowodowanego dewastującą suszą w okresie letnim, Rosji na razie nie grozi większy niedobór zbóż - zapowiada FAMMU/FAPA.


13.01.2011
Unijna produkcja pomarańczy i mandarynek w 2010 r.
W grudniu minionego roku Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) opublikował najnowszy raport dotyczący unijnej produkcji owoców cytrusowych w 2010 roku - informuje FAMMU/FAPA na podstawie FAS USDA.


13.01.2011
Chiny mogą wyprodukować nawet o 300 tys. ton cukru mniej
Produkcja cukru trzeciego producenta na świecie może spaść w tym roku o 300 tys. ton - informuje Puls Biznesu.


13.01.2011
Unijna produkcja pomarańczy i mandarynek w 2010 r.
W grudniu minionego roku Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) opublikował najnowszy raport dotyczący unijnej produkcji owoców cytrusowych w 2010 roku - informuje FAMMU/FAPA na podstawie FAS USDA.


10.01.2011
UE: Nomenklatura produktów dla refundacji eksportowych w 2011 r.
Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) nr 1260/2010 (L343/17) ustalające nomenklaturę produktów rolnych do celu refundacji eksportowych - informuje FAMMU/FAPA.


10.01.2011
Na giełdach w USA notowania pszenicy spadają. Na europejskich giełdach jest różnie
W analizowanym tygodniu, notowania cen pszenicy na giełdach amerykańskich osłabły po ostatnich 3-tygodniowych wzrostach, co w znacznej mierze było wynikiem notowanego umacniania się dolara w stosunku do koszyka walut.


08.01.2011
Amerykanie prognozują na 2011 r. rekordowe ceny wieprzowiny
Amerykańscy analitycy przewidują, że w 2011 r. ceny żywca i mięsa wieprzowego w USA osiągną rekordowo wysoki poziom - ponad 60 USD/100 kg żywca lub ponad 80 USD/100 kg chudego mięsa - informuje Fammu/Fapa.


08.01.2011
W 2010 r. notowania cukru biły rekordy cenowe
Koniec 2010 roku przyniósł dalszy wzrost notowań cukru i na giełdach padły kolejne rekordy. Pod koniec grudnia 2010 r. cukier surowy w Nowym Jorku podrożał do najwyższego od 30 lat poziomu 34,39 UScts/lb (~758,2 USD/t, w kontrakcie terminowym z dostawą na marzec 2011 r.), zaś w transakcjach gotówkowych cukier nierafinowany podrożał do aż 38,9 UScts/lb (~857,6 USD/t) - informuje Fammu/Fapa.


08.01.2011
W UE wzrosły zbiory gruszek, a spadły jabłek
Jak wynika z najnowszych danych niemieckiego Ministerstwa Rozwoju Obszarów Wiejskich, żywności i Ochrony Konsumentów, w zakończonym sezonie 2009/2010 (sezon produkcyjny dla jabłek i gruszek w UE liczony jest od lipca do czerwca) zbiory jabłek w unijnej „27" wyniosły 11 mln ton wobec 11,53 mln ton w poprzednim sezonie - informuje Fammu/Fapa.


08.01.2011
Chiny światowym potentatem w produkcji cytrusów
W sezonie 2010/2011 (sezon produkcyjny listopad/październik) prognozowane zbiory owoców cytrusowych w Chinach oszacowano łącznie na 23,0 mln ton, czyli o 8 proc. mniej niż w poprzednim sezonie, kiedy wolumen produkcji przekroczył 25,0 mln ton - informuje Fammu/Fapa.


07.01.2011
Rosja chce eksportować drób do UE i Azji
Podczas grudniowej wizyty prezydenta Rosji w Brukseli, dyskutowano możliwość otwarcia rynku UE dla rosyjskich produktów rolno-żywnościowych, w tym również drobiu - donosi FAMMU/FAPA.


07.01.2011
Ukraina znosi zakaz importu brazylijskiego drobiu
Ukraińskie służby sanitarno-weterynaryjne poinformowały o zniesieniu z dniem 14 grudnia 2010 r. zakazu importu brazylijskiego drobiu - podaje FAMMU/FAPA.


07.01.2011
Słowacja wstrzymała import jaj i mięsa drobiowego
Słowackie ministerstwo rolnictwa wstrzymało import jaj i mięsa drobiowego z Niemiec, z obawy przed skażeniem rakotwórczymi dioksynami. Nie wyklucza także, że do słowackich sklepów trafiły już skażone produkty.


02.01.2011
Rosja: W styczniu 2011 r. cło na import cukru surowego bez zmian
Federalny urząd celny w Rosji ФТС podał, że cło na import surowego cukru nie zmieni się w styczniu 2011 roku i będzie wynosić 140 USD/t. Taka sama stawka obowiązywać będzie takż na Białorusi i w Kazachstanie za sprawą unii celnej - informuje FAPA/FAMMU na podstawie ФТС.


02.01.2011
Dyrektor KE: Mimo kryzysu nie zabraknie środków na promocję europejskiej żywności
Mam pewność, że mimo kryzysu gospodarczego i strefy euro finansowanie działań promocyjnych będzie odpowiednie, gdyż komisarz Ciolos już zabezpieczył w budżecie środki na promowanie żywności europejskiej - powiedział w rozmowie z serwisem portalspożywczy.pl Klaus-Dieter Borchardt, dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa KE.


01.01.2011
Coraz trudniej o soję nie-GMO
Na świecie z roku na rok rośnie powierzchnia uprawy soi modyfikowanej genetycznie - wynika z informacji ISAAA. Rośnie udział soi GMO w USA, Ameryce Środkowej oraz Południowej (Brazylia, Argentyna i Paragwaj) - podaje FAMMU/FAPA. Tymczasem w Europie odbiorcy soi niemodyfikowanej genetycznie skarżą się na rosnące koszty jej pozyskiwania.


11.00.2011
Zmienia się układ sił wśród dostawców wieprzowiny do Polski
W bieżącym roku rośnie, choć nie tak szybko jak w latach ubiegłych, import wieprzowiny do Polski. Obecnie szczególnie szybko rozwija się przywóz z Belgii oraz Holandii. Natomiast mniej mięsa tego gatunku sprowadziliśmy z Danii.


31.12.2010
Unia wyprodukowała o 3,4 proc. mniej roślin oleistych niż w 2009 r.
W tym roku zebrano w UE 28,16 mln ton oleistych - szacuje francuska organizacja COCERAL. To mniej o 3,4 proc. niż rok temu - wylicza FAMMU/FAPA.


30.12.2010
Produkcja mleka w USA większa niż przed rokiem
Według danych USDA produkcja mleka w USA obliczana na podstawie 23 wiodących w tej branży stanów w listopadzie br. osiągnęła poziom 6,54 mln. ton, o 3,1 proc. wyższy niż w tym samym miesiącu 2009 roku = podaje FAMMU/FAPA.


27.12.2010
Unijni producenci słodyczy i napojów chcą stabilizacji na rynku cukru - będą budowane zapasy?
CIUS, czyli komitet reprezentujący największych odbiorców cukru w przemyśle spożywczym, wezwał Komisję Europejską do działań mających na celu budowę zapasów cukru - informuje Rzeczpospolita.


23.12.2010
Za rok w UE będzie więcej żyta i pszenicy
Przyszłoroczna produkcja zbożowa w Unii będzie o 6 proc. większa niż w tym sezonie - prognozuje francuska firma analityczna, na którą powołuje się FAMMU/FAPA.


23.12.2010
Dobre prognozy dla światowego rynku drobiu
Według grudniowych prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA), światowa produkcja drobiu w 2010 r. wyniesie 95,7 mln ton i będzie o ok. 2 proc. wyższa niż przez rokiem (93,7 mln ton) - podaje FAMMU/FAPA.


22.12.2010
Stabilizacja cen skupu mleka w unijnych przedsiębiorstwach
Przeciętnie ceny skupu mleka oferowane przez największe unijne firmy mleczarskie, były w październiku wyższe o 22% względem tego samego okresu ubiegłego roku - informuje FAMMU/FAPA.


21.12.2010
Rośnie import owoców w Rosji
Jak poinformowała rosyjska grupa JFC, lider w imporcie owoców na rosyjski rynek, ostatnie 5 lat nie przyniosło żadnych zmian jeśli chodzi o preferencje Rosjan w zakupach świeżych owoców - informuje FAMMU/FAPA na podstawie Freshplaza.


21.12.2010
Soja na światowych rynkach wciąż jest droga
Notowania cen soi na światowych rynkach utrzymują się na bardzo wysokim poziomie, czego główną przyczyną pozostają uwarunkowania popytowe. Przewidywany obecnie spadek zbiorów soi w ujęciu globalnym jest bowiem relatywnie niewielki. Według prognoz z grudnia br. Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA) światowa produkcja soi w sezonie 2010/2011 będzie niższa o niecały 1% niż w sezonie 2009/2010 i wyniesie 257,8 mln ton - informują analitycy BGŻ.


21.12.2010
Wzrost produkcji mleka na rynku światowym
Według najnowszych prognoz FAO w 2010 r. produkcja mleka na świecie osiągnie poziom 710,3 mln t, tj. zwiększy się o 1,6 proc. wobec 2009 roku. Oznacza to, iż tempo wzrostu notowane w ubiegłej dekadzie (2,1proc.) uległo spowolnieniu. Najwięcej mleka wytworzono w Azji - 257 mln t, tj. o 2,6 proc. więcej w relacji rocznej, w tym w Indiach 114 mln t (+ 4 proc.), zaś w Chinach 44,2 mln t (+ 10 proc.) - informują analitycy BGŻ.


16.12.2010
Niemcy coraz bliżej przekroczenia kwoty mlecznej
Niemieccy analitycy z AMI ostrzegają, że gwałtowny wzrost wielkości dostaw do niemieckich mleczarni stawia kraj przed ryzykiem przekroczenia kwoty w sezonie 2010/2011 pomimo tego, że jest ona o 1% większa niż ubiegłoroczna - informuje FAMMU/FAPA.


16.12.2010
Szczyt UE m.in. na temat mechanizmu kryzysowego w strefie euro
Rozpoczynający się w czwartek szczyt UE zajmie się przede wszystkim projektem mechanizmu, który broniłby stabilności strefy euro - poinformował w środę sejmową komisję ds. Unii Europejskiej wiceminister spraw zagranicznych Mikołaj Dowgielewicz.


16.12.2010
PE przyjął budżet na 2011 r.
Parlament Europejski przyjął przyszłoroczny budżet. Po prawie dwóch miesiącach negocjacji, parlamentarni negocjatorzy osiągnęli porozumienie z Radą UE, co pozwoliło uniknąć budżetowego prowizorium, które byłoby dla Polski szczególnie niekorzystne.


15.12.2010
UE: Mięso tylko ze znakiem kraju pochodzenia
Na wieprzowinie, drobiu i jagnięcinie sprzedawanych w UE będzie obowiązkowo wskazany kraj pochodzenia, tak jak obecnie na wołowinie i cielęcinie.


15.12.2010
UE: Produkty spożywcze tylko z informacją o wartościach odżywczych
Uzgodnione przez ministrów rozporządzenie przewiduje obowiązkową informację o wartościach odżywczych produktów: kaloryczności, zawartości tłuszczu, w tym tłuszczy nasyconych, białka, węglowodanów oraz soli w 100 mililitrach albo 100 gramach. Zaostrzone będą też przepisy o zawartości alergenów.


15.12.2010
Maksymalny termin regulowania wierzytelności w UE będzie wynosił 30 dni
By uniknąć opóźnień płatności zagrażających płynności finansowej przedsiębiorstw, maksymalny termin regulowania wierzytelności w Unii Europejskiej będzie wynosił 30 dni - stanowi nowa unijna dyrektywa, uzgodniona przez eurodeputowanych i kraje członkowskie.


13.12.2010
W sezonie 2009/2010 liczba producentów mleka spadła o 11 proc.
Według najnowszych danych opartych o informacje Komisji europejskiej, opublikowanych przez niemieckich analityków z ZMB, w ubiegłym roku liczba aktywnych producentów mleka zmniejszyła się o ok. 100 tys. W całej Unii (EU-27), podczas sezonu 2008/2009 zarejestrowanych było 930 tys. producentów mleka, obecnie jest ich o 11% mniej (830 tys. rolników produkujących mleko) - informuje FAMMU/FAPA.


13.12.2010
UE: Decyzja o zwiększeniu pozakwotowego eksportu cukru jest opóźniona
Opóźnia się wprowadzenie zapowiadanego na początku listopada 2010 roku zwiększenia o 350 tys. ton eksportu pozakwotowego cukru. Przedstawiciele Komisji Europejskiej zaznaczają, że to ciągle jest plan, a rynek jest bacznie obserwowany. Decyzja w tej sprawie może zapaść dopiero pierwszym kwartale 2011 roku - informuje FAMMU/FAPA.


13.12.2010
Ujemne saldo w handlu zagranicznym Polski wyniosło blisko 40 mld zł
W pierwszych 10 miesiącach tego roku sprowadziliśmy z zagranicy o 10,8 procent więcej towarów niż w roku ubiegłym w tym samym czasie. W tym czasie zwiększył się również import - z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że o 11,4 procent.


12.12.2010
Czarna lista owoców i warzyw z importu
Czarną listę owoców i warzyw, sprowadzanych do Włoch z odległych zakątków świata ogłosił włoski związek rolników i zaapelował, aby ich nie kupować. Zwrócono uwagę na absurdy, jak australijskie morele po 28 euro za kilogram i wiśnie z Chile - za 35 euro.


12.12.2010
Nie będzie zmian zasad w handlu mięsem między USA a Koreą Płd.
3 grudnia Stany Zjednoczone oraz Korea Południowa uzgodniły warunki umowy o wolnym handlu. Okazuje się jednak, że Koreańczycy nie zgodzili się na zmianę obecnie obowiązujących zasad w handlu wołowiną z USA - podaje FAMMU/FAPA.


10.12.2010
KE: Chce wzmocnić pozycję producentów mleka wobec przetwórców i sieci handlowych
Komisja Europejska zaproponowała w czwartek nowe unijne przepisy, które mają poprawić pozycję producentów mleka wobec przetwórców i pośredników, zapewnić stabilność sektora i bardziej zorientować go na potrzeby rynku. KE potwierdziła, że w 2015 r. znikną kwoty mleczne.


10.12.2010
Ceny skupu mleka w Polsce są niższe od średniej ceny skupu w UE
Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie dotyczące sytuacji na rynku mleczarskim i warunków stopniowego wycofywania systemu kwot mlecznych. KE nie ma wątpliwości, oceniając sytuację ekonomiczną na rynku mleka, co do zasadności wycofania od 1 kwietnia 2015 roku systemu kwot mlecznych - informuje serwis www.farmer.pl.


09.12.2010
Zwiększa się wywóz OMP i sera z UE
Według danych Komisji Europejskiej, w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2010 roku z krajów Unii Europejskiej wyeksportowano więcej przetworów mlecznych niż w tym samym okresie poprzedniego roku informuje FAMMU/FAPA.


08.12.2010
Brytyjski minister rolnictwa chce ingerować w łańcuch żywnościowy
Na corocznym, otwartym spotkaniu krajowego związku rolników w Devon. Minister rolnictwa Wielkiej Brytanii, Jim Paice zapowiedział interwencję w sprawie zalążków kryzysu w brytyjskim sektorze mleczarskim i zobowiązał się, jak to stwierdził " do rozprawienia się z nim w całym łańcuchu dostaw" - informuje FAMMU/FAPA.


08.12.2010
Unia eksportuje coraz więcej wieprzowiny
Według danych Komisji Europejskiej z listopada br., w ciągu trzech kwartałów 2010 r. Unia Europejska umocniła dodatnie saldo w handlu wieprzowiną z krajami trzecimi do 1,97 mln ton wobec 1,7 mln ton w tym samym okresie 2009 r. - podaje FAMMU/FAPA.


04.12.2010
RPA: Produkcja cukru w sezonie 2010/11 mniejsza o 10 proc.
Związek producentów cukru w RPA obniżył nieznacznie swoją prognozę zbiorów trzciny cukrowej i produkcji cukru w sezonie 2010/11. Związek szacuje, że zbiory wyniosą 16,43 mln ton (wobec 16,866 mln ton prognozowanych wcześniej) - informuje FAMMU/FAPA.


04.12.2010
Rosja: W grudniu cło na import cukru surowego bez zmian
Władze celne Rosji, Białorusi i Kazachstanu (unia celna) poinformowały, że cło na import cukru surowego w grudniu nie ulegnie zmianie i będzie wynosić tak samo jak w listopadzie 140 USD/t - informuje FAMMU/FAPA.


03.12.2010
Spadek popytu na wołowinę w Grecji
Kryzys w Grecji oraz zmniejszenie liczby turystów przyczyniły się do spadku importu mięsa wołowego do tego kraju - podaje FAMMU/FAPA.


03.12.2010
Niski import wołowiny do USA
Jak podaje amerykański departament rolnictwa (USDA) w bieżącym roku Amerykanie zaimportują 1,107 mln ton wołowiny, tj. najmniej od 1997 roku - podaje FAMMU/FAPA.


02.12.2010
Handel z Rosją na minus
Przed wizytą w Polsce prezydenta Dmitrija Miedwiediewa "Gazeta Wyborcza" pisze, że w tym roku Polska może mieć rekordowy deficyt w handlu z Rosją.


02.12.2010
FAO: Indeks cen żywności na świecie w XI wzrósł o 7,3 pkt.
Indeks cen żywności na świecie w listopadzie wyniósł 205,4 pkt., wobec 198,1 pkt. w październiku - podała na stronie internetowej Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO). Od początku roku wskaźnik wzrósł o 31,4 pkt.


02.12.2010
Rosja obniża kontyngent w imporcie drobiu na 2011 r.
Rosyjska agencja informacyjna ITAR-TASS powiadomiła o podjęciu przez rząd decyzji o obniżeniu kontyngentu w imporcie drobiu na 2011 r. do 350 tys. ton wobec tegorocznych 600 tys. ton. - donosi FAMMU/FAPA.


02.12.2010
Chiny sprzedają wieprzowinę z zapasów interwencyjnych
16 listopada chińskie ministerstwo handlu przekazało decyzję o sprzedaży zapasów interwencyjnych mrożonej wieprzowiny i cukru w celu złagodzenia rosnącej inflacji - podaje FAMMU/FAPA.


02.12.2010
Ukraina grozi zakazem importu polskiego mięsa
Ukraiński Komitet Medycyny Weterynaryjnej ponownie grozi sankcjami polskim producentom mięsa wieprzowego, w których wyrobach znajdowane są m.in. antybiotyki i pałeczki okrężnicy - doniósł w czwartek dziennik "Kommiersant-Ukraina".


30.11.2010
Produkcja mleka w USA wciąż większa niż rok wcześniej
Według danych USDA produkcja mleka w USA w październiku osiągnęła poziom 6,7 mln. ton, o 3,3% więcej niż w tym samym miesiącu 2009 roku. W całym okresie od stycznia do końca października 2010 w USA wyprodukowano 67,85 mln. ton mleka, o 2%, 1,3 mln. ton więcej niż w ubiegłym roku - informuje FAMMU/FAPA.


30.11.2010
Rośnie produkcja wieprzowiny w UE
W UE w bieżącym roku wyższa niż przed rokiem jest produkcja wieprzowiny. Jak podaje Komisja Europejska (KE) w pierwszych ośmiu miesiącach br. uboje trzody chlewnej wyniosły 14,4 mln t w porównaniu z 14,0 mln t w tym samym okresie przed rokiem. Oznacza to wzrost o 3,0 proc. Polska ma duży udział w zanotowanym wzroście - podają analitycy BGŻ.


30.11.2010
Międzynarodowa Rada Zbożowa obniżyła prognozę globalnej produkcji zbóż
W porównaniu do październikowych prognoz Międzynarodowa Rada Zbożowa obniżyła globalną produkcję zbóż w sezonie 2010/11 o 5 mln t do 1 725 mln t (-3,5 proc. r/r, bez ryżu). Zmiana ta wynika przede wszystkim z niższych niż pierwotnie zakładano zbiorów kukurydzy - podają analitycy BGŻ.


29.11.2010
Filipiny otwarte na wołowinę z Hiszpanii
Jak podaje portal TheCattleSite Filipiny zniosły zakaz importu wołowiny oraz produktów z wołowiny z Hiszpanii - informuje FAMMU/FAPA.


27.11.2010
Ukraina rozważy możliwość wejścia do Unii Celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu
Deklarację taką złożył przebywający w Moskwie prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz. Moskwa i Kijów chcą w najbliższym czasie podpisać porozumienie o strategicznym partnerstwie.


27.11.2010
KE opracowała nowy projekt budżetu UE
Komisja Europejska przygotowała nowy projekt unijnego budżetu na przyszły rok. Ten dotychczasowy został odrzucony podczas negocjacji europosłów z przedstawicielami unijnych rządów na początku ubiegłego tygodnia.


27.11.2010
UE: Brak decyzji o zwiększeniu pozakwotowego eksportu cukru
Oficjalna decyzja w sprawie zwiększenia kontyngentu eksportowego w sezonie 2010/11 na pozakwotowy cukier o 350 tys. ton nie zapadła na ostatnim posiedzeniu komitetu zarządzającego ds. rynku wspólnotowego - informuje FAMMU/FAPA.


23.11.2010
Decyzja chińskiego rządu powoduje spadki cen pszenicy na giełdach w USA
W minionym tygodniu, notowania cen pszenicy na giełdach amerykańskich ponownie osłabły. Podjęcie decyzji przez chiński rząd o podwyżce stóp procentowych w celu zdławienia inflacji stało się faktem. Decyzja ta spowodowała dość duże zmiany na światowych rynkach - na rynku kapitałowym zagościły spadki. Nie pozostała ona także bez wpływu na rynki surowcowe, w tym rynek zbóż i oleistych.


23.11.2010
Rosja planuje sprzedaż 50 proc. zapasów interwencyjnych
Z informacji serwisu BlackSeaGrain wynika, iż rząd rosyjski planuje sprzedaż na rynek wewnętrzny ponad 50 proc. zapasów interwencyjnych. Działanie to ma na celu utrzymanie cen zbóż w Rosji na stabilnym poziomie. Jaka dokładnie ilość ziarna zostanie uwolniona z zapasów interwencyjnych będzie zależeć od oceny bieżącej sytuacji rynkowej przez rosyjski resort rolnictwa - informują analitycy BGŻ.


23.11.2010
Nieznaczna korekta cen mleka na rynku światowym
Ostatnie tygodnie przyniosły niewielką korektę cen na światowym rynku mleka, szczególnie w przypadku mleka w proszku. W pierwszej połowie listopada br. odtłuszczone mleko w proszku (OMP) w portach Oceanii potaniało średnio o prawie 2 proc. do 2900-3200 USD/t. Przeciętne ceny mleka pełnego (PMP) utrzymały się na poziomie z końca października, tj. 3350-3650USD/t, zaś masła wzrosły o ponad 3 proc. do 4200-4800 USD/t. Powyższe oznacza, iż masło jest obecnie o około 20-30 proc. droższe niż przed rokiem, natomiast OMP o 6-11 proc. tańsze - informują analitycy BGŻ.


20.11.2010
Brak ofert na ostatnim przetargu UE na produkty mleczarskie
Ostatni przetarg produktów mleczarskich z interwencji UE przyciągnął minimalną uwagę przedsiębiorców. Nie zostały złożone żadne oferty na sprzedaż masła ani odtłuszczonego mleka w proszku - informuje FAMMU/FAPA.


20.11.2010
Ceny detal. mleka organicznego na wyspach brytyjskich nadal rosną
Podczas gdy powszechnie ceny mleka średnia cena m leka organicznego i pełnego zniżkują, mleko organiczne wyraźnie m leka pasteryzowanego (GBP/l) odstaje od tego trendu - informuje FAMMU/FAPA.


18.11.2010
Ciolos o WPR: Dopłaty rolne wyrównane, ale nie jednakowe
Musimy skończyć z Europą dwóch prędkości we Wspólnej Polityce Rolnej, starych i nowych krajów - powiedział komisarz Dacian Ciolos. Komisja Europejska przyjmuje w czwartek dokument dotyczący reformy WPR po 2013 r., w którym proponuje sprawiedliwe, ale nie jednakowe dopłaty bezpośrednie - informuje PAP.


17.11.2010
Unia ma problemy ze sprzedażą zapasów OMP
Komisja Europejska nie poczyniła żadnych postępów w likwidacji zapasów interwencyjnych OMP. Na ostatnim posiedzeniu Komitetu Zarządzającego ds. sektora mleczarskiego UE nie wpłynęły żadne oferty na sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku - informuje FAMMU/FAPA.


17.11.2010
UE: Limit pozakwotowego eksportu cukru zwiększony o 350 tys. ton
Komisja Europejska podjęła decyzję o zwiększeniu limitu eksportu pozakwotowego cukru o 350 tys. ton w sezonie 2010/11 (październik/wrzesień) - informuje FAMMU/FAPA na podstawie Reuters.


17.11.2010
Strefa euro nie jest zagrożona
Kryzys zadłużenia publicznego w Unii Europejskiej pokazał, że kraje o słabszej kondycji muszą stać się bardziej konkurencyjne, ale nie znaczy to, że strefa euro jest zagrożona - oceniła niemiecka kanclerz Angela Merkel we wtorek w wywiadzie dla stacji ARD.


12.11.2010
Wzrosu sprzedaży polskiego drobiu poza UE należał do największych
Według danych Komisji Europejskiej z połowy października br., w okresie od stycznia do sierpnia 2010 r. Unia Europejska była eksporterem netto w sektorze drobiu, a dodatnie saldo w handlu z krajami trzecimi wzrosło do 250,2 tys. ton wobec 42,3 tys. ton w pierwszych ośmiu miesiącach 2009 r. - podaje FAMMU/FAPA.


12.11.2010
Rosja: Do listopada produkcja cukru spadła o 12 proc.
Rosyjski związek producentów cukru podał, że na początku listopada br. produkcja cukru z krajowych buraków cukrowych przekroczyła 1,8 mln ton i była o prawie 12 proc. mniejsza od wyniku sprzed roku w wysokości 2,1 mln ton - informuje FAPA/FAMMU na podstawie Reuters.


10.11.2010
Rusza sprzedaż zbóż z zapasów interwencyjnych
Kmisja Europejska rozpoczyna sprzedaż zbóż z zapasów interwencyjnych - podaje FAMMU/FAPA za Agra Net. Do odsprzedaży zostało przeznaczone ok. 88,1 tys. ton pszenicy miękkiej oraz nieznacznie ponad 2,7 mln ton jęczmienia.


10.11.2010
Na europejskich rynkach tanieje mleko w proszku oraz masło
Na monitorowanych rynkach UE, od początku października br. tanieje mleko w proszku. Po kilku tygodniach względnej stabilizacji, w końcu października potaniało również masło - informuje Agencja Rynku Rolnego.


09.11.2010
Deklaracja Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii i Rumunii
Dziś w stolicy Słowacji, która przewodniczy obecnie Grupie Wyszehradzkiej podpisana została Deklaracja współpracy w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013.


06.11.2010
Dostawy mleka w UE-27 10 mln ton poniżej przyznanych kwot
Łączna wielkość dostaw mleka w krajach UE w sezonie 2009/2010 była o 10 mln ton niższa niż przyznane kwoty. Według wstępnych danych opublikowanych przez Komisję Europejską dnia 29.10.1010 r. tylko 3 państwa członkowskie (Dania, Holandia i Cypr) przekroczyły swoje limity - informuje FAMMU/FAPA.


06.11.2010
Chiny: Ceny sprzedaży cukru wyższe aż o 62-71 proc. od wywoławczej
Chińskie władze sprzedały całość cukru oferowanego na aukcji pod koniec października. Z zapasów interwencyjnych sprzedano 216 803 tony cukru - informuje FAPA/FAMMU na podstawie F. O. Licht.


05.11.2010
Według KE ceny trzody będą spadać
Według najnowszych prognoz Komisji Europejskiej (KE) w czwartym kwartale br. ceny trzody chlewnej w UE będą spadać. Średnia cena referencyjna (wbc, klasy E i S) trzody wyniesie 1,36 EUR/kg wobec 1,48 EUR/kg przeciętnie w trzecim kwartale - informuje BGŻ.


05.11.2010
Duża zmienność notowań cukru. Dominują jednak wzrosty
Ostatni tydzień przyniósł dużą zmienność notowań. Najpierw na rynku dominowały spadki, powodowane w dużej mierze realizacją zysków po wzrostach sprzed dwóch tygodni - informuje FAPA/FAMMU na podstawie Reuters, F. O. Licht, AgraNet.


31.10.2010
Światu grozi kryzys żywnościowy?
Ocenia się, że światowe ceny pszenicy i kukurydzy niebezpiecznie zbliżają się do cen odnotowywanych w okresie deficytowego sezonu 2007/08. Ceny mięsa są najwyższe od 20 lat. W niektórych krajach rekordowo wysokie są też ceny warzyw, np. pomidorów w Egipcie - wylicza FAMMU/FAPA i wskazuje, że rosnące ceny żywności i ewentualne niedobory mogą spowodować niestabilność w wielu krajach.


29.10.2010
Komitety Copa-Cogeca: Propozycje ws. przyszłości europejskiego sektora mlecznego są dobre
W związku z przeciekiem dotyczącym propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości europejskiego sektora mlecznego, Komitety Copa-Cogeca w odpowiedzi podkreśliły, że niektóre instrumenty odpowiadają tym wnioskom, a szczególnie propozycje, których celem jest poprawa pozycjonowania rolników w łańcuchu żywnościowym.


29.10.2010
Chiny zwiększają pomoc finansową dla mleczarni
W celu zmniejszenia problemów finansowych krajowych przedsiębiorstw mleczarskich, w bieżącym roku Chiny wydały 190 mln CNY (20,4 mln EUR) na subsydiowanie ich pożyczek bankowych - informuje FAMMU/FAPA.


29.10.2010
Wzrasta eksport amerykańskiej wołowiny do UE
Amerykanie coraz poważniej wchodzą na rynek europejski ze swoją wołowiną - informuje FAMMU/FAPA.


29.10.2010
Zredukowano środki budżetowe na rolnictwo na 2011 r.
Komisja Europejska zredukowała w projekcie budżetu na 2011 rok środki na rolnictwo o około 347 mln euro do 59 mld 139 mln euro - donosi FAMMU/FAPA.


29.10.2010
Niemcy: Produkcja cukru będzie w tym roku mniejsza o 13 proc.
Niemiecki związek producentów cukru WVZ zmniejszył nieznacznie swoją prognozę produkcji cukru w sezonie 2010/11 z 3,672 do 3,660 mln ton. Nieco mniejsza niż wcześniej oczekiwano ma być także średnia zawartość cukru, która wyniesie 17,63 proc. Nieco większe będą za to plony, które oszacowano na 64,7 t/ha - informuje FAPA/FAMMU na podstawie Reuters, F. O. Licht.


23.10.2010
Komisja Europejska 24 listopada rozpocznie interwencję na rynku zbóż
KE chce się pozbyć wszystkich zapasów ziarna. W pierwszej kolejności z interwencyjnych magazynów ma zniknąć 2,8 milionów ton jęczmienia. Bruksela chce w ten sposób uspokoić sytuację na rynku wieprzowiny. Ostatnie wzrosty cen zbóż przełożyły się na ceny pasz, co pogrążyło opłacalność chowu trzody chlewnej. Jednak niecałe 3 miliony ton jęczmienia to kropla w morzu potrzeb - informuje TVP Rolna.


22.10.2010
Rosja: Zakaz eksportu zboża przedłużony do 1 lipca 2011 r
Zakaz eksportu rosyjskiego zboża został przedłużony do 1 lipca 2011 roku - poinformował w piątek premier Rosji Władimir Putin na naradzie poświęconej sprawom rolnictwa i hodowli.


22.10.2010
W NBP: W III kw. wg przedsiębiorstw poprawia się sytuacja ekonomiczna
W III kw. przedsiębiorstwa informują o dalszej niewielkiej poprawie sytuacji ekonomicznej, jednak spada optymizm prognoz, a spowolnienie dotyczy popytu, zamówień, produkcji, eksportu oraz zatrudnienia - wynika z najnowszych badań koniunktury NBP - informuje PAP.


21.10.2010
UE ogranicza czas regulowania płatności za dostarczone towary do 30 dni
Aby uniknąć opóźnień płatności zagrażających płynności finansowej przedsiębiorstw, maksymalny termin regulowania wierzytelności w Unii Europejskiej będzie wynosił 30 dni - stanowi nowa unijna dyrektywa zatwierdzona przez Parlament Europejski.


21.10.2010
Komitety Copa-Cogeca krytykują Komisję Europejską
Komitety Copa-Cogeca 21. października br. ostro skrytykowały intencję Komisji Europejskiej w sprawie marginalizacji gospodarczych celów Wspólnej Polityki Rolnej w swojej rewizji wspólnotowego budżetu.


20.10.2010
Na europejskich rynkach potaniało OMP
Na rynku francuskim, holenderskim i niemieckim na początku października br. znacząco potaniało mleko w proszku, podczas gdy ceny masła były względnie stabilne - wynika z informacji Agencji Rynku Rolnego.


20.10.2010
KE za upadłością banków przy zapewnieniu ochrony ich klientów
Komisja Europejska przedstawiła w środę zarys nowych ram zarządzania kryzysowego w instytucjach finansowych, opierając się na zasadzie, że żaden bank nie jest zbyt duży, by upaść. To banki - a nie podatnicy - mają w przyszłości ponosić koszty kryzysów finansowych.


19.10.2010
UE: 5-letni zakaz na klonowaną żywność
Komisja Europejska zaproponowała we wtorek w UE 5-letni zakaz klonowania zwierząt w celu produkcji żywności i zakaz wprowadzania na rynek żywności pochodzącej od takich zwierząt. Nie dotyczy to np. importowanego nasienia i zarodków pochodzących z klonowania.


18.10.2010
UE zmniejsza budżet na walkę z chorobami zwierzęcymi
W 2011 roku Wspólnota wyasygnuje na walkę z chorobami zwierząt kwotę w wysokości ponad 250 mln euro (w 2010 roku było około 277 mln euro) - podaje FAMMU/FAPA.


15.10.2010
Zarys nowej umowy liberalizującej wymianę handlową UE-Norwegia
Komisja Europejska opublikowała propozycję dalszej liberalizacji handlu z Norwegią. Według wstępnych założeń około 60 proc. w ujęciu wartościowym produktów z Unii Europejskiej miałoby swobodny dostęp do norweskiego rynku - informuje FAMMU/FAPA na podstawie: Agra Facts.


15.10.2010
Unia Europejska zwiększy import soi
W połowie 2010 roku zaczął rosnąć import soi i oleju sojowego do UE, wówczas kiedy straty zbiorów w br. stały się oczywiste - podaje FAMMU/FAPA.


13.10.2010
UE: Ustalono cenę reprezentatywną melasy w sezonie 2010/11
Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) nr 868/2010 ustalające cenę reprezentatywną i dodatkowe cło na import melasy buraczanej i trzcinowej w sezonie 2010/11 - informuje FAPA/FAMMU na podstawie Dz.U. UE.


09.10.2010
Buzek: Europa musi uniknąć stagnacji
Europa, wychodząc z obecnego kryzysu finansowego, nade wszystko musi uniknąć stagnacji - uważa szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, który w piątek wygłosił wykład inaugurujący rok akademicki w bielskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej.


09.10.2010
Wyższe ceny olejów roślinnych
Od kilku miesięcy światowe ceny olejów roślinnych utrzymują się na znacząco wyższym poziomie w stosunku do analogicznego okresu w 2009 roku - informują analitycy BGŻ.


08.10.2010
W Europie we wrześniu zdrożało masło i OMP
W monitorowanych krajach UE we wrześniu br. odnotowano wzrost cen mleka w proszku. W mniejszym stopniu podrożało również masło - informuje Agencja Rynku Rolnego.


08.10.2010
Prognozowany znacznie wyższy tegoroczny eksport mleczarski z USA
Urzędnicy handlowi Stanów Zjednoczonych przewidzieli wyższy tegoroczny eksport, ale prognozują spadek sprzedaży zagranicznej w roku 2011 - informuje FAMMU/FAPA.


07.10.2010
Ukraina wprowadziła ograniczenia eksportu zbóż
Ukraiński rząd wprowadził ograniczenia na eksport zbóż. Zakaz ich sprzedaży za granicę objął 3 mln ton ziarna - poinformował w czwartek ukraiński wicepremier Andrij Klujew.


07.10.2010
W Hiszpanii podrożało zboże
Pierwszego października tona żyta kosztowała 204 euro, o 24% więcej niż we wrześniu. Cena tony owsa wzrosła o 11,8% a kukurydzy 21%.


07.10.2010
KE: termin ograniczenia deficytu w Polsce poniżej 3 proc. - 2012
Zgodnie ze wznowioną wobec Polski w ub.r. procedurą nadmiernego deficytu, Polska ma ograniczyć deficyt finansów publicznych poniżej 3 proc. do 2012 - przypomniała w czwartek Komisja Europejska. Minister finansów Jacek Rostowski zapowiedział, że nastąpi to w 2013 r.


06.10.2010
Tegoroczna susza w Rosji odbije się na wysokości przyszłorocznych zbiorów zbóż
Skutki tegorocznej suszy dotykającej kraje basenu Morza Czarnego będą odczuwalne również w kolejnym sezonie. Niekorzystne warunki pogodowe w wielu rejonach - zwłaszcza dotyczy to terytorium Rosji - spowodują spadek areału upraw zbóż ozimych na zbiór w 2011 r. - informuje FAMMU/FAPA.


03.10.2010
UE - cukier ma być zakazany jako dodatek do soków
Komisja Europejska przedstawiła propozycję skreślenia cukru z listy dopuszczonych składników soków owocowych i ograniczenia dodatku cukru (i miodu) do 20 proc. w nektarach - informuje FAMMU/FAPA


01.10.2010
Rosja przedłuży zakaz eksportu zboża?
Rosyjski wicepremier Wiktor Zubkow powiedział w piątek, że Moskwa może przedłużyć zakaz eksportu zboża do lipca przyszłego roku - informuje agencja RIA Novosti. Zubkow wyraził opinię, że wznowienie tego eksportu z końcem br. "nie jest prawdopodobne".


01.10.2010
Ukraina szacuje tegoroczne zbiory zbóż na 39 mln ton
W bieżącym sezonie Ukraina zbierze około 39 mln ton zbóż. Dotychczas zebrano 84 proc. zbóż, wyeksportowano zaś 3 mln ton. Według ProAgro, Ukraina zebrała ok. 18 mln ton pszenicy wobec 20,9 mln ton sezon wcześniej - informuje FAMMU//FAPA na podst. Reuters.


30.09.2010
Rosja ustala limit cen skupu mleka
Władze rosyjskie ustanowiły limit cen skupu mleka, co ma pomóc w walce z inflacją. Obecnie za kilogram surowca przetwórcy mogą płacić maksymalnie 15 rubli (ok. 0,38 euro), co i tak stanowi duży (+36%) wzrost wobec limitu z poprzedniego, marcowego porozumienia (11 rubli za kg) - informuje FAMMU/FAPA.


29.09.2010
Drastyczny spadek unijnego importu FCOJ w pierwszym półroczu tego roku
Światowe ceny mrożonego koncentratu soku pomarańczowego (FCOJ) uzyskują obecnie najwyższy od trzech lat poziom. Ostatnio tak wysokie ceny zanotowano w bardzo zbliżonym okresie w roku 2007 - informuje FAMMU/FAPA na podstawie Foodnews.


28.09.2010
Minister rolnictwa: KE uwolni 3 mln ton z zapasów interwencyjnych
Komisja Europejska uwolni na rynek 3 mln ton zbóż z zapasów - powiedział w poniedziałek w Brukseli minister rolnictwa Marek Sawicki. Polska zwracała się do KE o interwencję na rynku zbóż, by ograniczyć wzrost cen pasz, a co za tym idzie - żywca wieprzowego.


28.09.2010
UE: Brak poparcia, w tym Polski, dla propozycji KE ws. GMO
Większość ministrów rolnictwa, w tym Polski wyrażała w poniedziałek wątpliwości do propozycji Komisji Europejskiej, by to kraje członkowskie UE same decydowały, czy chcą zezwolić, czy zabronić uprawy roślin genetycznie modyfikowanych na części lub całości swego terytorium.


27.09.2010
Nie będzie "zera tolerancji" dla GMO w paszach?
Komisarz ds. zdrowia Dalli zapowiedział rozwiązanie kwestii minimalnej obecności (LLP) nieautoryzowanego GMO w importowanych paszach -podaje FAMMU/FAPA. Konkretna propozycja ma być podana do wiadomości jesienią.


26.09.2010
Jak nie dopuścić do kryzysu żywnościowego?
Wysokie ceny żywności na świecie są tematem nadzwyczajnego spotkania agencji ONZ do spraw wyżywienia i rolnictwa (FAO). Zgromadzeni w Rzymie eksperci zastanawiają się, jak nie dopuścić do ponownego kryzysu żywnościowego - podaje IAR.


25.09.2010
Polska za interwencją na rynku zbóż, KE skłonna się zgodzić
Na spotkaniu ministrów rolnictwa "27" polski minister Marek Sawicki zwróci się o interwencję na rynku zbóż, by ograniczyć wzrost cen pasz, a co za tym idzie - żywca wieprzowego. Komisja Europejska zapowiedziała, że jest gotowa uwolnić część zapasów.


22.09.2010
Ceny pod presją niskiej podaży zbóż jakościowych
W najnowszym raporcie, opublikowanym 16 września br., Strategie Grains (SG) znacząco zmieniło prognozy bilansu zbóż w UE dla sezonu 2010/2011 r. - informują analitycy BGŻ.


22.09.2010
Fed zdecydował o pozostawieniu głównej stopy procentowej bez zmian
Amerykańska Rezerwa Federalna podjęła decyzję o pozostawieniu bez zmian głównej stopy procentowej, dodając przy tym, że jest gotowa do dalszego poluźnienia polityki monetarnej w celu wsparcia gospodarki - poinformował Fed we wtorek po zakończeniu posiedzenia - informuje PAP.


22.09.2010
Genetyczna superryba trafi na stoły w USA?
Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) ma wydać opinię na temat dopuszczenia do przemysłu spożywczego nowego rodzaju żywności stworzonej przez naukowców. Genetycy stworzyli superłososia, który rośnie dwa razy szybciej niż ryby hodowlane. Jak zapewniają naukowcy mięso tej ryby jest całkowicie bezpieczne – informuje serwis news.com.au.


21.09.2010
Notowania cukru znów zwyżkują, kakao tanieje
W połowie września notowania cukru surowego na nowojorskiej giełdzie towarowej NYBoT wzrosły do najwyższego od blisko siedmiu miesięcy poziomu 24,36 UScts/lb (~636,8 USD/t, w kontrakcie terminowym z dostawą na październik br.) - informuje FAPA/FAMMU na podstawie F. O. Licht.


20.09.2010
Europosłowie przeciwni redukcji wsparcia sektora mleka w 2011 r.
Komitet rolny Parlamentu Europejskiego liczy na wsparcie eurodeputowanych w komitecie budżetowym w sprawie przeforsowania dalszego wsparcia dla sektora mleczarskiego w postaci kolejnych 300 mln euro w roku 2011 - informuje FAMMU/FAPA.


20.09.2010
Poziom prywatnych zapasów masła z dopłatami UE zaczyna spadać
Ilości masła magazynowane w ramach programu prywatnego przechowalnictwa z unijnymi dopłatami (PSA) zaczynają się zmniejszać - informuje FAMMU/FAPA.


20.09.2010
Nowelizacja przepisów ws. dostaw dla najbardziej potrzebujących
Dnia 14 września 2010 r. ukazało się rozporządzenie Komisji (UE) nr 807/2010 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące w Unii - informuje FAMMU/FAPA.


17.09.2010
Większa produkcja soku pomarańczowego w UE-27
W sezonie 2009/2010 produkcja soku pomarańczowego oszacowana została na ponad 107 tys. ton wobec 102,3 tys. ton w sezonie poprzednim oraz 113,7 tys. ton w sezonie 2007/08. W sumie do przetwórstwa unijni producenci dostarczyli omawianym okresie sezonu 2009/2010 około 1,42 mln ton pomarańczy wobec 1,59 mln ton w poprzednim sezonie - informuje FAMMU/FAPA na podstawie: Attache Reports FAS USD.


17.09.2010
Rosja: We wrześniu mniejsze cło na import cukru surowego
Władze celne Rosji, Białorusi i Kazachstanu (unia celna) poinformowały, że cło na import cukru surowego spadnie w październiku do 140 USD/t wobec 171 USD/t we wrześniu, 203 USD/t w sierpniu i 239 USD/t w lipcu - informuje FAMMU/FAPA na podstawie Reuters.


16.09.2010
KE powołała doraźną grupę ds. GMO
KE ustanowiła powołanie doraźnej grupy ds. GMO, która ma się zająć kwestią dyskusji dot. zakazu albo zezwolenia na uprawę GMO na terytorium poszczególnych państw Unii - podaje FAMMU/FAPA.


15.09.2010
KE proponuje regulację ws. produktów pochodnych i krótkiej sprzedaży
Komisja Europejska przedstawiła w środę projekty dwóch rozporządzeń, które mają zapewnić bezpieczeństwo, przejrzystość i kontrolę nad rynkami instrumentów pochodnych w UE, a także koordynację wprowadzanych ograniczeń tzw. krótkiej sprzedaży akcji i obligacji.


14.09.2010
FAO: 925 milionów ludzi głoduje na świecie
925 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu głodu - ogłosiła we wtorek Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). W najnowszym raporcie odnotowano spadek liczby głodujących o 98 milionów.


13.09.2010
Duży wzrost eksportu mleczarskiego z Polski do Rosji w I poł. br.
Wartość polskiego handlu zagranicznego artykułami mleczarskimi wzrosła o blisko ¼ tak w eksporcie (do 564,3 mln euro), jak i w imporcie (do 157,3 mln euro). W strukturze geograficznej nie zaszły większe zmiany poza wzrostem roli Rosji jako odbiorcy nabiału - informuje FAMMU/FAPA.


10.09.2010
Może zabraknąć żywności na świecie - ostrzegają naukowcy
Zmiany klimatyczne na świecie mogą zagrozić zapylaniu roślin przez owady, a to może niekorzystnie wpłynąć na produkcję żywności. Są to najnowsze wyniki badań przedstawione przez międzynarodową grupę naukowców - informuje Onet.pl, powołując się na serwis internetowy dziennika "USA Today".


09.09.2010
Stabilne ceny masła w blokach w Europie
W dniach 22-25 sierpnia 2010 r. na rynku niemieckim i holenderskim, tak jak tydzień wcześniej, za masło w blokach płacono 3,72-3,74 euro/kg. We Francji cena tego produktu wzrosła o niecały 1%, do 3,65 euro/kg.


07.09.2010
Ceny pszenicy na giełdach w Chicago i Kansas znacząco wzrosły
W zeszłym tygodniu notowania cen pszenicy na giełdach w Chicago i Kansas City wyraźnie wzrosły - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.


04.09.2010
FAO: Ceny żywności na świecie wzrosły o 5 proc.
W sierpniu br. ceny żywności na świecie wzrosły o 5 proc. - wynika z raportu FAO. To wynik zwyżki cen zbóż na światowych rynkach. Oznacza to największy miesięczny przyrost od listopada 2009 roku - zauważają eksperci FAMMU/FAPA.


03.09.2010
Rosja: Firmy chcą zniesienia ceł na import nabiału, problemy z podażą
Szefowie rosyjskiego giganta mleczarskiego Wimm-Bill-Dann przedstawili niepokojące prognozy wzrostu cen nabiału w tym kraju. Wskutek ponad 60 proc. zwyżki cen skupu surowca w ciągu roku niemal pewny jest 10-15% wzrost cen produktów mleczarskich wynikający także z rosnących cen pasz - informuje FAMMU/FAPA.


03.09.2010
FAO zwołała specjalne posiedzenie dotyczące wysokich cen żywności na świecie
Agencja Wyżywienia i Rolnictwa ONZ (FAO) zwołała specjalne posiedzenie dotyczące wysokich cen żywności na świecie. Wcześniej premier Rosji Władimir Putin przedłużył zakaz eksportu zbóż z kraju, który do niedawna był w czołówce światowych producentów między innymi pszenicy.


02.09.2010
Zbiory jabłek na świecie w sezonie 2009/2010 wyniosą około 61,89 mln ton
Jak wynika z najnowszej prognozy Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA), zbiory jabłek na świecie w sezonie 2009/2010 wyniosą około 61,89 mln ton i pozostaną na tym samym poziomie co wstępne dane z grudnia minionego roku. Dla porównania w sezonie 2008/2009 zbiory te wyniosły 60,28 mln ton - informuje FAMMU/FAPA na podstawie: FAS USDA.


01.09.2010
Powoływanie się na "złe geny" nie może być więcej wytłumaczeniem dla zbyt wielu zbędnych kilogramów
Naukowcy z Cambridge przekonują, że genetyczna predyspozycja do otyłości wcale nie musi przeszkadzać w utrzymaniu wagi w normie - czytamy w internetowym serwisie dziennika "The Daily Mail".


31.08.2010
Rosja: Firmy chcą zniesienia ceł na import nabiału, problemy z podażą
Szefowie rosyjskiego giganta mleczarskiego Wimm-Bill-Dann przedstawili niepokojące prognozy wzrostu cen nabiału w tym kraju. Wskutek ponad 60 proc. zwyżki cen skupu surowca w ciągu roku niemal pewny jest 10-15 proc. wzrost cen produktów mleczarskich wynikający także z rosnących cen pasz - informuje FAMMU/FAPA.


30.08.2010
Polsko-niemiecki konflikt o kabanosy
Niemcy blokują rejestrację znanej polskiej kiełbasy. Ich zdaniem naruszy to prawa producentów znad Renu. Rozmowy na razie zakończyły się fiaskiem


30.08.2010
Bank Światowy: Biopaliwa nie wpływają znacząco na ceny żywności
Wpływ biopaliw na ceny żywności nie był tak duży jak wcześniej zakładano, ponieważ nie reprezentują dużego udziału procentowego w światowym zużyciu zbóż oraz oleistych (1,5 proc. areału przeznaczone pod uprawę surowców energetycznych) - wynika z najnowszego raportu Banku Światowego, który zajmuje się kwestą analizuje w nim koniunkturę na rynkach surowcowych w latach 2006-08.


27.08.2010
Unia zezwala na transnarodową koncentrację w branży mleczarskiej
Komisja Europejska zezwoliła na przejęcie przez największą unijną firmę mleczarską - francuskiego Lactalisa - mleczarskiego działu hiszpańskiej firmy spożywczej Ebro Puleva, orzekając, że nie zmieni to zasadniczo warunków konkurencji w obydwu krajach - informuje FAMMU/FAPA na podst. Agra Europe, Reuters, Dairy Reporter.


25.08.2010
UE: KE proponuje kontrowersyjne zmiany w eksporcie cukru
Na najbliższym komitecie zarządzającym ds. cukru, który odbędzie się przyszłym tygodniu, dyskutowany będzie szereg kwestii dotyczących preferencyjnego importu i licencji eksportowych oraz wysokości przeniesienia - informuje FAMMU/FAPA na podstawie F. O. Licht.


20.08.2010
Zbiory jabłek i gruszek w UE spadły w porównaniu z ubieglym rokiem o 11 proc.
Opublikowano wstępne dane dotyczące tegorocznych zbiorów jabłek i gruszek we wszystkich krajach członkowskich w bieżącym roku. Łączne unijne zbiory jabłek oszacowano w 2010 roku na około 9,79 mln ton czyli o 11 proc. mniej wobec roku poprzedniego kiedy to zebrano 11 mln ton tych owoców - informuje


20.08.2010
Rosja zamierza importować zboże
Rosja zamierza wrócić w tym roku do sowieckiej praktyki importu milionów ton zboża, gdyż rekordowa susza w tym roku zdecydowanie obniżyła jej plony - pisze w czwartek dziennik "Wiedomosti".


17.08.2010
Dwa nowe sery o statusie chronionym - francuski i czeski
W dniu 4 sierpnia 2010 r. Komisja Europejska włączyła dwa sery do rejestru produktów o statusie chronionym. Jednym z nich jest francuski ser Mâconnais (rozporządzenie nr 698/2010), który otrzymał status Chronionej Nazwy Pochodzenia (ChNP), a drugim czeskie „Olomoucké tvarůžky" (ChOG - Chronione Oznaczenie Geograficzne) - rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2010. Oba akty prawne wchodzą w życie 20. dnia po opublikowaniu - informuje FAMMU/FAPA.


17.08.2010
Ukraina zamierza ograniczyć eksport zboża
Ukraina zamierza ograniczyć, poprzez wprowadzenie kwot, eksport zboża do końca roku - oznajmił we wtorek minister rolnictwa Mychajło Prysiażniuk. Dodał, że kwoty mogą wynosić łącznie 2,5 mln ton ziarna. Rząd podejmie decyzję w tej sprawie w środę.


17.08.2010
Uratowane dopłaty do mleka dla przedszkolaków w Wielkiej Brytanii
Nowy brytyjski premier David Cameron w ostatniej chwili skreślił z porządku obrad poprawkę o zaprzestaniu bezpłatnej dystrybucji mleka w placówkach edukacyjnych dla dzieci poniżej 5 roku życia. Zostało to z uznaniem powitane przez krajową organizację mleczarską Dairy UK, która od dawna nawoływała o ponowne rozważenie (i odrzucenie) tej propozycji - informuje FAMMU/FAPA.


16.08.2010
W USA chleb z pełnej mąki wygrywa z białym pieczywem
Według Nielsen Company w amerykańskich supermarketach sprzedaż chleba pełnoziarnistego w okresie 52 tygodni w ujęciu dolarowym po raz pierwszy przewyższyła sprzedaż białego chleba.


16.08.2010
Rosja może jednak sypnąć pszenicą?
W obecnym sezonie Rosja może eksportować nawet od 6 do 8 mln ton pszenicy - twierdzą eksperci z nowojorskiego Commodore Research


15.08.2010
Mniej migdałów w Hiszpanii
Tegoroczne zbiory migdałów w Hiszpanii będą o ponad 28 proc. niższe wobec roku poprzedniego i wyniosą około 38,5 tys. ton.


15.08.2010
Wzrosły ceny ryżu na świecie
Długotrwała susza i ostatnio powodzie w Chinach zmusiły ten kraj do importu ryżu z Wietnamu. Według organizacji producentów żywności, Chińczycy kupili od kwietnia 600 tys. ton wietnamskiego ryżu, wywołując wzrost cen niełuskanego ziarna z 3500 dongów (0,19 dolara) za kilogram do 4600 (0,25)


15.08.2010
Amerykański drób wraca na rosyjskie stoły
Po ponad siedmiu miesiącach obowiązywania, rosyjskie ministerstwo rolnictwa cofnęło zakaz importu mięsa drobiowego z USA


14.08.2010
Rosja rozważy wydłużenie zakazu eksportu zboża na przyszły rok
Po 1 października br. w Rosji może się odbyć dyskusja nad ewentualnym przedłużeniem na przyszły rok zakazu eksportu zboża - zasygnalizował w sobotę pierwszy wicepremier Wiktor Zubkow.


14.08.2010
Rosyjskie embargo potrwa co najmniej do końca roku
Co najmniej do końca roku potrwa embargo na eksport rosyjskiego zboża


13.08.2010
Renate Sommer o etykietowaniu produktów spożywczych: konsument ma prawo wiedzieć, co kupuje
W czerwcu br. Parlament Europejski zaaprobował nowe przepisy dotyczące etykietowania produktów żywnościowych. Według nowej legislacji każdy wyrób będzie musiał być obowiązkowo opatrzony czytelną informacja na temat jego wartości kalorycznej oraz zawartości soli i cukru. Posłowie odrzucili propozycje, aby na produkcie pojawił się też tzw. "systemu świateł drogowych", gdzie czerwony kolor oznacza zbyt wysoką zawartość tłuszczu lub cukru.
Poseł sprawozdawca Renate Sommer (EPL, DE) nie popiera tego pomysłu.


13.08.2010
Gorsze tegoroczne zbiory owoców w Serbii
Jak wynika z najnowszych lipcowych danych, tegoroczne zbiory malin w Serbii będą o ponad 3 proc. niższe wobec ubiegłorocznej wielkości i wyniosą niecałe 85 tys. ton


13.08.2010
Rosja przez suszę straciła jedną czwartą zbóż - wypowiedź Miedwiediewa
Przez tegoroczną suszę Rosja straciła niemal jedną czwartą upraw zbóż. - Rząd rozumie sytuację, zna ją i - mam nadzieję - nad nią panuje - powiedział rosyjski prezydent Dmitrij Miedwiediew, zapewniając, że podjęto decyzje w sprawie udzielenia pomocy finansowej producentom rolnym, którzy znaleźli się w krytycznej sytuacji. Zaznaczył, że łączna kwota pomocy dla producentów zboża to około 35 mld rubli (900 mln euro).


12.08.2010
W sierpniu rusza eksport drobiu z Ukrainy do Rosji
Największy ukraiński producent mięsa drobiu - firma JSC Myronivsky Hliboproduct zamierza w sierpniu br. rozpocząć eksport drobiu do Rosji.


12.08.2010
Chiny wygrały wojnę o eksport kurczaków do USA
Chiny wygrały sprawę w WTO (Światowa Organizacja Handlu) dotyczącą amerykańskiej blokady eksportu chińskich produktów z kurczaków.


12.08.2010
Wzrost eksportu przetworów z kurczaka z Tajlandii do UE
W czerwcu br. Tajlandia wyeksportowała 38,9 tys. ton przetworów z kurczaka, tj. o 33 proc. więcej niż przed rokiem.


12.08.2010
Rzepaku na świecie będzie najmniej od trzech lat
Według Oil World, w sezonie 2010/11 światowa produkcja nasion rzepaku i canoli będzie prawdopodobnie najniższa od trzech lat.


12.08.2010
UE: Za cztery lata cukru może być większy o 37-53 proc.
Komisja Europejska szacuje, że w sezonie 2014/15 unijny import cukru wzrośnie o 1,2-1,7 mln ton do 4,4-4,9 mln ton wobec 3,2 mln ton, jakie mają być sprowadzone w sezonie 2010/11.


12.08.2010
Spadek eksportu chilijskich owoców
W sezonie 2009/10 (pomimo, że jeszcze nie zakończył się) mieliśmy do czynienia ze znacznym spadkiem eksportu owoców świeżych z Chile. Sezon eksportowy rozumiany jest tutaj jako okres od początku września do końca sierpnia.


12.08.2010
Tajlandia: Susza zmniejszy produkcję cukru o 10-13 proc.
Tajska rada ds. cukru i trzciny cukrowej OCSB prognozuje, że produkcja cukru w sezonie 2010/11 (listopad/październik) może spaść do 6-6,2 mln ton, czyli o 10-13 proc. wobec 6,9 mln ton wytworzonych sezon wcześniej.


11.08.2010
Odpady kuchenne: posłowie do PE postulują nowe zasady recyklingu
W ubiegłym roku w UE powstało ponad 100 mln ton odpadów ogrodowych i kuchennych. Większość z nich trafiła na wysypiska lub została spalona. Posłowie do PE chcą wykorzystać profity , jakie te odpady mogą przynieść gospodarce i środowisku, poprzez bardziej powszechny recykling, selektywną zbiórkę i kompostowanie. W dniu 6 lipca posłowie zaapelowali również o ogólnounijne przepisy w tej dziedzinie, ponieważ niektóre z państw członkowskich pozostają w tyle, jeśli chodzi o recykling odpadów.


11.08.2010
Problemy Amerykanów z eksportem mleczarskim do UE i Chin
Unia Europejska wprowadza od grudnia przepis o tym, że mleko służące do przetwórstwa musi spełniać wymóg obecności maksymalnie 400 tys. komórek somatycznych w ml surowca już na szczeblu gospodarstwa. Dotychczas obowiązywała zasada, że próg ten musi być spełniony na poziomie zakładu przetwórczego. Zmiany zagrożą eksportowi mleczarskiemu z USA, gdzie obowiązuje zasada 750 tys. Komórek somatycznych w ml mleka.


11.08.2010
Czy w USA będą produkować biodiesel z masła?
Amerykańskie ministerstwo rolnictwa (USA) we współpracy z naukowcami z krajowych ośrodków bada, czy masło stanowiące nadwyżkę podażową lub też towar niepełnowartościowy nie mógłby posłużyć do produkcji biodiesla


10.08.2010
Na giełdzie w Chicago pszenica jest najdroższa od 23 miesięcy
Rosja wprowadzi od 15 sierpnia czasowe embargo na eksport zboża i innych artykułów rolnych. Notowania zbóż na giełdach poszły w górę. Na giełdzie Euronext listopadowe kontrakty dostawy pszenicy zdrożały o ponad 10 proc. do 230 euro za tonę.


10.08.2010
Globalna produkcja pomidorów przemysłowych spadnie w tym roku o 9 proc.
Jak wynika z najnowszych danych dotyczących tegorocznej globalnej produkcji pomidorów przemysłowych, będzie ona o 9 proc. niższa niż ubiegłoroczna. Wstępnie oszacowano ją na 38,7 mln ton wobec 42,5 mln ton przed rokiem.


10.08.2010
Papryka chili dobra na nadciśnienie
Składnik papryki chili obniża ciśnienie krwi, dlatego dieta bogata w tę przyprawę może pomóc w prewencji nadciśnienia - wynika z chińskich badań, opublikowanych na łamach pisma "Cell Metabolism".


10.08.2010
Prognoza większego zużycia kukurydzy na cele paliwowe w USA
Amerykański Departament ds. Rolnictwa USDA zwiększył swój szacunek zużycia kukurydzy na cele paliwowe w sezonie 2009/10 (wrzesień/sierpień) o 150 mln buszli do 4,55 mld buszli (~115,575 mln ton), czyli o prawie 24 proc. więcej niż sezon wcześniej (najnowsza prognoza została zaś zrewidowana w górę o 3 proc. w porównaniu do wcześniejszej) - informuje FAPA/FAMMU na podstawie Reuters.


10.08.2010
Chińczycy mleczarze zaczynają ekspansję zagraniczną
Pochodzący z Państwa Środka gigant Bright Dairy (trzeci co do wielkości na tamtejszym rynku) za 82 mln dolarów nowozelandzkich (45 mln euro) przejmuje 51 proc. akcji nowozelandzkiej mleczarni Synlait


10.08.2010
Danone ma zgodę na przejęcie udziałów w rosyjskiej spółce mleczarskiej
Rosyjska komisja zezwoliła na połączenie Unimilku z francuskim koncernem Danone. Danone będzie miał 57,5 proc. jego akcji.


10.08.2010
Coca-Cola przejmuje rosyjski Nidan - ma już zgodę nadzoru
Coca-Cola może przejąć kontrolny pakiet akcji rosyjskiego producenta soków "Nidan Soki" od grupy funduszy inwestycyjnej Lion Capital - w środę zgodziła się na to rosyjska rządowa komisja badające inwestycje zagraniczne.


10.08.2010
Dopłaty rolne sprawiedliwe, co nie znaczy równe dla wszystkich
W listopadzie KE przedstawi pierwsze propozycje reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. Zapowiada, że dopłaty bezpośrednie będą sprawiedliwe, ale to nie znaczy, że w tej samej wysokości we wszystkich państwach UE. Jednym z pomysłów jest kryterium siły nabywczej.


10.08.2010
Rosja rozgrywa na rynku zbóż
W ubiegłym tygodniu rynkiem silnie wstrząsnęła informacja o wprowadzeniu czasowego zakazu eksportu zbóż z Rosji w terminie od 15 sierpnia do 31 grudnia 2010 roku. W reakcji na tę informację notowania kontraktów terminowych na dostawę pszenicy w ubiegły czwartek 5 sierpnia wzrosły do najwyższych od dwóch lat poziomów. Jednakże już w piątek nastąpiła korekta notowań cen pszenicy i innych zbóż.


10.08.2010
Wysokie ceny zbóż
Sytuacja na rynku światowym kształtowana obawami o tegoroczne zbiory oraz decyzją Rosji o wstrzymaniu eksportu, przekłada się na rynek krajowy, gdzie z tygodnia na tydzień podmioty skupujące oferują coraz wyższe ceny


10.08.2010
Rosjanie chcą nowych limitów importu trzody
Rosyjscy producenci trzody chlewnej apelują do władz o wprowadzenie nowych ograniczeń w imporcie żywca oraz mięsa wieprzowego. Według krajowego związku producentów trzody chlewnej, w pierwszej połowie 2010 r. produkcja wieprzowiny w Rosji wzrosła o 10,2 proc. do 1 mln ton, a przemysłowa produkcja zwiększyła się o 24,5 proc.


10.08.2010
Rosja zatwierdza kolejne zakłady drobiarskie z USA
Rosyjskie władze sanitarno-weterynaryjne zatwierdziły kolejne amerykańskie zakłady drobiarskie do wznowienia eksportu swoich produktów do Rosji


10.08.2010
Spadek importu mięsa kurcząt do Rosji
Wiosną tego roku Rosja ograniczyła znacznie import mięsa kurcząt. W okresie od stycznia do kwietnia sprowadzono jedynie 62,2 tys. ton wobec 210,5 tys. ton w tym samym okresie 2009 roku


05.08.2010
KE przewiduje przeciętne zbiory zbóż w 2010 r.
Pomimo ekstremalnych zjawisk pogodowych w UE, w tym srogiej zimy, wiosennych suszy w W. Brytanii i Francji czy powodzi w Polsce i Rumunii, KE przewiduje, że plony zbóż w 2010 r. będą nieznacznie wyższe od średniej z ostatnich pięciu lat i wyniosą 5,1 ton z hektara


05.08.2010
Rosja wprowadza czasowy zakaz eksportu zboża
Rosja wprowadzi czasowe embargo na eksport zboża i innych artykułów rolnych z powodu spadku zbiorów, spowodowanego suszą i pożarami - powiedział w czwartek premier Władimir Putin.


29.07.2010
Włochy: prokuratura bada bakterię w serze
We Włoszech, na Sardynii po znalezieniu czerwono-różowego sera ricotta rozpoczęły się masowe kontrole. Karabinierzy ze specjalnej jednostki zajmującej się bezpieczeństwem żywności skonfiskowali - po sygnale od klientki, która taki ser kupiła w supermarkecie w rejonie miasta Olbia - wszystkie znajdujące się tam opakowania ricotty.


29.07.2010
PAIiIZ: coraz więcej inwestycji zagranicznych w Polsce
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w I półroczu 2010 r. wyniósł 5,1 mld zł, co oznacza 75-proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, poinformował prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) Sławomir Majman.

Bardzo wyraźna poprawa jest także widoczna w statystykach Agencji, która obecnie prowadzi 148 projektów inwestycyjnych wartych 5,3 mld euro. Odnotowano także 73-proc. wzrost liczby prowadzonych projektów - obecnie jest ich 148 wobec 82 rok wcześniej. Ich wartość wzrosła z 2,8 mld euro do 5,3 mld euro, czyli o 89 procent.


28.07.2010
UE: przemysł spożywczy przeciwko nowym zasadom pochodzenia żywności
Ogólnounijna Konfederacja Przemysłu Spożywczego UE (CIAA) skrytykowała dążenia Parlamentu

Europejskiego do rozszerzenia obligatoryjnego oznaczania krajowego pochodzenia produktów

spożywczych i ich składników w Unii Europejskiej, także jeśli wszystkie one pochodzą z państw

członkowskich (system COOL).


26.07.2010
Chiny: dynamiczny rozwój rynku mleczarskiego
Na czerwcowym dorocznym spotkaniu członków Eucolait w Wilnie eksperci Rabobanku przedstawili bardzo optymistyczny obraz chińskiego rynku mleka. Spożycie powróciło do poziomu sprzed kryzysu melaminowego (jesień 2008 r.), Wiele przyczyn napędza import produktów mleczarskich, przede wszystkim mleka w proszku. Po pierwsze jest to sama jego cena w Chinach, która podnosi konkurencyjność tego towaru z zagranicy, do czego dochodzi jeszcze przekonanie o większym bezpieczeństwie importowanego mleka w proszku.


23.07.2010
250 milionów euro na nowe projekty LIFE+
Komisja Europejska zatwierdziła finansowanie 210 nowych projektów (w tym 10 z Polski, na kwotę 25,3 mln euro) w ramach trzeciego zaproszenia do składania wniosków związanego z programem LIFE+ (2007-2013) – europejskim funduszem na rzecz środowiska. Projekty pochodzą z całej UE i obejmują działania w zakresie ochrony przyrody, polityki ochrony środowiska, a także działania informacyjno-komunikacyjne. Ogółem stanowią one inwestycję sięgającą 515 milionów euro, z czego 249,8 miliona euro zapewni UE.


19.07.2010
Pakistan – nie będzie cła ani podatku od sprzedaży cukru
Pakistański komitet koordynacji gospodarczej (ECC) odrzucił projekt tamtejszego ministerstwa przemysłu i tym samym nie zostało wprowadzone 25 proc. cło importowe na cukier oraz podatek od sprzedaży cukru nie wzrósł z 8 do 16 procent.


19.07.2010
Kakao najdroższe od 32 lat, ceny cukru mogą wzrosnąć
Ostatni tydzień na rynku cukru upłynął pod znakiem wyczekiwania na historyczny import 100 tys. ton cukru białego przez Tajlandię, która jest drugim po Brazylii eksporterem cukru na świecie. Drugim najważniejszym czynnikiem było zamknięcie brazylijskiego portu Paranagua z powodu braku odpowiednich zezwoleń dotyczących kwestii środowiskowych.


19.07.2010
Wzrasta rola mleczarstwa z krajów rozwijających się
Na liście 20 największych światowych firm mleczarskich, przygotowywanej przez holenderski Rabobank, zaszły w 2009 roku pewne zmiany. Już w 2008 roku na 19. pozycji znalazła się po raz pierwszy chińska mleczarnia Mengniu – która rok później przesunęła się na miejsce 16.


19.07.2010
UE: kolejne programy promujące owoce i warzywa
Komisja Europejska zaaprobowała 19 nowych programów wspierających produkty rolne na unijnym rynku. W sumie koszt wszystkich programów oszacowano na 60,6 mln euro, z czego 30,3 mln euro (jak zawsze 50 proc. wartości) pokryte zostanie przez Komisję Europejską.


19.07.2010
UE- USA: grozi nam nowa wojna handlowa?
Poparcie Parlamentu Europejskiego dla wprowadzenia zakazu importu mięsa pochodzącego od klonowanych zwierząt może doprowadzić do wojny handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. Takiego zdania jest szkocki eurodeputowany Struan Stevenson, który podkreśla, że zakaz eksportu może dotyczyć takich krajów, jak USA, Kanada, Argentyna oraz Brazylia, chyba, że zaopatrzą one swoje towary świadectwami stwierdzającymi, że mięso nie pochodzi od sklonowanych zwierząt.


18.07.2010
Konferencja w sprawie WPR po 2013 r. jako zwieńczenie debaty publicznej
Około 600 przedstawicieli z całej UE spotka się w poniedziałek i wtorek w Brukseli, aby porozmawiać o przyszłości wspólnej polityki rolnej po 2013 r. Konferencja będzie służyła omówieniu zainicjowanej przez Komisję w kwietniu debaty publicznej na temat przyszłości WPR po 2013 r., a także sformułowaniu nasuwających się na jej podstawie wniosków w oparciu o cztery podstawowe zagadnienia: „Dlaczego potrzebna jest wspólna polityka rolna? Jakie są oczekiwania obywateli wobec rolnictwa? Dlaczego warto zreformować WPR? Jakich narzędzi potrzebuje przyszła WPR?”. Konferencja będzie doskonałą okazją do dyskusji poprzedzającej opracowanie przez Komisję komunikatu w sprawie przyszłości WPR, który ma zostać opublikowany w listopadzie 2010 r. Oprócz konferencji w centrum Brukseli (Place St Catherine) odbędą się targi prezentujące różnorodność najlepszych produktów europejskiego rolnictwa, a wszystkie państwa członkowskie przygotują stanowiska oferujące wybrane specjały kuchni narodowej.


15.07.2010
Polskie jedzenie podbije Chiny?
Chiński rynek, na który różnymi sposobami, z większym lub mniejszym skutkiem, próbuje dostać się wiele polskich firm, wkrótce stanie otworem dla grupy producentów żywności z naszego kraju - informuje Puls Biznesu.


12.07.2010
Duńczycy i Brytyjczycy krytykują unijne zalecenia GWS w sprawie mleka
Duńska Rada Mleczarska wylała kubeł zimnej wody (albo mleka) na projekty unijnych reform w sektorze. Duńczycy wskazują, że "kryzys" w branży, do którego nawiązuje Grupa Wysokiego Szczebla (GWS), w praktyce dawno minął. Notowania produktów mlecznych są ponownie wysokie, a ich poziom bez potrzeby wprowadzania nowych przepisów przewyższa ten z 2007 r. – widocznie zatem doprowadził do tego rynek, z pomocą istniejących już mechanizmów stabilizacyjnych UE.


12.07.2010
Parlament Europejski o bezpieczeństwie żywnościowym
W przyjętej 8 lipca w Strasburgu rezolucji dotyczącej przyszłości wspólnej polityki rolnej po 2013 r, posłowie PE zwrócili m.in. uwagę na bezpieczeństwo żywnościowe i sprawiedliwy handel.


09.07.2010
Turcja liderem w eksporcie czereśni
W całym minionym roku Turcy wyeksportowali o 45 proc. czereśni więcej niż rok wcześniej – 51,0 tys. ton wobec 28,5 tys. ton w roku 2008. Największe ilości tureckich czereśni zaimportowali w omawianym okresie Niemcy – 14,7 tys. ton oraz Rosjanie – 12,6 tys. ton.


09.07.2010
Wspólna Taryfa Celna na Wschodzie krokiem Rosji do WTO?
Rosja, Kazachstan i Białoruś ratyfikowały oficjalnie wspólny kodeks unii celnej. Tym samym też w praktyce zaczęła obowiązywać unia celna między tymi państwami. Umowa weszła w życie już z początkiem stycznia, ale nie obowiązywała jednolita taryfa celna.


08.07.2010
Australia: sabotaż na wielką skalę- tajemnicze zatrucie upraw
Dwu, a nawet trzykrotnie wzrośnie cena pomidorów, bakłażanów, dyń i melonów. Wszystko za sprawą tajemniczego zatrucia upraw, do którego doszło w północnej części stanu Queensland w Australii. Straty sięgają 50 milionów dolarów australijskich (ponad 42 miliony dolarów amerykańskich). Policja wszczęła już śledztwo.


05.07.2010
UE: tańszy system patentowy
Komisja Europejska finalizuje prace dotyczące przyszłego patentu UE. Najnowszy wniosek dotyczy rozwiązań związanych z tłumaczeniami. To ostatni element, by jednolity unijny patent stał się rzeczywistością. Obecnie uzyskanie patentu kosztuje w Europie dziesięć razy więcej niż w USA. Utrudnia to działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną w Europie a także szkodzi konkurencyjności.


05.07.2010
USA : cukier nie jest winny otyłości
Przedstawiciele związku producentów cukru w USA zauważają, że cukier jest niesłusznie oskarżany o powodowanie otyłości w USA. Związkowcy podkreślają, że konsumpcja cukru spadła od lat 70. XX wieku o 40 proc., a do sektora napojów bezalkoholowych trafia zaledwie 5 procent sprzedawanego w USA cukru.


05.07.2010
Skażona mozzarella z Niemiec wywołała alarm w UE
Urzędnicy Europejskiego Biura ds. Żywności i Weterynarii (FVO) wszczęli dochodzenie w sprawie partii sera mozzarella wyprodukowanej przez niemiecką mleczarnię z Bawarii. Wewnątrz opakowań znalazły się bakterie, które po odpakowaniu produktów sprawiały, iż mozzarella nabierała niebieskiego koloru.


04.07.2010
Polityka rolna po 2013 roku: bardziej konkurencyjna i przyjazna środowisku
Na najbliższej sesji w Stasbourgu Parlament Europejski przedstawi zalecenia do sposobów reformowania i finansowania polityki rolnej po roku 2013, aby europejskie rolnictwo mogło sprostać wyzwaniom związanym z walką z ocieplaniem klimatu, restrykcyjnymi normami bezpieczeństwa i jakości żywności oraz globalnej konkurencji.


01.07.2010
KE: kto ma za duży deficyt- straci unijną kasę
Komisja Europejska proponuje, by nawet odbierać część dopłat rolniczych tym krajom, które łamią unijne reguły budżetowe i nie przestrzegają dyscypliny finansowej. Propozycję w tej sprawie zaakceptowali komisarze na cotygodniowym posiedzeniu.


24.06.2010
UE: co dalej z unijnym rynkiem warzyw i owoców?
Unijny rynek ogrodnictwa liczy sobie około 500 mln konsumentów i obecnie reprezentuje około 17 proc. całkowitej wartości produkcji rolnej we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Unijna „27” to drugi co do wielkości producent owoców i warzyw na świecie, pomimo tego jest to także bardzo znaczący ich importer. Deficyt w handlu świeżymi produktami ogrodnictwa wynosił w roku 2002 około 7,4 mln ton w ujęciu ilościowym, a wartościowym odpowiednio 6,1 mld EUR. Natomiast w roku 2007 wielkości te wzrosły odpowiednio do 9,8 mln ton oraz wartościowo do 8,0 mld EUR.
Obecnie trwają pracę nad skonstruowaniem kierunku, w jakim powinna iść unijna polityka rolna w sektorze owocowo-warzywnym.


24.06.2010
Iran wyrósł na pistacjowego potentata
Iran to największy światowy eksporter orzeszków pistacjowych. W 2010 roku szacowany przychód z tytułu eksportu tego produktu to suma nawet 1,5 mld USD.


24.06.2010
Kryzys zbiera żniwo
Co szósty Europejczyk ma trudności z płaceniem rachunków, a trzech na czterech uważa, że w ciągu ostatniego roku problem ubóstwa w ich kraju powiększył się – wynika z badania Eurobarometru, dotyczącego społecznych skutków kryzysu. Przeprowadzono je w maju 2010 r., zaś publikacja wyników przypada w połowie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.


21.06.2010
Bank Światowy pożyczy Polsce 1 mld euro
Rada Dyrektorów Banku Światowego zatwierdziła pożyczkę programową dla Polski na cele polityki rozwoju w kwocie 1 miliarda euro. Jest to trzecia z kolei pożyczka na cele polityki rozwoju w ramach serii trzech operacji kredytowych, podał Bank Światowy.


21.06.2010
Bruksela zakazuje importu indyjskiego miodu
Unia Europejska zakazała sprowadzania miodu indyjskiego do Europy, w związku z wykryciem obecności ołowiu w jednym z transportów. Władze indyjskie próbują wyjaśnić, dlaczego w miodzie eksportowanym do Europy znalazły się ślady ołowiu - informuje serwis onet.pl za IAR.


21.06.2010
Europejczycy zainteresowani rozwojem unijnych badań naukowych
Według ogłoszonych dziś najnowszych badań Eurobarometru, nieomal czterech na pięciu
Europejczyków deklaruje zainteresowanie odkryciami naukowymi i wynalazkami technicznymi,
podczas gdy tylko 65 proc. spośród nich interesuje sport. Ponad 70 proc. obywateli Unii
spodziewa się dalszego wzrostu znaczenia badań naukowych finansowanych z funduszy
europejskich w przyszłości.


18.06.2010
UE: Grupa Wysokiego Szczebla ds. mleka wydaje rekomendacje
Unijna Grupa Wysokiego Szczebla ds. Mleka (GWS) ukończyła raport ze swej działalności i 15 czerwca przedstawiła Komisji Europejskiej 7 rekomendacji dla sektora.


18.06.2010
Porozumienie Genewskie już w Dzienniku Urzędowym KE
31 maja br. oficjalnie podpisano „bananowe” Porozumienie Genewskie. W dniu 9 czerwca bieżącego roku Komisja Europejska opublikowała Decyzję Rady z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Porozumienia Genewskiego w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Brazylią, Kolumbią, Kostaryką, Ekwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, Meksykiem, Nikaraguą, Panamą, Peru i Wenezuelą oraz porozumienie w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi.


17.06.2010
Znakowanie produktów spożywczych - wyniki głosowania w Parlamencie Europejskim
W dniu wczorajszym, 16 czerwca 2010 r. w Parlamencie Europejskim odbyło się pierwsze głosowanie dotyczące projektu rozporządzenia wspólnotowego w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.


16.06.2010
PE chce więcej konkretów w strategii rozwoju Unii do 2020 roku
Reforma zarządzania gospodarką Unii Europejskiej jest niezbędna, żeby lepiej przygotować się na przyszłe kryzysy i zapewnić realizację unijnej strategii na rzecz rozwoju i zatrudnienia EU2020 - stwierdzili posłowie do Parlamentu Europejskiego w dwóch przyjętych dziś rezolucjach. Posłowie wezwali także do skonkretyzowania celów strategii rozwoju do 2020 roku, w tym m.in. do wyznaczenia minimalnego pułapu nakładów na badania i rozwój na poziomie 3 proc. PKB, wiążących poziomów redukcji gazów cieplarnianych i 50 proc. redukcji ubóstwa w Unii Europejskiej.


16.06.2010
Budżet 2011: upoważnienie do rozmów trójstronnych
Posłowie PE sformułowali i formalnie zatwierdzili sześć głównych priorytetów oraz tematy uzupełniające do negocjacji budżetowych na rok 2011. Za najważniejsze posłowie uznają kwestie gospodarcze (walka z kryzysem), konkurencyjność, reformę budżetu, służbę dyplomatyczną, programy dla młodzieży i strategię UE2020. Negocjacje budżetowe rozpoczną się 30 czerwca od spotkania przedstawicieli Parlamentu, Rady UE i Komisji.


15.06.2010
Dzięki oznakowaniu CE rynek europejski należy do Ciebie!
Na niektórych produktach, które kupujemy, często widzimy oznakowanie CE. Co ono jednak tak naprawdę oznacza? Pod hasłem „Dzięki oznakowaniu CE rynek europejski należy do Ciebie!” Komisja Europejska prowadzi kampanię informacyjną na temat tego oznakowania. Oznakowanie CE wskazuje, że dany produkt jest zgodny ze wszystkimi odpowiednimi przepisami UE, co pozwala na jego wprowadzenie na rynek oraz sprzedaż w całej UE. Poprzez umieszczenie oznakowania CE na swoim towarze, producent deklaruje na własną odpowiedzialność, że dany produkt spełnia wszystkie obowiązujące wymogi prawne, a zwłaszcza te zapewniające zdrowie, bezpieczeństwo i ochronę środowiska. Prawne i gospodarcze sankcje za nadużycia w zakresie niezgodności są na tyle duże, że zniechęcą ogromną większość przedsiębiorstw prowadzących działalność w sposób zgodny z prawem do nieprzestrzegania tych przepisów. Kampania skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców i ma na celu podniesienie ich świadomości i zrozumienie oznakowania CE.


28.05.2010
Rosja: kryzys zwiększył korupcję
Związek Rosyjskich Przedsiębiorców (RSPP) ogłosił, że w ostatnim roku warunki dla rozwoju biznesu w FR znacznie się pogorszyły.


27.05.2010
Rosja: raport o prowadzeniu działalności gospodarczej
Z badań Wyższej Szkoły Ekonomiki Federacji Rosyjskiej wynika, że innowacyjny rozwój dotyczy zaledwie 25 proc. przedsiębiorstw sektora przetwórczego, 20 proc. firm branży nie odczuwa żadnej konkurencji, a szybko narastające problemy dla firm dotyczą nie korupcji tylko problemów z urzędem celnym.


26.05.2010
Eurostat: w latach 2000-1009 znikło co czwarte miejsce pracy w rolnictwie UE
Liczba miejsc pracy w rolnictwie (w przeliczeniu na pełen etat) spadła między 2000 a 2009 rokiem aż o 1/4, co oznaczało redukcję aż 3,7 mln miejsc pracy. Nowe państwa członkowskie odnotowały szczególnie wielkie straty (-31%). Eurostat podaje, że w 2009 roku w Unii w rolnictwie istniało 11,2 mln "pełnoetatowych" miejsc pracy – 5,4 mln w dawnej Piętnastce i 5,8 mln w nowych państwach członkowskich.


26.05.2010
UE: kontrowersje dotyczące definicji produktów z drobiu
W Wielkiej Brytanii, a także w innych państwach członkowskich UE, pojawiły się kontrowersje dotyczące ewentualnej luki w definicji „produktów z mięsa drobiowego”, w odniesieniu do nowego rozporządzenia w zakresie norm handlowych dla mięsa drobiowego, które obowiązuje od 1 maja br. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, przetwory i produkty ze świeżego mięsa drobiowego nie mogą być wcześniej zamrożone, podobnie jak samo świeże mięso drobiowe.


20.05.2010
Inwestycje w gospodarkę cyfrową kluczem do przyszłego dobrobytu w Europie
Gospodarka cyfrowa w Europie rośnie w siłę, przenika do wszystkich sektorów gospodarki i kształtuje wszystkie aspekty naszego życia – tak można podsumować opublikowane przez Komisję Europejską sprawozdanie nt. konkurencyjności Europy w dziedzinie technologii cyfrowych.


20.05.2010
Parlament Europejski: rezolucja w sprawie uproszczenia WPR
Rezolucja przygotowana przez Richarda Ashwortha (ECR, UK) jest częścią szerszej debaty poświęconej rozważaniom nad uproszczeniem WPR w obliczu zbliżających się prac nad kolejną wieloletnia perspektywą finansową UE (2014-2020).


16.05.2010
Czarnogóra faworyzuje tworzywa biodegradowalne
Następny kraj przyjął ustawodawstwo faworyzujące tworzywa biodegradowalne. Tym razem jest to Czarnogóra. Czarnogóra jest kolejnym państwem na świecie i jednym z pierwszych w Europie, które zdecydowały się nałożyć wysokie podatki na produkty wykonane z tworzyw sztucznych i minimalne podatki na produkty, do wykonania których użyto tworzyw podlegających biodegradacji.


10.05.2010
UE – MIMO OBAW KOMISJA WZNOWIŁA NEGOCJACJE HANDLOWE Z MERCOSUR
Komisja Europejska wznowiła rozmowy o liberalizacji handlu z krajami Mercosur. Do ugrupowania Mercosur należą Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj i Wenezuela. Natomiast Chile, Boliwia, Peru, Ekwador i Kolumbia są stowarzyszone i choć korzystają z wolnego handlu, to nie są w unii celnej.


10.05.2010
UE: najnowsze dane o konsumpcji soków
Według najnowszych danych najwięcej soków owocowych spośród wszystkich krajów unijnych konsumowane jest w Niemczech – w 2009 roku była ta łączna wielkość 2,803 mln litrów. W kraju tym największe jest również spożycie przypadające na 1 osobę – 34,1 litrów.


07.05.2010
Projekt budżetu UE na 2011 r.: przyszłość po kryzysie
Ożywienie gospodarki, inwestycje w młodych Europejczyków i infrastruktury przyszłości to główne cele projektu budżetu na rok 2011 przyjętego przez Komisję 27 kwietnia 2010 r. Z budżetu wynoszącego 142,6 mld euro, ok. 64,4 mld euro przeznaczono na działania związane z ożywieniem gospodarki (wzrost o 3,4 proc. w porównaniu z 2010 r.). Fundusze na najważniejsze inicjatywy w ramach strategii UE 2020 (na rzecz wzrostu) wynoszą natomiast ok. 57,9 mld euro (czyli ok. 40 proc. budżetu).


07.05.2010
Pył wulkaniczny niebezpieczny dla sektora mleczarskiego?
Problemy z udziałem pyłu wulkanicznego, które stały się przede wszystkim zmorą branży przewozów lotniczych, mogą też wywrzeć niekorzystny skutek na rolnictwo, w tym sektor mleczarski.


03.05.2010
Brazylia: sankcje na amerykańskie produkty żywnościowe
Władze brazylijskie podjęły na początku kwietnia decyzję o podniesieniu stawek celnych na amerykańskie produkty rolne w tym także świeże owoce.


26.04.2010
Europejscy rolnicy chcą lepszej polityki promocji produktów rolnych
W przyjętym stanowisku w sprawie reformy systemu promocji unijni przywódcy rolników wezwali do znacznych ulepszeń w polityce promocji produktów rolnych, w tym do zwiększenia finansowania.


26.04.2010
USA: nowy słodzik z cukrem i stewią
Amerykański koncern cukrowniczy Imperial Sugar Co. poinformował, że w kooperacji z firmą PureCircle Ltd. będzie produkować nowy rodzaj słodzika opartego na cukrze i stewii.


26.04.2010
UE: spadek konsumpcji owoców i warzyw
Jak wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów, średnie spożycie owoców przypadające na 1 obywatela „unijnej 27” było w 2008 roku o 0,67% poniżej średniej z ostatnich pięciu lat, a średnie spożycie warzyw aż o 14,2% niższe wobec ostatniej, pięcioletniej średniej.


26.04.2010
Nowy Raport FAO o emisji gazów przy produkcji rolniczej
Według nowego raportu FAO poświęconego emisji gazów cieplarnianych przez sektor rolno-spożywczy, branża mleczarska ma ok. 4% udział w całkowitej ilości ekwiwalentu CO2 wydzielanego wskutek działalności człowieka. Jeśli natomiast wykluczyć produkcję mięsa krów mlecznych i skupić się wyłącznie na produkcji, przetwórstwie i transporcie mleka i nabiału, odsetek ten spada do 2,7% i stanowi 2/3 ww. łącznego udziału. W 2007 roku wskutek działalności sektora mleczarskiego trafił do atmosfery ekwiwalent 1,97 mld ton dwutlenku węgla.


26.04.2010
KE odrzuca włoski dekret o oznakowaniu pochodzenia nabiału
22 kwietnia 2010 r. opublikowano decyzję Komisji dotyczącą włoskiego projektu dekretu, ustanawiającego normy dotyczące oznakowania mleka sterylizowanego o przedłużonej trwałości, mleka UHT, pasteryzowanego mleka mikrofiltrowanego, mleka pasteryzowanego w wysokiej temperaturze oraz przetworów mlecznych.


23.04.2010
Rosja: plan działań antykryzysowych na 2010 rok.
Jednym z elementów jest propozycja stworzenia wraz z inwestorami zagranicznymi funduszy inwestycji w sektorach strategicznych, które wymagają modernizacji m.in. w rolnictwie.


19.04.2010
Czy będzie alternatywa dla WPR?
Unijny komisarz ds. Rolnictwa Dacian Ciolos spotkał się z przedstawicielami Europejskiej Koordynacji Via Campesina. Przedstawiciele tego ruchu widzą potrzebę stworzenia polityki rolno - spożywczej o nowych celach i priorytetach, ponieważ obecna WPR nie jest w stanie przezwyciężyć
kryzysu w dziedzinach takich jak zatrudnienie, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, troska o różnorodność biologiczną i produkcję żywności.


19.04.2010
Chiny inwestują w mleczarstwo Nowej Zelandii
Chińska firma Natura Dairy Holdings ogłosiła plany zainwestowania ok. 1,5 mld dolarów
nowozelandzkich (w przeliczeniu 780 mln euro) w sektor mleczarski Nowej Zelandii. Inwestycja
obejmuje zakup ziemi rolnej, krów mlecznych i proszkowni i ma być postrzegana jako strategiczna
odpowiedź Chin na chaos wywołany skandalem melaminowym w 2008 roku.


15.04.2010
Komisja Europejska chce koordynować budżety krajów członkowskich
UE chce ingerować w budżety państw Eurolandu. Według niemieckiego dziennika „Financial Times Deutschland", kraje strefy euro mają wkrótce prowadzić swą politykę budżetową według wspólnych europejskich wytycznych. Komisarz UE ds. walutowych Olli Ren przedstawił juuz propozycje w tej sprawie.


09.04.2010
UE – promocja biopaliw może mieć zgubne skutki dla gospodarki żywnościowej i środowiska
Z opracowań przygotowanych dla Komisji Europejskiej wynika, że unijna polityka w sektorze biopaliw spowoduje wzrost cen produktów rolnych i dochodów w rolnictwie UE, ale może doprowadzić także do niedoborów żywności w krajach najbiedniejszych.


25.03.2010
Komisja ocenia programy stabilności i konwergencji dziesięciu państw członkowskich UE
Komisja Europejska zakończyła dziś ocenę zaktualizowanych programów stabilności i konwergencji przedstawionych przez Republikę Czeską, Danię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Polskę, Rumunię, Słowenię i Węgry. Podobnie jak dokonaną w zeszłym tygodniu (zob. IP/10/288) ocenę pierwszej grupy czternastu państw członkowskich, także i tę ocenę należy postrzegać w świetle kryzysu gospodarczo-finansowego, który doprowadził do znaczącego pogorszenia stanu finansów publicznych od 2009 r., w wyniku czego Rada podjęła decyzje o wszczęciu procedury nadmiernego deficytu wobec przeważającej większości państw członkowskich.


18.03.2010
Europejska Platforma Butelek PET
Europejskie organizacje zaangażowane w łańcuch recyklingu butelek PET utworzyły Europejską Platformę Butelek PET (EPBP). Celem inicjatywy skierowanej do przemysłu opakowaniowego jest ocena wpływu nowych technologii produkcji butelek PET na ich przydatność do recyklingu. Pozwoli to na dalszy zrównoważony rozwój europejskiego przemysłu recyklingowego butelek PET - czytamy w serwisie Plastech.pl


18.03.2010
Tetra Pak dostawcą urządzeń do hiszpańskiej przetwórni soków
W hiszpańskim mieście Puerto de Sagunto rozpoczął produkcję jeden z największych i najbardziej nowoczesnych w Europie zakładów produkujących soki NFC (nie z koncentratu).


16.03.2010
Komisja Europejska odrzuca grecki projket wprowadzenia etykiet krajowego pochodzenia
8 marca 2010 r. opublikowano decyzję Komisji 2010/147/UE dotyczącą projektu dekretu Grecji w sprawie umieszczania, na przetworach mlecznych wszelkiego rodzaju, informacji o kraju pochodzenia surowca (mleka) użytego do produkcji i sprzedaży konsumentowi końcowemu tych produktów oraz w sprawie obowiązków sprzedawców detalicznych dotyczących rozmieszczenia przetworów mlecznych w punktach sprzedaży.


16.03.2010
Coraz więcej chińskich dzieci zmaga się z otyłością
Wizja chudego, niskiego Chińczyka- jaką z reguły mają Europejczycy- może wkrótce odejść w zapomnienie. Już ponad 60 mln młodych Chińczyków jest otyłych.


15.03.2010
Niemiecka telewizja publiczna bez reklam?
Premier Nadrenii-Westfalii, jednocześnie szef komisji ds. radia i telewizji, tworzonej przez niemieckie landy, ma gotową propozycję całkowitego zakazania nadawania reklam w publicznej telewizji.


03.03.2010
Europa 2020: KE przedstawia nową strategię gospodarczą dla Europy
Komisja Europejska przedstawiła strategię Europa 2020 zmierzającą do wyjścia z kryzysu i mającą przygotować europejską gospodarkę na wyzwania następnego dziesięciolecia. Komisja określiła trzy najważniejsze czynniki wzrostu, których realizację zapewnią konkretne działania na szczeblu unijnym i krajowym: wzrost inteligentny (zwiększenie roli wiedzy, innowacji, edukacji i społeczeństwa cyfrowego), zrównoważony (produkcja efektywniej wykorzystująca zasoby przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności) oraz wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (zwiększenie aktywności zawodowej, podnoszenie kwalifikacji i walka z ubóstwem). Batalia na rzecz wzrostu i zatrudnienia wymaga przyjęcia odpowiedzialności na najwyższym szczeblu UE oraz mobilizacji wszystkich podmiotów w całej Europie. Ustalono pięć celów, które określają, gdzie UE powinna się znaleźć przed 2020 r., i które posłużą do oceny postępów w realizacji strategii.


01.03.2010
Nowe metody sterylizacji w przemyśle spożywczym
Sterylizacja mikrofalami może zrewolucjonizować przetwórstwo żywności
Technologia sterylizacji za pomocą mikrofal zdecydowanie przedłuża termin przydatności żywności do spożycia, zachowując jednocześnie składniki odżywcze, smak i teksturę produktu. Technika ta została zaaprobowana przez amerykański Urząd Żywności i Leków (FDA) - czytamy w serwisie Food Production Daily.


26.02.2010
UE krytykowana na forum WTO za cukier
Australia, Brazylia i Tajlandia oficjalnie skrytykowały UE na spotkaniu WTO za niedawną decyzję o przekroczeniu limitów eksportowych o 500 tys. ton. Mimo wcześniejszych zapowiedzi nie wszczęto jednak żadnych procedur mających na celu wywarcie presji na UE, by ta zrezygnowała z dodatkowego eksportu. Przedstawiciele Brazylii podkreślili, że decyzja UE wywarła zgubny skutek na rynek, gdyż po jej ogłoszeniu wzrostowy trend został odwrócony


26.02.2010
Obroty w światowym handlu spadły w 2009 roku o 12 proc.
Zapaść w światowym handlu. Jak powiedział szef Światowej Organizacji Handlu, Pascal Lamy, globalna wymiana handlowa stopniała w ubiegłym roku o 12 procent, czyli najmocniej od drugiej wojny światowej- podało TVN CNBC Biznes. Ostatnie prognozy WTO mówiły o mniejszym spadku. Miał on wynieść 9 procent - jednak wpływ kryzysu finansowego na handel okazał się wyższy niż oczekiwano.


26.02.2010
Włoski eksport warzyw i owoców do Niemiec
Od 2000 do 2008 roku eksport włoskich owoców i warzyw łącznie przekroczył średniorocznie wolumen 3,3 mln ton. Przy czym między 2000 a 2004 rokiem eksportowano corocznie około 3,0 mln ton świeżych produktów ogrodnictwa, a w latach 2004-2007 wolumen ten zwiększył się do nawet 3,5 mln ton rocznie. Wg najnowszych danych za cały 2008 roku, łączny wolumen eksportu włoskich owoców i warzyw wynosi 3,3 mln ton.
Ponad 70 proc. wysyłanych za granicę co roku włoskich produktów ogrodnictwa stanowią świeże owoce, ziemniaki i warzywa to około 22 proc. rocznie.


26.02.2010
Lody z brukselki?
Na nietuzinkowy pomysł wpadł jeden ze sprzedawców sklepu spożywczego z miejscowości Whitstable w hrabstwie Kent – aby zachęcić dzieci i młodzież, a także dorosłych do zjadania bardzo zdrowej, ale wręcz znienawidzonej brukselki wymyślił lody właśnie o brukselkowym smaku.


25.02.2010
Zielone światło Rosji dla chińskich producentów żywności
Rosja gotowa jest zapalić „zielone światło” dla Chińczyków zainteresowanych inwestycjami w porty, rolnictwo i produkcję żywności. Wartość projektów inwestycyjnych kształtuje się w granicach od 150 mln do 1 mld USD. Łączna wartość inwestycji szacowana jest na dziesiątki miliardów USD. 5 lutego 2010 r. zaprezentowano pierwszych 10 dużych projektów inwestycyjnych.


16.02.2010
Hiszpanie zakażą reklamy środków odchudzających
Hiszpańscy politycy opracowali projekt ustawy o zakazie reklamy środków odchudzających


12.02.2010
Rośnie eksport wietnamskich owoców i warzyw
W 2009 roku eksport wietnamskich owoców i warzyw zarówno świeżych jak i przetworzonych zamknął się sumą 296,6 mln euro (431 mln USD) i było to o ponad 6 proc. więcej niż w roku poprzednim.


11.02.2010
Kartki na żywność w USA
Ponad 38 mln Amerykanów zapisało się na kartki żywnościowe w USA. To rekordowa liczba od czasu uruchomienia w grudniu 2008 r. programu Pomocy w Uzupełniania Żywienia SNAP.


08.02.2010
Nowa Komisja Europejska
Parlament Europejski zatwierdził skład nowej Komisji Europejskiej. Nowa jakość i specjalne partnerstwo - takie deklaracje odnośnie nowej Komisji składał jeszcze przed głosowaniem Jose Manuel Barroso. "Rząd Unii Europejskiej" liczy 27 komisarzy.


07.02.2010
Przykłady praktyk ograniczających konkurencję w nowym serwisie ECN Brief
Ponad 60 artykułów pochodzących z 24 urzędów antymonopolowych krajów członkowskich oraz Komisji Europejskiej – czyli bieżące informacje dotyczące prawa konkurencji mogą znaleźć czytelnicy ECN Brief, pierwszego bezpłatnego numeru magazynu informacyjnego Europejskiej Sieci Konkurencji


05.02.2010
Wolny handel po rosyjsku
Rosyjski parlament zatwierdził nową ustawę regulującą rozwój sieci handlowych. Zgodnie z przyjętymi zapisami, sieci sklepów, których udział rynkowy w poszczególnych dystryktach miejskich, takich jak Moskwa czy Sankt Petersburg przekracza 25 proc. nie będą mogły otwierać w tych lokalizacjach kolejnych obiektów.


05.02.2010
Różowa przyszłość bananów
Według najnowszych danych opublikowanych przez FAO, z zapowiadanego negatywnego wpływu kryzysu ekonomicznego na światowy rynek bananów w 2009 roku udało się wyjść bez szwanku tym sympatycznym owocom.


03.02.2010
UE krajem ludzi szczęśliwych
Europejczycy są przeważnie dość zadowoleni ze swojego życia osobistego, natomiast mniej satysfakcjonuje ich sytuacja gospodarcza, usługi użyteczności publicznej i polityka społeczna w kraju zamieszkania - ujawnia opublikowane dziś badanie opinii publicznej.


29.01.2010
Do Tesco bez piżamy i kapci
Tesco, największy z brytyjskich supermarketów, zabrania klientom noszenia w czasie zakupów piżam i kapci. Sklep twierdzi, że za komfort jednych klientów sklep płaci utratą innych, zbulwersowanych niedbałością stroju robiących zakupy.


29.01.2010
Ceny (nie) do uzgodnienia
Ustalanie cen towarów lub usług jest jednym z najcięższych naruszeń prawa konkurencji. Przedsiębiorcy nie zawsze o tym jednak pamiętają – tylko w ciągu ostatnich tygodni Prezes UOKiK wydała trzy decyzje dotyczące porozumień cenowych, a na przedsiębiorców nałożono łączne kary ponad 253 tys. zł


27.01.2010
Polacy są zadowoleni z Unii
Polacy uważają, że Unia Europejska może skutecznie łagodzić skutki obecnego kryzysu, są też niezmiennie zadowoleni z członkostwa w UE – wynika z najnowszego badania Eurobarometru. Większość wierzy również, że szczyt załamania gospodarczego już minął, ale co trzeci wątpi, że przyjęcie wspólnej waluty poprawiłoby kondycję kraju wobec problemów, jakie przyniósł kryzys.


27.01.2010
Kryzys popytu osłabia największych dystrybutorów
W Europie kryzys w 2009 r. przyspieszył rozprowadzanie produktów sprzedawanych pod własną marką dystrybutorów, które w 2008 r. stanowiły pod względem wolumenu 40 proc. sprzedaży w Niemczech i 34 proc. we Francji- czytamy w najnowszym raporcie Euler-Hermes dotyczącym rynku żywności na świecie w 2010 roku.


27.01.2010
Rozwój marek własnych szybszy niż całego rynku
W 2009 r. dynamika wzrostu rynku produktów spożywczych pod markami sieci handlowych wzrosła o 19,4 proc. W tym samym czasie wzrost wartości całego rynku był trzykrotnie mniejszy – wynika z danych firmy badawczej Nielsen, opublikowanych w Rzeczpospolitej.


25.01.2010
KE negocjuje umowę handlową z Singapurem
Ministerstwo Gospodarki zaprasza polskich przedsiębiorców do zgłaszania uwag do przygotowywanej przez Komisję Europejską (KE) umowy handlowej z Singapurem. Konsultacje będą prowadzone do 15 lutego 2010 r.


22.01.2010
Chińczycy ratują rynek mleka
Za znaczacą poprawą koniunktury w sektorze mleczarskim na jesieni ub. roku stoją głównie Chiny – wynika z analizy opublikowanej przez agencje Informa. Głównym beneficjentem tej sytuacji stałasie Nowa Zelandia, która w pierwszych dziesięciu miesiacach 2009 roku była dostawcą 44 proc. wolumenu mleka w proszku na rynek Państwa Środka, w porównaniu z 22 proc. udziałem w analogicznym okresie porównawczym.


22.01.2010
18 milionów EUR na promocje produktów mleczarskich UE
Komisja Europejska zatwierdziła 13 programów promocji spożycia artykułów mleczarskich w 11 państwach członkowskich – wsród nich sa dwa programy transnarodowe (brytyjsko-irlandzki i hiszpansko-niemiecki). Łączny budżet tych, głównie trzyletnich projektów, to 35,8 mln euro – w połowie współfinansowane sa one przez Wspólnotę.


21.01.2010
Wielka fuzja na rynku słodyczy
Cadbury zaakceptował najnowszą ofertę firmy Kraft. Według BBC zmiana podejścia to wynik "osłodzenia" propozycji Krafta. Amerykanie podwyższyli swą ofertę z 761 pensów na akcję do sumy między 840 a 850 pensów. To oznacza, że za przejęcie brytyjskiego producenta czekolady zapłacą w sumie nawet 11,7 miliardów funtów, czyli równowartość 19,2 miliardów dolarów. Wcześniejsza oferta Krafta zamykała się sumą niespełna 17 miliardów dolarów.


21.01.2010
Słynny kolarz reklamuje piwo
Ruszyła kampania reklamowa piwa marki Michelob Ultra (Anheuser-Busch)- jej twarzą został słynny amerykański kolarz Lance Armstrong-


21.01.2010
Handel detaliczny, a recesja
Pomimo globalnego kryzysu, największe sieci handlowe zwiększyły sprzedaż o 5,5 proc. - wynika z najnowszego raportu Global Powers of Retailing 2010 przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte


21.01.2010
Poprawa funkcjonowania łańcucha żywnościowego w UE
Głównym tematem debaty ministrów rolnictwa które odbyło się 18 stycznia w Brukseli była kwestia poprawy funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie.


20.01.2010
UE nie chce zmian prawa dotyczącego rynku cukru
Na ostatnim komitecie zarządzającym ds. cukru w grudniu 2009 roku Komisja Europejska odrzuciła dwie propozycje zmian obowiązującego aktualnie prawodawstwa w unijnym sektorze cukru.


18.01.2010
Komisja warunkowo zatwierdza planowane przejęcie Cadbury przez Kraft Foods
Komisja Europejska zatwierdziła na mocy unijnego rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw planowane przejęcie w drodze oferty publicznej angielskiego Cadbury PLC przez amerykański Kraft Foods Inc. Decyzję uzależnia się od zbycia działalności Cadbury w zakresie wyrobów czekoladowych w Polsce i Rumunii. Biorąc pod uwagę proponowane środki zaradcze, Komisja doszła do wniosku, że transakcja nie zaszkodziłaby w znaczący sposób skutecznej konkurencji na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ani na znacznej jego części.


17.01.2010
Brytyjczycy bez ulubionego piwa
Stella Artois, belgijskie piwo, w którym wyjątkowo rozsmakowali się Brytyjczycy, przeżywa ciężkie czasy. Załoga browaru, w ramach protestu przeciwko zwolnieniom, od kilku dni strajkuje, a zapasy złotego trunku w brytyjskich sklepach topnieją w mgnieniu oka - pisze angielski dziennik "Telegraph".


16.01.2010
Butelki PET zyskują na popularności
Wzrasta światowy rynek opakowań PET. Liczba butelek wyprodukowanych z tego tworzywa szacowana jest w tej chwili na 355 mld sztuk rocznie. Dla porównania, butelek ze szkła produkuje się rocznie 346 mld sztuk, a opakowań metalowych 268 mld szt. - podaje serwis Plastech.pl.


16.01.2010
Dane o produkcji soku pomarańczowego w UE-27
UE cierpi na poważny niedobór produkcji soku pomarańczowego. Sektor europejski, w tym także unijny nastawiony jest w zasadzie na produkcję pomarańczy do bezpośredniej konsumpcji w postaci owoców świeżych, a nie do przetwórstwa.


15.01.2010
Dyskryminujące pomysły na VAT
Francuska Rada ds. Społecznych i Środowiskowych zaapelowała do francuskiego rządu o zredukowanie podatku VAT na owoce i warzywa, w celu zachęcenia francuskich konsumentów do wzrostu konsumpcji i zakupów tych produktów. Redukcja miałaby się odbyć kosztem podniesienia podatku VAT na inne produkty żywnościowe.


08.01.2010
Europejczycy nie chcą chińskich owoców w puszkach
W pierwszych dziesięciu miesiącach minionego roku Chiny wyeksportowały w sumie 270,3 tys. ton puszkowanych owoców cytrusowych wobec 316,5 tys. ton w analogicznym okresie 2008 roku.


14.01.2009
Heineken przejmuje koncern piwny "FEMSA"
Heineken ogłosił 11 stycznia powstanie nowej, znaczącej platformy wzrostu dzięki przejęciu meksykańskiego koncernu piwnego "FEMSA". Jest to jedna z najbardziej istotnych transakcji w historii Heinekena.


01.06.2001
KE ponagla Niemcy ws. bakterii coli
Komisja Europejska ponagla niemieckie władze, by jak najszybciej ustaliły źródła zakażenia bakterią coli. Dziś, najpóźniej jutro, powinny być znane kolejne wyniki badań warzyw z Hiszpanii, które trafiły do Niemiec i na które początkowo wskazywano jako źródło zakażenia.


15.08.0210
Rolnictwo ekologiczne najszybciej rośnie wśród nowych członków Unii Europejskiej
W latach 2000-2008 areał przeznaczony w UE pod rolnictwo ekologiczne wzrósł z 4,4 do 7,6 mln ha - wynika z raportu agendy Komisji DG AGRI. Najbardziej spektakularny wzrost dotyczył krajów UE12 (nowi członkowie Unii po 2004 r.), gdzie przyrost wyniósł średnio 20 proc. rocznie osiągając w 2008 roku 1,46 mln ha.


18.04.0201
Kernel podwoił sprzedaż zboża
Kernel w trzecim kwartale roku obrotowego 2013/14 sprzedał 1,3 mln ton zboża, o ponad 100 proc. więcej niż rok wcześniej - podała spółka w komunikacie. Z kolei sprzedaż oleju luzem wzrosła o 52 proc., do 264,5 tys. ton.


05.12.0013
Zapowiadają się rekordowe zbiory rzepaku na świecie. Wzrosną podaż i zapasy
Globalna produkcja rzepaku w sezonie 2013/14 powinna wzrosnąć z 63,9 mln ton do rekordowego poziomu 67,7 mln ton głównie dzięki wzrostowi produkcji w Unii, Kanadzie oraz WNP - informuje FAMMU/FAPA.


00.00.0000
Włochy: prokuratura bada bakterię w serze
We Włoszech, na Sardynii po znalezieniu czerwono-różowego sera ricotta rozpoczęły się masowe kontrole. Karabinierzy ze specjalnej jednostki zajmującej się bezpieczeństwem żywności skonfiskowali - po sygnale od klientki, która taki ser kupiła w supermarkecie w rejonie miasta Olbia - wszystkie znajdujące się tam opakowania ricotty.


00.00.0000
Unijny komisarz ds. rolnictwa: Będziemy interweniować na rynku wieprzowiny
KE zapowiedziała w poniedziałek interwencję na rynku wieprzowiny w UE, by powstrzymać dotkliwy dla hodowców spadek cen. Dacian Ciolos, komisarz ds. rolnictwa zapowiedział, że w ciągu tygodnia powinny być znane techniczne szczegóły interwencji, która będzie polegać na dopłatach do prywatnego przechowywania wieprzowiny, co pozwoli przejściowo ograniczyć podaż mięsa dostępnego na rynku.


00.00.0000
Niskie zapasy oraz słabsze od wcześniej oczekiwanych zbiory soi w Chinach mogą przyczynić się do wzrostu importu tego surowca
Według Oil World, w nadchodzących miesiącach przywóz soi do Chin najprawdopodobniej wzrośnie. Jednym z czynników oddziałujących w kierunku zwiększenia zakupów są kurczące się zapasy importowanego surowca w Państwie Środka w warunkach utrzymującego się wysokiego przerobu soi.


00.00.0000
Unia zwiększa tempo importu zbóż
W bieżącym tygodniu KE wydała licencje eksportowe dla 218 tys. ton pszenicy miękkiej, 28 tys. ton mąki w ekwiwalencie ziarna, 38 tys. ton pszenicy durum, 77 tys. ton jęczmienia i 108 tys. ton kukurydzy - informuje FAMMU/FAPA.


00.00.0000
Ceny żywności napędzają inflację
Inflacja w czerwcu wyniosła 4,3 proc. Mniejszy wpływ na nią miało jednak Euro 2012, czego oczekiwali ekonomiści. Inflacje podbiły głównie ceny owoców i warzyw - podaje Dziennik Gazeta Prawna


00.00.0000
KE chce znieść kwotowanie produkcji cukru. Producenci i plantatorzy mówią "nie"
Zapowiada się udany sezon na rynku cukru. Unijne prawo sprawia jednak, że nie będzie wyraźnego spadku cen - pisze "Rzeczpospolita".


00.00.0000
USDA: Światowe zapasy zbóż za koniec sezonu będą niższe o 10 proc.
W listopadowym wydaniu raportu USDA po raz kolejny zredukowała prognozę światowej produkcji zbóż w sezonie 2012/13 - z 2228,27 mln ton do 2226,75 mln ton. Oznacza to poziom produkcji zbożowej o 3,7 proc. poniżej ubiegłorocznego wyniku. Zapasy zbóż na koniec bieżącego sezonu będą o blisko 10 proc. niższe niż sezon wcześniej.


00.00.0000
KE przedłużyła wsparcie dla producentów owoców i warzyw
Komisja Europejska formalnie przedłużyła w piątek wsparcie dla producentów owoców i warzyw, dotkniętych rosyjskim embargiem. Największą pomoc przewidziano dla polskich sadowników, którzy mogą wycofać z rynku za odszkodowaniem 296 200 ton jabłek i gruszek.


00.00.0000
Rosyjskie embargo na żywność wersja 2.0
Kiedy latem w 2014 roku Rosja postanowiła uderzyć w miękkie podbrzusze UE poprzez wprowadzenie embarga na znaczącą część importowanej żywności, nabardziej palącym problemem było zrekompensowanie przynajmniej części strat jakie ponieśli unijni producenci i jak najszybsze znalezienie nowych rynków zbytu poza Unią.


00.00.0000
2017-10-19
W 2016 r. UE wyeksportowała poza swoje granice 91 mln ton żywności o wartości 84 mld euro. To 42-proc. wzrost ilości i o 20 proc. większa wartość niż w 2012 roku - informuje Eurostat. Największym eksporterem żywności była Holandia.


Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij