Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Przemysł żywności specjalistycznej z zadowoleniem przyjmuje globalną normę Codex Alimentarius dotyczącą preparatów do żywienia niemowląt i małych dzieci i zachęca do jej szybkiego przyjęcia przez UE
Światowy organ normalizacyjny ds. żywności, Codex Alimentarius, przyjął w dniu 28 listopada 2023 r. zaktualizowany standard dotyczący preparatów do dalszego żywienia niemowląt (6-12 miesięcy) i produktów dla małych dzieci (12-36 miesięcy). Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPZ ZP), reprezentujący m.in. producentów żywności specjalistycznej, docenia ten fakt i ma nadzieję na szybkie przyjęcie analogicznych przepisów na poziomie Unii Europejskiej.

Branża żywności specjalistycznego przeznaczenia popiera przyjęcie jasnych, przejrzystych i precyzyjnie określonych regulacji dotyczących napojów na bazie mleka przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci, co wielokrotnie sygnalizowała organom ustawodawczym. Rozwiązania regulacyjne w tym zakresie zapewniają stosowanie najwyższych standardów w zakresie ochrony wrażliwych grup konsumentów o szczególnych potrzebach żywieniowych, jakimi są starsze niemowlęta i małe dzieci.


Warto podkreślić, że potrzeby żywieniowe tej grupy różnią się od potrzeb małych niemowląt, a także zasadniczo odbiegają od potrzeb starszych dzieci, czy osób dorosłych. Dlatego skład preparatów do dalszego żywienia niemowląt i produktów dla małych dzieci musi być specjalnie dostosowany i powinien spełniać określone wymagania, co podkreślają zarówno krajowe, jak i międzynarodowe instytucje i ośrodki naukowe. Napoje na bazie mleka dla małych dzieci mogą pomóc zaspokoić specyficzne potrzeby żywieniowe małych dzieci, a nawet uzupełnić niedobory niektórych składników odżywczych w diecie, takich jak np. żelazo, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe czy witamina D.


Zaktualizowana norma Codex Alimentarius przyjęta w listopadzie br. jest wynikiem wielu lat pracy i wkładu licznych ekspertów i stanowi krok w dobrym kierunku. W pracach nad normą aktywna była również Unia Europejska, która aktywnie angażowała się w negocjacje dotyczące treści zaktualizowanego globalnego standardu.


Biorąc pod uwagę fakt, że w UE nie ma aktualnie wystarczających regulacji, aby chronić tę wrażliwą grupę konsumentów, przemysł żywnościowy wyraża nadzieję, że przyjęcie normy kodeksowej będzie impulsem, aby Unia Europejska również uregulowała kwestię napojów na bazie mleka dla małych dzieci w wieku od 1 do 3 lat na poziomie wspólnotowym. Obecnie UE posiada jedynie szczegółowe przepisy dotyczące preparatów dla niemowląt w wieku odpowiednio od 0 do 6 i od 6 do 12 miesięcy[1] oraz bardzo rygorystyczne przepisy regulujące inne rodzaje żywności dla niemowląt i małych dzieci[2]. Natomiast preparaty dla małych dzieci w wieku od 1 do 3 lat są jedynie regulowane jak żywność ogólnego przeznaczenia, bez uwzględnienia szczególnych potrzeb żywieniowych tej wrażliwej populacji. Brak szczegółowych regulacji powoduje wyzwania na rynku wewnętrznym i globalnym, a także jest coraz bardziej niespójny z międzynarodowymi ramami regulacyjnymi. Obecny brak jakichkolwiek wymogów dotyczących składu tych produktów na poziomie europejskim umożliwia potencjalne wprowadzanie na rynek UE produktów o niewłaściwym składzie.[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/127 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu i informacji o preparatach do początkowego żywienia niemowląt i preparatach do dalszego żywienia niemowląt oraz w odniesieniu do wymogów dotyczących informacji związanych z żywieniem niemowląt i małych dzieci.

[2] Żywność dla niemowląt i przetworzona żywność na bazie zbóż dla niemowląt i małych dzieci są objęte rozporządzeniem (UE) nr 609/2013, a także dyrektywą Komisji 2006/125/WE w sprawie przetworzonej żywności na bazie zbóż oraz żywności dla niemowląt i małych dzieci.


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij