Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Unijna ochrona handlu w 2022 r.: obrona przemysłu UE i ochrona miejsc pracy
6 września 2023 r. przyjęto sprawozdanie UE w sprawie działań UE w zakresie ochrony handlu z 2022 r. z którego wynika, że Komisja Europejska nadal aktywnie i asertywnie broniła unijnych producentów przed nieuczciwymi praktykami handlowymi w 2022 r., zdecydowanie stosując przepisy i zapewniając skuteczność środków.

Komisja podejmowała też działania, aby upewnić się, że państwa trzecie prawidłowo stosują zasady ochrony handlu, i odnosiła sukcesy w zapewnianiu unijnym producentom stałego dostępu do rynków eksportowych. Na koniec 2022 r. obowiązywało 177 środków, z których blisko jedna piąta dotyczy praktyk obchodzenia środków.


Najwięcej środków ochrony handlu UE dotyczy przywozu z Chin, Rosji, Indii, Korei Południowej i USA. Dzięki tym unijnym środkom chronionych jest blisko pół miliona miejsc pracy związanych z produkcją, m.in. w sektorach stali, aluminium, chemikaliów i ceramiki. Największe wyzwania nadal stanowi przywóz towarów po cenach dumpingowych i subsydiowanych z Chin, który powoduje szkodę dla europejskiego przemysłu wytwórczego.


Monitorowanie i egzekwowanie środków w celu zapewnienia ich skuteczności


Aby zapewnić skuteczność unijnych instrumentów ochrony handlu, niezbędne jest monitorowanie przyjętych środków i podejmowanie działań w przypadku ich obchodzenia. W 2022 r. wszystkie rozporządzenia nakładające ostateczne środki zawierały klauzule dotyczące monitorowania, aby zminimalizować ryzyko obchodzenia środków.


Komisja wszczęła w 2022 r. dwa dochodzenia w sprawie obejścia środków i jedno w sprawie absorpcji, aby zbadać domniemane działania podejmowane przez eksporterów w celu uniknięcia lub osłabienia skuteczności nałożonych ceł.


Ochrona handlu a wojna napastnicza Rosji przeciwko Ukrainie


W następstwie niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej agresji wojskowej Rosji wobec Ukrainy UE zawiesiła cła przywozowe na wszystkie towary importowane z Ukrainy do UE, w tym także należności z tytułu wszystkich obowiązujących unijnych środków ochrony handlu dotyczących przywozu towarów z Ukrainy (w szczególności wyrobów płaskich walcowanych na gorąco, z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej oraz niektórych rur i przewodów bez szwu).


W odniesieniu do przywozu z Ukrainy zawieszono również unijny środek ochronny dotyczący stali.


Jeżeli chodzi o środki antydumpingowe dotyczące przywozu z Rosji i Białorusi objętego środkami ograniczającymi (sankcjami), Komisja utrzymała środki ochrony handlu, nawet wobec produktów objętych sankcjami. Nie miało to wpływu na ustalenia w ramach dochodzeń, w których stwierdzono stosowanie szkodliwych nieuczciwych praktyk handlowych przez Rosję i Białoruś. Unijne kontyngenty przyznane wcześniej Rosji i Białorusi w ramach środka ochronnego dotyczącego stali rozdzielono między inne państwa wywozu, proporcjonalnie do ich udziału w całkowitym przywozie w 2021 r., dopilnowując przy tym, by zaspokojone zostały potrzeby użytkowników stali w UE.


Dochodzenia w państwach trzecich mających wpływ na wywóz z UE


Dopilnowanie prawidłowego stosowania zasad ochrony handlu przez państwa trzecie miało też znaczenie dla udanych interwencji Komisji zapewniających unijnym producentom stały dostęp do rynków eksportowych. W 2022 r. odnotowano znaczący spadek liczby środków ochrony handlu nałożonych na wywóz z UE – 12 w porównaniu z 30 w poprzednim roku.


Jeżeli chodzi o nowe dochodzenia wszczęte przeciwko państwom członkowskim UE, w 2022 r. było ich znacznie mniej – wszczęto tylko siedem nowych dochodzeń, na które składały się trzy postępowania antydumpingowe i cztery postępowania dotyczące środków ochronnych, w porównaniu z 26 nowymi dochodzeniami w 2021 r. Ta liczba nowych wszczętych dochodzeń dotyczących wywozu z UE jest jedną z najniższych w ostatnim dziesięcioleciu.


Podstawowe dane statystyczne


Na koniec 2022 r. obowiązywało 177 środków ochrony handlu, w tym 151 środków antydumpingowych, 25 antysubsydyjnych i jeden środek ochronny. 38 obowiązujących środków było wynikiem dochodzeń w sprawie obejścia środków.


Wszczęto pięć nowych dochodzeń i 41 dochodzeń przeglądowych; dla porównania w 2021 r. było to odpowiednio 14 i 28 dochodzeń. W 2022 r. Komisja nałożyła 11 środków ostatecznych, zaś w 2021 r. – 12.


Najwięcej środków ochrony handlu UE dotyczy przywozu z Chin, Rosji, Indii, Korei Południowej i USA. Instrumenty ochrony handlu przeciwko wywozowi z UE najczęściej stosują Stany Zjednoczone, gdzie obowiązuje 38 środków. Kolejne są Chiny i Turcja, gdzie obowiązuje po 18 środków, następnie Brazylia z 11 środkami, a także Kanada i Indonezja, gdzie obowiązuje po dziewięć środków.


Więcej informacji: KE


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij