Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > Działania > Seminaria i Konferencje > Archiwum:

Seminaria i Konferencje
Archiwum:
Aktualności
Współpraca krajowa
Współpraca międzynarodowa
Publikacje
Archiwum:

 

2024-05-14Konferencja "Prawo pracy - wyzwania prawne w 2024 r."
2024-03-21Konferencja „Aktualne wyzwania dla rynku żywnościowego - wybrane działania Prezesa UOKiK i KOWR oraz doświadczenia przedsiębiorców”
2023-12-05Konferencja "Greenwashing - nowe wyzwania"
2023-11-16Konferencja „Produkcja i dystrybucja żywności – kwestie istotne dla przedsiębiorców”
2023-10-25Konferencja "Biogazownie szansą rozwoju dla sektora przetwórstwa rolno-spożywczego”
2023-09-13Konferencja "Zafałszowania żywności – aktualne trendy i wyzwania prawne"
2023-06-21Webinarium "Nowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi opakowaniami i odpadami - zmiana obowiązujących przepisów w związku z ustawą implementującą dyrektywę SUP"
2023-05-17Akademia Prawa Żywnościowego 2023
2023-03-23Konferencja „Prawo pracy 2023 – aktualne wyzwania dla rynku żywnościowego”
2023-03-16Konferencja „Prawo podatkowe - aktualne wyzwania dla przedsiębiorców z branży żywnościowej w 2023 r.
2023-02-07Konferencja "Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej, umowy dystrybucyjne i ochrona konsumenta…"
2022-11-16Konferencja „Wyzwania prawne związane z produkcją żywności”
2022-10-20Konferencja „Informowanie konsumentów o produktach spożywczych w świetle aktualnych przepisów”
2022-10-11Konferencja „Informowanie i reklama produktów sektora żywnościowego - aktualne otoczenie prawne, praktyka, trendy, orzecznictwo”
2022-07-28Konferencja „Produkcja żywności – kwestie istotne dla przedsiębiorców”
2022-05-24Akademia Prawa Żywnościowego 2022
2022-05-19Konferencja „Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej na rynku rolno-spożywczym. Aktualne wyzwania"
2022-02-24Konferencja "Prawo pracy – nowe wyzwania dla przedsiębiorców w 2022 r."
2022-01-28Webinarium „Liczenie i redukcja śladu węglowego nowym wymiarem konkurencyjności przedsiębiorstw sektora przetwórstwa spożywczego"
2021-11-03Webinarium „Sygnaliści – projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa”
2021-10-20Konferencja „Znakowanie produktów spożywczych w świetle wymagań prawnych i zaleceń”
2021-10-13Konferencja "Wycofanie żywności z obrotu. Ramy prawne i wyzwania w praktyce"
2021-05-27Konferencja „Własność intelektualna w sektorze żywnościowym. Aktualne wyzwania i szanse”
2021-05-19„Akademia Prawa Żywnościowego” - eksperci o zmianach w prawie żywnościowym
2021-05-11Konferencja „Produkcja pod marką własną w aspekcie prawa żywnościowego i kontraktowego”
2021-04-14Konferencja „Przemysł żywnościowy a ochrona danych osobowych – szanse i zagrożenia w dobie gospodarki opartej o dane”
2021-03-23Konferencja "Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich dot. żywności"
2021-02-24Konferencja "Produkty pochodzenia roślinnego – aspekty konsumenckie, legislacyjne i środowiskowe"
2020-09-23Konferencja „Znakowanie produktów spożywczych w świetle wymagań prawnych”
2020-06-17Konferencja "Produkcja środków spożywczych - istotne kwestie legislacyjne"
2019-11-27Konferencja „Produkcja wyrobów ekologicznych w sektorze spożywczym”
2019-11-14Konferencja „Kontrola żywności w łańcuchu spożywczym”
2019-10-15Konferencja "Przekazywanie konsumentom informacji o produktach spożywczych na opakowaniach”
2019-05-22VIII Akademia Food-Lex - jakość i bezpieczeństwo żywności
2019-03-28Konferencja „Produkcja żywności w świetle aktualnych przepisów – nowości legislacyjne”
2019-01-17Konferencja „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich dotyczących żywności”
2018-11-15Konferencja „Kontrola żywności w łańcuchu spożywczym”
2018-10-11Konferencja „Znakowanie produktów spożywczych w świetle wymagań prawnych i orzecznictwa”
2018-05-23Akademia PFPŻ ZP - jakość i bezpieczeństwo żywności
2018-03-01Konferencja „Produkcja środków spożywczych w świetle wymagań prawnych i wytycznych”
2017-11-29Konferencja „Wpływ nowego unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) na działalność przedsiębiorców z branży spożywczej”
2017-11-16Konferencja „Kontrola żywności w łańcuchu spożywczym”
2017-10-11Konferencja „Informowanie konsumentów o produktach spożywczych w świetle wymagań prawnych”
2017-09-27Konferencja "Pozasądowe metody rozwiązywania sporów konsumenckich w branży spożywczej w świetle nowych przepisów i dotychczasowych doświadczeń"
2017-05-24Akademia PFPŻ ZP - jakość i bezpieczeństwo żywności
2017-03-02Konferencja „Składniki żywności - aktualne wymagania prawne”
2016-11-17Konferencja „Kontrola żywności w łańcuchu spożywczym”
2016-11-15VII Forum 100 - Doroczna Gala Przemysłu Żywnościowego
2016-06-09Akademia PFPŻ ZP - jakość i bezpieczeństwo żywności
2016-04-21Seminarium „Handel wewnątrzwspólnotowy a środowisko – opakowania produktów i związane z nimi obowiązki polskich przedsiębiorców”
2016-03-03Konferencja „Składniki żywności – aktualne wymagania prawne”
2015-11-19Konferencja „System gospodarowania opakowaniami w Polsce – konieczne zmiany”
2015-10-29Konferencja „Kontrola bezpieczeństwa i jakości żywności w łańcuchu spożywczym”
2015-10-01Konferencja "Informowanie konsumentów o produktach spożywczych w świetle obowiązujących przepisów”
2015-09-22Seminarium "Aktualne zasady znakowania i bezpieczeństwo środków spożywczych"
2015-06-10Akademia PFPŻ ZP - jakość i bezpieczeństwo żywności
2015-04-16Konferencja „Zapewnienie bezpieczeństwa żywności - Wytyczne dla przedsiębiorców”
2015-03-19VI Forum 100 - Doroczna Gala Przemysłu Żywnościowego
2015-02-26Seminarium "Znakowanie żywności w przemyśle spożywczym w świetle obowiązujących najnowszych przepisów"
2014-11-20Konferencja „Urzędowa kontrola żywności”
2014-10-09Konferencja "Znakowanie – informacja dla konsumenta"
2014-10-02Seminarium „Znakowanie opakowanych produktów spożywczych – Nowe wymagania unijne”
2014-06-30Konferencja "Znakowanie produktów spożywczych – nowe wymagania unijne od grudnia 2014"
2014-06-26Konferencja „Bezpieczeństwo opakowań do żywności”
2014-06-10Akademia PFPŻ ZP - jakość i bezpieczeństwo żywności
2014-03-27Forum 100 - Doroczna Gala Przemysłu Żywnościowego
2014-03-20Konferencja "Dodatki do żywności"
2013-11-14Konferencja "Urzędowa kontrola żywności"
2013-10-10Konferencja „Znakowanie produktów spożywczych”
2013-06-05Akademia PFPŻ ZP - jakość i bezpieczeństwo żywności
2013-04-24Forum 100 - Doroczna Gala Przemysłu Żywnościowego
2013-02-20Konferencja "Stosowanie dodatków do żywności - aktualny stan prawny"
2012-11-08Konferencja "Zasady współpracy z sieciami detalicznymi – umowy, reklamacje"
2012-10-30Seminarium szkoleniowe dotyczące funkcjonowania systemu RASFF
2012-10-11Konferencja "Znakowanie środków spożywczych – nowe wymagania prawne"
2012-09-20Konferencja „Zarządzanie i logistyka łańcuchem dostaw w przemyśle spożywczym”
2012-09-12Konferencja "Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w sektorze spożywczym w praktyce"
2012-05-30Konferencja "Opakowania w przemyśle spożywczym – aspekty prawne i nowe trendy"
2012-04-25Forum 100 - Trzecie Międzybranżowe Spotkanie Kadry Zarządzającej Przemysłu Żywnościowego
2012-04-18Akademia PFPŻ ZP - jakość i bezpieczeństwo żywności
2012-02-22Konferencja "Kontrola bezpieczeństwa i jakości żywności w praktyce”
2011-11-30Konferencja "Zmiany w organizacji transportu w 2011 r. i jej skutki dla branży żywnościowej"
2011-11-23Konferencja "Gospodarka opakowaniami zwrotnymi w przedsiębiorstwie"
2011-10-05 Konferencja „Znakowanie produktów spożywczych – najnowsze zmiany ustawodawstwa unijnego oraz krajowego i ich skutki dla przedsiębiorców „
2011-09-29Konferencja "Reklamacje w łańcuchu żywnościowym"
2011-05-31Warsztaty "Root Cause Analysis – warsztat na temat różnych technik identyfikowania przyczyn problemów”
2011-05-19Konferencja "Bezpieczeństwo żywności i żywienia – zmiany prawne i ich skutki dla przedsiębiorców"
2011-04-14Konferencja "Urzędowa kontrola i nadzór w przemyśle spożywczym"
2011-03-31Forum 100 - Międzybranżowe Spotkanie Kadry Zarządzającej Przemysłu Żywnościowego
2011-02-09Konferencja "Dodatki do żywności z uwzględnieniem aromatów"
2010-12-08Konferencja "Zarządzanie łańcuchem dostaw w przemyśle spożywczym"
2010-10-14Konferencja "Współpraca z detalicznymi sieciami wielkopowierzchniowymi"
2010-10-06Konferencja "Znakowanie produktów żywnościowych"
2010-06-11Konferencja "Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, aspekty prawne i technologiczne"
2010-05-27Konferencja Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia. Zmiany prawne i ich skutki dla przedsiębiorców
2010-03-12Konferencja PFPŻ ZP "Prawne i etyczne aspekty reklamy żywności"
2010-03-11FORUM 100 - Pierwsze Międzybranżowe Spotkanie Kadry Zarządzającej Przemysłu Żywnościowego
2009-12-16Warsztaty szkoleniowe PFPŻ ZP "Substancje dodatkowe i aromaty – wyzwania dla producentów żywności”
2009-10-29Seminarium PFPŻ ZP - "Zasady funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach - systemu RASFF. Rola i obowiązki przedsiębiorców"
2009-05-26Konferencja "Technologiczne aspekty obniżenia poziomu akryloamidu w żywności"
2009-02-05"Nowe wymagania w zakresie jakości handlowej produktów spożywczych"
2009-01-30Warsztaty "Nowe przepisy dotyczące stosowania dodatków w żywności” - III edycja
2009-01-09Seminarium szkoleniowe dla pracowników Federacji Konsumentów w zakresie programu edukacyjnego "Trzymaj formę!" oraz systemu GDA
2008-12-04Warsztaty "Nowe przepisy dotyczące stosowania dodatków w żywności” - II edycja
2008-11-21Warsztaty „Fakty i Mity o żywności. Substancje dodatkowe”
2008-10-0726 Sesja Komisji Komitetu Żywnościowego FAO/WHO na Europę
2008-09-18Warsztaty "Nowe przepisy dotyczące stosowania dodatków w żywności” - I edycja
2008-09-08Narada Wojewódzkich i Powiatowych koordynatorów programu edukacyjnego "Trzymaj formę!"
2008-05-27„Nowe przepisy dotyczące środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w praktyce”
2008-04-04„Stosowanie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych - nowe ustalenia”
2008-03-27„Zasady stosowania Dobrowolnego Systemu Znakowania Wartością Odżywczą GDA”
2007-11-20Konferencja Problem bezpieczeństwa w międzynarodowym obrocie żywnością”
2007-10-24Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Izomery trans kwasów tłuszczowych - współczesne poglądy"
2007-10-05Szkolenie rozpoczynające realizację Dobrowolnego Programu Znakowania Wartością Odżywczą w Polsce
2007-10-04Narada Wojewódzkich i Powiatowych koordynatorów programu edukacyjnego "Trzymaj formę!" - podsumowanie I edycji programu i warsztaty dla koordynatorów II edycji
2007-06-29Warsztaty „Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w reklamie”
2007-06-26Warsztaty „Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w praktyce” - II edycja
2007-06-19Warsztaty „Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w praktyce” - I edycja
2007-03-23„Wybrane przepisy wykonawcze do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia – nowe wymagania dla przemysłu spożywczego”
2006-12-08"Nowe przepisy żywnościowe - konsekwencje dla przemysłu spożywczego"
2006-09-22Warsztaty "Fakty i mity o żywności. Wody butelkowane"
2006-06-06Warsztaty "Fakty i mity o żywności. Substancje dodatkowe"
2005-04-07Opakowania żywności - 2005
2004-11-19Bezpieczeństwo konsumenta w łańcuchu żywnościowym - 2004
2004-09-30Kongres CIAA - 2004
2004-09-12Spotkanie V4 - Polagra 2004
2004-06-23Wizyta prezydenta CIAA - 2004
2004-06-23II Kongres "Zywność, żywienie a zdrowie" - 2004
2004-03-04Bezpieczeństwo żywności w rozszerzonej UE - 2004
2003-06-30Bezpieczeństwo żywności w Polsce i UE - 2003
2003-03-28Spotkanie V4 - Kraków 2003
2003-01-07Konferencja prasowa - Raport 2002
2002-12-05 Nowoczesne instrumenty finansowania agrobiznesu- 2002
2002-05-28"Polska Żywność w Europie" - Bruksela 2002
2002-04-23"Polska Żywność w Europie" - Warszawa 2002
2002-03-19„Prawo żywnościowe w Polsce” - 2002
2001-12-10II Konwencja Liderów Biznesu Żywnościowego - 2001
2001-10-15Światowy Dzień Żywności - 2001
2001-06-22Panel sejmowy - 2001
2001-04-25Forum Ekonomiczne - 2001
2001-03-15Europejski Dzień Konsumenta - 2000
2000-10-16Światowy Dzień Żywności - 2000
2000-03-26Kongres - Warszawa 2000
2000-03-21"Jakość i marka" - Bruksela 2000

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij