Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Grupa Ferrero osiąga kolejne cele zrównoważonego rozwoju
Grupa Ferrero, jeden z największych na świecie producentów słodyczy w opakowaniach, sprzedająca w ponad 170 krajach znane i lubiane wyroby, zaprezentowała kolejną odsłonę raportu dokumentującego zaangażowanie firmy na rzecz planety i lokalnych społeczności. Obecnie 90,7% opakowań Ferrero jest zaprojektowanych tak, aby nadawały się do recyklingu, ponownego użycia lub kompostowania, Ferrero zwiększyło też identyfikowalność większości surowców do produkcji słodyczy, np. w przypadku kakao do 93% oraz do 98% oleju palmowego – to jedne z wielu obszarów postępu Grupy Ferrero w zakresie zrównoważonych praktyk.

Raport na temat zrównoważonego rozwoju szczegółowo opisuje postępy firmy w realizacji kluczowych zobowiązań do wywierania pozytywnego wpływu w całym łańcuchu wartości, na każdym etapie działalności. Dokument jest zbiorczym podsumowaniem konsekwentnych działań Grupy Ferrero w czterech strategicznych obszarach – ochrony środowiska, odpowiedzialnego pozyskiwania surowców, promowania odpowiedzialnej konsumpcji oraz wzmacniania roli i pozycji ludzi. Ferrero jest jedną z 50 tys. firm, które już niedługo będą podlegały raportowaniu zgodnie z dyrektywą unijną ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. dyrektywą CSRD). Firma przeprowadziła już analizę podwójnej istotności, której wymaga dyrektywa CSRD i zaktualizowała zakres tematyczny raportu.

Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia

„Grupa Ferrero, jako jeden z globalnych graczy w branży spożywczej jest świadoma kluczowej roli, jaką firma odgrywa w ochronie przyrody dla przyszłych pokoleń. Poprzez konkretne działania dowiedliśmy, że zrównoważony rozwój jest wpisany w długoterminową strategię Ferrero. Wszystkie cztery filary naszego zrównoważonego rozwoju są podstawą każdej podejmowanej przez nas decyzji strategicznej” – podkreśla Giovanni Ferrero, CEO Grupy Ferrero, na łamach publikacji „Ferrero. Raport zrównoważonego rozwoju 2023”.

Executive Chairman Grupy Ferrero zaznacza, że „aby odnieść sukces w stale zmieniającym się świecie, firmy muszą identyfikować, reagować i dostosowywać się do wymagań zrównoważonego rozwoju, które mają największy wpływ na środowisko i społeczeństwo. Troska o planetę i społeczności, w których działamy, zawsze była w centrum naszej kultury. Jako firma globalna zdajemy sobie sprawę z wpływu, jaki wywieramy, i koncentrujemy nasze wysiłki na dalszym doskonaleniu sposobu, w jakim działamy”.

Przejrzyste łańcuchy dostaw

Ferrero konsekwentnie kontynuuje swoje działania, zmierzając do zwiększania przejrzystości w całym łańcuchu dostaw podstawowych składników, zgodnie z odpowiedzialnym podejściem do pozyskiwania surowców. Najnowszy „Raport zrównoważonego rozwoju” za rok finansowy 2022/23 pokazuje, że w swoim łańcuchu dostaw orzechów laskowych Ferrero osiągnęło 90% identyfikowalności pochodzenia tego surowca. W porównaniu do poprzedniego raportu za lata 2021/2022, jest to wzrost rzędu nieco ponad 10%. Wzrost ten nie byłby możliwy, gdyby nie długoterminowa współpraca z plantatorami, dostawcami, instytucjami, uczelniami wyższymi i ośrodkami badawczymi, którym bliska jest idea zrównoważonych praktyk rolniczych.

Aby sprostać złożonym wyzwaniom związanym z łańcuchem dostaw, niezbędna jest współpraca m.in. z organizacjami pozarządowymi, naukowcami, władzami, organami branżowymi czy dostawcami. Równie ważne jest korzystanie z nowoczesnych technologii. Wdrożenie takich rozwiązań jak mapowanie cyfrowe czy monitorowanie satelitarne, pomaga dodatkowo przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom jakim jest m.in. wylesianie i degradacja lasów. Dzięki zastosowaniu mapowania satelitarnego, Grupa Ferrero zwiększyła identyfikowalność poziomu plantacji kakao do 93% w roku 2022/23 oraz do 98% w przypadku oleju palmowego za 2022/23. Tak ścisła kontrola oznacza, że surowce stosowane do produkcji słodyczy przez Ferrero nie przyczyniają się do wylesiania regionów, w których są uprawiane.

Ochrona praw dzieci

Ochrona dzieci jest ważnym obszarem, o który zabiega Grupa Ferrero. Firma zobowiązała się do podejmowania kompleksowych działań mających na celu zapobieganie i eliminowanie pracy dzieci w swoim łańcuchu wartości. W tym celu ściśle współpracuje z organizacjami rządowymi i pozarządowymi na całym świecie. Ferrero od wielu lat jest członkiem organizacji World Cocoa Foundation (WCF) i International Cocoa Initiative (ICI). Ta współpraca odegrała kluczową rolę w przyspieszeniu postępów w zwalczaniu przyczyn zatrudniania dzieci oraz pracy przymusowej. Ferrero jest także stałym partnerem organizacji Save The Children. W 2023 r., we współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP), zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio za pośrednictwem Caobisco, zidentyfikowano nieco ponad 2 tys. 300 małoletnich narażonych na ryzyko konieczności podjęcia pracy na plantacji orzechów laskowych. Dzieci te zostały skierowane do najbliższych szkół i ośrodków pomocy społecznej oraz otrzymały niezbędne wsparcie żywieniowe.

Podejscie Ferrero do gospodarki zamknietego obiegu

W raporcie firma informuje również o pozostałych swoich działaniach, służących ochronie środowiska i odpowiedzialnej konsumpcji. Jednym z nich jest dążenie do gospodarki obiegu zamkniętego.  Obecnie 90,7% opakowań Ferrero jest zaprojektowanych tak, by nadawaly sie do recyklingu, ponownego użycia lub kompostowania . Na tym polu firma uzyskała wzrost o 2,2% w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego (88,5% notowanych w 2021/22). Ciekawym przykładem redukcji ilości materiałów opakowaniowych, w tym folii do owijania palet, jest zakład Ferrero w Hangzhou. Placówka Ferrero zastosowała nowatorskie rozwiązanie – klej antypoślizgowy nakładany na kartonowe pudła, który jest w stanie zastąpić plastikową folię opakowaniową, nie zakłócając procesów logistycznych i utrzymując możliwość recyklingu pudeł. Pozwoliło to zakładowi osiągnąć całkowitą redukcję o 4,7 t folii plastikowej używanej do pakowania produktów marki Kinder.

Grupa Ferrero dąży do zmniejszenia swojego wpływu na środowisko w całym łańcuchu wartości, w tym pracuje też nad zmniejszeniem zużycia wody. W podlegającym raportowaniu okresie firma m.in. o 20% zredukowała zużycie wody w swoich zakładach w porównaniu do raportu z lat 2017/18 (a o 9,6% mniej do poprzedniego roku).

Kinder Joy of moving

Warte odnotowania są również przedsięwzięcia realizowane w ramach akcji społecznych. Przykładem jest sztandarowy projekt „Kinder Joy of moving” promujący aktywność sportową wśród dzieci i młodzieży, w którym łącznie wzięło już udział ponad 60 mln młodych ludzi, począwszy od pierwszej edycji w 2005 r. Tylko w minionym roku szkolnym 2022/2023 udało się zainspirować 3,4 mln dzieci.

Publikacja Raportu zbiega się z jubileuszem jednej z kultowych marek Grupy Ferrero. W tym roku przypada 60-lecie obecności na rynku kremu do smarowania z orzechami laskowymi i kakao – Nutella. Raport zrównoważonego rozwoju Ferrero za lata 2022/2023 (obejmujący okres od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.) dostępny jest na stronie Grupy, pod linkiem: https://www.ferrerosustainability.com/int/pl/sustainability-reports


Ferrero-13 (002)

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij