Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Partnerstwo PepsiCo Polska i Fundacja PepsiCo z Polskim Czerwonym Krzyżem
PepsiCo Polska i Fundacja PepsiCo kontynuują partnerstwo z Polskim Czerwonym Krzyżem w celu przeciwdziałania kryzysowi bezpieczeństwa żywnościowego wśród najbardziej potrzebujących w ramach programu Food For Good.

  • PepsiCo, Fundacja PepsiCo i Polski Czerwony Krzyż zajmą się problemem braku bezpieczeństwa żywnościowego w społecznościach najbardziej dotkniętych zjawiskiem inflacji i pogarszajacej się sytuacji gospodarczej w Polsce.
  • Na program Fundacja PepsiCo przeznaczy 150 tys. dolarów  amerykańskich co zapewni blisko 90 tys. posiłków potrzebującym – dzieciom, seniorom, osobom samotnym oraz rodzinom wielodzietnym.
  • Przedsięwzięcie jest kontynuacją dwuletniej już współpracy wspierania żywnościowego osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych.
  • Program jest częścią globalnego zobowiązania PepsiCo Food For Good, którego celem jest zwiększanie bezpieczeństwa żywnościowego w społecznościach, w których działa firma.

PepsiCo Polska, Fundacja PepsiCo i Polski Czerwony Krzyż kontynuują partnerski program, który ma odpowiedzieć na wynikający z pogarszającej się sytuacji ekonomicznej stan bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce. Celem programu jest pomoc  grupom społecznym, które w wyniku wzrostu kosztów życia oraz ciągle rosnącej inflacji utraciły możliwość dostępu do posiłków w myśl zdrowej i zbilansowanej diety. W ramach programu około 90 tys. posiłków zostanie dostarczonych do ponad 1,6 tys. osób w województwach mazowieckim, małopolskim oraz lubelskim.


Znaczący wzrost kosztów życia oraz przekraczająca poziom 20% inflacja są głównymi przyczynami pogorszenia się sytuacji materialnej setek tysięcy osób w Polsce. Zjawiska te są kolejnymi negatywnymi czynnikami – po kryzysie wywołanym przez pandemię Covid-19 oraz wojnę w Ukrainie – odczuwanymi najbardziej dotkliwie przez osoby starsze jak i dzieci, szczególnie wywodzące się z rodzin ubogich i wielodzietnych. Osłabienie realnej siły nabywczej pozostającej w dyspozycji tych osób powoduje negatywne konsekwencje na ilościowym i jakościowym odżywianiu.


– W PepsiCo Polska wspieramy te grupy osób, które najbardziej potrzebują pomocy. Jesteśmy do jej udzielania zobowiązani jako członkowie lokalnej społeczności – powiedziała Aleksandra Wierzba, Specjalistka ds. Komunikacji i CSR PepsiCo Polska, koordynatorka współpracy. – Już od ponad dwóch lat działamy wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem polegając na doświadczeniu i wiedzy jego pracowników i wolontariuszy. PCK umożliwia nam również bezpośrednie zaangażowanie się w działania pomocowe takie cykliczne jak zakupy i pakowanie paczek z żywnością dla potrzebujących przez pracowników PepsiCo.


Polski Czerwony Krzyż, reprezentowany w programie przez jego  Mazowiecki Oddział Okręgowy, został ponownie wybrany partnerem PepsiCo z uwagi na pozytywne doświadczenia z poprzednich programów, a przede wszystkim na zaufanie społeczne, rozbudowaną siatkę oddziałów oraz logistyczne przygotowanie do podjęcia działań na terenie województw mazowieckiego, małopolskiego i lubelskiego.


– To właśnie środki z Fundacji PepsiCo pozwalają na kontynuowanie jednego z największych projektów żywnościowych PCK w ostatnich dwóch latach. Dzięki nim będziemy mogli realnie odciążyć domowe budżety beneficjentów, zaspakajając ich codzienne ilościowe i jakościowe potrzeby żywieniowe poprzez zapewnienie obiadów w szkolnych i świetlicowych stołówkach dla najmłodszych, czy przekazując wartościowe produkty rodzinom i starszym osobom samotnym – dodała Honorata Krzywoń, dyrektor Oddziału Mazowieckiego Polskiego Czerwonego Krzyża.


Program jest kolejnym wspólnym projektem PepsiCo Polska i Fundacji PepsiCo na rzecz wspierania lokalnych społeczności w czasie szczytów zakażeń trwającej pandemii oraz w obliczu trudności, jakie niesie sytuacja ekonomiczna. Od 2020 r. firma PepsiCo przekazała w Polsce już ponad 200 tys. dolarów na zapewnienie gorących posiłków szczególnie narażonym grupom, takim jak pracownicy medyczni pracujący z pacjentami covidowymi, oraz 230 tys dolarów w  poprzedniej edycji programu „Food for Good„ w 2022 roku.Fundacja PepsiCo

Założona w 1962 r. Fundacja PepsiCo, charytatywne ramię PepsiCo, inwestuje w rozwój zrównoważonego systemu żywnościowego, kierując się misją wspierania lokalnych społeczności. Współpracując z organizacjami non-profit i ekspertami na całym świecie, Fundacja koncentruje się na pomaganiu w uzyskaniu dostępu do bezpieczeństwa żywnościowego, do wody i zwiększania możliwości ekonomicznych. Dąży do wymiernego wpływu działań w miejscach, w których pracownicy PepsiCo żyją i pracują. Współpracując z innymi branżowymi, lokalnymi i międzynarodowymi organizacjami oraz pracownikami, PepsiCo, wpływa na zakrojone na szeroką skalę zmiany w sprawach, które są dla ważne i mają globalne znaczenie.

 

Polski Czerwony Krzyż

Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych. Polski Czerwony Krzyż to organizacja zrzeszona w największym ogólnoświatowym ruchu humanitarnym, jednym z najstarszych w historii ludzkości. Jego częściami składowymi są działające na szczeblu międzynarodowym: Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK), Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (Federacja) oraz 192 stowarzyszenia krajowe Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca.

W 2022 r. PCK udzielił pomocy ponad 1,3 osób potrzebującym m.in. poprzez wsparcie finansowe, przekazywanie paczek żywnościowych, czy wyprawek szkolnych.

Więcej informacji na temat działań PCK jest dostępnych na polskiej i międzynarodowej witrynie organizacji pod adresami https://pck.pl/ oraz http://www.redcross.int/.

 

PepsiCo 

Konsumenci w ponad 200 krajach i regionach na całym świecie sięgają po produkty firmy PepsiCo ponad miliard razy dziennie. Łączny przychód netto pochodzący ze sprzedaży uzupełniającej się oferty produktów żywnościowych i napojów oferowanych przez przedsiębiorstwa Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker, Tropicana oraz SodaStream, wchodzące w skład koncernu PepsiCo, wyniósł w 2020 r. ponad 70 mld dolarów amerykańskich. W swoim globalnym portfolio PepsiCo posiada szeroką i różnorodną ofertę produktów żywnościowych i napojów oferowanych pod wieloma markami, a każda z 23 najlepiej sprzedających się marek generuje w ciągu roku przychody na poziomie ponad miliarda dolarów amerykańskich.

W swoich działaniach PepsiCo kieruje się wizją „Winning with Purpose”, która wskazuje drogę do uzyskania statusu światowego lidera w obszarze wygodnych, gotowych do spożycia produktów żywnościowych i napojów. „Winning with Purpose” stanowi odzwierciedlenie aspiracji firmy, polegających na zrównoważonym podejściu do realizacji zamierzeń rynkowych i uwzględnianiu świadomie realizowanych celów we wszystkich aspektach prowadzonej działalności.

Więcej informacji na temat PepsiCo jest dostępnych na globalnej witrynie pod adresem www.pepsico.com oraz na polskiej stronie firmy http://www.pepsicopoland.com. 


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij