Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Relacja z konferencji PFPŻ ZP pt.: „Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej na rynku rolno-spożywczym. Aktualne wyzwania"
W dniu 19 maja 2022 r. odbyła się konferencja „Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej na rynku rolno-spożywczym. Aktualne wyzwania” zorganizowana przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻ ZP) oraz kwartalnik „Food-Lex”. Partnerem merytorycznym wydarzenia była kancelaria KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński.

Pierwszą prezentację pt. „Nowa ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej – podsumowanie najważniejszych zmian” wygłosiła dr Magdalena Knapp w Katedry Prawa Własności Intelektualnej, Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W trakcie wystąpienia Prelegentka poinformowała o celu i zakresie przyjętej regulacji, a także jej kluczowych postanowieniach.

 

Kolejne zagadnienie pt. „Praktyki nieuczciwie wykorzystujące przewagę kontaktową w świetle ustawy z dnia 17.11.2021 r.” przedstawił Jacek Marczak, radca prawny i zastępca dyrektora w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W swoim wystąpieniu Prelegent przypomniał zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o przewadze kontraktowej oraz szczegółowo omówił otwarty katalog praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, w Praktyki „czarne” (art. 8 ust. 1 pkt 1-10) oraz Praktyki „szare” (art. 8 ust. 1 pkt 11-16).

 

Następnie Monika Koźlakiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Interwencji Rynkowych w KOWR oraz Bożena Kotwas, kierownik Wydziału Regulacji Rynków Departamentu Interwencji Rynkowych w KOWR przedstawiły temat „Umowy na dostarczanie produktów rolnych”. W trakcie prezentacji szczegółowo została omówiony obowiązek zawierania umów w zakresie dostarczenia produktów rolnych należących do sektorów, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013, w tym obowiązkowe elementy umowy. Ponadto, scharakteryzowane zostały także wyłączenia z obowiązku zawierania umów oraz propozycje zmian w przepisach dotyczących „Monitorowania obowiązku zawierania umów na dostarczenie produktów rolnych”.

 

Prezentację „Zakaz porozumień ograniczających konkurencję i odstępstwa od tego zakazu w sektorze rolno-spożywczym” omówił Marcin Kolasiński, radca prawny, wspólnik w kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński. Dzięki prezentacji słuchacze zapoznali się z takimi kwestiami jak otwarty katalog zakazanych porozumień, rodzaje zakazanych porozumień, wyjątki w sektorze rolno-spożywczym oraz sposoby korzystania z wyłączenia.

 

Następną prezentację pt. „Nadużywanie przewagi kontraktowej w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/633” przedstawili Julia Laskowska oraz Rafał Stronk reprezentujący kancelarię KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński. Dzięki prezentacji Uczestnicy konferencji zapoznali się z genezą i celami Dyrektywy, a także definicjami stosowanymi w regulacji, w tym pojęciami dostawcy i nabywcy oraz ich różnymi potencjałami. W trakcie wystąpienia Prelegenci odnieśli się także do różnic w implementacji w różnych krajach członkowskich.


Ostatnie zagadnienie „Ceny i rabaty a nadużycie przewagi kontraktowej” omówiła dr Marta Urbańska-Arendt, adwokat w kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński. Prelegentka  szczegółowo odniosła się do klauzuli „czarnych” i „szarych” dotyczących cen w ustawie o przewadze kontraktowej. Ponadto w trakcie wystąpienia Dr Urbańska-Arendt omówiła raport Prezesa UOKiK nt. rabatów handlowych w relacjach sieci handlowych z dostawcami produktów rolnych lub spożywczych wskazując na rabaty „wysokiego ryzyka”.

 

Konferencję prowadziła mecenas Magdalena Osińska, dyrektor Działu Prawnego PFPŻ ZP.


przewaga_kontraktowa_2022-1

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij