Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
ŻYWIEC ZDRÓJ I GMINA JELEŚNIA POWOŁUJĄ FUNDUSZ WODNY
W ciągu najbliższych 4 lat firma dofinansuje inwestycje związane z rozwojem gminnej sieci wodociągowej, aby zwiększyć dostęp do wody dla mieszkańców Gminy Jeleśnia - dofinansowanie to wyniesie 2 mln zł. Porozumienie o podpisaniu Funduszu podpisali Wójt Gminy Jeleśnia - Anna Wasilewska oraz Dyrektor zakładu rozlewniczego Żywiec Zdrój - Mariusz Wójcik.

W wyniku trwającego ponad rok dialogu społecznego w gminie Jeleśnia - w który włączyli się mieszkańcy, władze lokalne i organizacje pozarządowe - określono kluczowe potrzeby społeczności lokalnej. Wśród nich wskazany został dostęp mieszkańców do sieci wodociągowej. Odpowiedzią na tę potrzebę jest powstanie Funduszu Wodnego, w co zaangażowała się firma Żywiec Zdrój - inicjator dialogu społecznego w gminie. Środki z Funduszu w łącznej kwocie 2 mln. zł. zostaną wykorzystane na dofinansowanie realizacji wspólnie wybranych zadań, w zakresie upowszechnienia dostępu mieszkańców do publicznej sieci wodociągowej. Obejmą one m.in.: modernizację gminnego ujęcia wody w Sopotni Wielkiej i Jeleśni, stworzenie przyłączy do gminnej sieci wodociągowej oraz dopłaty taryfowe.


Działania te są kontynuacją dotychczasowego zaangażowania Żywiec Zdrój na rzecz poprawy dostępu do wody w Gminie Jeleśnia. W minionych latach realizację tego celu firma wsparła kwotą przeszło 6,2 mln. zł, włączając się w rozbudowę wodociągu oraz udzielając niezbędnego wsparcia mieszkańcom Mutnego, zespołowi szkolno – przedszkolnemu w Pewli Wielkiej, czy Stacji Uzdatniania Wody w Sopotni Wielkiej.

Dialog społeczny

Już na pierwszej sesji dialogowej podniesiono kwestię wodociągów – zarówno ich rozbudowy jak też konieczności modernizacji działającej infrastruktury. W trakcie kolejnych rozmów priorytety związane z gminną siecią wodociągową ulegały zmianie, dlatego powołując Fundusz wybrano formę współpracy, która w kolejnych latach umożliwi bieżące decydowanie na co przeznaczone będą kolejne środki.


- Czujemy się częścią regionu, z którego pochodzimy – dlatego od lat angażujemy się w działania, mające znaczenie dla lokalnej społeczności. Chcemy być dobrym sąsiadem dla mieszkańców Jeleśni – a to zobowiązuje. Zainicjowaliśmy dialog społeczny, by poznać potrzeby mieszkańców i pomagać tam, gdzie ma to największe znaczenie – mówi Mariusz Wójcik, Dyrektor Zakładu Rozlewniczego Żywiec Zdrój w Jeleśni.

Co również istotne, powołany właśnie Fundusz Wodny ma otwartą formułę i przystąpić może do niego każde przedsiębiorstwo, działające na terenie gminy Jeleśnia - dodaje.

Woda dobrej jakości dla mieszkańców gminy

Zapewnienie mieszkańcom gminy stałego dostępu do wody ma ogromne znaczenie, szczególnie w dobie zmian środowiskowych, obserwowanych na terenach górskich . System zaopatrzenia ludności powinien opierać się przede wszystkim na rozwiązaniach systemowych, dających większą pewność zasilania, bez względu na sezonowe uwarunkowania pogodowe. Wspieraniu takich właśnie rozwiązań służy Fundusz Wodny. Zaś punktem wyjścia do dysponowania jego środkami będzie lista zadań wskazanych przez gminę, która najlepiej zna potrzeby swoich mieszkańców. O podjęciu, kolejności i wielkości dofinansowania dla konkretnych działań będą decydować wspólnie władze samorządowe, spółka komunalna oraz Żywiec Zdrój. Dla każdej takiej inicjatywy zostanie podpisywana odrębna umowa darowizny celowej, określająca kwotę dofinansowania i termin realizacji działań. Taka forma wydatkowania środków Funduszu daje możliwość elastycznego podejścia do aktualnych potrzeb w zakresie dostępu do gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców.

Ochrona zasobów wody na Żywiecczyźnie

Fundusz Wodny, to już kolejna, lokalna inicjatywa na rzecz lokalnych zasobów wodnych, w jaką zaangażował się Żywiec Zdrój. Od lat firma realizuje liczny inicjatywy na Żywiecczyźnie, szczególnie na terenie gmin: Jeleśnia i Radziechowy – Wieprz prowadzi program, gdzie Kwietne Łąki. W minionym roku wspólnie z Grupą Żywiec została uruchomiona Koalicja Dbamy o Wodę. Żywiec Zdrój prowadzi również edukację ekologiczną, w ramach programu Ekodetektywi (w partnerstwie z UNEP GRID), konkurs grantowy Lokalne Inicjatywy Społeczne oraz program Łapmy Wodę (w partnerstwie z Fundacją Ekologiczna ARKA). Wspólnym celem, jaki przyświeca wymienionym inicjatywom jest ochrona zasobów wody na Żywiecczyźnie. Więcej informacji na ten temat działań na rzecz środowiska można znaleźć w najnowszym raporcie wpływu.


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij