Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Zakończenie okresów przejściowych dotyczących wybranych odstępstw od zasad obowiązujących w rolnictwie ekologicznym
Z dniem 31 grudnia 2013 r. dobiegły końca okresy przejściowe, przewidziane w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. U. UE L 250 z 18.9.2008, s.1, ze zm.), dotyczące wybranych odstępstw od zasad obowiązujących w rolnictwie ekologicznym.

Powyższe dotyczy następujących odstępstw:


  • trzymania bydła na uwięzi w budynkach inwentarskich istniejących przed dniem
    24 sierpnia 2000 r. (odstępstwo przewidziane w art. 95 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008),
  • zmiany warunków w pomieszczeniach inwentarskich oraz obsady zwierząt (odstępstwo przewidziane w art. 95 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008).


W związku z powyższym przestają obowiązywać formularze wniosków F-11/BRE-07-IR-01 oraz F-18/BRE-07-IR-01 o udzielenie zgody na zastosowanie odstępstw od zasad rolnictwa ekologicznego, o których mowa w ww. przepisach.


W 2013 r. wojewódzcy inspektorzy JHARS wydali łącznie 40 decyzji zezwalających oraz 3 decyzje odmowne w związku z wnioskami o wydanie zgody na zastosowanie wspomnianych odstępstw od zasad rolnictwa ekologicznego, złożonymi przez producentów prowadzących działalność w rolnictwie ekologicznym, w tym:


  • 39 decyzji zezwalających oraz 3 decyzje odmowne dotyczące trzymania bydła na uwięzi w budynkach inwentarskich wybudowanych przed 24 sierpnia
    2000 r. oraz
  • 1 pozwolenie na odstępstwo związane ze zmianą warunków
    w pomieszczeniach inwentarskich oraz obsady zwierząt.


Ograniczeniu podlega także liczba substancji dopuszczonych do stosowania w celu tradycyjnego dekoracyjnego barwienia skorup jaj. Od dnia 1 stycznia 2014 r. nie można wykorzystywać w tym celu tlenków i wodorotlenków żelaza w postaci syntetycznej. Formularz wniosku F-4/BRE-07-IR-01 o zezwolenie na ww. barwienie skorup jaj, kierowany przez zainteresowane podmioty do wojewódzkiego inspektora JHARS, nie ulega zmianie.


Źródło: GIJHARS

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij