Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Konferencja Komisji Europejskiej dot. partnerstwa na rzecz zdrowego i aktywnego starzenia się społeczeństwa UE - 03/04/2012, Bruksela
Pod koniec lutego 2012 r. Komisja Europejska zatwierdziła plany działania dotyczące trzech obszarów postrzeganych jako kluczowe w kontekście wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy: zaopatrzenie w surowce, zrównoważone rolnictwo oraz aktywne i zdrowe starzeniu się.

Działania w ramach ww. obszarów mają być prowadzone poprzez skoordynowaną współpracę sektorów publicznego i prywatnego w celu poprawy jakości życia oraz umocnienia pozycji Europy jako światowego lidera.

Komisja Europejska zatwierdziła czteroletni plan działania na rzecz aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu - pilotażowy program rozpoczęty w lutym 2011 r. Europejskie partnerstwa innowacyjne reprezentują nowe podejście w odniesieniu do całego łańcucha obejmującego badania naukowe, rozwój i innowacje, poprzez łączenie zainteresowanych stron z sektora publicznego i prywatnego we współpracy ponad granicami i sektorami, w celu szybszego wdrażania innowacji.

Informacje na temat ww. inicjatyw dostępne są na stronie Komisji Europejskiej pod adresem: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/196&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en

Jak podkreśla Komisja Europejska, starzenie się społeczeństwa jest jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi dzisiaj Europa. Liczba Europejczyków w wieku co najmniej 65 lat podwoi się w ciągu następnych pięćdziesięciu lat, z 87 mln w 2010 r. do 148 mln w 2060 r. W związku z powyższym, w ramach realizacji priorytetu dotyczącego zdrowego starzenia się społeczeństwa UE, w dniu 3 kwietnia br. odbędzie się konferencja inicjująca realizację priorytetu.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne są na stronie: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing&pg=conference


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

 

Komentarze

Dodaj komentarz


Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij