Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Konferencja prasowa Państwowej Inspekcji Sanitarnej i PFPŻ zainaugurowała oficjalne rozpoczęcie realizacji programu "Trzymaj formę!" w roku szkolnym 2006/2007
23 listopada br. odbyła się konferencja prasowa inaugurująca realizację programu „Trzymaj formę!”. Uroczystego otwarcia spotkania, a także wprowadzenia do tematyki nadwagi i otyłości oraz zależności tych chorób od aktywności fizycznej i zbilansowanej diety dokonał Andrzej Wojtyła – Główny Inspektor Sanitarny.

Minister Andrzej Wojtyła przedstawił główne założenia programu w kontekście sytuacji epidemiologicznej dotyczącej  nadwagi i otyłości w Polsce. Zwrócił uwagę na fakt, że w Unii Europejskiej za priorytetowe działanie uznaje się konieczność edukacji dzieci i młodzieży szkolnej, a także ich rodzin w zakresie zdrowego stylu życia, ze szczególnym naciskiem na odpowiednie, zbilansowane żywienie i promocje aktywności fizycznej (do pobrania oświadczenie prasowe Ministra). Minister podkreślił wagę partnerstwa publiczno - prywatnego jako sposobu współdziałania wszystkich zainteresowanych problemem stron. Za bardzo dobry przykład takiego współdziałania uznał program "Trzymaj Formę!".


otwarcie konferencji - od lewej: Minister Andrzej Wojtyła - Główny Inspektor Sanitarny, Andrzej Gantner - dyrektor generalny PFPŻ

W nawiązaniu do wypowiedzi ministra głos zabrała Małgorzata Faraś – wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Polska Federacja Producentów Żywności. Podkreślała ona w swoim wystąpieniu rolę, jaką w chwili obecnej przypisuje się partnerstwom publiczno-prywatnym w realizacji europejskiej polityki prozdrowotnej oraz w propagowaniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej (informacja prasowa PFPŻ w sprawie programu dostępna jest tutaj). Przemysł żywnościowy w Polsce i w całej Unii Europejskiej podejmuje coraz więcej inicjatyw zarówno w zakresie edukacji, jak i znakowania oraz samoregulacji dotyczącej reklamy produktów żywnościowych. Działania te wychodzą naprzeciw zaleceniom WHO oraz Komisji Europejskiej.

Wiceprezes zarządu PFPŻ - Małgorzata Faraś w trakcie wystąpienia.

W dalszej kolejności głos zabrała dr Anna Oblacińska, która jako specjalista z zakresu żywienia dzieci omówiła aktualny stan zdrowia polskiej młodzieży w wieku gimnazjalnym oraz podkreślała znaczenie utrzymania odpowiedniej masy ciała dla prawidłowego rozwoju organizmu młodego człowieka.

Na zakończenie Andrzej Gantner – dyrektor generalny PFPŻ i Elżbieta Łata – dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Głównego Inspektoratu Sanitarnego przedstawili założenia dotyczące realizacji programu „Trzymaj formę!”. Podkreślilii oni, że celem głównym programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad zdrowego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Cel ten jest realizowany przede wszystkim poprzez pogłębienie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla utrzymania właściwego stanu zdrowia, ale także przez kształtowanie zmiany postaw i zachowań z tym związanych. A. Gantner zaznaczył, że przemysł żywnościowy nie powinien być postrzegany jako problem w kontekście nadwagi i otyłości, ale jako część rozwiązania tego problemu.


konferencja przyciągnęła wielu przedstawicieli mediów zainteresowanych tematyką zdrowia

Dyrektor Maria Suchowiak z Departamentu Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, w swojej wypowiedzi zaznaczyła, że nie powinno się używać określenia "niezdrowa" w stosunku do żywności dopuszczonej do obrotu, gdyż na rynku nie może być produktów niebezpiecznych i niezdrowych, o czym wyraźnie mówi prawo zarówno unijne, jak i polskie.
W spotkaniu wzięło udział ponad 40 dziennikarzy.


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

 

Komentarze

Dodaj komentarz


Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij