Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
AgroRanking 2010: Omówienie VII EDYCJI RANKINGU ZAKŁADÓW MLECZARSKICH AgroTrendy
Podczas, gdy wartość przychodów ze sprzedaży dla branży mleczarskiej w 2009 r. pozostała na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku, firmom biorącym udział w rankingu udało się osiągnąć 3,8% wzrostu. Biorąc pod uwagę inflację, realny wzrost przychodów wyniósł 0,3%.

Najlepszej spośród firm udało osiągnąć się wzrost przychodów na poziomie przeszło 21%. Średnia rentowność netto firm biorących udział w rankingu, w 2009 r. nieznacznie zmalała do 5,0% z 5,3% w 2008 r. Przy czym należy zaznaczyć, że jest to znacznie lepsza rentowność niż średnia w branży, która wynosiła 3,4%. W tym najlepsi wśród rankingowiczów AgroTrendy osiągnęli rentowność na poziomie ok. 10%. Na osiągnięcie tak dobrej rentowności miał wpływ wzrost zysku netto o prawie 59%. Na tak wysoki wzrost zysku netto miała wpływ duża redukcja kosztów, która głównie polegała na utrzymaniu przez pierwsze trzy kwartały niskiej ceny skupu mleka. Zatrudnienie wśród uczestników rankingu obniżyło się nieznacznie o 0,3%. Średnia wydajność pracy mierzona wielkością przychodów ze sprzedaży na ilość zatrudnionych osób wyniosła 685 tys zł. Ale obserwujemy bardzo dużą rozpiętość tego wskaźnika, jego najniższa wartość wynosiła ok. 200 tys. zł., a w najlepszym przypadku ponad 1.200 tys. zł. Średnia wydajność zatrudniania dla branży w badanym roku wyniosła 587 tys. zł.

Uczestnicy rankingu zwiększyli wartość eksportowanych produktów o prawie 2%, przy czym wartość eksportu wyrażona w walucie krajowej w 2009 r. dla branży obniżyła się o 4,5%. Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży wśród uczestników stanowił przeszło 16%, przy średnim udziale eksportu dla branży wynoszącym 19%. Przeszło połowa mleczarni biorących udział w rankingu koncentruje swoje działania na rynku krajowym, a  udział eksportu w ich przychodach ze sprzedaży nie stanowił kilku procent.  Z drugiej strony udział eksportu kilku firm przekraczał 20%, sięgając nawet poziomu ok. 40% przychodów ze sprzedaży.

Jak co roku, uczestnicy rankingu wykazują się bardzo dobrą umiejętnością zarządzania finansami. Wskazuje na to wzrost wartości kapitałów własnych, który w 2009 r. wyniósł 29%; a także przeszło dwukrotny wzrost wartości aktywów. Rentowność kapitałów własnych rankingowiczów okazała się wyższa niż średnia dla sektora mleczarskiego i wyniosła 19%; a najlepsza firma rankingu osiągnęła rentowność rzędu 30% przy średniej dla branży 14%. Niestety, ale także wskaźnik rentowności kapitałów własnych, podobnie jak wskaźnik wydajności zatrudniania, cechuje duża rozpiętość. Ponad połowa firm biorących udział w rankingu miała ten wskaźnik mniejszy niż 10%, z czego większość na poziomie poniżej 5%.

Ewa_Zacharewicz_Agro_Trendy
Na zdjeciu: Ewa Zacharewicz (Danone) odbiera wyróżnienie AgroTrendów

Mimo dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych wskaźników rentowności i płynności finansowej uczestnicy rankingu obniżyli wartość inwestycji o prawie 14%, a wskaźnik intensywności inwestowania ukształtował się na poziomie ok. 3,6%.


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

 

Komentarze

Dodaj komentarz


Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij