Zapraszamy do lektury "Food-Lex" nr 3/3023!

W aktualnym wydaniu "Food-Lex" wybitni eksperci opracowali obecnie najistotniejsze informacje z zakresu prawa żywnościowego, prawa ogólnogospodarczego i wyzwań środowiskowych.

W aktualnym wydaniu "Food-Lex" wybitni eksperci opracowali obecnie najistotniejsze informacje z zakresu prawa żywnościowego, prawa ogólnogospodarczego i wyzwań środowiskowych:

▪️ Substancje dodatkowe i aromaty w handlu detalicznym dla konsumentów. Wymagania prawne - Joanna Gajda-Wyrębek, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - PIB
▪️ Plant-based food. Nazewnictwo alternatyw mięsa i nabiału w kontekście regulacji unijnych i wybranych krajów UE - dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska, Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego | FoodLaw
▪️ Prace na forum Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO w zakresie zapobiegania i kontroli oszustw żywnościowych - Joanna Maryniak-Szpilarska, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
▪️ 60 lat Komisji Kodeksu żywnościowego FAO/WHO - Magdalena Kowalska, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
▪️ Ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa - Ewelina Woike-Reguła, Jacek Myszko, Zuzanna Osiej, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
▪️ Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, kluczowe zmiany dla przedsiębiorców - dr Dariusz Aziewicz LL.M., Eversheds Sutherland Poland
▪️ Cyberprzestępczość w sektorze żywnościowym - Jakub Kubalski, Katarzyna Szczudlik, FIP, LL.M., Kancelaria SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k.
▪️ Okiem praktyka na implementację dyrektywy NIS2 - Bartosz Pastuszka, firma doradcza NaviRisk
▪️ Nowe obowiązki opłatowe dla sektora spożywczego w związku z wdrożeniem przepisów dyrektywy Single Use Plastics - Małgorzata Kozicka-Ochal, ekspert z zakresu opłat środowiskowych

Jak zawsze w aktualnym wydaniu dostępne są także stałe sekcje kwartalnika Food-Lex:
➡️ Okresy przejściowe
➡️ Nowości legislacyjne
➡️ Notyfikacje projektów przepisów krajów członkowskich w europejskiej bazie TRIS
➡️ Lista opublikowanych przepisów unijnych i polskich
➡️ Prace legislacyjne
➡️ Kalendarium najważniejszych wydarzeń

Zapraszamy do lektury: http://www.food-lex.pl/

food-lex_okladka_032023