Zapobieganie wylesianiu w kontekście produkcji żywności. Prace Parlamentu Europejskiego

Proponowany przez Komisję Europejską wniosek legislacyjny dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udostępniania na rynku unijnym i wywozu z Unii niektórych towarów i produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 995/2010 (COM(2021) 706 final) jest przedmiotem intensywnych prac w Parlamencie Europejskim.

Komisja Parlamentu Europejskiego ds. Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) w dniu 12 lipca br. przyjęła sprawozdanie, w którym  zaproponowała poprawki do projektu rozporządzenia. Za przyjęciem sprawozdania opowiedziało się 60 posłów, przeciwnych było 2 posłów, a 13 wstrzymało się od głosu. Poprawki te były następnie omawiane i głosowane podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego we wrześniu bieżącego roku.


Polecamy artykuł pt. "Zapobieganie wylesianiu w kontekście produkcji żywności. Prace Parlamentu Europejskiego", który dla czytelników kwartalnika "Food-Lex" opracowała Dorota Kozłowska, dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP.


Kwartalnik "Food-Lex" nr 3/2022>> 


2195827