Zapobieganie wylesianiu w kontekście produkcji żywności. Działania Unii Europejskiej

Pod koniec 2021 r. Komisja Europejska ogłosiła propozycję nowych przepisów mających na celu ograniczenie wylesiania spowodowanego przez działania Unii Europejskiej – projekt rozporządzenia PE i Rady ws. udostępniania na rynku unijnym i wywozu z Unii niektórych towarów i produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 995/2010 (COM(2021) 706 final).

Nowe rozwiązania prawne mają zagwarantować, że produkty, które obywatele Unii Europejskiej kupują, używają i konsumują, nie przyczyniają się do globalnego wylesiania i degradacji lasów.


Działanie to wpisuje się w unijną strategię Zielony Ład z 11 grudnia 2019 r., w której przedstawiono zobowiązanie Komisji Europejskiej do rozwiązania problemów związanych z klimatem i środowiskiem naturalnym.


Zgodnie z projektem rozporządzenia za towary związane z wylesianiem i degradacją lasów, czyli towary objęte zakresem tego nowego przepisu, uznano m.in.: soję, wołowinę, olej palmowy, kakao, kawę, drewno oraz niektóre produkty pochodne, takie jak skóry, czekoladę.


Polecamy lekturę artykułu Doroty Kozłowskiej, Dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP, opublikowanego w kwartalniku "Food-Lex" nr 2/2022>>


digital-screen-with-environment-day-2048x1638