Wytyczne FSA dot. glicerolu w napojach z lodem typu slush-ice

Agencja ds. Standardów Żywności (Food Standard Agency) wydała nowe wytyczne ws. glicerolu w napojach z lodem typu slush-ice. Zgodnie z zaleceniami, nie powinny one być sprzedawane dzieciom poniżej czwartego roku życia.

Producentom zaleca się również, aby informowali sprzedawców detalicznych, że nie powinni oferować promocji dotyczących bezpłatnych uzupełnień osobom poniżej 10. roku życia, aby zapobiec narażeniu małych dzieci na nadmierne ilości gliceryny. Zaktualizowane wytyczne są następstwem oceny ryzyka przeprowadzonej przez FSA, która wykazała, że dzieci poniżej tego wieku mogą cierpieć na bóle głowy i choroby spowodowane narażeniem na glicerol.

Napoje lodowe typu slush stanowią szczególne zagrożenie, ponieważ w ich składzie znajduje się więcej glicerolu niż w innych produktach. Jego zwiększona ilość związana jest z efektem rozmrożonego śniegu jaki wywołuje ta substancja w napojach mrożonych. Ocena glicerolu została sformułowana w oparciu o scenariusz narażenia, gdzie dziecko wypiło 350 ml napoju zawierającego najwyższy poziom glicerolu (50 000 mg/l), a następnie dokonano porównania z progiem, powyżej którego mogą wystąpić działania niepożądane, przy uwzględnieniu przeciętnej masy ciała dziecka poniżej czwartego roku życia. FSA nie wyklucza, że w przyszłości treść wytycznych może ulec zmianie, w sytuacji kiedy zostaną znowelizowane maksymalne poziomy glicerolu w żywności. 

Wytyczne dostępne są na stronie: https://www.food.gov.uk/news-alerts/news/not-suitable-for-under-4s-new-industry-guidance-issued-on-glycerol-in-slush-ice-drinks 


Slushice