Wymagania dla opakowań z tworzyw sztucznych z recyklingu

W dniu 5 czerwca 2019 r. została opublikowana dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/904 w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Głównym celem dyrektywy, która będzie implementowana do przepisów krajowych, ma być zapobieganie negatywnym skutkom wyrządzanym przez określone jednorazowe produkty z tworzyw sztucznych środowisku oraz ograniczanie ich użycia.

Zgodnie z wymogami dyrektywy państwa członkowskie Unii będą musiały wprowadzić recykling plastikowych butelek o pojemności do trzech litrów.

Jednak, aby można było wykorzystywać tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu z przeznaczeniem do kontaktu z żywnością, proces recyklingu musi zapewniać zmniejszenie potencjalnych zanieczyszczeń do poziomu, który nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka.

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 1/2020, dostęp dla prenumeratorów>>

BRANDWEEK-PLASTIC-HERO-1320