W którym kierunku zmierzają prace Sekcji Branżowej do spraw Standaryzacji Mięsa EKG/ONZ?

Minęło ponad 30 lat od pierwszego posiedzenia w Genewie Sekcji Branżowej do spraw Standaryzacji Mięsa. Sekcji działającej w ramach Grupy Roboczej do spraw Norm Jakościowych dla Produktów Rolnych Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ.

Przez trzy dekady międzynarodowi eksperci, w ramach Sekcji Branżowej, opracowali 16 norm na różne gatunki mięs, które następnie były sukcesywnie aktualizowane. Wiele z podjętych inicjatyw było zaproponowanych przez Polskę, a Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych koordynował działania polskich ekspertów zarówno z administracji publicznej, jak i branży przemysłu spożywczego w zakresie prac Sekcji Branżowej.

Polecamy artykuł "W którym kierunku zmierzają prace Sekcji Branżowej do spraw Standaryzacji Mięsa EKG/ONZ?" przygotowała Anna Janasik – Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

W artykule m.in.:
  • co było przedmiotem prac Sekcji Branżowej w 2023 r.?
  • co zmieniło się w normie EKG/ONZ na mięso wołowe - tusze i elementy?
  • jak przebiegają prace nad jakością kulinarną mięsa?
  • czy w przyszłości będą cyfrowe wersje norm EKG/ONZ?

Kwartalnik "Food-Lex" nr 4/2023:
https://www.food-lex.pl/kwartalnik-food-lex-15435

meat-2602031