Twaróg wędzony na liście produktów chronionych w UE

Twaróg wędzony jest 46 polskim produktem chronionym w Unii Europejskiej. Produkt trafił do unijnego rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności 6 września 2023 r.

Twaróg wędzony to szczególny rodzaj sera twarogowego niedojrzewającego. Metoda produkcji opiera się na wywodzących się z tradycyjnych procesów:

  • wędzeniu sera na gorąco dymem pochodzącym ze spalania drewna wybranych drzew liściastych;
  • soleniu poprzez nacieranie sera solą albo zanurzanie sera w solance.

Podstawa prawna

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1689 z dnia 30 sierpnia 2023 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę „Twaróg wędzony” (Dz. U. UE z 5 września 2023 r.).


Źródło: MRiRW