Transport odpadów: Europosłowie przyjmują surowsze przepisy UE

• Eksport odpadów z tworzyw sztucznych do krajów spoza OECD będzie zabroniony.
• Transport odpadów do innego kraju UE będzie dozwolony tylko w wyjątkowych przypadkach.
• Eksport odpadów z UE do krajów spoza UE osiągnął 32,7 mln ton w 2020 roku.


We wtorek Parlament zatwierdził zaktualizowane unijne procedury i instrumenty kontroli dotyczące przemieszczania odpadów.

Przy 587 głosach za, 8 przeciw i 33 wstrzymujących się, posłowie poparli porozumienie osiągnięte z Radą, które ma na celu skuteczniejszą ochronę środowiska i zdrowia ludzkiego, przyczyniając się jednocześnie do realizacji celów UE w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym i zerowego poziomu zanieczyszczeń.

Zasady eksportu odpadów z UE do krajów trzecich będą bardziej rygorystyczne. Eksport odpadów z tworzyw sztucznych do krajów nienależących do OECD zostanie zakazany w ciągu dwóch i pół roku od wejścia w życie rozporządzenia, podczas gdy eksport do krajów OECD będzie podlegał bardziej rygorystycznym warunkom.

W UE wymiana informacji i danych dotyczących przemieszczania odpadów zostanie zdigitalizowana za pośrednictwem centralnego centrum elektronicznego w celu poprawy sprawozdawczości i przejrzystości. Przemieszczanie odpadów przeznaczonych do utylizacji w innym kraju UE będzie dozwolone tylko w wyjątkowych okolicznościach.

Przepisy ustanawiają również grupę ds. egzekwowania prawa w celu poprawy współpracy między krajami UE w celu zapobiegania i wykrywania nielegalnego przemieszczania odpadów.

 

Cytat

Sprawozdawczyni Pernille Weiss (EPL, DK) powiedziała: "Zmienione prawo przyniesie Europejczykom większą pewność, właściwego zarządzania naszymi odpadami, bez względu na to, dokąd zostaną wysłane. UE wreszcie weźmie odpowiedzialność za swoje odpady z tworzyw sztucznych, zakazując ich eksportu do krajów spoza OECD. Odpady są zasobem, jeśli są odpowiednio zarządzane, ale w żadnym wypadku nie powinny szkodzić środowisku ani zdrowiu ludzkiemu".

 

Kolejne kroki

Po ostatecznym głosowaniu na posiedzeniu plenarnym, Rada będzie musiała formalnie zatwierdzić tekst przed jego publikacją w Dzienniku Urzędowym UE.

 

Kontekst

Wniosek w sprawie reformy unijnych przepisów dotyczących przemieszczania odpadów określa procedury i środki kontroli w zależności od pochodzenia, miejsca przeznaczenia i trasy transportu odpadów, a także rodzaju odpadów i przetwarzania, któremu zostaną poddane w miejscu przeznaczenia. W 2020 r. eksport odpadów z UE do krajów spoza UE osiągnął 32,7 mln ton, co stanowi około 16% światowego handlu odpadami. Ponadto każdego roku między krajami UE przemieszcza się około 67 mln ton odpadów.

Przyjmując to sprawozdanie, Parlament odpowiada na oczekiwania obywateli, aby UE zaostrzyła normy środowiskowe związane z przemieszczaniem odpadów zarówno w UE, jak i do państw trzecich, oraz egzekwowała bardziej rygorystyczne kontrole i sankcje w celu powstrzymania nielegalnego wywozu, jak wyrażono w propozycjach 5(11) i 20(2) konkluzji Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Źródło: PE

3641855