Szkoda w środowisku, a obowiązki przedsiębiorcy

Prowadzenie działalności produkcyjnej czy wytwórczej może wymagać od przedsiębiorcy uzyskania określonych pozwoleń środowiskowych.

W przypadku zakładów zajmujących się produkcją żywności, w zależności od źródła poboru wody czy odprowadzania ścieków będą to najczęściej pozwolenia z zakresu prawa wodnego. Niekontrolowane i czasami niezamierzone odprowadzanie ścieków do środowiska (będące wynikiem np. awarii) może skutkować nie tylko naruszeniem warunków pozwolenia, ale także przedostaniem się zanieczyszczeń do ziemi lub wód. W tym ostatnim przypadku może to spowodować powstanie szkody w środowisku.

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 4/2018dostęp dla prenumeratorów>>

Fotolia_68059106_XL