Oświadczenia środowiskowe (green claims). Przepisy, wytyczne, praktyka. Część II

Artykuł zawiera przegląd zaproponowanych rozwiązań, które w najbliższych latach mogą mieć potencjalnie największy wpływ na komunikację producentów i dystrybutorów żywności w zakresie wpływu na środowisko ich działalności i produktów, w tym m.in.: propozycję definicji oświadczenia środowiskowego, nowego podejścia do uznawania za nieuczciwą praktykę rynkową, dobrowolnych zobowiązań i deklaracji przedsiębiorców, znaków jakości środowiskowej.

Artykuł opracowany został przez Michała Tracza, Radcę prawnego w Kancelarii KRK specjalizującego się w prawie farmaceutycznym, żywnościowym oraz kosmetycznym.

Zapraszamy do lektury kwartalnika Food-Lex 2/2022: http://www.food-lex.pl/

2527890