Organiczne zanieczyszczenia żywności pochodzące z opakowań i materiałów kontaktujących się z żywnością

Opakowania oraz materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością mogą stanowić źródło zanieczyszczenia żywności różnymi organicznymi substancjami szkodliwymi dla człowieka.

W celu zmniejszenia narażenia na substancje szkodliwe dla zdrowia człowieka materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością objęte są w Unii Europejskiej regulacjami prawnymi mającymi na celu zapewnienie bezpieczeństwa ich stosowania.

Zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, w warunkach użytkowania nie mogą uwalniać do żywności ich składników w ilościach, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumenta. Materiały i wyroby nie mogą również powodować nieakceptowalnych zmian w składzie żywności lub wpływać na pogorszenie jej cech organoleptycznych.

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 1/2019dostęp dla prenumeratorów>>

Fotolia_177296626_M