Odpady po nowemu, czyli szansa dla producentów

Transpozycja do polskiego prawa wymagań dwóch kluczowych dyrektyw odpadowych Unii Europejskiej: znowelizowanej dyrektywy ws. odpadów oraz tzw. dyrektywy plastikowej, to nie tylko czekający Polskę prędzej czy później obowiązek. To przede wszystkim szansa dla producentów wyrobów w opakowaniach, aby obecny system gospodarki odpadami opakowaniowymi podstawić z „głowy na nogi”, unikając jednocześnie szkodliwych rozwiązań fiskalno-redystrybucyjnych.

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 2/2020, dostęp dla prenumeratorów>>

recycle