Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym

W 2020 r. Komisja Europejska ogłosiła nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, jako jeden z głównych elementów europejskiej strategii Zielony Ład.


Nowy plan działania dotyczy całego cyklu życia produktów i ma na celu dostosowanie unijnej gospodarki do ustanowionych celów środowiskowych, wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej i zapewnienie konsumentom nowych praw. W dokumencie tym skoncentrowano się na projektowaniu i produkcji pod kątem gospodarki o obiegu zamkniętym, aby zapewnić jak najdłuższe wykorzystywanie raz użytych zasobów w unijnej gospodarce.


W celu praktycznego zrealizowania planu, Komisja Europejska wyda akty prawne oraz określi środki o charakterze nieustawodawczym.


Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 1/2021, dostęp dla prenumeratorów>> 

shutterstock_1126524020-e1563479853952