Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, kluczowe zmiany dla przedsiębiorców

20 maja 2023 r. w życie weszły przepisy nowelizujące ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów (uokik). Zmiany zostały podyktowane implementacją do polskiego porządku prawego przepisów tzw. dyrektywy ECN+ (tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z dnia 11 grudnia 2018 r.), której celem jest nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Zmiany wprowadzone nowelizacją mają nie tylko charakter ustrojowy (jak np. wprowadzenie kadencyjności dla Prezesa UOKiK). Wiele zmian ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej i związanego z tym ryzyka antymonopolowego.


Polecamy lekturę artykułu pt. "Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, kluczowe zmiany dla przedsiębiorców", który dla czytelników kwartalnika "Food-Lex" opracował dr Dariusz Aziewicz, radca prawny zajmujący się zagadnieniami prawa ochrony konkurencji w polskim biurze Eversheds Sutherland.


Kwartalnik "Food-Lex" nr 3/2023 >>

324624_prevention-des-risques-professionnels-et-si-vous-demandiez-de-l-aide-12990030-k4