Nowe regulacje środowiskowe dotyczące opakowań

W dniu 30 listopada 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ws. opakowań i odpadów opakowaniowych. Jest to przede wszystkim daleko zakrojona nowelizacja dyrektywy opakowaniowej, wyznaczająca jeszcze silniej trend, w którym chce zmierzać Komisja Europejska – mniej odpadów, więcej recyklingu.

Po raz pierwszy zaproponowano prawnie wyznaczone cele, dotyczące poziomów dla ponownego użycia lub napełnienia opakowań, które wskazane zostały już na rok 2030 i dotyczyć będą odpowiedzialności podmiotów gospodarczych (w tym producenta i dystrybutora końcowego).


Polecamy artykuł pt. "Nowe regulacje środowiskowe dedykowane opakowaniom", który dla czytelników kwartalnika "Food-Lex" opracowała Magdalena Dziczek, dyrektor Biura Zarządu, członek Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK.


Kwartalnik "Food-Lex" nr 1/2023 >>


IMPGenbrug