Mikroplastiki w artykułach spożywczych. Przegląd bezpieczeństwa żywności w zakresie narażenia ludzi poprzez źródła pokarmowe – analiza raportu FAO

Głównymi źródłami narażenia ludzi na mikrodrobiny plastiku są drogi pokarmowe (spożycie z żywnością), kontakt ze skórą oraz wdychanie. Oszacowano, że roczna ilość mikrodrobin plastiku spożywanych z żywnością przez dorosłego człowieka może sięgać nawet 52 000 cząsteczek rocznie.

Wielkość ta może osiągnąć 121 000 cząsteczek przy uwzględnieniu inhalacji z powietrza. Stwierdzono również, że ekspozycja doustna może być większa w rejonach, gdzie spożycie ryb i skorupiaków jest wysokie.

Polecamy lekturę artykułu, który dla czytelników kwartalnika "Food-Lex" opracowała Małgorzata Kłak-Sionkowska z Biura Współpracy Międzynarodowej w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych


Kwartalnik "Food-Lex" nr 2/2023 >>


dcd7a4_dafa96ecfc24406392936089406ea40b~mv2