Jednorazowe wyroby z tworzyw sztucznych – projekt ustawy

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, która wdraża do polskich przepisów dyrektywę 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (SUP).

Projekt m.in. przewiduje, że przedsiębiorca wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, wymienione w załączniku nr 9 do projektu ustawy, będzie ponosić coroczną opłatę na pokrycie kosztów: zbierania odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju, które wprowadził do obrotu, pozostawionych w publicznych systemach zbierania odpadów, w tym kosztów utworzenia i utrzymania tych systemów, transportu tych odpadów i ich przetwarzania, oraz uprzątania, transportu i przetwarzania odpadów z produktów, które przedsiębiorca wprowadził do obrotu.


Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 3/2021, dostęp dla prenumeratorów>>


2958194