Zanieczyszczenia


 • Pozostałości pestycydów – przegląd aktualnych wymagań prawych - Anna Szeliga J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. (4/2023)
 •  Mikroplastiki w artykułach spożywczych. Przegląd bezpieczeństwa żywności w zakresie narażenia ludzi poprzez źródła pokarmowe
  – analiza raportu FAO
  - Małgorzata Kłak-Sionkowska – Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (2/2023)

 • Zanieczyszczenia żywności pochodzące z opakowań papierowych. Kwestie istotne dla producentów żywności. Część II -  Marzena Pawlicka-Cegiełko - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - PIB (3/2022)

 • Zanieczyszczenia żywności pochodzące z opakowań z tworzyw sztucznych – prace legislacyjne. Kwestie istotne dla producentów żywności. Część I - Marzena Pawlicka - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - PIB (2/2022)

 • Zanieczyszczenia krzyżowe składnikami alergennymi. Prawo i obecne wyzwania - Romualda Dolińska – Silliker Polska Sp. z o.o. (2/2022)

 • Kryteria mikrobiologiczne. Rozporządzenie UE 2073/2005 – co, kiedy, dlaczego? Część III – Wyznaczanie trwałości produktów RTE na podstawie badań obciążeniowych z szacowaniem potencjału wzrostu - Małgorzata Stachowiak – J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. (1/2022)

 • Kryteria mikrobiologiczne. Rozporządzenie UE 2073/2005 – co, kiedy, dlaczego? Część II – kryteria higieny procesu - Małgorzata Stachowiak – J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. (4/2021)

 • Konsekwencje prawne limitu izomerów trans kwasów tłuszczowych dla branży spożywczej w świetle rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 2019/649 oraz przepisów krajowych - Jowita Prokop – Eversheds Sutherland (3/2021)

 • Kryteria mikrobiologiczne. Meandry rozporządzenia UE 2073/2005 – co, kiedy, dlaczego? - Małgorzata Stachowiak – J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. (3/2021)

 • Fałszowanie środków ochrony roślin a bezpieczeństwo żywności – jak ukrócić strumień nielegalnych pestycydów - rozmowa z prof. dr hab. Pawłem Krystianem Beresiem z Instytutu Ochrony Roślin - PIB (4/2020)

 • Akryloamid w żywności – mechanizm powstawania, działanie i regulacje prawne - Hanna Mojska - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (3/2020)

 • Mikroplastiki - Marzena Pawlicka - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (2/2020)

 • Organiczne zanieczyszczenia żywności pochodzące z opakowań i materiałów kontaktujących się z żywnością - Marzena Pawlicka - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (1/2019)

 • Aktualny stan prawny w zakresie zanieczyszczenia żywności rtęcią (uzupełnienie do artykułu zamieszczonego w „Food-Lex” nr 4/2016) - Monika Mania, Małgorzata Rebeniak, Tomasz Szynal - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (2/2017)