Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością

 • Opakowania wielokrotnego użytku stosowane w produkcji żywności - Marzena Pawlicka-Cegiełko – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (1/2024)

 • Stan prawny bisfenolu A oraz aktualne prace, w tym nowa opinia EFSA, w świetle przyszłych działań regulacyjnych na poziomie UE - Marzena Pawlicka-Cegiełko – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (2/2023)

 • Ramy polityki UE w zakresie biopochodnych, biodegradowalnych i kompostowalnych tworzyw sztucznych - Marzena Pawlicka-Cegiełko – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (1/2023)

 • Nowe rozporządzenie UE nr 2022/1616. Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych pochodzące z recyklingu przeznaczone do kontaktu z żywnością - Marzena Pawlicka-Cegiełko – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (4/2022)

 • Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością. Papierowe osłonki z przyprawami do pieczenia jako produkty złożone - Marzena Pawlicka – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (1/2022)

 • Wyroby silikonowe przeznaczone do kontaktu z żywnością - Marzena Pawlicka – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie (4/2021)

 • Bezpieczeństwo plastikowych opakowań żywności przeznaczonych do ogrzewania mikrofalowego - Marzena Pawlicka – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie (3/2021)

 • Zagrożenia związane z obecnością substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS) w żywności oraz opakowaniach żywności - Marzena Pawlicka – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie (2/2021)

 • Migracja substancji chemicznych z opakowań do żywności – matematyczne modele migracji - Marzena Pawlicka - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (1/2021)
   
 • Kolejna zmiana przepisów dla opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością - Marzena Pawlicka - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (4/2020)

 • Wymagania dla opakowań z tworzyw sztucznych z recyklingu - Marzena Pawlicka - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (1/2020)

 • Wymagania dla zabawek dodawanych do produktów spożywczych - Marzena Pawlicka - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (4/2019)

 • Wytyczne CEPI dla papieru i tektury do kontaktu z żywnością - Marzena Pawlicka - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (3/2019)

 • Innowacyjne materiały do kontaktu z żywnością. Jak zapewnić ich bezpieczeństwo w kontakcie z żywnością - Marzena Pawlicka -
  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (2/2019)


 • Farby drukarskie stosowane w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością – wymagania prawne w Unii Europejskiej - Marzena Pawlicka - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (4/2018)

 • Dobra praktyka produkcyjna w produkcji,  przetwarzaniu i dystrybucji materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością - Marzena Pawlicka - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (3/2018)