Gospodarka o obiegu zamkniętym - przyjęta rezolucja Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie Nowego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym.

Parlament z zadowoleniem przyjął opublikowany w zeszłym roku dokument Komisji Europejskiej pt. „Nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym” i wzywa Komisję Europejską do przedstawienia wszystkich inicjatyw w ramach Planu działania zgodnie z zaplanowanymi terminami oraz do oparcia każdego wniosku ustawodawczego na kompleksowej ocenie skutków, z uwzględnieniem kosztów braku podjęcia działania.


Parlament podkreśla także, że gospodarka o obiegu zamkniętym może dostarczyć rozwiązań względem nowych wyzwań spowodowanych i podkreślonych w wyniku kryzysu związanego z COVID-19 poprzez wzmocnienie łańcuchów wartości w UE i na świecie oraz zmniejszenie ich podatności na zagrożenia.


Dalsze informacje: Parlament Europejski>>


Fotolia_79501351_L