Badanie potwierdzające, że polityka UE otwiera nowe możliwości handlowe dla unijnych eksporterów produktów rolno-spożywczych

Badanie Wspólnotowego Centrum Badawczego oceniające potencjalny wpływ dziesięciu umów o wolnym handlu (niedawno zawartych lub obecnie negocjowanych) w ramach obecnej agendy handlowej UE.

Badanie określa skumulowane skutki sektorowe w zakresie handlu dwustronnego, produkcji, popytu i zmian cen. Ponadto zapewnia wgląd w ewolucję podaży, popytu i cen skupu dla najbardziej istotnych rynków towarów rolnych w UE. W przeciwieństwie do prognozy, analiza porównuje dwa scenariusze liberalizacji handlu (konserwatywny i ambitny) z dotychczasową (bazową) sytuacją w 2032 r., w tym analizę wpływu brytyjskiej agendy handlowej na handel rolno-spożywczy w UE.

Badanie potwierdza, że analizowane umowy o wolnym handlu mogą przynieść korzyści unijnemu sektorowi rolno-spożywczemu, zwłaszcza sektorowi mleczarskiemu, wieprzowiny, przetworzonej żywności i napojów. Jednocześnie raport podkreśla wrażliwość sektorów wołowiny, baraniny, mięsa drobiowego, cukru i ryżu.

Co więcej, stwarzanie preferencyjnych stosunków handlowych dywersyfikuje źródła importu, zwiększając tym samym odporność łańcuchów dostaw żywności w UE.

Link do publikacji:

Cumulative_economic_impact_of_upcoming_trade_agreements_on_EU_agriculture