60 lat Komisji Kodeksu żywnościowego FAO/WHO

Komisja Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO od 60 lat opracowuje Kodeks Żywnościowy – zbiór przyjętych w skali międzynarodowej norm dla żywności i innych dokumentów wykorzystywanych przez urzędowe służby kontroli żywności, przemysł rolno-spożywczy oraz środowiska naukowe na całym świecie.

Dokumenty Komisji Kodeksu Żywnościowego wyznaczają standardy bezpieczeństwa i jakości żywności oraz żywienia. Stanowią punkt odniesienia w międzynarodowym handlu żywnością.


Polecamy lekturę artykułu pt."60 lat Komisji Kodeksu żywnościowego FAO/WHO", który dla czytelników kwartalnika "Food-Lex" opracowała Magdalena Kowalska, główny specjalista Biura Współpracy Międzynarodowej w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.


Kwartalnik "Food-Lex" nr 3/2023 >>


tumblr_ff63fdf1e5eacd47a3961bf3c1e8eb55_3425d842_2048